מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1882 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלתי
ג' אוגוסט 04, 2020 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אהבת חנם
תגובות: 80
צפיות: 5051

Re: אהבת חנם

זה שיש סיבה לשנוא זה כמובן סיבה ולא ״תמורה״.
על ידי פלתי
ג' אוגוסט 04, 2020 6:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אין נזירה אלא הפרשה
תגובות: 6
צפיות: 153

Re: אין נזירה אלא הפרשה

לא הבנתי את השאלה. המילה נזיר שמופיעה בתורה אין בה שום משמעות פרישה. חוץ מהפסוק מיין ושכר יזיר. ואעפ שנזיר הוא פרוש מיין וטומאה, אבל מאן יימר שהתואר נזיר הוא על שם כך?
על ידי פלתי
ג' אוגוסט 04, 2020 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אהבת חנם
תגובות: 80
צפיות: 5051

Re: אהבת חנם

לעניות דעתי
אהבת חנם. היא אהבה ללא סיבה. כפשוטו. ואה״נ שהתורה ציוותה לאהוב כל יהודי בלי שום סיבה, דהיינו אהבת חינם. ולזה אמר הרב קוק זצ״ל שהלוואי שנקיים את זה שציוותה לנו התורה. אמן כיה״ר.
על ידי פלתי
ג' אוגוסט 04, 2020 6:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אהבת חנם
תגובות: 80
צפיות: 5051

Re: אהבת חנם

חנם - אינו שאין לו טעם. אהבת חנם - היינו אהבה שאין לה סיבה. לאהבת יהודים גם ללא סיבה ספציפית, יש סיבה - כך נצטווינו! ממתי "חנם" פירושו "ללא סיבה"? בכל התורה כולה "חנם" פירושו "ללא תמורה". למה כאן צריך הפירוש להיות שונה? האם גם שנאת חנם אתה מפרש שנאה ללא תמורה...
על ידי פלתי
ד' יוני 03, 2020 1:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 2819

Re: יומא דף נ': שיטת רבי שמעון בחטאות המתות

מענין לענין, בחטאת שאבדה והפריש אחרת תחתיה ואח"כ נמצא זה אחד מחמש חטאות המתות בזכרוני שהקשו המפרשים למה לא נאמר שמה שהקדיש אחרת תחתיה היתה הקדש בטעות ותצא לחולין, ולא מצאתיה כעת, (ואולי זו גמרא מפורשת) איפה דנו בזה? בגמרא ב"ק ק"י ע"ב פריך אלא מעתה חטאת שמתו בעליה תיפוק לחולין דא...
על ידי פלתי
ג' יוני 02, 2020 7:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 2819

Re: יומא דף נ': שיטת רבי שמעון בחטאות המתות

מענין לענין, בחטאת שאבדה והפריש אחרת תחתיה ואח"כ נמצא זה אחד מחמש חטאות המתות בזכרוני שהקשו המפרשים למה לא נאמר שמה שהקדיש אחרת תחתיה היתה הקדש בטעות ותצא לחולין, ולא מצאתיה כעת, (ואולי זו גמרא מפורשת) איפה דנו בזה? בגמרא ב"ק ק"י ע"ב פריך אלא מעתה חטאת שמתו בעליה תיפוק לחולין דא...
על ידי פלתי
ב' יוני 01, 2020 5:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 960
צפיות: 140008

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

בכריתות יג א, תינוק שינק מאמו שהיא טמאת מת, אינו נטמא טומאת אוכלין שספק אם אכל שיעור של חצי פרס ואם אכל חצי פרס שמא לא אכל אותו בשיעור של כדא"פ. ושאל ג"א שליט"א נניח ששיעור כא"פ הוא חמשה רגעים. בחמישה רגעים הראשונים יש לנו רק ספק אחד , אם אכל שיעור של חצי פרס או לא. ומה אכפת לן ...
על ידי פלתי
ה' מאי 07, 2020 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידוש מפליא בענין בריה - פסקים מאת הרב נ"א רבינוביץ
תגובות: 67
צפיות: 7795

