החיפוש הניב 1779 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלתי
ה' אוקטובר 18, 2018 2:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ונקבה בגימטריא קללה?
תגובות: 6
צפיות: 122

Re: ונקבה בגימטריא קללה?

וכתב הרב יק"ר בשוה"ג סוג השני מספרו ב' יותר. ואולם ראיתי בקצת חומשים כתיב ונקבה הוא לשון קללה וזה נכון יותר והוא על דרך הפסוק ונוקב שם ה' וכו' ושוב ראיתי בספר קטן נקרא אגרת הטיול שחיבר הגאון מהור"ר חיים אחיו של הגאון מהר"ר בעל גור אריה וכתב וז"ל נקיבה בגימטריא בקללה עכ"...
על ידי פלתי
ה' אוקטובר 18, 2018 7:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ונקבה בגימטריא קללה?
תגובות: 6
צפיות: 122

ונקבה בגימטריא קללה?

בבעל הטורים פרשת בראשית כתב: זכר בגימטריא ברכה ונקבה קללה.
הכיצד? (ונקבה=163 קללה=165).
על ידי פלתי
ד' אוקטובר 17, 2018 8:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2221
צפיות: 212572

Re: אשכול אביעה חידות

איך יתכן מי שנגע בנבילה או נגע במת, ומותר לו לאכול תרומה בלי טבילה.
על ידי פלתי
ב' אוקטובר 08, 2018 8:50 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"
תגובות: 92
צפיות: 1701

Re: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"

שמעתי פעם שלחז"ל היה כח להוסיף ולחדש מילים בלשון הקודש. כי כל אות בלשון הקודש יש לה את המהות והמשמעות שלה. וחז"ל בחכמתם ידעו את מהות האותיות וכשהיו צריכים לחדש מילה לדבר שאינו מוזכר בתנ"ך הם ידעו בדיוק מאיזה אותיות היא צריכה להיות מורכבת ואיך היא מבוטאת. ולכן המילים המחודשות שנמצאות ...
על ידי פלתי
ב' אוקטובר 08, 2018 8:29 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"
תגובות: 92
צפיות: 1701

Re: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"

מעניין פעמים מוצאים לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד, היינו שחכמים משתמשים במילה מסויימת שלא כפי משמעותה בתורה.
מה זה אומר? זה נחשב לשון הקודש?
על ידי פלתי
ב' אוקטובר 08, 2018 8:06 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"
תגובות: 92
צפיות: 1701

Re: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"

שמעתי פעם שלחז"ל היה כח להוסיף ולחדש מילים בלשון הקודש. כי כל אות בלשון הקודש יש לה את המהות והמשמעות שלה. וחז"ל בחכמתם ידעו את מהות האותיות וכשהיו צריכים לחדש מילה לדבר שאינו מוזכר בתנ"ך הם ידעו בדיוק מאיזה אותיות היא צריכה להיות מורכבת ואיך היא מבוטאת. ולכן המילים המחודשות שנמצאות ...
על ידי פלתי
א' אוקטובר 07, 2018 8:35 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"
תגובות: 92
צפיות: 1701

Re: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"

שמעתי פעם שלחז"ל היה כח להוסיף ולחדש מילים בלשון הקודש. כי כל אות בלשון הקודש יש לה את המהות והמשמעות שלה. וחז"ל בחכמתם ידעו את מהות האותיות וכשהיו צריכים לחדש מילה לדבר שאינו מוזכר בתנ"ך הם ידעו בדיוק מאיזה אותיות היא צריכה להיות מורכבת ואיך היא מבוטאת. ולכן המילים המחודשות שנמצאות ב...
על ידי פלתי
ג' אוקטובר 02, 2018 12:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ולא כל יורדי דומה - האומנם?
תגובות: 4
צפיות: 168

Re: ולא כל יורדי דומה - האומנם?

