החיפוש הניב 1503 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלתי
ה' נובמבר 16, 2017 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אף אין יש רוח בפיהם"
תגובות: 24
צפיות: 561

Re: "אף אין יש רוח בפיהם"

המילה המצויה כל כך: ליכא. שפירושא לא איכא.
על ידי פלתי
א' נובמבר 12, 2017 8:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 47
צפיות: 708

Re: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח

פרשת במדבר רגילים העולם לומר במ"ם קמוצה אעפ"י שהיא פתוחה.
על ידי פלתי
ה' נובמבר 09, 2017 8:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד נאמן באיסורים בניק
תגובות: 28
צפיות: 1144

Re: עד אחד נאמן באיסורים בניק

יש לעיין בהלכות היתר עגונות, שכתב הרמב"ם שאם מצאו כתב שאיש פלוני מת "ונודע שזה כתב ישראל" - תנשא אשתו. והשאלה היא מה ההגדרה של "נודע שזה כתב ישראל", ומסתמא דנו בזה ראשונים ואחרונים, ודון מינה ואוקי באתרין. כוונת הרמב"ם כפי שפירשוהו הראשונים שנודע על ידי קיום שכתבו ישרא...
על ידי פלתי
ד' אוקטובר 11, 2017 1:57 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הושע נא שואגים הושע נא (הושע נא)
תגובות: 15
צפיות: 553

Re: הושע נא שואגים הושע נא (הושע נא)

חיימשה כתב:ואני התפללתי בביהכ"נ שנוהגים כאות ג', ורק בפיסקה שהובאה בכותרת החזן אמר תחילה וסוף.
הושע נא שואגים הושע נא.

זה אינו שונה מן השאר, אא"כ אמרו הושע נא נא שואגים הושע נא הושע נא.
על ידי פלתי
ג' אוקטובר 03, 2017 9:05 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חשש 'בית קיבול' בהכנסת ברגים בקורה המחזיק הסכך
תגובות: 6
צפיות: 189

Re: חשש 'בית קיבול' בהכנסת ברגים בקורה המחזיק הסכך

חפש באוצר בורג בית קיבול, ותמצא נחת.
על ידי פלתי
ב' אוקטובר 02, 2017 11:53 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פלכו קלטתו. כף דגושה בנחמיה כמו נסך נסכו (תוס' זבחים קיז א): מה רצו בזה?
תגובות: 6
צפיות: 247

Re: פלכו קלטתו. כף דגושה בנחמיה כמו נסך נסכו (תוס' זבחים קיז א): מה רצו בזה?

נחמיה פרק ג פסוק יז אַחֲרָ֛יו הֶחֱזִ֥יקוּ הַלְוִיִּ֖ם רְח֣וּם בֶּן־בָּנִ֑י עַל־יָד֣וֹ הֶחֱזִ֗יק חֲשַׁבְיָ֛ה שַׂר־חֲצִי־פֶ֥לֶךְ קְעִילָ֖ה לְפִלְכּֽוֹ: ס רש"י (יז) לפלכו - מאותה שררה חצי פלך בנה בנין זה לפלכו. כ"ף דגושה כאשר יאמר מן מלך מלכו מן עבד עבדו כן יאמר מן פלך פלכו שאות אחרונה של שם...
על ידי פלתי
ג' ספטמבר 26, 2017 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטה כ"י למסכת נזיר ומס' עבודה זרה
תגובות: 2
צפיות: 136

Re: שיטה כ"י למסכת נזיר

יש כתב יד או צילום כת"י בספריה הלאומית של השיטה לנזיר (ברית יעקב). החידושים שבכתב יד נדפסו בספר, אבל כל ההגהות נשמטו ונמצאות רק בכתה"י.
על ידי פלתי
ג' ספטמבר 26, 2017 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התקדשי לי ע"מ שאני בינוני ונמצא צדיק
תגובות: 16
צפיות: 1652

Re: התקדשי לי ע"מ שאני בינוני ונמצא צדיק

אלא בודאי הפירוש שכיון שאמר על מנת שאני רשע, אבל נמצא צדיק, אנחנו מחפשים עבירה כזו שעל ידה יהיה רשע, ואין לך עבירה כזו אלא ע"ז .אבל ברור ומכ"ש שיש הרבה אפשרויות שלא היה רשע אלא בינוני. קשה למצוא עוד עבירות? אולי אכל כזית נבילה בדרך לחופה? מי שאוכל נבילה עדיין לא נעשה רשע גמור בכך. משא&quo...
על ידי פלתי
ג' ספטמבר 26, 2017 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התקדשי לי ע"מ שאני בינוני ונמצא צדיק
תגובות: 16
צפיות: 1652

