מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 163 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בין גברא לגברא
ו' ספטמבר 14, 2018 4:14 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל
תגובות: 78
צפיות: 15097

Re: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל

בעז"ה ההנחה הפשוטה של כולנו שהחיוב המוטל על האדם הוא לעשות כפי מנהג אבותיו. ולכאורה זה לא פשוט שהרי מכיון שיש שני מנהגים, הלום לכאורה יש שני אפשרויות איך היתה התקיעה שציוה את ה' את בני ישראל, ומפני מה איננו חייבים לעשות מספק כפי שני המנהגים. ולכאורה אין לדרוש מהכתוב אל תיטוש תורת אמך, שהגמ' אי...
על ידי בין גברא לגברא
ו' יוני 08, 2018 5:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבים לר"ש ליברמן
תגובות: 21
צפיות: 5500

Re: מכתבים לר"ש ליברמן

המכתב של לייקווד ג"כ מופלא. לא כ"כ מופלא. הם היו זקוקים למסור להרשויות ג' מוסדות אקדמיים מוכרים, המכירים בקרדיטים של הישיבה, והם רצו לכלול בה הסמינר. המכתב הוא מהמזכיר, שרצה אישור בכתב שהם אכן מקבלים קרדיטים של לייקווד. הוא אכן מזכיר שהגרא"ק דביר עם ש"ל בענין זה, אבל מה בכך. איל...
על ידי בין גברא לגברא
ג' מאי 22, 2018 11:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת חיים שאל ח"א סי' ס"ו
תגובות: 2
צפיות: 483

שו"ת חיים שאל ח"א סי' ס"ו

סי' ס"ו, בשו"ת חיים שאל ח"א, הוי' תשובה על סי' ס"ה מהחיד"א, אבל לא מצאתי שם הכותב. בתחילת סי' סה כתב - "אשר קדשני במצותיו עטרת ראשי אבא מארי", אבל אם המשיב בסי' סו היה אביו היה ראוי להיות רמז לזה בתוך בתש',ובינתיים לא ראיתי. בפרט בתחילתו שמתאר החיד"א בשם - &qu...
על ידי בין גברא לגברא
א' אפריל 22, 2018 3:14 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצות לטהרת נשים
תגובות: 4
צפיות: 1218

עצות לטהרת נשים

נשאלתי אם יש איזה מאמר או ספר המביא עצות לנשים המתקשות לטהר. יש רופאים הנותנים תרופות שונות עבור מצבים שונים. וגם אצל הרבנים ידועים עצות שונות. אבל כשחפשתי מצאתי רק מה שקוראים "פתרונות הלכתיים" ולא פתרונות רפואיים וטכניים. האם נמצא דבר זה בדפוס.
על ידי בין גברא לגברא
ש' אוקטובר 14, 2017 9:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בני נח צדיקים?
תגובות: 11
צפיות: 1487

Re: בני נח צדיקים?

קבלתי בענין חם אם היה צדיק: ברש"י (פ"ה פסוק ל"ב) א"ר יודן מה טעם כל הדורות הולידו לק' שנה וזה לחמש מאות אמר הקב"ה אם רשעים הם יאבדו במים כו' כבש את מעיינו ולא הוליד עד חמש מאות שנה כדי שלא יהא יפת הגדול שבבניו ראוי לעונשין לפני המבול עכ"ל, מבואר בזה שאין הכרח שהיו בני נ...
על ידי בין גברא לגברא
ו' אוקטובר 13, 2017 4:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בני נח צדיקים?
תגובות: 11
צפיות: 1487

Re: בני נח צדיקים?

