החיפוש הניב 1425 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלתי
ב' יולי 24, 2017 5:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם בניו של רבי עקיבא איגר מעלו בכתבי אביהם למטרות שיווק
תגובות: 43
צפיות: 1014

Re: האם בניו של רבי עקיבא איגר מעלו בכתבי אביהם למטרות שיווק

האם אליהו סולובייציק מנסה להטיל דופי בבניו של הגרעק"א במטרה לשווק את עצמו כחוקר?
על ידי פלתי
ב' יולי 24, 2017 4:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם בניו של רבי עקיבא איגר מעלו בכתבי אביהם למטרות שיווק
תגובות: 43
צפיות: 1014

Re: האם בניו של רבי עקיבא איגר מעלו בכתבי אביהם למטרות שיווק

אוצר החכמה החריפות נובעת מקנאה לרבי עקיבא איגר הבעיה שלי היא שהדברים צועקים מצד עצמם ומעלים תהייה וכעס החריפות היא דרך להביע את המוזרות, אי "ההיתכן" אני בטוח בלי ספק שבניו של הגרעק"א היו קנאים יותר גדולים ממך לדברי אביהם, וקצת יותר קרובים ממך לדעתו הרמה. אולי אביהם ציווה אותם לערוך א...
על ידי פלתי
ב' יולי 24, 2017 1:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעבוד או\ו ללמוד?
תגובות: 29
צפיות: 814

Re: לעבוד או\ו ללמוד?

יאיר כתב:והגר"א נעבעך לא ידע את הפס'...

תמשיך, אלא ע"כ שאין סתירה, והגר"א ז"ל לא הובן על ידך כראוי.
על ידי פלתי
ב' יולי 24, 2017 11:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: לעבוד או\ו ללמוד?
תגובות: 29
צפיות: 814

Re: לעבוד או\ו ללמוד?

הוא הרי הביא פסוק מפורש שאדם הראשון לפני החטא גם כן עבד.
על ידי פלתי
ב' יולי 24, 2017 11:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: לעבוד או\ו ללמוד?
תגובות: 29
צפיות: 814

Re: לעבוד או\ו ללמוד?

נראה ששכחו כאן מהעובדה שגם לפני חטא עץ הדעת אדם הראשון עבד, וכמו שכתוב: "ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ". וראה אבן עזרא שם. החידוש שלאחר חטא עץ הדעת הוא בזה שיש "זיעת אפיך", אבל עצם העבודה היא דבר חיובי במקורו תיכף תגיע התגובה הלקונית הקבועה: "זה היה קודם מתן תורה"... פ...
על ידי פלתי
ג' יולי 18, 2017 11:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יח: "בן איש חי? אטו כולי עלמא בני מתי נינהו?" ע"כ הגמ'. ומאי קושיא? אטו ליכא יתמי דבני מתי נינהו?
תגובות: 1
צפיות: 57

Re: ברכות יח: "בן איש חי? אטו כולי עלמא בני מתי נינהו?" ע"כ הגמ'. ומאי קושיא? אטו ליכא יתמי דבני מתי נינהו?

כוונת הגמ' דכיון דרובא דעלמא או אפילו מחצה או שליש הם בני איש חי, א"כ אין שום רבותא בכך שהוא בן איש חי ולא היה לפסוק לתארו בשם זה.
ובשלמא אי כולי עלמא היו בני מתי, אז היה רבותא דהוא בן איש חי, אך מאחר ולאו כולי עלמא בני מתי, אין בזה שום משמעות להיותו בן איש חי.
על ידי פלתי
ג' יולי 18, 2017 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 40
צפיות: 732

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

הייתי לוקח את הרעיון הזה שלב אחד קדימה. נאמר למשל תלמוד בבלי, או תלמוד ירושלמי - יש הרבה מהדורות ישנות מהם. או חידושי הרשב"א - יש כמה וכמה מהדורות של חידושי הרשב"א מהוצאות ישנות. ישנם סטים שלמים וישנן מסכתות יחידות. כולם לכאורה מיותרים למי שרוצה עכשיו ללמוד חידושי הרשב"א לצורך 'לימוד ...
על ידי פלתי
ג' יולי 18, 2017 5:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 40
צפיות: 732

