החיפוש הניב 483 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הבטחתי
ה' נובמבר 15, 2018 12:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת
תגובות: 102
צפיות: 8133

Re: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת

כתב הרשב"א בגיטין מ ב משמיה דר"ת, לענין הקדש מפקיע מידי שעבוד ור"ת ז"ל פירש דאפי' קדושת דמים במטלטלי דבשעת ההקדש היו ברשות המקדיש ועוד שהיו צריכין גוביינא, מפקיע מידי שעבוד, דמה ביתו שלו וברשותו קרינא בהו, ולא אמרו קדושת דמים אינה מפקעת מידי שעבוד ומוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים...
על ידי הבטחתי
ו' נובמבר 09, 2018 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סריקות של תלמוד בבלי דפוסי שונצינו-ברקו-פיזארו
תגובות: 17
צפיות: 2300

Re: סריקות של תלמוד בבלי דפוסי שונצינו-ברקו-פיזארו

מעיקרא סברתי לתקן את הקישורים לפארמה אך זה כבר מספר פעמים שהם מחדשים את אתרם וכל פעם הלינקים משתנים לעת עתה אני מצרף את הלינק הכללי של ספרי היודאיקה שלהם http://www.internetculturale.it/it/16/search?searchType=avanzato&q=&opCha__creator=AND&channel__creator=&opCha__title=AND&chan...
על ידי הבטחתי
ב' נובמבר 05, 2018 6:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טקסט של 'מנחת שי'
תגובות: 9
צפיות: 388

Re: טקסט של 'מנחת שי'

האם יש להם תכנון להוציא גם את חלק הנ"ך?
בהקדמה נכתב שהוא השלים את עבודתו לכל הנ"ך, דהיינו גוף הטקסט.
על ידי הבטחתי
א' נובמבר 04, 2018 1:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 447
צפיות: 42930

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בפרי חדש (יו"ד סי' ק"כ ס"ק ל"ב) – פרי חדש.PNG האם מישהו יודע למה מתכוון כאן הפרי חדש? מהו חיבור זה שאליו הוא מפנה? חיפשתי כפי מיסת ידי במים חיים, ולא אשכחנא. אקדים בהודאה כונתו לספר פר"ח במקום (הלקוטים נכתבו אחר כך ובמהדורות החדשות צורפו לגוף הספר, מה שהביאך לידי טעות זו)
על ידי הבטחתי
ג' אוקטובר 30, 2018 1:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 197
צפיות: 18229

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

הגאון הנצי"ב בספרו העמק שאלה (דפוס ראשון) ח"ג דף קו ע"ב: "דקא משמע לן אם אפילו נתן איסר בשחרית יותר מן הראוי ליתן פעם אחת לעני המחזר , אל יאמר כבר נתתי דיי, ודיי שיהא עולה גם על הד"א ליתן גם בערבית לעני אחר, אלא גם לשני אל תחזירהו ריקם מיהת, ואל ישוב דך נכלם, ואולי השני עדי...
על ידי הבטחתי
ה' אוקטובר 25, 2018 1:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2663
צפיות: 450884

Re: בשורת ספרים חדשים

גימפעל כתב:
הבטחתי כתב:הפר"ח הופיע בקטלוג של שבוע הספר לפני 4 חדשים, ורק עתה יצא.

נמצא בחנויות עוד משנת תשע"ח.


אני בקשתיו ולא מצאתיו, עכ"פ ייש"כ על התיקון.

ספר חדש: שב שמעתתא לר' אלעזר לעוו בעל שמן רוקח. מכון ש"ר התורה להוצאת ספריו.
על ידי הבטחתי
ב' אוקטובר 22, 2018 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2663
צפיות: 450884

Re: בשורת ספרים חדשים

הפר"ח הופיע בקטלוג של שבוע הספר לפני 4 חדשים, ורק עתה יצא.
על ידי הבטחתי
ו' אוקטובר 05, 2018 1:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.
תגובות: 13
צפיות: 439

Re: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.