אולי מש"כ צדיק ר"ל צדיק מן הדין, כמו דאיתא ברש"י (שמות פכ"ג ז') - צדיק הוא, שנצטדק בבית דין. אפשר לחלק דשם פסקו עליו בב"ד שהוא צדיק ממש וכאן ר"ל שאין להם דין מיתה, אבל מ"מ שייך הענין.
על ידי בין גברא לגברא
ו' אוקטובר 06, 2017 8:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: יו"ט שני בא"י לבן חו"ל
תגובות: 44
צפיות: 3965

Re: ביטלו את יום טוב שני של גלויות

א"א למצוא איזה פסק בראשון או פוסק מלפני מאות שנים ולהחליט שפסק זה משתלם לי ואנהוג ע"פ. יש מוסכמות בכלל ישראל, וכשיש פסק שרובא דרובא של הפוסקים פסקו כן וכן נוהגים כמעט כל כלל ישראל ברור שאסור לנהוג אחרת. בחב"ד מקילים ביותר ביו"ט שני לבני חו"ל בא"י ע"פ הבנתם בשו&quo...
על ידי בין גברא לגברא
ה' אוקטובר 05, 2017 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יו"ט שני בא"י לבן חו"ל
תגובות: 44
צפיות: 3965

Re: ביטלו את יום טוב שני של גלויות

בשנה שעברה הביאו את ליפא שמלצר, והוא עמד שם ונאם שלמרות שדעתו לחזור לחו"ל, מ"מ הוא חלק מעם ישראל וכו' וכו' עפ"ל אני מקווה שלר"ח ולרדב"ז לא היית מצמיד את אותו תואר שהצמדת לליפא... א"א למצוא איזה פסק בראשון או פוסק מלפני מאות שנים ולהחליט שפסק זה משתלם לי ואנהוג ע"פ...
על ידי בין גברא לגברא
ד' יולי 12, 2017 9:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3457

Re: אור זרוע קטן/קצר

כדברי הרב סופר, הגהות מרדכי הנדפסות בחלק מהמסכתות, הן הן הגהות מאת הרש"ש על ספר המרדכי. זה אכן דברי הרב סופר, ודומני שהוא כתב זה כבר באיזה מאמר, וגם כתב לי בפרטיות. אבל למעשה אין זה אלא השערה שלו, ואין שום ראיה. א"א לזלזל בהשערה שלו, הוא עשה מחקר מאד מקיף על המרדכי, ותחושה שלו מבוססת על כ...
על ידי בין גברא לגברא
א' מאי 14, 2017 8:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: הליכה לבה"ק בלי לראות הקבר
תגובות: 1
צפיות: 546

Re: הליכה לבה"ק בלי לראות הקבר

שמעתי שהג"ר יעקב הלל אמר שיש בזה ענין. הוא הוכיח זה ממעשה שהרב חיים ויטאל היה צריך לבקש מחילה ממת, והאריז"ל אמר לו שיעמוד מחוץ לבה"ק בכל צד ולבקש מחילה משם.
על ידי בין גברא לגברא
ה' אפריל 20, 2017 11:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3457

Re: אור זרוע קטן/קצר

מצאתי רק מקום אחד. פסקי או"ז ליבמות אות י"ח [בקיצור או"ז שבש"ס וילנא זה אות י"ב] נמצא בשם אז"ק בהגהת מרדכי רמז קז. פחות או יותר זה מילה במילה, והשינוים אינם גדולים יותר ממה שאפשר למצוא בשני כת"י של אותו ספר.
על ידי בין גברא לגברא
ה' מרץ 23, 2017 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רכישת דירה שאדם התאבד בה בתליה
תגובות: 8
צפיות: 1042

Re: רכישת דירה שאדם התאבד בה בתליה

מכון חכמי ספרד כתב:התכוונת לזכר יהוסף שטרן? אני לא רואה שם חלק יו"ד, רק או"ח.
אם אפשר קישור לאוצר או להיברו?

