פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 1172 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 16, 2018 10:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נוסח הגמרא שהיה לעיני רש"י
תגובות: 1
צפיות: 40

Re: נוסח הגמרא שהיה לעיני רש"י

הנה צילומו של כתב היד הנ"ל:

כתב יד לונדון.JPG
כתב יד לונדון.JPG (238.01 KiB) נצפה 38 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 16, 2018 10:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נוסח הגמרא שהיה לעיני רש"י
תגובות: 1
צפיות: 40

נוסח הגמרא שהיה לעיני רש"י

ביומא נח ע"ב - נט ע"א דנה הגמרא במחלוקת התנאים היאך היה סדר מתן דמים של פר ושעיר של יום הכיפורים על המזבח הפנימי. כל הלומד את ה'ואיבעית אימא' הראשון שבתחילת דף נט ע"א, עם פירוש רש"י, רואה מיד שאין דברי רש"י (הדיבור הראשון שבדף) מובנים כלל. וכפי שהעיר בצדק בעל מראה אש (ברלין ...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 16, 2018 9:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆
תגובות: 45
צפיות: 1364

Re: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆

ייש"כ הרב בקרו טלה.
האם אין בעלי הזכויות נותנים רשות לסרוק את הספר לאוצה"ח או להיברו-בוקס?
על ידי קאצ'קלה
א' אוגוסט 12, 2018 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"
תגובות: 7
צפיות: 200

Re: "פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"

תודה לכל המגיבים והמשתתפים באשכול זה.
רוצה אני ללמוד, איך יכולים לדעת איזו גירסא היא המקורית? כידוע אי אפשר ללכת אחר הרוב, ולשתי הגירסאות יש מקורות חזקים לכאורה. אז מה הקובע?
על ידי קאצ'קלה
ו' אוגוסט 10, 2018 8:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: "פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"
תגובות: 7
צפיות: 200

"פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"

ידועים דברי הגמרא בברכות ז ע"א: תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע: פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא ואמר לי: ישמעאל בני, ברכני... שינוי נוסח קל: במקום "נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים " גורסים רבים: "נכנסתי לבית קדש/קדשי הקד...
על ידי קאצ'קלה
ג' אוגוסט 07, 2018 3:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3300
צפיות: 256865

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

צריך אני את הדף האחרון של ילקוט שמעוני לנ"ך (קהלת) דפו"ר: שאלוניקי רפ"א.
הספר בעצם קיים באוצר בשני עותקים, אלא ששניהם פגומים בסופם.
על ידי קאצ'קלה
ג' אוגוסט 07, 2018 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מישהו שמע פעם "על אישה שילדה שלוש פעמים בשבת"
תגובות: 10
צפיות: 318

Re: מישהו שמע פעם "על אישה שילדה שלוש פעמים בשבת"

פשוט שאין דבר כזה, מכיון שזה לא מוזכר בגמרא ולא ברמב"ם.
ואגב, מאי שנא שלוש פעמים מפעם או פעמיים?
ל'החושב': הוא לא שאל על שלוש פעמים רצוף, אלא שלש פעמים סתם, ולאו דווקא בזה אחר זה. אם כן הסיכוי גבוה פי כמה (למשל, שלושה מילדי נולדו ביום השבת).
על ידי קאצ'קלה
ו' אוגוסט 03, 2018 8:54 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: התוספת בתפילת המשכים מנין?
תגובות: 1
צפיות: 352

Re: התוספת בתפילת המשכים מנין?

לשם התחלה ראה כאן.
על ידי קאצ'קלה
ו' אוגוסט 03, 2018 12:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בחזון לילה ציוו להדפיס חיבוריהם
תגובות: 5
צפיות: 264

Re: בחזון לילה ציוו להדפיס חיבוריהם

בדומה לדומה, היו מחברים שתלו את הצלחתם לחבר ספר, בחלום שחלמו (שלא לדבר כעת על הסמ"ג) . ר' שמעון ב"ר קים קדיש הלוי מרוסיא, כותב בהקדמת ספרו שמעון ולוי זאלקווא תק"י. ויהי היום וארדם וישנתי, ובא לי אבי ז"ל בחלום ובידו כלי קטנה עם דבש, ולקח עם סכין אותו דבש ונתן לי לאכול שלש פעמים, ו...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 02, 2018 6:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם רב אסי הוא איסי בן יהודה התנא?
תגובות: 2
צפיות: 101

Re: האם רב אסי הוא איסי בן יהודה התנא?

