החיפוש הניב 1372 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלתי
ו' מאי 26, 2017 12:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיצוניים!
תגובות: 21
צפיות: 421

Re: קיצוניים!

שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן או מוכן לאחת מהן או שכבר למד אחת מהן ונהג בה יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים והיא הדרך הישרה: הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם והיא הדעה שהיא רח...
על ידי פלתי
ד' מאי 24, 2017 7:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיצוניים!
תגובות: 21
צפיות: 421

Re: קיצוניים!!!

שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן או מוכן לאחת מהן או שכבר למד אחת מהן ונהג בה יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים והיא הדרך הישרה: הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם והיא הדעה שהיא רחו...
על ידי פלתי
ג' מאי 23, 2017 8:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור מעשה של האדמו"ר מצאנז זצ"ל עם נאצי ש"ט
תגובות: 148
צפיות: 2844

Re: בירור מעשה של האדמו"ר מצאנז זצ"ל עם נאצי ש"ט

ברים כתב:ואשימה לפי מחסום.

אני מקוה שתקיים את דיברתך זו. כי כבר דיברת מעל ומעבר לגבול הטעם הטוב.
על ידי פלתי
ג' מאי 23, 2017 8:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור מעשה של האדמו"ר מצאנז זצ"ל עם נאצי ש"ט
תגובות: 148
צפיות: 2844

Re: בירור מעשה של האדמו"ר מצאנז זצ"ל עם נאצי ש"ט

ברים כתב:כתבתי מכחישי שואה על כללות האשכול, בו אנשים מרשים לעצמם לקבוע בהחלטיות כי המעשים לא היו, רק כי היו מעדיפים כך לפי האידיאולוגיה שלהם.

יש לכל אחד את הזכות שלא להאמין לסיפורים מבלי שיכונה על ידי אף אחד "מכחיש שואה". אני חושב שנסחפת יותר מדאי עם האידיאולוגיה שלך.
או בלשון אחר: תגיד השתגעת?
על ידי פלתי
ג' מאי 23, 2017 1:12 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'תְּטֻוחְטָח'
תגובות: 24
צפיות: 459

Re: 'תְּטֻוחְטָח'

אתמול, כשהעליתי את השאלה, הייתי בטוח שכמעט אין סיכוי שאקבל סיוע שיש בו ממש, במיוחד אחר היחלשותו הכללית של הפורום. אבל הופתעתי לטובה! הפתרון הגיע שלב אחרי שלב. כדרכו של עולם, הועלו בתחילה כיוונים מוטעים, שעזרו לכוון את החיפוש למקום הנכון, ואז הועלתה ההשערה ששורשה של המילה היא מן הערבית, ובא הרב קאצ'...
על ידי פלתי
ג' מאי 23, 2017 1:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בכורות יז: "הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל"
תגובות: 4
צפיות: 91

Re: בכורות יז: "הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל"

הגמרא מביאה פסוק זה בשביל להסביר את הדחייה לראיה שאפשר לצמצם בידי אדם ממדות המזבח והכלים שכן אולי שם הקב"ה אמר לאדם לעשות כפי יכלתו. לא ברורה לי הראיה מהפסוק הזה בחידושי הגרי"ז סטענסיל בכורות שם מסביר את הדחייה, שמפסוק זה לא רק לומדים שתבנית המקדש והכלים היה בכתב, אלא גם לומדים שהכל נעשה ...
על ידי פלתי
ב' מאי 22, 2017 10:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור מעשה של האדמו"ר מצאנז זצ"ל עם נאצי ש"ט
תגובות: 148
צפיות: 2844

Re: בירור מעשה של האדמו"ר מצאנז זצ"ל עם נאצי ש"ט

א. ייתכן שזהו חלק שולי בסיפור, שרק מסייע להפנים את המסר העיקרי, זאת עיקר הבעיה. יש סיפורים עם מסר אמיתי וחשוב, רק כאשר רוצים לסייע למסר העיקרי ע"י הוספת סיפורי סבתא, גורמים בכך לערעור האמון בעיקר המסר. ועל זה נאמר כל המוסיף גורע. ואם עלה במחשבה לפניו ית' להצילו בדרך נס גלוי, יש לנו 3 אפשרויות,...
על ידי פלתי
ב' מאי 22, 2017 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שום שקולף בסכין בשרי
תגובות: 2
צפיות: 46

