מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 217 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סורגים
ד' מרץ 13, 2013 5:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך
תגובות: 21
צפיות: 4023

Re: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך

אגב, אילו היינו מפרשים כנגדה שהוא חלילה כביכול השכינה, היינו חוסכים את הדיון אם על הירח צריך ג"כ לקפוץ ג' פעמים ולומר כשם שאני רוקד ואיני יכול לנגוע בך וכו' שהרי גם העומד על הירח אינו יכול לנגוע בשכינה כביכול.
על ידי סורגים
ד' מרץ 13, 2013 5:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך
תגובות: 21
צפיות: 4023

Re: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך

ונראה לי לומר שבעצם מה שאומרים כנגדך הוא כנגד השכינה, כלומר, הלבנה היא כביכול השכינה , ...כנלענ"ד. חלילה חלילה לומר שהקב"ה משולה ללבנה ועתיד להתחדש לעתיד לבוא. מלכות דוד וישראל משולים ללבנה, כאשר כל אלו התמעטו ועתידים להתחדש, אך לא כן הקב"ה – מעולם ועד עולם אתה קל. לא ראיתי בפנים. וא...
על ידי סורגים
ד' מרץ 13, 2013 5:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך
תגובות: 21
צפיות: 4023

Re: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך

ונראה לי לומר שבעצם מה שאומרים כנגדך הוא כנגד השכינה, כלומר, הלבנה היא כביכול השכינה , ...כנלענ"ד. חלילה חלילה לומר שהקב"ה משולה ללבנה ועתיד להתחדש לעתיד לבוא. מלכות דוד וישראל משולים ללבנה, כאשר כל אלו התמעטו ועתידים להתחדש, אך לא כן הקב"ה – מעולם ועד עולם אתה קל. על זה הדרך היה מתא...
על ידי סורגים
ג' פברואר 19, 2013 11:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצות נאפו על ראש בנ"י, לכאורה הוי אפיה בחמה?
תגובות: 13
צפיות: 2535

Re: המצות נאפו על ראש בנ"י, לכאורה הוי אפיה בחמה?

לא עיינתי בת"י בפנים, אך זכור לי שמקרא מלא הוא שאפו את הבצק שהוציאו ממצרים מצות בבואם לסוכות. ועיין גם רמב"ן ועוד שנחלקו הראשונים אם נאסרו בבעל יראה ובעל יימצא ביום הראשון, אך לכו"ע לא היו צריכים לאכול מצה אלא ביום הראשון, וזה שאפו אותם מצות בבואם לסוכות, מסבירה התורה כי לא חמץ כי גרש...
על ידי סורגים
ג' פברואר 19, 2013 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 10831

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

מהכ"ת שיש פסול כל שהוא בפסקי דין תקדימים, שבציורים ובסיטואציות אלו נוהגים הבי"ד לפשר. החזו"א אוסר לייצור מערכת חוקים חדשה ולפעול על פיה רק במקום שהדיינים הם עמי הארציים גמורים ואינם יודעים לדון בפשרה הקרובה לדין, על זה כתב החזו"א שעליהם לדון על דרך הסברא וההיגיון לגופו של דבר, ל...
על ידי סורגים
ב' פברואר 18, 2013 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבנו האם היה בעל מידות טובות מטבעו
תגובות: 42
צפיות: 5201

Re: משה רבנו צדיק מעיקרא או לא????

ראיתי בספרי רבי צדוק הכהן ז"ל שכתב להסביר פשט בגמ' שרק רבי עקיבא נענה וירדו גשמים ולא רבי אלעזר בן הורקנוס, ומסבירה הגמ' מפני שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר, שרבי אלעזר נולד קדוש ועל כן לא נענה משא"כ רבי עקיבא עבד על מידותיו על כן נענה באומרו אבינו מלכנו.
על ידי סורגים
ב' פברואר 18, 2013 10:03 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כיצד אפשר למצוא תורמים להנצחה לספר?
תגובות: 2
צפיות: 1375

Re: כיצד אפשר למצוא תורמים להנצחה לספר?

