מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 153 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מאן מלכי
ג' אוגוסט 22, 2017 10:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצא מציאה, להשתמש בו להחזירו לבעליו
תגובות: 3
צפיות: 584

מצא מציאה, להשתמש בו להחזירו לבעליו

מצא חמור האם רשאי לרכב עליו בכדי להחזירו לבעלים וכן מצא פלא' אם מותר להתקשר ממנו לבעלים או הועיל ויש אפשרויות אחרות כגון להוליך הבהמה בידיו וכן להתקשר מפלא' אחר (אחרי שמצא בתוך הפלא' שמצא את מספרו של הבית)?
על ידי מאן מלכי
ג' נובמבר 29, 2016 5:15 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גמ"ח המרת תמונות לטקסט
תגובות: 132
צפיות: 23187

Re: גמ"ח המרת תמונות לטקסט

לשאלת רבים

אנו שמחים לסייע גם לקלדנים (שבעצם חוסכים לעצמם עבודה ע"י שליחת קבצים אלינו) או לכל מי שאנו מסייעים לו להתפרנס.
על ידי מאן מלכי
ד' מרץ 16, 2016 6:43 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גמ"ח המרת תמונות לטקסט
תגובות: 132
צפיות: 23187

Re: גמ"ח המרת תמונות לטקסט

ראו במצורף
על ידי מאן מלכי
ד' מרץ 16, 2016 6:39 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גמ"ח המרת תמונות לטקסט
תגובות: 132
צפיות: 23187

Re: גמ"ח המרת תמונות לטקסט

.


חזרנו בס"ד ועם כמה דברים חדשים בגמ"ח

---- ראה בתחילת האשכול ----.
על ידי מאן מלכי
א' דצמבר 21, 2014 9:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסתבר שבדאורייתא צריכים להחמיר
תגובות: 0
צפיות: 473

מסתבר שבדאורייתא צריכים להחמיר

ראיתי ספר שכתב שהגרשז"א כתב לגבי הנהגת איסור והיתר בזה"ל "מסתבר שבדאורייתא צריכים להחמיר ובדרבנן נהוג עלמא כהמשנ"ב ורק בב"ב אתרי' דמרן זצוק"ל טוב להחמיר גם בדרבנן"
שאלתי איפה זה כתוב ?
על ידי מאן מלכי
ה' דצמבר 11, 2014 11:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: קובע לו רב
תגובות: 5
צפיות: 924

קובע לו רב

מה הדין לדוגמא תלמיד מובהק לרב אלישיב זצ"ל ועושה כלל דבריו לקולא ולחומרא וכמש"כ בחזו"א יו"ד קנ סק"א שאדם עושה לו רב וביאר פרטים בזה. השאלה האם בניו של אותו תלמיד או תלמידיו של אותו אחד יכולים ג"כ לעשות את הרב אלישיב לרבם או דילמא כיון שלא היכרוהו ולא למדו אצלו איך ייעשה...
על ידי מאן מלכי
ג' אוקטובר 28, 2014 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעלית
תגובות: 5
צפיות: 818

מעלית

האם מישהו יודע אם יש התיחסות של רבני האחרות שבת לנידון המעליות שבת אם מותרים בשימוש ?
על ידי מאן מלכי
ב' ספטמבר 29, 2014 1:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חדש מטבח כהלכה
תגובות: 15
צפיות: 2269

Re: ספר חדש מטבח כהלכה

הרבנים לא כתבו אסור הם כתבו ראוי , ... כמה לשונות מהחוברת הנזכרת (הובא בפורום http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=16080 ): החזו"א כתב פעמיים לשון איסור עיי"ש בסי' לח ר' איסר זלמן - תלמידו העיד שהסתמך על פיקו"נ ומשנודע שע"י השימוש אנו גורמים ללפ"ע - ההיתר נ...
על ידי מאן מלכי
ב' ספטמבר 29, 2014 12:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חדש מטבח כהלכה
תגובות: 15
צפיות: 2269