זה יצא לאור בשנה שעברה ע"י מכון ירושלים. עוד לא הספיקו להכניסו לאוצר החכמה.
על ידי בין גברא לגברא
ה' מרץ 23, 2017 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רכישת דירה שאדם התאבד בה בתליה
תגובות: 8
צפיות: 1042

Re: רכישת דירה שאדם התאבד בה בתליה

יש תשובה על זה בזכר יהוסף, יו"ד, סי' קמב.
על ידי בין גברא לגברא
ב' מרץ 13, 2017 9:16 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הבאת מ"מ
תגובות: 1
צפיות: 637

Re: הבאת מ"מ

יש מהדירים החושבים שתפקידם להביא סיכום כל השיטות ופעמים עוד יותר. המהדרין מביאם אף דברים הקשורים רק באופן צדדי לדברי הספר שעליהם באו ההערות. לדעתי יש להגביל ההערות לדברים הקשורים להדיא להספר שעליהם הן באות. בעיקר דברים המוסיפים להבנת הספר. במקום שיש בספר זה משהו ייחודי שאינו בכל ספר שני כדוגמתו, יש ...
על ידי בין גברא לגברא
א' פברואר 05, 2017 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 83031

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

וכמו"כ ידוע דהמהר"א מבעלזא שמבית אבותיו נובע המנהג להמתין 72 דקות בכל מקום ובכל זמן מכל מקום כשבא לא"י הורה שאין צריך להמתין יותר מחמישים דקות והיינו דשיעור ע"ב דקות רק לאירופה נאמרה שנמצאת יותר לצפון שזמן צאה"כ מאחרת שם לבוא איך אפשר להגיד דבר כזה. הרי שיטת ר"ת אינה מ...
על ידי בין גברא לגברא
ו' פברואר 03, 2017 12:51 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: אלגוריתם SCSS-1000 בפרויקט הגניזה של פרידברג
תגובות: 6
צפיות: 1387

Re: אלגוריתם SCSS-1000 בפרויקט הגניזה של פרידברג

אולי תסביר לנו ענין האלגוריתמים ואיזה תועלת יש לנו מזה.
על ידי בין גברא לגברא
ג' ינואר 31, 2017 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לאופיו של הפורום - הצגת עמדה ודיון פתוח
תגובות: 70
צפיות: 11886

Re: לאופיו של הפורום - הצגת עמדה ודיון פתוח

כמה הערות בשולים, ראשית, לא "נקנסו כותבים", אלא רק האשכול הוסר, כותב אחד בלבד נחסם, ועליו נרמז בדברי למעלה. הלה - שאין לי מושג ולא ענין בזהותו - מרובה כינויים, באחד הוא שואל שאלות, בשני מביא מאמרים שהקורא התמים חושב שמטרת הצגתם, הוא פתרון לשאלה, ולא כך היא, ובמסגרת אחרת, הוא כבר מודיע שוב...
על ידי בין גברא לגברא
ג' ינואר 31, 2017 7:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3457

Re: אור זרוע קטן/קצר

לא עסקת כ"כ במרדכי אבל אני לומד יבמות עכשיו והתחלתי לעיין במרדכי שתמיד היה חביב עלי. בל"נ אשים לב לזה יותר תוך לימודי ואכתוב אם יהיה לי מה להוסיף.
על ידי בין גברא לגברא
ב' ינואר 30, 2017 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3457

Re: אור זרוע קטן/קצר

כדברי הרב סופר, הגהות מרדכי הנדפסות בחלק מהמסכתות, הן הן הגהות מאת הרש"ש על ספר המרדכי. זה אכן דברי הרב סופר, ודומני שהוא כתב זה כבר באיזה מאמר, וגם כתב לי בפרטיות. אבל למעשה אין זה אלא השערה שלו, ואין שום ראיה. א"א לזלזל בהשערה שלו, הוא עשה מחקר מאד מקיף על המרדכי, ותחושה שלו מבוססת על כ...
על ידי בין גברא לגברא
ב' ינואר 30, 2017 9:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3457

