מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 379 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אביאסף
ג' פברואר 02, 2016 7:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב להחכם אביאסף שליט"א - לרגל אירוסיו בשעטו"מ
תגובות: 10
צפיות: 1873

Re: מזל טוב להחכם אביאסף שליט"א - לרגל אירוסיו בשעטו"מ

תודה מקרב לב לכל המברכים והמאחלים, יה״ר שתזכו גם אתם להתברך ממקור הברכות בכל מילי דמיטב.
הק׳ צבי
על ידי אביאסף
ב' דצמבר 28, 2015 2:20 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: דיוקנאות של גדולי ישראל
תגובות: 1
צפיות: 946

דיוקנאות של גדולי ישראל

אולי זה ידוע אבל נתקלתי לאחרונה באתר גרמני שסרוקים בו מאות אלפי דיוקנאות (פורטרטים) מודפסים באיכות גבוהה מאוד, אמנם כמובן רובם המוחלט של הדיוקנאות הם של נכרים אבל יש גם הרבה דיוקנאות של גדולי ישראל ורבנים, חלקם מפורסמים כמו הנודע ביהודה, החתם סופר וכיו"ב וחלקם מפורסמים פחות. אני מצרף לדוגמה את ...
על ידי אביאסף
א' דצמבר 27, 2015 7:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טיוטה של תשובת הרמ"א?
תגובות: 0
צפיות: 650

טיוטה של תשובת הרמ"א?

בתשובות הרמ"א סוף סי' ל"ח נדפסה התשובה הבאה כחלק מסדרה של תשובות העוסקות בביאור קטעים בספר המרדכי שנשלחו לתלמידו ר' הירש עלזישער שור וזה נוסחה: ו. שאלה ששית על הא דאיתא במרדכי פ"ק דב"מ שהביא דברי הסמ"ג שכתב שאם יצא מב"ד ואומר פרעתי נאמן לפיכך אם חזר התובע כו' עד והיינו ...
על ידי אביאסף
ד' דצמבר 23, 2015 1:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו רנב"י בשיטמ"ק נדרים?
תגובות: 3
צפיות: 1593

Re: מיהו רנב"י בשיטמ"ק נדרים?

למען לא ישארו דברי כספר החתום אמרתי לכתוב את נימוקי בקצרה. שפיגל משער שמדובר בחכם צרפתי על סמך נתון אחד בלבד: בכתב היד מיוחס הפרוש לר' נתן ב"ר יוסף זלה"ה מקלאראמונט שהוא מקבל את דעת המזהים אותה עם העיר קלרמון (clermont-ferrand) שבצרפת, זיהוי זה אינו מבוסס ואדרבה ראיות רבות קושרות את הפירוש...
על ידי אביאסף
ג' דצמבר 22, 2015 7:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו רנב"י בשיטמ"ק נדרים?
תגובות: 3
צפיות: 1593

Re: מיהו רנב"י בשיטמ"ק נדרים?

מכבר שיערתי שהפירוש להגדה של פסח לר' נתן ב"ר יוסף מקלרמון הנדפס ע"י הרי"ש שפיגל (מוריה קכג ואחר כך בספר פסח אחד) הוא לחכם זה, ושהפירוש ההוא אינו צרפתי כלל ועיקר כמו שחשב שפיגל.
על ידי אביאסף
ב' דצמבר 14, 2015 1:04 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: מרדכי <395> נעתק
תגובות: 13
צפיות: 3639

Re: מרדכי <395>

המשך וספר ניר דוד כולל תולדות חותנו זקנו הגאון מאוה"ג החריף העצום מוהר"ר יוסף דוד אייזינשטאט אב"ד ור"מ דק"ק מיר נדפס בספר גן פרחים בווילנא בשנת תרמ"ב --- המסומן בקו לא מצאתי. יש לבדוק בספר זה . http://rosetta.nli.org.il/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE12878256
על ידי אביאסף
א' דצמבר 13, 2015 8:43 pm
פורום: חנוכה
נושא: כבתה זקוק לה והנחה עושה מצווה
תגובות: 1
צפיות: 807