Re: ספר חדש מטבח כהלכה

לא ברור מה עשה לך בדיוק המכתב הזה שאין בו כלל נידון והוראה הלכתית אלא צורת הנהגה של ישיבה וכו', לא אבין, אדרבה הנהגה של ישיבה ובפרט בעיני מרן זצ"ל שהאיחוד והחיזוק שיש בלימוד בישיבה ומאידך ענין הביטול דרבים שיש בהשבתת ישיבה - הם שיקולים מעל הכל וכל ההידורים והחומרות 'החשובים' לא ישוו לה. ואם בכ...
על ידי מאן מלכי
א' ספטמבר 28, 2014 9:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חדש מטבח כהלכה
תגובות: 15
צפיות: 2269

Re: ספר חדש מטבח כהלכה

אכן ספר יפה וחשוב, אם כי היודעים אומרים לקחתו בערבון מוגבל. חלק מהמתעסקים בפסקיו של הגריש"א, טוענים שהוא מגזים מאוד, בגישה לחשמל בשבת ועוד. גבי החשמל לא יודע למה זה נקרא שהוא מגזים, דבר אחד ששכנע אותי מאד חזק לשמוע שהגריש"א החמיר בזה מאד הוא המכתב שלמטה שראיתי בקונטרס אחר על החשמל, ובו מת...
על ידי מאן מלכי
ה' אוגוסט 28, 2014 6:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיחמים ומעליות שבת - חוברת חדשה ממשמרת השבת (טבת ע"ה)
תגובות: 68
צפיות: 11031

Re: מקררים ומדי מים דיגיטליים להורדה (בירור הוראות גדוליהפוס

קונטרס יפה המבאר בעיות נפוצות במקררים החדישים וכן במדי מים הדיגיטליים הנפוצים וכן במזנגי אינוורטר. הרי הוא לפניכם

מהדורת אלול תשע"ד

ניתן לקבלו במייל chashmal052@gmail.com
על ידי מאן מלכי
ה' אוגוסט 28, 2014 12:30 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גמ"ח המרת תמונות לטקסט
תגובות: 132
צפיות: 23187

Re: גמ"ח המרת תמונות לטקסט

על ידי מאן מלכי
א' אוגוסט 17, 2014 2:15 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גמ"ח המרת תמונות לטקסט
תגובות: 132
צפיות: 23187

Re: גמ"ח המרת תמונות לטקסט

אמת, אם יש בידכם את אותו מסמך או קטע אחד מנוקד ואחד אינו, האינו מנוקד יומר במדויק יותר.
על ידי מאן מלכי
א' אוגוסט 17, 2014 2:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: ריח של רפת בקר
תגובות: 6
צפיות: 1196

Re: ריח של רפת בקר

בגדר איזה דרגה צער צריך, עי' שעה"צ סי' רכז סקי"א שכ' עפ"י הרמב"ם שריח של דגים סרוחים מותר ואילו מרתפות היין אסור וע"ע לסי' פו שציין שם, חזינן עכ"פ הכוון שצריך ריח גדול. ומשמיה דאחד הדיינים הגדולים בב"ד של הגרנ"ק שליט"א שמעתי איזה הגדרה שצריך ריח שאינו יכו...
על ידי מאן מלכי
א' אוגוסט 17, 2014 2:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: דוגמאות שלאשכנזים מותר לכתחילה ולספרדים איסור דאוריתא
תגובות: 7
צפיות: 986

