מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 684 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בן ראובן
ו' אוקטובר 16, 2020 7:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: המולד 'היה'.....
תגובות: 21
צפיות: 485

Re: המולד 'היה'.....

סגי נהור כתב:ומטעם זה שמעתי פעם שאין צורך לכוון את הכרזת המולד ע"פ שעון קיץ/חורף.


אין שום טעם לכוון לפי שעון קיץ/חורף, כי הזמן המוכרז כלל אינו לפי שעון קהיר הנהוג בא"י, אלא לפי שעון תיאורטי שבו זמן חצות האמצעי בירושלים הוא 12:00.
על ידי בן ראובן
ד' ספטמבר 30, 2020 8:59 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כשל לוגי בטיפול השלטוני בקורונה
תגובות: 163
צפיות: 5127

Re: כשל לוגי בטיפול השלטוני בקורונה

סגי נהור כתב:כשאני מתבונן סביבי אני רואה שהבעיה העיקרית איננה שימוש יתר במסכה אלא שימוש חסר.


יש משהו בטענה שכשמוסיפים "לא תגעו בו", אנשים מסיקים "כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה באכילה".
על ידי בן ראובן
ד' ספטמבר 30, 2020 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה לגדל תינוקות להביא מים מהשילוח כשיש עין עיטם?
תגובות: 10
צפיות: 323

Re: למה לגדל תינוקות להביא מים מהשילוח כשיש עין עיטם?

ואולי מעלה עשו בחטאת להביא ממעין הניכר להדיא ולא מאמת המים שאין ניכר בה אם ממעין היא.
על ידי בן ראובן
ג' ספטמבר 22, 2020 9:29 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קריאת התורה בימים הנוראים
תגובות: 22
צפיות: 633

Re: קריאת התורה בימים הנוראים

רמז בולט שטרם ראיתי מי שעמד עליו - בשתי הקריאות ובשתי ההפטרות דר"ה מופיע המונח "שמיעת קול" (או שמיעה בקול).

ומעניין ביותר, שבהפטרת יום ראשון הביטוי הוא "וקולה לא ישמע", ובהפטרת יום שני - "קול ברמה נשמע". ואולי יש בזה רמז לתקיעות דמעומד בלחש ובחזרת הש"ץ.
על ידי בן ראובן
א' ספטמבר 13, 2020 4:52 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "עורו עורו" ישינים משינתכם
תגובות: 8
צפיות: 286

Re: "עורו עורו" ישינים משינתכם

דרומי כתב:העירני ח"א, שמסתבר שהרמב"ם נסמך על לשון ה'לכה דודי': "עורי עורי שיר דברי וכו'".


לא רק הרמב"ם, אלא גם הנביא בשופטים.

ואין בזה חידוש, כידוע שגם דוד המלך ע"ה העתיק לספרו הרבה פרקים מהסידור.
על ידי בן ראובן
ו' ספטמבר 11, 2020 7:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "עורו עורו" ישינים משינתכם
תגובות: 8
צפיות: 286

Re: "עורו עורו" ישינים משינתכם

ידועים דברי הרמב"ם [הל' תשובה ג, ד], ובמהדו' פרנקל הגירסה [ע"פ רוב כתה"י ודפו"ס]: אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו עורו ישינים משינתכם והקיצו נרדמים מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם האם יש מי שעמד על כפל המילים "עורו עורו"...
על ידי בן ראובן
ג' ספטמבר 01, 2020 7:53 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצרַים - מצרִיים
תגובות: 20
צפיות: 606

Re: מצרַים - מצרִיים

בערקע חייט כתב:צדקת.

אך גם הם אינם כנהוג אצלינו, כי הם בלא נקודה על היו"ד.


כינויי לאומיות ביו"ד כפולה וחרוקה ישנם גם במקרא ("עבריים" ועוד), אם כי לא "מצריים".
על ידי בן ראובן
ג' ספטמבר 01, 2020 8:58 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצרַים - מצרִיים
תגובות: 20
צפיות: 606

Re: מצרַים - מצרִיים

בדקת "בכל מקום"?