Re: חידוש מפליא בענין בריה

הרב רבינוביץ כנראה מבין שכדי לחייב מלקות בב"ד צריך עדות ברורה שהבריה היתה שלמה יתכן לומר, דכל מה דלא אומרים על דבר שהוא ספק במקום שאין סיבה להסתפק, זהו רק במקום דאפשר לדעת באופן וודאי כל צד וכן שאפשר לדעת כשהוא ספק, ולכן אין לנו לקבוע סתם על דבר שהוא ספק בלא שנדע באמת שספק הוא. אבל במקום דא&qu...
על ידי פלתי
ה' אפריל 23, 2020 11:49 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כל השומע יצחק לנו
תגובות: 62
צפיות: 4846

Re: כל השומע יצחק לנו

גם בקשר לפסק הרב הראשי שאין לנשק מזוזה. אינני רואה שום מקום ללעג. די ברור לי שהוא לא אמר זאת משום 'פסק', אלא בתור הנהגת שעה. רק שהעיתונאים מבינים כי כל היוצא מפיו של הרב הראשי הוא 'פסק'. אבל זה לא משנה כלל את העובדה כי ברגע שנודע לרב הראשי שמשטחים נגועים יכולים להעביר את המחלה, הוא אמר שא"כ לא ...
על ידי פלתי
ה' אפריל 23, 2020 11:03 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כל השומע יצחק לנו
תגובות: 62
צפיות: 4846

Re: כל השומע יצחק לנו

אני בעניותי לא יודע מה מקום יש ללגלג על היוזמה המבורכת ההיא.
כי למרות שאין מצוה חיובית לברך ברכת האילנות, ורק למאן דחזי. מ"מ ודאי זכות גדולה וחשובה היא, ויש הרבה יהודים טובים שישמחו לזכות הזו שנפלה בידיהם.
ומדוע להתלוצץ על אנשים בעלי יוזמה נפלאה שכזו?
על ידי פלתי
ג' אפריל 21, 2020 1:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפרשת שמיני
תגובות: 65
צפיות: 2170

Re: וישמע משה וייטב בעיניו

*
על ידי פלתי
א' אפריל 19, 2020 6:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפרשת שמיני
תגובות: 65
צפיות: 2170

Re: וישמע משה וייטב בעיניו

אילו שני דברים יש כאן? מרע״ה שמע שיאכלו. רק לא אסיק אדעתיה דהיינו דוקא בקדשי דורות. וזה הדבר היחידי.
על ידי פלתי
ב' מרץ 23, 2020 4:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק ראשון
תגובות: 8
צפיות: 1252

Re: מסכת שבת פרק ראשון

שבת יב, ב אמר רבי ישמעאל בן אלישע אני אקרא ולא אטה וכו' ר' נתן אומר קרא והטה וכתב על פנקסו וכו' לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה. עיין בספרי מרן החיד"א ס' ראש דוד פ' צו (עמ' ש"א) וס' פני דוד פ' ויקרא אות ב' (עמ' ק"ו, ד"ה ויראה לפרש) שהביא שהמפרשים הקשו מה צורך שיכתוב לכשיבנה בהמ...
על ידי פלתי
ד' ינואר 01, 2020 6:10 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: לינקים בדיסק קשיח
תגובות: 7
צפיות: 3449

Re: לינקים בדיסק קשיח

זכור דבר לעבדך כתב:איפה בדיוק לוחצים על f12 בדיסק? אצלי לא עובד

תלחץ עם העכבר לחיצה אחת על הספר הראשון ברשימה ואז תלחץ על המקש.
על ידי פלתי
ד' דצמבר 25, 2019 10:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שברך לחיילי צה"ל
תגובות: 46
צפיות: 4006

Re: מי שברך לחיילי צה"ל

הם לא רשעים הם תינוקות שנשבו
על ידי פלתי
ד' דצמבר 25, 2019 2:15 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: לינקים בדיסק קשיח
תגובות: 7
צפיות: 3449

Re: לינקים בדיסק קשיח

בתוכנת הדיסק לחיצה על המקש f12 מאפשרת לחפש ספר לפי מספר סידורי. שים לב באם הספר נמצא בתוך סידרה חייבים להציג סדרות קודם החיפש.
על ידי פלתי
א' דצמבר 08, 2019 3:34 pm
פורום: חנוכה
נושא: מה זה 'ואותו שאינו נוסף בהנחה'?
תגובות: 11
צפיות: 1335

Re: מה זה 'ואותו שאינו נוסף בהנחה'?

