מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 252 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בית שביעי
ב' מאי 06, 2013 6:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מבנה קבר רשב"י ור"א בנו
תגובות: 19
צפיות: 3333

Re: מבנה קבר רשב"י ור"א בנו

וחשבתי אולי שמי שהולך עם קבוצה ולומד תיקונים וכו' ועושה סעודות וכו' על איזה ציון של צדיק קראו אותו הילולא כזיאר"א, וע"ז נאמרו בכל הספרים כל הענינים שבעת ההילולא של הצדיק מושפעים שם שמחה והשפעות רו"ג, ולא"ד ביום היא"צ.
על ידי בית שביעי
ב' מאי 06, 2013 5:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגה"ק מראדזין זצוק"ל: בית המקדש ייבנה על ידי ישראל
תגובות: 3
צפיות: 821

Re: הגה"ק מראדזין זצוק"ל: בית המקדש ייבנה על ידי ישראל

כנראה שלא איכפת למאן דהו..., [וכן לא הוקלד כמעט, ואפי' להתומכים בבנייתה לא נמצאו באתריהם] אבל לבעל "אם הבנים שמחה" כנראה איכפת לו... למי שמעניין להפסיק לחלום... ראה כאן ונצטערתי מאד בישוב קושיא זו עד שהאיר ה׳ לראות בספר עזרת כהנים על מדות שנדפס בשנת תרל״ד לאחד מגדולי הדור מרוםסיש־פולין ברא...
על ידי בית שביעי
ב' מאי 06, 2013 4:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג המשואות זולת ל"ג בעומר ומירון
תגובות: 1
צפיות: 574

Re: מנהג המשואות זולת ל"ג בעומר ומירון

מצאנו שכן עשו הספרדים בכל הצדיקים הגדולים בימיהם לכבודם, וכן: "למירון... אחר כך הלכנו למקומות הקדושים אצל מערת בית בית הלל, אחר כך לציון רבי יוחנן הסנדלר... הרבה אנשים הולכים להתפלל על קברי הצדיקים שבמירון, דהיינו אצל הציונים של הלל הזקן ושמאי הזקן ורבי יוחנן הסנדלר... וכשהגיע ליל כ"ה אלול...
על ידי בית שביעי
ב' מאי 06, 2013 4:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: מבנה קבר רשב"י ור"א בנו
תגובות: 19
צפיות: 3333

Re: מבנה קבר רשב"י ור"א בנו

מעניין שבשניהם רשב"י ורמבה"נ כיום ממוקמים בקרן דרומית מערבית של ההיכל הגדול, וכל אחד מסיבתו הוא. אבל מעניין שמקור החגיגות במירון התחילה לכאורה ממרוקו ספרד ומקובליה, וכמו הרבה מילולים שיתפו הערבים ויהודים וגם ההילולא שבערבית היא זיארה נשתמשו בה היהודים להילולות הצדיקים ולהבדיל כמו אצליהם הח...
על ידי בית שביעי
ו' מאי 03, 2013 4:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 94
צפיות: 7185

Re: פרה אדומה בזמן הזה

האם כבר היה מישהו שטען שעשה הפרה אדומה, ודחאו החכמים? וע"ז נאמר לא בשמים היא, ומ"ש הרמב"ם היא שבמציאות כן יהיה, אבל לא שיטמנו ידינו בצלחת כשיש אפשרות לזה, וכל זמן שיש יהודי יר"ש בעולם שרוצה לעשותה עפ"י ההלכה צריך לתמוך בידו, ופשוט היא. האם שמעתם שמישהו שחוזר בתשובה יאמרו לו ...
על ידי בית שביעי
ו' מאי 03, 2013 6:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגה"ק מראדזין זצוק"ל: בית המקדש ייבנה על ידי ישראל
תגובות: 3
צפיות: 821

הגה"ק מראדזין זצוק"ל: בית המקדש ייבנה על ידי ישראל

בספר עזרת כהנים מתלמידו, מביא ששאל את רבו ע"ז, וענהו שבודאי יבנה ע"י, והוסיף שמסתבר שמקודם יעשה בדמות בית שני, ואח"ז יגלה לנו עוד להבין ע"ד יחזקאל ויבנה יותר כדמותו.

