החיפוש הניב 214 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אריסמנדי
ג' מאי 22, 2018 2:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו
תגובות: 44
צפיות: 2565

Re: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו

גם אני אצטרף בברכה לדין בר אנש: מזל טוב ושפע נחת מכל הצאצאים!
על ידי אריסמנדי
א' מאי 13, 2018 3:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקורות מקדמונים לדברים בתורה (לא בנ"ך) שאינם כפשוטם אלא משל וחידה.
תגובות: 14
צפיות: 1013

Re: מקורות מקדמונים לדברים בתורה (לא בנ"ך) שאינם כפשוטם אלא משל וחידה.

הרדב"ז בהל' מלכים רפי"ב אומר בפירוש ש(לדעת הרמב"ם) גם הפסוק בתורה - "והשבתי חיה רעה מן הארץ" (תחילת פ' בחוקותי) - הוא משל. אך כנראה שהראב"ד שם סובר שאין לומר על פסוק בתורה שהוא משל, ומקורו מתורת כהנים על אתר שנחלקו תנאים בפירוש הפסוק ולא פירשוהו בדרך משל. בתרגום ירושלמ...
על ידי אריסמנדי
ג' פברואר 13, 2018 6:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "וכבר שמעתם מה שאירע אותנו בבית המקדש מן הצרות ומן הביזה"
תגובות: 6
צפיות: 476

Re: "וכבר שמעתם מה שאירע אותנו בבית המקדש מן הצרות ומן הביזה"

נראה ש'בית המקדש' הוא כינוי לירושלים, שכך נקראת ירושלים בערבית (בית אלמקדס). וכן מצינו שנתכנה המדקדק הקראי הירושלמי אבו אלפרג' הרון בן אלפרג': "המדקדק שהיה בבית המקדש" (ר' יהודה אבן בלעם בספר אותות הענינים או שער הענינים, מובא בליקוטי קדמוניות של פינסקר עמוד ה). ראו מקבץ מקורות לכינוי זה ל...
על ידי אריסמנדי
ד' ינואר 24, 2018 1:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 388
צפיות: 87429

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

https://books.google.co.il/books?id=f0PbKSljXQ0C&dq=Biblia&hl=iw&source=gbs_navlinks_s דרוש זיהוי, יישר כוח סרוק ממדריד זהו כ"י ידוע, כאן תיאורו באתר כתיב, ושם ובקטלוג אלף יש קישורים לסריקות אחרות של כה"י (מהן בצבע מלא). משערים שהספר היה בבעלות המלומד המשומד אלפונסו דה זאמורה ...
על ידי אריסמנדי
ג' דצמבר 19, 2017 8:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מוציא דבה הוא כסיל
תגובות: 5
צפיות: 641

Re: מוציא דבה הוא כסיל

משלי י יח: מְכַסֶּה שִׂנְאָה שִׂפְתֵי שָׁקֶר, וּמוֹצִא דִבָּה הוּא כְסִיל". ובתרגום שם: מכמין בעל דבבא ספותא דשקרא, ומפיק טבא הוא סכלא". [הובא ב"חק לישראל" של היום]. מה פירוש הדברים, בפסוק כתוב מוציא דבה, והתרגום מתרגם מפיק טבא, אתמהא. [שמעתי היום מהגריח"ס שליט"א]. ואו...
על ידי אריסמנדי
ה' נובמבר 02, 2017 12:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על שני לעזים
תגובות: 9
צפיות: 678

Re: על שני לעזים

חד ברנש כתב:(ב) "חומת כמש: חום השמש, ועל ידי כן כמיש'ים, פלישטריאה בל'עז". - למה כוונתו?

