פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 1848 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלתי
ד' אוגוסט 22, 2018 7:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה לקיים רצון המת?
תגובות: 3
צפיות: 53

Re: מצוה לקיים רצון המת?

בשו"ת רעק"א סי' ס"ח כ' שעניין כיבוד אב ואם הוא שנעשה רצונם ומזה העלה שלאחר מיתה אינו חייב לקיים צוואת אביו. הגרע"א שם לא אומר שלאחר מיתה אינו מחוייב, שהרי בגמרא איתא מכבדו בחייו ומכבדו במותו. רק מ"מ עיקר הכבוד הוא מחיים ומצות כבוד או"א מחיים אלים מכאו"א לאחר מיתה....
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 22, 2018 7:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ומים
תגובות: 1
צפיות: 16

Re: על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ומים

אבל ישראל ביקשו לקנות מהם זאת בכסף מלא???
שוב ראיתי שיש מפרשים שבאמת מכרו להם בכסף, והתביעה היתה שלא נתנו להם בחינם. והרמב"ן כתב שפירוש זה הבל.
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 22, 2018 1:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1207
צפיות: 121677

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

פעם התלבטתי בענין הנ"ל של מתן תואר לאברך אחד. כששאלתי את הגר"א גניחובסקי זצ"ל, אמר לי שהתואר הטוב ביותר הוא ה"ה. כך ותו לא. הוא הוסיף בבדיחות, זה יכול להתפרש הגאון הגדול ויכול להתפרש החמור הגדול. ע"כ דפח"ח.
על ידי פלתי
ב' אוגוסט 20, 2018 8:49 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 41
צפיות: 402

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

אנסה על פי הפשט.
תחילת יום הדין הוא בהתרת נדרים, מפני חומר ענין נדרים והצורך להתנקות מכלל חשש נדר קודם בואו להתפלל ולבקש על נפשו.
וההמשך כמו שכתב הרב אוצר החכמה, דכיון שהוא פתיחת היום הקדוש, לכן רבה בו ההתרגשות.
על ידי פלתי
ב' אוגוסט 20, 2018 7:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גידול פאות
תגובות: 56
צפיות: 4218

Re: גידול פאות ממתי ומה המקור

עובדיה חן כתב:העניין של גידול פאות האם זה החל מהחסידים או אנשי קבלה כי ככל הידוע לי חכמי המזרח וכן חכמי ליטא חוץ מהנציב לא ראיתי פאות ארוכות מתי החל המנהג?

נהגו העולם כשמגלחין התינוקות לשייר בצדעיהן הרבה שערות. תוס נזיר מ"א ע"ב.
על ידי פלתי
ב' אוגוסט 20, 2018 6:42 pm
פורום: ראה ויספרה
נושא: אשכול "בדידי הוה עובדא"
תגובות: 301
צפיות: 12815

Re: אשכול "בדידי הוה עובדא"

זאב ערבות כתב:אם אתה מעוניין אספר את הגירסא המלאה בסגנון חיים וולדר וכדומה עם כל מיני תאורים על מזג האוויר

סליחה. התבדחתי וכבר התחרטתי וגם מחקתי.
על ידי פלתי
ב' אוגוסט 20, 2018 5:50 pm
פורום: ראה ויספרה
נושא: אשכול "בדידי הוה עובדא"
תגובות: 301
צפיות: 12815

Re: אשכול "בדידי הוה עובדא"

.
על ידי פלתי
ב' אוגוסט 20, 2018 5:48 pm
פורום: ראה ויספרה
נושא: אשכול "בדידי הוה עובדא"
תגובות: 301
צפיות: 12815

Re: אשכול "בדידי הוה עובדא"