איפוא זה כתוב?
על ידי בית שביעי
ו' מאי 03, 2013 12:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אין הפרד"ס חולקין זה עם זה
תגובות: 41
צפיות: 5190

אמרה בשם רבי יוסי כי היכי דליקבל לה מיניה...

כדאי היא המאמר החשוב
קרדיט
אשר על כן אולי אפשר לומר דהרב משה בן שם טוב די לאון היה לו לתלות ע"ד התנאים והאמוראים "דדרך האמורא לומר מימרא בשם רבו שלא אמרה מעולם רבו"
http://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=11904
http://daf-yomi.com/forums/Message.aspx?id=1938
על ידי בית שביעי
ג' אפריל 30, 2013 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מבנה קבר רשב"י ור"א בנו
תגובות: 19
צפיות: 3333

Re: מבנה קבר רשב"י ור"א בנו

ובעצם הציון לכשעצמו היא בדיוק כמו רבי יוחנן הסנדלר, ור"א היא סתם אבן, ומעניין מי בנה כמבנה ר"י הסנדלר עולי הרגל ומקורות: מקום מנוחתו במירון , וכך משמע ממדרש קהלת רבה [יא, א] "במירון קבורים ר' שמעון בן יוחאי עם בנו, ועליהם שני ציונים. ובית המדרש שלו עדיין הוא קיים". [ר' יעקב בן נת...
על ידי בית שביעי
ג' אפריל 30, 2013 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מבנה קבר רשב"י ור"א בנו
תגובות: 19
צפיות: 3333

Re: מבנה קבר רשב"י ור"א בנו

לא נמצא שום דבר אודות המבנה.

ולכאורה צריך לברר אצל הספרדים בצפת שיד אבותיהם היה בבנינה


תמונה
על ידי בית שביעי
ג' אפריל 30, 2013 9:47 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ל"ג בעומר ובר כוכבא, אגדה ציונית?
תגובות: 52
צפיות: 8701

Re: ל"ג בעומר ובר כוכבא, אגדה ציונית?

היא שיחתי כתב:הנה זה היפך הש"ס

[/quote]
היפך?
היא שיחתי כתב:"וכידוע מהרוגי מלכות בעבור היותם מסבבי הקשר, ואמרם ביבמות ס"ב ע"ב בזה". שנהרגו כ"ד אלף תלמידי ר"ע שלא נהגו כבוד זה בזה, והיינו שלא היו בעצה אחת בתכסיסי מלחמה בקנאתם זה".

[/quote]
לא מצאנום בהספר.
על ידי בית שביעי
ג' אפריל 30, 2013 2:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10689
צפיות: 970282

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

http://chabadlibrary.org/catalog/index1.php?frame=main&catalog=hcatalog&mode=details&volno=84773&limit=0&field=AUTHOR&oys=%E4&oys2=%E4%E9%EC%E3%F1%E4%E9%E9%EE%F8&search_mode=alefbet מידות בית המקדש של הורדוס במסכת מידות ובכתבי יוסף בן מתתיהו מאת: הילדסהיימר, עזריאל ב&...
על ידי בית שביעי
ב' אפריל 29, 2013 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא
תגובות: 48
צפיות: 5515

Re: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא

ידוע על ר' יצחק מגדלאה שאמר והוא שעשויין כמגדלים, ושם ציינו למקומות נוספים בש"ס, עיי"ש במפרשים. מאת: הרב יהודה קוק מחבר ספר "נופת צופים" מ"ט ר' יצחק מגדלאה נקרא כן נידה כז ע"ב א"ל ר' יוחנן לר"ל מת שנתבלבלה צורתו מנלן דטהור, אילימא מהא דא"ר שבתאי אמר ר' י...
על ידי בית שביעי
ב' אפריל 29, 2013 9:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא
תגובות: 48
צפיות: 5515

Re: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא

כשהמשנה דיבר אודות כנפיים לטמון בה חמין והגמ' עבר ליונה בעל כנפיים...