Re: כבתה זקוק לה והנחה עושה מצווה

כ״ה לשון השו״ע תרע״ג ב׳ והאריכו שם הנו״כ.
על ידי אביאסף
א' דצמבר 06, 2015 4:32 pm
פורום: חנוכה
נושא: מי שאינו מדליק נר חנוכה אם חייב לראות
תגובות: 4
צפיות: 1124

Re: מי שאינו מדליק נר חנוכה אם חייב לראות

הקפצה [לשיטת המרדכי (שבת סי' רס"ז) שגם מי שהדליקו עליו בביתו מברך ברכת הרואה נקטו הפוסקים (עי' שו"ע ורמ"א תרע"ז ג' ומ"ב ושעה"צ שם) שיש חיוב לראות ולשיטתו חיוב הראיה הוא נפרד מחיוב ההדלקה (ועי' בגדי ישע על המרדכי שם או' ג' מאין הוציא דין זה), השאלה היא לשיטת שאר הראשונים...
על ידי אביאסף
ה' דצמבר 03, 2015 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התלות של פסקי הרא"ש בהלכות הרי"ף
תגובות: 28
צפיות: 3833

Re: התלות של פסקי הרא"ש בהלכות הרי"ף

אגב, בהנחה שבאמת הוכח שהרא"ש הוא שהכניס את דברי הרי"ף להלכותיו, הנה דוגמה יפה לכך שהוא הניח שהלומד יודע שסתמא דגמרא שהוא מביא זה רי"ף: רא"ש מסכת שבת פרק א סימן ז ת"ר המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב ובן עזאי פוטר דסבר מהלך כעומד דמי ]דף ו ע"א[ אמר רבי יוחנן מודה בן עז...
על ידי אביאסף
ד' דצמבר 02, 2015 2:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הליכות שלמה מתורת מרן הגרשז"א- נתינת צדקה יותר מחומש
תגובות: 7
צפיות: 1194

Re: ספר הליכות שלמה מתורת מרן הגרשז"א- נתינת צדקה יותר מחומש

בברכה המשולשת כתב:ומעניין לעניין באותו עניין- מי הוא בעל המחבר ההגהות שבפירוש משנה ראשונה החותם " זו"פ "?

כמדומה שכל הגהותיו של הגאון הנפלא בעל 'הגהות זו"פ' מסתכמות בשלוש הגהות בעניני אגדה וחסידות על המשנה הראשונה במסכת פאה.
על ידי אביאסף
א' נובמבר 29, 2015 10:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3656
צפיות: 915060

Re: בשורת ספרים חדשים

רחש לבי דבר טוב, להוציא קונטרס ליום היא"צ שלזקנתי, להפיצו בישראל לזכר נשמתה אלא שנשלמה המלאכה לפני הזמן, ואולי אניחנו אצל איזה חכם לבקש עליו מכתב עוז ואמרתי בינתיים אפיצנו בין החכמים אולי יתנו בו עיניהם ואזכה לתקנו עוד לפני שירד אל מזבח הדפוס הקי"ד עי' תשובות רדב"ז ח"ה סי' רנ&qu...
על ידי אביאסף
ד' נובמבר 25, 2015 5:04 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידורים חשובים שאינם באוצר - וכאלה הנמצאים במרחבי הרשת
תגובות: 49
צפיות: 7462

Re: סידורים חשובים שאינם באוצר - וכאלה הנמצאים במרחבי הרשת

האם ישנם מחזורי רומניא למהדורותיהם ברשת? דפוס רפ"ג של הלאומית ידוע לי, אני מחפש עותקים נוספים, וכן את הדפוס הראשון ודפוס ונציה של"ד בערך הדפוסים הראשונים הם: קושטא ר"ע, ונציה רפ"ג, ונציה ש"ה. אחריהם: קושטא של"ד, ונציה שמ"ו. ונציה תכ"ה (על פי ונציה שמ"ו) ...
על ידי אביאסף
ד' נובמבר 25, 2015 7:03 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידורים חשובים שאינם באוצר - וכאלה הנמצאים במרחבי הרשת
תגובות: 49
צפיות: 7462

