החיפוש הניב 1700 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלתי
ו' אפריל 20, 2018 7:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

צודק!
אבל בכל אופן לא הבנתי שהרי הרב ברגר שאל מאשם ואתה השבת לו מחטאת....
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 10:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:שאלתי חכ״א שליט״א והשיב וז״ל כי שם מדובר על שינוי בעלים בחטאת שפוסל.
ואילו כאן על שינוי בעלים של שלמים שאינו פוסל. (לשם ששה דברים הוא רק לכתחילה) ע״כ

לא הבנתי, הרי באמת כן למדים שינוי בעלים בזריקה לכל הקרבנות מחטאת, דהיינו ילפותא דרב אשי דף ד' ע"ב.
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 10:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הפסוק דוכפר עליו איירי בזריקה דוקא, דילפינן מינה שתהא זריקה לשם בעלים (וכדמסיק רב אשי לקמן ע"ב), והכא בעינן ללמוד גם על שאר העבודות. אבל גם בלא"ה לא קשיא, דכאן בסוגיין הוא עיקר הלימוד מהיכן למדים שינוי בעלים, ומה שהביאה הגמרא לעיל את הדרשה דוכפר עליו, הוא על סמך מסקנת הסוגיא כאן בהמשך. וק...
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 10:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

עזריאל ברגר כתב:יש עוד פסוקים כאלו, כגון "והכהן יכפר עליו באיל האשם ונסלח לו", ומעניין שהגמרא לא הביאה אותו להוכיח שאשם צ"ל לשם בעליו.

א"צ לימוד על כל קרבן לשם בעלים, דכולם למדים משלמים דכתיב בהו שאר העבודות, וזריקה בחטאת לרב אשי. וכולהו קרבנות ילפי מהיקישא דזאת תורת.
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 12:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש
תגובות: 16
צפיות: 955

Re: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש

היסטוריע
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 8:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הפסוק דוכפר עליו איירי בזריקה דוקא, דילפינן מינה שתהא זריקה לשם בעלים (וכדמסיק רב אשי לקמן ע"ב), והכא בעינן ללמוד גם על שאר העבודות. אבל גם בלא"ה לא קשיא, דכאן בסוגיין הוא עיקר הלימוד מהיכן למדים שינוי בעלים, ומה שהביאה הגמרא לעיל את הדרשה דוכפר עליו, הוא על סמך מסקנת הסוגיא כאן בהמשך. וק&...
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 7:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:ד.
זביחה מנלן כו׳ קבלה מנלן כו׳ זריקה מנלן כו׳ הולכה מנלן כו׳
לכאורה יש להעיר מדוע נקט שלא כסדרם והול״ל הולכה קודם זריקה.
ואפשר לומר משום שהולכה אפשר לבטלה ולכן נקט לה לבסוף.

ברוך שכיוונת
123.jpg
123.jpg (30.32 KiB) נצפה 161 פעמים
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 7:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

עיין שם באריכות, שני מהלכים בזה.
הגרי%27%27מ.jpg
הגרי%27%27מ.jpg (66.19 KiB) נצפה 149 פעמים
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 10:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

א. זה לא צד חמור. זו פירכא רגילה. ב. זה לא היקש. בכור ומעשר ופסח לא הוזכרו בפסוק שבו מקישים. א. לא יודע מה זאת אומרת פירכא רגילה, אבל גם פירכא רגילה אין משיבין על ההיקש. ב. זה כן היקש, כי בכור ומעשר הוזכרו בפסוק ממנו מקישים, כדאיתא לקמן ז' ע"ב ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם זה בכור ...
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 9:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

צודק. אבל א"כ ודאי שהתירוץ עולה יפה אם נאמר ששחיטה צריכה שליחות, וכ"ש אם הבעלים בעצמו שוחט.
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 8:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

נראה לי שלא הבנתי מה רצונך לומר בכך.
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 2:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

לכאורה אי הני כהני שלוחי דידן, א"כ הוא שליח לקיים את מוצא שפתיו של המשלח, הבעלים.
ונראה דגם אי הוי שלוחא דרחמנא היינו שרחמנא מינה אותו שליח לקיים את מוצא שפתי המקדיש, הבעלים.
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 1:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12304

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

סגי נהור כתב:
פלתי כתב:
דרומי כתב:ברור שיש 'קפאון' מסויים, שהרי אין מקדשים את החודש ע"פ הראיה והלוח קבוע מראש וכו' וכו'.