Re: אור זרוע קטן/קצר

זה וסימני או"ז אמורים להיות אותו חיבור. תבדוק באו"ז מהדורת מכון י-ם, שם הם נדפסו ב"חלון" בצד כל סימן של ספר או"ז. (וקודם לכן נדפסו ע"י רמ"י בלוי). לא ידעתי שרמי"ב הוציא סימני או"ז על יבמות, אבל בדקתי מהדורת מכ"י וזה זהה להנמצא בש"ס וילנא. הרב י...
על ידי בין גברא לגברא
א' ינואר 29, 2017 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3457

אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך

בהגהות מרדכי ביבמות יש כמה קטעים שכתוב בסופם "אז"ק". מצאתי כולם באור זרוע אבל שם יש יותר אריכות' וכנראה הכוונה לספר אור זרוע קצר/קטן, אבל לא מצאתי ספר כזה. יש ספר ממהר"ח אור זרוע הידוע בשם סימני אור זרוע, ונמצא על יבמות בש"ס וילנא בשם אור זרוע הקצר. אבל כנראה זה ספר אחר. מה ...
על ידי בין גברא לגברא
ו' דצמבר 09, 2016 12:50 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שם הבן כשם אביו
תגובות: 48
צפיות: 6653

Re: שם הבן כשם אביו

.
על ידי בין גברא לגברא
ג' דצמבר 06, 2016 11:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרדכי השלם מכון י-ם - בקשת חוו"ד וביקורת מהציבור
תגובות: 21
צפיות: 3384

Re: מרדכי השלם מכון י-ם - בקשת חוו"ד וביקורת מהציבור

עצה טובה, אם אתם מחליטין שלא לציין כל כת"י בדפוס, ע"כ תשמור רשימת הכת"י אצלכם לעת הצורך.
על ידי בין גברא לגברא
ב' אוקטובר 31, 2016 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למך- שני מחותנים בשם זהה
תגובות: 32
צפיות: 6135

Re: למך- שני מחותנים בשם זהה

בשו"ת זכר יהוסף יו"ד סי' קמג בענין זה מובא ראיות מקודם מתן תורה. אבל צ"ע אם מביאים ראיות מקודם המבול.
על ידי בין גברא לגברא
ה' אוקטובר 13, 2016 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בשימוש באינטרנט אלחוטי של שכן, האם יש איסור גזל מן ספק האינט'?
תגובות: 14
צפיות: 1524

Re: בשימוש באינטרנט אלחוטי של שכן, האם יש איסור גזל מן ספק האינט'?

יש משרד ליד ביתינו ובו אינטרנט אלחוטי (אתרוג), האם מותר לנו לקלוט אינטרנט ומייל (בעלי המשרד יודעים ומסכימים) או שיש בכך בעיה של גזל מחברת אתרוג (היינו חברת רימון)? תודה. מה שייך גזל מחברת אתרוג. הלקוח רשאי להרשות למי שהוא רוצה להשתמש במה שהוא לקח. מלהד"ד לאדם השואל ספרו לאחרים האם יש הו"א...
על ידי בין גברא לגברא
ג' אוקטובר 11, 2016 9:50 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כשרות השברים דבני ליטא
תגובות: 22
צפיות: 4048

Re: כשרות השברים דבני ליטא

א. האם אני טועה בחושבי שלכבודו יש איזשהי דעה קדומה או השקפה בענין זה, כי אם לא כן קשה לי להבין מי זה בדיוק ה"אחד בזמנינו שהחליט". אם זה הייתי אני, ניחא, כי דעתי בטילה ומבוטלת, אך כמדומני שהמחמירים לשמוע תרועה תימנית יודעים דבר או שניים בהלכה, ויודעים גם דברי המור, והם גדולים וטובים זצ&quo...
על ידי בין גברא לגברא
ב' אוקטובר 10, 2016 9:23 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כשרות השברים דבני ליטא
תגובות: 22
צפיות: 4048

