החיפוש הניב 1263 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ו' פברואר 01, 2019 6:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 591
צפיות: 7685

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הכוונה לפרדס דוד פרשת נח (בדפוס זולצבאך תקמ"ו, דף ה ע"א; בדפוס ווארשא תר"ס, דף ז ע"א).
על ידי קאצ'קלה
ד' ינואר 30, 2019 9:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות ו: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?
תגובות: 8
צפיות: 1578

Re: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?

אגב, נראה שמה שהבאת בשם רס"ג כבר התברר שאינו לו (ראה באוצר הגאונים ברכות בנספחים. אם זכרוני אינו בכזיב, הוא פיענוח מוטעה של ר"ש ורטהימר לר"ת רב"ס, ובאמת הוא ר' ברוך ספרדי). ידיעה חשובה. ראיתי את דברי רב"מ לוין באוצה"ג. אבל לא ראיתי שכתב אודות ר' ברוך ספרדי וכיוצא. האם ...
על ידי קאצ'קלה
ד' ינואר 30, 2019 9:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?
תגובות: 32
צפיות: 809

Re: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?

קבל דוגמא מספר לא רק קודם שנת ת"ק, אלא אף קודם שנת ת'. בספר עמוד עבודה (לובלין שצ"ט) עמוד גמילות חסדים בראשו: "שבשנה שעברה שנת שצח"ל היתה עצירת גשמים כמעט בכל הארצות, וצריך לתלות במדה כנגד מדה...". (במפעל הביבליוגרפיה נרשם הספר הנ"ל כלובלין שצ"ו, ואינו אלא שיבוש. ...
על ידי קאצ'קלה
ד' ינואר 09, 2019 7:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?
תגובות: 32
צפיות: 809

Re: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?

הנה שיבוש משונה שקרה בעקבות כתיבת 'תקט"ל'. והיא ישנה נושנה אצלי: בקובץ אור ישראל, יג, עמ' ריז, אחרי שהביא כותב אחד שינויים מדרוש אחד למשנהו שב'יערות דבש', העיר: והפלא הוא, כי הנוסח הראשון סיפר הגאון בדרשתו במיץ בשנת תקט"ל, והנוסח השני דרש ל"ד שנים מקודם הנ"ל בפראג בשנת תק"ה ...
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 31, 2018 3:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אביו של רב יוסף
תגובות: 15
צפיות: 349

Re: אביו של רב יוסף

נדלה כאן חספא, ואחרי התגובות השונות חשוב לחזור על הראשונות, ולסכם את הדברים: על השאלה האם 'חייא' אביו של רב יוסף (המוזכר בחולין יח ע"ב) היה אמורא, הביא הרב 'ביקורת תהיה' ראיה נחמדה שלא היה אמורא, ממה שרב יוסף נחשב כדור הראשון של "כל שהוא ת"ח ובנו וכו' ובן בנו וכו'", משמע שאביו לא...
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 31, 2018 6:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוספות בנוסח התלמוד
תגובות: 5
צפיות: 525

Re: הוספות בנוסח התלמוד

יש להוסיף, ששתי ההוספות הנ"ל (מה שהביא הרב הוגה ומה שהבאתי) מופיעות באותם עדי נוסח:
כת"י אוקספורד 366.
כת"י הגניזה בהמ"ל ENA 147/1-10.
הגדות התלמוד.
עין יעקב.
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 31, 2018 4:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: אביו של רב יוסף
תגובות: 15
צפיות: 349

Re: אביו של רב יוסף

כהוספה לדברי הרב ביקורת, יש להביא דברי הריב"ק בערכי תנאים ואמוראים ערך רב יוסף: ורב יוסף היה זהיר בכיבוד הוריו, כדמסקינן בההיא שמעתא גופא: רב יוסף כי הוה שמע קל כרעיה דאימיה, אמר: איקום מקמי שכינתא דאתיא. ונראה כי אביו לא האריך ימים שיגיע רב יוסף לכיבודו , כי אביו היה צורבא מרבנן ורב חייא שמו, ...
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 31, 2018 4:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוספות בנוסח התלמוד
תגובות: 5
צפיות: 525

Re: הוספות בנוסח התלמוד

כהמשך לדבריו היפים של הרב הוגה, יש לציין, שבאותו עמוד במסכת ברכות (ז ע"א) קרה מקרה דומה. [וכמובן שיש רבים כאלה ברחבי התלמוד]. בגמרא נוסח הדפוס מובא: תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע: פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא ואמר לי: ישמעאל בני, ב...
על ידי קאצ'קלה
ו' דצמבר 21, 2018 5:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של הקרבן ראשית?
תגובות: 8
צפיות: 546