Re: התקדשי לי ע"מ שאני בינוני ונמצא צדיק

עכ"פ כוונתי פשוטה. דאי חיישינן לע"ז החמורה לעשותו רשע, מכ"ש דחיישינן לעבירות קלות שיעשוהו בינוני, וק"ל. כל הרעיון של הגמרא זה למצוא עבירה על ידי הירהור בשעת קידושין. למה דוקא בשעת קידושין ולא לפני כן? למה דוקא הרהור? למה למשל לא חיישינן לביטול תורה, או שמא האמין ללשון הרע? או שמ...
על ידי פלתי
ג' ספטמבר 26, 2017 5:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התקדשי לי ע"מ שאני בינוני ונמצא צדיק
תגובות: 16
צפיות: 1652

Re: התקדשי לי ע"מ שאני בינוני ונמצא צדיק

קראקובער כתב:
פלתי כתב:אין לי כח לכתוב. אבל הדברים שלך תמוהים ביותר ופשוט.

צדיקים כידוע אומרים מעט ולפי התגובה שלך אתה בטח בעל תשובה שאפילו צדיקים גמורים אינם עומדים במחיצתם..

הלואי.
עכ"פ כוונתי פשוטה. דאי חיישינן לע"ז החמורה לעשותו רשע, מכ"ש דחיישינן לעבירות קלות שיעשוהו בינוני, וק"ל.
על ידי פלתי
ג' ספטמבר 26, 2017 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התקדשי לי ע"מ שאני בינוני ונמצא צדיק
תגובות: 16
צפיות: 1652

Re: התקדשי לי ע"מ שאני בינוני ונמצא צדיק

קראקובער כתב:לכאורה הדין שאינה מקודשת דע"מ שאני רשע אפילו נמצא צדיק הוי ספק קידושין חיישינן שמא הרהר בע"ז אבל עד כמה שהרהר בע"ז הוא רשע שנאמר למען תפוש וכו' אבל בינוני הוא לא.

אין לי כח לכתוב. אבל הדברים שלך תמוהים ביותר ופשוט.
על ידי פלתי
א' ספטמבר 17, 2017 10:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם, כמו שיש "אסמכתא בעלמא", ככה יש גם "הצד השוה בעלמא"?
תגובות: 14
צפיות: 385

Re: האם, כמו שיש "אסמכתא בעלמא", ככה יש גם "הצד השוה בעלמא"?

חיפשת באוצר 'השוה-בעלמא'? לא, וזאת משתי סיבות: א. אין לי אוצר. ב. אני לא מחפש את עצם המילים "צד השוה בעלמא", אלא רק את הרעיון שמסתתר מאחוריהן, והרי יתכן שהרעיון עצמו מצוי בספרים תחת כינוי אחר, ולאו דווקא תחת הכינוי "צד שוה בעלמא". א. יש לך את אתר הטאבלט חינם. ב. נכון שהחיפוש לא ...
על ידי פלתי
א' ספטמבר 17, 2017 8:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם, כמו שיש "אסמכתא בעלמא", ככה יש גם "הצד השוה בעלמא"?
תגובות: 14
צפיות: 385

Re: האם, כמו שיש "אסמכתא בעלמא", ככה יש גם "הצד השוה בעלמא"?

אמנם יש צד השוה שיש לו פירכה, אבל אני לא שואל עליו, אלא אני שואל על צד שוה, כזה שאמנם אין לו פירכה, ושאעפ"כ אמרינן שהוא "צד-שוה בעלמא" דלא ילפינן מיניה (כי היכי דלא ילפינן מ"אסמכתא בעלמא" כנודע). יש דבר כזה? לדעתי יש לך טעות בהגדרת השאלה. כי והיה אם יש צד שווה דלא ילפינן מי...
על ידי פלתי
א' ספטמבר 17, 2017 7:57 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 177
צפיות: 18275

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

מרחביה כתב:האם אפשר להוסיף ברשימות הספרים אפשרות לרשימה של כל הספרים? (לטעמי מתאים שאפשרות זו תהיה ברירת המחדל, כמו בתוכנה ובאוצר המקוון. אבל אני מבין שזה ענין של טעם אישי, אז עכ"פ שתהיה האפשרות.)

מעודי תמהתי מה יש להציע רשימה של 80 אלף ספרים? מה התועלת בכך? ועוד בתור ברירת מחדל?
על ידי פלתי
ה' ספטמבר 14, 2017 9:49 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 94
צפיות: 6500

Re: אבהות ללא תנאי?