למשל: "והיה כי יראו אותך המצרים", "כי לא יוכלון המצרים", "וירעו אותנו המצרים"?
על ידי בן ראובן
ב' אוגוסט 31, 2020 6:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: ממון רב בעד הצלת חבירו
תגובות: 16
צפיות: 314

Re: ממון רב בעד הצלת חבירו

אם רק שניהם בעולם מנין לך שלא יצטרך? ומי אמר שיש חילוק בין שני המקרים? מה ההבדל בין שני יהודים למאה, לכאו' יהיו כל ה99 מחויבים במה שמחויב היהודי השני. והרי עובדה היא שיש לאנשים כסף מיותר מחד גיסא, ומאידך אנשים אחרים מתים מחמת העדר ממון לטיפול הולם. (אני באמת לא שואל קושיא, אלא רק מחפש את הגדר הנכון...
על ידי בן ראובן
ה' אוגוסט 27, 2020 1:49 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עזרה בניקוד
תגובות: 25
צפיות: 806

Re: עזרה בניקוד

לבי במערב כתב:אפשר דאילו הי' מוטעם - היתה תיבת 'ודברו' בזקף־גדול. ועצ"ע.


הוא אשר כתבתי לעיל. ויתפרש "ודברו - בהן [ירוץ] ברצוא ושוב" וכיו"ב.
על ידי בן ראובן
ד' אוגוסט 26, 2020 12:25 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עזרה בניקוד
תגובות: 25
צפיות: 806

Re: עזרה בניקוד

ביקורת תהיה כתב:
במסתרים כתב:מה ראית להדגיש את "בהן" ולהרפות את "כסאו"?
לאו אדעתאי.

ולענ"ד שפיר עבדת, כי "לפני כסאו" הוא סמיכות, משא"כ "ודברו בהן", וגם לא מופרך שפיסוק הטעמים יהיה "ודברו - בהן ברצוא ושוב".
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 25, 2020 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 4256

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

מה זה נוגע לגובה הכתלים ביחס לחצר? הרי אם ייעקרו המים גבוה כ"כ עד שיעברו את גובה הכתלים, יישפכו אל מחוץ לבריכה בכל מקרה, בין אם הכתלים גבוהים מן החצר ובין אם לאו.
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 25, 2020 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקרת ספרים בבתי כנסיות וישיבות
תגובות: 17
צפיות: 567

Re: הפקרת ספרים בבתי כנסיות וישיבות

קו ירוק כתב: וכי מי שיניח חפציו בבית שלך, ללא רשותך, אינו כמפקירם?


?!

שפטור בעה"ב אם הוזקו מצינו (משנה ב"ק מז, א), שהם הפקר לא מצינו.
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 25, 2020 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 4256

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

ועדיין צריך להדגיש. השו"ע, המשנ"ב והערוך השולחן, כולם לדבר אחד נתכוונו. בריכה ללא שפה, דהיינו בריכה קלאסית העשויה מחפירה בקרקע באופן ששפתה שווה לקרקע החצר - אסורה. ואם יש לה שפה מוגבהת, וק"ו בריכה העשויה כמו כלי גדול עם שפתות סביב, מצד נידון זה מותרת. היכן נזכר שהכתלים צריכים להיות ג...
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 25, 2020 6:02 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עזרה בניקוד
תגובות: 25
צפיות: 806

Re: עזרה בניקוד

כדכד כתב:
לבי במערב כתב:אך בספרות חז"ל נהוג לנקד בסגול.

מה גורם את ההבדל הזה?


כנראה בהשפעת הצורות המקבילות - להן, להם, בהם - שכולן בסגול.
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 25, 2020 10:02 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו
תגובות: 50
צפיות: 10645

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו

כמבואר לעיל (וכמשל הבלמים). והקושיא שניתן לצייר מצב כזה גם ללא הידרדרות - לפענ"ד אינה קושיא חמורה כל כך. מי שחוסם את יצרו עוד בשלב המחשבה וההרהור ודאי לא יבוא לידי אובדן הבחירה והרצון, אלא דוקא מי שגירה יצה"ר בעצמו וכמאמרם ז"ל עינא ולבא תרין סרסורין כו'. וממילא שוב, או שתחילתו ברצון ...
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 25, 2020 8:29 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו
תגובות: 50
צפיות: 10645