בדידי הוה עובדא. אני מאילו שמתקשים להאמין למופתים בד"כ. סיפרתי את העובדה הזו לרב השכונה שלנו והוא ניסה לסתור ולבנות איזה תהליך שיהפוך את המופת הזה לסתם סיפור הזוי. אבל אחר שלא עלתה בידו אמר לי שמצוה לפרסם. אני נאלץ להעלים פרטים מסיבות השמורות עימי. היה איש מבוגר, קרוב משפחתי. ביום מן הימים היה ...
על ידי פלתי
ב' אוגוסט 20, 2018 10:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות על גירסאות בתוספות
תגובות: 12
צפיות: 223

Re: שאלות על גירסאות בתוספות

'מָצִינוּ' – מלה עברית היא, שמשמעה 'מצאנו', כמו שאתה אומר 'מה מצינו'. 'מָצֵינַן' – מלה ארמית היא, שמשמעה 'יכולים אנו'. והמבקש לומר 'אין אנו יכולים לומר כן', ואומר 'לא מצינו לפרש הכי' – 'מצינן' ב'מצינו' נתחלף לו, ושיבוש הוא. קשה מאד לומר שהוא שיבוש מובהק. הנה עשיתי חיפוש באוצר החכמה "+מצינו-לפר...
על ידי פלתי
ב' אוגוסט 20, 2018 1:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות על גירסאות בתוספות
תגובות: 12
צפיות: 223

Re: שאלות על גירסאות בתוספות

'לא מצינו לפרש', הוא לשון רגיל בפי רבותינו, כפי שאפשר להווכח בחיפוש בבר אילן, ואין צורך לתקן. 'לא מצינו לפרש' – שיבוש מובהק הוא, ואין נכון לומר ש'הוא לשון רגיל בפי רבותינו', אלא שיבוש המעתיקים הוא שהכה שרשים כלבנון. על סמך מה אתה אומר זאת? ובאמת לא הבנתי מה ההפרש בין מצינו לבין מצינן. ומה הכוונה שי...
על ידי פלתי
ו' אוגוסט 17, 2018 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?
תגובות: 23
צפיות: 1126

Re: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?

א. תקרא את המובאות בהודעה הראשונה ואחר כך תאמר לי אם שייך לאשכול זה או לא. ב. בנוגע להערתך על המכה ברגל אתה מערבב שני נושאים, מכה זה כאב פיסי, מחשבה, הרהור בלב,, סליחה, מחילה בלב וכו' אלא עניני רגשות ומחשבות וכו'. ג. האם הרגשת פעם משהו בלבך? זו שגרת לשון אך האם במציאות הרגשת. אם כן, אני מקנה בך. א....
על ידי פלתי
ו' אוגוסט 17, 2018 5:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?
תגובות: 23
צפיות: 1126

Re: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?

שלמה המלך אומר ונתת לעבדך לב שומע .. להבין. גם עליו אתה שואל הלא ההבנה מתרחשת במוחו ובמחשבתו של האדם? אך כשאני הולך לחכם להיוועץ אתו, אני אואה את מצחו מתקמט ולא את שרירי לבו נמתחים או את כפלי בטנו. גם כשאתה מקבל מכה באצבע של הרגל פניך מתעוותות. זה לא אומר שהרגל שלך נמצאת בראש. המוח הוא המחשב, הנתונ...
על ידי פלתי
ו' אוגוסט 17, 2018 12:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המצאת סיפור לצורך המחשת הלימוד - האם יש חשש לשקר?
תגובות: 10
צפיות: 243

Re: המצאת סיפור לצורך המחשת הלימוד - האם יש חשש לשקר?