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

שלחן ערוך השלם (מהדורת פרידמן ישנה לכולם! לא?!) כמדומה שמזה כמה שנים מהדורת פרידמן ניתנת לכולם. איך שיהיה, זה ברור שצריך לסמן את הספרים החשובים ביותר, גם במידה שהם רק בחבילות. כי אם אני מחפש ירושלמי, ברור שאני מצפה שתופיע ראשונה מהדורת עוז והדר. ומי שאין לו את החבילה הזו, אז יופיע לו המקום השני ברש...
על ידי פלתי
ג' יולי 18, 2017 9:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 40
צפיות: 732

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

תלמוד בבלי עוז והדר.
משניות יש להסתפק בין וגשל לוילנא החדש.
שלחן ערוך מהדורת פריעדמאן למי שיש.
תלמוד ירושלמי יש להסתפק.
על ידי פלתי
ב' יולי 17, 2017 4:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: ישנה לשחיטה מתוע"ס
תגובות: 5
צפיות: 123

Re: ישנה לשחיטה מתוע"ס

מהר"ם שיק פרה ריש פ"ד.
חידושי ר"י מפוזנא חולין ל"א ע"ב.
בית שמואל אחרון סי' כ'.
על ידי פלתי
ו' יולי 14, 2017 6:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הבועל ארמית, ובעל פעור.
תגובות: 5
צפיות: 236

Re: הבועל ארמית, ובעל פעור.

מיללער כתב:אם זמרי בן סלוא עבד את בעל פעור גם כן, למה נהרג רק מדין קנאים פוגעין בו ולא מדין עובד ע"ז של פוער לפעור?

אולי לא היו עדים או התראה.
על ידי פלתי
ו' יולי 14, 2017 5:51 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שימוש בכמה מחשבים
תגובות: 1
צפיות: 81

Re: שימוש בכמה מחשבים

נראה לי שאם תפעיל את האוצר מתוך תיקית otzar הנמצאת בדיסק הקשיח, תקבל את מה שביקשת.
על ידי פלתי
ה' יולי 06, 2017 11:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנ"ך דפוס צילום נטר וורשה
תגובות: 7
צפיות: 203

Re: תנ"ך דפוס צילום נטר וורשה

לא יודע מה זה ורשא, אבל הנה דפוס נטר:
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?166391&pageid=P0001
על ידי פלתי
ו' יוני 30, 2017 8:13 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: גידול פרה אדומה והכנת האפר בטהרה
תגובות: 14
צפיות: 412

Re: גידול פרה אדומה והכנת האפר בטהרה

אני לא בקי בפרטים המעשיים, אבל אציין שלרב עזריה אריאל עצמו יש אריכות בסוגיית חרב כחלל, ולדעתו כלי שנטמא מן המת מטמא כמת רק באותה שעה שהוא מחובר אל המת. ראו במעלין בקודש גיליונות טו-יז, במאמריו ובתגובות. מוזר מאד מאד. עכ"פ כל שלא נודע בודאות שמת הרי הוא בחזקת טהרה. והא דהיו מגדלין תינוקות וכו' ...
על ידי פלתי
ד' יוני 28, 2017 2:28 pm
פורום: והצנע לכת
נושא: דעת הגר"א בענין פאה נכרית
תגובות: 44
צפיות: 1572

Re: דעת הגר"א בענין פאה נכרית

מורינו הרב א"ס שליט"א, תוכל להסביר איך הסיפור עם הגרש"א שליט"א קשור לכאן, האם אתה טוען שאסור בכלל לדבר על הנושא? וכי כתבתי שראוי להתעסק בסוגיא זו יותר מבסוגיות אחרות? הסיפור עם הגרש"א בא להמחיש את הלעיסות והמאיסות שמעורר נושא זה, לאור ולרוב האובססיה התמוהה של אי אילו אנשים ...
על ידי פלתי
ד' יוני 28, 2017 11:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: רכיבת אופניים לאברכים
תגובות: 32
צפיות: 735

Re: רכיבת אופניים לאברכים

הסיפור הנ"ל עם הסטייפלער זצ"ל מסתמא היה בדומה לסיפור המצ"ב:
esss.jpg
esss.jpg (96.06 KiB) נצפה 590 פעמים
על ידי פלתי
ד' יוני 28, 2017 12:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: רכיבת אופניים לאברכים
תגובות: 32
צפיות: 735