Re: דוגמאות שלאשכנזים מותר לכתחילה ולספרדים איסור דאוריתא

נזכרתי עכשיו עוד משהו: בשו"ע אבה"ע סי' כב (כמדומה) הלכות ייחוד, למחבר אסור להתייחד עם ג' נשים ולרמ"א מותר. עיקר ייחוד דאו' כידוע (יש נידון ברמב"ם מה בדיוק התכון אבל רוב קמאי כך סוברים), אך ל"ע כעת מספיק האם מה שהמחבר אוסר זה מדאו' או שבג' נשים זה דרבנן.
על ידי מאן מלכי
ו' אוגוסט 15, 2014 1:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דוגמאות שלאשכנזים מותר לכתחילה ולספרדים איסור דאוריתא
תגובות: 7
צפיות: 986

Re: דוגמאות שלאשכנזים מותר לכתחילה ולספרדים איסור דאוריתא

בשוע"סי' שיח, בישול אחר בישול בלח, למחבר חושש לאיסור דאו' ולרמ"א מעיקר הדין מותר רק משום היכר אזי לא מבשלים אם נצטנן לגמרי (לפי פי' החזו"א ברמ"א - ולמ"ב יש פי' אחר ברמ"א מ"מ הדין נשאר שאם נצטנן לגמרי שרי ולמחבר איסור דאו'.) אמנם אולי לא לזה התכוונת כי גם המחבר מודה...
על ידי מאן מלכי
ה' אוגוסט 07, 2014 2:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור קטן - חמץ שמנכר
תגובות: 3
צפיות: 799

Re: בירור קטן - חמץ שמנכר

התאריך פה לא לא יעזור שכן יש מהם (כמו באנגל) שהגלוטן מעורב בהם כרכיב בפ"ע והוא עובר מכירה ונשמר זמן רב וע"ז כתבתי שלאחרונה אמרו שם שעכשיו (חודש אב) הרוגלאך של אנגל אין בו רכיבים שעברו מכירה - וע"ז באה שאלתי מה קורה בברמן
על ידי מאן מלכי
ד' אוגוסט 06, 2014 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור קטן - חמץ שמנכר
תגובות: 3
צפיות: 799

בירור קטן - חמץ שמנכר

אני יודע שרוב הציבור כבר שכח מהנושא אבל אולי מישהו יודע - אלו שמפקידים לא לאכול חמץ שנמכר - מה קורה היום גבי רוגלאך ? שמעתי בקול הלשון של ר' חיים כץ אך לא מצאתי שם לגבי ברמן אלא רק גבי אנגל
על ידי מאן מלכי
ד' יולי 23, 2014 10:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: ילד (הקטן מגיל 9) לא רוצה להתפלל - איך להגיב
תגובות: 11
צפיות: 1331

Re: ילד (הקטן מגיל 9) לא רוצה להתפלל - איך להגיב

מסתבר שגם לזה יש גבול, וכי כל יום יש לפנקו בפרסים ע"מ שיתפלל, ואח"כ גם אין לו כח לבהמ"ז, וגם לא ליטול לפני, וגם לא לעזור לאסוף וכו'. מסתמא הכונה שזה גם יהיה אחד השיטות אבל עם גבול
על ידי מאן מלכי
ב' יולי 21, 2014 1:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכתב הרבנים
תגובות: 17
צפיות: 2012

Re: מכתב הרבנים

זה מכתב לבני הישיבה (בלבד) שעמדו על הגגות לראות יירוטים שקורים בגוש דן. כידוע סלבודקא היא על הר ואפשר לראות משם הכל...
הגרח"ק לא סובר שבעת כזאת מותר לעמוד על הגג מתחת לכיפת השמים כאילו לא קרה כלום (ובפרט שחזינן שרסיסים אינם בכלל דבריו)
על ידי מאן מלכי
ה' יולי 17, 2014 5:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה על מנהג העולם - מעריב במוצאי צום
תגובות: 47
צפיות: 5050