יש שהשתבשו בהבנת דברי התוספות בנדה שם, שכתבו: בערבי פסחים (פסחים דף קיג:) יש תנא דיש לו כל השמות הללו, ועוד קרי ליה התם הוא יוסף הבבלי הוא יוסף איש הוצל. ולא תנא אחר הוא כמו שיש מפרשין שם, דהא בפרק הוציאו לו (יומא דף נב:) פריך מאיסי בן יהודה ליוסף איש הוצל, והכא לא מייתי אלא שמות דאיסי דדמי לרב אסי....
על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 02, 2018 6:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם רב אסי הוא איסי בן יהודה התנא?
תגובות: 2
צפיות: 101

האם רב אסי הוא איסי בן יהודה התנא?

התשובה לשאלה הנ"ל: ודאי שלא. בנדה לו ע"ב: שילא בר אבינא עבד עובדא כוותיה דרב, כי קא נח נפשיה דרב א"ל לרב אסי: זיל צנעיה, ואי לא ציית - גרייה. הוא סבר גדייה א"ל. בתר דנח נפשיה דרב א"ל: הדר בך! דהדר ביה רב. א"ל: אם איתא דהדר ביה - לדידי הוה אמר לי. לא ציית - גדייה. א"...
על ידי קאצ'קלה
ג' יולי 31, 2018 6:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?
תגובות: 1
צפיות: 371

אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?

ידועים דברי הגמרא בברכות ו ע"ב: אמר רבי זירא: אגרא דפרקא - רהטא. אמר אביי: אגרא דכלה - דוחקא. אמר רבא: אגרא דשמעתא - סברא. אמר רב פפא: אגרא דבי טמיא - שתיקותא. אמר מר זוטרא: אגרא דתעניתא - צדקתא. אמר רב ששת: אגרא דהספדא - דלויי. אמר רב אשי: אגרא דבי הלולי - מילי. שבעת המאמרים הללו מופיעים גם בכ...
על ידי קאצ'קלה
ג' יולי 31, 2018 1:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ריב"ן אחיו של ראב"ן?
תגובות: 3
צפיות: 451

Re: ריב"ן אחיו של ראב"ן?

ראה גם מש"כ ר"ח מיכל, אור החיים עמ' 471:
אור החיים מיכל.JPG
אור החיים מיכל.JPG (136.14 KiB) נצפה 434 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 29, 2018 10:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השתלשלות מסחר העבדים בתקופת חז"ל ואחריה
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: השתלשלות מסחר העבדים בתקופת חז"ל ואחריה

אולי תמצא כאן קצת ממה שרצית לדעת.
עבדים.pdf
(2.24 MiB) הורד 25 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 29, 2018 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2566
צפיות: 399593

Re: בשורת ספרים חדשים

התקבלה הידיעה המשמחת שיצא לאור הספר קברי רבותינו בשפת אידיש. החיבור כולל ידיעות נחוצות ובירורים מעניינים על גדולי הדורות הטמונים בארץ ישראל, עם מאמרים שאמרו. עבודה מיוחדת השקיע הרב המחבר שליט"א, משך שנים, בבדיקת המקורות מפי ספרים וסופרים. גם עיטר את הספר בציוני דרך מפורטים, כדי שיוכל המעיין ללמ...
על ידי קאצ'קלה
ד' יולי 25, 2018 11:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שיבושים ביוגרפים מופרכים
תגובות: 108
צפיות: 8460

Re: שיבושים ביוגרפים מופרכים

לבי במערב כתב:ל"חרסון" ו"קאצ'קלה": כנראה שכוונתכם לס' "אפריון לרבי שמעון" (הבר, נ.י. תשס"ז) - שהוא אכן "ס' דרוש חסידי", ומביא ענין זה בשם כ"ק הרה"ק מליובאוויטש.

