מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 232 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כתונת_פסים
ג' דצמבר 17, 2013 4:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רק עיקרי מיני החיות נכנסו לתיבה
תגובות: 30
צפיות: 4863

Re: רק עיקרי מיני החיות נכנסו לתיבה

השאלה היא לא על אלה שנכחדו אלא על ריבוי המינים המצוי כיום איך היו בתיבה. בכל אופן, אם נתפוס כדעת רש"י שגם החיות השחיתו וגם הם נכחדו באמת יפלא מניין לנו נכון להיום כל כך הרבה חיות. ואפשר שהחיות השחיתו פחות ממה שהשחיתו האנשים. אך לא משמע כן בפסוק שכתוב קץ כל בשר וגו' כי השחית כל בשר. ואפשר שמשום...
על ידי כתונת_פסים
ג' דצמבר 17, 2013 4:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רק עיקרי מיני החיות נכנסו לתיבה
תגובות: 30
צפיות: 4863

Re: רק עיקרי מיני החיות נכנסו לתיבה

הדבר ברור שהיו חיות שנכחדו מן העולם כמו הדינאוזרים שהרי רוב החיות השחיתו את דרכם על הארץ והתיבה לא קלטה אותם ואין צריך לזה שום ראיה. והוא מפורש במדרש ותשחת הארץ אפילו הבהמות החיות והעופות כולם השחיתו את דרכם. וכן הוא ברש"י ד"ה מהעוף למינהו. אותן שדבקו במיניהם ולא השחיתו דרכם, ומאליהם באו, ...
על ידי כתונת_פסים
א' אוקטובר 27, 2013 1:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 11841

Re: למען לא ישאר הגליון חלק - מהדורה חדשה

בא נעשה סדר ובזה סיימתי בנידון ולשבוע זה בל"נ בכלל. הדבר ברור וכפי שהוכיח הרב א"ס שהחפץ חיים הגיה את המ"ב כאשר היה מצומם מאוד. כלומר, היה בכוחו לשנות עמוד אחד או שנים אך לא לשבש ולשנות את המשך העמודים - היות והיה מגיה לאחר שכבר הודפס וכפי שכותב בנו על הליקוטי הלכות יעו"ש – ומשום ...
על ידי כתונת_פסים
א' אוקטובר 27, 2013 1:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 11841

Re: למען לא ישאר הגליון חלק - מהדורה חדשה

באמת שאיני יורד לסוף דעתך מדוע להשמיט מותר ולהוסיף איזה הערה אסור. ברור שצריך לבקש רשות את המחבר ולהסביר לו שאם לא יוסיפו איזה הערה זה עלול לצאת מכוער. וכל שהבאתי את המ"ב וכו' כוונתי הייתה בזה להראות שמפני אילוצי הדפוס היה משנים בתוכן. ושכן נהג החפץ חיים שהיה מכניס הלכות בשער הציון רק מפני אילו...
על ידי כתונת_פסים
א' אוקטובר 27, 2013 12:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 11841

Re: למען לא ישאר הגליון חלק - מהדורה חדשה

ראו כאן. ואף המדפיסים בני בינה שחדשו בו דברים והוסיפו עליו הוספות גם מכתבי יד, רובם לא הוסיפו רק תופסת מועטת, ויסתפקו בהוספת איזה הגהות, איזה ציונים ומסורות וכדומה, מלבד כמה פעמים היוצאים מהכלל אשר הוסיפו איזה הוספות נכבדות, אבל ג"כ מועטות מאוד – וכל אלה פעלו בעת אשר לעיניהם השתפכו אבני קודש ו...
על ידי כתונת_פסים
א' אוקטובר 27, 2013 12:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 11841

Re: למען לא ישאר הגליון חלק - מהדורה חדשה

והרי עיניך הראות שהמ"ב נאלץ להכניס חידושים והלכות תוך השער הציון מפני אילוצי הדפוס – בהכרח שהיה זה בלתי אפשרי לשנות את תבניתו וצורתו של המ"ב כאשר קיבל את הלוחות להגיה אותם. מה א"כ היה עליו לעשות במידה והיה רוצה להוסיף הלכה כל שהוא ולא נותר לו מקום גם לא בשער הציון. – במצב שכזה לא נותר...
על ידי כתונת_פסים
ש' אוקטובר 26, 2013 11:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 11841