גם החת"ס וגם ר"ש קלוגער, שניהם מפרשים דלא המתים יהללו, ר"ל הרשעים שבחייהם קרוים מתים.
הרשעים אינם מהללים את ה' לא בחייהם ולא במותם. ומה שהבאת מעירובין, התם אינו הודאה והילול, אלא צידוק הדין.
על ידי פלתי
ה' ספטמבר 20, 2018 5:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: וחכמים אומרים - מי הם?
תגובות: 4
צפיות: 268

Re: וחכמים אומרים - מי הם?

בפשטות כוונתו למקום ששנו תחילה בלשון יחיד בשם תנא כל שהוא, ואח"כ בסוף המשנה או במשניות שאח"ז קורא אותו חכמים.
על ידי פלתי
ה' ספטמבר 20, 2018 3:13 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?
תגובות: 26
צפיות: 677

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

לענין כתב:כמובן השאלה רק בפיוטים שאין פותחין בהם את הארון, שאז ראוי להדרו בעמידה, ואכ''מ.

האם יש מקור לכך שעומדים בזמן שהארון פתוח?
על ידי פלתי
ד' ספטמבר 19, 2018 11:04 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?
תגובות: 26
צפיות: 677

אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

באילו מקומות בתפילות ר"ה ויה"כ צריך להיות מעומד?
על ידי פלתי
א' ספטמבר 09, 2018 7:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מדוע לשון הרע קוטל את מי שנאמר עליו
תגובות: 5
צפיות: 358

Re: מדוע לשון הרע קוטל את מי שנאמר עליו

בגמ' ערכין [טו, ב] "במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו". מבואר במפרשים, כי אחד הנהרגים הוא מי שמספרים עליו לשון הרע. ונשאלתי על ידי אחד מידידי ת"ח חשוב, מדוע נהרג מי שמספרים עליו לשון הרע, מה פשעו ומה חטאתו, בכך שבחרו לדבר עליו לשון הרע, שאף הוא יהרג. ומד...
על ידי פלתי
ה' ספטמבר 06, 2018 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?
תגובות: 33
צפיות: 1383

Re: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?

אחר העיון נראה שהדבר תלוי במחלוקת המפרשים. דרש"י פירש כאילו גוזל להקב"ה, היינו שגוזל את הברכה. ולפי"ז בין אם יאכל ענב אחד או שני ענבים, הרי זה גזל רק ברכה אחת. אבל המהרש"א פירש כפשוטו שגוזל את הדבר עצמו שנהנה ממנו. ולפי"ז יהיה אסור לאכול שני ענבים, כיון שגוזל וחוזר וגוזל. וב...
על ידי פלתי
ד' ספטמבר 05, 2018 7:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 47
צפיות: 2716

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

לענין הנושא שבכותרת, אני חושב שכבר מתחילת הדרך של אוצר החכמה ניכרה השפעה גדולה על עולם הדפוס. שעד עידן האוצר עוד היו מדפיסים הרבה ספרים ישנים במהדורת צילום. ומאז עידן האוצר נפסק לחלוטין ענין זה.
על ידי פלתי
ד' ספטמבר 05, 2018 7:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 47
צפיות: 2716

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

[האם ידוע למה בכל חתונה חייבים לסחוב רמקולים כבדים לאולם, ולהחזיר אותם אחרי האירוע, הרי הרבה יותר פשוט שכל אולם יתקין רמקולים בתיקרה? התשובה היא שמובילי הרמקולים מאיימים להחרים תזמורות שעובדים עם אולמות כאלו]. אם יתקינו בתקרה כבר לא יצטרכו יותר מובילי רמקולים והדר קושיא לדוכתא. האם רק אני לא הבנתי?
על ידי פלתי
ד' ספטמבר 05, 2018 8:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?
תגובות: 33
צפיות: 1383

Re: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?

