מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 124 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גנזך
ב' יולי 15, 2019 1:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 11723

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

הקדמה א' : מכיון שאני זה שמשמיע את הביקורת אז אני מודיע כדלהלן: כל עוד שרוחי ונשמתי בי, שה' יאריך ימי ושנותי בנעימים, ואני אפגש עם דעות שאני העני והדל בתורה ובמעשים, חושב שהם לא נכונים, אשמיע את דעתי בע"ה, אם נראה שיש תועלת בדבר. בל"נ לא אתן לשום מחיר אישי, יקר ככל שיהיה, להשפיע על החלטה ...
על ידי גנזך
ו' יולי 13, 2018 3:33 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?
תגובות: 28
צפיות: 4264

Re: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?

אינני יודע אם הסיפור של המשמר הלוי מוסמך, ובאם כן, אזי היא התקפה על הנצי"ב שבגמ' מבואר שהורדוס לא נשא מעולם בת חשמונאים, אלא הטמינה בדבש וכו', ואלו יוסיפון מספר שנשא וילדה לו ילדים והנצי"ב על הספרי (ח"ג עמ' קפ"ח) כתב, וז"ל: מלבד שידוע דהורדוס נשא בנות כהנים כדאיתא ביוסיפון ו...
על ידי גנזך
ד' אוקטובר 18, 2017 1:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוף למגבות ביום כיפור?
תגובות: 12
צפיות: 1298

Re: סוף למגבות ביום כיפור?

אנושי כתב:אףבפוניבז' נהוג שנים ע"ג שנים [עם הפסקה של כשלש שנים] לשים גלריה מרצפת עץ ומנהג כולם לכרוע ע"ג מגבות והיו שם גדולי העולם

מי הם גדולי העולם שהיו על הגלריה?
על ידי גנזך
ב' ספטמבר 18, 2017 11:40 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הפסק בתקיעות
תגובות: 26
צפיות: 3455

Re: הפסק בתקיעות

שאלני ח"א, הוא צריך להתפלל עם אמו (האלמנה) במניין שמתפללין בו בשעה 7-30 למשל, אולם שם התקיעות לא כ"כ מהודרות בשבילו, ולכן הוא חשב לילך להתפלל שחרית במנין נץ ולשמוע תקיעות דמיושב במקום אחר ואח"כ לילך להתפלל מוסף עם אמו. שאלתו היא, האם יכול להפסיק בדיבור בין תקיעות אלו לתקיעות דמעומד, ...
על ידי גנזך
ב' ספטמבר 18, 2017 11:38 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הפסק בתקיעות
תגובות: 26
צפיות: 3455

Re: הפסק בתקיעות

כידוע לכתחילה יש להקפיד שלא להפסיק בדיבור מתחילת התקיעות עד לסיום מאה קולות. רק להעמיד דברים על דיוקם, הדין הוא לא להפסיק עד אחר גמר התקיעות דמעומד. מאה קולות הוא מנהג בעלמא ולכן במ' קולות האחרונים אפשר להפסיק [אמנם אלו המהדרים לצאת בהם ידי"ח שיטות מסויימות יש מקום להחמיר גם שלא לדבר בינהם שתח...
על ידי גנזך
ו' ספטמבר 15, 2017 2:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם "טלה" בלשון התורה הוא לשון זכר דוקא?
תגובות: 2
צפיות: 578

Re: האם "טלה" הוא לשון זכר דוקא?

זהו לשון חז"ל. וכוונתי אם בתורה מצאנו שיש חילוק
על ידי גנזך
ו' ספטמבר 15, 2017 2:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם "טלה" בלשון התורה הוא לשון זכר דוקא?
תגובות: 2
צפיות: 578

האם "טלה" בלשון התורה הוא לשון זכר דוקא?