Re: סידורים חשובים שאינם באוצר - וכאלה הנמצאים במרחבי הרשת

האם ישנם מחזורי רומניא למהדורותיהם ברשת? דפוס רפ"ג של הלאומית ידוע לי, אני מחפש עותקים נוספים, וכן את הדפוס הראשון ודפוס ונציה של"ד בערך הדפוסים הראשונים הם: קושטא ר"ע, ונציה רפ"ג, ונציה ש"ה. אחריהם: קושטא של"ד, ונציה שמ"ו. ונציה תכ"ה (על פי ונציה שמ"ו) ...
על ידי אביאסף
ב' נובמבר 23, 2015 12:50 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידורים חשובים שאינם באוצר - וכאלה הנמצאים במרחבי הרשת
תגובות: 49
צפיות: 7462

Re: סידורים חשובים שאינם באוצר - וכאלה הנמצאים במרחבי הרשת

נזקקתי למחזור כמנהג ק"ק בני רומה ונציה רפ"ו חלק ראשון שהוא נדיר ביותר ואינו נמצא אף בספרייה הלאומית ומצאתיו סרוק באתר ספריית מינכן
http://reader.digitale-sammlungen.de/re ... 70850.html
על ידי אביאסף
א' נובמבר 22, 2015 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גבריאל המלאך הביא לוי לפני ה'
תגובות: 4
צפיות: 1108

Re: גבריאל המלאך הביא לוי לפני ה'

עי' מ"ש ע"ד רש"י אלו הר"ש ליברמן במבוא למהדורת דברים רבה שלו עמ' xx.
מעין אגדה זו נמצא ג"כ בפדר"א פל"ז אלא ששם במקום גבריאל מיכאל (ועי' ג"כ בתרגום יונתן בראשית לב כה).
על ידי אביאסף
ד' נובמבר 18, 2015 10:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהר"ם שיף - מגילה?
תגובות: 2
צפיות: 853

מהר"ם שיף - מגילה?

בספריית ביהמ"ל בניו יורק מצויים מספר דפים של כת"י שכותרתם ' חדושי הלכות מהר"ם שי"ף מסכת מגילה עם הגהות ' ויש עליהם ביאור בסגנון הביאור הרגיל של ר' מרדכי מארדוש על המהר"ם שיף, חידושים אלו אינם זהים לחידושי מהר"ם שיף הנדפסים על מגילה, האם מדובר בחיקוי? ב קטלוג הספריה הלאו...
על ידי אביאסף
ב' נובמבר 09, 2015 11:17 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆
תגובות: 272
צפיות: 63976

Re: אשכול בקשת תמונות

יש"כ גדול. אשמח לקבלת תמונות נוספות אם ישנן. ציור זה נסרק מכריכת מכריכת חוברת שיצאה לאור במיינץ בשנת פטירתו של הרב להמן http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=002029668&local_base=NNLALL עוד קדם לכן הוא נמצא (באיכות ירודה} ב'דער איזראעליט' http://sammlungen.ub.uni-frankfu...
על ידי אביאסף
ו' נובמבר 06, 2015 7:39 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תעלומה פיוטית
תגובות: 14
צפיות: 2775

Re: תעלומה פיוטית

ברשימת השירים שבמהדורה זו שנעשתה על ידי חיים שירמן מצויין מסתג'אב נוסף מאת ריב"ט המתחיל "אחד מסתתר" (וסימנו: אני יצחק הקטן בר טדרס חזק ), לעת עתה לא הספקתי לבדוק אם גם הוא מתפרש בפירוש המחזור. http://dioscorides.ucm.es/proyecto_digitalizacion/index.php?doc=5309456543&y=2011&p...
על ידי אביאסף
ג' נובמבר 03, 2015 12:51 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תעלומה פיוטית
תגובות: 14
צפיות: 2775