לא ממש דומה אך אולי יש ללמוד מהגמרא בנזיר לח ע"ב דהקשה רב פפא לאביי מברייתא דתניא אכל ענבים לחים ויבשים חרצנים וזגים וסחט אשכול של ענבים ושתה לוקה חמש. ותיקשי לאביי שלפי דבריו היה צריך ללקות שש. ושקיל וטרי הגמרא עד דמסיק דבאמת לא תניא בברייתא לוקה חמש. אלא לוקה סתם. ורב פפא הוא שבדה מליבו והוסי...
על ידי פלתי
ה' אוגוסט 09, 2018 9:42 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מפעל הש"ס
תגובות: 4
צפיות: 209

Re: מפעל הש"ס

ב20 דף אוחזים כרגע בנזיר דף לו ואילך
על ידי פלתי
ה' אוגוסט 09, 2018 9:41 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מפעל הש"ס
תגובות: 4
צפיות: 209

Re: מפעל הש"ס

.
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 08, 2018 12:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 52
צפיות: 1853

Re: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?

לא זכיתי להבין. וכי היית פונה אליו בשמו כבוד הרב אברהם ישעיהו?
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 08, 2018 11:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 52
צפיות: 1853

Re: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?

זאב ערבות כתב:
פלתי כתב:עכשיו רק תפסתי שהשאלה היא משום הכינוי חזו"א שאינו שמו אלא רק כינויו. כלומר שאם לא היה לו כינוי אלא היה מפורסם בשם רבי אברהם ישעיהו, אזי לא היתה לך שאלה?

קלטת נכון!

א"כ אולי תאמר לנו איך היית פונה אליו אם לא היה לו הכינוי חזון איש?
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 08, 2018 11:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 52
צפיות: 1853

Re: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?

כבוד הרב.jpg מסופקני אם ניתן להוכיח משהו מזה, הדרשנים למיניהם מנסחים בדרך כלל את סיפוריהם לפי השפה המורגלת אצל קהל השומעים, כנ"ל המלקטים והעורכים. אך לא הבנתי למה זה בכלל מעניין את מישהו... עובדה שטורחים לשער השערות. שאלתי בפשיטות כיון שהחזון איש מפורסם יותר בניקו מאשר בשמו ורציתי לדעת כיצד אם...
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 08, 2018 10:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 52
צפיות: 1853

Re: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?

ר' זאב. אני אין פני למלחמה. נסיתי לשער מתוך סברא. אם זה ספקולציות, אז ספיקלצתי. מה רע בכך?
עוד דבר אומר ובזאת אסיים, לדעתי עשית טעות שפרסמת את שמך בפורום. זה עושה אותך עצבני. אולי עדיף להשאר בעילום שם ולקחת את הדברים יותר בקלות.
ולשאלתך האחרונה, אני פניתי אל הגרי"ש בנוסח כבוד הרב והשמים לא נפלו.
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 08, 2018 8:57 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 52
צפיות: 1853

Re: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?

כבוד הרב.jpg
כבוד הרב.jpg (474.82 KiB) נצפה 1224 פעמים
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 08, 2018 8:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 52
צפיות: 1853

Re: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?

כמדומני ש"כבוד הרב" לא היה נפוץ בימים ההם. ובכלל, האם זה מכובד לקרוא לגדול הדור כבוד הרב? מנ"ל שלא היה נפוץ? זה מכובד מאד. אפשר גם כבודו, בלי הרב. אתה עושה ספוקלציות. שאלתי בפשיטות כיצד קראו לחזון איש האנשים הסובבים אותו איני שואל מה מכובד ומה לא. מה זה ספקולציות? הספקולציות הם שלך, ...
על ידי פלתי
ד' אוגוסט 08, 2018 4:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 52
צפיות: 1853

Re: כיצד קראו לחזון איש הסובבים אותו?

זאב ערבות כתב:
פלתי כתב:מסתמא "כבוד הרב"...

כמדומני ש"כבוד הרב" לא היה נפוץ בימים ההם. ובכלל, האם זה מכובד לקרוא לגדול הדור כבוד הרב?

מנ"ל שלא היה נפוץ?
זה מכובד מאד. אפשר גם כבודו, בלי הרב.
על ידי פלתי
ג' אוגוסט 07, 2018 10:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 52
צפיות: 1853

Re: כיצד קראו לחזון איש הסובבים אותו?