אני התכוונתי למה שראיתי פעם בקובץ אור ישראל, נה, עמ' רמז. והכל הולך אל מקום אחד.
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 23, 2018 10:31 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד שמות האמוראים
תגובות: 30
צפיות: 2334

Re: ניקוד שמות האמוראים

נהר שלום כתב:שמעתי את הרב מוצפי אומר כך חַלאבּוֹ

ייש"כ. מעניין.
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 23, 2018 6:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה שאלות על תאריכי מגילת תענית ותאריכים בסידור היעב"ץ
תגובות: 9
צפיות: 299

Re: כמה שאלות על תאריכי מגילת תענית ותאריכים בסידור היעב"ץ

שאלה י': מי עסק בהנחתו של היעב"ץ שהיכן שנכתב בתנ"ך חודש בלי פירוט מדובר ב-א' לחודש, שהרי הכתוב בא לפרש ולא לסתום. [הדבר צ"ע לענ"ד, שהרי יש כמה תאריכים שבהם מפורש שמדובר ב-א' בחודש, ולפי הנחת היעב"ץ לא היה צורך לכתוב באיזה תאריך בחודש אירע הדבר]. אולי יסד היעב"ץ את דברי...
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 23, 2018 6:19 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד שמות האמוראים
תגובות: 30
צפיות: 2334

Re: ניקוד שמות האמוראים

האם יש מי שבירר אודות ניקוד והגיית השם ר' חלבו?
במעט כת"י (של בבלי, ירושלמי ומדרשים) ניתן למצוא ר' חלאבו. משמע שאין לנקד חֶלְבּוֹ או חַלְבּוֹ.
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 23, 2018 6:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הגיית שמו של רב ביבי
תגובות: 8
צפיות: 1039

Re: הגיית שמו של רב ביבי

בספר של"ה כללי התלמוד, כלל לשונות סוגיות, אות ר' (ובדפוסים המצויים סעיף שס"ח), מובא כך: רב ביבי בר אביי, כך צריך לקרות השם בציר"י תחת בי"ת ראשון, ובקמ"ץ תחת בי"ת שני, ושם זה תמצא בעזרא (ב, יא) 'בבי בבי שש מאות עשרים ושלשה'. העתקת מדפוס חדש, שם נדפס בטעות " בבי בבי...
על ידי קאצ'קלה
ו' יולי 20, 2018 6:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה שאלות על תאריכי מגילת תענית ותאריכים בסידור היעב"ץ
תגובות: 9
צפיות: 299

Re: כמה שאלות על תאריכי מגילת תענית ותאריכים בסידור היעב"ץ

אשי ישראל כתב:ה. דרך אגב, עוד שתי שאלות בענין תאריכים באותה התקופה: ב'לוח דבר בעתו' מובא בט"ז אדר שביום זה "כורש מלך פרס הכריז על מתן רשות לבניית המקדש". מה המקור לדבריו?

ראה כאן מה שכתבתי.
על ידי קאצ'קלה
ה' יולי 19, 2018 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להתחזות בשם אחר
תגובות: 40
צפיות: 1033

Re: האם מותר להתחזות בשם אחר

מענה איש כתב:רבנו יוסף חיים בעל הבן איש חי בספרו שו''ת תורה לשמה שינה שמו ליחזקאל כחלי (עכ''פ לשיטה שאוחזת שהוא המחבר)

יש 'שיטה' שאינה אוחזת כך?
על ידי קאצ'קלה
ה' יולי 19, 2018 8:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להתחזות בשם אחר
תגובות: 40
צפיות: 1033

Re: האם מותר להתחזות בשם אחר

זאב ערבות כתב:זה היה בכדי להשמר מהרומיים שרדפו אחריו. כך לפחות מהמובא בספר אישים ותקופות מר' מרדכי הכהן (ירושלים תשל"ז עמ' 122) לתולדות התנא איסי בן יהודה.

