החיפוש הניב 412 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בן ראובן
ב' אפריל 15, 2019 8:15 pm
פורום: פסח
נושא: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא
תגובות: 99
צפיות: 8768

Re: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא

בברכה המשולשת כתב:
אבל אין לו גמ"ד לעשות את זה כלל והחמץ לא נכנס לרשותו וכו'

(ויעויין עוד בתחילת האשכול)


לכן אמרתי:

בן ראובן כתב:טוב מבחינה אחת,
על ידי בן ראובן
ב' אפריל 15, 2019 8:10 pm
פורום: פסח
נושא: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא
תגובות: 99
צפיות: 8768

Re: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא

טוב מבחינה אחת, וגרוע מבחינה אחרת, כי במכירה הרגילה הגוי מתחייב לשלם את שווי החמץ במלואו.
על ידי בן ראובן
ב' אפריל 15, 2019 7:13 pm
פורום: פסח
נושא: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא
תגובות: 99
צפיות: 8768

Re: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא

השנה מכרתי שקית עם בירות וויסקי וואפלים ועוד למוסכניק הגוי שלי, בעד עשרים שקלים, ששולמו לי במזומן. וכעת הם שוכנים לבטח בביתו אשר בכפר איבטין. ואמרתי לו שאם ירצה למכור לי אותם לאחר הפסח - ארכוש אותם ממנו בעד 25 שקלים. האם עשיתי טוב? לכאורה, אם 25 שקלים הם פחות משוויים (ולא תוכל להשיגם בשוק במחיר זה)...
על ידי בן ראובן
ד' אפריל 03, 2019 8:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 67
צפיות: 10816

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

פרנקל תאומים כתב:ואגב, באיזו שעה התפילה התחילה? (והלימוד שלפניה).


מהיכרותי הדלה עם ר' שמחה ורנר, מן הסתם בשעת בוקר מוקדמת.
על ידי בן ראובן
ה' מרץ 28, 2019 6:54 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

סגי נהור כתב:מקובל ששם הפועל נכתב בלא וא"ו. כמדומני שזה לא כלל מוחלט (שהרי בצורת המקור יש וא"ו). יבואו הבקיאים ויוסיפו.


אין קשר בין צורת המקור ("מקור מוחלט") לשם הפועל ("מקור נטוי"). שם הפועל נכתב תמיד בחולם חסר.
על ידי בן ראובן
ד' מרץ 27, 2019 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?
תגובות: 36
צפיות: 1040

Re: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?

אז השאלה היא איך לפרש את תהייתו. האם פשוט לו שמשהו חייב לקרות קודם החלות ולא שהחלות חלה מעצמה והוא תוהה מה הדבר, או שבאמת החלות חלה מעצמה (והתנאי היחיד הוא שיתקיימו תנאים מסויימים אחרי החלות) והוא תוהה איך ייתכן הדבר.
על ידי בן ראובן
ד' מרץ 27, 2019 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?
תגובות: 36
צפיות: 1040

Re: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?

התכוונתי ללשון השניה שהעתקת "במה נעשה הכסף שם קידושין כל זמן שלא קנתה", היינו שצריך לחול שם כסף קידושין עוד קודם הקנין אלא שקשה לו במה נעשה הדבר בהעדר קנין.
על ידי בן ראובן
ד' מרץ 27, 2019 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?
תגובות: 36
צפיות: 1040

Re: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?

אין לי פנאי כעת לעיין בלשונותיו המדוייקים, אבל גם לפי הלשון שהעתקת עכ"פ משמע שצריך לחול על הכסף שם כסף קידושין, ולזה צריך שיהיה שו"פ.
על ידי בן ראובן
ד' מרץ 27, 2019 5:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?
תגובות: 36
צפיות: 1040

Re: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?

מהו הקידושין שבהם תלוי הקנין? החלות? ומה גורם לחלות לחול?

לכאורה פשוט צריך מעשה קידושין תחילה, אלא שמעשה הקידושין אינו הקנין (ולכן תנאיו שונים מתנאי קנין), והקנין נעשה ע"י חלות הקידושין.