יש קרן בבית הנשיא למחברי ספרים. כמו כן ניתן לקבל ממשרד הדתות. גם מעיריית ירושלים ניתן לקבל תמיכה - עם קצת פרוטקציה. בזמנו ראיתי מחבר ספר שפנה לר' חיים שמרלר שיכתוב עבור צ.ר. והוא אכן מימן לו את הספר. אני כותב ממה שראיתי לפני כשנתיים פלוס. ובכל אופן הצלחה רבה. -- עתה נזכרתי שגם במועצות הדתיות ניתן לק...
על ידי סורגים
ב' פברואר 18, 2013 9:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 10831

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

הרב בברכה אבקש להוסיף בזה. נדב שנרב למד מדברי החזו"א כאילו שאסור לעשות פשרה פעם אחר פעם מבחינת העתק והדבק - ואנוכי לא ירדתי לסוף דעתו, היכן מצא כן בדברי החז"א. ולדעתי טעה בכוונת החזון איש. ולא השכלתי הבין היכן ראה כן בדברי החזו"א, שאסור שהפשרה תחזור על עצמו פעם אחר פעם, ועיין בשו"...
על ידי סורגים
א' פברואר 17, 2013 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 10831

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

הפשרה שעושים הבי"ד בפשרה הקרובה לדין הוא מכוח השו"ע חו"מ סימן י"ב, שיש בכוח הדיינים לעשות פשרה במקום הצורך, ועל סמך זה בטלו לה לשבועה ועוד כהנה, ומה רע בכך אם מישהו ברבנות אסף את כל המקומות הסיטואציות וכו' אשר בי"ד נוהגים לעשות בהן פשרה, האם מפני זה ייהפך חלילה הבי"ד לע...
על ידי סורגים
א' פברואר 17, 2013 8:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 10831

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

הכותב הבין בדברי החזו"א שיש שתי דרכים. או לפסוק ע"פ תורה וע"פ השו"ע, או לפסוק כל פעם לפי היושר והמוסר, אבל לקבוע כללים שאין מקורם בהלכה, זה אסור. וממילא סבר, שגם אסור לי לסמוך על תקדים של בי"ד אחר, כי כל עניין התקדים הוא שנקבע ע"י זה כלל כזה וממילא נוהגים לפיו, וזה שלא...
על ידי סורגים
ה' פברואר 14, 2013 4:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 10831

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

בפועל, המציאות שרואים הרבנים הללו דומה מאוד לאי הבודד שתיארנו לעיל, כאשר דנו בדברי החזון אי"ש. הדיינים טוענים שאין איש הבקי מספיק בדין תורה על מנת להתחייב לדין כזה. ובכן, לדעת החזון אי"ש , כמו שראינו, במצב כזה צריך לשפוט בכל מקרה לגופו ולהיזהר מיצירת מערכת חוק , בין בעזרת תקנות בין בעזרת ...
על ידי סורגים
ה' פברואר 14, 2013 3:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 10831

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

בפועל, המציאות שרואים הרבנים הללו דומה מאוד לאי הבודד שתיארנו לעיל, כאשר דנו בדברי החזון אי"ש. הדיינים טוענים שאין איש הבקי מספיק בדין תורה על מנת להתחייב לדין כזה. ובכן, לדעת החזון אי"ש, כמו שראינו, במצב כזה צריך לשפוט בכל מקרה לגופו ולהיזהר מיצירת מערכת חוק, בין בעזרת תקנות בין בעזרת תק...
על ידי סורגים
ה' פברואר 14, 2013 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 10831

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

לא הבנתי את ה"כלומר" של ר' סורגים בסופו, מנין ומהיכן הצליח להכניס בעטו ובפיו של החזון איש שציטט כי יש מניעה לדיינים לדון דין צמוד לדין תורה לפי דעתם? נכון שהם לא בטוח משיגים את כל עומק ודקדוק הדין, כמאמר רשב"י המובא בשו"ע, אבל יש בעייה להיצמד למערכת החוקים הכתובה בשו"ע? חלי...
על ידי סורגים
ה' פברואר 14, 2013 2:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 10831

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

לדעתי, אדרבא, אילו לא היה בידי בי"ד הכוח לפשר היה ניתן להקשות מזה על החזו"א מאי שנא ד"ת מחוקי המדינה, כאשר בשניהם הדיינים והשופטים צמודים למערכת חוקים ומשפטים שנקבעו מראש. טענה תמוהה מאד. החילוק שזה לפי דין תורה וזה לא. בזמנינו אנו, שאין מי שיודע להוציא דין תורה. ההיתר להושיב דיינים ...
על ידי סורגים
ה' פברואר 14, 2013 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית עבד עברי למלאכה
תגובות: 7
צפיות: 1629

Re: כפיית עבד עברי למלאכה

מהכ"ת שאין כופין כדי לעודדו לשלם?, החידוש הוא שניתן גם לרדת לנכסיו, ועיין קצות החושן סימן ל"ט סוף סעיף א בעניין כפייה על החזרת ריבית ועל הצדקה. והאריך בזה בשערי ישר.
על ידי סורגים
ה' פברואר 14, 2013 10:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 10831