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו

להבנתי הסברא העקרונית היא שהאדם הבריא אחראי למעשיו אשר נעשים לעולם מרצונו החפשי ובבחירתו כמ"ש הרמב"ם בהל' תשובה, כי המוח שליט על הלב בתולדתו, וכמשל מערכת הבלמים הנ"ל. ושאני הכא שחלק מהמעשה לא היה מרצונה, וכמשל מערכת הבלמים הנ"ל. בדבריך "שאני הכא שחלק מהמעשה לא היה מרצונה&qu...
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 25, 2020 4:21 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו
תגובות: 50
צפיות: 10645

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו

להבנתי הסברא העקרונית היא שהאדם הבריא אחראי למעשיו אשר נעשים לעולם מרצונו החפשי ובבחירתו כמ"ש הרמב"ם בהל' תשובה, כי המוח שליט על הלב בתולדתו, וכמשל מערכת הבלמים הנ"ל. ושאני הכא שחלק מהמעשה לא היה מרצונה, וכמשל מערכת הבלמים הנ"ל. בדבריך "שאני הכא שחלק מהמעשה לא היה מרצונה&qu...
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 25, 2020 2:43 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו
תגובות: 50
צפיות: 10645

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו

אמנם לגופה של ראיה ניתן להשיב שזה שייך רק בתחילתו באונס ממש, ולא כשהמעשה כולו נעשה ברצון. כך אכן פשטות משמעות הדברים, וצ"ב בסברא. הסברא נראית לי פשוטה. מלה"ד, לרכב בעל מערכת בלמים תקינה, שלעולם ביכולתו לבלום מלבד כאשר הוא כבר באמצע ההידרדרות. תחילת ההידרדרות יכולה להיות ברצון (ועז"נ ...
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 25, 2020 2:29 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו
תגובות: 50
צפיות: 10645

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו

סגי נהור כתב:אמנם לגופה של ראיה ניתן להשיב שזה שייך רק בתחילתו באונס ממש, ולא כשהמעשה כולו נעשה ברצון.


כך אכן פשטות משמעות הדברים, וצ"ב בסברא.
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 25, 2020 1:19 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו
תגובות: 50
צפיות: 10645

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו

סגי נהור כתב:יש בהלכה כללים מה נחשב לאונס. לפי מיטב ידיעתי וזכרוני כרגע, אונס הוא לעולם מעשה שנעשה שלא לרצונו של האדם. אבל אירוע נפשי פנימי שאונס כביכול את האדם לרצות או לא לרצות במשהו איננו אונס אלא אם האדם מוגדר כשוטה.


צ"ע מכתובות נא, ב.
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 18, 2020 9:10 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק (מתעדכן)
תגובות: 83
צפיות: 2785

Re: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק

אם כך היה לך להעיר בעוד כו"כ מקומות.
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 18, 2020 7:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק (מתעדכן)
תגובות: 83
צפיות: 2785

Re: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק

במסתרים כתב:והוגד לך ושמעת - יש לתרגם ויוגד לך ותשמע.


למה? מדובר בו' ההיפוך, המשמעות זהה.
על ידי בן ראובן
ו' אוגוסט 14, 2020 9:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)
תגובות: 16
צפיות: 519

Re: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)

בשירת דבורה (שופטים ה ז) נאמר 'עד שקמתי דבורה'. רוב המפרשים הקלסיים (ת"י, פשיטתא, רד"ק, מהר"י קרא, רלב"ג, מצודת דוד, דעת מקרא, וכן גם בתפסיר ערבי מבית מדרשו של רס"ג) פירשו שהמילה 'שקמתי' היא צורה של גוף מדבר. אולם, ר' אברהם בן שלמה התימני בפירושו פירש שזו צורה של נסתרת, וש'...
על ידי בן ראובן
ו' אוגוסט 14, 2020 4:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)
תגובות: 16
צפיות: 519

Re: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)