[http://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=18193]הסבר נפלא[/url], וע"ז הדרך אולי למצוא הסבר על שם התנא במה שאומר
על ידי בית שביעי
ב' אפריל 29, 2013 6:27 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ל"ג בעומר ובר כוכבא, אגדה ציונית?
תגובות: 52
צפיות: 8701

Re: ל"ג בעומר ובר כוכבא, אגדה ציונית?

שמעתי היום מיהודי ישיש שליט"א, ששאל להחזו"א למה אין עושין יו"ט ליום העצמאות, הלא בעבר היה סכנה גדולה בכל המקומות להיהודים, ועכשיו אפשר לכל היהודים לעלות לארה"ק וכו', ענה לו החזו"א שאכן צריכין להודות להקב"ה ע"ז, אבל אין בכוחנו לעשות יו"ט וירבעם עשה יו"ט......
על ידי בית שביעי
א' אפריל 28, 2013 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג המשואות זולת ל"ג בעומר ומירון
תגובות: 1
צפיות: 574

מנהג המשואות זולת ל"ג בעומר ומירון

מנהג המשואות היה נפוץ גם אצל רמבה"נ ורבי עקיבא וגם אצל שמואל הנביא ביומא דהילולא שלהם, [עכ"פ מה שמקובל או שהיה ענין לחוג באיזה יום וקבעו יום מסויים]. וזכורני שגם על גגות צפת וירשת"ו היה נהוג כך, וכהיום נשאר המנהג לעשות המשואה על "גג" רק במירון... האם ידוע על יותר מאלו? ומקור...
על ידי בית שביעי
א' אפריל 28, 2013 9:11 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ל"ג בעומר ובר כוכבא, אגדה ציונית?
תגובות: 52
צפיות: 8701

Re: ל"ג בעומר ובר כוכבא, אגדה ציונית?

ל"ג בעומר: צום? חג? למה? ומה הקשר לבנין המקדש? הר הבית חדשות | עורך מה המקור לציון המיוחד של ח"י באייר/ ל"ג בעומר וכיצד קשור ל"ג בעומר קשור לבנין המקדש ולגאולת הר הבית? הרב אברהם קוסמן מנסה לפענח את התעלומה. מאת: שוקי דגן / ארבע כנפות ל"ג בעומר הוא יום שנוהגים בו שמחה ואין א...
על ידי בית שביעי
א' אפריל 28, 2013 8:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: מבנה קבר רשב"י ור"א בנו
תגובות: 19
צפיות: 3333

Re: מבנה קבר רשב"י ור"א בנו

איפוא אפשר לראות או להשיג הספר?
על ידי בית שביעי
ו' אפריל 26, 2013 8:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ההתנגדות לבית יעקב
תגובות: 12
צפיות: 1775

Re: ההתנגדות לבית יעקב

נו על מהלכך בהענינים, כן היא דעת העולם כעת בשוק... חסר לך הרבה ידיעות, והרבה מחדר רשר"ה אחזו החבל משני קצותיה כהגה"ק נורא ונשגב רבי עזריאל הילדסהיימער זצוקללה"ה ועוד מחביריו, וגם הרבה חזרו מעמדותיהם במשך תקופת התגלות סוף הגלות וגם נכדו הגה"ק רבי יצחק ברוייער זצוקללה"ה עשה ופ...
על ידי בית שביעי
ו' אפריל 26, 2013 2:24 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: 'הרב שלמה גורן- אוטוביוגרפיה' - עוללות
תגובות: 199
צפיות: 29011

Re: 'הרב שלמה גורן- אוטוביוגרפיה' - עוללות

מעניין שלא הוזכר שמו של הגה"ק רבי יוסף אלי' הנקין זצוק"ל באשכול הזו...
על ידי בית שביעי
ו' אפריל 26, 2013 1:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ההתנגדות לבית יעקב
תגובות: 12
צפיות: 1775

