החיפוש הניב 1712 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלתי
ג' אפריל 24, 2018 4:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת ש"ס מתוקנת בפנים (והנוסח הישן על הגליון)
תגובות: 29
צפיות: 593

Re: מהדורת ש"ס מתוקנת בפנים (והנוסח הישן על הגליון)

1. יש לפניו כ"י ודפוס של ספר מסוים, והוא טוען שלמרות קירבת הנוסח, ברור שהדפוס לא נדפס ישירות מכה"י שלפניו, ומביא לכך הוכחות וכו'. (כלשהו בדבריי הקודמים היינו מסוים, ולא כל כה"י). 2. התייחסתי לגמרא ולא לתוספות. זו תמיד שאלה של רזולוציה. אני חושב שאם נספור מילים אז בהחלט פעמים רבות הלו...
על ידי פלתי
ג' אפריל 24, 2018 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת ש"ס מתוקנת בפנים (והנוסח הישן על הגליון)
תגובות: 29
צפיות: 593

Re: מהדורת ש"ס מתוקנת בפנים (והנוסח הישן על הגליון)

1. לא הבנתי מה העורך הוכיח. איזה דפוס לא נדפס מכ"י? הדפוסים הישנים? אולי תסביר קצת לקשי הבנה כמוני. 2. יש הרבה מאד תיקונים שאינם בשום כת"י, ביחוד בתוספות שיש הרבה מהם שאין עליהם כתבי יד בהרבה מסכתות. ומש"כ שפעמים רבות דווקא הלשון שמפריע ללומד הבקיאות וכו', נראה לי שקצת נסחפת במילים &q...
על ידי פלתי
ג' אפריל 24, 2018 7:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 634

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

אוה"ח הק' פרשת אחרי מות
על ידי פלתי
ב' אפריל 23, 2018 6:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

אתה לגמרי צודק, אבל בכל אופן אפשר להסתדר גם בלי המילים האלו, שמובנות מאליהן.
(אני רק מנסה ליישב הגהת הב"ח, ואני מבין את טענתך לגמרי).
על ידי פלתי
ב' אפריל 23, 2018 5:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

מדוע אין לו מובן? הרי כבר בתחילת דבריו אמר שלא גרסינן לזה.
על ידי פלתי
ב' אפריל 23, 2018 1:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אמורא ששמו סבריו
תגובות: 13
צפיות: 257

Re: אמורא ששמו סבריו

קאצ'קלה כתב:
שמואל דוד כתב:עכשיו ראיתי בספר זבחי אפרים שכתב שסברין הוא מלשון רבנן סבוראי

דברי הזבחי אפרים כאן אינם יותר מהשערה בעלמא.

הרבה הגהות מצינו מסברא בעלמא.
על ידי פלתי
ב' אפריל 23, 2018 1:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קראתי בציטוט שהבאת. אולי תסביר...
על ידי פלתי
ב' אפריל 23, 2018 7:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אמורא ששמו סבריו
תגובות: 13
צפיות: 257

Re: אמורא ששמו סבריו

סבריו.jpg
סבריו.jpg (49.04 KiB) נצפה 209 פעמים
על ידי פלתי
ב' אפריל 23, 2018 7:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

אולי משום דרש"י כבר כתב בתחילת הדיבור ול"ג, ולכן מחק את הכפילות.
על ידי פלתי
א' אפריל 22, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלוחי קידוש החודש משום שטרות
תגובות: 5
צפיות: 94

Re: שלוחי קידוש החודש משום שטרות

כמדומני שבאה"ע סי' קכ"ו איתא שאם היום והתאריך אינם תואמים ויש ביניהם הפרש של יום אחד, אין זה שטר מוקדם, דתלינן שהסופר טעה בקביעות החודש.
על ידי פלתי
א' אפריל 22, 2018 7:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