1. מסתבר ששתי הדעות שהובאו בשאלה שפתחה את האשכול, מסכימות שמדובר בפועל בעבר. לדעה א': קמתי אני בעבר לדעה ב': היא קמה בעבר. הרי ברור שהיא לא קמה ברגע זה... לא כך? 2. מסתמא הראב"ש לא בכדי הביא דוגמאות דוקא מפועל ולא מאלה. זה לא נראה מקרי. 1. לא תמיד הווה פירושו "ברגע זה". 2. וכי "...
על ידי בן ראובן
ו' אוגוסט 14, 2020 3:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)
תגובות: 16
צפיות: 519

Re: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)

כוונתך שבאופן חד משמעי מדובר בפועל (עבר) ולא בבינוני (הווה)? זו מנין לך?
על ידי בן ראובן
ו' אוגוסט 14, 2020 1:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)
תגובות: 16
צפיות: 519

Re: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)

ההבחנה בין פועל בהווה (בינוני) לתואר אינה חדה כלל כידוע.
על ידי בן ראובן
ו' אוגוסט 14, 2020 12:19 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)
תגובות: 16
צפיות: 519

Re: עד שקמתי דבורה - עד שקמה דבורה (גוף שלישי)

נסתרת בעבר או בהווה?

אם בהווה, הרי זה בדוגמת "רבתי" ו"שרתי" (אבל בניקוד אחר).
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 04, 2020 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אהבת חנם
תגובות: 80
צפיות: 7607

Re: אהבת חנם

פלתי כתב:זה שיש סיבה לשנוא זה כמובן סיבה ולא ״תמורה״.


יש כל מיני סיבות לשנוא.

אם אני שונא מישהו בגלל שאני חושב שהוא אדם רע, זו סיבה ולא תמורה.

אם אני שונא מישהו בגלל שהוא עשה לי רע, הרי הסיבה לשנאתי היא גם התמורה לה.
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 04, 2020 7:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אהבת חנם
תגובות: 80
צפיות: 7607

Re: אהבת חנם

חנם - אינו שאין לו טעם. אהבת חנם - היינו אהבה שאין לה סיבה. לאהבת יהודים גם ללא סיבה ספציפית, יש סיבה - כך נצטווינו! ממתי "חנם" פירושו "ללא סיבה"? בכל התורה כולה "חנם" פירושו "ללא תמורה". למה כאן צריך הפירוש להיות שונה? האם גם שנאת חנם אתה מפרש שנאה ללא תמורה...
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 04, 2020 7:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אהבת חנם
תגובות: 80
צפיות: 7607

Re: אהבת חנם

ארבעה מקומות בתורה: ועבדתני חנם, יצא לחפשי חנם, ויצאה חנם, אשר נאכל במצרים חנם (עוד עשרות מקומות בנ"ך). איך תסביר את הפסוק הבא? מִי גַם בָּכֶם וְיִסְגֹּר דְּלָתַיִם וְלֹא תָאִירוּ מִזְבְּחִי חִנָּם אֵין לִי חֵפֶץ בָּכֶם. למה אני צריך להסביר במקום שהסבירו המפרשים? ראה פרש"י: "באישים ש...
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 04, 2020 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אהבת חנם
תגובות: 80
צפיות: 7607

Re: אהבת חנם

ארזי ביתר כתב:
בן ראובן כתב:לא שיש תמורה על הרגשות, אלא שהרגשות התעוררו בתמורה למשהו.

תסביר את השורה הזו...

נראה לי שבשורה זו, ייתרת את כל ה'ויכוח' בינינו. רגשות שהתעוררו 'בתמורה למשהו' = 'סיבה' לרגשות אלו. ומכאן, חינם = ללא תמורה = ללא סיבה.


כשל לוגי. כל תמורה היא סיבה, אבל לא כל סיבה היא תמורה.
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 04, 2020 10:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: אהבת חנם
תגובות: 80
צפיות: 7607

Re: אהבת חנם

חנם - אינו שאין לו טעם. אהבת חנם - היינו אהבה שאין לה סיבה. לאהבת יהודים גם ללא סיבה ספציפית, יש סיבה - כך נצטווינו! ממתי "חנם" פירושו "ללא סיבה"? בכל התורה כולה "חנם" פירושו "ללא תמורה". למה כאן צריך הפירוש להיות שונה? א. בכל התורה כולה? פרט... ב. הביטויים ה...
על ידי בן ראובן
ג' אוגוסט 04, 2020 5:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: אהבת חנם
תגובות: 80
צפיות: 7607

Re: אהבת חנם

ארזי ביתר כתב:חנם - אינו שאין לו טעם. אהבת חנם - היינו אהבה שאין לה סיבה. לאהבת יהודים גם ללא סיבה ספציפית, יש סיבה - כך נצטווינו!