[במלים אחרות: הרוגצ'ובי דן בשאלה איזו חלות קודמת, אבל מעשה הקידושין ודאי קודם לשתי החלויות]
על ידי בן ראובן
ד' מרץ 27, 2019 4:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?
תגובות: 36
צפיות: 1040

Re: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?

סגי נהור כתב:חשבתי שזה ברור ומובן. אם הקניין חל רק אחר הקידושין, הרי התרומה כבר שו"פ.


אבל על זה דנים, האם בכלל יש כאן מעשה קידושין כדי שייעשה שו"פ ויחול הקנין...
על ידי בן ראובן
ד' מרץ 13, 2019 4:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "אשר הגלה מירושלים... עם יכניה" - מרדכי או קיש?
תגובות: 17
צפיות: 794

Re: "אשר הגלה מירושלים... עם יכניה" - מרדכי או קיש?

לפירוש זה צ"ל שגם "איש ימיני" קאי על קיש, ואין זה מתיישב עם פיסוק הטעמים.
על ידי בן ראובן
ד' מרץ 13, 2019 1:26 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שה
תגובות: 1
צפיות: 162

Re: שה

רשב"א ב"ק מא. ...ואף על גב דבן פקועה לא שכיח מ"מ כך אמרה תורה שאפילו נגח בן פקועה דשרי בעלמא לאחר סקילה באכילה, הכא ליתסיר. אלא נ"ל משום דלא איקרי שור אלא כשנולד כדכתיב שור או כשב או עז כי יולד אבל שה אפילו קודם לידתו (או: כל דהו) אקרי שה. מה החילוק בין שור ושה. חשבתי לפרש, כי ש...
על ידי בן ראובן
ג' מרץ 05, 2019 6:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?
תגובות: 40
צפיות: 913

Re: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?

דומני שהשאלה היתה לגבי מי שאוכל רק את השומשום (לאחר שמישהו אחר אכל את הבייגלאך, או אכלם בעצמו זמן רב קודם לכן), לא מי שאוכל את השומשום הנשאר לאחר שאכל את הבייגלאך (שבזה עסקו רוב המתדיינים).
על ידי בן ראובן
א' מרץ 03, 2019 11:35 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: האם מגיה מחויב לעיין בשוטנשטיין או מתיבתא
תגובות: 33
צפיות: 992

Re: האם מגיה מחויב לעיין בשוטנשטיין או מתיבתא

תוכן כתב:חסכון בזמן זה לנשים ולעמי הארץ.


ולשכירים.
על ידי בן ראובן
ה' פברואר 28, 2019 4:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 820

Re: ב"ק יז ב - זורק כלי מראש הגג

תמיהני, וכי אין איבוד מהבעלים בכלל השחתה?
על ידי בן ראובן
ב' פברואר 18, 2019 5:52 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

כל המלים הנ"ל נכתבות כיום בכתיב מלא ("עבירה" אפילו מוזכרת במפורש בכללי האקדמיה המעודכנים).
על ידי בן ראובן
א' פברואר 17, 2019 9:56 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

חשבתי על הענין ונתתי אל לבי שבדרך כלל מכנים את הספר שלחן ערוך בראשי תבות "שו"ע" והו' הגיעה מהכתיב המלא "שולחן ערוך" בעוד שהשלחן שבפרשת השבוע כתוב חסר וכך גם בשלחן ערוך עצמו וכן ראיות לר(ו)ב אי לכך מודה אני שצדק הרב סגי נהור שהכתיבה בכתיב מלא כשהמילה אינה מנוקדת אולי כדי לחס...
על ידי בן ראובן
א' פברואר 17, 2019 9:51 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

אני חוזר בי מהמלה הנ"ל ומבקש את סליחת הרב כדכד.
על ידי בן ראובן
ה' פברואר 14, 2019 7:00 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