Re: מהו שמו של הקרבן ראשית?

http://hebrewbooks.org/23694 עיין דף כ"ג ע"א!! עמ' 43 נפלא עד מאד. הנה הקטע: שאלת חכם.JPG ועדיין לא מובן: בראש הספר יש הסכמת רי"ל מרגליות, בה הוא חותם 'יהודא ליב מרגליות'. וכן מזכירו מחבר קונטרס זה בדף יח ע"א, ופתאום בדף כג הוא מוסיף לו שם 'אהרן'. אלא ממה שמזכירו כאן, בדף כג, בב...
על ידי קאצ'קלה
ו' דצמבר 21, 2018 7:28 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של הקרבן ראשית?
תגובות: 8
צפיות: 546

Re: מהו שמו של הקרבן ראשית?

גם על המצבה שלו אין זכר לשם 'אהרן'.

Capture.JPG
Capture.JPG (185.07 KiB) נצפה 458 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 20, 2018 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ביאור המילה ׳רבי׳ לגבי רבי יהודה הנשיא
תגובות: 2
צפיות: 155

Re: מהו ביאור המילה ׳רבי׳ לגבי רבי יהודה הנשיא

ללא עיון כלל, יש להעיר כי הנשיאים שלפניו לא נקראו לדורות בשם נשיא (לא אומרים "רבן גמליאל הנשיא", "הלל הנשיא"), ודוקא רבי יהודה נקרא "הנשיא" בה"א הידיעה. לאידך, דוקא הוא לא נקרא בשם "רב ן " (כמו "רבן גמליאל", "רבן יוחנן בן זכאי", "...
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 20, 2018 11:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של הקרבן ראשית?
תגובות: 8
צפיות: 546

Re: מהו שמו של הקרבן ראשית?

לפני כמה שנים ביקשתי מצוות מפעל הביבליוגרפיה, שיבררו האם שמו אכן היה 'אהרן'. משלא מצאו מקור ששמו היה גם 'אהרן', הסירו את השם הזה מעליו. חבל להוסיף שם לאיש מאתיים שנה אחרי פטירתו, על לא דבר. האם מישהו יכול לבדוק עבורי במקורות שציין וונדר לעיל: פנקס גליציה; ספרו של קרסל; הדואר. אולי באחד מהם הובאו סימ...
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 20, 2018 7:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של הקרבן ראשית?
תגובות: 8
צפיות: 546

Re: מהו שמו של הקרבן ראשית?

תבורך.
בעצם, בכל ספריו לא מצאתי שייחס לעצמו שם 'אהרן'. גם המסכימים לא קראוהו כן. גם בספרים שהו"ל סמוך לפטירתו בשנת תקע"א, לא חתם 'אהרן', כך שקשה ליישב שהוסיפו לו שם זה מחמת חולי.
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 20, 2018 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1641
צפיות: 104257

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:היכן המקור של המעשה עם רע"ק שלימד את אותו בן של רשע עד שאמר קדיש,
זכורני כי בב"י זה מובא בשם זוהר, אבל זה נמצא גם במס' כלה פ"ב, אני מחפש המקור בזוהר, או בשאר מקומות,
בתודה מראש

זוהר חדש (מהדו' ר"ר מרגליות) פרשת אחרי מט א-ב, ורות פד ב-ג.
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 20, 2018 7:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של הקרבן ראשית?
תגובות: 8
צפיות: 546

מהו שמו של הקרבן ראשית?

באנציקלופדיה לחכמי גליציה לר' מאיר וונדר, ג, עמ' 934, מובא על מהרי"ל מרגליות בעל קרבן ראשית: ר' יהודה ליב ב"ר אשר זליג מרגליות מבוזנוב ופפד"א (תק"ז-תקע"א)... נקרא גם אהרן , ובשם המשפחה פרלה... גם באוצה"ח רשום שם המחבר (אצל כל ספריו) 'מרגליות, אהרן יהודה ליב', וזאת בעקבו...
על ידי קאצ'קלה
א' דצמבר 16, 2018 7:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לחילוף רבא-רבה בחולין עו: ונדה סה:
תגובות: 4
צפיות: 359

Re: לחילוף רבא-רבה בחולין עו: ונדה סה:

ייש"כ בעד טירחתך להעלות את המאמר.
אלא שהוא מדבר באופן כללי על הגיית השמות רבא-רבה והמסתעף, ולא מצאתי בו התיחסות לשאלה ששאלתי בנוגע לשתי גמרות הנ"ל.
על ידי קאצ'קלה
ו' דצמבר 14, 2018 10:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לחילוף רבא-רבה בחולין עו: ונדה סה:
תגובות: 4
צפיות: 359