כוונתי היתה דהיות שלא כולם בקיאים להתחיל בנר הנוסף. אז בשלמא אם הוא מדליק את כולם אז ביניהם גם הנר הנוסף ושפיר חלה ברכתו על הנוסף. אבל אם יברך וידליק רק נר אחד אם כן יש לחוש שלא ידליק את הנוסף ורק חבירו שמדליק את השאר ידליק את הנוסף. נמצא שברכתו לבטלה.
על ידי פלתי
ה' דצמבר 05, 2019 10:46 pm
פורום: חנוכה
נושא: מה זה 'ואותו שאינו נוסף בהנחה'?
תגובות: 11
צפיות: 1335

Re: מה זה 'ואותו שאינו נוסף בהנחה'?

אולי כוונתו שהרי מנהג להניח את הנרות מימין לשמאל ויש נוהגין להיפך. ולזה חוששין שלא ידליק את הנר הנוסף לפי סדר ההנחה שמניח את הנרות.
על ידי פלתי
א' נובמבר 24, 2019 11:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הגיית שמו של רב ביבי
תגובות: 22
צפיות: 4111

Re: הגיית שמו של רב ביבי

ערבא דערבך ערבא צריך, דילמא אף היא נקראת אלכסנדראית. בריש פתוחה? (בר מן דין גם אם היא בחיריק זו אינה ראיה כלל).
על ידי פלתי
א' נובמבר 24, 2019 7:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הגיית שמו של רב ביבי
תגובות: 22
צפיות: 4111

Re: הגיית שמו של רב ביבי

ערבך ערבא צריך.
מניין שאלכסנדרי נקרא בחיריק?
על ידי פלתי
א' נובמבר 24, 2019 6:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הגיית שמו של רב ביבי
תגובות: 22
צפיות: 4111

Re: הגיית שמו של רב ביבי

ארזי הלבנון כתב:איני יודע מה סובר והאם ידע על כך.
הינה הדברים ככתבם וכלשונם
Screenshot_2019-11-23-23-47-19_2.png

בשס מצינו הרבה רבי שמעון בר יוחי, בלי אלף וזה סותר את ראית הרב מאזוז.
על ידי פלתי
א' נובמבר 10, 2019 9:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צפנת פענח לרבינו אברהם מנחם הכהן מפורט
תגובות: 3
צפיות: 447

Re: צפנת פענח לרבינו אברהם מנחם הכהן מפורט

מהדורת ונציה יש בסה"ל. בדוק. כנראה מה שכתוב שם סביוניטה הוא בשגגה.
על ידי פלתי
א' נובמבר 10, 2019 9:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צפנת פענח לרבינו אברהם מנחם הכהן מפורט
תגובות: 3
צפיות: 447

צפנת פענח לרבינו אברהם מנחם הכהן מפורט

ספר צפנת פענח לרבינו אברהם מנחם הכהן מפורט
בספריה הלאומית קיים עותק דפוס ונציה שי"ו בלבד. בבית עקד ספרים ובעוד מקורות נכתב שהספר הנ"ל יצא במהדורה נוספת בפראג, לא נודע שנת הדפוס.
האם יש מישהו מן הבקיאים ברזי החיפוש להיות לנו לעזר ולאתר את המהדורה של פראג?
תודה מראש.
111.jpg
111.jpg (38.3 KiB) נצפה 447 פעמים
על ידי פלתי
א' אוקטובר 27, 2019 7:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 13034

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

111.jpg
111.jpg (23.78 KiB) נצפה 3374 פעמים

עבודה ברורה
על ידי פלתי
ה' אוגוסט 15, 2019 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!
תגובות: 77
צפיות: 7674

Re: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!