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

לדעתי, אדרבא, אילו לא היה בידי בי"ד הכוח לפשר היה ניתן להקשות מזה על החזו"א מאי שנא ד"ת מחוקי המדינה, כאשר בשניהם הדיינים והשופטים צמודים למערכת חוקים ומשפטים שנקבעו מראש. - כוח הפשרה רק מחזק את דבריו של החזון איש, ואם מישהו המציא תקדים פסיקה על סמך זה שניתן להם לעשות פשרה, עדיין אין ...
על ידי סורגים
ג' פברואר 12, 2013 8:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראש ישיבת 'עטרת ישראל' - נס גלוי
תגובות: 19
צפיות: 3369

Re: ראש ישיבת 'עטרת ישראל' - נס גלוי

לאחר מספר ימי אשפוז ודאגה, שוחרר הגרב"מ אזרחי, ראש ישיבת 'עטרת ישראל' בירושלים וחבר 'מועצת גדולי התורה' של דגל התורה, מבית החולים 'הדסה עין כרם'. ראש הישיבה אושפז ביום חמישי שעבר במצב קשה מאוד, ואף עבר החייאה. ביום שישי היה חשש כי ראש הישיבה יאלץ לעבור ניתוח מסוכן. אך החל משעות הבוקר של יום שבת...
על ידי סורגים
ב' פברואר 11, 2013 6:21 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מאגר גדול של קלטות למסירה
תגובות: 7
צפיות: 1528

Re: מאגר גדול של קלטות למסירה

למשל כאן.
על ידי סורגים
ב' פברואר 11, 2013 3:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 10831

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

לפי מה שנאמר שם. אין להם לבי"ד לפשר, אלא. א. במקרים בהם חל על המוציא חיוב שבועה דאורייתא. ב. במקרים בהם ישנה מחלוקת בלתי מוכרעת בין גדולי האחרונים. ובהמשך שם נאמר ואני מצטט. דרך הפשרה מקומה בטרם השמיעו הצדדים את טענותיהם אך לאחר ששומעים הדיינים את טענת הצדדים אסור להם לנקוט בדרך הפשרה אלא אם כן...
על ידי סורגים
ב' פברואר 11, 2013 2:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראש ישיבת 'עטרת ישראל' - נס גלוי
תגובות: 19
צפיות: 3369

Re: ראש ישיבת 'עטרת ישראל' - נס גלוי

אולי הגיע הזמן להפנים שאין הרופאים יודעים כלום, והכל תלוי בתפלה תשובה ומעשים טובים.
על ידי סורגים
ב' פברואר 11, 2013 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 10831

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

הרב סובל, סברתו של הגרי"ש אלישיב ז"ל היא טענה חדשה לכאו', שהיות וכך נוהגים בכל הבתי דינים לכן סירובו נחשב למסרב לדין תורה, בשונה מבעל הציץ אליעזר שטוען שלאו כמיניה לצוות על הדיינים מה לעשות, ואם יש כוח לדיינים לפשר והוא מסרב להם, הרי הוא מסרב לכוח שנתנה תורה לדיינים. והנה עיינתי שוב במאמר ...
על ידי סורגים
ב' פברואר 11, 2013 10:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 10831

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

לכאו' בזמנינו כאשר הבית דין מחתימים על שטר בוררות בין לדין בין לפשרה מה טעם בזה שאין כופים על הפשרה, ולא מצאתי בית דין שמסכים לדון מבלי להחתים על השטר בוררות.

ובכל אופן יישר כוחך הרב בברכה, אנסה לחפש את הספר כי באוצר לא מצאתי.
על ידי סורגים
ב' פברואר 11, 2013 10:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 10831

האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

במוסף כל שהוא בשבת קודש הביאו בהרחבה שלא ניתן לאכוף פשרה על הצדדים – ומאז חיפשתי בכמה וכמה מקומות וכולם מתנבאים פה אחד שניתן לאכוף פשרה על הצדדים ראו בשו"ת ציץ אליעזר ובשו"ת יביע אומר. האם מישהו יודע להפנות אותו לפוסק שכתב שלא ניתן לאכוף פשרה על בעלי דינים. שו"ת ציץ אליעזר חלק ז סימן ...
על ידי סורגים
ב' פברואר 11, 2013 9:55 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מאגר גדול של קלטות למסירה
תגובות: 7
צפיות: 1528

Re: מאגר גדול של קלטות למסירה

ניתן להשיג מכשיר קטן USB הממיר את הקלטות לפורמט של MP3 - וכאשר תאמר MP3 לא יסתכלו עליך במוזרות - דור שלנו אינו יודע מהן קלטות.
על ידי סורגים
ב' פברואר 11, 2013 9:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ההודעות הפרטיות עובדות לכם?
תגובות: 9
צפיות: 1497

Re: האם ההודעות הפרטיות עובדות לכם?

