מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2331 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גם זו לטובה
ש' אוקטובר 17, 2020 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 60
צפיות: 920

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

אני נשאלתי: למה השמש נקראת מאור וגם כתוב ויהיו להאיר וכו' ולא נזכר עיקר העיקרים, חום השמש, שבלעדיה, אין אפשרות לקיים חיים על פני האדמה? [ וענית שאינך יודע ] לפמש"כ הרמב"ן ולמועדים זֶרַע וְקָצִיר וְקוֹר וָחוֹם וְקַיִץ וָחוֹרֶף אפשר שהוא כלול בזה. עניתי שזה שאלה טובה, ובדרך אפשר י"ל שז...
על ידי גם זו לטובה
ש' אוקטובר 17, 2020 10:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 60
צפיות: 920

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

אני נשאלתי:
למה השמש נקראת מאור וגם כתוב ויהיו להאיר וכו' ולא נזכר עיקר העיקרים, חום השמש, שבלעדיה, אין אפשרות לקיים חיים על פני האדמה?
על ידי גם זו לטובה
ב' אוקטובר 12, 2020 8:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם חטא יעקב?
תגובות: 30
צפיות: 3522

Re: האם חטא יעקב?

זוהר תולדות (קמד,ב) רבי יהודה אמר, בגין ההיא חרדה דאחריד יעקב ליצחק אבוי, אתענש יעקב בעונשא דיוסף, דחרד חרדה כהאי בשעתא דאמרו ליה (בראשית לז לב) זאת מצאנו, יצחק אמר מי איפוא באיפה אתענש יעקב, דכתיב (שם טז) איפה הם רועים, ותמן יוסף אתאביד ואתעניש יעקב, ואף על גב דקב"ה אסתכם על ידוי באינון ברכאן,...
על ידי גם זו לטובה
ב' אוקטובר 12, 2020 3:43 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: זֵכֶר עָשָׂה לְנִפְלְאֹתָיו
תגובות: 41
צפיות: 5423

Re: זֵכֶר עָשָׂה לְנִפְלְאֹתָיו יש ביאור פשוט

אמירתו של פסוק זה בין פסוקי זכרונות, עוררה אצלי מכבר תימה. הרי לא מדובר כאן על זכרון של ה' את ברואיו, אלא על כך שאנחנו זוכרים את נפלאותיו באופן כזה או אחר. וזה מצריך אריכות של דרוש, מה הקשר בין זכרונינו לפני ה' ובין מה שהוא עשה לנו זכר לנפלאותיו. האם יש בזה ביאור פשוט? ראשית יש לציין שאף שיש נוסחאו...
על ידי גם זו לטובה
ב' אוקטובר 12, 2020 1:37 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אברבנאל - שמחת תורה זכר לסיום המלך בהקהל
תגובות: 2
צפיות: 810

Re: אברבנאל - שמחת תורה זכר לסיום המלך בהקהל

אברבנאל שמחת תורה זכר לסיום המלך בהקהל אברבנאל (דברים לא) וכבר ראיתי כתוב שבכל שנה ושנה היה הכהן גדול או הנביא או השופט וגדול הדור קורא בחג הסכות חלק מן התורה ושהיה משלים ספר בראשית ואלה שמות ויקרא ובמדבר סיני בשש שנים ובשנה השביעית שנת השמיטה בחג היה קורא המלך ספר אלה הדברים שבכל שנה ושנה ברגל בחג...
על ידי גם זו לטובה
א' אוקטובר 11, 2020 2:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: דוכן לכהנים
תגובות: 12
צפיות: 576

Re: דוכן לכהנים

מקובל בעולם להניח שטיחון או שום דבר תחת רגלי הכהנים
וגמד' שאינו כלום, אלא (בשביל לקיים את ההידור של "דוכן") בעינן מקום ניכר בגובה, וסגי בשרפרף אבל לא בשטיחון.
על ידי גם זו לטובה
א' אוקטובר 11, 2020 1:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: ע"ז ומינות בימי בית ראשון.
תגובות: 14
צפיות: 859

Re: ע"ז ומינות בימי בית ראשון.