ראיתי הספר ובאמת יצירה נפלאה עם הרבה מידע וידע שנשפך לאורך הספר אבל זה שהרבה ספרי קבלה כבר נהיים ליסוד וגם ספרי חסידים נהפכו לספרי יסוד לי זה צורם שב שמעתתא וקצות לדעתך הם ספרי יסוד? בוודאי אתה משווה לספרי חסידות שליטאים לא לומדים בהם וגם כל עדות הספרדים עד לאחרונה ממש לא למדו בהם (תמיד יש יוצאים מ...
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 14, 2019 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!
תגובות: 77
צפיות: 7674

Re: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!

ליטאי מקורי כתב:ראיתי הספר ובאמת יצירה נפלאה עם הרבה מידע וידע שנשפך לאורך הספר
אבל זה שהרבה ספרי קבלה כבר נהיים ליסוד וגם ספרי חסידים נהפכו לספרי יסוד לי זה צורם

שב שמעתתא וקצות לדעתך הם ספרי יסוד?
על ידי פלתי
ה' יולי 11, 2019 8:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות
תגובות: 12
צפיות: 1242

Re: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות

לייטנר כתב:
תם מה הוא אומר כתב:המקור לזה בזוה"ק.
אני שמעתי כן על נזיר, וישר בעיני, משום שלשונה קשה.
על ידי פלתי
א' יוני 23, 2019 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כלל ופרט / מיעוט וריבוי
תגובות: 3
צפיות: 661

Re: כלל ופרט / מיעוט וריבוי

רש״י סוכה נ ב
ד״ה והכא במילף מנורה
על ידי פלתי
ד' יוני 05, 2019 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירור דעת רבי יהודה: הרגנוהו תנשא אשתו
תגובות: 3
צפיות: 594

Re: בירור דעת רבי יהודה: הרגנוהו תנשא אשתו

פשוט כמו שאומר הרב ברגר.
וגם רש"י מפרש להדיא, הרגנוהו תנשא אשתו - "לאחר".
על ידי פלתי
ד' דצמבר 26, 2018 7:19 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1073
צפיות: 207695

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

יעקובי כתב:כנראה:
ר"ל וגם מהכא ? עליו(?)

?=מחייב, או יחייב
על ידי פלתי
ג' דצמבר 11, 2018 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 103
צפיות: 12428

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

שייף נפיק כתב:עוד בזה, הרמב"ם פרק א' מהלכות שחיטה שדגים אסיפתם היא המתרת אותן
ולא מצאו מקור לדברי הרמב"ם.
והוא בזוהר רעיא מהימנא כי תצא רעח ב.
ולא הביאו הגר"ר מרגליות.

המקור הוא במסכת חולין טז ע"ב
על ידי פלתי
ב' דצמבר 10, 2018 7:46 pm
פורום: חנוכה
נושא: "מגיד דבריו ליעקב" מהגרי"ח סופר שליט"א - חנוכה
תגובות: 17
צפיות: 2741

Re: "מגיד דבריו ליעקב" מהגרי"ח סופר שליט"א - חנוכה

חפציאלי כתב:
פלתי כתב:
לבי במערב כתב:
חפציאלי כתב:בהסכמתו לספר מאי חנוכה השתמש בלשון חג החנוכה

כמדומה שאין להוכיח מהתבטאות אחת ויחידה - כשלאורך כל המכתב כותב הגריח"ס "המועד הקדוש חנוכה".

מן הראוי שתסתכל בקישור דלעיל...

מן הראוי שתעיין במגיד דבריו ליעקב מקץ וזהר לעיל

אל תקפוץ. זו היתה כוונתי. ולא אליך כוונו דברי.
על ידי פלתי
ב' דצמבר 10, 2018 7:36 pm
פורום: חנוכה
נושא: "מגיד דבריו ליעקב" מהגרי"ח סופר שליט"א - חנוכה
תגובות: 17
צפיות: 2741

Re: "מגיד דבריו ליעקב" מהגרי"ח סופר שליט"א - חנוכה

לבי במערב כתב:
חפציאלי כתב:בהסכמתו לספר מאי חנוכה השתמש בלשון חג החנוכה

כמדומה שאין להוכיח מהתבטאות אחת ויחידה - כשלאורך כל המכתב כותב הגריח"ס "המועד הקדוש חנוכה".