עי' בתוס' דהטעם דשינוי בעלים יחשב כשינוי קודש היינו משום דכתיב גבי תודה "שלמיו" דמשמע דווקא שלמים שלו ולא של חבירו. אבל בשאר קרבנות באמת שינוי בעלים לא יחשב כשינוי קודש. ואמנם רש"י ס"ל דה"ה בכל הקרבנות כולם, אבל כבר כתבו המפרשים דאין זה משום סברא אלא משום דהוקשו כל הקרבנות כ...
על ידי פלתי
ש' אפריל 21, 2018 9:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

נראה שעיקר השאלה היתה לגבי שינוי הבעלים, האם כשהבעלים הם אחרים, זה חשיב שינוי בשם הקרבן והוי בבחינת שינוי קודש?
אבל לגבי תודה שלו, אע"ג דאינה על אותה הודיה, אפשר שפיר דאינו חשיב שינוי קודש, כיון דסוף סוף שניהם קרבן תודה ושניהם של אותו הבעלים.
על ידי פלתי
ו' אפריל 20, 2018 7:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

צודק!
אבל בכל אופן לא הבנתי שהרי הרב ברגר שאל מאשם ואתה השבת לו מחטאת....
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 10:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:שאלתי חכ״א שליט״א והשיב וז״ל כי שם מדובר על שינוי בעלים בחטאת שפוסל.
ואילו כאן על שינוי בעלים של שלמים שאינו פוסל. (לשם ששה דברים הוא רק לכתחילה) ע״כ

לא הבנתי, הרי באמת כן למדים שינוי בעלים בזריקה לכל הקרבנות מחטאת, דהיינו ילפותא דרב אשי דף ד' ע"ב.
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 10:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הפסוק דוכפר עליו איירי בזריקה דוקא, דילפינן מינה שתהא זריקה לשם בעלים (וכדמסיק רב אשי לקמן ע"ב), והכא בעינן ללמוד גם על שאר העבודות. אבל גם בלא"ה לא קשיא, דכאן בסוגיין הוא עיקר הלימוד מהיכן למדים שינוי בעלים, ומה שהביאה הגמרא לעיל את הדרשה דוכפר עליו, הוא על סמך מסקנת הסוגיא כאן בהמשך. וק...
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 10:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

עזריאל ברגר כתב:יש עוד פסוקים כאלו, כגון "והכהן יכפר עליו באיל האשם ונסלח לו", ומעניין שהגמרא לא הביאה אותו להוכיח שאשם צ"ל לשם בעליו.

א"צ לימוד על כל קרבן לשם בעלים, דכולם למדים משלמים דכתיב בהו שאר העבודות, וזריקה בחטאת לרב אשי. וכולהו קרבנות ילפי מהיקישא דזאת תורת.
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 12:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש
תגובות: 16
צפיות: 997

Re: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש

היסטוריע
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 8:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הפסוק דוכפר עליו איירי בזריקה דוקא, דילפינן מינה שתהא זריקה לשם בעלים (וכדמסיק רב אשי לקמן ע"ב), והכא בעינן ללמוד גם על שאר העבודות. אבל גם בלא"ה לא קשיא, דכאן בסוגיין הוא עיקר הלימוד מהיכן למדים שינוי בעלים, ומה שהביאה הגמרא לעיל את הדרשה דוכפר עליו, הוא על סמך מסקנת הסוגיא כאן בהמשך. וק&...
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 7:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:ד.
זביחה מנלן כו׳ קבלה מנלן כו׳ זריקה מנלן כו׳ הולכה מנלן כו׳
לכאורה יש להעיר מדוע נקט שלא כסדרם והול״ל הולכה קודם זריקה.
ואפשר לומר משום שהולכה אפשר לבטלה ולכן נקט לה לבסוף.