ראיתי ברבינו בחיי שמביא שיטת רבינו חננאל, שמעולם ועד היו מקדשים על פי חשבון, והא דהיו מקדשים על פי עדים, אינו אלא לרווחא דמילתא, אבל עיקר הקידוש היה לפי חשבון.

צריך לראות את הדברים בפנים.

ר''ח.jpg
ר''ח.jpg (87.82 KiB) נצפה 265 פעמים
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 12:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 99
צפיות: 3120

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

באמת מאמר מוזר ומופרך.
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 12:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12304

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

דרומי כתב:ברור שיש 'קפאון' מסויים, שהרי אין מקדשים את החודש ע"פ הראיה והלוח קבוע מראש וכו' וכו'.

ראיתי ברבינו בחיי שמביא שיטת רבינו חננאל, שמעולם ועד היו מקדשים על פי חשבון, והא דהיו מקדשים על פי עדים, אינו אלא לרווחא דמילתא, אבל עיקר הקידוש היה לפי חשבון.
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 7:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים
תגובות: 9
צפיות: 233

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים

שפת אמת
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 7:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים
תגובות: 9
צפיות: 233

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים

חידושי רבינו הגרי"מ פיינשטיין ג' כרכים
שיעורי רבינו יחיאל מיכל פיינשטיין ב' כרכים
שיעורי רבינו משולם דוד הלוי ה' כרכים
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 11:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12304

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

כל הנ"ל נכון לגבי תקנת חז"ל. אבל פסול נשים היא מדאורייתא, כאן אין אנו מוצאים שאפשר לשנות את ההלכה לפי המציאות החדשה. בדיוק להיפך! לכל מי שלמד את הרמב"ם בהל' ממרים. הרמב"ם מחלק, שבדרשות מן התורה, כל בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד הגדול כפי מה שנראה בעיניו; בגזירה ותקנה שפשטה ...
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 10:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12304

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

בן מלך כתב:לא נראה לי שהיום היו קובעים ש"טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו", פשוט המציאות מוכיחה במקרים רבים אחרת.

אתה באמת חושב שהמימרא הזו כבר לא אקטואלית?
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 8:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 49
צפיות: 883

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

פרנקל תאומים כתב:הרב עקביה, לפלא עליך שלא תפסת...

נראה לי שאתה לא תפסת את הציניות שבדברי עקביא. אם אינני טועה.
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 7:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

מחשבה בטעות שזה שלמים אינה מחשבה לאכול מחר. רק מחשבה מפורשת בעניין אכילה (או הקטרה) פוסלת. האם יש לך ראיה על זה? או שמא הקושיא הנ"ל היא הראיה היחידה? אני מחפש ראיה לזה כבר הרבה זמן. אתה רוצה לטעון שכל השוחט אשם לשם שלמים ה"ז פיגול?! [/quote] כמובן שלא, שהרי במתניתין כתוב שכשר. רק אני שואל...
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 7:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

מחשבה בטעות שזה שלמים אינה מחשבה לאכול מחר. רק מחשבה מפורשת בעניין אכילה (או הקטרה) פוסלת. האם יש לך ראיה על זה? או שמא הקושיא הנ"ל היא הראיה היחידה? אני מחפש ראיה לזה כבר הרבה זמן.[/quote] אתה רוצה לטעון שכל השוחט אשם לשם שלמים ה"ז פיגול?![/quote] כמובן שלא, שהרי במתניתין כתוב שכשר. רק א...
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 6:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

האם יש לך ראיה על זה? או שמא הקושיא הנ"ל היא הראיה היחידה? אני מחפש ראיה לזה כבר הרבה זמן.
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 6:46 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצה על בית דפוס
תגובות: 33
צפיות: 2188

Re: המלצה על בית דפוס

מבקש חכמה כתב:האם יש המלצות נוספות?
לגבי אמונה וחסד שהוזכר האם מדובר בירושלים או במישור אדומים?