מענין לענין באותו ענין
מה פשר דברי היעב"ץ הללו?
על ידי הבטחתי
ד' ספטמבר 26, 2018 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 447
צפיות: 42930

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

שיירי כנסת הגדולה א. הגה"ט סימן תר"ס אות א אחר כך אומר הושענא כו'. נ"ב: הושענות לאשכנזים בספר המפה. מה כוונתו? ומה מצא ברמ"א? האם יש מישהו שעמד על דבריו? ב. שם סימן תרס"ד הגה"ט אות ט ונוטלין ערבה כו'. נ"ב: מנהג במקצת מקומות שהנשים גם כן נוטלין ערבה, וכן כתב בספר המ...
על ידי הבטחתי
ג' ספטמבר 18, 2018 9:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 938
צפיות: 74876

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הרב בקרו
ייש"כ שהארת עיני (לא ידעתי איך נעלם מעיני)
מיהו זה שכתב הנוסח הארוך אשר במחזורים?
על ידי הבטחתי
ג' ספטמבר 18, 2018 1:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 938
צפיות: 74876

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בתפלת מוסף בר"ה ויו"כ בשעה שמאריך החזן בקדושה בתיבת אַיֵּה מקום כבודו ישאל א' מג' דברים אלו, או עושר מופלג לעבודתו, או בנים צדיקים וחסידים וחכמים, או השגת רוח הקודש. כך הוא במחזורים, חלקם בשם נגיד ומצוה (לא מצאתיו שם), וחלק מבלי מקור בקיצור הכוונות לרמח"ל ישנו, אבל לא בנוסח הארוך המצו...
על ידי הבטחתי
ד' ספטמבר 05, 2018 11:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2663
צפיות: 450884

Re: בשורת ספרים חדשים

בבתי הכנסיות מופץ מחזור ליום הכפורים עם פירושי הראשונים היוצאים מכתבי יד, שנה שעברה הוציאו לר"ה והשנה כרך נוסף ליום הכפורים

חבל שעד שעשו עבודה כ"כ מושקעת, עשו רק עבודה חלקית. (פיוטים שלא כ"כ נאמרים הועברו לסוף המחזור ולא הדפיסו את פירושיהם)
על ידי הבטחתי
ד' ספטמבר 05, 2018 10:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי יכול לפענח ?
תגובות: 8
צפיות: 470

Re: מי יכול לפענח ?

הסברא נותנת שאם הוא נולד בפולין הולכים אחר הלוח הרוסי דהיינו שצריך להקדים אחד עשר יום קודם, שכן פולין היתה בשלטון רוסי בשנים אלו.
אי התאמה של כמה ימים אינה כ"כ סתירה, יתכן שמחמת סיבה מסויימת ראו להקדים או לאחר וכד'.
על ידי הבטחתי
ד' ספטמבר 05, 2018 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי יכול לפענח ?
תגובות: 8
צפיות: 470

Re: מי יכול לפענח ?

הוד_והדר כתב:התאריך העברי זה שב"ק כ"ט ניסן תרמ"ז.


צריך כאן לקחת בחשבון את הבדלי התאריכים בין הלוח הנוצרי שהשתמשו בו במערב אירופה לבין זה שבמזרחו (ההבדל בשנים אלו הוא כאחד עשר או שנים עשר יום), וא"כ התאריך הוא י"ז-י"ח ניסן תרמ"ז.
על ידי הבטחתי
ג' ספטמבר 04, 2018 3:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרות אלפי כתבי חכמי בגדאד
תגובות: 24
צפיות: 1323

Re: עשרות אלפי כתבי חכמי בגדאד עומדים ליפול בידיים עיראקיות

האם באתר שצויין לעיל ניתן לראות את הספרים סרוקים, או רק דוגמאות מהם?
על ידי הבטחתי
ד' אוגוסט 22, 2018 10:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 344
צפיות: 23686

Re: סוגריים ברש״י (מנחות יא)