ברוך שכיוונת
123.jpg
123.jpg (30.32 KiB) נצפה 400 פעמים
על ידי פלתי
ה' אפריל 19, 2018 7:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

עיין שם באריכות, שני מהלכים בזה.
הגרי%27%27מ.jpg
הגרי%27%27מ.jpg (66.19 KiB) נצפה 388 פעמים
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 10:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

א. זה לא צד חמור. זו פירכא רגילה. ב. זה לא היקש. בכור ומעשר ופסח לא הוזכרו בפסוק שבו מקישים. א. לא יודע מה זאת אומרת פירכא רגילה, אבל גם פירכא רגילה אין משיבין על ההיקש. ב. זה כן היקש, כי בכור ומעשר הוזכרו בפסוק ממנו מקישים, כדאיתא לקמן ז' ע"ב ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם זה בכור ...
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 9:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

צודק. אבל א"כ ודאי שהתירוץ עולה יפה אם נאמר ששחיטה צריכה שליחות, וכ"ש אם הבעלים בעצמו שוחט.
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 8:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

נראה לי שלא הבנתי מה רצונך לומר בכך.
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 2:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

לכאורה אי הני כהני שלוחי דידן, א"כ הוא שליח לקיים את מוצא שפתיו של המשלח, הבעלים.
ונראה דגם אי הוי שלוחא דרחמנא היינו שרחמנא מינה אותו שליח לקיים את מוצא שפתי המקדיש, הבעלים.
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 1:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14353

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

סגי נהור כתב:
פלתי כתב:
דרומי כתב:ברור שיש 'קפאון' מסויים, שהרי אין מקדשים את החודש ע"פ הראיה והלוח קבוע מראש וכו' וכו'.

ראיתי ברבינו בחיי שמביא שיטת רבינו חננאל, שמעולם ועד היו מקדשים על פי חשבון, והא דהיו מקדשים על פי עדים, אינו אלא לרווחא דמילתא, אבל עיקר הקידוש היה לפי חשבון.

צריך לראות את הדברים בפנים.

ר''ח.jpg
ר''ח.jpg (87.82 KiB) נצפה 433 פעמים
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 12:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 99
צפיות: 3159

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

באמת מאמר מוזר ומופרך.
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 12:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14353

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

דרומי כתב:ברור שיש 'קפאון' מסויים, שהרי אין מקדשים את החודש ע"פ הראיה והלוח קבוע מראש וכו' וכו'.

ראיתי ברבינו בחיי שמביא שיטת רבינו חננאל, שמעולם ועד היו מקדשים על פי חשבון, והא דהיו מקדשים על פי עדים, אינו אלא לרווחא דמילתא, אבל עיקר הקידוש היה לפי חשבון.
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 7:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים
תגובות: 9
צפיות: 273

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים

שפת אמת
על ידי פלתי
ד' אפריל 18, 2018 7:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים
תגובות: 9
צפיות: 273

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים

חידושי רבינו הגרי"מ פיינשטיין ג' כרכים
שיעורי רבינו יחיאל מיכל פיינשטיין ב' כרכים
שיעורי רבינו משולם דוד הלוי ה' כרכים
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 11:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14353

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

כל הנ"ל נכון לגבי תקנת חז"ל. אבל פסול נשים היא מדאורייתא, כאן אין אנו מוצאים שאפשר לשנות את ההלכה לפי המציאות החדשה. בדיוק להיפך! לכל מי שלמד את הרמב"ם בהל' ממרים. הרמב"ם מחלק, שבדרשות מן התורה, כל בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד הגדול כפי מה שנראה בעיניו; בגזירה ותקנה שפשטה ...
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 10:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14353

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

בן מלך כתב:לא נראה לי שהיום היו קובעים ש"טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו", פשוט המציאות מוכיחה במקרים רבים אחרת.

אתה באמת חושב שהמימרא הזו כבר לא אקטואלית?
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 8:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1201

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

פרנקל תאומים כתב:הרב עקביה, לפלא עליך שלא תפסת...