לעז זה הביא רש"י בפירושו לויקרא יט יט: "...שאנו מפרשין לשון כמש, פלישטריא...". וביאר ר"מ קטן: פליישטריר =לכמוש, לנבול (ועי"ש). בצרפתית של ימינו: flétrir.
על ידי אריסמנדי
ב' אוקטובר 02, 2017 2:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה במרה? <תורה תמימה>
תגובות: 55
צפיות: 7069

Re: פרה אדומה במרה? <תורה תמימה>

בתורה תמימה פרשת נח (פרק י פס' י) מובא, בארץ שנער - תניא, למה נקרא שמה שנער, שהם מתים בתשנוק בלא נר ובלא מרחץ וכו' [ירושלמי ברכות פ"ד ה"א]. ובהערה י, על הפסוק בפ' בא את אשר התעללתי במצרים תרגם יונתן ית מה דשניקית מצראי , ולפי"ז י"ל דהכונה שמתים כמזולזלים והוללים שאין עומדין לפני...
על ידי אריסמנדי
ה' ספטמבר 28, 2017 3:16 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום לספר איוב
תגובות: 3
צפיות: 448

Re: תרגום לספר איוב

הנדפס בויניזיאה (כך בשער!) רע"ח הוא הדפוס הראשון.
ישנה מהדורה מדעית, הנה סרוקה בגוגל בוקס ('תצוגה מקדימה').
רפאל ויס כתב עבודת דוקטור בשם 'התרגום הארמי לספר איוב' (תשל"ד 1974) ובה עסק גם בנוסח כתבי היד והדפוסים הראשונים.
וכאן אשכול ישן על תרגום זה.
על ידי אריסמנדי
א' ספטמבר 03, 2017 3:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בחוכמא ברא עלמא או בחוכמתא
תגובות: 6
צפיות: 699

Re: בחוכמא ברא עלמא או בחוכמתא

מסיח לפי תומו כתב:יש"כ.

יש חלק נוסף ששכחתי לציין שהוא לא פחות חשוב,

במשך חכמה למשל כתוב בשם התרגום "בחוכמתא ברא עלמא"

ואילו בתרגום כתוב בחוכמא ברא ה'.

האם יש גרסא שכתוב בחוכמתא או בחוכמא, ברא עלמא?

אין גירסה כזו בנוסחאות שבידינו, ומסתבר שלשון זו אינה אלא שיבוש.
על ידי אריסמנדי
ש' ספטמבר 02, 2017 11:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בחוכמא ברא עלמא או בחוכמתא
תגובות: 6
צפיות: 699

Re: בחוכמא ברא עלמא או בחוכמתא

אתה צודק, לא שמתי לב שצריך לפרט יותר.
כ"י ניאופיטי 1 מכיל תרגום ירושלמי לכל התורה, ובגליונותיו הועתקו חילופים ותוספות מנוסחאות אחרות של תרגום ירושלמי.
כאן חומש בראשית ממהדורת הדפוס שלו, וכאן סריקה מעולה של כתב היד עצמו.
על ידי אריסמנדי
ש' ספטמבר 02, 2017 9:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בחוכמא ברא עלמא או בחוכמתא
תגובות: 6
צפיות: 699

Re: בחוכמא ברא עלמא או בחוכמתא

בגליון כ"י ניאופיטי 1 מובאת הגירסה 'בחוכמתא'.
על ידי אריסמנדי
ה' יולי 27, 2017 1:37 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "טועמיה חיים זכר למו" (מציאות בפירוש תפילות לר"ד הנגיד)
תגובות: 11
צפיות: 1477

Re: "טועמיה חיים זכר למו" (מציאות בפירוש תפילות לר"ד הנגיד)

מדבריך נראה שרס"ג תירגם את התפילה ור"ד ציטט תרגום זה, האם ידוע על תרגום שכזה? לענ"ד היה נראה שר"ד הנגיד מתרגם מדנפשיה את לשון התפילה לערבית וכיון שמצא בסידור רס"ג 'זכור למו' הוא מייחס את הלשון הזה לרס"ג עצמו. לא נראה כך מסגנון חיבורו של ר"ד. אילו היה מציע פירוש חי...
על ידי אריסמנדי
ה' יולי 27, 2017 12:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "טועמיה חיים זכר למו" (מציאות בפירוש תפילות לר"ד הנגיד)
תגובות: 11
צפיות: 1477