רמב"ן במדבר טו,כב
שישכחו את התורה, וכבר אירע לנו כן בעונותינו (כי) בימי מלכי ישראל הרשעים כגון ירבעם ששכחו רוב העם התורה והמצות לגמרי, וכאשר בא בספר עזרא באנשי בית שני.
על ידי גם זו לטובה
ג' אוקטובר 06, 2020 8:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פיל בחנות חרסינה
תגובות: 250
צפיות: 7106

Re: פיל בחנות חרסינה

כשם שמצווה לומר וכו' ומ"מ אכתוב משפטים קצרים.
אלו שאינם נושאים בנטל הקורונה, הרי הם נידונים למפרע בעוון החמור של "אי שוויון בנטל הגיוס".

מלבד הנזק הגופני לכלל התושבים, הרי הם נכשלים בעוון הנורא של חילול השם, כולל הנזקים בעתיד משנאת החילונים.
על ידי גם זו לטובה
ו' אוקטובר 02, 2020 1:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1685
צפיות: 333763

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

גם זו לטובה כתב:מישהו יודע היכן ניתן לרכוש את הספרים של ר' אברהם פרבשטיין?

הקפצה
על ידי גם זו לטובה
ג' ספטמבר 29, 2020 3:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1685
צפיות: 333763

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

מישהו יודע היכן ניתן לרכוש את הספרים של ר' אברהם פרבשטיין?
על ידי גם זו לטובה
ש' יולי 25, 2020 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'השכר לאמצע' בזמן הזה
תגובות: 14
צפיות: 562

Re: 'השכר לאמצע' בזמן הזה

היה לי פשוט שלדינא כיום יש אומדנא ברורה שאין השכר לאמצע, ומעיון מקופיא בספר פתחי חושן, ל"מ שהעיר בזה, אלא הוא מאריך כדרכו בכל פרטי הדינים, וצ"ע.
על ידי גם זו לטובה
ש' יולי 25, 2020 9:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!
תגובות: 295
צפיות: 44555

Re: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!

מחריד לפני כעשור הייתי מזדמן לחנות שהיתה מיועדת לקהל רוסי בעיקר, כל מוצרי החלב שהיו בחנות, היו ממחלבה בישוב בית גמליאל, כנראה מחלבה של רוסיים, שכן כל המוצרים היו בעלי שמות רוסיים. על המוצרים התנוססה חותמת של בעלז בצירוף הרב המקומי מישהו בשם סלומון. ביררתי קצת אם ניתן לצרוך את החלב שלהם, ולבסוף קיבל...
על ידי גם זו לטובה
ו' יולי 24, 2020 5:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מתר לבנות ישראל לכבס בנהר
תגובות: 3
צפיות: 285

Re: האם מתר לבנות ישראל לכבס בנהר

אגרו"מ אבה"ע ד,סב . בדבר מקומות רחיצה לנשים שהשומר להציל כשח"ו אירע שאשה אחת מן הרוחצות נטבעת וצריך להצילה הוא איש, אם רשאה אשה שומרת דת לרחוץ שם, הנה מכיון שהמקום קבוע לרחיצת נשים הוא כמו בביתה ואין בזה משום פריצות בשביל אחד שנמצא שם שלא לכוונת פריצות אלא לכוונת מלאכתו והוא בשעה שהרב...
על ידי גם זו לטובה
ו' יולי 24, 2020 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מתר לבנות ישראל לכבס בנהר
תגובות: 3
צפיות: 285

האם מתר לבנות ישראל לכבס בנהר

בב"ב נז: א"ר יוחנן משום ר' בנאה בכל שותפין מעכבין זה את זה חוץ מן הכביסה שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה ועוצם עיניו מראות ברע א"ר חייא בר אבא זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה וראיתי שכתב הגריש"א (צהר ח) מלשון הגמ' דקאמר אין דרכן להתבזות, משמע שאין בזה משום סר...
על ידי גם זו לטובה
ה' יולי 23, 2020 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גבייה מלקוחות בזה"ז?
תגובות: 8
צפיות: 375

Re: גבייה מלקוחות בזה"ז?