מסתמא "כבוד הרב"...
על ידי פלתי
ד' יולי 18, 2018 7:58 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 202
צפיות: 9849

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

כבר התחלתי ולא תיקנת ובכלל אם חב"דניק יעבור על הספר שלך שוב יעלה חשש "כפירה" חשבתי על הדבר ואין לשנות. בכל ציטוט כזה אני כותב מובא וכך זה פרווה, זה מילון ולא ספר הלכה או פסקים, אם אני כותב פסק יבוא מישהוא אחר ויגיד שלא פסק. מובא לא מחייב. מובא, פירושו שהביא ממקום אחר. ואם אינך רוצה ל...
על ידי פלתי
ג' יולי 17, 2018 11:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 494
צפיות: 32569

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

צב, א שעת הכושר בין שהיתה לה שעת הכושר ובין שלא היתה לה שעת הכושר. וברש"י, שעת הכושר. לזריקה. וצ"ע, מדוע פירש"י ששעת הכושר זהו רק כאשר נראית לזריקה, ומדוע לא נימא דשעת הכושר זהו אחר שהוקדשה ונראית לקרבן, אף קודם השחיטה, וצ"ב. אם לא נראתה לזריקה אלא רק לשחיטה, פשיטא שאין דמה טעון...
על ידי פלתי
ג' יולי 17, 2018 7:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 202
צפיות: 9849

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

ר' זאב. האמת שבאותו אשכול גבי רעידת האדמה, קצת צרמו לי דבריך על התזוזות ועל הסיבות הטבעיות, שהיה משמע קצת מדבריך להלעיג על חז"ל שראו בזה אות מן השמים. אני בטוח שלא התכוונת לזה, אבל צריך להיזהר בדברים מפני השומעים.
על ידי פלתי
ב' יולי 16, 2018 8:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גימטריא והלכה
תגובות: 6
צפיות: 258

Re: גימטריא והלכה

על ידי פלתי
א' יולי 15, 2018 8:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציור יד בכ"י על גליונות ספרי דפוס
תגובות: 1
צפיות: 121

Re: ציור יד בכ"י על גליונות ספרי דפוס

מתוך הקדמת פנ"י
פני יהושע.jpg
פני יהושע.jpg (86.39 KiB) נצפה 96 פעמים
על ידי פלתי
ג' יולי 10, 2018 8:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אולי נעשה הפסקה
תגובות: 17
צפיות: 1418

Re: אולי נעשה הפסקה

עובר ושב כתב:יש לתמוה... לך תהיה חילוני, לפחות תהנה קצת בעולם הזה. למה תירש תרתי גיהנום?

יש לתמוה על מי שחושב שהחילוני נהנה בעולם הזה יותר ממי ששומר תורה ומצוות. עולם הפוך.
לעצם הענין באמת הנושאים הלעוסים האלו כבר מזמן עברו את גבול הטעם הטוב. והרבה פעמים מביאים לידי גיחוך.
על ידי פלתי
ג' יולי 10, 2018 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טריפה בתחילת השחיטה
תגובות: 9
צפיות: 287

Re: טריפה בתחילת השחיטה

נוצר תאנה כתב:לא הבנתי כוונת מר. בכל אופן במשנה ריש אלו טרפות נמנה נקב בוושט בין י"ח הטריפות.

כמדומה שהוא מתכוין דאה"נ נקובה הוי טריפה, אבל בד"כ כל פסולין שבאים ע"י שחיטה הוי נבילה, כמו הגרמה ועיקור ושהיה. ולכן מסתמא אי נימא דנפסלה בניקוב ע"י מעשה השחיטה הוי נבילה.
על ידי פלתי
ה' יולי 05, 2018 6:28 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש
תגובות: 81
צפיות: 6078

Re: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש

יישר כחכם על העיצוב הבהיר החדש, וכן על הגדלת האותיות.
על ידי פלתי
ד' יולי 04, 2018 8:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 494
צפיות: 32569

