מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 14 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גמזו לטובה
א' אפריל 14, 2013 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי המאירי בסוגיא דזוגות בפסחים
תגובות: 2
צפיות: 783

Re: דברי המאירי בסוגיא דזוגות בפסחים

[אגב, עוד פנינה מעניינת שראיתי במאירי בפסחים דף קיב, לגבי מה שאמר (בדף קיג) ר' יוחנן ששלשה הקב"ה מכריז עליהן בכל יום וכו', וז"ל המאירי: אף על פי שכל בני אדם מוזהרים על העבירות ומצווים על המצות יש מהם שהם משבחים בכך יותר מן האחרים דרך צחות אמרו שלשה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום על רוו...
על ידי גמזו לטובה
א' אפריל 14, 2013 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהי הדעה המקובלת היום על הרפואות בחז"ל?
תגובות: 6
צפיות: 1370

Re: מהי הדעה המקובלת היום על הרפואות בחז"ל?

אם אני לא טועה יש התייחסות לכך בספר 'חיי עולם' לבעל הקה"י. [למקורות קדומים עיי' באוצר הגאונים גיטין סח: חלק התשובות סי' שעו שהביא מר' שרירא גאון שאין לסמוך בזמנינו, עיי"ש הסיבה. כמו"כ יש טעמים נוספים בתוס' מועד קטן יא. ד"ה כוורא, וכן בכסף משנה הל' דעות פ"ד הי"ח. וכן בחו...
על ידי גמזו לטובה
א' אפריל 14, 2013 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי המאירי בסוגיא דזוגות בפסחים
תגובות: 2
צפיות: 783

דברי המאירי בסוגיא דזוגות בפסחים

פסחים דף קט: -ז"ל המאירי: בכמה מקומות ביארנו שבאותם הזמנים היו העם נמשכים אחר דברי' המוניים כלחשים ונחשים ופעולות המוניות וכל שלא היה בהם סרך עבודה זרה ודרכי האמורי לא חששו בהם חכמים לעקרם וכל שכן במה שהיה הרגילות אצלם בו כל כך שהיה טבעם מקבל בענין חזוק או חולשה וכמו שהעידו בסוגיא זו דקפיד קפדי...
על ידי גמזו לטובה
ה' אפריל 11, 2013 2:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אפיפיור חדש
תגובות: 55
צפיות: 8398

Re: אפיפיור חדש

אינני זוכר את המקור, אבל זכור לי שראיתי בעבר מעשה שהגרב"ד ליבוביץ הלך ברחוב עם תלמידיו ודיבר עמם בלימוד, ולפתע אמר שיש כאן באזור רוח טומאה, תלמידיו שלא הבינו מדוע אמר זאת גילו לאחר מכן שבסמוך למקום יש כנסייה.
על ידי גמזו לטובה
ג' נובמבר 13, 2012 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלת א-ל ארך אפים ביו"כ ויוכ"ק
תגובות: 3
צפיות: 701

תפלת א-ל ארך אפים ביו"כ ויוכ"ק

כידוע בכל הסליחות לפני אמירת י"ג מידות אנו מקדימים את תפלת א-ל ארך אפים או את א-ל מלך יושב, כאשר א-ל ארך נאמרת פעם אחת כהקדמה לי"ג מידות הראשון ואילו א-ל מלך נאמרת לפני שאר הי"ג מדות. התפילה בא-ל ארך היא בקשה שהקב"ה יפנה לתפילתנו ברחמים וכו' בעקבות אמירת הי"ג מדות, ואילו התפ...
על ידי גמזו לטובה
ג' נובמבר 13, 2012 10:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אבד חסיד מן הארץ-הגר"א גניחובסקי זצוק"ל <קונטרס נפלא להורדה>
תגובות: 150
צפיות: 33862

Re: אבד חסיד מן הארץ-הגר"א גניחובסקי זצוק"ל <קונטרס נפלא להו

ראיתי בספרי תולדות הגאוה"ק רבי שלמה זלמן ורבי שלמה'קע מזוועהיל זצ"ל, שכשהתיישבה אשה לצדם המתינו עד לתחנה הבאה וירדו. מסופר (לא מוסמך) על הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל שנסע באוטובוס והתיישבה לידו אישה ונשאר לשבת לידה, כאשר האוטובוס הגיע לתחנה הקרובה ירד והחליף אוטובוס. לאחמ"כ אמר ה...
על ידי גמזו לטובה
ג' נובמבר 13, 2012 10:20 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הרב שך זצוק"ל
תגובות: 91
צפיות: 12588