מן הראוי שתסתכל בקישור דלעיל...
על ידי פלתי
ב' דצמבר 10, 2018 7:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא
תגובות: 12
צפיות: 1751

Re: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא

דרך אגב נקודה שראוי להתבונן בה: הגמרא מביאה דוגמא ל"קידוש שם שמים" ממעשה זה שהתגלה אחר שקינא לש"ש, כי הייתה היא כותית. אני מנסה לחשוב, בדורינו איזה זעקות של חילול ה' זה היה גורם. מה שמלמד, שדברים שבעיני התורה הם קידוש ש"ש, בעיני ע"ה הוא חילול ה'. דעת בעה"ב היפך דעת תור...
על ידי פלתי
ה' נובמבר 29, 2018 12:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תכלת דומה לים וכו'
תגובות: 2
צפיות: 641

תכלת דומה לים וכו'

מדוע התכלת צריכה להיות דומה לים כדי שיזכיר את הרקיע?
שהיה לכאורה צריך לעשותה כצבע הרקיע ותו לא.
על ידי פלתי
ג' נובמבר 20, 2018 9:34 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: לוח עתים לבינה
תגובות: 6
צפיות: 6574

Re: לוח עתים לבינה

יש לפעמים שאדם רוצה לדעת מה היה בשנת תשנ"ט בי"ד באייר. ולזה נצרך לו הלוח לשנה זו. כמו כן המשתמש יכול ליצור הערות וציונים בלוח שלו. וזה משמש כעין יומן, ואדם רוצה שישארו לו הלוחות המוערות של כל השנים. בכל מקרה כל אחד יכול לבחור את הלוחות הישנים ולהכניסם לתוך הספרים המוסתרים, ובאופן זה לא יופ...
על ידי פלתי
א' נובמבר 11, 2018 10:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 314
צפיות: 34082

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

זאב ערבות כתב:1. פירושו לא מדוייק ומלא טעויות גסות. כבר בדף הראשון של מסכת ברכות כותב שרב טרפון היה מבית הלל!

מדוע זה נחשב טעות כ"כ גסה?
על ידי פלתי
ב' נובמבר 05, 2018 8:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3216
צפיות: 486375

Re: אשכול אביעה חידות

קראקובער כתב:
עזריאל ברגר כתב:
פלתי כתב:איך יתכן מי שנגע בנבילה או נגע במת, ומותר לו לאכול תרומה בלי טבילה.

ילמדנו רבינו?

הפך לעבד כהן?

איני יודע כוונתך. אבל אכן כוונתי היתה לעבד כהן. לפי שיטת התוס' בנזיר דעבדים אינם מקבלים טומאה.
על ידי פלתי
ד' אוקטובר 24, 2018 8:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 348
צפיות: 43718

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

עקביה כתב:
פלגינן כתב:פותח האשכול מקשקש על דעת עצמו, ואין צורך להזדקק להבליו.

גם אני מצטרף מעומק הלב.

גם אני. (בפרט שבמאמר על קהלת מביא ציטוט מהרמב"ן בו מוזכר שלמה המלך ע"ה לפחות ג' פעמים).
על ידי פלתי
ה' אוקטובר 18, 2018 2:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ונקבה בגימטריא קללה?
תגובות: 6
צפיות: 1028

Re: ונקבה בגימטריא קללה?

וכתב הרב יק"ר בשוה"ג סוג השני מספרו ב' יותר. ואולם ראיתי בקצת חומשים כתיב ונקבה הוא לשון קללה וזה נכון יותר והוא על דרך הפסוק ונוקב שם ה' וכו' ושוב ראיתי בספר קטן נקרא אגרת הטיול שחיבר הגאון מהור"ר חיים אחיו של הגאון מהר"ר בעל גור אריה וכתב וז"ל נקיבה בגימטריא בקללה עכ"...

עבור לחיפוש מתקדם