אך באמת, אמרתי להם, אין זה נכון כלל, כי האהבה שהם אהבו את בניהם נשאה פרי נצחי - היא מעוררת את אהבת הבנים לבניהם, מה שאדם קיבל מהוריו הוא מעביר לבניו, ובניו יעבירו לבני בניהם וכו' וכו'. נמצא שאדרבה - אילו היו הבנים מחזירים להורים את כל מה שקיבלו מהם, היה המעגל נסגר בכך. הקב"ה נתן לנו כהורים כוח...
על ידי פלתי
ד' ספטמבר 13, 2017 1:28 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 177
צפיות: 18275

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

מלבד זאת צריך להבין שכל משתמש נוסף באינטרנט כרוך בהשקעת משאבים, הן של כוח השרתים הן של רוחב הפס והן של שירות התמיכה.
על ידי פלתי
ד' ספטמבר 13, 2017 1:34 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 177
צפיות: 18275

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

יאיר כתב:
מרחביה כתב:אם זה יחליף את המקוון הנוכחי, אז חבל. מקופיא נראה שבעבודה על מחשב הקונספט הקיים נוח בהרבה

מסכים בהחלט!!

אפשר לפרט מה בדיוק יותר נוח? לטעמי המקוון הישן הרבה פחות נוח, אני לא מסתדר איתו כלל...
על ידי פלתי
ד' ספטמבר 13, 2017 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: קטן שהגדיל באמצע השינה והזיק: חייב או פטור?
תגובות: 19
צפיות: 555

Re: קטן שהגדיל באמצע השינה והזיק: חייב או פטור?

ביליצר כתב:
קראקובער כתב:
ביליצר כתב:בודאי זה שהגדיל אינו אונס גמור בכדי להפטר ,

לא בטוח, ובגדול זה תלוי במה שדנו האחרונים מה הפטור בקטן.


זה פשוט ,ובכלל גם קטן לדעת הרבה חייב בדיני שמים ,כשיגדל וכו,,

למה זה פשוט? הרי כאשר הלך לישון, עדיין היה קטן לאו בר דעת. ומדוע לא יחשב כמי שהניח אחר אצלו לאחר שנרדם?
על ידי פלתי
ג' ספטמבר 12, 2017 11:21 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 177
צפיות: 18275

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

אוצר החכמה כתב:
ירח בן יומו כתב:לא הבנתי. אני רוצה לראות רשימה של כל הספרים על חושן משפט. איך אני עושה את זה בלי למיין לפי סימנים?


בתכנה אכן יש את זה. חשבנו כאן לוותר על זה נשקול שנית.

סליחה לא הבנתי. הסתכלתי וראיתי שישנה אפשרות לבחור סינון נושאים\שלחן ערוך\חשן משפט והרי לך כל רשימת הספרים על חושן משפט בלי למיין לפי סימנים.
על ידי פלתי
ב' ספטמבר 11, 2017 11:51 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 177
צפיות: 18275

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

איזה לחצנים למשל מקילים?
על ידי פלתי
ב' ספטמבר 11, 2017 11:11 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 177
צפיות: 18275

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

כשאתה אומר הרגיל אתה מתכוון לתכנה או לאתר? התכנה ודאי יותר נוחה למרות המראה המיושן וגם המקוון לענ"ד קל יותר להתמצא בו מאשר המראה המצועצע הנוכחי שלא ממש ברור על מה ללחוץ בשביל כל פונקציה. מעניין מה מצאת יותר נוח בתוכנה. אני לא מתכוון לדברים שמתרגלים אליהם, כי בודאי שממשק חדש דורש הסתגלות. אך הא...
על ידי פלתי
ב' ספטמבר 11, 2017 6:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 153
צפיות: 6166

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

כבר כתבתי לעיל שזו בדיוק הנקודה - על כך שכאשר דנים במנהג של צדיק אחר הוא מיד יכנס ל'אסקפלריא' ולא ישאירו אותו במנוחה ב'בית המדרש'. לגבי החזו"א אנחנו מנסים למצוא כל מיני הסברים על הנהגתו. וברור לכולם שהנהגה זו היתה שייכת לו בלבד. משא"כ לגבי שינה בסוכה ולגבי תפילה לאחר זמן, אם נמצא הסבר להנ...
על ידי פלתי
ב' ספטמבר 11, 2017 5:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 153
צפיות: 6166