בדפוס פפד"מ ת"פ יש מראה מקום שונה
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =&pgnum=22
על ידי הבטחתי
ה' אוגוסט 16, 2018 10:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 381
צפיות: 84319

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

ושא_נס כתב:האם ספר חרדים דפוס שני קושטא תקי"ז מצוי ברשת איפה שהוא?
ייש"כ


http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/0001 ... er/?page=7
על ידי הבטחתי
ו' אוגוסט 03, 2018 2:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2663
צפיות: 450884

Re: בשורת ספרים חדשים

מסכת סופרים מהד' מכון קרן רא"ם
על ידי הבטחתי
ו' יולי 13, 2018 2:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סימנא מילתא - או סימנים דרבנן
תגובות: 6
צפיות: 347

Re: סימנא מילתא - או סימנים דרבנן

חפש בה"ב בשם המחבר כך
לב, יוסף אבן
יש שם שגיאות מגוחכות ביותר בתאריכי ההדפסה, אם תצטרך אעזור לך יותר מפורט.
על ידי הבטחתי
ו' יולי 13, 2018 1:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סימנא מילתא - או סימנים דרבנן
תגובות: 6
צפיות: 347

Re: סימנא מילתא - או סימנים דרבנן

היות ולא מדובר בטעות אי אפשר לתקן בסוגרים עגולות ומרובעות.
בשו"ע מהד' מכון י-ם נקטו לדעתי בדרך מאוד נכונה, שהשאירו את הציון למהדורות הישנות כמו שהוא מבלי להקיפו כלל, ואת הציון לפי המהדורות המצויות בימינו הכניסו בתוך סוגריים מרובעות.
על ידי הבטחתי
ו' יולי 13, 2018 1:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סימנא מילתא - או סימנים דרבנן
תגובות: 6
צפיות: 347

Re: סימנא מילתא - או סימנים דרבנן

אכן, גם אני עוסק בההדרת ספר מלפני כ-300 שנה, שמציין רבות לשו"ת מהריב"ל, והרבה פעמים ישנם שינויים במספרי הסימנים, וכמו שכתבת. לא הצלחתי לראות את המהדורות הראשונות של מהריב"ל שציינת בהודעתך. אך כמדומני שלתועלת המעיינים בספר כדאי לתקן ע"י סוגרים עגולות ומרובעות כנהוג, לפי ציון הסימ...
על ידי הבטחתי
ו' יולי 13, 2018 12:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סימנא מילתא - או סימנים דרבנן
תגובות: 6
צפיות: 347

סימנא מילתא - או סימנים דרבנן

דבר מצוי הוא אצל העוסקים במלאכת העריכה וביחוד בבדיקת מראי מקומות, כאשר חכם קדמון מציין לס' פלוני בסימן פלוני, ואין הדברים נמצאים כן במהדורות המצויות לפנינו, ואין כאן ט"ס אלא ציון לפי המהדורה המצויה לפני אותו חכם קדמון. ה'ירוקים' בתחום לפעמים יכשלו בזה ויתייחסו לציון כט"ס. אין כאן רק ענין ש...
על ידי הבטחתי
ה' יולי 12, 2018 10:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "הגור"
תגובות: 9
צפיות: 882

Re: ספר "הגור"

ר_חיים_הקטן כתב:איפה בירושלים או ביתר ניתן להשיג את הכרכים על ס' דברים וס' בראשית? היום הלכתי לחנות הספרים "גירסא" והם אמרו לי שאין להם את הספר בכלל.


בזמנו היה בויסבקר, דא עקא שהוא בתהליכי סגירה.
גם אני אשמח למידע בנושא היכן ניתן להשיגו.
על ידי הבטחתי
ה' יולי 12, 2018 9:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאגר הסידורים הממוחשב הגדול בעולם – כעת ניתן לרכישה!
תגובות: 26
צפיות: 2929

Re: מאגר הסידורים הממוחשב הגדול בעולם – כעת ניתן לרכישה!