Re: לחילוף רבא-רבה בחולין עו: ונדה סה:

שוב במסכת נדה סה ע"ב מובא כיוצא בזה ממש: מתיב רב חסדא: מעשה ונתן לה רבי ד' לילות מתוך י"ב חדש! אמר ליה רבא : הדורי אפירכא למה לי? אותיב ממתני'! הוא סבר מעשה רב. כן הוא בדפוסי הגמרא ובכת"י. כאן נוסף גליון מרבי ישעיה ברלין: צ"ל רבה . [אגב, בדפוס ווילנא, וכן במהדורת עוז והדר, נדפסה ...
על ידי קאצ'קלה
ו' דצמבר 14, 2018 10:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לחילוף רבא-רבה בחולין עו: ונדה סה:
תגובות: 4
צפיות: 359

לחילוף רבא-רבה בחולין עו: ונדה סה:

בחולין עו ע"ב, מובא שרבא הקשה לרב חסדא רבו בסגנון של 'הדורי אפירכי למה לך?' זה לשון הגמרא: מתיב רב חסדא: לא אם טיהרה שחיטת טרפה אותה ואת האבר המדולדל בה דבר שגופה, תטהר את העובר דבר שאינו גופה! אמר ליה רבא : הדורי אפירכי למה לך? אותיב ממתני': נשחטה בהמה, הוכשרו בדמיה, דברי ר"מ, ר"ש או...
על ידי קאצ'קלה
ד' דצמבר 12, 2018 1:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 16
צפיות: 699

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

לגבי אין מוקדם ומאוחר בזוהר זה רק פעמים בודדות, עכ"פ מדרש הנעלם הוא כעיקרון בדור אחר מאוחר כי רובו מתקופת האמוראים, וסוגי הדברים שיש בזוהר שאמרו את העתיד להיות וכו' יתכן שאין נמצאים בו כלל, צריך לעשות בדיקה מיוחדת על זה. לגבי ר' יהושע בן לוי, לוי אביו ודאי היה בדורו של רבי ואחוי קידה קמיה, ווד...
על ידי קאצ'קלה
ג' דצמבר 11, 2018 6:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 16
צפיות: 699

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

הסדר הדורות מביא כמה תקופות לר' אלכנסדרי, ושהיו כמה. עכ"פ הראשון שהיה רביה דאהבה אבוה דרב אדא, ורב אדא נולד כשמת רבי, ולפי"ז היה בתקופת רבי לפחות. וגם כשריב"ל שהיה בתקופה זו [ונזכר במשנה] מביא בשמו כמה פעמים בירושלמי, גם מעלה אותו לתקופה זו. את הידיעה על ר' אלכסנדרי רבו של אהבה אבוה ...
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 10, 2018 8:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שפתי חכמים
תגובות: 76
צפיות: 6677

Re: שפתי חכמים

מה שנכון נכון כתב:אגב, האם בעל שפת"י 'הבין כן' (כל' סה"ד כאן, ובעוד), או שרק העתיק השמות מהיוחסין (כ"נ מפשטות לשונו בריש שער בת רבים).

ברור במאה אחוז שרק העתיק מיוחסין.
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 10, 2018 6:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שפתי חכמים
תגובות: 76
צפיות: 6677

Re: שפתי חכמים

בסדר הדורות חלק ב ערך ר' אבינא מחמרא דנהר פניא, מביא את מה שכתוב בספר יוחסין, ואת מה שכתוב בשפתי ישינים [לבעל שפ"ח], ואח"כ כתב שאינו יודע איך " פה קדוש יאמר דבר זה"! לא ברור לי על מי משניהם כיוון בכותבו 'פה קדוש'. [בעל סדר הדורות משתמש במקומות אחרים בביטוי 'פה קדוש' על רש"י,...
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 10, 2018 7:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות לקפידות מוזרות בתינוקות
תגובות: 55
צפיות: 4812

Re: מקור למנהג לא לקנות דברים לתינוק קודם הלידה

הג"ר פישל אייזנבאך ז"ל השיב לשואלים: קניית דברים לתינוק קודם הלידה, מראה שבוטחים בה' שיוולד תינוק בריא.
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 06, 2018 9:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 132
צפיות: 10224

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

הוד_והדר כתב:דרך אגב, למה שכתב קצ'קלה בענין מכתב הסב"ק והפיענוח מו"מ וכו' ולא מצא את הירחון שנדפס ותמה על הרב מרגליות וכו'
מצאתי כי נדפס בתרפ"ב במאסף קול ישראל חוברת ב אם אני זוכר היטב בע"פ

צודק וייש"כ. זה מופיע שם בעמ' קמב.
על ידי קאצ'קלה
א' דצמבר 02, 2018 7:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: י"ב שבטים וד' אמהות - איך?
תגובות: 7
צפיות: 340

Re: י"ב שבטים וד' אמהות - איך?