תשובתך אינה לענין מה שטענתי הוא שבכתיבה החדשה מוסיפים י' גם כשזה לפני שווא קודם כל מה שכתבת אינו נכון (כמו כמעט כל מה שכתבת באשכול הזה). במלים שציינת (אלה שבמשקל "פלפול") אין מוסיפים יו"ד ב"כתיבה החדשה". דוקא בעבר, לפני שהגיעה "הכתיבה החדשה", היו שהוסיפו יו"ד...
על ידי בן ראובן
ה' פברואר 14, 2019 6:18 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

אין מקום לתשובות כאלה טענת שבגלל השווא אין מקום להוסיף י הוספתי ו המשנה את השווא באותה מידה וטענת שיש הבדל למה יש הבדל בנוגע לכללי האקדמיה איני מכיר במציאות ודאי שכותבים זילזול, תיפלה, פיטפוט, שירשור, פילפול, שיכרות ועוד כהנה וכהנה במציאות אין כותבים כך, ומי שיכתוב כך כתיבתו דורשת תיקון. (מלבד תיפל...
על ידי בן ראובן
ד' פברואר 13, 2019 10:29 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

חיימקה כתב:
בן ראובן כתב:.

מלבד תיפלה, שנכתבת כך במיוחד, שלא כדין, כדי להבדילה מתפילה


וכי אם יכתבוה כדינה "תפלה" לא יבדילוה מ"תפילה"?


לא, משום שרבים נהגו ונוהגים לכתוב "תפלה" (=תפילה) בכתיב חסר.
על ידי בן ראובן
ד' פברואר 13, 2019 6:53 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

אין מקום לתשובות כאלה טענת שבגלל השווא אין מקום להוסיף י הוספתי ו המשנה את השווא באותה מידה וטענת שיש הבדל למה יש הבדל בנוגע לכללי האקדמיה איני מכיר במציאות ודאי שכותבים זילזול, תיפלה, פיטפוט, שירשור, פילפול, שיכרות ועוד כהנה וכהנה במציאות אין כותבים כך, ומי שיכתוב כך כתיבתו דורשת תיקון. (מלבד תיפל...
על ידי בן ראובן
ד' פברואר 13, 2019 6:40 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

אין מקום לתשובות כאלה טענת שבגלל השווא אין מקום להוסיף י הוספתי ו המשנה את השווא באותה מידה וטענת שיש הבדל למה יש הבדל בנוגע לכללי האקדמיה איני מכיר במציאות ודאי שכותבים זילזול, תיפלה, פיטפוט, שירשור, פילפול, שיכרות ועוד כהנה וכהנה במציאות אין כותבים כך, ומי שיכתוב כך כתיבתו דורשת תיקון. (מלבד תיפל...
על ידי בן ראובן
ד' פברואר 13, 2019 6:18 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

כדכד כתב:מאי שנא ו' וי' בשניהם התוספת משנה את השווא


אין מקום בכה"ג לשאלות "מאי שנא". המציאות היא ששנא ושנא (וכך גם ע"פ כללי האקדמיה).
על ידי בן ראובן
ד' פברואר 13, 2019 6:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תולעת שני ולפעמים עם וא"ו "ו"תולעת שני, מדוע?
תגובות: 2
צפיות: 168

Re: תולעת שני ולפעמים עם וא"ו "ו"תולעת שני, מדוע?

וכן שם (כ"ח ה') כתוב: "והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש", הרי שכאן התורה כתבה בכל אחד "ואת", מה שאין כן בשאר המקומות רק כתוב תכלת וארגמן ותולעת שני בלא תיבת את, ובעי טעמא מאי שנא הכא, ותו הא קיימא לן כל "את" בא לרבות כההיא דפסחים כ"...
על ידי בן ראובן
ד' פברואר 13, 2019 6:06 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אופן הגדולה הנקרא חזחזית
תגובות: 17
צפיות: 756

Re: אופן הגדולה הנקרא חזחזית

וייתכן גם חַזְחֲזִית.
על ידי בן ראובן
ד' פברואר 13, 2019 5:58 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

כדכד כתב:כתבתי לכותבן בעוד שהמלה המקורית היא לכתבן כשהכ' בקמץ קטן והת' בשוא נח.