האם דפוס אלון הוזכר כאן? כמדומני הוא מדפיס את שוטנשטיין. הם טובים מאד, הדפסתי אצלם הרבה.
אבל כמובן צריך להתנהל בזהירות כמ"ש מעלי. וד"ל.
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 5:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב, ב מדוע התנו שלא לומר לשמה? אתנו ב"ד דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמו. ויש לעיין, דהלא ודאי מדובר שאשתקיל מילוליה, דהלא אין מדובר בכהן עבריין שרוצה לפסול את הקרבן, דאל"כ גם כעת שאין אומרים לשמה, יענה ויאמר שעושה הוא שלא לשמה. ואם כן מאחר ואיתקיל מילוליה, אם כן אין לאמירתו משמעות, ו...
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 4:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד, א בדין שינוי בעלים רד"ה שינוי בעלים מנלן. שצריך לשוחטו על מנת שיתכפרו בו בעליו לא שיתכפר בו אחר. יש לחקור, בגדר הפסול של שינוי בעלים, האם יסודו משום שהקרבן לא הוקרב בשביל בעליו. או משום שהוקרב לשם אחר. ונפק"מ בכהן ששחט שלא לשם שום אדם, האם יש בזה פסול דשי"ב. מהא דקאמר הגמרא לקמן (...
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 1:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 67
צפיות: 694

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ג ע"א תוכו ולא תוכו ואפילו כלי שטף מציל: הנה יש בזה ב' שיטות באחרונים, והדבר תלוי בשינוי הלשונות בין פירש״י דהכא לבין פירושו בסוגיא דחולין (כ״ה ע״א). הנה מלשון רש״י כאן שכתב ״וכלי גופיה ליכא למימר דמיטמא באויר ויטמא אוכלין שבו וכו', משמע דהרבותא דכלי שטף מציל היינו משום דהו״א דכלי שטף יטמא מגב...
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 9:16 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1061

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

מה זה בדיוק אכזר? מי שהורג בשמחה למרות שהוא לא מצווה על כך? אכן, זה אחד הביטויים של מידת אכזריות. ובכלל, גם אם אין לו שמחה מכך (והיינו שאינו סדיסט), אבל הסבל של השני לא מהווה שיקול בשבילו. אני עושה נסיון לטעון שהרי יש לו שיקולים להרוג. כך החליט לפי מה ששכלו מחייב, או אם תרצה לפי האידיאולוגיה שלו. ו...
על ידי פלתי
ב' אפריל 16, 2018 11:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1061

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

2. אתה מניח הנחה שסטאלין ימ"ש רצח אנשים מתוך אידאל. לדעתי, ולדעת כל מי שקצת מכיר את העניינים, החנה זו מופרכת לחלוטין. סטאלין פשוט היה אכזר. זה נכון סטאלין היה סתם אכזר, נגיד ולדימיר איליץ לנין. הוא לא היה אכזר? יש באמת מחלוקת בנושא. אבל עיקר המחלוקת, לפי מה שהבנתי, האם ולדימיר לנין ימ"ש ה...
על ידי פלתי
ב' אפריל 16, 2018 9:17 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מוזיקה עצובה בספירת העומר
תגובות: 6
צפיות: 103

Re: מוזיקה עצובה בספירת העומר

מדוע לפתוח אשכול חדש בעניינים שכבר נידונו בפורום בעבר
viewtopic.php?f=28&t=4852
על ידי פלתי
ב' אפריל 16, 2018 8:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1061

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

התכוונתי לכך שהיטלר שנא את היהודים (וגם אמר את זה) בגלל שהם הכניסו את מושג החמלה (דרך הנצרות) לעומת עולם הערכים הפגאני התומך בכוח. אבל זה בדיוק העניין שאתה יושב כמו יהודי ושואל את עצמך מה הסיבות לאהבה ושנאה. הגויים שונאים אותנו לא בגלל שהרענו להם. אלא או סתם בלי סיבה או בגלל שאנחנו יותר טובים ומוסר...
על ידי פלתי
ב' אפריל 16, 2018 8:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1061