Re: שום שקולף בסכין בשרי

מתוך חוברת הכשרות "גלאט" של שארית ישראל:
על ידי פלתי
ב' מאי 22, 2017 7:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור מעשה של האדמו"ר מצאנז זצ"ל עם נאצי ש"ט
תגובות: 148
צפיות: 2844

Re: בירור מעשה של האדמו"ר מצאנז זצ"ל עם נאצי ש"ט

ברים כתב:א. ייתכן שזהו חלק שולי בסיפור, שרק מסייע להפנים את המסר העיקרי,

זאת עיקר הבעיה. יש סיפורים עם מסר אמיתי וחשוב, רק כאשר רוצים לסייע למסר העיקרי ע"י הוספת סיפורי סבתא, גורמים בכך לערעור האמון בעיקר המסר. ועל זה נאמר כל המוסיף גורע.
על ידי פלתי
ב' מאי 22, 2017 12:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מובטח" - תלמידי חכמים?
תגובות: 8
צפיות: 238

Re: "מובטח" - תלמידי חכמים?

חד ברנש כתב:אולי "מובטח" הוא כינוי לרגליים?
אבל על סמך מה?

על שם: אין מכניסים מי רגלים בעזרה וכו' כל השונה הלכות מובטח לו וכו'.
על ידי פלתי
ב' מאי 22, 2017 12:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור מעשה של האדמו"ר מצאנז זצ"ל עם נאצי ש"ט
תגובות: 148
צפיות: 2844

Re: בירור מעשה של האדמו"ר מצאנז זצ"ל עם נאצי ש"ט

אני מנסה להבין מה הויכוח. מה מנסים להוכיח או להכחיש. לדעתי המסר מסיפור הכלב הוא פשטני מאוד. א. מסירות נפש של הרה"ק זצ"ל. ב. הצלה פלאית של השגחה פרטית שליוותה אותו בשעה נשגבה זו. זה אומר שלא היה הסתר פנים? זה אומר שהוא היה מחוץ לגזרה האיומה? וכי בחיי היום יום אין את התנודות הללו, יש שעות ד...
על ידי פלתי
א' מאי 21, 2017 10:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מובטח" - תלמידי חכמים?
תגובות: 8
צפיות: 238

Re: "מובטח" - תלמידי חכמים?

אולי אפשר לפרש, כיון שמצינו בכמה מקומות הבטחה לבנים תלמידי חכמים, כמו הנושא בת ת"ח או המשיא בתו לת"ח מובטח לו שבניו תלמידי חכמים. הרגיל בנר הויין ליה בנים ת"ח, ואולי עוד מקומות. א"כ התלמיד חכם הוא מובטח.
על ידי פלתי
א' מאי 21, 2017 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יקריב אותו לרצונו דוקא בעולה או גם בחטאת
תגובות: 6
צפיות: 104

Re: יקריב אותו לרצונו דוקא בעולה או גם בחטאת

אין ממשכנין בדבר שבא לכפרה מחמת שאין חוששין שימנע עצמו להביאו שרוצה בכפרה. ועי' ב"ק מ. ועי' מלחמות ב"ק פ"ו דזהו דוקא כשהפריש אבל אה"נ אם לא רוצה להפריש בכלל ממשכנין גם בחטאת ומרמב"ם למ"ה אבל הטעם הוא אחרת ולא שייך כלל לשאלה זו עי' מהרש"א בקידושין שם, דס"ל דכן...
על ידי פלתי
ו' מאי 19, 2017 6:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור מעשה של האדמו"ר מצאנז זצ"ל עם נאצי ש"ט
תגובות: 148
צפיות: 2844

Re: בירור מעשה של האדמו"ר מצאנז זצ"ל עם נאצי ש"ט

ברים כתב:זאת כאשר כושר השיפוט שלהם בנושא...

