מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1346 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ד' ינואר 15, 2020 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתם רבי יצחק
תגובות: 7
צפיות: 213

Re: סתם רבי יצחק

ייש"כ הרב ביקורת. דבריך נאים ומתקבלים על הלב, בכל זאת מנין הוודאות שכך הוא אכן פירושם של דברי ר"ח? זה לשון רבינו חננאל: הוא יוסף איש הוצל וכו' יצחק בר אחא דשמעתא יצחק חקולא יצחק בן אלעזר יצחק בן טבלא יצחק נפחא אלו כולן בעלי אגדות ומתנייתא ונזכר שמם פעם כך ופעם כך אבל כשמדברין מפיו שמועה מז...
על ידי קאצ'קלה
ד' ינואר 15, 2020 5:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: סתם רבי יצחק
תגובות: 7
צפיות: 213

Re: סתם רבי יצחק

ביקורת תהיה כתב:ובאמת רבנו חננאל שם לא פירש כן.

ייש"כ.
האם מישהו יכול להסביר לי את כוונת רבינו חננאל (פסחים קיג סע"ב)? אני לא בדיוק הבנתי את דבריו.
על ידי קאצ'קלה
ג' ינואר 14, 2020 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתם רבי יצחק
תגובות: 7
צפיות: 213

סתם רבי יצחק

מצאתי שמופיעים בש"ס 14 מאמרים ש אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק . מתוכם יש: 2 פסקי הלכה. 4 מאמרי אגדה. 8 מעשיות שלמדים מהם הלכה, דוגמת "פעם אחת...", או "מעשה ב...". סברתי לומר, שרבי אבין בר רב אדא מסר כל פעם בשם אותו רבי יצחק (אמורא, תלמיד ר' יוחנן). אבל בפסחים קיד ע&quo...
על ידי קאצ'קלה
ב' ינואר 13, 2020 5:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 38
צפיות: 1081

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

קידושין ט. (אחרי שהאשכול מיועד להערות בנוסח הש"ס בכלליות ולאו דוקא עפ"י סדר הדף היומי, ארשה לעצמי להעיר בענין נוסחא במס' קידושין בדף ט. שנלמד ע"י החברים שבחבורת 'דף ועוד דף' ויגדיל תורה ויאדיר) קידושין ט. מתקיף לה ר' זירא בר ממל הא לא דמי האי שטרא וכו' בספר סדר הדורות בערכו של ר' זיר...
על ידי קאצ'קלה
ו' ינואר 10, 2020 6:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 38
צפיות: 1081

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

בדף ז. וא"ר יוחנן משום ר' יוסי מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו וכו' ובאותו דף ז: אותו מימרא מר' יוחנן אבל בשם ר"ש בן יוחי ושם המימרא הוא בין כמה מאמרים נוספים של ר"י בשם רשב"י א. למה נשנה הדבר בכפילא פעמיים באותו הדף ב. ומי הוא בעל השמועה? האם יש כאן גירסאות שמחליפים השמות או ...
על ידי קאצ'קלה
ו' ינואר 10, 2020 5:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 38
צפיות: 1081

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

הערה נחמדה שהעליתי פעם בענין "תניא אמר ר' ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים".
על ידי קאצ'קלה
ג' ינואר 07, 2020 4:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 38
צפיות: 1081

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

הנה מה שכתבתי ברשימותי בענין זה: רואים אנחנו, כי בדרך כלל, כשנחלקו שני חכמים בסגנון של "חד אמר... וחד אמר...", מדובר בחכמים שהכירו זה את זה, ועל הרוב היו חברים זה לזה[1]. בכן מתבקש שלוי ורבי יצחק יהיו חברים. אבל אין זה דבר פשוט. לוי סתם, הוא לוי בן סיסי, היה תלמיד מובהק לרבינו הקדוש, ולכן ...
על ידי קאצ'קלה
ג' דצמבר 31, 2019 6:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆
תגובות: 66
צפיות: 6015

Re: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆

אגלינסקי כתב:בעבר (הרחוק...) הציע "ושא_נס" סיוע בנוסח דפוס ראשון של שו"ע עם הגהות הרמ"א אורח חיים ש"ל. אולי יואיל להמציא כאן את נוסח סי' תרעד סעיף א? עם הגהת הרמ"א, כמובן. תודה!

