החיפוש הניב 163 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בד_קודש
ה' אוגוסט 20, 2015 6:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר הפולני מבריסק - לקורות האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל
תגובות: 182
צפיות: 19937

Re: האדמו"ר הפולני מבריסק - לקורות האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל

אני בל"נ לא אדרוך אצל אדמו"ר שאינו מפקיד על ההלכה הצרופה אלא אם כן פוסק כמו הגר"ז וכדומה. -- מעניין לעניין. יום אחד מגיע אלי הרב נ. נבנצאל אתה חייב לבוא איתי להרב שך ז"ל בזה הרגע, מה קרה שאלתיו, הוא אינו מפסיק לדבר מפיקחותו של האדמו"ר מסטריקוב ז"ל. וכך היה מעשה. יום אחד...
על ידי בד_קודש
ה' אוגוסט 20, 2015 3:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר הפולני מבריסק - לקורות האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל
תגובות: 182
צפיות: 19937

Re: האדמו"ר הפולני מבריסק - לקורות האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל

עלי לציין שתי דברים חשובים שלא ראיתי מישהו מתייחס להם. האחד שהיה מקפיד על קוצו של יו"ד בהלכה, ד"מ, פעם בשבת בבוקר ראה אברך אחד עושה לעצמו קפה כאשר הוא מכניס קודם את המים ורק אח"כ את הנס קפה, ושאלו האדמו"ר זי"ע, מדוע, והשיב לו שהמ"ב דן שאפשר יש בזה משום צובע, האדמו"...
על ידי בד_קודש
ה' אוגוסט 20, 2015 2:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר הפולני מבריסק - לקורות האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל
תגובות: 182
צפיות: 19937

Re: האדמו"ר הפולני מבריסק - לקורות האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל

א. מצורף כאן קטע מכתי"ק ולכאו' רחוב בורכוב תל אביב אינו כתב ידו. ב. השערה. - בזמנו כאשר עבר לבני ברק השאיר המון כתבים בדירה שלו ברכוב, ויתכן בהחלט שאחד מצא את זה שם, ורשם על זה רחוב בורכוב תל אביב. (אגב, הוא השאיר שם את המזוזות, שנכתבו על ידי הרב רב יהודה רבינוביץ ז"ל, ואני מכיר אברך אחד ש...
על ידי בד_קודש
ה' אוגוסט 20, 2015 2:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר הפולני מבריסק - לקורות האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל
תגובות: 182
צפיות: 19937

Re: האדמו"ר הפולני מבריסק - לקורות האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל

הזמנה לחתונת בתו פשוטה בתכלית הפשטות על ההזמנה מופיע רחוב בורכוב ואאל"ט בזמנו היה האדמו"ר מסטריקוב זי"ע מתגורר ברח מלצט' - מוזר לי מה הפשט. -- אגב, לקראת היארצייט שלו, אבקש לציין שהאדמו"ר זי"ע היה מתפלל לפני התיבה בערב יום הכפורים, ולמרות שהיו עדים שאביו ז"ל נהרג בטרבל...
על ידי בד_קודש
ד' ינואר 14, 2015 7:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4031

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

ראה כאן חוק הבוררות והדיינים נוהגים על פיה. בזמנינו, באין ברירה, עליהם לאמץ אותו, שאם לא כן ניתן לסגור את כל הבתי דינים - אדרבא, אולי יתעורר מישהו ויתקן את חוק הבוררות, שמותר להם לדיינים לחזור בהם לאחר כתיבת הפסק דין ועוד כהנה. - כרגע זה המצב וככל התקנות שעשו הפוסקים במשך השנים עבור הדיינים, המיפר ...
על ידי בד_קודש
ד' ינואר 14, 2015 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4031