לכאורה פשוט בסברא שהבעיה היא בעצם האכילה, ואין נפק"מ בזה שכבר אכל בריה אחת. לכאורה פשוט שהבעיה היא בברכה. וכמ"ש רש"י דהוי כאילו גזל ברכה מהקב"ה. והמימרא הקודמת בגמרא שם אינה מופיעה בגירסה שלך? גם המימרא הקודמת היא משום המעילה בברכה לא כך הבנתי פשט ב"לה' הארץ ומלואה". א...
על ידי פלתי
ג' ספטמבר 04, 2018 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?
תגובות: 33
צפיות: 1383

Re: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?

סגי נהור כתב:
פלתי כתב:
דרומי כתב:לכאורה פשוט בסברא שהבעיה היא בעצם האכילה, ואין נפק"מ בזה שכבר אכל בריה אחת.

לכאורה פשוט שהבעיה היא בברכה. וכמ"ש רש"י דהוי כאילו גזל ברכה מהקב"ה.

והמימרא הקודמת בגמרא שם אינה מופיעה בגירסה שלך?

גם המימרא הקודמת היא משום המעילה בברכה
על ידי פלתי
ג' ספטמבר 04, 2018 1:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?
תגובות: 33
צפיות: 1383

Re: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?

דרומי כתב:לכאורה פשוט בסברא שהבעיה היא בעצם האכילה, ואין נפק"מ בזה שכבר אכל בריה אחת.

לכאורה פשוט שהבעיה היא בברכה. וכמ"ש רש"י דהוי כאילו גזל ברכה מהקב"ה.
על ידי פלתי
ג' ספטמבר 04, 2018 9:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?
תגובות: 33
צפיות: 1383

Re: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?

הרי באם אוכל כזית אחד או אוכל שני כזיתים, חייב רק בברכה אחת. וא"כ זה שאכל שני בריות לא גזל מהקב"ה יותר מברכה אחת. וא"כ מה איסור יש בשתי בריות יותר מבריה אחת?
על ידי פלתי
ב' ספטמבר 03, 2018 9:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 47
צפיות: 2716

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

אישצפת כתב:ושלא לדבר על כך שגניבת חידושים ומאמרים נעשתה יותר קלה בעזרת המאגרים הדיגיטליים מאשר בשנים עברו.

זה אינו נכון. בעזרת המאגרים אפשר בקלות לאתר גניבות חידושים. וכאשר אדם יודע בוודאות כי יתפס, בודאי לא יגנוב.
על ידי פלתי
ב' ספטמבר 03, 2018 9:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 47
צפיות: 2716

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

למרות שהמחבר כותב שלא יתן את הספר לאוצר החכמה, אין בטחון כל כך שזה באמת יעלה לו את המכירות. בתקופה של טרום אוצר החכמה, כאשר לא היה לאדם אפשרות להחזיק הרבה ספרים בבית, אזי כאשר יצא ספר חדש על סוכות למשל, הוא היה שוקל אם לרכשו, כי כבר כמה ספרים על סוכות יש לו בבית. אך היום, עם הריבוי העצום של ספרים בא...
על ידי פלתי
ב' ספטמבר 03, 2018 9:01 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד
תגובות: 49
צפיות: 5186

Re: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד

אבל מילים שבאופן מובהק התחדשו על ידי מי שבריש גלי לועגים למשתמשים בלשון הקודש לא ארצה להשתמש בחידושי לשונם, רק לשם דוגמא המילה "אולם" שמשמשת לתואר המקום הקדוש ביותר בית המקדש ומקורו במילה "אלם" שהיו שותקים שם, אז החידוש שעשה בן יהודה שר"י לבי הילולא לקרותו אולם למקום שנדברי...
על ידי פלתי
ה' אוגוסט 30, 2018 8:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: דל מהכא?!
תגובות: 5
צפיות: 366

Re: דל מהכא?!

שוחט חטאת סתם כשר. ואם חישב שלא לשמה פסול.
על ידי פלתי
ג' אוגוסט 28, 2018 11:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1324
צפיות: 147178

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

פלוריש כתב:[ותחושתי (סליחה מראש על הציוריות), שאמנם לא אחנך את עצמי לזעוק 'רוצח', אבל באמירה זו של הגרש"א כדור הארץ התאזן מעט, לאחר שנטה מצירו על ידי אנשים רבים בהנהגות של ביטול תורה, שהיו לא פחות קיצוניות...]