אין השוואה. ו' מוסיפים, יו"ד לא.

כדכד כתב:לא כותבים עיברית כי זו מילה ידועה ומוכרת ולכן אין צורך להוסיף י ולא משום שזה לפני שווא נח.


אתה יכול לתת לי דוגמא למלים שיש המוסיפים בהן יו"ד לפני שבא נח?
על ידי בן ראובן
ד' פברואר 13, 2019 5:36 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

כיוון שהעברית החדשה ח י דשה שכשכותבים מלים בלי ניקוד יש לכ ו תבן בכתיב מלא ולהתעלם מכללי הנ י קוד השוואים והדגשים הרי שאין מניעה לכתוב טירחה כמו שאין מניעה לכתוב שישים הרי אותם שכותבים בכתיב מלא מתעלמים מהדגש שאמור להיות במלה ששים בדיוק כמו שהכותבים טירחה מתעלמים מהשווא הנע חבל שאתה כותב בלי לדעת. ...
על ידי בן ראובן
ד' פברואר 13, 2019 5:12 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

השורש טרח היה קיים בלשון הקודש ממנו התפתחה העברית לפחות מימי הנביא ישעיהו (היו עלי לטורח) וזה שבעברית החדשה הפכו את זה לשם פעולה במשקל שמתחיל בחיריק לא מגרע מהיותה מלה שאפשר לחדשה גם בכתיב מלא. כדי שהמלה תהיה בכתיב מלא, הרי"ש צריכה להיות בשבא נע, ואין משקל כזה. לעצם הענין אני מסכים אם ברי מר כ...
על ידי בן ראובן
ג' פברואר 12, 2019 7:14 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

כדכד כתב:למה לזה יותר מלכל השאר?


כמו שאין שום מקום לכתוב "שימחה", "מיצווה".

"טרחה" (בה"א) היא צורה מעוברתת, ובעברית אין מוסיפים יו"ד לפני שבא נח בשום פנים ואופן.
על ידי בן ראובן
ג' פברואר 12, 2019 5:24 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 74
צפיות: 2090

Re: עזרה במס' מילים

אוהב אוצר כתב:טירחא או טרחא - טירחה או טרחה?


לכתיב "טירחה" ודאי שאין מקום.
על ידי בן ראובן
ג' פברואר 12, 2019 1:30 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בברכת המוציא יש להדגיש את הצד"י?
תגובות: 13
צפיות: 757

Re: בברכת המוציא יש להדגיש את הצד"י?

כדכד כתב:כוונתו להדגיש בדגש חזק את הצ' או כוונתו להטעים את הצ' (אני רגיל להטעים את המ' משום שסברתי שהוא נסוג אחור אך אולי מזה הוא בא להוציא).


לכאורה הכוונה להגותה היטב שלא תשמע כסמ"ך (שהגייתן בקרב "עדות המזרח" דומה).
על ידי בן ראובן
ו' פברואר 08, 2019 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נישואין עם בת אחיו
תגובות: 6
צפיות: 355

Re: נישואין עם בת אחיו

אבני גזית כתב:מה ההבדל בין אחיינית שמותר לאדם לשאתה,
לבין לשאת את דודתו לאישה, שאסור?מה ההבדל בין שבת, שאסור לעשות בה מלאכה, ליום חמישי, שמותר?
על ידי בן ראובן
ד' פברואר 06, 2019 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת ה'מפית' מתוך ה'כוס' בשלחן שבת - בורר?!
תגובות: 7
צפיות: 359

Re: הוצאת ה'מפית' מתוך ה'כוס' בשלחן שבת - בורר?!