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

איפה מצאת בחוק הבוררות התייחסות ליכולת לטעון במקום צד מהנידונים, או ליכולת להתערב בנידוני עובד-מעביד אם ההלכה לא תואמת את החוק החילוני? אני לא מצאתי. אבקש להבהיר: א. חוק הבוררות אינו מערכת חוקים בניגוד לשו"ע החוק נועד לתת תוקף לדיינים. ב. בעבר הוקשה לי מדוע אין הדיינים חוששים לספק דאורייתא לחו...
על ידי בד_קודש
ד' ינואר 14, 2015 1:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4031

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

ראה כאן חוק הבוררות והדיינים נוהגים על פיה. בזמנינו, באין ברירה, עליהם לאמץ אותו, שאם לא כן ניתן לסגור את כל הבתי דינים - אדרבא, אולי יתעורר מישהו ויתקן את חוק הבוררות, שמותר להם לדיינים לחזור בהם לאחר כתיבת הפסק דין ועוד כהנה. - כרגע זה המצב וככל התקנות שעשו הפוסקים במשך השנים עבור הדיינים, המיפר א...
על ידי בד_קודש
ד' ינואר 14, 2015 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4031

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

מה דאמרו חז"ל כללי ההלכות בספיקו של ממון, ודאי שמצאו כן על פי הכרעת השכל שעל פי תורת המשפטים הדין נותן כן שבמחליף פרה בחמור וילדה וספק מתי נולד דאם נמצא הולד בשעת לידת הספק ברשות של אחד מהם יהיה כן שיהיה ברשותו, ואם קיימא באגם אזלינן בתר מרא קמא, והנה הלאו של איסור גזל הוא שלא יגזול איש מחבירו...
על ידי בד_קודש
ד' ינואר 14, 2015 11:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4031

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

לכן לבית דין - כמשמעו בהלכה - אין כוח לטעון לבעל דין, ואם טען לבעל דין במקום שהבעל דין לא טען בעצמו, יש חשש גדול לכשרות אותו הדיין. וכמדומה זה מפורש בשולחן ערוך להדיא. בדידי הוה עובדא אצל הדיין רב משה שטרנבוך שליט"א שפלט בטעות טענה עבור צד אחד מבלי משים, ועמדתי על כך בתוקף שהוא חייב לצאת מן הה...
על ידי בד_קודש
ג' ינואר 13, 2015 2:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4031

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

כל זמן שהבע"ד אינו יודע את הדין, פשוט שהוא יכול לסמוך על הב"ד, אפילו אם אין הוא סומך עליהם בהל' שבת וכדו', מחמת שזה כלול בקנין שנעשה מעיקרא. אבל כאן שהוא חושב שהם לא צודקים, י"ל שזה אינו כלול בקנין, כי הקנין בא על התביעה, וזה אינו בכלל התביעה. לא זכיתי להבין, ומה בכך שעשה קנין, במידה...
על ידי בד_קודש
ג' ינואר 13, 2015 2:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 35518

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

אבקש להבהיר כל מה שכתבתי בתגובה הזאת. להרב סכינא - אף אחד אינו מבטל את פסק דינם במחי יד, יש בדבריהם תמיה גדולה, כאילו שרק לפי חידושו של השערי ישר ניתן למקודשת להעלות טענת מקח טעות בשעה שגם האבני מילואים וכן הוא פשטות דברי הר"ן בנדרים כולם סוברים שצריך הסכמה של המקודשת והסכמה בטעות לאו הסכמה היא...
על ידי בד_קודש
ב' ינואר 12, 2015 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4031

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

כוונתי לומר. שהיום בזמנינו אין הדיינים פותחים לדון אלא לאחר שבעלי הדינים עושים קנין וגם חותמים על שטר בוררות, כלומר, הם מקבלים עליהם את חוק הבוררות. - וחוק הבוררות אומר שאי אפשר לטעון שהבוררים טעו בשיקול דעת וכדומה. ואם הצדדים קיבלו עליהם את חוק הבוררות אין מה לחשוב כלל על לצאת ידי שמים. -- אולי זה ...
על ידי בד_קודש
ב' ינואר 12, 2015 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4031