Re: "טועמיה חיים זכר למו" (מציאות בפירוש תפילות לר"ד הנגיד)

בנוסח "תקנת שבת" בסדר רב עמרם גאון (מה"ק עמ' עח), הנוסח: "טועמיה חיים זכר למו", ולא כנוסח המוכר - "טועמיה חיים זכו". בקובץ רס"ג כתב על כך הרב יחיאל צימלס: טועמיה חיים.jpg עתה בעברי על כ"י פירוש סדר תפילות לרבי דוד ב"ר יהושע הנגיד (תודה למי שהפנה תשו...
על ידי אריסמנדי
ב' מאי 29, 2017 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רמב"ן עה"ת וקראים <הפטרות הקראים ובני רומניא>
תגובות: 26
צפיות: 2249

Re: רמב"ן עה"ת וקראים <הפטרות הקראים ובני רומניא>

תגלית חדשה על ההפטרות התלת-שנתיות: http://imhm.blogspot.co.il/2017/05/blog-post_22.html תודה על הקישור לפוסט המעניין. על מש"כ שם "גם חג השבועות לא ניכר במאפיין של 'יום מתן תורה' , ולכן ההפטרה אינה מעשה המרכבה ליחזקאל, אלא 'תפלה לחבקוק', כנהוג בחו"ל ביום שני של שבועות" - יש להעיר...
על ידי אריסמנדי
ש' מאי 06, 2017 11:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות דף קה: אבדן - אבא יודן בבבלי וירושלמי
תגובות: 12
צפיות: 1610

Re: יבמות דף קה: אבדן - אבא יודן בבבלי וירושלמי

במסכת גיטין סה ע"ב: אמר רבא: רבי נתן דבבלאה הוא, דייק בין 'פיטרוה' ל'פטרוה'; תנא דידן דבר ארץ ישראל הוא, לא דייק. האם יש לזה שייכות ללישנא קלילא של הירושלמיים, או ללשון קצרה של בני ארץ ישראל? לכאורה לא לזה ולא לזה (ולא ידוע שבני א"י כולה דיברו "לשון קצרה", וראה בהמשך), אלא לשפה ...
על ידי אריסמנדי
ו' מאי 05, 2017 7:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות דף קה: אבדן - אבא יודן בבבלי וירושלמי
תגובות: 12
צפיות: 1610

Re: יבמות דף קה: אבדן - אבא יודן בבבלי וירושלמי

מדוע אי אפשר לומר שחכמי ארץ ישראל (ירושלים, טבריה וכו') היה רגילים להשתמש בלשון קצרה והשמיטו אותיות בראשי המלים או באמצעותן בין בדברם עברית ובין בארמית, דוגמת 'חב' (חייב), 'לעזר' (לעזר)? ורואים אנו שלא כל פעם השמיטו דווקא "הברות גרוניות (בעיקר א' וה')", אלא השמיטו גם אותיות והברות אחרות ל...
על ידי אריסמנדי
ד' מרץ 29, 2017 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזלא טבא וגדיא יאה להגמ"ר מעט דבש ולבנו הנולד לו
תגובות: 21
צפיות: 1388

Re: מזלא טבא וגדיא יאה להגמ"ר מעט דבש ולבנו הנולד לו

מזלא טבא וגַדָּא יאיא לרב 'מעט דבש' ולמשפחתו, ויתקיים בהם מקרא שכתוב גִּיל יָגִיל אֲבִי צַדִּיק וְיוֹלֵד חָכָם יִשְׂמַח בּוֹ.
יזכו לחוג את הפסח כהלכתו בגַדְיָא יאיא, בדיצות ובתושבחות ובזמירות (ובכללן זמרא דההוא חד גדיא ביש גדא).
על ידי אריסמנדי
ב' דצמבר 12, 2016 4:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום טרסי
תגובות: 11
צפיות: 1090

