מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1299 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ב' מאי 27, 2019 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוספות בנוסח התלמוד
תגובות: 10
צפיות: 969

Re: הוספות בנוסח התלמוד

עדיאל ברויאר כתב:
קאצ'קלה כתב:יש להוסיף, ששתי ההוספות הנ"ל (מה שהביא הרב הוגה ומה שהבאתי) מופיעות באותם עדי נוסח:
כת"י אוקספורד 366.
כת"י הגניזה בהמ"ל ENA 147/1-10.
הגדות התלמוד.
עין יעקב.


כולם עדים ספרדיים.

כעת יש להוסיף גם: פירוש מסכת ברכות למהר"י אבוהב כת"י דפים 219-218.
על ידי קאצ'קלה
ב' מאי 27, 2019 6:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"
תגובות: 11
צפיות: 780

Re: "פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"

חשוב להוסיף לאשכול זה מה שמצאתי כעת בפירושו של מהר"י אבוהב לברכות (בעקבות המדובר כאן):

רי אבוהב.JPG
רי אבוהב.JPG (168.3 KiB) נצפה 253 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 02, 2019 5:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבי ראובן האיצטרובלי מסר עצמו למיתה במקום רבי עקיבא
תגובות: 4
צפיות: 306

Re: רבי ראובן האיצטרובלי מסר עצמו למיתה במקום רבי עקיבא

בכוכבי אור, הגהות דף מב ע"ד - דף מג ע"א: [כתב סדה"ד בשם יוחסין:] ורצה שיהרגהו במקום ר' יהודה בן בבא. ובספר חסידים סימן תרצ"ח כתב, במקום ר' עקיבא. הגרד"ל ז"ל. בגליוני רבי יוסף שאול נאטנזאהן אב"ד לבוב לסדר הדורות: [כתב סדה"ד בשם יוחסין:] ורצה שיהרגהו במקום ר' יה...
על ידי קאצ'קלה
ב' אפריל 22, 2019 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?
תגובות: 13
צפיות: 2691

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

אכן עכ"פ דבריך הם לא כהמאירי. אכן. ולא באתי רק להתבונן בדברי החת"ס. אגב, לא הבנתי אל נכון מה שפירש רש"י בשני המקומות בגיטין הנ"ל, בענין 'פלגאה', שיש בו לשון המשתמע בשתי פנים: בדף לא ע"ב פירש: פלגאה. בעל מריבה, שהיתה לו מריבה עם מר עוקבא שהיה אב ב"ד , כדאמרי' בפ"ק ...
על ידי קאצ'קלה
ב' אפריל 22, 2019 6:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?
תגובות: 13
צפיות: 2691

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

ברור בגמ' שהיה בעל מחלוקת, וייתכן שהיה מקניט חכמים באופן כללי, וכמו שמשמע בדברי המאירי: "תלמיד חכם, כל שאינו מצויין במדותיו וטכסיסיו אין שאר חכמים חייבים לנהוג בו כבוד של תלמידי חכמים, והוא שאמרו כאן ברב הונא ורב חסדא דהוו יתבי וחליף גניבא קמייהו, אמר ליה חד לחבריה ניקום מקמיה דבר אוריין הוא, ...
על ידי קאצ'קלה
ה' אפריל 11, 2019 5:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 5169

Re: שמות התנאים והאמוראים

רב נחומי בר זכריה בב"ק כה: א"ל כבר רמא נהליה ר"נ בר זכריה לאביי וכו' ובסדר הדורות בערכו של רב נחומי בר זכריה כותב שמה שמצינו בב"ק כה: רב נחמן בר זכריה נ"ל שצ"ל רב נחומי משמע שבגירסתו היה כתוב רב נחמן מפורש ולא בר"ת כמו שנמצא לפנינו בש"ס וילנא בדפוסי שונצינו, ...
על ידי קאצ'קלה
ג' אפריל 09, 2019 8:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי שמות במכתב - ר' נחום העלער ועוד
תגובות: 3
צפיות: 193