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

הטענה שאין כאן חשש גזל, כיון דהוא נקבע לפי תורת המשפט, אינה מובנת, שהרי על זה אנו דנים, האם בתורת המשפט יש הצדקה לחייב את המעביד, ואין הדיינים קובעים את תורת המשפט אלא היושר הוא הקובע. הרב אישי. פתחת את האשכול בשאלה האם יש בכוח בי"ד בזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען. א. ואני שואל מדוע כ...
על ידי בד_קודש
ב' ינואר 12, 2015 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 35518

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

אבקש להבהיר עוד. אם כך סברו הדיינים. שרק על פי חידושו של הגאון ר' שמעון שקאפ ז"ל ניתן לאשה להעלות טענה של מקח טעות בהחלט שאין מקום לפסק דינם וגם אם מדובר בעגונה, קשה מאוד להתיר אשת איש על סמך חידושו של ר' שמעון בשעה שטרם מצאנו לו חבר. וגם המחמירים ביותר אינם מצווים את המקודשת לחשוב שהיא מפקרת א...
על ידי בד_קודש
ב' ינואר 12, 2015 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 35518

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

להרב תוכן - כפי שכבר שאלתי לעיל. במידה והרבנים כבודם במקומם מונח היו בטוחים שהבעל סבל מהמחלה הנוראה סכיזופרניה היה להם לבטל את הקידושין באופן הכי פשוט שבעולם - קידושיו של שוטה לאו כלום היא, ובהכרח, שהם עצמם מסופקים בזה, וכפי שניתן לראות להדיא בפסק דינם, שהם אינם בטוחים בזה. ואם כן מדוע ניתן לבטל משו...
על ידי בד_קודש
ב' ינואר 12, 2015 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4031

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

הרב תוכן דומני שיש כאן שתי שאלות. האחד. אם מותר לבי"ד לטעון עבור הבעלי דינים - ועד כמה שידוע לי אסור לבי"ד להעלות טענה שהבעל דבר לא טען. השני. (וראה בתגובה של הרב אוצה"ח) במידה והבי"ד טעה האם מותר לו לקחת את כספו, וזהו מעשים שבכל יום ולזה הפניתי למה שמאריך בזה השערי ישר. --- בגדו...
על ידי בד_קודש
ב' ינואר 12, 2015 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4031

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

בהמשך לתגובה שלי לעיל אבקש לציין להערה 26 של המהדיר של השערי ישר וכדאי לעיין שם.
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?180924&page=23
על ידי בד_קודש
ב' ינואר 12, 2015 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען
תגובות: 58
צפיות: 4031

Re: כח ב"ד שבזמנינו לחייב בדבר שהתובע עצמו אינו טוען

וביאור ענין זה הוא לענ"ד עפ"י הקדמה כללית לכל דיני המשפטים של דיני ממונות בין איש לרעהו, אינם כדרך כל מצוות התורה, דבכל המצוות הוא מה שהזהירה לנו תורה בעשה ול"ת, חיוב קיומם עלינו הוא העיקר לקיים מצות ה', ובדיני ממונות אינו כן, דקודם שחל עלינו מצות ה' לשלם או להשיב, צריך שיוקדם עלינו ...
על ידי בד_קודש
ה' ינואר 08, 2015 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 35518

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

אמנם בעיקר הדבר מש"כ הא"מ לחדש על פי דברי הר"ן, שמה שהאשה מסייעת בקדושין, אינו נחשב כדבר שבערוה, ואי"צ עדים לקיום הדבר, צריך ביאור דברים. וראשונה צריך לבאר מה ענין זה שהאשה מחדשת ע"י הסכמתה, אם זה רק כרצון המצטרף וניחותא בעלמא, או הוא ענין הפועל ומחדש ענין חדש, וענין זה נפ&...
על ידי בד_קודש
ה' ינואר 08, 2015 4:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 35518