Re: תרגום טרסי

דברי ר' מעט דבש ור' אריסמנדי אין צריכים חיזוק, רק אוסיף שאכן כן קוראים כל קדמונינו ל"ארמית" "אלסריאני" בלי קשר לסוריה ולניב הסורי. באתר פרידברג לערבית יהודית יש 160 תוצאות למונח, שרובן ככולן עוסקות במובהק באונקלוס, יונתן לנביאים ותרגום הכתובים שלנו . וגם בארמית המקרא ובארמית של ...
על ידי אריסמנדי
ב' דצמבר 12, 2016 2:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום טרסי
תגובות: 11
צפיות: 1090

Re: תרגום טרסי

מסתבר כדברי ר' מעט-דבש שהכוונה ל'לשון סורסי', דהיינו ארמית, ובערבית של קדמונינו נקרא לשון ארמי בכלל 'סריאני' (ולאו דווקא ארמית בניב הסורי).
על ידי אריסמנדי
ב' אוקטובר 10, 2016 9:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שם המשפחה: "גזארה"
תגובות: 5
צפיות: 610

Re: שם המשפחה: "גזארה"

אינני יודע ספרדית. אבל הכתיב של המלה חזן בספרדית הוא Jazán. אולי הכתיב הזה מקרב את גזארה אל חזן. הסיומת הזאת של גזארה היא כמו של זבארה ונג'ארה. שמות משפחה ספרדיים מובהקים. אבל כל מה שכתבתי הנה הוא שמא, ולא ברי. וחזקה על הרב עדיאל שיברר את העניין עד תומו. הגיית האות J כעין ח' או כ"ף רפה היא מאו...
על ידי אריסמנדי
ד' ספטמבר 14, 2016 1:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 352
צפיות: 32127

Re: תרגום מלאדינו

דל"תין. בכתב לטיני: sivdad. בספרדית ימינו: ciudad.
על ידי אריסמנדי
ד' ספטמבר 14, 2016 1:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 352
צפיות: 32127

Re: תרגום מלאדינו

הָעִיר (של) יריחו.
על ידי אריסמנדי
ג' אוגוסט 30, 2016 2:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי המעתיק כמחבר
תגובות: 4
צפיות: 553

Re: זיהוי המעתיק כמחבר

לפעמים ארע, שזיהו בטעות את מעתיק כתב היד ככזה שחיבר את הספר. כך אירע לספר פתשגן על תרגום אונקלוס, כפי שהוכיח וסיכם בנימין ריצ'לר כאן מסוף העמוד ואילך (ואפשר שריצ'לר יוכל לתת דוגמאות נוספות לתופעה ששאלת עליה). רבים נסמכים על הזיהוי המוטעה, כגון בעל פרשה מפורשה שבהערותיו על נוסח התרגום מרבה להזכיר את...
על ידי אריסמנדי
ג' אוגוסט 09, 2016 1:20 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: "אומנות העימוד"
תגובות: 2
צפיות: 593

Re: "אומנות העימוד"

איש ההלכה כתב:מחפש כתובת מייל ל"אומנות העימוד" (בבית שמש), אשמח אם חברי הפורום יכולים לעזור. תודה רבה!

mzk5000@gmail.com
על ידי אריסמנדי
ד' מרץ 09, 2016 8:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכּתיב "הני מלי" הוא כתיב תקין?
תגובות: 9
צפיות: 752

Re: הכּתיב "הני מלי" הוא כתיב תקין?

אדרבה, זהו הכתיב הדקדוקי (חירק המ"ם הוא קצר, כי הלמ"ד דגושה, משורש מל"ל). יש מעתיקים שנטו לכתוב כתיב דקדוקי.
על ידי אריסמנדי
ב' פברואר 22, 2016 5:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור מילה בארמית: ברזילה
תגובות: 2
צפיות: 494

Re: ביאור מילה בארמית: ברזילה

במקורות טובים הגירסה היא 'לכרזיליה' בכ"ף. וכן הוא בערוך (ע' כרזל). ומה שהבאת אינו מהערוך אלא ממוסף הערוך (בדפוסים אחרונים השמיטו סימן ההיכר מהערכים שהוסיף).
על ידי אריסמנדי
ד' ינואר 27, 2016 4:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הניקוד הארמי שבמהדורת הרב שטיינזלץ
תגובות: 22
צפיות: 1913