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

כבר כתבתי לעיל שזו בדיוק הנקודה - על כך שכאשר דנים במנהג של צדיק אחר הוא מיד יכנס ל'אסקפלריא' ולא ישאירו אותו במנוחה ב'בית המדרש'. לגבי החזו"א אנחנו מנסים למצוא כל מיני הסברים על הנהגתו. וברור לכולם שהנהגה זו היתה שייכת לו בלבד. משא"כ לגבי שינה בסוכה ולגבי תפילה לאחר זמן, אם נמצא הסבר להנ...
על ידי פלתי
ב' ספטמבר 11, 2017 8:29 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: משפחה מלשון שפחה
תגובות: 20
צפיות: 942

Re: משפחה מלשון שפחה

דרומי כתב:הייתי באיזו שמחה ב"ה, ושמעתי מפי א' הדרשנים רעיון נחמד ש'משפחה' הוא מלשון 'שפחה', והיינו, שהיות האדם בן למשפחה, גורם לו לשעבוד ולחוב ובדוגמת עבד ושפחה, שנדרש הוא להתייחס באופן מסויים וכו', ואינו יכול לעשות ככל שלבו חפץ כו'.

בהיותי מחבב חידודים כגון דא, באתי בשאלתי האם יש מקור נאמן לרעיון זה?
על ידי פלתי
א' ספטמבר 10, 2017 5:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבי שמעון דלית ליה מוקצה
תגובות: 2
צפיות: 129

Re: רבי שמעון דלית ליה מוקצה

לכאורה הוא גמרא מפורשת שבת קנ"ז ע"א וב"ה כר"ש.
על ידי פלתי
א' ספטמבר 10, 2017 1:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזו מהדורה של הש"ס השתמש המחבר?
תגובות: 9
צפיות: 380

Re: באיזו מהדורה של הש"ס השתמש המחבר?

האם תוכל להבחא דוגמא לחוסר הרלוונטיות שמצאת בדפוס ונציה הנ"ל?
על ידי פלתי
ו' ספטמבר 08, 2017 1:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזו מהדורה של הש"ס השתמש המחבר?
תגובות: 9
צפיות: 380

Re: באיזו מהדורה של הש"ס השתמש המחבר?

אִיךְ-מֶיְין כתב:מדובר בגאון מחכמי מרוקו/תוניס לפני שלוש מאות שנה שעשה הגהות על ש"ס רש"י ותוס' .
כשבדקתי בדפוס ונציה חלק מההגהות לא רלונטיות שם, וכן בדפוס בזל.
אם כן על איזו מהדורה אחרת של הש"ס עשה את הגהותיו?
אשמח מאוד לתשובה!

באיזה דפוס ונציה בדקת. יש כמה דפוסי ונציה עם שינויים משמעותיים ביניהם.
על ידי פלתי
ו' ספטמבר 08, 2017 12:21 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 94
צפיות: 6500

Re: אבהות ללא תנאי?

ומה עם ילדים שנשרו? האם ראוי לנתק איתם את היחסים?
מדובר שאינם עושים להכעיס, אלא פשוט נפלו במלחמת היצר.
על ידי פלתי
ב' ספטמבר 04, 2017 7:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 65774

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

ההכלאות של הקורניש זה דבר ברור או השערה,איך אפשר לדעת ברור מה היה לפני יותר ממאה שנה? והאם ההכלאה היה במכוון או לא. בפשטות דבר המופיע בספרי התקנים הרשמיים ובספרי הלימוד, ובמאמרים הרישמיים של האונברסיטאות, וזה לא מופיע כתאוריה אלא כדבר עובדתי לא כהשערה, דבר כזה הגדרתו המוסכמת על כל מי שאינו דמגוג כד...
על ידי פלתי
ב' ספטמבר 04, 2017 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 65774

Re: שילוח הקן - בעוף בראקל

האם אפשר לקיים שילוח הקן, בעופות מסוג בראקל??? למי שנוהג כדעת רוב פוה"ד שלא לאכול בראקל אין לו לקיים שילוח הקן בבראקל. וזה ע"פ דברי החת"ס בשו"ת (או"ח ח"א ס"ק) וז"ל: ועיין רמב"ן בנימוקי חומש שלו [דברים כ"ב - ו'] כתב עפ"י רמב"ם במורה נבוכים ...
על ידי פלתי
א' ספטמבר 03, 2017 11:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 65774