כן הוא בשו"ת הלכות קטנות חלק ב סי' שח.
על ידי קאצ'קלה
ה' יולי 19, 2018 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להתחזות בשם אחר
תגובות: 40
צפיות: 1033

Re: האם מותר להתחזות בשם אחר

אנצל מקום זה להעלות קושיא שנתקשיתי בצעירותי בב"מ צ"ב א' שרב אומר מצאתי מגילת סתרים בי רבי חייא וכתוב בה איסי בן יהודה אומר וכו', ויל"ע דאם איסי בן יהודה היינו רב אסי, א"כ יפלא כיצד מצא רב אצל רבי חייא, מגילת סתרים בשם רב אסי. שלחתי זה למרן הגרח"ק שליט"א והשיב לי 'אי&qu...
על ידי קאצ'קלה
ו' יולי 13, 2018 7:24 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 198
צפיות: 8125

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

הרשו לי להעלות טיעון נוסף לכל האמור. אני נמצאים בפורום זה הרבה מאד זמן, לפעמים שעות ע"ג שעות, אנו נהנים זה מזה עצה תבונה ותושיה, נעזרים ועוזרים, ומחכימים בלי סוף. ישנם דיונים הלכתיים חשובים שמתלבנים יחד, ישנן ידיעות מעניינות וחשובות שמתוספות, ויש גם הרבה שיחת חולין של ת"חים. מן הראוי שנכי...
על ידי קאצ'קלה
ה' יולי 12, 2018 5:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו?
תגובות: 87
צפיות: 9695

Re: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו?

תחילתו של המעשה שהובא בסדר הדורות כך הוא, העתקה זו באה מפרישי ממדרש הר"ר שמואל ב"ר אליהו מאיברא, ידעו כל הקהילות כי יום ד' ט' באב היה הנביא אמת דורש בעליית הר"ר מנחם הורדייאסי. אשרי יולדתו והרבנים יושבים וכו' , ושמעתי מאדם גדול שאמר על דברי הספר הדורות הנ"ל, וז"ל (פחות או י...
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 08, 2018 9:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים
תגובות: 12
צפיות: 494

Re: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים

הוספה חשובה לרשימה דלעיל. ייש"כ.
יפה דייקת לכתוב 'קידש נשים רבות', ולא העתקת 'שלש מאות נשים', כי בימינו 'שלש מאות נשים' זה '300 נשים', אבל בעת ההיא ידעו שפירושו הוא 'נשים רבות'.
על ידי קאצ'קלה
ו' יולי 06, 2018 1:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים
תגובות: 12
צפיות: 494

Re: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים

אשת אביי נישאה לג' אנשים לפניו גם מונח בזכרוני שלבר קפרא היו י"ב נשים בנוגע לאשת אביי הבאתי לעיל: ר' יצחק בריה דרבה בר בר חנה נשא אלמנת רחבא, ואחרי מותו נשאה אביי ונפטר זמן קצר אחרי כן (יבמות סד ב). ובנוגע לבר קפרא, הם הם דברי יחוסי תנו"א שהבאתי שהוא ייבם את נשי אחיו. וכדברי רבי ראובן מרג...
על ידי קאצ'קלה
ו' יולי 06, 2018 1:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים
תגובות: 12
צפיות: 494

Re: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים

לייבעדיג יענקל כתב:
קאצ'קלה כתב:ריש לקיש, יש אומרים שנשא אשה שניה אחרי שנפטרה אשתו הראשונה אחותו של ר' יוחנן (תולדות תנו"א עמ' 1203).

בב"מ פד ע"א מבואר שאחתיה דר"י התאלמנה מר"ל (וכ"מ בתענית ט ע"א).

בתולדות תנו"א שציינתי מגיה אתתיה במקום אחתיה וכו' עיי"ש. וקשה לקבל את דבריו.
על ידי קאצ'קלה
ה' יולי 05, 2018 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים
תגובות: 12
צפיות: 494

זיווג שני אצל תנאים ואמוראים

מצאתי אצלי רשימה שרשמתי מזמן, המכילה שמותיהם של תנאים ואמוראים שנשאו אשה שנייה, או שנשאו אלמנה. אולי מישהו ימצא בה עניין. ומי שבידו להוסיף - יוסיף. סידרתי את השמות בערך לפי הסדר הכרונולוגי: יהושע בן גמלא נשא את האלמנה מרתא בת בייתוס (יומא יח א). ר' אליעזר נשא בת אחותו לעת זקנותו (אדר"נ פט"...
על ידי קאצ'קלה
ד' יולי 04, 2018 8:43 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרי בעל השומר אמונים
תגובות: 7
צפיות: 810

Re: ספרי בעל השומר אמונים

נראה שהשואל צודק, אבל בשונה מ' ראטטענבערג'.. רובא דעלמא מכירים את שמו של בעל השומר אמונים כ'ראטה', אבל אני לא מומחה בענין, אולי מי מההנהלה מבין יותר ממני. אמת, וגם אני שמעתי מרבים שגם אחרי שהתרגלו לכתיב האחיד שבשמות המחברים באוצה"ח, לא ידעו איך למצוא שמות מסוימים שנשתקעו בקרב ההמון בכתיב האשכנ...
על ידי קאצ'קלה
ד' יולי 04, 2018 5:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: רב חונה = רב הונא?
תגובות: 4
צפיות: 417

Re: רב חונה = רב הונא?