Re: הניקוד הארמי שבמהדורת הרב שטיינזלץ

כיון שבמהדורה הנ"ל אין פרטים על הניקוד, ניתן לשער שהם סמכו באופן בסיסי על ספרי דקדוק ארמית בבלית (חלקם מיושנים). בכללות ניתן לומר (גם ביחס לעבודות אחרות ששאלת עליהן) שהתחום הזה פרוץ למדי, ואיש הישר בעיניו יעשה. הניקוד שבמהדורת שוטנשטיין משתדל להיצמד להגייה אשכנזית נפוצה, והניקוד במילונו של מלמד...
על ידי אריסמנדי
ד' ינואר 27, 2016 3:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הניקוד הארמי שבמהדורת הרב שטיינזלץ
תגובות: 22
צפיות: 1913

Re: הניקוד הארמי שבמהדורת הרב שטיינזלץ

אולי תבדוק בסידורים ובמחזורים צרפתיים ואשכנזיים כיצד ניקדו קטעים ארמיים, כגון 'יקום פורקן', עירוב תבשילין ו'כל חמירא', ופיוטים ארמיים כמו 'אקדמות מלין'.
(רק אל תחפש שם 'כגוונא' ו'בריך שמיה'...)
על ידי אריסמנדי
ג' ינואר 26, 2016 7:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתי"ק של הרמב"ם לצפייה
תגובות: 31
צפיות: 3167

Re: כתי"ק של הרמב"ם לצפייה

איפוך ותני: יהודי תימן הוגים כמו יהודי בבל הקדומים. הגיית הסגול כפתח היא שריד ממסורת הקריאה הבבלית שנותר כיום רק אצל התימנים. במסורת בבל אין סגול כלל.
על ידי אריסמנדי
ג' ינואר 26, 2016 1:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתי"ק של הרמב"ם לצפייה
תגובות: 31
צפיות: 3167

Re: כתי"ק של הרמב"ם לצפייה

הרב עדיאל, יישר כחך!
נראה שהניקוד בכתבי יד אלו אינו מועתק מהניקוד שבכ"י הרמב"ם. המנקד מחליף בין פתח וסגול (השפעת הגייה בבלית).
על ידי אריסמנדי
א' דצמבר 27, 2015 6:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חילופי ה"א - חי"ת
תגובות: 34
צפיות: 2374

Re: חילופי ה"א - חי"ת

אוצר החכמה כתב:
מקובל שבבבל הגו ח כמו ה (או בקירוב רב), וכנראה בדיבור הרגיל החליפו ביניהם הרבה.
דרשה ידועה היא הִנָּקִי-חנקי (קידושין סב ע"א)


ברור שהדרשה היא לא מחמת שבבבל החליפו ביניהם אלא מחמת שהוא כלל מכללי התורה שאפשר להחליף.

בר מן דין, האומר שם הוא ר' תנחום והוא כמדומה בן א"י.
על ידי אריסמנדי
א' דצמבר 27, 2015 4:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חילופי ה"א - חי"ת
תגובות: 34
צפיות: 2374

Re: חילופי ה"א - חי"ת

מקובל שבבבל הגו ח כמו ה (או בקירוב רב), וכנראה בדיבור הרגיל החליפו ביניהם הרבה. דרשה ידועה היא הִנָּקִי-חנקי (קידושין סב ע"א), ופירשו 'שלחין' ע"פ הפועל 'משלהי' (מו"ק ב ע"א, ובמקורות בבליים טובים גרסו באמת 'שלהין', אע"פ שעיקר הלשון הוא 'שלחין'). יש עוד חילופים רבים מספור, ובמ...
על ידי אריסמנדי
א' דצמבר 20, 2015 10:21 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ירושלמי "אשכנזי" לאור מנהג ארצישיראלי
תגובות: 52
צפיות: 4425