נמצא באוצרות התורה. הנה צילומו:

תרעד.JPG
תרעד.JPG (210.35 KiB) נצפה 129 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' דצמבר 31, 2019 6:22 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בנין ביהמ"ק לקראת שנת ד"א שנ
תגובות: 4
צפיות: 393

Re: בנין ביהמ"ק לקראת שנת ד"א שנ

מה שנכון נכון כתב:מקורו של המלבי"ם מסה"ד שהעתיק משה"ק (וע"ע יוחסין פילפ' עמ' 246).
כנראה תחילת השתלשלות הטעות מכך שהתאריך הלועזי נחשב כתאריך עברי (אחר ד' אלפים).

העיר על כך ד' אברהם, בעבודת דוקטור שלו, מפעלו ההיסטוריוגרפי של גדליה אבן יחיא וכו', ירושלים תשל"ו, עמ' 279.
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 26, 2019 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו
תגובות: 24
צפיות: 3197

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

והנה בשו"ת אפרקסתא דעניא (ח"ב או"ח סי' כה) גם עמד בדברי רש"י אלו, וכתב 'ומפי אדמו"ר שליט"א מקאסוב שמעתי כונה נפלאה בלשון רש"י הנ"ל בשם הרב הגאון מטרנופול שליט"א בספרו שו"ת חבצלת השרון, ואח"כ חזר הרה"ג השואל נ"י וכתב לי ששמע בשם הגאון ...
על ידי קאצ'קלה
ו' דצמבר 13, 2019 7:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: האם לוי (חברו של אבוה דשמואל) הוא אביו של ר' יהושע בן לוי ?
תגובות: 11
צפיות: 1404

Re: האם לוי (חברו של אבוה דשמואל) הוא אביו של ר' יהושע בן לוי ?

ציינתי לסדר הדורות (ערך ריב"ל) שמביא בין השאר גם את הגמרא דחולין שציינת. ההשוואה לדברי רש"י בבא מציעא, היא מציאה יפה, אלא שעדיין יש לדון בהבדל שבין "ישראל שאמר ל בן לוי : כור מעשר יש לך בידי", ששם שייך יותר מה שפירש רש"י "כל לוי קרוי בן לוי", לבין איש שנקרא "ה...
על ידי קאצ'קלה
ו' דצמבר 13, 2019 7:36 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לקוטי או ליקוטי?
תגובות: 3
צפיות: 441

לקוטי או ליקוטי?

איך נכון לכתוב?
ליקוטי הערות
או: לקוטי הערות
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 23, 2019 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדות על כרכים מהש''ס של מהרש''ל
תגובות: 16
צפיות: 1197

Re: עדות על כרכים מהש''ס של מהרש''ל

לייטנר כתב:
שבע כתב:עוד ציטוטים מן המקור השני:
וכתבתי קו'שיא זו למחו'תני ידידי הגאון מו'רנו ישעי'ה פיק שי'חיה, והשיב לי...


הר"י פיק לא היה מחותן של בעל סדר הדורות (נפטר כשר"י פיק היה בין 21).

מדובר באשכול זה על שני כת"י נפרדים. לא להחליף!
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 23, 2019 7:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדות על כרכים מהש''ס של מהרש''ל
תגובות: 16
צפיות: 1197

Re: עדות על כרכים מהש''ס של מהרש''ל

כאן https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/7337/lot/127975/shared_email?lang=he יוחס כתב היד הנ"ל להרב יחיאל היילפרין זצ"ל מחבר ספר ערכי הכנויים ועוד. לענ"ד אין הדברים מוכרחים, ובנימוקים בתיאור כתב היד אין הוכחות מוחצות כי המדובר בהרב הנ"ל. יבואו המומחים שבחב...
על ידי קאצ'קלה
א' אוקטובר 06, 2019 6:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה
תגובות: 102
צפיות: 5283