Re: זיהוי שמות במכתב - ר' נחום העלער ועוד

הערת אגב, בשורה האחרונה שלפני החתימה כתוב לכאורה "דושה"ט כה"י [ב]לונ"ח" = דורש שלומו הטוב כל הימים בלב ונפש חפצה.
על ידי קאצ'קלה
ג' אפריל 09, 2019 7:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חמרא יין או חמור
תגובות: 20
צפיות: 3675

Re: חמרא יין או חמור

בירושלמי ב"מ פ"ב ה"ד: מצא אחר הגפה כו'. רב יהודה אמר: ובלבד גוזלות מקושרין בכנפיהן. רבי בא בר זבדא אשכח חמר מכסי בחפיסה ונסתיה, אזל שאל לרב, אמר ליה: לא עבדת טבות. אמר ליה: חזריה? אמר ליה: לא, דנימר אתא מריה בעי ליה ולא אשכחיה ואיתייאש מיניה. בנימוקי יוסף (ב"מ יד א בדפי הרי"...
על ידי קאצ'קלה
ג' אפריל 09, 2019 7:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 142
צפיות: 15017

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

כעת מצאתי בראבי"ה מהדורת דבליצקי ח"ג עמ' רנד:
1.JPG
1.JPG (50.67 KiB) נצפה 860 פעמים

ויש לתקן 'שמועתא' או 'שמועה' במקום 'שמואל'.
נראה כי בשלב מסוים היה כתוב שמו' ופוענח בטעות שמואל.
על ידי קאצ'קלה
ג' אפריל 09, 2019 6:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 142
צפיות: 15017

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

בקובץ מפרשים עמ"ס קידושין חבל לבזבז הזמן על מהדורא משובשת זו. יש שם גם: ואותיות שלפני מרצע, דהיינו אותיות שלפני מ"ם הוא למאן דאמר , ולפני ר' הוא ק'... ואותיות שלפני צריך עיון של מרצע הוא ס"פ. תמורת: ואותיות שלפני מרצע, דהיינו אותיות שלפני מ"ם הוא למד , ולפני ר' הוא ק'... ואותיות...
על ידי קאצ'קלה
א' אפריל 07, 2019 8:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3957
צפיות: 396033

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני מחפש את ערך מלין של שי"ר דפוס ווארשא (על ידי 'הצפירה') תרע"ד.
האם נמצא ברשת?
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 26, 2019 7:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 5169

Re: שמות התנאים והאמוראים

כהשלמה למה שהבאת מיוחסין, יש להעיר, שלחינם תפסו ר' אהרן ווירמש במאורי אור כת"י פאריז כי"ח 287 דף 21 ע"א (חידושי זבחים לד ע"ב): "רב שייא. אמורא זה אשתמט ליוחסין".
וכבר ראינו שלא השמיטו (גם לא ביוחסין נוסח הדפוס), אלא שגרס 'רב שהיה' או 'רב שאיא'.
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 26, 2019 7:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 5169

Re: שמות התנאים והאמוראים

יפה כתבת, ר' שבע. דבריך הם קילורין לעינים.
ועדיין יש להעיר, ממה שרב האי גאון אינו מביא את רבה/רבא בר שאיה, ברשימת החכמים ששמם רבא/רבה. והעיר ש' אברמסון, שיתכן שהגאון גרס "ר' אבא" בר שאיה.
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 24, 2019 9:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: א"א בהגהות מיימוניות
תגובות: 1
צפיות: 147

Re: א"א בהגהות מיימוניות

בענין זה הערתי פעם (הערתי נסובה על דברי ר' שמואל אשכנזי באלפא ביתא תניתא עמ' 699):

אור ישראל.JPG
אור ישראל.JPG (119.98 KiB) נצפה 128 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 24, 2019 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיהו "בן פטורא"?
תגובות: 15
צפיות: 2270

Re: מיהו "בן פטורא"?

בעל אוצר י"ד החיים התכוון לדק"ס ע"ז י ע"א אות ט. ראה שם.
בנוגע לשאלה האם הכוונה שם לפטרוס שליח ישו? התשובה חיובית.