בשלחן שבת שבו מניחים "מפית" מתוך ה"כוס", האם מותר להוציאה כדי למזוג בכוס שתיה, או דלמא חשיב כבורר פסולת מתוך אוכל, ואין להתיר אלא אם מוציא ה"מפית" בשביל להשתמש בה. שמעתי כי הגאון האדיר רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל היה נזהר בזה הלכה למעשה מדין בורר! א"כ היכי תימצי ...
על ידי בן ראובן
ד' פברואר 06, 2019 11:22 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "איפה" ו"אפוא" - משמעותם זהה או שונה?
תגובות: 26
צפיות: 999

Re: "איפה" ו"אפוא" - משמעותם זהה או שונה?

"כל לשון אפוא לשון יתר הוא לתקן מלה בלשון עברי" - היינו ממש כשימושו היום, אלא שרש"י מפרש ששורש המלה הוא במלה "איפה".
על ידי בן ראובן
ה' ינואר 24, 2019 12:45 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בחמשים הנפוצים מנוקד חֻמָּש או חוּמש ולדעתי חוֺמש וחָמָשים. עם מי הצודק?
תגובות: 14
צפיות: 496

Re: בחמשים הנפוצים מנוקד חֻמָּש או חוּמש ולדעתי חוֺמש וחָמָשים. עם מי הצודק?

לכאורה חומש נקרא כך משום שהוא חמישית מהתורה. וכתוב "לפרעה לַחֹמֶשׁ" ותרגם אונקלוס "חד מן חמשא". וא"כ צ"ל חֹמֶשׁ כדבריך, וכך גם אומרים התימנים כדברי אישצפת. מחלוקת עתיקה, כמדומני. אפשר לראות גם במחזורים ובמשניות בסדר העבודה "ובעשור שבחומש הפקודים". אם זו מחלוק...
על ידי בן ראובן
ה' ינואר 24, 2019 1:47 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ברכה אחריתי, או אחרינתא, או אחרינייתא, או....
תגובות: 6
צפיות: 327

Re: ברכה אחריתי, או אחרינתא, או אחרינייתא, או....

פרי יהושע כתב:העיר לי בעברי יהודי ת"ח על מה שאמרתי כדרך העולם ברכה אחריתי, שראוי לומר ברכה אחרניתי, כי אינה ברכה אחרת, אלא ברכה אחרונה,
האם צדק?


הביטוי הנכון הוא ברכה בתרייתא. כל השאר הם טעות.
על ידי בן ראובן
ד' ינואר 23, 2019 1:40 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה ההבדל בין לשון "רק" ללשון "אלא"?
תגובות: 7
צפיות: 430

Re: מה ההבדל בין לשון "רק" ללשון "אלא"?

[quote="כדכד"]למיטב ידיעתי "רק" בלשון "אלא" אינו משמש בלשון חכמים, ונכנס בתקופות מאוחרות יותר. שימוש זה עשוי לגרום לבלבול ולכך שמשפט יכול להתפרש בשני אופנים מנוגדים. [לדוגמא: "אינני אוכל רק מלפפונים". לפי המשמעות המקורית, והמקובלת בלשון ימינו, פירוש המשפט הוא ...
על ידי בן ראובן
ב' ינואר 14, 2019 5:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 20
צפיות: 736

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

אתמול התפללתי מנחה ועלה חזן אחד מפרחי חסידים והנה אני שומע אותו חותם את ברכת ולמלשינים ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים'' לתמיהתי הרבה אמר שכך נוסח סקווער אני לא הולך להתווכח עם החסידות המפוארה אבל קצת תמוה הנוסח שנראה כאילו מצמצם רק למינים שהם זדים. ואולי מרוב המהירות נמלט לו הו' ואמר ''מינים וזדים...
על ידי בן ראובן
א' ינואר 13, 2019 9:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 850

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

אף כדברַי מתיישב הלשון על נכון, שכן "כי נקרא תפילין מלשון תפילה" הוא המשך המשפט "מלשון שנקרא תפילין כו' ", ו"התפילין שייכים אל התפלה" הוא סיכום הענין. ועכ"פ, אין בדיוקים כאלו להוציא מפשוטם הנהיר של דברים. אדרבה, גם התחלת המשפט אינה מתאימה לפירושך, ולדבריך הול"...

עבור לחיפוש מתקדם