Re: רכיבת אופניים לאברכים

ביודעי ומכירי קא אמינא שהגר"א גניחובסקי זצ"ל אמר לו לבוא לכולל על אופניים.
על ידי פלתי
ג' יוני 27, 2017 1:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחברים שמכנים את עצמם בתואר מהר"י וכד'
תגובות: 21
צפיות: 525

Re: מחברים שמכנים את עצמם בתואר מהר"י וכד'

חדושי ריב"ש (יחזקאל בן שלום ראטנר)
על ידי פלתי
ב' יוני 26, 2017 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חד בתרי בטיל, ובלבד שיזרוק אחת. והרי עדין רוב הסיכויים שאכל איסור...
תגובות: 8
צפיות: 119

Re: חד בתרי בטיל, ובלבד שיזרוק אחת. והרי עדין רוב הסיכויים שאכל איסור...

לזרוק אחת אינו מדינא כי מדינא נתהפך להיות הכל היתר כמבואר ברא"ש בחולין ובמחבר סימן קח או קט. החומרא הובאה בשם אחד מגדולי אשכנז ברמ"א, כדי שלא יראה שודאי אכל איסור אבל מדינא אף כשאכל הכל לא אכל איסור כלל פשיטא. כל מה ששאלתי נשאל לפי החומרא הנ"ל, שהיא המקובלת כיום הלכה למעשה. לא הבנתי ...
על ידי פלתי
א' יוני 25, 2017 7:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריח ניחוח בקרבן האם הוא דווקא בהקטרה?
תגובות: 7
צפיות: 168

Re: ריח ניחוח בקרבן האם הוא דווקא בהקטרה?

אבל בפסוק ז' דכתיב רק ריח ניחוח, שפיר קאי ריח ניחוח על היין, שגם בניסוך בעלמא בלא הקטרה איכא ריח. אבל באמת אין משום ראיה לענין בשר, דאיכא למימר דדוקא ביין דריחו נודף איכא ריח בניסוך בעלמא. משא"כ בשר ואימורין לעולם אין לו ריח אלא בהקטרה. . מה שכתבת כאן שיין צריך להיות ריחו נודף הוא משנה במנחות ...
על ידי פלתי
א' יוני 25, 2017 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריח ניחוח בקרבן האם הוא דווקא בהקטרה?
תגובות: 7
צפיות: 168

Re: ריח ניחוח בקרבן האם הוא דווקא בהקטרה?

משום שאתה ציינת פסוק י' וסימנת עליו סימנים, על זה ציינתי לרש"י הנ"ל. אבל באמת רש"י כתב זאת רק בפסוק י' משום דשם כתיב אשה, ויין אינו לאשים. אבל בפסוק ז' דכתיב רק ריח ניחוח, שפיר קאי ריח ניחוח על היין, שגם בניסוך בעלמא בלא הקטרה איכא ריח. אבל באמת אין משום ראיה לענין בשר, דאיכא למימר דד...
על ידי פלתי
ה' יוני 22, 2017 9:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה ברש"י פרשת קרח
תגובות: 12
צפיות: 244

Re: קושיה ברש"י פרשת קרח

יזל מדליו כתב:
פלתי כתב:מדוע הקרבן פסול? הא הקטרה לא מעכבא כלל.
ולשאלתך השניה. מסתמא קמי שמיא ודאי יש ברירה.


הקטרה לא מעכבא, אשמח לקבל מקור.

זבחים דף ה' ע"ב ובעוד הרבה מקומות.
על ידי פלתי
ה' יוני 22, 2017 5:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה ברש"י פרשת קרח
תגובות: 12
צפיות: 244

Re: קושיה ברש"י פרשת קרח

מדוע הקרבן פסול? הא הקטרה לא מעכבא כלל.
ולשאלתך השניה. מסתמא קמי שמיא ודאי יש ברירה.
על ידי פלתי
ה' יוני 22, 2017 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפרכסת שבא על בן פקועה מה דינו של הולד
תגובות: 7
צפיות: 167

Re: מפרכסת שבא על בן פקועה מה דינו של הולד

רבותיי כתב:כמדומה ובע''ז מבואר כי טריפה אינה יכולה להוליד (אף למ''ד טריפה חיה), והרי ברור שמפרכסת טריפה היא ואינה יכולה לחיות י''ב חודש.