Re: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה

בסידור רבנו שלמה:

א.JPG
א.JPG (97.12 KiB) נצפה 2476 פעמים

אבל לא כל המפרשים פירשו כן.
וראה עוד לוח ארש עמ' סז.
על ידי קאצ'קלה
א' אוקטובר 06, 2019 3:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1438
צפיות: 220085

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

כתובת דוא"ל של ר' יהודה הערשקאוויטש מירושלים?
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 02, 2019 3:53 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקור שהקב״ה נידון ג״כ
תגובות: 9
צפיות: 489

Re: קדוש עם כל יצוריו נדון

ביקורת תהיה כתב:אמת כי הצורה 'נָדוֹן' הולמת יותר את סגנון הפיוט מאשר הצורה 'נִדּוֹן', אך במשמעות אין כל הבדל ביניהן - - -

ברי לך?
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 02, 2019 8:27 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקור שהקב״ה נידון ג״כ
תגובות: 9
צפיות: 489

Re: מקור שהקב״ה נידון ג״כ

מסתבר לקבל הניקוד נָדוֹן, שבסליחות עתיקות (לדוגמא: מחזור מעגלי צדק, סביוניטה שי"ז-ש"כ).
והוא כמו וַיְהִי כָל הָעָם נָדוֹן, שבספר שמואל.
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 02, 2019 8:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'חצי גבורים - פליטת סופרים' (תוכן ענינים להורדה)
תגובות: 74
צפיות: 9589

Re: קובץ 'חצי גבורים - פליטת סופרים' (תוכן ענינים להורדה)

עברתי על הקובץ החדש (פה ארה"ב זה הגיע בימי הסליחות), וכרגיל יש בו המון חידושים. הערה קטנה נתעוררה אצלי במאמר אודות ספר פני יהושע. בעמ' תשכז הערה 173, הובאה תמציתם של דברי הפנ"י בברכות טו ע"א: "שם הביא תיקון נוסח שמצא בדפוס פרנקפורט שנ"ב וטען שההגהה נכונה בכוונתה אך ניתן להבי...
על ידי קאצ'קלה
ב' אוגוסט 26, 2019 9:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 465
צפיות: 58587

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פרנצויז כתב:אודה לך מאוד אם תוכל להעלות כאן צילום של העמוד הזה (דף ל"ד ע"ב) ממשניות אמשטרדם תקל"ה (כלים פי"ז מי"ד).

הנה הדף:
טהרות אמשטרדם תקלה.pdf
(506.5 KiB) הורד 45 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 15, 2019 5:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפסק בקריאה ב"כי תשתרר עלינו גם השתרר"
תגובות: 30
צפיות: 3276

Re: הפסק בקריאה ב"כי תשתרר עלינו גם השתרר"

רק 'ענבם' "הם האותיות לאחר שמו של הס"ם", וצורת הכתיב החסרה הזו לא מופיעה בתורה. (1) ספר בני יששכר - מאמרי חדשי תמוז אב - מאמר ב יא) כתיב בשליחות המרגלים, והימים ימי בכורי ענבים [במדבר יג כ], כתב הרב הקדוש מהר"ש מאוסטירפאליע ז"ל סוד שבאותיות אשר הם בכורים וקודמים לאותיות ענב...
על ידי קאצ'קלה
ה' יולי 25, 2019 9:09 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: המלצה לספר לימי בין המצרים
תגובות: 21
צפיות: 3066

Re: המלצה לספר לימי בין המצרים

לענ"ד יש באנציקלופדיה הנ"ל המון מה לחדש לילדים וגם למבוגרים, ובאמת כדאי ללמוד אותו כדברי ר' שבענו מטובך, למרות שיש מה להעיר על אי דיוקים שבספר פה ושם.

אעלה כאן תמונות אחדות (ברזולוציה נמוכה), לתועלת החברים ולתועלת מו"לי הספר.