Re: תעלומה פיוטית

ב. אולי ניתן להעלות - בזהירות המתבקשת - את האפשרות שהפיוטים והפירוש גם יחד יצאו מקולמוס אחד ואין לצפות למצוא אותם במקום אחר. אמנם בנוגע להשערה ב, אע"פ שמצאנו (גם באשכנז וגם בספרד וגם בתפוצות אחרות) שהיו משוררים שפירשו את שירי עצמם, כאן, במקרה הנוכחי, לא נראה הדבר, כי המעיין בפירוש המחזור יראה ...
על ידי אביאסף
ב' נובמבר 02, 2015 5:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דת בלשון חז"ל
תגובות: 7
צפיות: 1645

Re: דת בלשון חז"ל

דוגמאות יפות (אף שיש לדון בהם), אבל בכל מקרה נראה לי מוזר שכותב המדרש יגייס משמעות נדירה או מליצית של מילה לצורך ניסוח של משפט פשוט כל כך, במקומות אחרים במדרש זה עצמו הוא משתמש לצורך זה בביטוי הרגיל "הכתוב אומר", נראה לי שהבנת המילה דת כאן במשמעות מופשטת יותר היא קרובה יותר לפשוטו של טקסט.
על ידי אביאסף
ב' נובמבר 02, 2015 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דת בלשון חז"ל
תגובות: 7
צפיות: 1645

Re: דת בלשון חז"ל

תודה לכולם. המשמעות של המילה דת במקרא היא ברורה ותואמת במדוייק לשימוש שלה בפרסית, הדיון על המילה אשדת בפרשת וזאת הברכה הוא מעניין אבל אינו נוגע לעצם השאלה, אפילו אם נניח שהמילה שם זהה למילה דת שבספרי התנ"ך המאוחרים עדיין אין בכך כל משמעות נוספת אלא הכוונה היא ל'חוק התורה'. (עצם הענין של הימצאות...
על ידי אביאסף
א' נובמבר 01, 2015 7:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דת בלשון חז"ל
תגובות: 7
צפיות: 1645

דת בלשון חז"ל

ד"א וירא ה' לפי שהרשעים אומרים אין הקדוש ברוך הוא רואה כשאנו חוטאין, כי רחוק הוא, ושבעה רקיעים בינינו וביניו, שנאמר עבים סתר לו ולא יראה (איוב כב יד), וכן דוד אמר עליהם ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב (תהלים צד ז) והקב"ה אומר להם רשעים שבעולם, הנוטע אוזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט ...
על ידי אביאסף
ד' אוקטובר 28, 2015 9:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ובקשו חזון מנביא - חלק חדש של חזו"א !
תגובות: 157
צפיות: 28312

Re: ובקשו חזון מנביא - חלק חדש של חזו"א !

זכיתי עתה לראות את הספר, תורה מפוארת בכלי מפואר, ברוך שמסר עולמו לשומרים.
על ידי אביאסף
ה' אוקטובר 22, 2015 7:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר"ח סגן הכהנים הוא ר"ח בן אנטיגנוס?
תגובות: 15
צפיות: 2256

Re: ר"ח סגן הכהנים הוא ר"ח בן אנטיגנוס?

דקדקתי לכתוב ׳דבר הלכה׳, דברי אגדה בשמו יש עוד במדרשים.
על ידי אביאסף
ה' אוקטובר 22, 2015 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר"ח סגן הכהנים הוא ר"ח בן אנטיגנוס?
תגובות: 15
צפיות: 2256

Re: ר"ח סגן הכהנים הוא ר"ח בן אנטיגנוס?