Re: ההתנגדות לבית יעקב

מאיפוא מתחילים... תודעתינו מאז ניטשטש בכל התחומין ובכל הענינים. שורש ופינה לבית יעקב ולמחשבה ולעוד מוסדות מוצקות, היתה ע"י הגה"ק רבן של הדורות גדול מרבן שמו רבי שמשון רפאל הירש זצוקללה"ה זיעוכי"א! והבית יעקב היתה ע"י תלמידו הגדול הגה"ק רבי משה פלעש זצוק"ל, ע"י...
על ידי בית שביעי
ב' אפריל 08, 2013 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדולי ישראל שטעו ששכחו שחזרו בהם
תגובות: 24
צפיות: 2664

Re: גדולי ישראל שטעו ששכחו שחזרו בהם

והגהק רע"י שלזינגר שכתב דבימי בית שני "טעו ברוה"ק"!!! ולא עלו לארץ ישראל.
על ידי בית שביעי
א' אפריל 07, 2013 6:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שם טוב גפן <עליה לאר"י במקום חשש השפעה קלוקלת>
תגובות: 59
צפיות: 6572

Re: רבי שם טוב גפן <עליה לאר"י במקום חשש השפעה קלוקלת>

ראה כאן דיון מאד מעניין עדיף לגור בא"י אפילו יפרוק עול? בזמן האחרון אנו אוהבים לדון ברבנים גדולים ששמותיהם כמעט נמחו מספר ההיסטוריה מחמת דיעותיהם שאינם משתלבות עם הזרם החרדי המרכזי. מעניין שברובם הם ממוצא גליציאני, ואף רבי שרגא פייבל שרייאר מהיושבים ראשונה במלכות רבני גליציה, תלמידו של רבי אברה...
על ידי בית שביעי
ה' אפריל 04, 2013 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קידוש ביין או במיץ ענבים <תעלומת "יין בית יוסף">
תגובות: 54
צפיות: 7839

Re: קידוש ביין או במיץ ענבים <תעלומת "יין בית יוסף">

עם זאת, הפתרון הנראה סביר יותר לענ"ד הוא כדברי פרופ' עמר ואחרים שהנוהג בזמן חז"ל היה לשתות יין מוחלש (כלומר יין חי שלהם היה חזק כיין יבש שלנו, 12-13% אלכוהול בערך, ואחרי מזיגה של 1:2 או 1:3 היה שיעור האלכוהול כ 3-4%). היינות "שלנו" עליהם דברו הפוסקים היו אכן חלשים ביחס לאלה של ח...
על ידי בית שביעי
ה' אפריל 04, 2013 5:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמדת ימים מהדורת הרב קוסובסקי - חדש!
תגובות: 200
צפיות: 24138

Re: חמדת ימים מהדורת הרב קוסובסקי - חדש!

ואכן בספרי תלמידי הבעשט והגרא, סוגיית השבתאות מסתכמת שאכן היה נכון, אלא שהדור לא זכה, ומאז שלא זכה, למפרע נפסל.

ולכן גם אלמוד לבניי בלי ההבנה הזאת, כי לא יוסיף להם דעה או מכאוב, ואם יבא יום שיתגלה לו האמת, גם לקחה בצדה ילמוד.
על ידי בית שביעי
ה' אפריל 04, 2013 4:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הדרדעים וספר הזוהר..
תגובות: 48
צפיות: 7142

Re: חקירה בענין הדרדעים וספר הזוהר..