ידידי כתב באגרות משה חושן משפט ב סב דן אם דינא דמלכותא משפיע על גביה ממשועבדים, ומסיק "ובעצם מסתבר שגם מעצם הדין לא משתעבדין הקרקעות במדינות שעושין עניני מכירת קרקעות רק כדיניהם, משום ששעבוד תלוי בסמיכות דעת של המלוה, ובודאי ליכא סמיכות דעת כשערכאות המדינה לא יסכימו לזה. ופשוט שאף במכירת קרקעות...
על ידי גם זו לטובה
ה' יולי 23, 2020 3:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גבייה מלקוחות בזה"ז?
תגובות: 8
צפיות: 375

גבייה מלקוחות בזה"ז?

א' האם יש כיום בתי דין שגובים מנכסים משועבדים? ממתי הפסיקו לגבות? מי כתב ע"ז? ב' אפשר לדון שכיום אין קול לשטר, האם יש מקורות מהפוסקים מה הדין שטר שנעשה בצנעא? והאם אפ"ל שכיום כיון שכך דרך כל השטרות בטל דינא (ומה יהיה הדין כיום בשטר שיששכן יהיה לו קול?) ג' האם האידנא הוי כמחילה מעיקרא ואדעת...
על ידי גם זו לטובה
ה' יולי 23, 2020 11:41 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: גזירת השחיטה - הלכה מחודשת ובלתי נודעת
תגובות: 14
צפיות: 1335

ביטול שחיטה והצנעת הסכין, קניית בשר הכנת מאכלי בשר.

רמב"ם פ"ה ה"ו "ויש מקומות שנהגו לבטל השחיטה מר"ח עד התענית" וכתב בהג"מ "וכן נהגו בכל אשכנז" וברבנו ירוחם ני"ח ח"ב "ויש מקום שנוהגים להגביה הסכין של שחיטה ושלא לשחוט הקצבים מראש חדש אב" ובאבודרהם "נמנעו מלשחוט שלא יבואו לאכול"...
על ידי גם זו לטובה
ה' יולי 23, 2020 10:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: פולמוס המטריות החדשות
תגובות: 164
צפיות: 10105

פולמוס המטריות החדשות

ראיתי באיזה ספר שהביא שיש מטריות חדשות המיוצרות באופן שיש מתירים לטלטלם בשבת
האם פורסם באיזה מקום דעת המתירים וסברתם?
על ידי גם זו לטובה
ה' יולי 23, 2020 10:23 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: סיבת הגלות של עשרת השבטים
תגובות: 11
צפיות: 897

Re: סיבת הגלות של עשרת השבטים

ברש"י שהבאת מדבר על העגלים, שהיו אכן תוצאה ישירה של חלוקת המלכות, וברד"ק מבואר שהע"ז של הבעל שהתחילה באחאב היא הביאה את הגלות. לכ' העגלים של ירבעם לא גרמו לחטא ביהודה אלא רק הע"ז של אחאב ואפשר שהעגלים של ירבעם והניתוק מבית המקדש, הם אלו שאפשרו אח"כ לישראל להגיע עד כדי ע"...
על ידי גם זו לטובה
ו' יולי 17, 2020 2:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: ע"ז ומינות בימי בית ראשון.
תגובות: 14
צפיות: 859

Re: ע"ז ומינות בימי בית ראשון.

אבות דר"נ פ"ה אנטיגנוס איש סוכו היו לו שני תלמידים שהיו שונין בדבריו והיו שונין לתלמידים ותלמידים לתלמידים. עמדו ודקדקו אחריהן ואמרו מה ראו אבותינו לומר דבר זה אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היום ולא יטול שכרו ערבית. אלא אלו היו יודעין אבותינו שיש עולם אחר ויש תחיית המתים לא היו אומרים כך. אם בז...
על ידי גם זו לטובה
ה' יולי 16, 2020 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רמב"ם -ואחרי כן ספרו לנו הנביאים מה שהודיעם ה' מעניין תחיית המתים
תגובות: 3
צפיות: 180

Re: רמב"ם -ואחרי כן ספרו לנו הנביאים מה שהודיעם ה' מעניין תחיית המתים

והתמיד העניין כן, עד שנתחזקו אלו הפינות והתאמתו בהמשך הדורות, ולא נשאר ספק בנבואות הנביאים ובחידוש המופתים. ואחרי כן ספרו לנו הנביאים מה שהודיעם ה' יתעלה מעניין תחיית המתים, מתי זה היה? כתב באיזה מקום בחז"ל שביה זמן מסויים שעד נודע לציבור עניין תחיית המתים? האם מיד כל ישראל האמינו בתחיית המתים...
על ידי גם זו לטובה
ה' יולי 16, 2020 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רמב"ם -ואחרי כן ספרו לנו הנביאים מה שהודיעם ה' מעניין תחיית המתים
תגובות: 3
צפיות: 180