Re: כשרות השברים דבני ליטא

... היום מנהגי הארצות חלוקות באופן עשיית התרועה עצמה, כי יש בה שינוי גדול בין האשכנזים והספרדים ואנשי פולוניא. שהללו עושין אותה כעין טרומיטין, והללו עושין אותה טוט טוט. על כן נראין דברי רב האי גאון, ששינוי המקומות גרם החלוף, וגם בעשיית התרועה כל אחד עושה כמנהגו ויוצא בה, כי בכל אופן מהנ"ל היא ...
על ידי בין גברא לגברא
ג' ספטמבר 27, 2016 10:51 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כשרות השברים דבני ליטא
תגובות: 22
צפיות: 4048

Re: כשרות השברים דבני ליטא

... ג. כל הדבר הזה צריך אצלי תלמוד, אם צריך בתרועה דידן קולות מופסקים או מחוברים, ולא מצאתי בינתיים ראיה או דיוק, זולת מה שראיתי מקופיא שיש מחברים מדורנו שכתבו בזה כדרכו של הרב ברזילי בזה, שזה לא משנה (מופסק או מחובר), העיקר שיהיה "תכוף". אך נראה שכתבו זאת מסברא ולא מחמת איזשהי ראיה או די...
על ידי בין גברא לגברא
א' ספטמבר 25, 2016 10:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שם חתן כשם חמיו - צוואת ריה"ח
תגובות: 72
צפיות: 11033

Re: שם חתן כשם חמיו - צוואת ריה"ח

יש תשובה על זה בזכר יהוסף יו"ד ח"ב סי' קמ"ג. כנראה זו התשובה שהודפסה במוריה, שבט תשע"ו.
על ידי בין גברא לגברא
ו' ספטמבר 23, 2016 1:19 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מה הן עקרי הדינים לבעל תוקע ומה הן החומרות
תגובות: 8
צפיות: 1457

Re: מה הן עקרי הדינים לבעל תוקע ומה הן החומרות

האם המהריל"ד זי"ע לא שמע כל ר"ה את כל סוגי התקיעות? יש רשימה של הזיידע שלי הר"מ לרנר זצ"ל, בו הוא מספר שתקע לפני גדולי ירושלים שעות רבות. גם אביו הרה"צ רבי אפרים שמואל פפרמן- לרנר זצ"ל היה תוקע בכל היום של ראש השנה בסוגי תקיעות שונים, כדעת רבו הגדול, המהר"ל ד...
על ידי בין גברא לגברא
ו' ספטמבר 23, 2016 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גילוי סוד בחשיפת ניק
תגובות: 7
צפיות: 1347

גילוי סוד בחשיפת ניק

האם יש איסור גילוי סוד חבירו בחשיפת מי בעל ניק, או לגלות ששני ניקים שייכים לאדם אחד.
ואולי תלוי באם איסור גילוי סוד חבירו הוא רק כשחבירו מסר לו הסוד על דעת שלא לגלותו או שייך בכל אופן שעולה על סוד חבירו.
בכל אופן נראה שאין זה מדת חסידות.
על ידי בין גברא לגברא
ו' ספטמבר 23, 2016 11:38 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מה הן עקרי הדינים לבעל תוקע ומה הן החומרות
תגובות: 8
צפיות: 1457

Re: מה הן עקרי הדינים לבעל תוקע ומה הן החומרות

במועדים וזמנים ח"א, ראש השנה, בסימנים הראשונים של הכרך, ישנה רשימה נפלאה של הגהמ"ח שליט"א, כשבסוף הסימן הוא מביא רשימת סוגי תקיעות/נשימות שכדאי לתקוע, מדינא, מחומרא, ומחומרא דחומרא, כאשר בהערות הוא מפרט כל דבר על דיניו ומנהגיו. מאמר מומלץ מאד, בפרט ל'בעלי מקריא' ותוקעים. באמת מומלץ ל...
על ידי בין גברא לגברא
ב' ספטמבר 12, 2016 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחאה במינוי חזן כי אינו מתפלל קבוע
תגובות: 10
צפיות: 1177