התו"ח ע"ז כד: הביא ראיות מהגמ' דטלה הוא לשון זכר. וכוונתו שם דהוא זכר דווקא.
והאם אין שם לטלה נקבה?
על ידי גנזך
א' אוגוסט 06, 2017 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש
תגובות: 12
צפיות: 1313

Re: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש

לא הבנתי. האם מצות ק"ש היא פשוט מצות תלמוד תורה, ואפשר לקיימה בכל דברי תורה שיאמר?
על ידי גנזך
א' אוגוסט 06, 2017 8:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש
תגובות: 12
צפיות: 1313

Re: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש

ידועה דעת הנצי"ב שהיא בעתם דעת מהר"ל שהובא בב"ח, שמצוות עשה שיש בהם שיעור הוא מינימום וכשמוסיף מקיים עוד מ"ע. לכן כל כזית מצה בליל ט"ו בניסן הוא קיום דאורייתא. כמו כן מצוות ק"ש היא קריאת ד"ת, ולכן כל מה שמצטרף לזה הוא בגדר המצווה. וד"ז משמע גם מהרמב"ם שכ...
על ידי גנזך
א' אוגוסט 06, 2017 10:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש
תגובות: 12
צפיות: 1313

Re: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש

בגדר חטה אחת פוטרת את הכרי וכמה דמוסיף הוא תרומה ויש איזה שיטות בזה בביה"ל וערוה"ש לכאו' אין כאן שום דמיון, שאין המצוה ליתן חטה אחת אלא המצוה היא לתת תרומה וכיון שאין שיעור די בחטה אחת, אולם כשמפריש יותר הרי הכל הוא בכלל המצוה דאורייתא ואין זה חשוב בל תוסיף. קי"ל דמדאורייתא חיוב ק&qu...
על ידי גנזך
א' אוגוסט 06, 2017 6:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש
תגובות: 12
צפיות: 1313

לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש

קי"ל דמדאורייתא חיוב ק"ש הוא רק בפסוק ראשון או פרשה ראשונה וחיוב פרשה שניה הוא מדרבנן מדוע אין זה בכלל לא תוסיפו הא לכאו' דומה לחמש פרשיות בתפילין שוב נתבוננתי דלק"מ מידי דהוי אד' מינים שבלולב דלרבנן דאי"צ אגד אין בזה משום בל תוסיף דהאי לחודיה קאי אמנם לשי' הרמב"ן דיש איסור ...
על ידי גנזך
ה' יולי 27, 2017 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ספרו של מרן החזו"א נכתב כספר הלכה?
תגובות: 16
צפיות: 1868

Re: האם ספרו של מרן החזו"א נכתב כספר הלכה?

אתה צודק
כל מי שלומד בספריו רואה שכתב חשבונות וסברות תוך כדי הלימוד
ראיתי פעם שכותב ספק בדיני נגעים ופלפל בזה ולבסוף כותב ששוב ראה ויש משנה מפורשת כצד אחד
על ידי גנזך
ג' יולי 11, 2017 12:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חי' הגרי"ז זבחים י. - ואין דרכו של הרמב"ם לכתוב מוצא כל דין
תגובות: 4
צפיות: 652

חי' הגרי"ז זבחים י. - ואין דרכו של הרמב"ם לכתוב מוצא כל דין

ז"ל הגרי"ז : חידושי הגרי"ז מסכת זבחים דף י עמוד א ומדוקדק בזה לשון הרמב"ם בהלכות שחיטה (פ"ב הט"ו) שכתב שם דמחשבין מעבודה לעבודה, דילפינן חוץ מפנים שמחשבה כזו פוסלת בהן כמו שיתבאר בהלכות פסוהמ"ק, ואין דרכו של הרמב"ם לכתוב מוצא כל דין, אלא דבא לרמז לן דכיון דילפ...
על ידי גנזך
ה' יוני 29, 2017 8:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוגיות כפולות ופירושים שונים ?
תגובות: 0
צפיות: 380

סוגיות כפולות ופירושים שונים ?

תלמוד בבלי מסכת בכורות דף כח עמוד ב מתני' דן את הדין זיכה את החייב וחייב את הזכאי טימא את הטהור וטיהר את הטמא מה שעשה עשוי וישלם מביתו ואם היה מומחה לב"ד פטור מלשלם גמ' לימא תנן סתמא כר' מאיר דדאין דינא דגרמי א"ר אילעא אמר רב כגון שנשא ונתן ביד בשלמא חייב את הזכאי כגון שנשא ונתן ביד אלא זי...
על ידי גנזך
א' יוני 25, 2017 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת סעודה במזונות בסעודה שלישית לאחר השקיעה
תגובות: 10
צפיות: 823