Re: למען לא ישאר הגליון חלק - מהדורה חדשה

פלא עצום שלא הרגישו בדבר עד עתה. שהרי כל המעיין בשערי ציון רואה תיכף ומיד שהוא מלא וגדוש בחידושים שונים שלא כמו שכתב החפץ חיים בשער בת רבים. ושמו נאה לו שער הציון כי בו יצוין על כל דבור ודבור מבטן מי יצאו. ובזמנו ראיתי לאחד הפוסקים שכתב שאין לסמוך כלל על רבי יוסי שבין השמשות כהרף עין הוא והוכחה לכך ...
על ידי כתונת_פסים
ש' אוקטובר 26, 2013 10:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 11841

Re: למען לא ישאר הגליון חלק - מהדורה חדשה

הרב א"ס דבריך נכוחים וקילורין לעיניים ומסלקת הרבה תמיהות יישר כוחך!!! ובעניין מה שכתב להביא שהיה החפץ חיים מקצר אבקש להעתיק עוד בעניין זה - מה שכותב בנו בספר הנ"ל בזה"ל. ושלחתי אליו בכתב באורי בהלכות שבת וכשבאתי לבקרו מצאתי את חדושי נרשמים אצלו להדפסה, אמנם לא כולם, וכששאלתיו מדוע שיי...
על ידי כתונת_פסים
ש' אוקטובר 26, 2013 10:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 11841

Re: למען לא ישאר הגליון חלק - מהדורה חדשה

עוד בעניין ההשמטות מפני אילוצי הדפוס ולמען לא ישאר הגליון חלק ראו כאן. ואף המדפיסים בני בינה שחדשו בו דברים והוסיפו עליו הוספות גם מכתבי יד, רובם לא הוסיפו רק תופסת מועטת, ויסתפקו בהוספת איזה הגהות, איזה ציונים ומסורות וכדומה, מלבד כמה פעמים היוצאים מהכלל אשר הוסיפו איזה הוספות נכבדות, אבל ג"כ ...
על ידי כתונת_פסים
ו' אוקטובר 25, 2013 11:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר דוד המלך - יחוסו
תגובות: 36
צפיות: 5997

Re: קבר דוד המלך

כבודו בהחלט צודק וכתבתי בעיקר ממה שזכרתי מפעם - ועיר דוד מה שקרוי העיר התחתונה אכן בתחום ירושלים.
על ידי כתונת_פסים
ו' אוקטובר 25, 2013 11:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 11841

Re: למען לא ישאר הגליון חלק - מהדורה חדשה

יישר כוחך הרב הכהן.
אבקש רק לתקן - מה שכתבתי שאין בכל המשנה ברורה ולו עמוד אחד שיש שם רק טקסט ללא מחבר אינו מדויק, ונזכרתי שאכן בסימן ש"מ יש עמוד כזה. אך עדיין אין זה מספיק.
על ידי כתונת_פסים
ו' אוקטובר 25, 2013 9:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 11841

Re: למען לא ישאר הגליון חלק - מהדורה חדשה

כל מעמד מתחיל יודע שכמעט ולא יתכן שספר שיש לו פנים וסביבו רב טקסט במידה והוא אינו משנה פונטים או רווחים וכדומה באמצע הספר וכל העמודים הם באותו גודל ואחידים לא ימלט שיהיה לכל הפחות עמוד אחד רק עם פירוש, טקסט ללא פנים, טקסט אשר מתייחס לפנים, לדברי המחבר, אשר בעמוד הקודם. – הגע בעצמך איך זה יתכן שמעולם...
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 11:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול תפילות לחולים
תגובות: 49
צפיות: 7083

Re: אשכול תפילות לחולים

הגאון רבי שאול אלתר שליטא.pdf
(44.09 KiB) הורד 346 פעמים
נתבקשתי להעלות את המאמר לפורום לתועלת העניין.
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 11:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר דוד המלך - יחוסו
תגובות: 36
צפיות: 5997

Re: קבר דוד המלך

השאלה הידועה האם דוד המלך קבור שם? ממכתבו של רבי אביגדור נבנצאל משמע רק שזהו "מקום תפילה וייחול". נראה לי שלאחרונה דנו בזה באחד הקבצים התורנים. http://www.rambish.org.il/results.asp?SearchFunction=browse&SearchCode=BRW_VOL&SearchRequest=379&SearchSort=&UserAction=record,&a...
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 9:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 11841