מפרכסת אינה טריפה. ואפילו אי נימא בזה דדינה כטריפה, הא יש פוסקים דס"ל דה"מ נקיבה אבל זכר טריפה מוליד.
על ידי פלתי
ה' יוני 22, 2017 12:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריח ניחוח בקרבן האם הוא דווקא בהקטרה?
תגובות: 7
צפיות: 168

Re: ריח ניחוח בקרבן האם הוא דווקא בהקטרה?

אִיךְ-מֶיְין כתב:אולי יש להביא ראיה מפרשת נסכים (שלח)?
הרי היין אינו מוקטר, אלא הולך לשיתין, ובכ"ז כתיב ביה ריח ניחוח!

פרשת שלח.

ראה רש"י שם:
111.jpg
111.jpg (721.22 KiB) נצפה 149 פעמים


ובאמת בזבחים ס"ל לשמואל דשמן הבא בנדבה מזלפו על גבי האישים. אבל הרמב"ם פסק דלעולם בשיתין.
על ידי פלתי
ה' יוני 22, 2017 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: מפרכסת שבא על בן פקועה מה דינו של הולד
תגובות: 7
צפיות: 167

Re: מפרכסת שבא על בן פקועה מה דינו של הולד

בספר מנחת דוד על חולין סימן כ"ז מפלפל בזה.
על ידי פלתי
ה' יוני 22, 2017 10:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: מפרכסת שבא על בן פקועה מה דינו של הולד
תגובות: 7
צפיות: 167

Re: מפרכסת שבא על בן פקועה מה דינו של הולד

עד שאתה שואל בבא על בן פקועה, תשאל מה דינו בבא על בהמה מעליא?
על ידי פלתי
ה' יוני 22, 2017 9:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 922
צפיות: 51707

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

איש_ספר כתב:יש"כ.
אפשר לראות בטוב ירושלים?

טוב... כמובן שאין הדברים מפורשים ממש, ורק מדיוקא. לשיפוטך.
esss.jpg
esss.jpg (108.32 KiB) נצפה 74 פעמים
על ידי פלתי
ה' יוני 22, 2017 9:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 922
צפיות: 51707

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

מצאתי כן בספר זכרון משה להרב יאקאבאוויטש זצ"ל. האם זה מספק?
וכן בטוב ירושלים על הירושלמי.
על ידי פלתי
ד' יוני 21, 2017 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש כאן טעות סופר? - מ"ב הל' ציצית סי' כד
תגובות: 15
צפיות: 247

Re: האם יש כאן טעות סופר? - מ"ב הל' ציצית סי' כד

כעת ראיתי בליקוטי הלכות לבעל המ"ב בסוגיא דסוטה שם, דלפי דבריו מי שעושה המצווה לשמה, המצוה מצלת עליו בשעה שעוסק בה, אפילו לפי המסקנא דסוגיא שם.
ולפי"ז לכאורה צריכים להגיה כנ"ל. (אא"כ ההערות שם אינם למרן הח"ח זצ"ל).
על ידי פלתי
ד' יוני 21, 2017 7:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש כאן טעות סופר? - מ"ב הל' ציצית סי' כד
תגובות: 15
צפיות: 247

Re: האם יש כאן טעות סופר?

מה שנכון נכון כתב:כוונתו לאמור בסוטה כא ע"א שתורה בעידנא דעסיק בה מצלא מיצה"ר, ואילו מצוה לא מצלא אפי' בעידנא דעסיק בה, וע"ז אמר כאן שאף שבד"כ אין למצוה כח להגן מיצה"ר, ציצית שונה ועדיפה משאר המצוות.

צדקת ממני. ייש"כ.
על ידי פלתי
ד' יוני 21, 2017 7:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש כאן טעות סופר? - מ"ב הל' ציצית סי' כד
תגובות: 15
צפיות: 247

Re: האם יש כאן טעות סופר?