לא - שוב שולח אותי למנהל הראשי.
על ידי סורגים
ב' פברואר 11, 2013 9:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ההודעות הפרטיות עובדות לכם?
תגובות: 9
צפיות: 1497

Re: האם ההודעות הפרטיות עובדות לכם?

בבוקר נסתי לשלוף הודעה שהמתינה לי ולא הצלחתי.
וכאשר לחצתי הוא שלח אותי למנהל הראשי.

זה עתה נסתי שוב וראיתי שהוא נעלם, כלומר, ההודעה נעלמה לה.
על ידי סורגים
ב' פברואר 11, 2013 8:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראש ישיבת 'עטרת ישראל' - נס גלוי
תגובות: 19
צפיות: 3369

Re: ראש ישיבת 'עטרת ישראל' - נס גלוי

בנו סיפר כן במקהלות במוצאי שבת וגם היו שם כמה עשרות בחורים מעטרת. והוסיף ואמר. הרופאים טוענים שהם כנראה טעו... אבל התקשר אלי רבי דן סגל שליט"א והרב עדס שליט"א ועוד, והסבירו לי, שאין כל ספק שהיה כאן נס, הם הרי רשמו שקיים חור, אלא מאי, הם אינם מאמינים בתפילות וכו' וכו' אז הם יחפשו אלף ואחד ת...
על ידי סורגים
א' פברואר 10, 2013 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשמח לשמוע דעתם של חכמי ורבני הבית המדרש
תגובות: 1
צפיות: 838

Re: אשמח לשמוע דעתם של חכמי ורבני הבית המדרש

לכל השואלים. אכן כוונתי מן המקוון מעבר ל40 עמודים. חלילה אין מדובר בחדירה לאתר וכדו' וגם לא דרך צילום מסכים. כמו כן אבקש להבהיר שאלו אשר אינם מנויים, לא יצליחו בשיטה זו מעבר ל40 עמודים. במידה ובעלי האתר יבקשו ממני מידע אשמח לשתף אותם, למרות שיש לי תחושה שהרב אוצה"ח מן הסתם יודע מזה. הנה לפניכם ...
על ידי סורגים
א' פברואר 10, 2013 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשמח לשמוע דעתם של חכמי ורבני הבית המדרש
תגובות: 1
צפיות: 838

אשמח לשמוע דעתם של חכמי ורבני הבית המדרש

תוך כדי עבודה שמתי לב שניתן על ידי תוכנה מסויימת לעקוף את מערכת ההדפסה של האוצר, דהיינו, אין כל מגבלה של עשרים דף, כמו כן, גם מי שאינו מנוי על המקוון יכול להדפיס מתוך האוצר.
שאלתי.
א. האם מותר לעקוף את המערכת.
ב. האם יש עלי חיוב כל שהוא לספר לבעלי האתר על הפרצה.
ראו דוגמא לפניכם.
על ידי סורגים
א' פברואר 10, 2013 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג איזה חסידים בשכח יעלה ויבוא בר"ח
תגובות: 11
צפיות: 1944

Re: מנהג איזה חסידים בשכח יעלה ויבוא בר"ח

ידוע מה שהרחיב בזה הגאון בעל אשל אברהם מבוטשאש ז"ל על כמה וכמה דברים שהחסידים אינם נוהגים כפי השולחן ערוך ומה שהראו לו מן השמים בזה העניין.
והדברים ארוכים.
על ידי סורגים
ש' פברואר 09, 2013 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג איזה חסידים בשכח יעלה ויבוא בר"ח
תגובות: 11
צפיות: 1944

Re: מנהג איזה חסידים בשכח יעלה ויבוא בר"ח

ארזי ביתר כתב:
שמעתי, למשל, שכשחל להיות ר"ח במוצ"ש, סומכים על דברי הב"ח ואוכלים כזית אחרי צאה"כ, ובברכת המזון מוסיפים גם רצה וגם יעלה ויבוא. אבל בדבר זה נתלים בסמכות הלכתית.