Re: למען לא ישאר הגליון חלק - מהדורה חדשה

הרב קלונימוס - על מה בדיוק יצא הקצף. במידה ויתברר לי שהאברך המגיה שיקר אותי אמשוך את מה שכתבתי. דיברתי עם אחד מבני הבית ולדבריו בנו של רב בערל וי.. – משקיע בזה את הנשמה. – עד שזה מסתדר לו והוא גם לא פותח וסוגר ר"ת וכדו'. ומרן הגר"ח מעולם לא שינה מפני העימוד – ולשאלתי איך הוא מצליח תמיד לע...
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 6:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר דוד המלך - יחוסו
תגובות: 36
צפיות: 5997

Re: קבר דוד המלך

טעיתי בקישור.
וצ"ל כך.
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?167615&&page=5
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 6:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר דוד המלך - יחוסו
תגובות: 36
צפיות: 5997

Re: קבר דוד המלך

מצויין שם במצפה שמואל שם הערה ז. בזה"ל ועיין בתשובת מהרי"ט בחלק ראשון ששבס"ב בתשובה סי' ל"ז ובסוף התשובה וכו' יעו"ש. --- אגב אם הוא קבור בירושלים או בעיר דוד וכו' והאם נמצאו אי פעם קברים שם באזור נוגע הלכה למעשה היכן בדיוק נחשבת ירושלים שהרי כל הדינים שאמרו על ירושלים תקפים ...
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 5:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר דוד המלך - יחוסו
תגובות: 36
צפיות: 5997

Re: קבר דוד המלך

מעולם לא עשיתי או נסתי את זה. כתבתי דיבת רבים ותו לא. אני ביקרתי שם פעם אחת בלבד. -- אבקש רק לציין מקור שאכן קבור שם דוד המלך ע"ה ממה שכתוב בתוספתא להלן. תוספתא מסכת בבא בתרא פרק א הלכה יא כל הקברות מתפנין חוץ מקבר המלך ומקבר הנביא ר' עקיבא אומ' אף קבר המלך וקבר הנביא מתפנין אמרו לו והלא קברי ב...
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 4:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול תפילות לחולים
תגובות: 49
צפיות: 7083

Re: אשכול תפילות לחולים

על פי הספרות הרפואית אין להריון צעיר סיכוי גם לא אחוז אחד.!!!
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 4:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול תפילות לחולים
תגובות: 49
צפיות: 7083

Re: אשכול תפילות לחולים

במקום להתפלסף אכתוב את הפרטים. היה זה אברך שהרופאים ציוו על נוות ביתו לבצע הפלה לטענתם מדובר בהריון צעיר. הלכתי עמו לעוד רופא וגם הוא אמר כן. - ולא נחה דעתו. בסופו של דבר הפניתי אותו לד"ר שוסייהם וגם הוא אמר כמוהם שאין לזה סיכוי. מרן הגר"ח שליט"א אמר לו שלא לבצע הפלה. והוא היה מאוד מב...
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 3:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 11841

Re: למען לא ישאר הגליון חלק - מהדורה חדשה

הרב קלונימוס - על מה בדיוק יצא הקצף. שהחפץ חיים קיצר את הביאור הלכה אאל"ט כך כותב בנו - הוא אמנם כותב שקיצר את זה מאוד כדי שלא להכביד על הלומדים. ומה שכתבתי ממרן הגר"ח שליט"א אני יודע ממקור ראשון. מאברך שמגיה לאחרונה את מה שכותב מרן הגר"ח שליט"א ואף על פי כן - אני מנסה לתפוס...
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 3:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול תפילות לחולים
תגובות: 49
צפיות: 7083

Re: אשכול תפילות לחולים

שאלתי את הגאון הצדיק רבי גרשון איידלשטיין שליט"א אם להתפלל על מה שהרופאים אינם נותנים כל סיכוי - והשיב לי שאין כל ספק שצריך להתפלל וגם תמה ואמר לי היד השם תקצר?!
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 3:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול תפילות לחולים
תגובות: 49
צפיות: 7083

Re: אשכול תפילות לחולים

הוא צדיק נסתר בלא מובן המלה. אינו יושב במזרח ועמל בתורה כל היום ללא כל גוזמא. - ספר מוסר חי והרואה אותו איך הוא משתפך לפני קונו בתפילה מעורר לתשובה ממש. שמעתי מהרבה מאוד אנשים שכל מה שהוא מבטיח מתקיים באורח פלא. מעולם לא פירסמתי את שמו שזה לא לרוחו. אך עתה הוא כפי הנראה עובר הקרנות או דומה לזה. ואין...
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול תפילות לחולים
תגובות: 49
צפיות: 7083