Re: שאלה על מנהג העולם - מעריב במוצאי צום

אני ממש לא מבין את השאלה כל יום אני מתפלל ב9:30 ואוכל לאחר מכן ב10:00, במוצאי הצום כולנו רעבים, מתפללים מתי שרק אפשר ומיד הולכים לאכול. למה לא חשבת על זה? אם אתה נתקע בלי מנין אז תדע לך שהגוריים נוהגים לאכול מעט בבתי הכנסת לפני מעריב ומתפללים לאחר מכן, כך תוכל למצוא אצלם מנין כחצי שעה ארחי השקיעה. ...
על ידי מאן מלכי
ד' יולי 16, 2014 2:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה על מנהג העולם - מעריב במוצאי צום
תגובות: 47
צפיות: 5050

Re: שאלה על מנהג העולם - מעריב במוצאי צום

אני ממש לא מבין את השאלה כל יום אני מתפלל ב9:30 ואוכל לאחר מכן ב10:00, במוצאי הצום כולנו רעבים, מתפללים מתי שרק אפשר ומיד הולכים לאכול. למה לא חשבת על זה? אם אתה נתקע בלי מנין אז תדע לך שהגוריים נוהגים לאכול מעט בבתי הכנסת לפני מעריב ומתפללים לאחר מכן, כך תוכל למצוא אצלם מנין כחצי שעה ארחי השקיעה. ...
על ידי מאן מלכי
ו' יוני 27, 2014 11:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.
תגובות: 14
צפיות: 1412

Re: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.

סגי נהור כתב:ודעת שו"ע הרב לא כן, כנ"ל, וכן משמע מדברי הראשונים בסוגיא שבת שם.


עי' מאירי שהביא שם שכבר כתב שהוא לאו דוקא כגון אם ידוע שיחיה חיי שעה. ולדבריך אם ברור שלא יחיה לשבת הבאה אין להצילו הלכה למעשה אתמהה
על ידי מאן מלכי
ו' יוני 27, 2014 11:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.
תגובות: 14
צפיות: 1412

Re: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.

ביה"ל סי' שכט "ואף על גב דלא שייך הכא הטעם חלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה משום דלאו דוקא שבת ה"ה שאר מצות כמו שכתב המאירי ביומא וז"ל ואעפ"י שנתברר שאי אפשר לו לחיות אפילו שעה אחת שבאותה שעה ישוב בלבו ויתודה עכ"ל אמנם באמת נראה דכל זה הוא לטעמא בעלמא אבל לדינא לא תלוי...
על ידי מאן מלכי
ו' יוני 27, 2014 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.
תגובות: 14
צפיות: 1412

Re: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.

חלל עליו שבת אחת וכו' הוא רק "טעמא בעלמא" עי' ביה"ל סי' שכט ס"ד ואלא הטעם משום שנפש ישראל דוחה ואף אם יהיה שוטה כל ימיו
על ידי מאן מלכי
ג' יוני 24, 2014 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה - לעבור על מודעה על חשמל
תגובות: 3
צפיות: 858

עזרה - לעבור על מודעה על חשמל

באיזור סוקולוב בב"ב הגרטור השכונתי יושבת כנראה מהשבת הקרובה אחר שהיו כמה שהרעש הפריע להם ובית משפט ציוה להשביתו. יש יהודי ת"ח שרצה לחזק את אלו שכבר היו מחוברים ועכשיו ניטל מהם אפשרות לחשמל כשר, שלא ישתמשו בחשמל הרגיל עד שימצאו מקום חילופי לגנרטור. אולי יוכלו לעבור ע"ז ולהעיר או להאיר ...
על ידי מאן מלכי
ד' מאי 28, 2014 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלת תם - בענין לפ"ע
תגובות: 18
צפיות: 1911

Re: שאלת תם - בענין לפ"ע

מ"ש מחנות שמוכרת ירקות וכמו ששאלתי לעיל ? או שאה"נ תתיר גם זה ויהיה זה מרפסא אגרא
על ידי מאן מלכי
ד' מאי 28, 2014 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלת תם - בענין לפ"ע
תגובות: 18
צפיות: 1911