מיללער כתב:מענין לענין, האמורא חילפא שבירושלמי הוא אילפא שבבבלי?

ביחוסי תנאים ואמוראים לריב"ק ערך אילפא:
מיהו בכמה מקומות בתלמוד הוזכר נמי חילפא, ונראה לי כי הוא אילפא, כמו איפא ואבימי, פעמים עיפא ופעמים חיפא.

וכן כתבו היוחסין ובעל סדר הדורות.
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 02, 2018 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא
תגובות: 10
צפיות: 412

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

קיבלתי באישי שיכולים לשלוח הערות לר' אריה בוקסבוים.
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 02, 2018 5:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא
תגובות: 10
צפיות: 412

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

במר קשישא ערך הלכה (בכתב היד דף 130 ע"א) כתב כבחות יאיר סי' צד: ומשמע דמה שאמרו הלכה כר' מאיר בגזירותיו, אפילו נגד ר' יוסי, כ"ש [=כל שכן] נגד ר"מ, עיין תוספות יום טוב מסכת עבודה זרה פרק קמא מ"ה. ומה שכתב שם, לא נהירא... והוסיף בין השיטין אצל הציון לתוספות יום טוב: " גם סוף פ...
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 02, 2018 5:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא
תגובות: 10
צפיות: 412

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

י. אברהם כתב:מי חכם ויבין לפרש המשך הדברים כאן

נקוט האי כללא בידך: אחרי שכתב החו"י את דבריו ב'מר קשישא', חזר והוסיף עליו נוספות בגליון ובין השיטין. בנדפס קרה לפעמים שההוספות לא נדפסו במקומן, וראוי על כן לבדוק כל דבר בכתב היד המצוי באתר הספה"ל.
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 02, 2018 4:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: רב חונה = רב הונא?
תגובות: 4
צפיות: 417

Re: רב חונה = רב הונא?

רב הונא ורב חונה הוא דבר אחד. בעוד שבבבלי הוא מוזכר כ'רב הונא', בירושלמי הוא מוזכר פעמים רבות כ'רב חונה'. אלא שיש יוצאים מן הכלל: גם בירושלמי הוא מוזכר פעמים רבות כ'רב הונא', ובעדי הנוסח בבבלי יש גם 'רב חונא/חונה'. חשוב לדעת, כי בירושלמי יש גם ' רבי חונה', שאינו רב הונא האמורא הבבלי, אלא אמורא ארץ-י...
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 02, 2018 2:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 59
צפיות: 3365

Re: ניקוד השם אושעיא

פי האתון כתב:אם זו היתה הגית השם אצלו - למה הוא 'שיבוש'?

רוצה להתווכח האם אושיעא היא צורת כתיב משובשת של אושעיא?
אגב, לא כתבתי לשבחם של המתקנים שתיקנו בספר מר קשישא ככל העולה על רוחם בלי להעיר על כך כל פעם בנפרד.
המון שינויים ישנם בין ספר מר קשישא שבכת"י לבין הספר הנדפס.
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 01, 2018 10:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי אושעיא היה כהן?
תגובות: 1
צפיות: 303

Re: רבי אושעיא היה כהן?

בדקתי במהדורת המאור תשס"ב ואין שם כלום בענין ר' אושעיא.
על ידי קאצ'קלה
ו' יוני 29, 2018 8:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבינו אפרים בר אפרים הגבור
תגובות: 5
צפיות: 399

Re: רבינו אפרים בר אפרים הגבור

אורבך בבעלי התוספות (עמ' 207 ועמ' 283) מסתפק מי הוא, ולא העלה דבר ברור.

עבור לחיפוש מתקדם