02.JPG
02.JPG (147.51 KiB) נצפה 1018 פעמים

עוד אחת:

03.JPG
03.JPG (152.38 KiB) נצפה 1018 פעמים

ועוד זאת שלישיה:

04.JPG
04.JPG (110.72 KiB) נצפה 1018 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' יולי 16, 2019 6:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3090
צפיות: 310242

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

סליחות כתב:יישר כוח!
אגב, היכן מקור הדברים המובאים בדבריו בשם רב האי? (חיפשתי באוצה"ג ולא עלתה בידי. כמו כן לצערי במהדורת האוצר שבה אני משתמש חסר יד פשוטה)

אין זה דבר פשוט שבכלל יש 'רב האי' כזה, ראה מה שכתב ביד פשוטה.

יד פשוטה.PDF
(255.66 KiB) הורד 63 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' יולי 16, 2019 6:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 94
צפיות: 10289

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

היום ראיתי בחנות לספרים משומשים את ספר סדר הדורות שהדפיסה הוצאת לוין אפשטיין בשנת תש"ל. זו מהדורה קודמת לזו של נפתלי משכיל לאיתן ויש שם הקדמה של 3 עמ' על המחבר. הרי היא לפניכם. האם ידוע איזו מהדורה היא זו ומי כתב את ההקדמה? הוא צילומו של מהדורת ווארשא תר"ל או תרל"ו. לוין-אפשטיין חזרו...
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 15, 2019 11:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3090
צפיות: 310242

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ביד פשוטה:

יד פשוטה.JPG
יד פשוטה.JPG (107.08 KiB) נצפה 3314 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 15, 2019 4:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'
תגובות: 14
צפיות: 1433

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

ברוך ה' שעלה בידם של מעלת חברינו לפענח את תעלומת 'ב"י', ובכך למצוא פתרון לשאלה שהיתה תלויה אצלי זה שני עשורים ומעלה. אכן, מסתבר מאוד, וכמעט ברור, שהכוונה ל'כתר יוסף'. אגב כך, האם יש מי שערך רשימה מסודרת של כל הספרים המובאים בתוך ספר 'אליה רבה'? כך נוכל לדעת איזה ספר הוא המאוחר ביותר שהוא מצטט מ...
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 14, 2019 11:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'
תגובות: 14
צפיות: 1433

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

עצם הענין קדום לבעל קיצור השל"ה - ר' שמואל וויטאל מביאו להגידו דוקא בשמונה עשרה כמדומני שבעל קיצור השל"ה מקור הראשון היה פעם על זה אשכול כבר מכיון שלא מצאתי את האשכול הדן ב מקורות להנ"ל (למרות שמצאתי כמה אשכולות בענין פסוקים לשמות אנשים), ארשום כאן למזכרת מה שהודיע לי כעת ידידי הי&qu...
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 14, 2019 8:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רד"ק על התורה
תגובות: 3
צפיות: 310

Re: רד"ק על התורה

כעת עלה יפה הקישור לכת"י פאריז. מתברר ששם (דף 63 ע"א) מופיעים הדברים בגליון כתב היד.

פאריז.JPG
פאריז.JPG (87.03 KiB) נצפה 243 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 14, 2019 6:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רד"ק על התורה
תגובות: 3
צפיות: 310

Re: רד"ק על התורה

יישר כוחך!
מאוד הייתי רוצה לראות את הדברים בכת"י של פירוש הרד"ק, אלא שמשום מה הקישורים שבקטלוג הספה"ל אינם נפתחים אצלי.
האם מישהו יכול לבדוק עבורי?
הנה הקישורים כאן וכאן.
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 14, 2019 6:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רד"ק על התורה
תגובות: 3
צפיות: 310

רד"ק על התורה

בפירוש רד"ק לפרשת וישלח מובא בענין גיד הנשה:

רדק.JPG
רדק.JPG (50.71 KiB) נצפה 310 פעמים

איני יודע האם מה שמוסגר בסוגריים הוא גם כן מלשון הרד"ק, או שהיא תוספת מאת המביא לבית הדפוס.
מישהו יכול לברר לי את זה?
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 14, 2019 9:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 84
צפיות: 6455

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

מיללער כתב:למי כוונת התורה תמימה ב'המבקרים' שכתבו שהפירוש לרש"י בתמורה אינו מיוחס?