Re: אשכול תפילות לחולים

רבי דוד אברהמי בן טובה שליט"א
בעל הבנין עולם.
מדובר באחד הל"ו צדיקים שבדור - ואני כותב זאת למרות שלא ביקשתי ממנו רשות והוא גם לא ביקש שיתפללו עליו אך לא אוכל להתעלם לראות ספר תורה שרוי בצער.
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 2:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר דוד המלך - יחוסו
תגובות: 36
צפיות: 5997

Re: קבר דוד המלך

עד כמה שזכור לי ראיתי מביאים שאת המלכים היה מותר לקבור בירושלים אך איני מוצא כעת מקורו.
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר דוד המלך - יחוסו
תגובות: 36
צפיות: 5997

Re: קבר דוד המלך

איני יודע מי קבור שם.
אך שמעתי מהרבה אנשים שעשו כן וראו ישועות מעל לדרך הטבע כאשר אמרו שם את כל ספר התהלים - וביקשו את מה שביקשו ונענו.
ואין כל ספק שאיש קדוש טמון שם.
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הזוה"ק שואל למה לא נאמר אנכי ה' אלקיך אשר בראתיך?
תגובות: 8
צפיות: 1273

Re: האם הזוה"ק שואל למה לא נאמר אנכי ה' אלקיך אשר בראתיך?

מצאתי מצויין אצלי שהמהר"ל בספרו תפארת ישראל פרק ל"ז האריך בכל העניין. בקושיית האבן עזרא, ובמה שהבאתי לעיל אם אמר להם אשר הוצאתיך כדי שלא יפקפקו בזה אם אכן הוא האלוקים. והוא זה אשר התגלה להם על הים כגיבור מלחמה כשהוציאם ממצרים וכדברי רש"י. או כפי שהבין הרמב"ם שכוונת הדיברה היא לצו...
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 2:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר דוד המלך - יחוסו
תגובות: 36
צפיות: 5997

Re: קבר דוד המלך

כבר כתבו הרבה בנושא איך יתכן שקברוהו בירושלים - שהרי אין קוברים את המת בירושלים.
ומדוע לא נקבר בעיר דוד.
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום
תגובות: 98
צפיות: 12528

Re: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום

יישר כוחך הרב בן החבורה.

כמדומני שעיקר החידוש בזה שהיה להם מנגינה למשנה.
אך המושג ויותר נכון ההיתר להשמיט מן הטקסט ולו רק כדי שיתאים עם המנגינה לכאו' אינו צריך לפנים, ואין כל ספק בכך שכל הפייטנים שהשתמשו בחרוזים שינו מפני החרוז והשירה.
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 12:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום
תגובות: 98
צפיות: 12528

Re: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום

יישר כוחך הרב חכם באשי.
משום מה יש לי בראש שראיתי כן בתפארת ישראל.
בקשר לגימטריה שכתבתי אכן כתוב ושביה ובחשבון פשוט ושביה בצדקה בגימ' תלמוד בבלי. 524
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 12:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 11841

Re: למען לא ישאר הגליון חלק - מהדורה חדשה

ראה מש"כ באשכול אחר מה שכתב התפארת ישראל לפרש מדוע השמיט רבי הקדוש וכפי שאמרו בגמ' חסורי מחסרא והכי קתני.
ויש עוד המון דוגמאות כאלו אך לא נראה לי שאצליח לשכנע אותך. כאשר באת להתווכח ולא לשאול ולהבין.
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 12:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום
תגובות: 98
צפיות: 12528

Re: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום

ידוע מה שפירשו מהו שאמרו חסורי מחסרא והכי קתני שרבי הקדוש פעמים היה צריך להשמיט מן המשנה כדי שיסתדר עם המנגינה.
רצונך להתקיף אותי - ואיני יודע בדיוק מדוע - אך לפחות השתדל נא לדבר לעניין.
לא מתאים לי - וגם אין לי זמן לרדת לרמות כאלו.
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 11:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למען לא ישאר הגליון חלק -מהדורה חדשה <ועל אילוצי עימוד המ"ב>
תגובות: 52
צפיות: 11841

Re: למען לא ישאר הגליון חלק - מהדורה חדשה

ככלל שום תוכנה בעולם אינה יודעת להסתדר עם כל הבעיות של טקסטים ארוכים סביב הפנים, ואין לי כל ספק שגם החפץ חיים התחשב עם המעמד כאשר היה לו להחליט מה להשמיט מן הביאור הלכה ועוד הרבה ספרים כאלו יש. גם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א משנה בדרך אמונה כאשר המעמד אומר לו שאין זה מסתדר עם פנים הספר. המשח...
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 11:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הזוה"ק שואל למה לא נאמר אנכי ה' אלקיך אשר בראתיך?
תגובות: 8
צפיות: 1273

Re: האם הזוה"ק שואל למה לא נאמר אנכי ה' אלקיך אשר בראתיך?