בלי להתייחס לעצם השאלה, אולי מן הענין לציין לשהש"ר ו ד ואסת"ר א יב: "שש כנגד שש אמהות, שרה רבקה רחל ולאה בלהה זלפה".
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 28, 2018 11:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 16
צפיות: 699

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

ביקורת תהיה כתב:וכיצד הוגים את השם – אֲלֶכְּסַנְדְּרִי או אֲלֶכְּסַנְדְּרַי?

אם הרי'ש חרוקה, צריכים ליישב את הכתיב הארץ-ישראלי 'אלכסנדראי'.
יבואו הבקיאים ויחכמונו.
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 28, 2018 10:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 16
צפיות: 699

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

שברי לוחות כתב:לא, אלא שאמר מימרות בשם ריב"ל ורבי חייא בר אבא

דעת ר"א היימן בתולדות תנו"א היא, כי אף שאמר בשם ר' חייא בר אבא, לא היה תלמידו, כי אם חברו.
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 28, 2018 10:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסיפור הנודע על הילד שידע את כל התורה והשכיחה ממנו מוהר"א
תגובות: 104
צפיות: 13786

Re: הסיפור הנודע על הילד שידע את כל התורה והשכיחה ממנו מוהר"א

תיקון טעות (למי שהדיוק חשוב לו):
לעיל בעמ' זה הבאתי צילומים של שני מכתבים שכתב ר' חיים שלמה פרידמאן בענין זה.
כעת בדקתי שוב, ונוכחתי לראות שהמכתב הראשון בלבד הוא מר' חיים שלמה, ואילו על המכתב השני חתום ר' מנחם צבי רוזנברג.
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 28, 2018 10:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 16
צפיות: 699

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

על ר' תנחום בר איסכולסטיקא ראה סדר הדורות בערכו, ושערי תורת בבל עמ' 543.
סוף דבר: היה אמורא.
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 28, 2018 9:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 16
צפיות: 699

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

היה אמורא, תלמידם של ריב"ל ור' יוחנן. ראה עליו תולדות תנאים ואמוראים עמ' 158.
על ידי קאצ'קלה
ג' נובמבר 27, 2018 7:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פסקא באמצע פסוק מחשיבה את הפסוק כב' פסוקים
תגובות: 11
צפיות: 373

Re: פסקא באמצע פסוק מחשיבה את הפסוק כב' פסוקים

כבר כתב כן ר' אברהם סארוואל בפירושו לסדר המעמדות, דפוס ויניציאה שס"ו, דף מ ע"א:

סדר המעמדות.JPG
סדר המעמדות.JPG (134.25 KiB) נצפה 358 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 21, 2018 7:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'כל מה שיאמר לך בעה"ב עשה חוץ מצא' הקב"ה: צא ממחיצתי
תגובות: 14
צפיות: 1491

Re: 'כל מה שיאמר לך בעה"ב עשה חוץ מצא'

בילקוט שבמ"ה דף 68 ע"ב:
חוץ מצא.JPG
חוץ מצא.JPG (80.28 KiB) נצפה 243 פעמים

חוץ מצא - ברכת המוציא, לפי שבעל הבית בוצע כרצונו בעין יפה ואורח אינו בוצע אלא מברך ברכת המזון כדי לברך בעל הבית.
ובגליון: ושמע' אני הכותב ראייה מההיא דברכו' פ' אין עומדין [צ"ל: כיצד מברכין (מב ע"א)] דאמר מאי 'צא-צי' דקא שמע.
על ידי קאצ'קלה
א' נובמבר 18, 2018 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?
תגובות: 3
צפיות: 213

Re: למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?

אגב הנ"ל: בילדותי רשמתי לי דברים אלה, אולם משראיתי את דבריו המפורשים של רב האי בענין זה, חזרתי בי ובטלתי את דברי מכל וכל. אני מרשה לעצמי להביא כאן את הדברים (ואני תמה האם מישהו קדמני בהשערה זו): לא מעט עסקו רבותינו הגאונים בבירור שמות התנאים והאמוראים ופירושי כינוייהם. בין השאר ערכו רשימות שונו...
על ידי קאצ'קלה
א' נובמבר 18, 2018 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?
תגובות: 3
צפיות: 213

Re: למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?