אבל לא לטעות: לא מדובר שם כלל אודות 'בן פטורא'.
על ידי קאצ'קלה
ו' מרץ 15, 2019 11:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 72
צפיות: 7529

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

ב'הכי גרסינן' שבאתר פרידברג יש צילום של מסכת ב"ק דפוס שונצינו רמ"ד-רמ"ט (כך רשמו), וגם שם בפירוש רש"י "דעורו' דטהרות".
על ידי קאצ'קלה
ה' מרץ 14, 2019 7:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יום הכפורים - כ-פורים, האמנם?
תגובות: 14
צפיות: 793

Re: יום הכפורים - כ-פורים, האמנם?

נזדמן לי ללמד בפני קבוצה של כשלשים ילדים חסידיים סמוך ליום הכפורים. הילדים היו משמונה או תשעה 'חיידרים' שונים. ילדים אחדים מכל חיידר, כולם בגיל 11-13. שאלתי אותם: מהו פירושו הפשוט של יום הכפורים? ענו כמעט כולם ואמרו בקול: יום כמו פורים! וידעו להסביר שמעלת יום הפורים עולה על מעלתו של יום הכפורים. המל...
על ידי קאצ'קלה
ה' מרץ 14, 2019 6:42 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'יארצייט'
תגובות: 14
צפיות: 1731

Re: 'יארצייט'

מדאיירינן ב'יארצייט', עולה על זכרונינו אשכול זה.
על ידי קאצ'קלה
ה' מרץ 14, 2019 6:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצחק סטאנוב - מי היה האיש?
תגובות: 31
צפיות: 2234

Re: יצחק סטאנוב - מי היה האיש?

כבר הזכרתי כאן הסכמה אחרת, המופיע בספרו של יצחק סטנוב, על שם הפמ"ג.
הנה צילומו (שם הספר: 'קונטרס מספר הזהר חיבורא תניינא', ונדפס בברלין תקנ"ג):

חיבורא.JPG
חיבורא.JPG (81.51 KiB) נצפה 651 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ד' מרץ 06, 2019 6:54 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: שם הבן כשם אביו
תגובות: 48
צפיות: 5130

Re: שם הבן כשם אביו

שמואל דוד כתב:חולין צח.
רב אידי בר אידי

כבר העיר דק"ס שהוא טעות הדפוס.
בדפוס שונצינו ורוב כת"י "רב אידי בר גרשם", וכן הוא בערכי תנו"א ערך רב יעקב בר אידי עמ' תקנג; ספר יוחסין, אמוראים, ערך אידי בן גרשם.
מדפוס ויניציאה הראשון ואילך נדפס בטעות "רב אידי בר אידי בר גרשם".
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 05, 2019 6:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות מז. - 'רב אחא' או 'אתא רב'?
תגובות: 4
צפיות: 325

Re: ברכות מז. - 'רב אחא' או 'אתא רב'?

הוספה קטנה:
מסכת ברכות נדפסה פעמיים באמשטרדם שנת תע"ד. ובשתי המהדורות נמצא הנוסח החדש "על רב אחא". ודברים בגו.

גם מצאתי הגהה מאוחרת בדפוס אמשטרדם ת"ד (כנראה שההגהה היא על פי הדפוסים המאוחרים):
אמשטרדם תד.JPG
אמשטרדם תד.JPG (63.35 KiB) נצפה 288 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 05, 2019 4:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות מז. - 'רב אחא' או 'אתא רב'?
תגובות: 4
צפיות: 325

Re: ברכות מז. - 'רב אחא' או 'אתא רב'?

ייש"כ הרב משנ"ן. ויש להוסיף מקומות נוספים בהם כתוב "על ואתא" בנוסחאות שבספרי רבותינו הראשונים.
גם נמצא במדרשים הלשון "נכנס ובא" (או בלשון רבים), שתרגומו הארמי הוא "על ואתא".
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 05, 2019 8:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות מז. - 'רב אחא' או 'אתא רב'?
תגובות: 4
צפיות: 325

ברכות מז. - 'רב אחא' או 'אתא רב'?