Re: קביעת סעודה במזונות בסעודה שלישית לאחר השקיעה

הערוך השלחן אינו מקור, אלא כתב כן מעצמו ללא מקור, ולא הובא להלכה במ"ב ואדרבה מממשמעות הגמ' והראשונים לא נראה כן. מתי המשנה ברורה כן מביא את הערוך השלחן? הם היו באותו זמן מה שכתב שהערוה"ש אינו מקור כי כתב כן מעצמו הוא לפלא בעיני, שהרי אם היה מביא מקור אז לא הוא היה המקור אך מאחר שלא הביא מ...
על ידי גנזך
א' יוני 25, 2017 8:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת סעודה במזונות בסעודה שלישית לאחר השקיעה
תגובות: 10
צפיות: 823

Re: קביעת סעודה במזונות בסעודה שלישית לאחר השקיעה

הערוך השלחן אינו מקור, אלא כתב כן מעצמו ללא מקור, ולא הובא להלכה במ"ב
ואדרבה מממשמעות הגמ' והראשונים לא נראה כן.
על ידי גנזך
א' יוני 25, 2017 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת סעודה במזונות בסעודה שלישית לאחר השקיעה
תגובות: 10
צפיות: 823

Re: קביעת סעודה במזונות בסעודה שלישית לאחר השקיעה

אין שום מקור לאסור
וכמדומה שגם מזונות לא צריך
אלא כל אוכל שהתחיל אפשר להמשיך
על ידי גנזך
ג' יוני 13, 2017 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הויות אביי ורבא בימי התנאים
תגובות: 13
צפיות: 1088

Re: הויות אביי ורבא בימי התנאים

מי דיבר פה על סברות נגד תנא?
דובר פה על איבעיות דאביי ורבא
על ידי גנזך
ג' יוני 13, 2017 7:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הויות אביי ורבא בימי התנאים
תגובות: 13
צפיות: 1088

Re: הויות אביי ורבא בימי התנאים

יש ויש ר"א לא אמר דבר שלא שמע מפי רבותיו כסוכה כח. וערובין נג. אנן כי אצבעתא בקירא לסברא ואני הקטן דל ושפל הייתי מייעץ לך שתעיין בתוס' ערובין ס. ד"ה גמרא אין לי מושג מה אתה מביא מכל המ"מ האלו, שיש מקומות שכתוב בהם שהיה להם קבלה? וכי משום כך אין שום דבר שאמרו מעצמם? עכ"פ אם הגענו...
על ידי גנזך
ב' יוני 12, 2017 4:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הויות אביי ורבא בימי התנאים
תגובות: 13
צפיות: 1088

Re: הויות אביי ורבא בימי התנאים

כבודו שלמד הרבה, יוכל אולי לומר לנו מתי התחילה התקופה שאמרו דברים מסברת עצמם ולא רק מה ששמעו מרבותיהם?
רבנן סבוראי? גאונים? או שמא מעולם לא אמר אדם דבר מסברת עצמו? שהרי כל מה שתלמיד ותיק וכו'...
על ידי גנזך
ב' יוני 12, 2017 8:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: הויות אביי ורבא בימי התנאים
תגובות: 13
צפיות: 1088

Re: הויות אביי ורבא בימי התנאים

כמדומני שאיני צריך להוסיף כלום
כתיבתך עושה הכל...
על ידי גנזך
ב' יוני 12, 2017 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: הויות אביי ורבא בימי התנאים
תגובות: 13
צפיות: 1088

Re: הויות אביי ורבא בימי התנאים

בבא בתרא עה. רד"ה כדין וכדין ואם יש לך קצת דעת תעיין ברבינו חננאל סוכה מה: שכל דבריו דברי קבלה כנראה שיש מישהו שאין לו.... דברי הר"ח שם אמורים רק בדברים שהם בקבלה וז"ל "שאלו הדברים וכיוצא בהן אי אפשר להאמר אלא בקבלה מן הנביאים" ופשוט לכל בר דע.... שהאיבעיות של אביי ורבא נאמ...
על ידי גנזך
ד' מאי 24, 2017 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזה דפוס של שלחן ערוך השתמש המשנה ברורה
תגובות: 12
צפיות: 968