הרב רינת ישראל ייש"כ לא ידעתי שסידור זה מצוי באוצה"ת אני מבין שזה עותק יחידאי והשערת שנת הדפוס היא ע"פ השנה הנקובה בא' מנוסח השטרות שם. מה"ר אברהם ירושלמי המדפיס של הסידור ונציה רפ"ג הדפיס בשנת רע"ב את המהדורה הראשונה (כנראה) של מדרש רבה, האם ישנה אפשרות שגם היה מעורב ע...
על ידי הבטחתי
ו' יולי 06, 2018 12:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2663
צפיות: 450884

Re: בשורת ספרים חדשים

בית אלקים למבי"ט מהדורה חדשה ומוגהת
(הצ"צ שהוזכר בהודעה הקודמת לע"ע יצא רק חלק או"ח)
על ידי הבטחתי
ב' יולי 02, 2018 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזו מהדורה של הרמב"ם היתה ל'אור החיים'?
תגובות: 5
צפיות: 520

Re: איזו מהדורה של הרמב"ם היתה ל'אור החיים'?

אגב אשאל בענין הרמב"ם ז"ל: האם מישהו רשם בצורה מעמיקה את כל דפוסי ספר הי"ד לרמב"ם בצורה שיטתית ומעמיקה, ובפרט את הדפוסים בראשית הדפוס? כמובן יש במפעל הביבליוגרפיה והקטלוג של הספריה בירושלם, אך מן הסתם יש הרבה שהם לא ראו, בפרט דפוסים ספרדיים. אי"ה במ"א אעיר מעט בכמה עני...
על ידי הבטחתי
ב' יולי 02, 2018 9:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 447
צפיות: 42930

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

שברי לוחות כתב:
הבטחתי כתב:ואין להקשות איך יהיה החזיר מותר לעתיד לבוא, והלא הוא נגד התורה. ותירץ הל"ש שכיון שמעיקרא שמו חזיר אין זה נגד התורה.
מי הוא הל"ש

לקט שמואל ערך אומות אות ד
ובמהדורה החדשה של זרע שמשון לא ידעו ג"כ מהו
'

מחילה, לא מצאתי שם
על ידי הבטחתי
ב' יולי 02, 2018 3:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 938
צפיות: 74876

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הבטחתי כתב:טעם הזמנה לחליצה
כתבו חכמי האמת שצריך הזמנה וקביעות מקום כדי להרחיק החיצונים שיש להם שייכות להדבק באותו הרוח שהולך ערטילאי בלא בנים, כמו שעושים זימון בברכת המזון.
מהו המקור לזה?


הקפצה
ראיתי מעט רמז לענין במשנת חסידים, אולם לגבי זימון ולא לגבי חליצה
על ידי הבטחתי
ב' יולי 02, 2018 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 447
צפיות: 42930

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ואין להקשות איך יהיה החזיר מותר לעתיד לבוא, והלא הוא נגד התורה. ותירץ הל"ש שכיון שמעיקרא שמו חזיר אין זה נגד התורה.
מי הוא הל"ש
על ידי הבטחתי
ב' יולי 02, 2018 3:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאגר הסידורים הממוחשב הגדול בעולם – כעת ניתן לרכישה!
תגובות: 26
צפיות: 2929

Re: מאגר הסידורים הממוחשב הגדול בעולם – כעת ניתן לרכישה!

הרב 'רינת ישראל'
התוכל בבקשה להעלות מס' עמודים של סידור רומניא ר"ע, רצוי העמודים הראשונים..
בתודה מראש
על ידי הבטחתי
ב' יוני 25, 2018 2:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 938
צפיות: 74876

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

טעם הזמנה לחליצה
כתבו חכמי האמת שצריך הזמנה וקביעות מקום כדי להרחיק החיצונים שיש להם שייכות להדבק באותו הרוח שהולך ערטילאי בלא בנים, כמו שעושים זימון בברכת המזון.
מהו המקור לזה?