לפנינו בברכות מז ע"א: תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא, על רב אחא . אמרי: אתא גברא רבא דמברך לן. אמר להו: מי סבריתו דגדול מברך? עיקר שבסעודה מברך. והלכתא: גדול מברך, אף על גב דאתא לבסוף. ה'גברא רבא' הוא רב אחא. כן הוא ברוב הדפוסים שממהדורת אמשטרדם תע"ד ופפד"מ ת"פ ואילך. אלא שבדפוסים ה...
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 03, 2019 8:07 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 939
צפיות: 108625

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

שהתורה מטת..ת .... =שהתורה משתכחת מישראל.
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 03, 2019 7:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3957
צפיות: 396033

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

חד ברנש כתב:זה נשמע שאתה בוחן אותי..
מצורף
ערב123.pdf

הס מלהזכיר...
הודאות לרוב, בייחוד על הזריזות העצומה.
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 03, 2019 7:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3957
צפיות: 396033

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ייש"כ הרב חד ברנש על עזרתך.

אולי אפשר לקבל גם את תוכן הענינים של 'חקרי עבר וערב', תשנ"ג.
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 03, 2019 6:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3957
צפיות: 396033

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

י. אברהם כתב:פירושו של הרב שמשון רפאל הירש בגרמנית
על ריש פ' קדושים עה"פ "כי קדוש אני"

הנה:
Leviticus.pdf
(1.03 MiB) הורד 686 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 03, 2019 6:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3957
צפיות: 396033

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ש' אברמסון, פירוש רבינו חננאל לתלמוד, ירושלים תשנ"ה, עמ' 245-230.
חשוב לי מאד.
תודה מראש למסייעים.
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 03, 2019 3:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב נח. - איך נכנס אביי שהיה כהן לבית הקברות?
תגובות: 6
צפיות: 376

Re: ב"ב נח. - איך נכנס אביי שהיה כהן לבית הקברות?

בבית אהרן הנ"ל (שהביא הרב בקרו טלה) מובא מדקדוקי סופרים, שבכת"י אוקספורד הגירסא אמי במקום אביי. ובכת"י המבורג 165 הגירסא אבוה . לפי זה לא קשיא מידי, גם אין להביא מכאן ראיה שקברי צדיקים אינם מטמאים. חשוב אפוא לציין, שלגירסת אביי ישנם עדי נוסח רבים, ביניהם עדי נוסח חשובים. כת"י מינ...
על ידי קאצ'קלה
ה' פברואר 28, 2019 7:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בת רב-חסדא
תגובות: 18
צפיות: 667

Re: בת רב-חסדא

מענין לענין, אודות בת רב חסדא, מצאתי לאחרונה משהו מעניין. בברכות מד ע"א מובא: כי אתא רבי יצחק, אמר: עיר אחת היתה בארץ ישראל וגופנית שמה, שהיו בה שמנים זוגות אחים כהנים נשואים לשמנים זוגות אחיות כהנות. ובדקו רבנן מסורא ועד נהרדעא, ולא אשכחו בר מבנתיה דרב חסדא דהוו נסיבן לרמי בר חמא ולמר עוקבא בר...
על ידי קאצ'קלה
ד' פברואר 27, 2019 5:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 5169

Re: שמות התנאים והאמוראים

בקידושין פא. אמר ליה רב נחמן מפרהטיא לרב אשי וכו' בסדר הדורות יש ערך על רב נחמן בן פרטא , וכותב: בזמן רב אשי, רב נחמן מפרפטיא לרב אשי (קידושין פא.) מאי האי? האם הסדה"ד מחדש כאן ששמו היה בן פרטא? מפרהטיא > מפרפטיא > בן פרטא? בספר יוחסין, אמוראים (דפוס קראקא שמ"א דף צט ע"ב) מובא ערך קצ...
על ידי קאצ'קלה
ג' פברואר 26, 2019 5:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור: ר' ברוך (בדברי ספר יוחסין)
תגובות: 2
צפיות: 441

Re: חיפוש מקור: ר' ברוך (בדברי ספר יוחסין)