אולי תסביר בבקשה למה לך יש יותר כושר שיפוט בנושא מאשר לאחרים שאינם נמנים על כת החסידים. מהו בדיוק אותו כושר שיפוט?
על ידי פלתי
ו' מאי 19, 2017 5:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יקריב אותו לרצונו דוקא בעולה או גם בחטאת
תגובות: 6
צפיות: 104

Re: יקריב אותו לרצונו דוקא בעולה או גם בחטאת

יקריב אותו מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו ת"ל לרצונו, הא כיצד מלמד שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני.
על ידי פלתי
ה' מאי 18, 2017 8:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 163
צפיות: 5223

Re: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט

אני מציע לכולם לרדת מהעץ...
על ידי פלתי
ה' מאי 18, 2017 11:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: חובות הלבבות: גרגיר אחד מצמיח שלוש מאות שיבולים?!
תגובות: 11
צפיות: 222

Re: חובות הלבבות: גרגיר אחד מצמיח שלוש מאות שיבולים?!

אין כוונת החובת הלבבות לומר שחיטה אחת מוציאה רק עשרת אלפים חטים. ולא שלש מאות מחזורים. אני לא מבין איך אפשר להבין כך כוונתו. חובת הלבבות מדבר על הטעות שבני אדם תולים בסיבה ומסובב של דרך הטבע, ולא נותנים אל ליבם שהכל מאיתו יתברך, והכל הוא בדרך נס. ועל זה מביא משל, שהנה אנחנו למשל רואים שדה עם 300 חיט...
על ידי פלתי
ה' מאי 11, 2017 5:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 103
צפיות: 6532

Re: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?

שיפקחו גם על הפורום שלא יהיו בו איסורי דאורייתא

גם על השיחות במקוואות צריך להפקיד וועדת רבנים שיעשו משמרות במקוואות בכל עיר ועיר ובכל שכונה ושכונה ויפקחו שלא יעברו על איסורין דאורייתא ועדיף שיפקחו גם על איסורין דרבנן.
על ידי פלתי
ה' מאי 11, 2017 10:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם כלב שותה מי ים?
תגובות: 13
צפיות: 249

Re: האם כלב שותה מי ים?

esss.jpg
esss.jpg (22.83 KiB) נצפה 179 פעמים
על ידי פלתי
ד' מאי 10, 2017 7:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הספר 'יפה ללב' מהדורת מכון הכתר
תגובות: 21
צפיות: 159

Re: הספר הנפלא בני ציון להרב"צ ליכטמן

הערה אגבית: רצונו של הרב פלתי לידע את רמתו התורנית של שא נס עובר לפני זכותו להשמעת ביקורת אינו לגיטימי. כתב מי מהחברים את דבריו, יתנו עדיהם ויצדקו. אם הבל הם, תשאם הרוח גם אם הבל פיו של חכם עתיק הם. ואם צדק בדבריו, צדק צדק תרדוף ולא יבואו הפלתי והכרת"י לכרתם בתואנות ומענות אל תכניס לי דברים לפ...
על ידי פלתי
ד' מאי 10, 2017 5:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הספר 'יפה ללב' מהדורת מכון הכתר
תגובות: 21
צפיות: 159

Re: הספר הנפלא בני ציון להרב"צ ליכטמן

אם כבר הורגלנו לצערנו לעובדה שמכונים ידועים וותיקים מהדירים ספרים של ראשונים בשיטה חובבנית, (אם לא גרוע מכך), מדוע יש לצפות מאיזו הוצאה קיקיונית של ספרי אחרונים שישקיעו יותר. איך אפשר לקרוא לספרי ר'י פאלאג'י "ספרי אחרונים"? בשביל שא:_נס זה חשוב לכל הפחות כפסיקתא דרב כהנא ולמעלה מזה בקודש....
על ידי פלתי
ד' מאי 10, 2017 11:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הספר 'יפה ללב' מהדורת מכון הכתר
תגובות: 21
צפיות: 159