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

אבל אני שואל אותך באיזה סיטואציה לא היית שואל את השאלה הזאת. אם לא היה דין להרוג את עמלק ובכלל לא להרוג אף רשע. אתה גם מכבד שופטים שאינם מענישים רוצחים? זה ביחס לשאלה העקרונית. אבל מה שאני ממש משתומם זה על שאתה מעביר את זה לפסים מעשיים. יש איזה אומה ולשון ששונאת אותנו כי אנחנו מחוייבים להרוג את עמל...
על ידי פלתי
ב' אפריל 16, 2018 7:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1061

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

אציג את הענין מצד אחר.
אנחנו מצווים בתורה להשמיד עם. וכן מותר לנו להרוג את הכופרים באמונתינו. המינים.
איך היית מצפה מהגוים שאינם מאמינים באמונתנו להתייחס לכך? האם אין השנאה שלהם כלפינו מוצדקת מבחינתם?
על ידי פלתי
ב' אפריל 16, 2018 7:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1061

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

זה בדיוק גם מה שטוען בברכה משולשת. שהתורה שלנו מוסרית כי היא מצווה להרוג את מי שצריך להרוג והתורה שלו אינה מוסרית כי היא מצווה להרוג את מי שלא צריך להרוג. באופן כזה הדיון בכלל לא על האנשים אלא רק על הדתות. אם היית אומר שאתה בדעה שמוסריות משמעותה שאפילו אם התורה מצווה להרוג לא צריך להרוג אז אתה יכול...
על ידי פלתי
ב' אפריל 16, 2018 6:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1061

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

אוצר החכמה כתב:אבל למה לא. אתה שומע לתורה שלך והוא שומע לתורה שלו. התורה שלך אומרת לא להרוג ושלו אומרת להרוג למה הוא גרוע ממך.

אני אוכל לטעון שהתורה שלו אינה מוסרית.
על ידי פלתי
ב' אפריל 16, 2018 6:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1061

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

אוצר החכמה כתב:הצגת את השאלה שלך בגלל שהתורה אומרת גם היא להרוג אנשים מסויימים (עמלק ). מה היה קורה אם התורה היתה אומרת שלא הורגים אנשים בשום אופן האם גם אז היתה לך שאלה?

כמובן שלא.
על ידי פלתי
ב' אפריל 16, 2018 6:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1061

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

גם המוסלמי רוצח יהודים בשם האמת האחת שאין בילתה. ובכן אתה טוען שהוא טועה, אבל אין אתה יכול לטעון שהוא לא מוסרי או אכזר, שהרי את המעשים מבחינת עצמם אתה מצדיק כל זמן שהם תואמים את האמונה האמיתית. אינני "טוען" שהוא טועה. הוא פשוט טועה לגמרי, ולכן אין לו הצדקה כלשהי למעשיו. לצערי נראה שאינך י...
על ידי פלתי
ב' אפריל 16, 2018 4:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1061

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

ולכן ערבי שהורג בשם הבריון מוחמד אינו מוסרי כי היה לו לדעת שמוחמד שקרן ואין ללכת אחרי הוראותיו. (יש כלים להוכיח שאמונת האיסלאם שקר והיהדות אמת, אין פה מקום לאמת שלו ולאמת שלי). אני לא בטוח שאני מכיר את הכלים האלו שאתה מדבר עליהם שיוכיחו חד משמעית את אמונת היהדות. אבל במידה וישנם כלים כאלו, כמה יהוד...
על ידי פלתי
ב' אפריל 16, 2018 4:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1061

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

נשאלתי זאת כו"כ פעמים, והשבתי שיש חילוק פשוט, שהם באים בשם השקר ואנו באים בשם דבר ה'. זה אתה יכול לומר ליהודי שמאמין באמונתך. אבל בעצם אתה מצדיק את כל מי שעושה את אותם המעשים על פי אמונתו, כי גם לדידו הוא בא בשם האמת. ולדעתו אתה הוא שבא בשם השקר. בודאי שלא, כי יש אמת אחת ואין "אמת לדעתו&q...
על ידי פלתי
ב' אפריל 16, 2018 1:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1061

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

אוצר החכמה כתב:איני מבין מדוע אתה חומל על אגג. היית מתנגד שיחתכו את היטלר לחתיכות קטנות? זה אגג.

אני לא חומל על אגג ח"ו ולא חומל על כל עמלקי.
אני רק שואל מה לנו כי נלין על אלו שלא חומלים עלינו.

עבור לחיפוש מתקדם