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

הרב אוצה"ח. האבני מילואים אינו מדבר לגבי אם האשה צלולה אם לאו. בדברי הר"ן בנדרים מבואר שהאשה צריכה להיות פסיבי ואין אצלה דעת מקנה, כלומר, מספיק שהיא מסכימה. וזה לשון הר"ן. ר"ן מסכת נדרים דף ל עמוד א ואשה נמי כפדאוה אחרים דמיא - לפי שמיד שנתגרשה יוצאת מרשות הבעל לרשותה ואין קידושי...
על ידי בד_קודש
ה' ינואר 08, 2015 4:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 35518

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

לא במקרה שלנו. חידושו של ר' שמעון יכול להועיל לבטל קידושין במידה ואחד יבוא ויטען שאשתו הייתה תחת השפעה של חומר מסויים שאינה יכולה להתקדש, שהרי ר' שמעון מחדש בניגוד לדעתו של האבני מילואים הידוע שהאשה צריכה דעת מקנה, ולא מספיק הסכמה פסיבית אלא היא חייבת להפקיר את עצמה, וזה אין אשה יכולה לעשות כשהיא לא...
על ידי בד_קודש
ה' ינואר 08, 2015 4:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 35518

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

על פי ההלכה הדיינים חייבים לחקור את הפסיכיאטרים - ישנם המון בתחום הזה שאינם יודעים ממינם ושמאלם ואם באנו לעשות שימוש עם חידושו של הגאון רבי שמעון שקאפ ז"ל ניתן לבטל רוב רובם של הקידושין החילונים. אם זה היא הרי גם היא צריכה דעת מקנה ואם זה הוא הרי אין קידושיו קידושין - אנו יוצאים מתוך הנחה שהזיו...
על ידי בד_קודש
ה' ינואר 08, 2015 3:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 35518

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

היות ואין לי כל ספק שבעקבות האשכול הזה הם יסירו משם את הפסק דין לכן אני מצרף את זה לכאן.
על ידי בד_קודש
ה' ינואר 08, 2015 3:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 35518

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

לצערי צודק הרב אוצה"ח - מעלים את הטענה של הגאון רבי שמעון שקאפ ז"ל בכיוון ההפוך, כלומר, כאשר הבעל טוען שהאשה הייתה בהזיות ל"ע ולא הייתה יכולה להתקדש כי צריך דעת מקנה מצד האשה בקידושין לדעת רבי שמעון ז"ל אך בכיון ההפוך כאשר באים לטעון שהבעל ל"ע סבל מהזיות אם זה מסמים אם זה מס...
על ידי בד_קודש
ה' ינואר 08, 2015 2:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 35518

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

קשה לי להאמין שדיינים עם ותק כותבים כזה פסק דין. במידה והוא נטל סמים הרי הוא נטל תרופות נגד הזיות ל"ע בגלל ההזיות שנגרמו לו עקב הסמים, ואיך הם מגיעים למסקנה שהוא סבל מסכיזופרניה - וכי חסרים ל"ע חילונים שחוזרים מהודו ועוד כהנה עם הזיות בעקבות אכילת פטריות והטיפול בהם הנו כמו שמטפלים ל"...
על ידי בד_קודש
ה' ינואר 08, 2015 1:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 35518

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

ברם, המעיין היטב בדברי הר"ן שם ובדברי רבותינו הפוסקים ומפרשי הש"ס הראשונים והאחרונים יראה נכוחה שאין הדבר כן. והנה עמד בדברי הר"ן הללו אחד ומיוחד מגדולי ראשי הישיבות הגר"ש שקאפ בחידושיו על מסכת קידושין סימן א' ובספר שערי יושר שער ז' פי"ב. ושם חקר אחר מהות הקידושין בסוגיות ה...
על ידי בד_קודש
ג' דצמבר 30, 2014 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמונת זה סדר נשים?
תגובות: 10
צפיות: 763

Re: אמונת זה סדר נשים?