בשעתו עשיתי בירור על כך אצל כמה אברכים תימנים ממשפחות של רבני תימן, הבנתי שהקצף האמיתי לא היה על הזוהר, אילו היו נוקטים כך באמת להלכה, אלא על כלל הכנסת השכלה, כל ישראל חברים וכדומה לתימן. ורובם כשעלו לארץ הצטרפו למזרחי. כאשר אי האמונה או המנהגים בקבלה באה על רקע מודרני היחס שונה לת"ח שהעלה כי ...
על ידי בית שביעי
ה' אפריל 04, 2013 4:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הדרדעים וספר הזוהר..
תגובות: 48
צפיות: 7142

Re: הדרדעים אע"פ שטועים מצטרפים למנין

הדרדעים מצטרפים למנין ואין דינם כאפיקורסים. והטעם מכיון שיסוד האמונה בתורה שבע"פ זה משום שעברה התורה אלינו במסורת ברורה מאב לבן עד מתן תורה וכמו שכתבו הראשונים. ותורת הקבלה שלא עברה בגלוי מאב לבן אנחנו מאמינים בה כיון שאנחנו סומכים על רוב חכמי ישראל מתקופת הראשונים והלאה שאמרו שזה חלק מתורה שב...
על ידי בית שביעי
ה' אפריל 04, 2013 4:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים
תגובות: 81
צפיות: 8219

Re: השינויים בשירת דוד - בין ספר שמואל לתהילים

ואכן מצינו שעזרא בעצמו התפלל ע"ז... ב אשכול הנעול ... תבין קצת יותר, אבל פה מתנהגים [ואולי בצדק] כ שי' שהחרימו החדר שלמדו ביקורת המקרא ובזה טפלו 'כי מציון תצא תורה'... בדרך אגב מאמר נפלא: ראיות בלשניות ליציאת מצרים בהא"ע ספר חשוב שבאופן מדעי מפריך הנחות יסוד של בקורת המקרא ואסכולה של גרף –...
על ידי בית שביעי
ו' מרץ 15, 2013 12:05 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ברוך ממונקאטש
תגובות: 128
צפיות: 24449

Re: ר' ברוך ממונקאטש

בשלש סעודות תורה הוא בכה וטען למה אין מכניסים לימודי קודש בכל בתי ספר? בשנים האחרונות שלו הראה גזרי עיתונות שדברו על תקציבים, וטען כי בקלות אפשר להשתלט על מערכת החינוך וללמוד עם כל בני ישראל היסודות של היהדות, לפחות שידעו הא' ב' של יהדות.
על ידי בית שביעי
ה' מרץ 14, 2013 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב
תגובות: 14
צפיות: 1438

Re: לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב

בעקבות חטאו של דוד המלך, נו, באמת. כל ילד בחיידר יודע את מה שאמרו חז"ל כל האומר שדוד חטא אינו אלא טועה, אז איני מבין מדוע מתייחסים פה ל'טועה' זה... [וזה לא פעם ראשונה] עד כמה שידוע לי החברים פה ברובם, אנשי צורה הם. אינני יודע אם לבכות או לצחוק... האם כשדנים בהסוגיא אסור לצטט מהסיפור ש'חטא"...
על ידי בית שביעי
ד' מרץ 13, 2013 7:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב
תגובות: 14
צפיות: 1438

Re: לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב

ופיקוח נפש דוחה קרבן פסח). וזאת מנין? הרי בימי עזרא ונחמיה המצב היה קשה הרבה יותר ובכל זאת הקריבו. צריך מקור שפיקוח נפש דוחה מצוה? (ולגבי עזרא ונחמיה, ע"כ צ"ל שלא היה פיקוח נפש או שהיה הוראת שעה). נניח שטמונה מיליון דולר במקום המזבח, ומי שמצליח להקריב שמה קרבן פסח כהלכתה יקבלו, האם לא יוצ...
על ידי בית שביעי
ג' מרץ 12, 2013 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב
תגובות: 14
צפיות: 1438