העיקר כדברי האומרים שלא היו כולם בני 'פפא' אחד (וכמובא במאמר הנ"ל בתור פתרון אחד, ולדעתי הוא הפתרון היחיד לשאלה הנ"ל). וזה מה שציינתי במקום אחר: כתב רב האי גאון בתשובה (נדפסה בספר האשכול מהדורת אלבק, הלכות ספר תורה דף ס ע"ב): "לאו כולם בני רב פפא גאון תלמידו של רבא הן... ונראה כי...
על ידי קאצ'קלה
א' נובמבר 18, 2018 5:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות סב א' - בתר דמלך עבדא ליה כוותא ומנחא ליה ידא ארישא
תגובות: 2
צפיות: 255

Re: ברכות סב א' - בתר דמלך עבדא ליה כוותא ומנחא ליה ידא ארישא

למסקנת תולדות תנאים ואמוראים (ערך רב אשי וערך רבא) נראה שרבא היה כבן ששים כשמלך. גם אשתו, בת רב חסדא, לא היתה צעירה הרבה ממנו, אם כן ספק האם 'בתר דמלך' עוד היה שייך אצלה המושג של 'כשהיתה נדה'.
על ידי קאצ'קלה
ה' נובמבר 08, 2018 1:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הראבי״ה - המרדכי
תגובות: 19
צפיות: 562

Re: הראבי״ה - המרדכי

אלה דברי ר' פלטיאל שהזכרתי לעיל: ועתה ראה נא ראה איך צדקו דברי חכמינו ז"ל שבשתא כיון דעל על, כי באמת המרדכי לא נכד הראב"ן ולא בן נכדו הוא, כאשר אראך בעזרת השם יתברך... וכל המקומות אשר נמצא בהן "ראב"ן זקני", לא מפי מרדכי יצאו, כי אם מפי ראבי"ה שהיה באמת נכד הראב"ן כ...
על ידי קאצ'קלה
ה' נובמבר 08, 2018 1:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הראבי״ה - המרדכי
תגובות: 19
צפיות: 562

Re: הראבי״ה - המרדכי

שמואל דוד כתב:למי כיון המרדכי במש״כ ״זקני״ ?

האם המרדכי כתב 'זקני'? או העתיק כן מראבי"ה (וראבי"ה התכוון לראב"ן כמובן)?
על ידי קאצ'קלה
ה' נובמבר 08, 2018 12:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הראבי״ה - המרדכי
תגובות: 19
צפיות: 562

Re: הראבי״ה - המרדכי

רבים חשבו שרב מרדכי היה נכדו של ראב"ן, ביניהם שלשלת הקבלה וקורא הדורות.
וכבר השיבו על דבריהם ר' חיים מיכל מהמבורג באור החיים עמ' 212-211; ר' פלטיאל בוכהאלץ מעמדין, 'מאמר מרדכי', בתוך: המגיד שנה טו חוברת 11 עמ' 86.
ודומני שכבר נכתב בזה בעבר בפורום.
על ידי קאצ'קלה
א' נובמבר 04, 2018 4:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות סב: - כי מטא למיכתב כתובה נח נפשה דרביתא
תגובות: 6
צפיות: 443

Re: כתובות סב: - כי מטא למיכתב כתובה נח נפשה דרביתא

לענ"ד יש כאן קושיא רק לפי פירוש רש"י שכתב: "וזהו הפסול, שרבי היה מבית דוד, ולא היתה בת הבאה משמעי הוגנת לבנו, שלא היתה בת מלכים". אבל מהר"ל ומהרש"א פירשו את דברי הגמרא באופן אחר: רבי העלה את האפשרות שמא יש איזה פסול, לכן בדקו את יחוסם ומצאו שאין בהם פסול, ואגב כך נתברר ...
על ידי קאצ'קלה
ג' אוקטובר 30, 2018 7:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות ח: רבי שמעון בן יוחי אומר משום רבי עקיבא
תגובות: 9
צפיות: 631

Re: ברכות ח: רבי שמעון בן יוחי אומר משום רבי עקיבא

הדבר פשוט בעליל, שרוב דברי ר' שמעון הם בשיטת ר' עקיבא רבו.
תמהתי רק על המקומות הבודדים בהם מפורש שרשב"י אמר בשם ר"ע. מאי שנא?

עבור לחיפוש מתקדם