הפירוש השני הוא זה שנמצא לפנינו בגמרא (אלא שהכותב מתייחס משום מה רק לד' הסדרים שיש עליהם גמרא). חיפשתי (בדק"ס ובפרוייקט השו"ת) מקור או חבר לפירוש הראשון, ולא מצאתי. ר' יענק'ל האם כבודו חיפש בספר דרך אמונה להגר"ח קנייבסקי שליט"א כמו כן עליך לחפש במדרשים על הפסוק דרך אמונה ארוצה ו...
על ידי בד_קודש
ג' דצמבר 30, 2014 11:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמונת זה סדר נשים?
תגובות: 10
צפיות: 763

Re: אמונת זה סדר נשים?

הפירוש השני הוא זה שנמצא לפנינו בגמרא (אלא שהכותב מתייחס משום מה רק לד' הסדרים שיש עליהם גמרא). חיפשתי (בדק"ס ובפרוייקט השו"ת) מקור או חבר לפירוש הראשון, ולא מצאתי. ר' יענק'ל האם כבודו חיפש בספר דרך אמונה להגר"ח קנייבסקי שליט"א כמו כן עליך לחפש במדרשים על הפסוק דרך אמונה ארוצה ו...
על ידי בד_קודש
ב' דצמבר 29, 2014 11:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב הראשי של רומניה ר' משה רוזן
תגובות: 15
צפיות: 1959

Re: הרב הראשי של רומניה ר' משה רוזן

למדתי עם בנו בישיבה.
מתמיד עצום והיה שקוע בלימוד.
שטויות של ממש - היינו יושבים בחדר אוכל ומדברים בלימוד.
על ידי בד_קודש
ו' דצמבר 26, 2014 1:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: בנימין- נער או אב לעשרה בנים?
תגובות: 11
צפיות: 867

Re: בנימין- נער או אב לעשרה בנים?

יישר כוח. מעניין שאני ראיתי את הווארט לפני כעשרים שנה בשם השל"ה הק'. ואולי בזה יתורץ קושיית הרב גאולה, אכן היה נער, האבא זוכר אותו כנער את הבן זקונים שלו, ואילו לגבי בניו באמת היה אב, והם השתמשו עם הגדרת 'נער' כי כל טענתם הייתה שאביו ימות ועליו לחוס על אביו שעלול למות מרוב דאגה. --- עוד חשבתי ל...
על ידי בד_קודש
ו' דצמבר 26, 2014 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: בנימין- נער או אב לעשרה בנים?
תגובות: 11
צפיות: 867

Re: בנימין- נער או אב לעשרה בנים?

וידוע מה שכתב השל"ה אם אין לי טעות, מדוע טענו ואיך אעלה אל אביו וכו' היה להם לצעוק ולהתחנן שאשתו על עשרה ילדיה ממתינים לו בבית, אלא כך הוא בטבע הבריאה, שאבא אחד, דואג לשתים עשרה ילדים יותר מאשר עשרה ילדים דואגים לאבא אחד, והוא מסביר שם, שכך הוא בטבע הבריאה היות ואדם הראשון לא היה לו אב.
על ידי בד_קודש
ו' דצמבר 26, 2014 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף
תגובות: 23
צפיות: 2111

Re: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף

אין בכוחי להאריך בזה כעת, אך מכמה וכמה תשובות בדעת נוטה כמו התשובה הנ"ל וכן הנדון שם לגבי שבת אם מותר לטבול לטבילת עזרא ועוד ועוד יש לי הרושם שהחזו"א ז"ל משום מה היה מיקל יותר בעניין טבילת עזרא ואילו הגר"ח יבלחט"א מחמיר בזה. ולדעתו. עדיף טבילת עזרא מתפלה בצבור ומוותיקין ועוד...
על ידי בד_קודש
ו' דצמבר 26, 2014 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף
תגובות: 23
צפיות: 2111

Re: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף

נוטר היכן היית עד עכשיו.
אני פשוט נדהם לראות כמה חומר טמון כאן בפורום.
אך על נקודה זו של קביעות טרם מצאתי.
על ידי בד_קודש
ו' דצמבר 26, 2014 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף
תגובות: 23
צפיות: 2111