Re: שאלת תם - בענין לפ"ע

שוב, אתה משלם מראש (וזה לא משנה אם מכריחים אותך לשלם ע"י איומים) לממשלה ודורש מהם לקבל שירות ממי שהם מינו לייצר חשמל, והשירות כרוך באיסורים שנגרמים ומתרבים ישירות בגללך ועוד כמה ביחד.
על ידי מאן מלכי
ד' מאי 28, 2014 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלת תם - בענין לפ"ע
תגובות: 18
צפיות: 1911

Re: שאלת תם - בענין לפ"ע

לא אבין, הם מצהירים מראש (למי ששואל) אנו נביא לך חשמל אבל תדע לך שאנו נכתוב כל כמה שעות כמה חשמל הבאנו לך וכן בגלל השימוש שלך אנו נרשום יותר. יש הו"א שמותר בגלל שאתה לא בקשת את זה אלא רק חשמל. כלומר וכי מותר לגשת לשכן חילוני בשבת לבקש רק תפוח ואתה מסכם איתו שהוא יביא רק את זה, והוא מודיע לך ברו...
על ידי מאן מלכי
ד' מאי 28, 2014 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלת תם - בענין לפ"ע
תגובות: 18
צפיות: 1911

Re: שאלת תם - בענין לפ"ע

.
על ידי מאן מלכי
ד' מאי 28, 2014 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלת תם - בענין לפ"ע
תגובות: 18
צפיות: 1911

Re: שאלת תם - בענין לפ"ע

לא זכיתי להבין מה ענית, אבל אולי הכונה שזכותי להשתמש וגם להכשילו וזה לא אבין למה מותר, אתה ניגש לחברה ומבקש שירות ומשלם להם ואח"כ אתה אומר זכותי להשתמש מה נעשה שהם עושים באיסור. מה זה שונה ממי שניגש למוכר ירקות בשבת ומבקש פרי ע"ד לשלם במועד אחר וההוא רושם הלא זכותי לקבל פרי ומה נעשה שההוא ...
על ידי מאן מלכי
ד' מאי 28, 2014 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלת תם - בענין לפ"ע
תגובות: 18
צפיות: 1911

Re: שאלת תם - בענין לפ"ע

לא הנידון מעשה שבת אלא לפ"ע. הרי כפי שמסבירים כל מי שנכנס לנושא, שע"י ריבוי השימוש אצל הצרכנים כך נדרשת חברת החשמל להפעיל עוד מערכות טורבינות וכדו'. ובעצם כל כך וכך אלף אנשים גורמים להם להלדיק טורבינה או להעביד טוריבנה יותר במהירות וכל פעולה כזו הם רושמים נמצא שכל קבוצה של כך וכך אלף אנשים...
על ידי מאן מלכי
ו' מאי 23, 2014 10:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלת תם - בענין לפ"ע
תגובות: 18
צפיות: 1911

שאלת תם - בענין לפ"ע

שאלת תם שאלה פשוטה בלפ"ע. אם היה ברור כשמש שישנם נהגים שנכשלים בשבת שעושים "הכנות" באוטובוס לתקנו או כל מלאכה אחרת לקראת העלייה לרשב"י ובלא"ה לא עושים כך, האם היה היתר ברור לבקש שירות מהם ? א"כ השנה מה ההיתר. וכנראה סומכים על מה שכל אחד מזמין לעצמו אוטובוס ויכול לתלות ש...
על ידי מאן מלכי
ו' מאי 16, 2014 2:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיחמים ומעליות שבת - חוברת חדשה ממשמרת השבת (טבת ע"ה)
תגובות: 68
צפיות: 11031

Re: מקררים בשבת (בירור הוראות גדולי הפוסקים) - קונטרס בחינם

לפי הבירורים של משמרת השבת זה לא מספיק (אם מדובר על סטר קיי STAR-K) ועדיין יש בזה חששות חמורים

עבור לחיפוש מתקדם