Re: ירושלמי "אשכנזי" לאור מנהג ארצישיראלי

האם ההטיה היא בבלית? כלומר גם לצלויה לא נמצא בירושלמי? או שהשימוש בשורש דכ"ר להזכרות שבתפילה הוא בבלי? המשקל הוא בבלי. בארמית ממלכתית ומקראית שֵׁם הפועל הוא בתבניות אלו: [ל]מִקְטַל, [ל]קַטָּלָא, [ל]אַקְטָלָא, [ל]ִִאתקטָלָא. בארמית גלילית של תרגום א"י, תלמוד א"י ומדרשי א"י שֵׁם ה...
על ידי אריסמנדי
א' דצמבר 20, 2015 4:39 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ירושלמי "אשכנזי" לאור מנהג ארצישיראלי
תגובות: 52
צפיות: 4425

Re: ירושלמי "אשכנזי" לאור מנהג ארצישיראלי

איש_ספר כתב:(וידוע שהקטע הזה הוא אבן נגף בפני כל ההשערות מפני שהוא כתוב כולו בל' ירושלמי ויש בו אף שמות: רב מפקד לתלמי' לאדכוריה מוספין, וכו', ואם אינו ירושלמי הרי שהוא זיוף)

'לאדכורי' היא צורה בבלית מובהקת.
על ידי אריסמנדי
ב' נובמבר 02, 2015 1:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דת בלשון חז"ל
תגובות: 7
צפיות: 998

Re: דת בלשון חז"ל

אני מסכים אתך שלכאורה השימוש הזה נראה חריג. מה שאמרתי הוא שבלשון הפיוטים (ולא בלשון חז"ל) מסתבר שמשמעה של המילה 'דת' התרחב והיא שימשה [גם] לכינוי ושם נרדף ל'תורה'. גם המילה 'תורה' עצמה עברה תהליך כזה בזמן קדום יותר. א"כ יש בזה פתח להבין כיצד מחבר מהזמן שציינת יכול כבר להשתמש במילה דת במשמע...
על ידי אריסמנדי
א' נובמבר 01, 2015 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דת בלשון חז"ל
תגובות: 7
צפיות: 998

Re: דת בלשון חז"ל

'אשדת' (דברים לג ב) קרן אש דָּת, ומתרגמינן מגו אישתא אורָיתא. לכאורה בדורות שאחרי חז"ל ובפיוטים הפכה המילה 'דת' לכינוי לתורה, וממילא ניתן להבין את הלשון שהבאת כאילו כתוב "שהתורה אומרת כן עלי". ו'תורה' היינו מקרא כרגיל כבר בחז"ל.

כידוע, 'אגדת בראשית' הוא מאוחר ואינו לחז"ל.
על ידי אריסמנדי
ה' ספטמבר 24, 2015 12:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תא שמע = תשמע
תגובות: 5
צפיות: 601

Re: תא שמע = תשמע

בנוסח מסכת ביצה שבכ"י גטינגן מופיע כתיב זה 6 פעמים (ע"פ העתקת המילון ההיסטורי).
על ידי אריסמנדי
ו' אוגוסט 21, 2015 9:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אלמרשאד אלכאפי - היכן להשיג במחיר נורמלי?
תגובות: 9
צפיות: 1022

Re: אלמרשאד אלכאפי - היכן להשיג במחיר נורמלי?

סליחות כתב:
כנסת ישראל כתב:מה עם זה?
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... age=PP0001

זה כולל רק את האותיות א-כ
בזמן שהספר ההוא כולל את כל הערכים של כל האותיות

זאת ועוד: לדברי הגב' ארשת, כתב היד שביסוד מלאכתה משקף 'מהדורא בתרא' של הספר, ואילו הנוסח שביסוד עבודתו של הרב טולידאנו הוא 'מהדורא קמא'.
על ידי אריסמנדי
ד' יולי 22, 2015 1:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש מעצב/מעמד
תגובות: 9
צפיות: 1190

Re: מחפש מעצב/מעמד

ר' משה קלמרסקי מבית שמש, מעמד מומחה ובעל שם, במייל: mzk5000@gmail.com

עבור לחיפוש מתקדם