החיפוש הניב 704 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 14, 2017 4:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הנהרות, ובירור בספר עיני העדה
תגובות: 5
צפיות: 226

Re: ספר הנהרות, ובירור בספר עיני העדה

חשבתי בדעתי שאולי ספר חסד לאברהם נודע אצל חכמי המערב הקדומים בשם ספר הנהרות, על שם מבנהו וחלוקתו למעיינות ונהרות (אם כך מדוע לא ספר המעיינות?) - - - בספר חסד לאברהם יש 7 מעינות, ואילו 275 נהרות. מובן אפוא מדוע הוא נקרא על שם הנהרות שבו ולא על שם המעינות. ובעיקר ההשערה שהכוונה היא לספר חסד לאברהם, ח...
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 14, 2017 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הנהרות, ובירור בספר עיני העדה
תגובות: 5
צפיות: 226

Re: ספר הנהרות, ובירור בספר עיני העדה

אודות ספר הנהרות העירני ידיד: סגולה זו מופיעה בספר חסד לאברהם מעין ד נהר נב בשם 'סכ"י' [=ספר כתיבת יד]. כמעט ברור שרבי אליהו הכהן מכנה לספר זה 'ספר הנהרות' על שם חלוקתו למעינות ונהרות. רעיון יפה. אלא שבבדיקה בספר חסד לאברהם מעיין רביעי עין יעקב נהר נב, ששם נזכרה הסגולה של בגדי פשתן, לא נכתבה ה...
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 14, 2017 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"
תגובות: 11
צפיות: 162

Re: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"

לייבעדיג יענקל כתב:
קאצ'קלה כתב:ידוע מספר 'בן סירא' שר' זירא לא נודע לו אב, כיון שאמו נתעברה באמבטי

לשם הדיוק: לא 'ספר בן סירא' אלא 'אלפא ביתא דבן סירא' (יש מרחק רב מאוד בין שני חיבורים אלה).

ידעתי גם ידעתי, אלא שכדבריך - לא דייקתי בכתיבתי.
על ידי קאצ'קלה
ד' דצמבר 13, 2017 9:48 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זה א:לי ענו ואמרו בקמץ או בשוא
תגובות: 21
צפיות: 769

Re: זה א:לי ענו ואמרו בקמץ או בשוא

אגב, אולי נידון כבר בעבר: האם הפיסוק הנכון הוא "זה אלי ענו / ואמרו: ה' ימלוך לעולם ועד". דהיינו שהמילה "ואמרו" מוסבת אל מה שלאחריה. ראיתי כעת בפירושו של רבינו בחיי לדברים ו ד שכתב בתוך דבריו: ...ואנו אומרים בתפלה: מלכותך ה' אלהינו ראו בניך בוקע ים לפני משה זה אלי ענו . ולפי שלא ...
על ידי קאצ'קלה
ד' דצמבר 13, 2017 7:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שעטנז במהדורה קמא
תגובות: 0
צפיות: 55

שעטנז במהדורה קמא

לפני כעשור, שח לי החכם הישיש ר' שמואל אשכנזי שיחיה (חלק מהדברים כתב לי במכתב), והדברים ראויים לתשומת לב: הסופרים בני ימינו הלבישו ל'מהדורא' הארמית צורה עברית, והחלו לכתוב ' מהדורה ': "מהדורה ראשונה", "מהדורה שנייה", וכיוצא. אבל משהורגלנו לכתיב עברי זה, הננו רואים בספרים חדשים שפו...
על ידי קאצ'קלה
ד' דצמבר 13, 2017 6:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"
תגובות: 11
צפיות: 162

Re: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"

נדמה לי שנראה קצת מהלשון שהשו"מ בא ליישב את דברי בן סירא מהשגתו של הסה"ד ('חפש ומצא') עליהם. כחיזוק קצת לזה ראה את התיחסותו החיובית של השו"מ לעיקר האגדה (נגד המפקפקים בה) במקומות המצוינים במגדים חדשים חגיגה עמ' שסג. ומאחר שזה כנראה הכיוון י"ל שכונתו שאף שר"ז שבש"ס ידוע...
על ידי קאצ'קלה
ד' דצמבר 13, 2017 5:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"
תגובות: 11
צפיות: 162