לדעתו של רש"י ועוד הרבה ראשונים לא יתכן לומר שציווה אותם השי"ת להאמין בו וכפי שלמד הרמב"ם מן הפסוק אנכי וכו' שהרי לא שייך לצוות את האינו מאמין וכל מה שציווה השי"ת לבני ישראל הוא לאחר שהאמינו בו. והדברים ארוכים וידועים.
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 11:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום
תגובות: 98
צפיות: 12528

Re: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום

אם הבנתי נכון פותח האשכול שם טוען נגד המעמד מדוע הכניס בסוף הערות רק כדי שיסתדר לו העימוד ותו לא. על מרן הגרי"ח זוננפלד זי"ע טרם ראיתי מי שזילזל בכבודו. והרי היה בחיר תלמידיו של מרן הכתב סופר זי"ע והוא זה אשר שמר על הגחלת בירושלים במשך כחמישים שנה. וידוע מה שאמר מרן הגרי"ז ז"...
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום
תגובות: 98
צפיות: 12528

Re: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום

חלילה להאשים אותי כאילו אני מזלזל בכבודו של הגרי"ח זוננפלד ז"ל – ההיפך הוא הנכון. למרות שהרב סובל היה מפנה אליו שאלות שונות ופעמים אפילו משונות בשעה שהיה אוכל פת שחרית כמו האם מי שאינו טובל בערב שבת מותר לו לברך על הבשמים במוצאי שבת על פי מה שכתב הבני יששכר שהנשמה יתירה מופיע עם הטבילה בער...
על ידי כתונת_פסים
ה' אוקטובר 24, 2013 10:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הזוה"ק שואל למה לא נאמר אנכי ה' אלקיך אשר בראתיך?
תגובות: 8
צפיות: 1273

Re: האם הזוה"ק שואל למה לא נאמר אנכי ה' אלקיך אשר בראתיך?

ומעולם לא הבנתי מה קשיא שהרי כתב רש"י שאמר אשר הוצאתיך כיון שכשיצאו ממצרים התגלה עליהם כגבור וכאן התגלה כזקן מלא רחמים על כן הוצרך לומר אשר הוצאתיך וכו'. וז"ל רש"י. אשר הוצאתיך מארץ מצרים. - לפי שנגלה בים כגבור מלחמה ונגלה כאן כזקן מלא רחמים, שנאמר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, זו היתה...
על ידי כתונת_פסים
ד' אוקטובר 23, 2013 1:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום
תגובות: 98
צפיות: 12528

Re: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום

[ וכי באמת הינך חושב שעל ידי ברכת אשר חלק חסידי הרב שך ז"ל היו מתחילים לחלוק כבוד להאדמו"ר מלובאביטש זי"ע לא חסידי הרב שך! אולם אפשר [לדוגמא] חסידי בעלזא וכדומה, היו מוסיפים לחלוק לו כבוד. וכנידון דידן, דמי שלא חלק כבוד עד עתה, לא התחיל מעתה, וכל הנידון היה למי שכבר חלק לו כבוד עד עת...
על ידי כתונת_פסים
ד' אוקטובר 23, 2013 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום
תגובות: 98
צפיות: 12528

Re: ברוך שחלק מחכמתו בשם ומלכות היום

ומי גילה לך רז זה, לחלק בין כאן לכאן? האם רוח הקודש הופיעה בבית מדרשך? הא לן והא להו זה הכל אם זה אצלי הכל לש"ש משא"כ אצל אחר בודאי שלא ממש לא!!! וכי באמת הינך חושב שעל ידי ברכת אשר חלק חסידי הרב שך ז"ל היו מתחילים לחלוק כבוד להאדמו"ר מלובאביטש זי"ע - בשביל זה צריך שכל ישר ...

עבור לחיפוש מתקדם