הכוונה לר' יעקב רייפמאן שכתב כן בבית תלמוד, ה, עמ' 361.

בית תלמוד.JPG
בית תלמוד.JPG (302.54 KiB) נצפה 3102 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 14, 2019 7:02 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מלון אוצר רש"י למקרא ולתלמוד
תגובות: 57
צפיות: 3258

Re: מלון אוצר רש"י

יישר חילך ר' זאב!
טוב עין הוא יבורך.
על ידי קאצ'קלה
ו' יולי 12, 2019 5:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר 'תיקוני כלי שרת' להגרי"פ ברלין.
תגובות: 11
צפיות: 1046

Re: ספר 'תיקוני כלי שרת' להגרי"פ ברלין.

בכתב היד לא כתוב "משה בן משה", כי אם "מזה בן מזה". וראיה מהחריזה "פניו יחזה".
מזה בן מזה.JPG
מזה בן מזה.JPG (13 KiB) נצפה 827 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ו' יולי 12, 2019 7:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 84
צפיות: 6455

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

לא כתב שבתמורה פירש רש"י שהוא 'מלשון דמע', אלא שבתמורה הוא מבאר את המלה דמע. ראה בדבריו בפנים.
על ידי קאצ'קלה
ו' יולי 12, 2019 4:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 84
צפיות: 6455

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הנה מה שכתב התורה תמימה בפרשת משפטים פרק כב אות ריח:
תורה תמימה.JPG
תורה תמימה.JPG (24.75 KiB) נצפה 3175 פעמים


אבל ראה מה שכתב ידידינו ר' זאב בספרו הנפלא.

רבי זאב.JPG
רבי זאב.JPG (135.01 KiB) נצפה 3179 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ו' יולי 12, 2019 4:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 465
צפיות: 58587

Re: עזרה בפענוח ר"ת

כננס ע"ג ענק ארשה לעצמי להוסיף נופך לדברי הרב משנ"ן. ב'ועד לחכמים' דפוס ליוורנו תקנ"ח נדפס כפי שציין הרב משנ"ן: 1.JPG שוב כשכל קבצי וקונטרסי 'שם הגדולים' ו'ועד לחכמים' נכללו במהדורת שם הגדולים, דפוס קראטאשין-פפד"מ תר"ג-תר"ז, נפלה לה המלה 'בארץ' לסוף השורה הבאה (כרג...
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 07, 2019 10:35 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 998
צפיות: 143993

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

יתר10 כתב:קטע גניזה שמספר המדף שלו, L-G Talm.I.105

צודק. ייש"כ.
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 07, 2019 10:15 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 998
צפיות: 143993

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

"קשרתא דבי כנישתא" היינו: בושם של בית הכנסת, קשרתא/כשרתא = קושט (ברכות מג סע"א, ובקטעי גניזה 'קשרתא'), והוא 'דבר ציבור'. אולי יש קשר בין זה למנהג עדות המזרח להציב בבתי כנסיות מי ורדים לבישום הציבור בזמני שמחה. נראה לי שהמאמר הזה נכתב תחילה בגיליון ומעתיק הקטע הכניסו שלא במקומו. מעניין.
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 07, 2019 10:14 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 998
צפיות: 143993

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

אגב, בכת"י זה מופיע הנוסח 'וצנועין בדרך ארץ', לא כרוב עדי הנוסח הגורסים 'וצנועין בדבר אחר'. הנוסח "בדבר אחר' כנוסח הדפוסים, מופיע בכת"י מינכן בגליון ובכת"י פירנצה, שאר כת"י יש שגורסים "בתשמיש המטה" ויש "בדרך ארץ" יש גם כת"י לונדון Or. 5558 O/30-33 ה...

עבור לחיפוש מתקדם

cron