Re: לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב

לכאורה כל הנידון על הקרבת קר"פ בזה"ז לא שייך בדורנו, בעוו"ה, שיש לחוש טובא שרוב הקהל טמאים בטומאות שלא הותרו בציבור (עי' רמב"ם קר"פ פ"ז ובפרט הל"ד) כנראה ניחא להיות בגלות ועובדים עבודה זרה [כחי ועוצם ידי, בלי הכרת סיבת גרמי הבורא] בטהרה, ועדיף על הבאת קרבן ציבור ב...
על ידי בית שביעי
ג' מרץ 12, 2013 7:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב
תגובות: 14
צפיות: 1438

Re: לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב

הערה צדדית, כוונת החת"ס שאי"צ לבקש רשות מהפחה להקריב שם, כי אין סיכוי שהוא יסכים כי הוא קפדן גדול, ומקפיד מאד שלא יקרב שם אדם. (והמציאות לא השתנתה הרבה מאז, אלא שמדינת ישראל יכולה להשתלט על המקום, אבל זה עלול לעלות בהרבה חיי אדם, ופיקוח נפש דוחה קרבן פסח). "גם ר' צדוק הכהן מלובלין הע...
על ידי בית שביעי
ג' מרץ 12, 2013 6:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה החרדים לא מתגייסים לצבא???
תגובות: 298
צפיות: 35552

Re: למה החרדים לא מתגייסים לצבא???

בודאי למשיח יהיה צבא כמו שאמר הגה"ק מבעלזא זצ"ל, והשאלה אם משיח באה, וכ"א מתנהג עפ"י שיטתו, ודו"ק
על ידי בית שביעי
ג' מרץ 12, 2013 3:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב
תגובות: 14
צפיות: 1438

Re: לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב

ופיקוח נפש דוחה קרבן פסח). וזאת מנין? הרי בימי עזרא ונחמיה המצב היה קשה הרבה יותר ובכל זאת הקריבו. אלא שאם רוב כלל ישראל אינו רוצה , אין זה רצון ה' שיחידים יקריבו לבדם. דברים נוקבים! בעקבות חטאו של דוד המלך, נצטווה דוד לבחור מבין שלושה עונשים עונש אחד, ולבסוף החליט על עונש מגיפה,אותו הרגע המגיפה פר...
על ידי בית שביעי
ג' מרץ 12, 2013 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב
תגובות: 14
צפיות: 1438

Re: לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב

הערה צדדית, כוונת החת"ס שאי"צ לבקש רשות מהפחה להקריב שם, כי אין סיכוי שהוא יסכים כי הוא קפדן גדול, ומקפיד מאד שלא יקרב שם אדם. (והמציאות לא השתנתה הרבה מאז, אלא שמדינת ישראל יכולה להשתלט על המקום, אבל זה עלול לעלות בהרבה חיי אדם, ופיקוח נפש דוחה קרבן פסח). השאלה ממי קיבל זאת החת"ס, כ...
על ידי בית שביעי
ג' מרץ 12, 2013 3:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב
תגובות: 14
צפיות: 1438

לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב

בשו"ת חתם סופר חלק ב (יו"ד) סימן רלו יקרת קדשו הגיעני ומ"ש מו"ח הגנ"י לבקש משרי ירושלי' ליתן רשות להקריב הוא קפדן גדול כי ההוא אמר לבל יקרב שם מי שאינו מאמונת ישמעאל כי שם נבנה בית עבודה שלה' ואומרי' שאבן שתייה באמצע הכיפה ההיא ולא יקרב שם איש זר שאינו מאומנתם ועכ"פ מ&q...
על ידי בית שביעי
ג' מרץ 12, 2013 2:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערות ובירורים בענייני הגאולה וביאת המשיח
תגובות: 18
צפיות: 1831

Re: הערות ובירורים בענייני הגאולה וביאת המשיח

מגולה לגאולה... ומה עוד? להתעקש שוב ושוב להסיק מסקנות עפ"י פוסקים של הדור הקודם, אבל לשמחותינו השתיל הקב"ה שבכל דור ודור יפסקו כננס ע"ג ענקי הרוח של הדור הקדם לנו, ולא כמ"ד זו או זו.

עבור לחיפוש מתקדם