ממתי "חנם" פירושו "ללא סיבה"?

בכל התורה כולה "חנם" פירושו "ללא תמורה". למה כאן צריך הפירוש להיות שונה?
על ידי בן ראובן
א' אוגוסט 02, 2020 6:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: ה"תור" בהלכה
תגובות: 55
צפיות: 5992

Re: אלה ברכב ואנו ב[אוטו]בוסים

ההבדל הוא, שאם אתה מגביר מהירות רק כדי לעקוף אותו, ואח"כ חוזר למהירותך הזהה לשלו, אות היא שלא נסיעתו האיטית היא שגרמה לעקיפה אלא עצם העובדה שהוא היה לפניך.

אינני מכריע לאיסור או להיתר, אבל עכ"פ אינו דומה למקרה שהנסיעה האיטית מעכבת.
על ידי בן ראובן
א' אוגוסט 02, 2020 6:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: ה"תור" בהלכה
תגובות: 55
צפיות: 5992

Re: אלה ברכב ואנו ב[אוטו]בוסים

לבן ראובן. אענה לך בסיפור אמיתי וחי שהתרחש לפני כג' שנים ברמת שלמה. ברח' הרב דרוק לקראת היציאה מהשכונה, האוטובוס כבר מילא את נוסעיו, ושעט לעבר הירידה, ואז רכב פרטי יצא מהחניה והיה 'חייב' להספיק את האוטובוס לפניו, ונהג האגד עשה חריקת בלמים, ואמא צעירה שמיהרה עם תינוקה ולא הספיקה לקושרו, 'קפץ' לה התי...
על ידי בן ראובן
א' אוגוסט 02, 2020 6:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: ה"תור" בהלכה
תגובות: 55
צפיות: 5992

Re: אלה ברכב ואנו ב[אוטו]בוסים

שומע ומשמיע כתב:לא הבנתי את הטענה, מה זה שונה מלעקוף באופן כללי רכב שנוסע יותר איטי ממך.
ונכב"ב כאן


מי אמר שיש בעיה כזו?

(כמובן, אם הוא באמת נוסע לאט ממך, ולא אם אתה מגביר את המהירות רק כדי לעקוף אותו)
על ידי בן ראובן
ו' יולי 31, 2020 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ה"תור" בהלכה
תגובות: 55
צפיות: 5992

Re: אלה ברכב ואנו ב[אוטו]בוסים

נהניתי מאיש הגבעות. תשואות חן חן לו. אגב, כיון שהאשכול סטה לנתיב הרכב. ברשותכם הייתי מעלה עוד נקודה. אנו כיושבי הפלדות הירוקות ה'אגד'יות, סובלים לא אחת מרוכבי העגלות. ועל שום מה? מכירים את התופעה שהרכב הפרטי חייב לעקוף את האוטובוס, 'חייב' להספיק את הרמזור. ובכן, שכחת אולי שאתה איש אחד מול חמישים אי...
על ידי בן ראובן
ד' יולי 22, 2020 7:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 41
צפיות: 10130

Re: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

שמואל דוד כתב:כמדומני שהרבה פעמים כתב רש״י ״בסדר יומא״ במקום לכתוב ״במסכת יומא״, האם יש למישהו שום מידע בזה?


"בסדר" אינו במקום "במסכת", אלא שם המסכת הוא "סדר יומא", היינו סדר היום (דיוה"כ).
על ידי בן ראובן
ג' יולי 21, 2020 10:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 247
צפיות: 50664

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

אם הכוונה ל"פרשנות" שלו בתניא, אין צורך בשום זהירות כי היא ליצנות גרידא.

עבור לחיפוש מתקדם