העיר לי, בטובו, חכם אחד, מדברי ש' אברמסון:
אברמסון רבנו ברוך.pdf
(111 KiB) הורד 36 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' פברואר 26, 2019 3:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור: ר' ברוך (בדברי ספר יוחסין)
תגובות: 2
צפיות: 441

Re: חיפוש מקור: ר' ברוך (בדברי ספר יוחסין)

בספר יוחסין מובא פירושו של ר' ברוך במקומות נוספים. בדברו על ר' אליעזר בן הורקנוס כתב: רבי אליעזר הגדול בן הורקנוס הידוע שעשה פרקי רבי אליעזר. ורבי ברוך בשם רבינו חננאל פירש כי המעשה של כותלי בית המדרש יוכיחו וכולי היה שנתנמם תלמיד אחד בבית המדרש וחלם חלום נבואה כל זה ביום ההוא ולא גילו זה שהיה בחלום...
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 25, 2019 6:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3957
צפיות: 396033

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

נא ונא להעלות את רשימת עדי הנוסח וסימוליהם של המהדורה הסינופטית לאסתר רבה שע"י מכון שכטר.
לשאר המדרשים העלו בעצמם את הרשימה באתר שלהם.
בהודאה מראש

נעזרתי כעת במקצת (באישי), ועדיין אני זקוק לרשימה השלימה.
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 24, 2019 9:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוספות בנוסח התלמוד
תגובות: 10
צפיות: 969

Re: הוספות בנוסח התלמוד

מקור נוסף לגירסא שהביא הרב הוגה בראש האשכול במסכת ברכות, יש למצוא בספר אור י"י מאמר ב כלל ד פרק ג:

אור יי.JPG
אור יי.JPG (37.37 KiB) נצפה 427 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ו' פברואר 01, 2019 6:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 685
צפיות: 23595

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הכוונה לפרדס דוד פרשת נח (בדפוס זולצבאך תקמ"ו, דף ה ע"א; בדפוס ווארשא תר"ס, דף ז ע"א).
על ידי קאצ'קלה
ד' ינואר 30, 2019 9:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות ו: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?
תגובות: 8
צפיות: 1855

Re: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?

אגב, נראה שמה שהבאת בשם רס"ג כבר התברר שאינו לו (ראה באוצר הגאונים ברכות בנספחים. אם זכרוני אינו בכזיב, הוא פיענוח מוטעה של ר"ש ורטהימר לר"ת רב"ס, ובאמת הוא ר' ברוך ספרדי). ידיעה חשובה. ראיתי את דברי רב"מ לוין באוצה"ג. אבל לא ראיתי שכתב אודות ר' ברוך ספרדי וכיוצא. האם ...
על ידי קאצ'קלה
ד' ינואר 30, 2019 9:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?
תגובות: 36
צפיות: 1407

Re: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?

קבל דוגמא מספר לא רק קודם שנת ת"ק, אלא אף קודם שנת ת'. בספר עמוד עבודה (לובלין שצ"ט) עמוד גמילות חסדים בראשו: "שבשנה שעברה שנת שצח"ל היתה עצירת גשמים כמעט בכל הארצות, וצריך לתלות במדה כנגד מדה...". (במפעל הביבליוגרפיה נרשם הספר הנ"ל כלובלין שצ"ו, ואינו אלא שיבוש. ...
על ידי קאצ'קלה
ד' ינואר 09, 2019 7:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?
תגובות: 36
צפיות: 1407

Re: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?

הנה שיבוש משונה שקרה בעקבות כתיבת 'תקט"ל'. והיא ישנה נושנה אצלי: בקובץ אור ישראל, יג, עמ' ריז, אחרי שהביא כותב אחד שינויים מדרוש אחד למשנהו שב'יערות דבש', העיר: והפלא הוא, כי הנוסח הראשון סיפר הגאון בדרשתו במיץ בשנת תקט"ל, והנוסח השני דרש ל"ד שנים מקודם הנ"ל בפראג בשנת תק"ה ...

עבור לחיפוש מתקדם