Re: באיזה דפוס של שלחן ערוך השתמש המשנה ברורה

את הגהות רע"א ראה בדפוס יוהנסבורג, מודפס גם בשו"ע טלמן בגליון תודה רבה! האם תוכל בבקשה לפרט מה הבסיס לקביעה הזאת? עי' שעה"צ סי' שי"ח ס"ק כד עוד כתב דתולדת חמה וכו' והכוונה לרע"א בשם רשב"א וכשתעיי' בהג' שלפנינו לא תבין מה קרה פה כשאין זכר לזה ברשב"א וברע"...
על ידי גנזך
ד' מאי 24, 2017 6:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזה דפוס של שלחן ערוך השתמש המשנה ברורה
תגובות: 12
צפיות: 968

Re: באיזה דפוס של שלחן ערוך השתמש המשנה ברורה

את הגהות רע"א ראה בדפוס יוהנסבורג, מודפס גם בשו"ע טלמן בגליון
על ידי גנזך
ה' מאי 18, 2017 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדינים לבנים בשבעה נקיים
תגובות: 35
צפיות: 3519

Re: סדינים לבנים בשבעה נקיים

לפני הרבה שנים שאלתי את הגאון ר' ישראל יעקב פישר ואמר לי שבזמנינו לא צריך
על ידי גנזך
א' אפריל 30, 2017 4:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ציפיה למשיח בזמן שבית המקדש היה קיים
תגובות: 29
צפיות: 3352

Re: ציפיה למשיח בזמן שבית המקדש היה קיים

ידיד חכם עצו"ר, כתב באיזה מקום על מטבע תפילה שמבקשים בו על הגאולה שמתוך הדברים עצמם מבואר שהוא אחר החורבן, ורצה לומר שבזמן הבית לא היה צריך לגואל ולא התפללו על גואל. והערתי לו שבלא משים הוא מאמץ דעות של המינים שאומרים, שאמונת משיח ותחיית המתים יסדוה חז"ל אחרי החורבן להפיח רוח בעם הנדכאים ...
על ידי גנזך
ג' אפריל 18, 2017 11:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור המנהג לכסות העיניים בקר"ש?
תגובות: 3
צפיות: 545

Re: מקור המנהג לכסות העיניים בקר"ש?

אוצר החכמה כתב:
גם המנהג שהביא הטור לא מצאתי מי שהביא המקור למנהג זה


מה הכוונה מה המקור? הטור הוא המקור. ואם כוונתך למקור מחז"ל הלא הבאת דברי הטור בזה.

הטור רק כתב שיש נוהגים כן ולא כתב שהוא עצמו עושה כן
וכוונתי אם יש עוד מישהו המביא שיש נוהגים כן
על ידי גנזך
ג' אפריל 18, 2017 12:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור המנהג לכסות העיניים בקר"ש?
תגובות: 3
צפיות: 545

מקור המנהג לכסות העיניים בקר"ש?

מהו מקור המנהג? הנה בשו"ע סי' סא סעיף ה נוהגין ליתן ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ראשון, כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמונעו מלכוין. ומקורו לכאו' מד' הטור שם שכתב ויש נוהגין שנותנין ידיהם על פניהם בקריאת פסוק הראשון וראייתם מפ"ב דברכות (יג ב) רבי כד הוה מנח ידיה אעיניה הוה קרי לה פי' כוונתו שלא יסת...
על ידי גנזך
ה' מרץ 02, 2017 6:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: בין הגרח"ק להגרבד"פ: ב' נידונים
תגובות: 17
צפיות: 1989

Re: בין הגרח"ק להגרבד"פ: ב' נידונים

פנים יפות על הכתוב ויתן לו מעשר מכל
על ידי גנזך
א' פברואר 26, 2017 1:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם קבלה היא נקבל - מקור
תגובות: 4
צפיות: 837

Re: אם קבלה היא נקבל - מקור

שבראשונים זה כתוב ידעתי. שאילתי היתה מה המקור לזה מהגמ' או משאר מדרשי חז"ל?
על ידי גנזך
א' פברואר 26, 2017 7:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם קבלה היא נקבל - מקור
תגובות: 4
צפיות: 837

אם קבלה היא נקבל - מקור

בראשונים מצינו הרבה פעמים על דרשות חז"ל שהם בקבלה
האם יש לזה מקור בדברי חז"ל?
ולכאו' ממה שמצינו לשון אם קבלה היא נקבל וכו' במקומות שאינם מדרשה, משמע קצת לא כן
על ידי גנזך
ב' פברואר 13, 2017 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ידיעה נחוצה למעיינים באנציקלופדיה תלמודית
תגובות: 0
צפיות: 522

ידיעה נחוצה למעיינים באנציקלופדיה תלמודית

כפי הנראה מהרבה מקומות שם כותבים שם על שיטות יחידאיות "וכתבו ראשונים" וכו' וכן "וכתבו אחרונים" וכו', ואינם מביאים שום חולק, והרושם שנוצר מזה שכן היא הדעה העיקרית בענין, ולמעשה לא מיניה ולא מקצתיה, והלומד הענין רואה שהיא שיטת יחיד ממש, אלא שדרך האנצ"ת שכל שלא מצאו חולק להדיא ...
על ידי גנזך
ג' ינואר 10, 2017 7:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: פסול רשע משום חשש משקר, מנלן?
תגובות: 3
צפיות: 604

פסול רשע משום חשש משקר, מנלן?

מבואר בגמ' שפסול גזלן אינו כפסול קרובים שהוא מגזה"כ אלא הוא משום חשש משקר
מהו המקור לזה, האם הוא טעמא דקרא?
ויש מן האחרונים שכתבו שיש ב' פסולים א פסול הגוף וב חשש משקר מנ"ל הא?
על ידי גנזך
ש' ינואר 07, 2017 8:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1021
צפיות: 138964

Re: בד''ה הגאון הגדול רבי משה שפירא זצ''ל

אברהם ארנטרוי כתב:לא היה בין פא כי אם בין פז שנים תנצב"ה

לא נכון.
בן פא
על ידי גנזך
ד' דצמבר 14, 2016 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נאנסה ע"י האב לאחר שנשאה הבן - ??
תגובות: 14
צפיות: 1484

Re: נאנסה ע"י האב לאחר שנשאה הבן - ??

עזריאל ברגר כתב:אתה כותב "וממה שלא ציירו כן" וכו', אבל רב אשי כן צייר ציור זה בדיוק!

צודק. טעיתי ואין מהגמ' ראיה שהגמ' מחפשת ציור לאמו ולא לאנוסת אביו
על ידי גנזך
ד' דצמבר 14, 2016 10:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: נאנסה ע"י האב לאחר שנשאה הבן - ??
תגובות: 14
צפיות: 1484

Re: נאנסה ע"י האב לאחר שנשאה הבן - ??

רב אשי כותב שאדם אנס כלתו אשת א' והוליד ממנה בן ומת א' בלא בנים ונפלה אשת א' (שנאנסה) לפני בנה שהוא גם היבם שלה שתפטור צרתה בגלל שהיא אימו, ולא בגלל שהיא אנוסת אביו (שאנוסת אביו אינו ערווה ולא פוטרת צרתה גם לר"י) לא כתוב כלל שחל עליה דין איסור אנוסת אביו, וגם אין משם ראיה אמת, טעיתי. ואכן כדבר...
על ידי גנזך
ג' דצמבר 13, 2016 7:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נאנסה ע"י האב לאחר שנשאה הבן - ??
תגובות: 14
צפיות: 1484

Re: נאנסה ע"י האב לאחר שנשאה הבן - ??

שונה. אשת כהן האיסור הוא מחמת שנבעלה תחתיו באיסור. אבל אנוסת אביו הוא משום שנחשבת כעין אשה לאביו ואע"פ שלא נשא אביו ויש מקום לומר שכשם שלרבנן עכשיו שקידשה הבן כבר אינה יכולה להיות אשת אביו שהרי לא תופסים בה קידושין כך לא יכול לחול עליה שם אנוסת אביו אחר שהיא אשת הבן. אפשר גם לומר אחרת אבל זה ב...
על ידי גנזך
ג' דצמבר 13, 2016 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נאנסה ע"י האב לאחר שנשאה הבן - ??
תגובות: 14
צפיות: 1484

נאנסה ע"י האב לאחר שנשאה הבן - ??

האם אסורה משום אנוסת אביו לר"י?

עבור לחיפוש מתקדם