Re: מחאה במינוי חזן כי אינו מתפלל קבוע

מה זה קצת טענה, או שזה טענה או שלא. אולי כוונתו שהוי טענה כדי שלא לקבלו מתחילה אבל אינו טענה להורידו אחר שכבר נתקבל.
על ידי בין גברא לגברא
ה' ספטמבר 01, 2016 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכויות יוצרים בתוכנות מייקרוסופט
תגובות: 31
צפיות: 3522

Re: זכויות יוצרים בתוכנות מייקרוסופט

מן הראוי למחות על ההשמצה הפרועה על תלמיד חכם חשוב, שכביכול קיבל כסף ממיקרוסופט. מלבד האיסור להוציא שם רע, ובמיוחד על תלמיד חכם, עצם המחשבה היא הזיה פרועה. ביל גייטס ישב וטיכס עצה עם יועציו איך להקדים תרופה לקריסה הצפויה למיקרוסופט עקב מעתיקי בני ברק והגלילות, עד שעלה הרעיון הגאוני לשלם לרב חשוב כסף...
על ידי בין גברא לגברא
ג' אוגוסט 23, 2016 7:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגרז"ן: פרסום מודעות על טיולים לחו"ל - יש בו משום לפ"ע
תגובות: 170
צפיות: 19295

Re: הגרז"ן: פרסום מודעות על טיולים לחו"ל - יש בו משום לפ"ע

אשמח עד מאד אם ילמדני מר מה עקום במה שכתבתי. בתחילה כתבת מסברא בעלמא להתיר לצאת מא"י ע"מ לשוב, שהוא דבר שלא יעשה, לא מתירים איסור מפורש ע"י סברא בעלמא גם כשזה סברה ישרה בלי ראיה. [בהמשך הבאת משלטי הגיבורים. יש לדון בזה כדברי הרב בתבונה, דאולי כוונתו שאינו איסור דאורייתא ונ"מ לגב...
על ידי בין גברא לגברא
ג' אוגוסט 23, 2016 8:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגרז"ן: פרסום מודעות על טיולים לחו"ל - יש בו משום לפ"ע
תגובות: 170
צפיות: 19295

Re: הגרז"ן: פרסום מודעות על טיולים לחו"ל - יש בו משום לפ"ע

לשכל ישר יש מקום מרכזי מאד בהלכה. נכון אבל לא ראיתי שום שכל ישר בכל דבריך. איני כותב זה לקנטר ח"ו, אלא כהערה כללי על כל גישתך, שאפשר להתאים ההלכה לכל מיני רצונות ע"י המצאת איזה סברא לפי הצורך, וכשא"א לברר זה ולהביא לו סמוכים תולים ב"שכל ישר" ערטילאי התלוי בדעת כל אחד ואחד כ...
על ידי בין גברא לגברא
ג' אוגוסט 23, 2016 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגרז"ן: פרסום מודעות על טיולים לחו"ל - יש בו משום לפ"ע
תגובות: 170
צפיות: 19295

Re: הגרז"ן: פרסום מודעות על טיולים לחו"ל - יש בו משום לפ"ע

ובכן, להוי ידוע למר כי בזמן הריטב"א עדיין לא הומצאה המכונית, ואף בזמן השו"ע, אף שהיו אי אלו רעיונות, הם לא הגיעו לידי ביצוע. אף המטוס עדיין לא היה בשימוש, ועוד יש להאריך על ההבדלים שבין זמנם לזמנינו. הבדלים אלה הם הסיבה לכך שתרבות הטיולים, המוכרת לנו כיום, לא הייתה קיימת בזמנם, ומי שכן נס...

עבור לחיפוש מתקדם