Re: רמב"ם -ואחרי כן ספרו לנו הנביאים מה שהודיעם ה' מעניין תחיית המתים

עד שאתה שואל על תחיית המתים, שאל על כך שאין מלך לישראל אלא מזרע דוד ומשלמה דווקא, שהוא מכלל היסוד השלוש עשרה (אלא שנשמט משום מה מהסידור). ומה היה קודם שנולדו? (ומזכיר קצת את השאלה מי היה האושפיזין בהושענא רבה בזמן השופטים). התם פשוט ש"נתחדש" אח"כ, שהרי כל הבחירה בדוד נתחדשה אח"כ...
על ידי גם זו לטובה
ה' יולי 16, 2020 9:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ע"ז ומינות בימי בית ראשון.
תגובות: 14
צפיות: 859

Re: ע"ז ומינות בימי בית ראשון.

אפשר להסביר את שאלת פותח האשכול בכמה אופנים, וכבר כתבו לעיל, ובע"ה ימשיכו לכתוב בעתיד. [א] העובד ע"ז האם מקיים את כל המצוות, שהרי חלק גדול מתוכן המצוות האם אמונה בהשגחה של השם האם מביא ביכורים לבית המקדש ומודה להשם על הארץ, ואח"כ עובד ומתפלל לבעל? [ב] האם העובד ע"ז האמין בכל הכתו...
על ידי גם זו לטובה
ה' יולי 16, 2020 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רמב"ם -ואחרי כן ספרו לנו הנביאים מה שהודיעם ה' מעניין תחיית המתים
תגובות: 3
צפיות: 180

רמב"ם -ואחרי כן ספרו לנו הנביאים מה שהודיעם ה' מעניין תחיית המתים

רמב"ם ב. למה לא נזכרה תחיית המתים בתורה? ואמנם מענה השאלה השנית, והיא האומרת למה לא נזכרה תחיית המתים בתורה. המענה עליה מה שאומר לך. דע, שכבר נודע שזאת התורה בכללה לא נאמין שהיא מפי משה רבינו ע"ה, ואמנם היא מפי הגבורה. הנה הביאה אותנו השאלה לחקור על אופני החכמה בהעיר השם אותנו על חיי העולם...
על ידי גם זו לטובה
ה' יולי 16, 2020 6:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ע"ז ומינות בימי בית ראשון.
תגובות: 14
צפיות: 859

ע"ז ומינות בימי בית ראשון.

מצינו בנ"ך שבימי בית ראשון בנ"י עבדו ע"ז 
האם מלבד חטא ע"ז, חטאו גם במינות בכפירה בי"ג עיקרי אמונה? 
אשמח לקבל ראיות ומקורות.
על ידי גם זו לטובה
ד' יולי 15, 2020 7:11 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקום שמקובלת יותר
תגובות: 12
צפיות: 2352

Re: מקום שמקובלת יותר

לענין כתב:ידוע כן על גאוני עולם (כעת בזכרוני על מוהר"ן ועל החזו"א) שבדרך הליכתם נעמדו לפעמים במקום מסוים, ולמדו או התפללו דוקא באותו המקום, בכדי לתקן מה שהרגישו בקדושתם שצריך תיקון.

חזו"א, לתקן?
על ידי גם זו לטובה
א' יולי 12, 2020 10:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: להפסיק אחר עניית ברכו במעריב
תגובות: 36
צפיות: 1783

Re: להפסיק אחר עניית ברכו במעריב

בפשטות נראה, דמש"כ המ"ב (רל"ו ס"ק א') אחר שהביא מה שכתב בסי' נ"ד ס"ק י"ג דאחר ברכו של תפילת ערבית הוי כבאמצע הפרק, "ולפי"ז צריך ליזהר מאוד שלא לספר אחר ברכו דערבית, אפילו קודם שהתחיל לברך הברכה ראשונה, 'אם דעתו להפלל אז מעריב עם הציבור' ובעו"ה הרבה ...
על ידי גם זו לטובה
ב' יוני 29, 2020 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחאה ב'זכין'
תגובות: 3
צפיות: 701