א. מה שכ' מעלתו מזה שמר"ח בן אנטיגנוס נמצא דברי הלכה אף שלא מענין המקדש משא"כ מר"ח סגן הכהנים - אי משום הא לא אריא שהרי כמה תנאים ואמורים נזכרים בשם מושאל בשייכות למאמריהם ואולי אף בזה כן שלגבי עניני המקדש נזכר רבי חנינא בתוארו "סגן הכהנים" לאמר שלדבריו יש מקור ראשון שהרי ה...
על ידי אביאסף
ה' אוקטובר 22, 2015 5:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר"ח סגן הכהנים הוא ר"ח בן אנטיגנוס?
תגובות: 15
צפיות: 2256

Re: ר"ח סגן הכהנים הוא ר"ח בן אנטיגנוס?

גם אני הסתפקתי פעם שמא חד הם ומ"מ אינו נראה כן, וזה לך העד כי לא תמצא שום דבר הלכה משם ר"ח סגן הכהנים שאינו בענייני מקדש וכהונה משא"כ ר"ח בן אנטיגנוס, וגם נראה שר"ח בן אנטיגנוס אינו קדום כל כך כי היה דורש בעירו בזמן שהיתה הסנהדרין ביבנה (ירושלמי שבת פ"ד ה"ב) ובנו ה...
על ידי אביאסף
א' אוקטובר 18, 2015 9:48 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן הרשב"א?
תגובות: 18
צפיות: 2551

Re: היכן הרשב"א?

שבתי וראיתי כי הכל הבל, דברי הארחות חיים מועתקים מספר המאורות ר״ה לה. והר״ז הוא הרז״ה ואין כל קשר לרשב״א.
על ידי אביאסף
א' אוקטובר 18, 2015 12:29 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן הרשב"א?
תגובות: 18
צפיות: 2551

Re: היכן הרשב"א?

כתבתי שאיני מבין מהיכי תיתי לפרש שהארח״ח מתכון לתמוה על דעת הרשב״א שבסידור הר״ז ולא לפרש שדעתו כי על ידי חלוקת הנוסחאות בין היום הראשון לשני יוצאים מחשש חורבא ולא הבנתי מה הוספת לדחות טענה זו. במה שהבאתי מדברי הכלבו כעת אני רואה שלא דקדקתי בלשוני אבל כוונתי פשוטה שמבואר בדבריו להלן שאין חשש חורבא ע״...
על ידי אביאסף
ו' אוקטובר 16, 2015 4:11 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן הרשב"א?
תגובות: 18
צפיות: 2551

Re: היכן הרשב"א?

וזאת היא וכו', זו תגובת הארחות חיים לנוסחת הרשב"א מידו של הר"ז. והיינו שנוסחתו טובה ליום הראשון אבל בעיתית ליום השני. אבל לא עלה על דעתו של האו"ח שהיא נועדה רק ליום הראשון. כ"נ פשוט. לא זכיתי להבין למה לא. דברי הארחות חיים נמצאים גם בכלבו סי' סד ומדבריו בהמשך הסימן מבואר שנקט נו...
על ידי אביאסף
ד' אוקטובר 14, 2015 4:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציטוטים של המאירי שאינם נמצאים בבית הבחירה?
תגובות: 15
צפיות: 2324

Re: ציטוטים של המאירי שאינם נמצאים בבית הבחירה?

בעובדה שיש מעט שמות אני מסתמך על טולידנו, בדרך לימודי לא נתקלתי בזה, אני לא יכול לומר האם הם יותר מן המצוי במקומות אחרים בבית הבחירה. רק אעיר בהערת אגב שבבית הבחירה (מו.) המאירי מציין למה שכתב בפירושו באריכות יותר ומן ההשוואה למצוטט בשטמ״ק ניתן לראות בוודאות שאין הכוונה לדבריו שבשטמ״ק ששם דבריו עוד ...
על ידי אביאסף
ד' אוקטובר 14, 2015 2:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציטוטים של המאירי שאינם נמצאים בבית הבחירה?
תגובות: 15
צפיות: 2324

Re: ציטוטים של המאירי שאינם נמצאים בבית הבחירה?