Re: הספר הנפלא בני ציון להרב"צ ליכטמן

תשלום לנקודות אחדות אשר טרם השיבותי עליהן לעיל בנוגע ל"עי"ע". אם יימצא מקום אחד בספרי המחבר שיש דוגמת מה שיש ביפה ללב כאן, אחזיק טובה מרובה למי שיראה לי זאת. המחבר אף פעם (למיטב ידיעתי) לא כתב "ועיין בספר החסידים [או כל הפניה אחרת]... עד כאן. עי"ע שם בסימן תק"ד". ...
על ידי פלתי
ב' מאי 08, 2017 5:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הספר 'יפה ללב' מהדורת מכון הכתר
תגובות: 21
צפיות: 159

Re: הספר הנפלא בני ציון להרב"צ ליכטמן

ושא_נס כתב:הבטחתי, כבר לפני שנים אחדות ביקשתי והתחננתי מהמו"ל של יפה ללב החדש שיעשו מלאכתם בזהירות, והצעתי עצמי כעזר ומסייע בעדם, ולצערי לא הסתייע הדבר.

עכשיו כבר אפשר להבין את האובססיה שלך הבלתי נתפסת להכפיש את מהדורתם.
על ידי פלתי
ב' מאי 08, 2017 2:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הספר 'יפה ללב' מהדורת מכון הכתר
תגובות: 21
צפיות: 159

Re: הספר הנפלא בני ציון להרב"צ ליכטמן

הכל טוב ויפה, וזכותך לחשוב ולעשות עבודות עריכה לפי שיקול דעתך. אבל מי שחושב אחרת ממך ויש לו שיקולים אחרים שלדעתי הם הרבה יותר הגיוניים ומקצועיים מהשיקולים שלך, אינו זכאי לקבל על כך גידופים מרושעים כגון: כמעט ואין עמוד נקי וצח במהדורה הזו. נדירים העמודים שאין בהם שיבושים וחרולים. כשבא הספר לידי לא רק...
על ידי פלתי
ב' מאי 08, 2017 10:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הספר 'יפה ללב' מהדורת מכון הכתר
תגובות: 21
צפיות: 159

Re: הספר הנפלא בני ציון להרב"צ ליכטמן

אודה ולא אבוש, בתחילה נבהלו עצמותי ונפשי נבהלה מדברי שא_נס שכתב: כמעט ואין עמוד נקי וצח במהדורה הזו. נדירים העמודים שאין בהם שיבושים וחרולים. כשבא הספר לידי לא רק שלא אורו עיני, אלא חשכה גדולה נפלה עלי, ופשוט השתאיתי מה עלה לו לר' יצחק פאלאג'י הדייקן והכתבן המזוקק, שדוקא הוא ספרו נדפס בפגמים עצומים ...
על ידי פלתי
ב' מאי 08, 2017 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הספר 'יפה ללב' מהדורת מכון הכתר
תגובות: 21
צפיות: 159

Re: הספר הנפלא בני ציון להרב"צ ליכטמן

שא נס, על כל הטעויות בהבנת הרב פאלאג'י שאתה טוען. אני הקטן עוקב קבוע בדברי הפורום, ועדיין מעולם לא ראיתי דברי תורה שיצאו מקולמוסך. אולי קצת ביבליוגרפיה וכל מיני עניינים שוליים, אבל בדברי תורה ומכל שכן בהבנה, מעולם לא ראיתיך עוסק בכך. כך שלפלא בעיני לשמוע ביקורת שכזו ממך. אדרבה, אולי במקום ללהג, תפרו...
על ידי פלתי
ד' מאי 03, 2017 7:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ראוי כיום להקפיד על אכילה בסכו"ם
תגובות: 30
צפיות: 1071

Re: האם ראוי כיום להקפיד על אכילה בסכו"ם

על דרך הלצה אומרים אלו האוכלים את הקיגעל בידים, שעושים כן מטעמי היגיינה, שהרי במזלג אינך יודע מי אכל בו לפניך.
על ידי פלתי
ד' מאי 03, 2017 6:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ראוי כיום להקפיד על אכילה בסכו"ם
תגובות: 30
צפיות: 1071