הקפצה
ראיתי מעט רמז לענין במשנת חסידים, אולם לגבי זימון ולא לגבי חליצה
על ידי הבטחתי
ו' יוני 22, 2018 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רגש - מה משמעות תיבה זו?
תגובות: 4
צפיות: 391

Re: רגש - מה משמעות תיבה זו?

פייביש אופטובסקי כתב:היכן בחז"ל? ומה משמעות הרגשה בחז"ל?


לגבי אשה הרואה דם יש ענין הרגשה
'כמה חלי ולא מרגיש'
אין בשר המת מרגיש באזמל

על מה שהובא מנהלך ברגש אמרו ביומא אלא למה מפיסין וחוזרין ומפיסין אמר רבי יוחנן כדי להרגיש כל העזרה שנאמר אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש
על ידי הבטחתי
ב' יוני 18, 2018 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2663
צפיות: 450884

Re: בשורת ספרים חדשים

האם יצא פרדס רימונים (רמ"ק) חדש? האם יש עליו חוו"ד או פרטים (מחיר,מקומות מכירה)? http://www.sefer.org.il/Product/47996/פרדס-רימונים---ר-משה-קורדובירו-זצוקל---ביאור-הרמע-מפאנו מהדורה זו אינה חדשה. אני מדבר על מהדורה של מכון פרדס הרמ"ק (לא מכון הרמ"ק שהוציא לאור את הפרדס בשני כרכי...
על ידי הבטחתי
ג' יוני 05, 2018 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆
תגובות: 37
צפיות: 4304

Re: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆

עד אימתי המבצעים בשבוע הספר של אהבת שלום?
על ידי הבטחתי
א' יוני 03, 2018 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2663
צפיות: 450884

Re: בשורת ספרים חדשים

מָרוֹקַאִי זן חזו''א כתב:כל זה עשו כבר 'עוז והדר'...


אמת.
כל אחד וסגנון עבודתו שלו.
על ידי הבטחתי
א' יוני 03, 2018 1:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆
תגובות: 37
צפיות: 4304

Re: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆

יהודה בן יעקב כתב:בגליון אליבא דהלכתא האחרון, [הופץ בבתי כנסת ביום ו'] בעמודים האחרונים היה פרסום על שבוע הספר, אינני זוכר את הימים. כתבו שם גם את מחירי הספרים.

מישהו יוכל להעלותו?
על ידי הבטחתי
א' יוני 03, 2018 12:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת החידוד - מקורה, מהותה ועניינה
תגובות: 45
צפיות: 3233

Re: שיטת החידוד - מקורה, מהותה ועניינה

ר_חיים_הקטן כתב:היום ראיתי בהערות לספר הגור (במדבר, עמ' מא) וכו'


מחילה על הסטת האשכול
מתי יצא ספר הגור על במדבר, והיכן ניתן להשיגו?
על ידי הבטחתי
ה' מאי 31, 2018 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2663
צפיות: 450884

Re: בשורת ספרים חדשים

מָרוֹקַאִי זן חזו''א כתב:
הבטחתי כתב:הוצאת וגשל השלימה את סדר קדשים עם הופעת הכרך האחרון - מסכת מנחות.


יש משהו מיוחד במנחות החדש?


כן, ההדרה מחדש של הש"מ מכת"י, חלוקה להגהות וחידושים, ההדרה של פירוש הרגמ"ה ורש"י כת"י לפרקים שביעי-עשירי. כדרך עבודתם במסכתות האחרונות.
על ידי הבטחתי
ד' מאי 30, 2018 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆
תגובות: 187
צפיות: 20804

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆

לפני כעשרים שנה הוציאו לאור את הספר 'מכתב לאליהו' לר"א אלפנדארי - על עניני גיטין.
ספרו השני 'סדר אליהו רבה וזוטא' על הלכות עגונות ראוי להוציאו במהדורה חדשה - ספר מאוד נחוץ לעוסקים בענייני עגונות (וספקות ועוד).

ספר נוסף הוא שו"ת תורת חסד לר"ח פרחיה, אשר כמעט ואינו ניתן לקריאה.

עבור לחיפוש מתקדם