נראה לי שאתה לא תפסת את הציניות שבדברי עקביא. אם אינני טועה.
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 7:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

מחשבה בטעות שזה שלמים אינה מחשבה לאכול מחר. רק מחשבה מפורשת בעניין אכילה (או הקטרה) פוסלת. האם יש לך ראיה על זה? או שמא הקושיא הנ"ל היא הראיה היחידה? אני מחפש ראיה לזה כבר הרבה זמן. אתה רוצה לטעון שכל השוחט אשם לשם שלמים ה"ז פיגול?! [/quote] כמובן שלא, שהרי במתניתין כתוב שכשר. רק אני שואל...
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 7:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

מחשבה בטעות שזה שלמים אינה מחשבה לאכול מחר. רק מחשבה מפורשת בעניין אכילה (או הקטרה) פוסלת. האם יש לך ראיה על זה? או שמא הקושיא הנ"ל היא הראיה היחידה? אני מחפש ראיה לזה כבר הרבה זמן.[/quote] אתה רוצה לטעון שכל השוחט אשם לשם שלמים ה"ז פיגול?![/quote] כמובן שלא, שהרי במתניתין כתוב שכשר. רק א...
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 6:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

האם יש לך ראיה על זה? או שמא הקושיא הנ"ל היא הראיה היחידה? אני מחפש ראיה לזה כבר הרבה זמן.
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 6:46 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצה על בית דפוס
תגובות: 36
צפיות: 2336

Re: המלצה על בית דפוס

מבקש חכמה כתב:האם יש המלצות נוספות?
לגבי אמונה וחסד שהוזכר האם מדובר בירושלים או במישור אדומים?

האם דפוס אלון הוזכר כאן? כמדומני הוא מדפיס את שוטנשטיין. הם טובים מאד, הדפסתי אצלם הרבה.
אבל כמובן צריך להתנהל בזהירות כמ"ש מעלי. וד"ל.
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 5:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב, ב מדוע התנו שלא לומר לשמה? אתנו ב"ד דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמו. ויש לעיין, דהלא ודאי מדובר שאשתקיל מילוליה, דהלא אין מדובר בכהן עבריין שרוצה לפסול את הקרבן, דאל"כ גם כעת שאין אומרים לשמה, יענה ויאמר שעושה הוא שלא לשמה. ואם כן מאחר ואיתקיל מילוליה, אם כן אין לאמירתו משמעות, ו...
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 4:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד, א בדין שינוי בעלים רד"ה שינוי בעלים מנלן. שצריך לשוחטו על מנת שיתכפרו בו בעליו לא שיתכפר בו אחר. יש לחקור, בגדר הפסול של שינוי בעלים, האם יסודו משום שהקרבן לא הוקרב בשביל בעליו. או משום שהוקרב לשם אחר. ונפק"מ בכהן ששחט שלא לשם שום אדם, האם יש בזה פסול דשי"ב. מהא דקאמר הגמרא לקמן (...
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 1:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 89
צפיות: 1178

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ג ע"א תוכו ולא תוכו ואפילו כלי שטף מציל: הנה יש בזה ב' שיטות באחרונים, והדבר תלוי בשינוי הלשונות בין פירש״י דהכא לבין פירושו בסוגיא דחולין (כ״ה ע״א). הנה מלשון רש״י כאן שכתב ״וכלי גופיה ליכא למימר דמיטמא באויר ויטמא אוכלין שבו וכו', משמע דהרבותא דכלי שטף מציל היינו משום דהו״א דכלי שטף יטמא מגב...
על ידי פלתי
ג' אפריל 17, 2018 9:16 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1134

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

מה זה בדיוק אכזר? מי שהורג בשמחה למרות שהוא לא מצווה על כך? אכן, זה אחד הביטויים של מידת אכזריות. ובכלל, גם אם אין לו שמחה מכך (והיינו שאינו סדיסט), אבל הסבל של השני לא מהווה שיקול בשבילו. אני עושה נסיון לטעון שהרי יש לו שיקולים להרוג. כך החליט לפי מה ששכלו מחייב, או אם תרצה לפי האידיאולוגיה שלו. ו...

עבור לחיפוש מתקדם