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

המראה מקום שנתתי זה הגמרא והתוס' שהביא פנ"י. תעיין בפנים. (למקרה שאין לך עכשיו גמרא זמינה, ציטטתי את לשון התוס' שכולל גם את הגמ'.) כל עוף הדורס טמא - וא"ת והיכי קים להו לרבנן הך מילתא וכי קניגי או בליסטרי היו שבדקו כל העופות טהורים ואין שום עוף טהור דורס הא אמר לקמן (דף סג:) דלעופות טהורי...
על ידי פלתי
א' ספטמבר 03, 2017 11:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 65774

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

לא הבנתי כ"כ, בגמ' מבואר שאין רק 24 עופות טמאים שפי' התורה מי שבקי בהן יכול לאכול כל עוף שאינו מהן, ואם בכ"ז יש לו כל הסימני טומאה טמא, ומסביר רש"י שאז אנו מזהים אותו עם מין נשר. ואם בקי בהן די לו בסימן אחד שאינו דורס, ויש שאומרים דבעי עוד סימן שקורקבנו נקלף שאז אנו בטוחים שאינו אחד ...
על ידי פלתי
א' ספטמבר 03, 2017 9:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 65774

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

לא הבנתי כ"כ, בגמ' מבואר שאין רק 24 עופות טמאים שפי' התורה מי שבקי בהן יכול לאכול כל עוף שאינו מהן, ואם בכ"ז יש לו כל הסימני טומאה טמא, ומסביר רש"י שאז אנו מזהים אותו עם מין נשר. ואם בקי בהן די לו בסימן אחד שאינו דורס, ויש שאומרים דבעי עוד סימן שקורקבנו נקלף שאז אנו בטוחים שאינו אחד ...
על ידי פלתי
א' ספטמבר 03, 2017 3:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 65774

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

איפה זו הגמרא הזו ואיזה תוס'? חולין ס"ב. היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור וכו'. אמר אמימר הלכתא (בדלא בקי בהן ובשמותיהן) עוף הבא בסימן אחד טהור והוא דלא דריס תוס' ד"ה והוא דלא דריס. פירש בקונטרס כדמשכחת ביה סימן אחד מחזקינן ליה בטהור כל כמה דלא חזינן ליה דדריס וקשה אמאי טהור ש...
על ידי פלתי
א' ספטמבר 03, 2017 1:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 65774

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

שבוע טוב בגמרא כתוב שכל עוף הדורס טמא. לא מספק אלא מודאי. וכבר תמהו התוס' שם מנא לן הא. וכתבו דשמא קבלה היא מימות נח שהכיר את כל העופות וידע שאין לך שום עוף טהור שהוא דורס. איפה זו הגמרא הזו ואיזה תוס'? התוס' בחולין דף סא ע"א ד"ה כל עוף הדורס טמא אני שאלתי איפה הגמרא ותוס' שהביא הרב פרי י...
על ידי פלתי
א' ספטמבר 03, 2017 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 65774

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

שבוע טוב האם התורה אסרה כל מין שהוא דורס. או שכל מי שהוא דורס (או חולק רגליו) אז מספק אנו חוששים שהוא מהכ"ד מינים שרובם דורסים? בגמרא כתוב שכל עוף הדורס טמא. לא מספק אלא מודאי. וכבר תמהו התוס' שם מנא לן הא. וכתבו דשמא קבלה היא מימות נח שהכיר את כל העופות וידע שאין לך שום עוף טהור שהוא דורס. בג...
על ידי פלתי
ש' ספטמבר 02, 2017 8:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 65774

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

ברזלים כתב:שבוע טוב

האם התורה אסרה כל מין שהוא דורס. או שכל מי שהוא דורס (או חולק רגליו) אז מספק אנו חוששים שהוא מהכ"ד מינים שרובם דורסים?

בגמרא כתוב שכל עוף הדורס טמא. לא מספק אלא מודאי. וכבר תמהו התוס' שם מנא לן הא. וכתבו דשמא קבלה היא מימות נח שהכיר את כל העופות וידע שאין לך שום עוף טהור שהוא דורס.
על ידי פלתי
ו' ספטמבר 01, 2017 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 65774

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

חזון-איש'ניק כתב:
פלתי כתב:[q

א. אין דבר כזה זפק נקלף.
ב. אם יש סימני טהרה אין מוכח להתירו, רק באופן שיש בו כל הסימנים כולם.
ג. אם יש סימני טומאה כן יועיל מסורת להתירו ובלבד שאינו דורס.
ג.

ב"ה שמצאת על מה להגיב,
א. כן כתיב בשו"ע קרקבנו וזקפו נקלף ביד

בשו"ע שלפני לא כתוב כך. שמא יש לך גירסא אחרת?

עבור לחיפוש מתקדם