Re: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף

הרב מה שנכון. בזכותך הצלחתי למצוא שאלה זו בספר דעת נוטה. ואני מעתיק. שאלה. כתב בביאור הלכה ריש סימן נ"ח ד"ה ומצוה דהזהירים להתפלל כותיקין מותר להם להתפלל ביחידות אם אין להם מנין כותיקין. ולא ידעתי למה דוקא הזהירים כותיקין, דלכא' אם ותיקין עדיף מתפילה בצבור אם כן אף מי שאין זהיר בזה ורוצה פ...
על ידי בד_קודש
ה' דצמבר 25, 2014 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף
תגובות: 23
צפיות: 2111

Re: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף

הרב משנ"נ החייתני.
אם תוכל להעלות את מה שהוא כותב בזה אשמח מאוד. כי אחד הבנים שלי מתפלל ותיקין רק בשבת קודש לאחר משמר ותמיד יש לי עמו ויכוח בזה, כאשר הוא מקפיד על ותיקין בהבדל של ארבע דקות ואינו מתפלל עם הצבור בגלל זה, כלומר, נעמד להתפלל שלא ביחד עם הצבור.
על ידי בד_קודש
ה' דצמבר 25, 2014 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף
תגובות: 23
צפיות: 2111

Re: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף

וזה לשון הביאור הלכה סימן נח דע דהזהירים לקרות כוותיקין מותר לקרות ולהתפלל ביחידי אם אין להם מנין וגדולה מזה מוכח במשנה ברכות דף כ"ב ירד לטבול וכו' עיי"ש דאפילו אם אין לו תפילין בעת ההיא ג"כ אפ"ה יזהר לקרותה בזמנה סמוך להנץ ומשנה זו איירי בוותיקין כדמסקינן בגמ' שם: -- את האשכול ש...
על ידי בד_קודש
ה' דצמבר 25, 2014 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף
תגובות: 23
צפיות: 2111

Re: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף

מה שכתב דהא ותיקין קודם לתפלה בצבור לכאו' יש לדון בזה, אאל"ט לשון המ"ב שם והרגיל להתפלל ותיקין עיין שם. עד כמה שזכור לי כבר היה על כך אשכול מה הפשט במ"ב והרגיל להתפלל וותיקין והרב אוצה"ח שליט"א טען בזמנו שאין הכוונה במ"ב שהוא מידי יום מתפלל ותיקין אך לכאו' מלשון הגר&quo...
על ידי בד_קודש
ה' דצמבר 25, 2014 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף
תגובות: 23
צפיות: 2111

Re: טבילת עזרא ותפלה בצבור מאי עדיף

שאלה. מי שצריך לטבול טבילת עזרא, אך על ידי זה לא יספיק להתפלל כותיקין, מה יעשה. תשובה. אם זהיר תמיד לטבול יכול לאחר התפלה אחר הנץ עבור זה ואם לאו אל יאחר. ובהערות שם. בזה"ל. הנה לענין תפלה בצבור נסתפק המשנ"ב סימן פח ס"ק ב' אם לנהוג טבילת עזרא כשיפסיד תפלה בצבור, וברשימות מהחזו"א ...
על ידי בד_קודש
ד' ספטמבר 17, 2014 2:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר הפולני מבריסק - לקורות האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל
תגובות: 182
צפיות: 19937

Re: האדמו"ר הפולני מבריסק - לקורות האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל

שום צ"ע תלוי איך אתה מצייר את נתיב הבריחה של האדמו"ר ז"ל ובדברים הללו כל אחד כותב מה שבא לו. האדמו"ר ז"ל מעולם לא סיפר איך ומי הציל אותו. דוגמא לכך יש ספר ידוע אלה אזכרה ושם מתואר איך אביו אדמו"ר רבי יעקב יצחק דן הי"ד נהרג במשרפות ואני פגשתי יהודי מבוגר בבני ברק שה...

עבור לחיפוש מתקדם