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

סט, א האם איכא פסול שהייה במליקה ראיתי נידון בחשק שלמה [הגהות לסוגיין], האם ישנו פסול של שהייה והגרמה במליקת חטאת העוף. ויש לברר במאי תליא, האי פלוגתא דרבוותא. לכאורה המחלוקת היא אם מליקה במקום שחיטה עומדת, ולהכי פוסלין בה כל פסולי שחיטה. או דילמא אין לה דיני שחיטה כלל, שכל כולה של מליקה נבילה היא ...
על ידי פלתי
ד' יולי 04, 2018 8:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 494
צפיות: 32569

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ההוא דאמר כתב:סח, א
מדוע אין חשש חולין בעזרה בקינים שנתערבו
איקבע
מבואר שבסיטואציות מסוימות, מספק האשה צריכה להביא קינים נוספים, על מנת לצאת בוודאות מנדרה.
צ"ע, מדוע יכולה להביא ו' קינים, ואין בזה חשש של חולין בעזרה.

וכי לא מדובר שמקדישה אותם לעולות? מדוע שיהיה בזה חשש חולין בעזרה?
על ידי פלתי
ג' יולי 03, 2018 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אורך ורוחב בריבוע
תגובות: 12
צפיות: 859

Re: אורך ורוחב בריבוע

ילמדונו רבותינו, מהו שאמרו על המזבח 'חמש אמות ארכו וחמש אמות רחבו' או 'אמה ארכו ואמה רחבו', מה נחשב אורך ומה נחשב רוחב בדבר שהוא מרובע? אחר מה שכתבו הנכבדים לפני, למה א"א אפשר לומר פשוט פשוט... אה"נ אין כאן לא אורך ולא רוחב, כי אחד שווה לשני, אבל כאשר רוצים להגדיר ריבוע בשפה פשוטה, מה אומ...
על ידי פלתי
ג' יולי 03, 2018 7:35 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: זה לשון או זו לשון
תגובות: 10
צפיות: 796

Re: זה לשון או זו לשון

שמן יש לי אצלך אדמון אומר יש בלשון הזה לשון קנקנים ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון קנקנים אלא טעמא דאין בלשון הזה לשון קנקנים הא יש בלשון הזה לשון קנקנים חייב לימא תיהוי תיובתא דר' חייא בר אבא דא"ר חייא בר אבא טענו חטין ושעורים והודה לו באחד מהם פטור אמר רב שימי בר אשי נעשה כמי שטענו רימון בקליפת...
על ידי פלתי
ב' יולי 02, 2018 11:57 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: זה לשון או זו לשון
תגובות: 10
צפיות: 796

Re: זה לשון או זו לשון

ספרים וועלט כתב:שאלה זו נוגעת *גם* בעריכת ספרים ישנים כאשר מפענחים ראשי-תיבות, איך צריכים לפענח ר"ת שכיח זה.

מיותר לפתוח ר"ת כאלו. לדעתי.
על ידי פלתי
ה' יוני 28, 2018 12:22 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עוקצין - עוקצים
תגובות: 8
צפיות: 594

Re: עוקצין - עוקצים

היינו הך ואין שום הבדל.
על ידי פלתי
ה' יוני 28, 2018 10:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: "פתילה שצריך להבהבה" - מה היא?
תגובות: 2
צפיות: 156

Re: "פתילה שצריך להבהבה" - מה היא?

הרב א"ס, אתה יוצא מנקודת הנחה שצריך להבהבה מדובר בפתילה מיוחדת. ולהכי קשיא לך. אבל לענ"ד לא משמע כך בשום מקום ופשטא דמילתא דסתם פתילות צריך להבהבם כדי שיהא נקל להדליקם ויבערו יפה.
על ידי פלתי
ה' יוני 28, 2018 9:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 494
צפיות: 32569

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

מהרשק.jpg
מהרשק.jpg (41.37 KiB) נצפה 1398 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם