מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 629 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שפה ברורה
ג' דצמבר 13, 2016 8:22 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שורש תיבת גיד
תגובות: 1
צפיות: 1444

שורש תיבת גיד

ידוע מה שכתבו בכמה ספרים שהוא מלשון המשכה, האם נמצא דבר כזה אף בספרי הקדמונים
גם האם הוא לשון זכר או נקיבה
תודה מראש
על ידי שפה ברורה
ב' אוקטובר 31, 2016 8:49 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור: בענין הקו' למה לא נאמר יעודים רוחניים בתורה
תגובות: 0
צפיות: 2474

מקור: בענין הקו' למה לא נאמר יעודים רוחניים בתורה

בישמח משה פ' ויחי כבר כתב העיקרים כי התורה לא יעדה שכר רוחני רק גשמי, משום שהנשמה טבעה למשוך אל מקורהף אך הגוף וכוחותיו מתגברים עליה, ואם כן עיקר הערת התורה בשכר ועונש בשביל הגוף שיש לו כמבואר בחובת הלבבות, עכ"ל. הנה קושיא זו נפוצה בספרי הקדמונים, ואנכי הקטן לא מצאתי דבר זה בדברי העיקרים, ע&quo...
על ידי שפה ברורה
ג' יוני 28, 2016 5:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תלונה על יעקב אבינו ששלח מנחה לעשיו
תגובות: 1
צפיות: 1107

תלונה על יעקב אבינו ששלח מנחה לעשיו

האם אחד יכול לציין מי מהראשונים מתלונן ביחוד על מה ששלח יעקב מנחה
במדרש ריש וישלח מתלונן על גוף הדבר שעורר חמת עשיו, וברד"ק עה"ת מצאתי שלכך נענש בויגע בכף ירכו, אבל הרד"ק הזה נדפס בתחילת שנות הת"ר, ואני מחפש מראה מקומות מקודם לזה
ייש"כ לכל העוזרים
על ידי שפה ברורה
ד' יוני 08, 2016 4:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש"מ בשם אריה"ק שלאה היה מעוברת בדינה י"ב חודש
תגובות: 1
צפיות: 1084

יש"מ בשם אריה"ק שלאה היה מעוברת בדינה י"ב חודש

בישמח משה פרשת ויצא האריז"ל כתב בעץ החיים שער הכללים פרק שלישי סוד גדול ונורא בזה הפסוק, וז"ל הצריך לענינינו: וזה אמרו ואחר ילדה בת, כי הבת נולדה אחר י"ב חודש, ונשתהא שם י"ב חדשים, וזהו לשון ואחר, מלשון ואחר עד עתה עכ"ל היקר. והמשכיל יבין דאין מקרא יוצא מידי פשוטו, כיון שנעש...
על ידי שפה ברורה
ה' מרץ 17, 2016 4:45 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מראה מקום בענין פועל שחזר באמצע היום
תגובות: 3
צפיות: 1761

Re: מראה מקום בענין פועל שחזר באמצע היום

אולי הכוונה להענקה. ואת"ל שהכוונה על שכר, א' הדין שפועל חוזר בו בחצי היום וידו על העליונה הוא רק מדין כי לי בנ"י עבדים שהוצאתי מארץ מצרים, מה שעדיין לא היה לפני יצי"מ. ב' גם למעשה להלכה בדבר האבד אין מגיע שכר לפועל אם אבדה עבודתו בגלל יציאתו באמצע. בוודאי הכוונה על שכר, וגם אני חשבתי...
על ידי שפה ברורה
ד' מרץ 16, 2016 11:26 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מראה מקום בענין פועל שחזר באמצע היום
תגובות: 3
צפיות: 1761

מראה מקום בענין פועל שחזר באמצע היום

בספר דברי מהרי"א פ' בשלח, כתב בא"ד על טענת גביהה בן פסיסא בדבר רכוש מצרים בזה"ל: ולכאורה אין זו טענה, דהא קי"ל דפועל שיצא באמצע זמן שכירותו אין צריך רבו ליתן לו כלום. גם בחנוכת התורה פ' בא הזכיר דיעה כזו ואנכי בער ולא אדע איה אפוא קי"ל הכי, ועי' ב"מ ע"ה וע"ו ו...
על ידי שפה ברורה
ב' ינואר 18, 2016 4:34 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מחפש מקליד
תגובות: 0
צפיות: 1149

מחפש מקליד

אני מחפש מי שיקליד עבורי ספר ישן, בלי שום הגה ופתיחת ר"ת, רק הקלדה
נא לשלוח לי באישי, וגם המחיר
ייש"כ
על ידי שפה ברורה
ה' דצמבר 17, 2015 9:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המעין 216 טבת תשע"ו
תגובות: 23
צפיות: 6872

Re: המעין 216 טבת תשע"ו

בענין נסים לרשעים..
נקלעתי זה זמן קצר לדברי מהר"י מבעלזא
והא לך דבריו:
http://www.otzar.org/aspcrops/154578_19 ... 122015.asp
על ידי שפה ברורה
ה' דצמבר 10, 2015 8:19 pm
פורום: חנוכה
נושא: מתי הדליקו את המנורה בבית המקדש
תגובות: 7
צפיות: 3699

Re: מתי הדליקו את המנורה בבית המקדש

יישר כח
על ידי שפה ברורה
ה' דצמבר 10, 2015 8:08 pm
פורום: חנוכה
נושא: מתי הדליקו את המנורה בבית המקדש
תגובות: 7
צפיות: 3699

מתי הדליקו את המנורה בבית המקדש

מתי?
הלא מקרא מלא בין הערבים
השאלה העם הארצית שלי הוא, באיזה שעה נדלק, בתמיד ג"כ כתיב בין הערבים ונקרב בתשעה ומחצה, שאלתי הוא לדעת הראשונים דההדלקה היתה בבין הערבים דוקא, לאפוקי דעת הרמב"ם, האם יש גילוי באיזה מקום באיזה שעה היה ההדלקה
על ידי שפה ברורה
ג' דצמבר 08, 2015 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 6691
צפיות: 1559149

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני מחפש מאמר מהמשגיח ר' מחתתי' סלומון בביאור דברי הרמב"ם בהל' פורים שעדיף שיעסוק במתנות לאביונים מבסעודת היום
אולי הוא בספרו מתנת חיים, שאינו תח"י,
אכיר טובה למי שיכול לעזור לי בזה
על ידי שפה ברורה
ג' נובמבר 17, 2015 1:57 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מלכה של תורה
תגובות: 0
צפיות: 899

מלכה של תורה

חלק א' חסר מעמוד שכ"א ואילך עד עמוד שנ"ג
על ידי שפה ברורה
ב' נובמבר 16, 2015 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש 'אפס' חוץ
תגובות: 6
צפיות: 2379

פירוש 'אפס' חוץ

בישמח משה כתב, דאפס לשון אפיסה כמו אפס כסף, 'או אפס לשון חוץ כפשוטו, ע"כ.
ואני הקטן חפשתי ולא מצאתי הפשטות הזה לרוב קטנותי, אולי יועיל אחד מן החכמים דנן להחכימני בזה
על ידי שפה ברורה
א' נובמבר 08, 2015 11:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ליקוטי שושנים למהר"ש מאוסטראפאלי
תגובות: 0
צפיות: 1106

ליקוטי שושנים למהר"ש מאוסטראפאלי

בחפשי באחד מהדברים דמתאמרי משמיה, ראיתי שספר ליקוטי שושנים נדפס פעמיים\ הראשונה [אינו באוצר כי אם בהיברו בוקס] נדפס בשנת תקע"ג, והשניה [ישנו באוצר] בשנת תרס"ב ומה מאוד נפלאתי שבמהדורא השניה עד דף י"ב ע"ב ד"ה ויושט המלך הכל הוא מדפוס הראשון, ומשם ואילך אינו בדפוס הראשון, וברצ...
על ידי שפה ברורה
א' נובמבר 08, 2015 11:10 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מציאת מראה מקום במורה
תגובות: 3
צפיות: 1739

Re: מציאת מראה מקום במורה

יבנה כתב:נמצא בעמ' י' במהדורת קאפח ד"ה אמר החכם, ובד"ה ודע כי.

אולי תעתיק לי את הלשון, כי בקוצר בינתי לא ראיתי שם שיאמר הכוונה הזאת, רק הבנתי שרצה לומר שישנם משלים שיתוספו בהם דברים אחרים מה שאינו נוגע אל הנמשל
על ידי שפה ברורה
א' נובמבר 08, 2015 10:36 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מציאת מראה מקום במורה
תגובות: 3
צפיות: 1739

מציאת מראה מקום במורה

בישמח משה פרשת דברים כתב בזה"ל: ואף שכוונו רז"ל גם להפשוטים, כמו שמבואר מהמשל שהביאו רז"ל לזה, מכל מקום תפוחי זהב במשכיות כסף, וגם לזה כיוונו, 'והמשל הוא רק לפשוטו, כי אין צריך להיות כל הנאמר בהרמז, כמו שביאר המורה בכמה מקומות', ע"כ. ובחפשי מורה בפתיחה שמבאר ענין המשלים, לא מצאתי...
על ידי שפה ברורה
ו' נובמבר 06, 2015 12:26 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: כ"ב מרחשוון - יאצ"ט של מהרי"ד מבעלזא ז"ל
תגובות: 36
צפיות: 9445

Re: כ"ב מרחשוון - יאצ"ט של מהרי"ד מבעלזא ז"ל

גימפל טייערער, מרן מהר"א זי"ע, שהיה חרד על כבוד אביו ואמר עליו שהיה מלאך, כיצד תסביר לפי דעתך שמהרי"ד היה קנאי כהדברי יואל זצ"ל, ששינה כל כך מדעת אביו? אולי היה הדברי יואל קנאי כמהרי"ד... וכיצד תסביר השינויים אצל מרן מהר"א בין קודם המלחמה לאחריו וכנ"ל לא מועיל להכ...
על ידי שפה ברורה
ה' נובמבר 05, 2015 7:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: כ"ב מרחשוון - יאצ"ט של מהרי"ד מבעלזא ז"ל
תגובות: 36
צפיות: 9445

Re: כ"ב מרחשוון - יאצ"ט של מהרי"ד מבעלזא ז"ל

רובם ככולם ממשפםחות בעלז כהיום, אינם גליציות כלל, ולדידי כולם נחשבים כמקורות זרים ולעומת זה ישנם כמה מקורות ממשפםחות הבאים מיושבים, לדוגמא אני מכיר יהודי שאינו בבעלז, שאביו היה יושב בבעלז ג' שנים, והוא סיפר לי 'זאפטיגע מעשיות' גם אני בא ממשפחה שהיו חסידי בעלז, ואחד מן הדודים שלי היה גבאי לתקופה ומה ...
על ידי שפה ברורה
ה' נובמבר 05, 2015 5:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 13250
צפיות: 2955863

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יערוסלב כתב:מי יכול לעלות פה את שפת אמת גור, על מסכת סוטה, חיבור קטנטן שנמצא אחר השואה.
תודה מראש
על ידי שפה ברורה
ג' אוגוסט 04, 2015 7:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בדברי היערות דבש
תגובות: 0
צפיות: 971

תמיהה בדברי היערות דבש

ביערות דבש ח"ב דרוש י"א כתב דלר' עקיבא דבז' בסיון ניתנה תורה, עלה משה למרום בח' סיון והיא תמוה דבגמרא יומא ד ע"ב מבואר להדיא דלכו"ע עלה בשביעי, והלא בכתוב מפורש ויקרא אל משה ביום השביעי האם אחד כבר שמע כלום בזה [אני לעצמי יש לי קצת יישוב] אבל היה תמיהה בעיני בחפשי באוצר שלא מצאתי...
על ידי שפה ברורה
ב' יולי 20, 2015 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש כתב יד
תגובות: 0
צפיות: 948

חיפוש כתב יד

האם יש תחת אחד מהחברים צילום מכת"י של הג"ר הירץ שייאר, שאוכל להשוותו לכתב יד אחר?
על ידי שפה ברורה
א' יולי 12, 2015 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 6691
צפיות: 1559149

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

מספר בית ישראל (גור) ביאור ענין יפתח ופנחס שלר רצו לילך אחד לחבירו, כמדומה שהוא בפרשתן
על ידי שפה ברורה
ג' יולי 07, 2015 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?
תגובות: 395
צפיות: 89169

Re: חצי בציבה במ"ק וחצי במ"ג

לא מצאתי אשכול מתאים
איש אחד השמיע בפני דבר תורה, ובאמצע פירש תיבה אחד על דרך גמטריא, חצי התיבה במספר קטן, וחצי התיבה במספר גדול
אמרתי לו, מעולם לא שמעתי ולא ראיתי למי שיחלק תיבה אחת לחצאין
עכ"פ הוא ביקש ממני שאחפש אם שייך לומר גמטריא באופן זה
האם אחד מהחברים יודע דבר ברור בכך
על ידי שפה ברורה
א' יוני 28, 2015 6:05 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שמירת שלחן עבודה
תגובות: 4
צפיות: 1947

Re: שמירת שלחן עבודה

כדבריך עשיתי, ואצלי אינו עובד, אינו נפתח כלום אחר הנ"ל
על ידי שפה ברורה
א' יוני 28, 2015 5:56 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שמירת שלחן עבודה
תגובות: 4
צפיות: 1947

Re: שמירת שלחן עבודה

נסיתי פעם שנית וזה אינו עובד
על ידי שפה ברורה
א' יוני 28, 2015 5:44 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שמירת שלחן עבודה
תגובות: 4
צפיות: 1947

שמירת שלחן עבודה

זה עכשיו התחלתי להשתמש בו, ושמרתי שלחן עבודה, אמנם מה מאוד נדהמתי שאינו יכול לפותחו, רק המחשב שואל אותי באיזה פורמט אני רוצה לפותחו, אם בוורד או באופן אחר, וכמובן שבאופן זה אי אפשר לראותו
מה אני יכול לעשות?
על ידי שפה ברורה
ג' יוני 23, 2015 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרושים מגיהים למהדורה חדשה של שו"ע
תגובות: 7
צפיות: 2527

Re: מחפש עורך לשוני וספרותי , ברמה יפה. לחיבור תורני.

לא!
אבל קשה לי לישא וליתן עם מי שאינו דובר באידיש
וכמו כן ישנם דברים שצריכים לתרגם אותם מאידיש ללשון קודש
על ידי שפה ברורה
ג' יוני 23, 2015 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרושים מגיהים למהדורה חדשה של שו"ע
תגובות: 7
צפיות: 2527

Re: מחפש עורך לשוני וספרותי , ברמה יפה. לחיבור תורני.

אני מחפש עורך לספרים תורניים
אבל שיהיה השפת האם שלו - אידיש
על ידי שפה ברורה
ו' יוני 12, 2015 1:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 13250
צפיות: 2955863

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מספר מגן אבות (קלוגער) החדש
עמוד 344 מדפי האוצר וכל הענין מלפניו ומלאחריו
ייש"כ גדול למי שיכול לעזור
על ידי שפה ברורה
ה' מאי 14, 2015 11:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למי יש דרשות חתם סופר?
תגובות: 6
צפיות: 2096

Re: למי יש דרשות חתם סופר?

נפלת על הראש?
וודאי ישנו בואצר
וגם בהיברו בוקס
על ידי שפה ברורה
ה' מאי 14, 2015 8:48 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור לסיפור ידוע מר' אלחנן
תגובות: 3
צפיות: 1688

Re: מקור לסיפור ר' ניסן פילטשיק

אולי תוכל לעזור לי גם בסיפור
דמתאמרא על הרה"ח ר' ניסן פילטשיק, ששמר שבת באמעריקא, ועשה רקידה בכל שבוע שפטרו אותו מעבודתו, ועי"ז הלכו בניו אחריו בדרך התורה הצרופה
ייש"כ
על ידי שפה ברורה
ה' מאי 14, 2015 6:59 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור לסיפור ידוע מר' אלחנן
תגובות: 3
צפיות: 1688

Re: מקור לסיפור ידוע מר' אלחנן

ייש"כ גדול
על ידי שפה ברורה
ה' מאי 14, 2015 5:43 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור לסיפור ידוע מר' אלחנן
תגובות: 3
צפיות: 1688

מקור לסיפור ידוע מר' אלחנן

בזכרוני מעשה מסופר מגביר אחד שר' אלחנם נכנס לביתו בדלת צדדי, כדי שלא ללכלך את רצפת ביתו, והלה ציוה ליצא ולחזור משער הראשי כדי לחנך בזה את בנותיו
בכל אופני החיפוש שנסיתי לחפש לא מצאתי באוצר
אני מקוה שאחד מהחברים יועיל בטוב לבו לציין לי מקור/ מקורות
ייש"כ
על ידי שפה ברורה
ב' אפריל 20, 2015 10:31 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור נשמות ישראל (מראה מקום)
תגובות: 11
צפיות: 4044

מקור נשמות ישראל (מראה מקום)

אני מחפש מראה מקום או בספרי הזוהר או בס\כתבי האר"י, ששורש ומקור נשמות ישראל הוא מהארץ העליונה./ ארץ החיים, בחפשי בספרים ראיתי הרבה מביאים אותו לדבר פשוט, אמנם אני צריך מראה מקום
ייש"כ
על ידי שפה ברורה
ג' מרץ 10, 2015 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 6691
צפיות: 1559149

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני צריך לספר חזון עובדיה ח"ב על ליל חג הפסח עמוד קפ"ב מה שכותב בענין כוס השלישי אם כל המסובין אוחזין אותו ייש"כ לא מצאתי את העמוד אבל מסתמא הכוונה לזה. עמודים מחזון עובדיה פסח ב.pdf ייש"כ גדול כוונתי היה לשו"ת, וגם כאן מציין לשם והוא סי' מ"ח ומ"מ על עכשיו זה טוב,...
על ידי שפה ברורה
ג' מרץ 10, 2015 5:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 6691
צפיות: 1559149

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני צריך לספר חזון עובדיה ח"ב על ליל חג הפסח עמוד קפ"ב מה שכותב בענין כוס השלישי אם כל המסובין אוחזין אותו
ייש"כ
על ידי שפה ברורה
ה' ינואר 29, 2015 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 6691
צפיות: 1559149

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

כלום יש לאחד מחברייא הדין מכתב מאליהו ח"ד עמוד רע"ו, כל הענין שם
ייש"כ
על ידי שפה ברורה
ה' ינואר 15, 2015 7:13 pm
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: תקלה באוצר המקוון - תקלה באתר.
תגובות: 4
צפיות: 2809

Re: תקלה באוצר המקוון - תקלה באתר.

ושוב!
תקלה באתר, אינו עובד

עבור לחיפוש מתקדם