Re: מחאה ב'זכין'

זכין לו לאדם שלא בפניו, אבל אם כשנודע לו מהזיכוי מיחה, מהני מחאתו לבטל הזכיה. א. מה הדין באופן שהוא אומר בבירור שאם היה נודע לו מהזיכוי בשעת מעשה ודאי היה מרוצה בו, אלא שבזמן שחלף בין הזיכוי לידיעה התחדשו סיבות שגורמות לו לסרב. האם מהני מחאתו או לאו. (ובהא דמשחיטין את הטבח וכו' ואם מת הלוקח מפסיד ל...
על ידי גם זו לטובה
ד' יוני 24, 2020 1:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11759
צפיות: 1908221

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גם זו לטובה כתב:אשמח לקבל גן נעול צניעות עמ' 166-172
https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... agenum=168
על ידי גם זו לטובה
ג' מאי 26, 2020 9:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור חדש בא לעולם - גנזי הירושלמי
תגובות: 16
צפיות: 2250

Re: אור חדש בא לעולם - גנזי הירושלמי

יום טוב לרבנן. הספר 'גנזי הירושלמי' מכיל העתקות מדויקות של כל קטעי כתבי היד הידועים של התלמוד הירושלמי - רובם מהגניזה הקהירית ומיעוטם מגניזת אירופה ועוד. מלאכה של קרוב לחמישים שנה על ידי פרופ' זוסמן בהשתתפות ד"ר בנימין אליצור. הקטעים מקיפים כרבע מכלל הירושלמי, ואין ערוך ואין מספר לנוסחאות הטוב...
על ידי גם זו לטובה
א' מאי 24, 2020 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש חיוב לזון בנים קטנים עשירים?
תגובות: 3
צפיות: 332

Re: האם יש חיוב לזון בנים קטנים עשירים?

שו"ר שהוא מפורש בשו"ע
"חייב אדם לזון בניו ובנותיו עד שיהיו בני שש, אפילו יש להם נכסים שנפלו להם מבית אבי אמם"
על ידי גם זו לטובה
א' מאי 24, 2020 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש חיוב לזון בנים קטנים עשירים?
תגובות: 3
צפיות: 332

האם יש חיוב לזון בנים קטנים עשירים?

חייב אדם לזון בניו עד גיל שש.
האם זה רק מפני שאין להם מזונות, והיכא שיש להם כסף, מיפטר?
על ידי גם זו לטובה
א' מאי 24, 2020 7:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11759
צפיות: 1908221

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יהודה בן יעקב כתב:
גם זו לטובה כתב:אשמח לקבל:
ראשון לציון יור"ד ס' רמט
https://tablet.otzar.org/pages/?&restor ... ook=622068
תודה

ראשון לציון רמט.docx

יש"כ
על ידי גם זו לטובה
ו' מאי 15, 2020 5:29 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מזמור לדוד השם רועי לא אחסר- בסעודה שלישית
תגובות: 13
צפיות: 1704

מזמור לדוד השם רועי לא אחסר- בסעודה שלישית

ממתי נהגו זמר מזמור זה בסעודה שלישית?
ומה הטעם לזמר דוקא את המזמור הזה ודוקא בסעודה שלישית?
על ידי גם זו לטובה
ה' מאי 14, 2020 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 222
צפיות: 26124

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

חיים שאול כתב:
חיים שאול כתב:
עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:שיעור הגרש''צ רוזנבלט
בתוספת הערות

בל"נ אעלה תגובה על ההערות באם אשיג אותם, מה שאפשר לומר כבר עכשיו זה שחלק מהדברים הם קושיות על המ"ב ולא על הגרש"צ

הנה
תשובות על הערות.docx

האם רש"צ בעצמו כתב את התשובות ?
על ידי גם זו לטובה
ג' מאי 12, 2020 11:05 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: סיני ק חסר.
תגובות: 3
צפיות: 566

סיני ק חסר.

האם יש סיבה למה כרך ק' חסר?
על ידי גם זו לטובה
ג' מאי 12, 2020 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת מעין שבע במניין ארעי
תגובות: 70
צפיות: 5352

Re: ברכת מעין שבע במניין ארעי

מאמר מאת הרב בוקוולד

עבור לחיפוש מתקדם