Re: האם ראוי כיום להקפיד על אכילה בסכו"ם

שמעתי פעם שהמנהג לאחוז המזלג ביד שמאל והסכין בימין בא בגלל שאחינו בני עשו (שמהם מקור המנהג) הקפידו שלא לשבת מול אדם שאוחז סכין בימינו. שמא תגיע חלילה ללבו בשעת חימום. הסכין היה כלי השימוש המרכזי (לחיתוך הבשר, לנעיצה בו ולהגשה לפיו). המזלג, שהיה המצאה חדשה, צורף ליד הפנויה שהיתה. כמדומני שיש רבינו ח...
על ידי פלתי
ב' מאי 01, 2017 7:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 276
צפיות: 3245

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

התקשיתי על קושיית חכמי אשכול דנן , למה לא שאלו אם אין אדם שהוא בן ממש של עצמו ולא מבעי אם בנו נולד לאחר מותו אלא אפילו כשחי שמא יש לו שתי מערכות חיים במקביל, ואם תאמר שאם כן הוא בא על אימו, אולי היות ובמערכת מקבילה שלישית היא ביתו אין איסור חל על איסור, ובאים כאחת הם, וכל שאינו בזה אחד זה אפילו בבת...
על ידי פלתי
ב' מאי 01, 2017 1:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מושג של גזירה שוה בת ב' מילים?
תגובות: 7
צפיות: 147

Re: האם יש מושג של גזירה שוה בת ב' מילים?

שבת ס"ד ע"א נאמר בגד ועור בשרץ ונאמר בגד ועור במת.
בזבחים:
נאמר קרחת וגבחת באדם כו'.
נאמר ראשו וכרעיו וכו'.
נאמר כאן עור ובשר ופרש וכו'.
על ידי פלתי
א' אפריל 30, 2017 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 103
צפיות: 6532

Re: "זכרון אהרן" דפוס? או מכון לעריכה?

זסבה כתב:
אורח כתב:קיבלתי עתה באישי:
ראשי תיבות של על נטילת ידים הוא ענ"י רחמנא ליצלן.


באיזה ספר מדובר

סדר ברכות מהדורת זכרון אהרן
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?151442&pageid=P0034
על ידי פלתי
א' אפריל 30, 2017 12:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 103
צפיות: 6532

Re: "זכרון אהרן" דפוס? או מכון לעריכה?

אוצר החכמה כתב:זה לא משהו מסוג ישמרהו אלוקים ?

מסתבר מאד. יש"כ.
על ידי פלתי
א' אפריל 30, 2017 12:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 103
צפיות: 6532

Re: "זכרון אהרן" דפוס? או מכון לעריכה?

לב האבן כתב:קובץ מפרשים

סליחה על הבורות אבל מה באמת כוונת הר"ת י"א בשמו של המאירי?
על ידי פלתי
ה' אפריל 27, 2017 9:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 276
צפיות: 3245

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

על מה ניטש בעצם הוויכוח? האם מלחמתה סובר ששייך צאצא של צאצאיו ובן ראובן סובר הפוך? או שמא להיפך? או שמא הדיון כבר נסוב לדברים אחרים?
מישהו כאן אוחז ראש?
על ידי פלתי
ב' אפריל 24, 2017 2:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 276
צפיות: 3245

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

מלחמתה, תגיד לא חבל לך על הזמן?
על ידי פלתי
ד' אפריל 12, 2017 8:41 pm
פורום: פסח
נושא: בגדר אכילה גסה.
תגובות: 0
צפיות: 49

בגדר אכילה גסה.

אוכל שנפשו של אדם מסויים קצה בו, והרי הוא דוחק עצמו לאוכלו. האם חשיב אכילה גסה? נפ"מ למעשה באדם שנפשו קצה בכל הירקות שניתן לצאת בהם ידי אכילת מרור. שאפילו אם ידחוק עצמו ויאכל כזית, לא יצא ידי חובתו דאכילה גסה לאו שמיה אכילה. ולכאורה ראיה דלא חשיב אכילה גסה מהא דיוצאים ידי מרור בתמכא הוא חריין. ...

עבור לחיפוש מתקדם