Re: זכרונות ר"י קרלין בלוניניץ -לפקודת השנה של רבינו האבי ע

לגבי הנדון סביב הריח וכו' בקברו של מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, אבי שיח' שמע בזמנו את הדברים מאחד מאנשי ח"ק, רק חסרים כאן פרטים. כידוע נקבר מרן זצוק"ל בחלקה שבאותה תקופה עדיין לא הייתה מוכנה לקבורה, ולכך הייתה חסרה המסגרת של הבטון סביב הקבר עליה מונחת המצבה, בימים שלאחר הקבורה חפרו אנשי...
על ידי גמזו לטובה
ב' אוקטובר 15, 2012 2:37 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקור לפתגם
תגובות: 1
צפיות: 727

Re: מחפש מקור לפתגם

אולי המקור מהספרי פרשת כי תצא -רפ
שם הלשון "אבות מתים בעון עצמם ובנים מתים בעון אבותם"
על ידי גמזו לטובה
א' אוקטובר 14, 2012 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה גדלו מעשיך השם
תגובות: 6
צפיות: 970

Re: מה גדלו מעשיך השם

השאלה נמצאית בפחד יצחק על שבת, מאמר ג אות יד
על ידי גמזו לטובה
ד' אוקטובר 10, 2012 4:08 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגרז"ר בענגיס ואחיו רבי משה אהרן בן דעת
תגובות: 85
צפיות: 63840

Re: הגרז"ר בענגיס ואחיו רבי משה אהרן בן דעת

האם הוא למד יחד עם הגרא"ז מלצר בישיבה? זכור לי שקראתי פעם, שהגרא"ז סיפר שבישיבה בה למד היו שלושה סוגי בחורים, א' כאלו ששילבו עיון ובקיאות, ב' שלמדו רק עיון, ג' שלמדו רק בקיאות. ואמר הגרא"ז שאלו ששילבו בלימודם עיון ובקיאות כולם יצאו גדולי תורה, ומאלו שלמדו רק עיון לא יצא אפי' גדול בתור...
על ידי גמזו לטובה
ג' אוקטובר 02, 2012 1:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המקובל הרב משה בן טוב זצ"ל
תגובות: 43
צפיות: 5987

Re: המקובל הרב משה בן טוב זצ"ל

(לגבי חתנו החבד"י. עכשיו אני מבין למה ראיתי בסוכתו, את תמונת הרבי מחב"ד לצד רבנים ליטאים, אם זכרוני לא בוגד בי גם תמונת הרב שך זצוק"ל התנוססה שם). למה כוונתו? מה הקשר בין הרב שם טוב לציבור הליטאי? ועאכו"כ מה לחסיד חב"ד עם תמונות שכאלו? הסבר! א. לא התכוונתי יותר מכך שעכשיו מ...
על ידי גמזו לטובה
ה' ספטמבר 27, 2012 9:42 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המקובל הרב משה בן טוב זצ"ל
תגובות: 43
צפיות: 5987

Re: המקובל הרב משה בן טוב זצ"ל

אחד מהדברים החשובים שעשה הרב בן טוב זצ"ל הוא בניית מקוואות ברחבי אירופה למען טהרת המשפחה. (בצרפת ידוע לי על כמה).

(לגבי חתנו החבד"י. עכשיו אני מבין למה ראיתי בסוכתו, את תמונת הרבי מחב"ד לצד רבנים ליטאים, אם זכרוני לא בוגד בי גם תמונת הרב שך זצוק"ל התנוססה שם).
על ידי גמזו לטובה
ב' אוגוסט 06, 2012 1:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוחק- האם גם בהפרדת אותיות
תגובות: 2
צפיות: 800

Re: מוחק- האם גם בהפרדת אותיות

לגבי המפריד דפים שבצידם כתובים אותיות נחלקו הלבוש (או"ח ש"מ סק"ד) והחוות יאיר (סי' ט"ז). עיי"ש.
על ידי גמזו לטובה
ב' יולי 30, 2012 12:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל ת"ח מגן על 40 אלף איש
תגובות: 3
צפיות: 906

כל ת"ח מגן על 40 אלף איש

חידוש מעניין מצאתי בבעל הטורים בפרשה שעברה, פרשת דברים. בתחילת הפרשה בפסוק ג' כותב הבעל הטורים בזה"ל: ב' במס' ויהי בארבעים שנה בארבעים אלף בישראל לומר אם יהיה ת"ח אחד בין מ' אלף אין צריכין לא רומח ולא מגן כי ת"ח מגין עליהם מאויביהם דאיירי התם בת"ח וכו'. ע"כ. דהיינו שכל ת&quo...

עבור לחיפוש מתקדם