זה התירוץ הידוע של בדעת קדושים מי יעמוד... שבדר"כ אלו שבצד הליטאי רגילים ללגלג עליו.
על ידי פלתי
ה' אוגוסט 23, 2018 12:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1324
צפיות: 147178

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אני בשונה, דוקא מסכים עם אותו ת"ח שאמר למחוק את שני הקטעים הללו. למרות שיש בהם צד יפה של דביקות בתורה, מ"מ הם מעידים על חולשה וחסרון. ועל כן אינם ראויים לפרסום.
זה לא נקרא לטשטש ולייפות. זה נקרא התחשבות וכבוד.
על ידי פלתי
ה' אוגוסט 23, 2018 7:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שאלה בנדרים כב: בד' הר"ן
תגובות: 4
צפיות: 425

Re: שאלה בנדרים כב: בד' הר"ן

לבוש.jpg
לבוש.jpg (90.66 KiB) נצפה 344 פעמים
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 22, 2018 6:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחיקת הודעות בפורום
תגובות: 48
צפיות: 4028

Re: מחיקת הודעות בפורום

לכאורה יש גיבוי לכל המערכת הזו. הלא כן? אם כך, כאשר מישהו יפרוש בזעם, ניתן להשלים את החורבן מתוך הגיבוי ולנעול את אותו המשתמש שלא יוכל לעשות כך שוב.
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 22, 2018 7:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה לקיים רצון המת?
תגובות: 5
צפיות: 1090

Re: מצוה לקיים רצון המת?

בשו"ת רעק"א סי' ס"ח כ' שעניין כיבוד אב ואם הוא שנעשה רצונם ומזה העלה שלאחר מיתה אינו חייב לקיים צוואת אביו. הגרע"א שם לא אומר שלאחר מיתה אינו מחוייב, שהרי בגמרא איתא מכבדו בחייו ומכבדו במותו. רק מ"מ עיקר הכבוד הוא מחיים ומצות כבוד או"א מחיים אלים מכאו"א לאחר מיתה....
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 22, 2018 7:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ומים
תגובות: 7
צפיות: 1187

Re: על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ומים

אבל ישראל ביקשו לקנות מהם זאת בכסף מלא???
שוב ראיתי שיש מפרשים שבאמת מכרו להם בכסף, והתביעה היתה שלא נתנו להם בחינם. והרמב"ן כתב שפירוש זה הבל.
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 22, 2018 1:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1324
צפיות: 147178

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

פעם התלבטתי בענין הנ"ל של מתן תואר לאברך אחד. כששאלתי את הגר"א גניחובסקי זצ"ל, אמר לי שהתואר הטוב ביותר הוא ה"ה. כך ותו לא. הוא הוסיף בבדיחות, זה יכול להתפרש הגאון הגדול ויכול להתפרש החמור הגדול. ע"כ דפח"ח.
על ידי פלתי
ב' אוגוסט 20, 2018 8:49 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 61
צפיות: 4449

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

אנסה על פי הפשט.
תחילת יום הדין הוא בהתרת נדרים, מפני חומר ענין נדרים והצורך להתנקות מכלל חשש נדר קודם בואו להתפלל ולבקש על נפשו.
וההמשך כמו שכתב הרב אוצר החכמה, דכיון שהוא פתיחת היום הקדוש, לכן רבה בו ההתרגשות.
על ידי פלתי
ב' אוגוסט 20, 2018 7:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גידול פאות
תגובות: 56
צפיות: 4733

Re: גידול פאות ממתי ומה המקור

עובדיה חן כתב:העניין של גידול פאות האם זה החל מהחסידים או אנשי קבלה כי ככל הידוע לי חכמי המזרח וכן חכמי ליטא חוץ מהנציב לא ראיתי פאות ארוכות מתי החל המנהג?

נהגו העולם כשמגלחין התינוקות לשייר בצדעיהן הרבה שערות. תוס נזיר מ"א ע"ב.
על ידי פלתי
ב' אוגוסט 20, 2018 10:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות על גירסאות בתוספות
תגובות: 12
צפיות: 933

Re: שאלות על גירסאות בתוספות

'מָצִינוּ' – מלה עברית היא, שמשמעה 'מצאנו', כמו שאתה אומר 'מה מצינו'. 'מָצֵינַן' – מלה ארמית היא, שמשמעה 'יכולים אנו'. והמבקש לומר 'אין אנו יכולים לומר כן', ואומר 'לא מצינו לפרש הכי' – 'מצינן' ב'מצינו' נתחלף לו, ושיבוש הוא. קשה מאד לומר שהוא שיבוש מובהק. הנה עשיתי חיפוש באוצר החכמה "+מצינו-לפר...
על ידי פלתי
ב' אוגוסט 20, 2018 1:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות על גירסאות בתוספות
תגובות: 12
צפיות: 933

Re: שאלות על גירסאות בתוספות

'לא מצינו לפרש', הוא לשון רגיל בפי רבותינו, כפי שאפשר להווכח בחיפוש בבר אילן, ואין צורך לתקן. 'לא מצינו לפרש' – שיבוש מובהק הוא, ואין נכון לומר ש'הוא לשון רגיל בפי רבותינו', אלא שיבוש המעתיקים הוא שהכה שרשים כלבנון. על סמך מה אתה אומר זאת? ובאמת לא הבנתי מה ההפרש בין מצינו לבין מצינן. ומה הכוונה שי...
על ידי פלתי
ו' אוגוסט 17, 2018 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?
תגובות: 27
צפיות: 2289

Re: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?

א. תקרא את המובאות בהודעה הראשונה ואחר כך תאמר לי אם שייך לאשכול זה או לא. ב. בנוגע להערתך על המכה ברגל אתה מערבב שני נושאים, מכה זה כאב פיסי, מחשבה, הרהור בלב,, סליחה, מחילה בלב וכו' אלא עניני רגשות ומחשבות וכו'. ג. האם הרגשת פעם משהו בלבך? זו שגרת לשון אך האם במציאות הרגשת. אם כן, אני מקנה בך. א....
על ידי פלתי
ו' אוגוסט 17, 2018 5:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?
תגובות: 27
צפיות: 2289

Re: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?

שלמה המלך אומר ונתת לעבדך לב שומע .. להבין. גם עליו אתה שואל הלא ההבנה מתרחשת במוחו ובמחשבתו של האדם? אך כשאני הולך לחכם להיוועץ אתו, אני אואה את מצחו מתקמט ולא את שרירי לבו נמתחים או את כפלי בטנו. גם כשאתה מקבל מכה באצבע של הרגל פניך מתעוותות. זה לא אומר שהרגל שלך נמצאת בראש. המוח הוא המחשב, הנתונ...
על ידי פלתי
ו' אוגוסט 17, 2018 12:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המצאת סיפור לצורך המחשת הלימוד - האם יש חשש לשקר?
תגובות: 10
צפיות: 563

Re: המצאת סיפור לצורך המחשת הלימוד - האם יש חשש לשקר?

לא ממש דומה אך אולי יש ללמוד מהגמרא בנזיר לח ע"ב דהקשה רב פפא לאביי מברייתא דתניא אכל ענבים לחים ויבשים חרצנים וזגים וסחט אשכול של ענבים ושתה לוקה חמש. ותיקשי לאביי שלפי דבריו היה צריך ללקות שש. ושקיל וטרי הגמרא עד דמסיק דבאמת לא תניא בברייתא לוקה חמש. אלא לוקה סתם. ורב פפא הוא שבדה מליבו והוסי...

עבור לחיפוש מתקדם