מה מועיל הכזית אחר צאה"כ עדיין יש בזה בעיה של תרתי דסתרי.
על ידי סורגים
ש' פברואר 09, 2013 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראש ישיבת 'עטרת ישראל' - נס גלוי
תגובות: 19
צפיות: 3369

ראש ישיבת 'עטרת ישראל' - נס גלוי

בשורה טובה לאלפי תלמידי ובוגרי ישיבת 'עטרת ישראל', שעקבו בדאגה אחר מצבו של ראש הישיבה הנערץ: שיפור ניכר חל במהלך השבת במצב בריאותו של הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', שאושפז בסוף השבוע במצב קשה מאוד. בשבת בבוקר, לקראת השעה 11:00, ולאחר שהוסרה ...
על ידי סורגים
א' פברואר 03, 2013 11:49 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: חיפוש ocr בקבצים שלי
תגובות: 4
צפיות: 991

Re: חיפוש ocr בקבצים שלי

נסה לשנות פונט 'גופן' ובדוק אם זה מסתדר לך. ניתן גם לבדוק במאפייני הפי די אף לבדוק אם יש לך שם פונטים מוטמעים, עדיף שיהיה לך פונטים אמיתיים ולא מוטמעים, כמו TYPE 1 ואם אחרי כל מה שעשית לא הועיל לך כלום, לא נותר לך ברירה אלא להשתמש עם תוכנה שמייצרת OCR, כלומר, לתת לתוכנה ליצור פי די אף חדשים ורק אח&q...
על ידי סורגים
א' פברואר 03, 2013 11:13 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: חיפוש ocr בקבצים שלי
תגובות: 4
צפיות: 991

Re: חיפוש ocr בקבצים שלי

במידה ואתה שומר את הקבצים לפוסקריפ עלול להיווצר בעיה בבואך להמיר אותם לפי די אף. וגם אם אתה מדפיס ישירות לפי די אף עדיין עלול להיווצר בעיות בכל סוגי פונטים, בכל מקרה נסה להדפיס במדפסת פרימו, והוא נחשב לאחד המדפסות היותר טובות להדפיס בהם פי די אף. ----- אגב, מניסוח השאלה שאתה שומר כל קובץ לפי די אף מ...
על ידי סורגים
א' פברואר 03, 2013 9:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורות לכיוון הפניה בבבית האחרון של "לכה דודי"
תגובות: 7
צפיות: 1513

Re: מקורות לכיוון הפניה בבבית האחרון של "לכה דודי"

התפללתי בליל שבת קודש בבית הכנסת בצפת ושם בלכה דודי הסתובבו כמדומני לכיוון דרום או צפון ולא לעבר הדלת.
על ידי סורגים
א' פברואר 03, 2013 9:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סריקת ספר לשימוש אישי
תגובות: 18
צפיות: 3363

Re: סריקת ספר לשימוש אישי

לכאו' אם בגלל הצילום או הסריקה מישהו יימנע מקניית הספר הרי אז אסור לצלם או לסרוק. ומה שכתבת להביא בשם השבט הלוי לא עיינתי בפנים, אך לכאו' זהו הסברא הפשוטה כמו שכתבתי.
----
יש גם לקחת בחשבון שניתן היום להזמין הדפסת ספר פי די אף בגרושים.
http://www.publishyoursefer.com/index.shtm
על ידי סורגים
א' פברואר 03, 2013 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעמה של מצות תוספת שבת - ביאור מחודש ויחודי של הנצי"ב
תגובות: 2
צפיות: 797

Re: טעמה של מצות תוספת שבת - ביאור מחודש ויחודי של הנצי"ב

לא ידעתי היכן מצאת בדבריו עניין של חמירא סכנתא מאיסורא, כל שאמר הנצי"ב הוא, שלא בגלל איסור שבת נצטוינו להוסיף מחול על הקודש אלא משום מזל שבתאי. כלומר, מצד איסור שבת לא היה לנו להוסיף מחול על הקודש, וכל העניין של תוס' שבת הוא מפני הסכנתא שיש בשעות אלו. והגם שמצד השכל היינו נמנעים מעשיית מלאכה בש...
על ידי סורגים
ד' ינואר 30, 2013 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצב הכרובים בזמן החורבן והבניה
תגובות: 9
צפיות: 1512

Re: מצב הכרובים בזמן החורבן והבניה

לא הבנתי אותך הרב רחמים.
הכרובים שעשה בצלאל עמדו על על הכפורת, ואילו הכרובים בבית המקדש עמדו על הרצפה לא כן?

עבור לחיפוש מתקדם