הגהה ברורה. (לכאורה במקור היה כתוב בקיצור אי' {אית].
וכיהודה ועוד לקרא:
8.jpg
8.jpg (20.45 KiB) נצפה 229 פעמים
על ידי פלתי
ד' יוני 21, 2017 6:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה נברא העולם בבי"ת?
תגובות: 6
צפיות: 119

Re: למה נברא העולם בבי"ת?

הרה"ג מה שנכון נכון, הפלא ופלא. יישר חילך לאורייתא.
על ידי פלתי
ד' יוני 21, 2017 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה נברא העולם בבי"ת?
תגובות: 6
צפיות: 119

Re: למה נברא העולם בבי"ת?

מה שנכון נכון כתב:האו"ז (א"ב שבתחלת הספר) מבאר שמה שפתוחה 'מלפניה' מלמד שרק במה 'שלפניך' אתה יכול לדרוש.

אבל שאלתי היתה איך לומדים שאסור לדרוש במה שלפנים. הרי הבי"ת פתוחה מלפנים.
על ידי פלתי
ד' יוני 21, 2017 6:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה נברא העולם בבי"ת?
תגובות: 6
צפיות: 119

למה נברא העולם בבי"ת?

8.jpg
8.jpg (36.09 KiB) נצפה 119 פעמים

לא הבנתי איך משמע שלא ידרוש מה שלפנים, הא הבי"ת סגור רק מג' צדדים ופתוח מלפניו.
על ידי פלתי
ג' יוני 20, 2017 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס כהנים מפרס
תגובות: 19
צפיות: 395

Re: ייחוס כהנים מפרס

את מה משעבדים למה - לפעמים את המדע לחז"ל ולפעמים איפכא. אתה מדבר מידיעה, או שמא זו סתם השמצה? אני מביע את דעתי הענייה על מה שראיתי מכתביו, שאינו מדייק לא בפרשנותו לדברי חז"ל ולא בעובדות המדעיות. אמנם מקובלת עלי הבקשה לא להרחיב עוד את הדיבור בעניין. כלומר, אתה מתחיל בלשון הרע: הוא מעוות את...
על ידי פלתי
ג' יוני 20, 2017 7:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס כהנים מפרס
תגובות: 19
צפיות: 395

Re: ייחוס כהנים מפרס

סגי נהור כתב:את מה משעבדים למה - לפעמים את המדע לחז"ל ולפעמים איפכא.

אתה מדבר מידיעה, או שמא זו סתם השמצה?
על ידי פלתי
ג' יוני 20, 2017 6:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס כהנים מפרס
תגובות: 19
צפיות: 395

Re: ייחוס כהנים מפרס

מה הכוונה?
על ידי פלתי
א' יוני 18, 2017 12:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש במגבות משומשות - ז"נ וזה לא חסר?
תגובות: 5
צפיות: 128

Re: שימוש במגבות משומשות - ז"נ וזה לא חסר?

נפוץ במקוואות מגבות המיועדות להשכרה, למנויים או בתשלום ח"פ. המשכיר הציב מודעה עם רשימת הגבלות מחמירה. אסור לעשות שימוש במגבת משומשת ללא תשלום, אסור להניח מגבת משומשת על הרצפה, ועוד כיו"ב. מה דעת הת"ח דפה. כיון שהמגבות מיועדות לכביסה, ולכאורה אין שום נזק לבעלים משימוש הנ"ל, האם י...
על ידי פלתי
ב' יוני 12, 2017 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "איבעית אימא קרא איבעית אימא סברא". האם לפעמים ר"ל דצריך גם קרא וגם סברא?
תגובות: 5
צפיות: 115

Re: "איבעית אימא קרא איבעית אימא סברא". האם לפעמים ר"ל דצריך גם קרא וגם סברא?

בהגמ' ריש זבחים, ראיתי פעם, לא זוכר כעת היכן, דיש נפ"מ גדולה אם לומדים מקרא או מסברא, דאי ילפינן מקרא, לא ילפינן אלא נדבה דאיירי ביה קרא דמוצא שפתיך, אבל אשם לא. אבל מסברא ילפינן נמי אשם.

עבור לחיפוש מתקדם