א. רוב הכינויים הם כדרכו בבית הבחירה אלא שיש מעט שמות.
ב. לא, ככל הידוע לי. אבל מלבד למסכת ב"ק יש מעט מאוד ציטוטים אצל רב"א מספרי המאירי (ראה אצל טולידנו שם) כך שאי אפשר לענות בוודאות על השאלה הזאת.
על ידי אביאסף
ד' אוקטובר 14, 2015 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציטוטים של המאירי שאינם נמצאים בבית הבחירה?
תגובות: 15
צפיות: 2324

Re: ציטוטים של המאירי שאינם נמצאים בבית הבחירה?

עוד יש להעיר שלא ניתן להלום בשום אופן את הניסוח: "שני קטעים שסולקו ע"י המאירי בספרו 'בית הבחירה' הנדפס" - הרי אם הקטעים הללו הגיעו לרב"צ אשכנזי על שם המאירי, פשוט שלא המאירי סילקם משם. הלא טולידנו טוען שמקור רב"א הוא חיבור הפירושים של המאירי או מהדורה אחרת של בית הבחירה, ול...
על ידי אביאסף
ג' אוקטובר 13, 2015 6:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 455
צפיות: 83071

Re: אשכול זיהוי חתימות

בקשוני לברר אודות חתימה זו:
על ידי אביאסף
ג' אוקטובר 13, 2015 4:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושלים הוי מקום סכנה?
תגובות: 21
צפיות: 2496

Re: ירושלים הוי מקום סכנה?

שאלני אדם אחד אם מותר ללכת בלבוש חרדי בירושלים בימים אלה אחר שידוע שהם מעדיפים לפגוע במי שלבוש כך וא״כ לכאו׳ הוא איסור ע״פ דין ופלפל הרבה אם יש כאן חובת מסירות נפש ואם נידון זה חשוב כערקתא דמסאני וכו׳
על ידי אביאסף
א' אוקטובר 11, 2015 5:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאך פוסיאל
תגובות: 13
צפיות: 2047

Re: מלאך פוסיאל

והנה זכר שמות המלאכים המחבלים המענישים הנשמות בגיהנם כפי פעולותיהם. קושיא"ל מלשון קושי, ולהטיא"ל מלשון "ולהט אותם" (מלאכי ג, יט), ושפטיא"ל מלשון משפט, ומכתיא"ל מלשון מכה, חוטריא"ל מלשון חוטרא שהוא המקל שמכין בו, ופוסיא"ל מלשון פס שהוא המרא שחופרין בו בלשון יון...
על ידי אביאסף
ו' אוקטובר 02, 2015 1:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור
תגובות: 279
צפיות: 79910

Re: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור

אין מלה בלשוני רק זעוק אזעק: אוי, וויי, אהה! הילילו כל יושבי שער!
על ידי אביאסף
ג' ספטמבר 29, 2015 7:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום
תגובות: 15
צפיות: 3330

Re: היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום

עדיאל ברויאר כתב:אם רצונך לבדוק אם יש התייחסות בדברי הראשונים - תסתכל בספר "אהבת ציון וירושלים" על אתר (נמצא באוצר החכמה ובהיברובוקס), וכן בליקוט שבסוף מהדורת עוז והדר המורחבת.

ספר חסידים (מקי״נ) סי׳ תתתתרסד
על ידי אביאסף
א' ספטמבר 20, 2015 2:43 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תעלומה פיוטית
תגובות: 14
צפיות: 2775

Re: תעלומה פיוטית

יפה.
החיפוש הראשון שלי היה של הקיקלר שמיד אחרי המגן הזה, הוא אינו תואם לקיקלר - ״עבודה קצרה״ של רי״צ גיאת שנדפס בספר הזכרון יד להימן על ידי שמלצר.

אי״ס, תודה. אבדוק באור זרוע.

עבור לחיפוש מתקדם