Re: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"

מסתמא התכוון שמשם נראה שהיה בן של רב. אך כפי שכבר כתבתי הדבר לא יתכן דמוכח בבבלי שלא היה בנו של רב אלא של איסי שהיה מוכס. גם פשוט שהיה צריך להיות מוזכר כבנו של רב וכדמצינו בחייא בר רב. באמת לא רציתי לחשוד בגאון ישראל הגרי"ש נתנזון שהוא חשב את ר' זירא כבנו של רב. שהוא דבר בטל. בכל זאת העליתי לע...
על ידי קאצ'קלה
ד' דצמבר 13, 2017 3:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"
תגובות: 11
צפיות: 162

Re: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"

הדברים אינם נכונים, אביו של ר' זירא נקרא איסי כמו"ק כ:, ומוזכר ג"כ בתענית כו: ובסנהדרין כה:. כדבריך כבר הבאתי לעיל בשם שבת של מי, וכבר כתב כן סדר הדורות המצויין לעיל. השאלה היא, מה רצה הגרי"ש נתנזון להעיר/להוסיף על דברי הסדר הדורות? ואגב, בנוגע למה שמוזכר " אבוה דר' זירא" ב...
על ידי קאצ'קלה
ד' דצמבר 13, 2017 2:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הנהרות, ובירור בספר עיני העדה
תגובות: 5
צפיות: 226

Re: ספר הנהרות, ובירור בספר עיני העדה

אודות ספר הנהרות העירני ידיד:
סגולה זו מופיעה בספר חסד לאברהם מעין ד נהר נב בשם 'סכ"י' [=ספר כתיבת יד]. כמעט ברור שרבי אליהו הכהן מכנה לספר זה 'ספר הנהרות' על שם חלוקתו למעינות ונהרות.
על ידי קאצ'קלה
ד' דצמבר 13, 2017 2:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"
תגובות: 11
צפיות: 162

Re: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"

תבורך! ובהיותי בזה אוסיף תמיהה: ידוע מספר 'בן סירא' שר' זירא לא נודע לו אב, כיון שאמו נתעברה באמבטי (בלי להכנס כאן לשקלא וטריא אודות סמכותם של דברים אלה), ובעל סדר הדורות בערך ר' זירא מצא לו אב, עיי"ש. העיר עליו בגליון הגרי"ש נתנזון אב"ד לבוב: כתב בספר בן סירה שלא היה לו אב, שנולד באמ...
על ידי קאצ'קלה
ד' דצמבר 13, 2017 4:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"
תגובות: 11
צפיות: 162

Re: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"

אודות רבי זירא בר רב, מצאתי כעת להרב שבת של מי (שבת פא ע"ב) שהבין בפשיטות שהכוונה היא שרבי זירא היה בנו של רב, אלא שתלה שיש שם ט"ס ושיש לגרוס רבי זירא בר רב איסי, עיי"ש.
תבנא לשאילתין: ממה שמוזכרים בזוהר כמה חכמים המכונים "בר רב", נראה שיש לזה ביאור, ואיני יודע מה.
על ידי קאצ'קלה
ד' דצמבר 13, 2017 3:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"
תגובות: 11
צפיות: 162

חכמים המכונים בזוהר "בר רב"

מצאתי לחכמים אחדים שנקראו בזוהר בר רב : רבי זירא בר רב (נשא קמח ע"א). רבי חזקיה בר רב (אדרא רבא, נשא קכז ע"ב) רבי חייא בר רב (ויחי ריט סוע"א). רבי יהודה בר רב (נשא קכז ע"ב) רבי יודאי בר רב (תרומה קעד ע"ב). אולי הוא רבי יהודה בר רב. רבי יעקב בר רב (לך לך צב ע"ב, לגירסת ד...
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 11, 2017 8:58 pm
פורום: חנוכה
נושא: מהי הסתירה המדוברת?
תגובות: 9
צפיות: 314

Re: מהי הסתירה המדוברת?

שאלה זו מובאת בישועות מלכו, הגהות על הרמב"ם, סוף הלכות חנוכה:
ישועות מלכו.JPG
ישועות מלכו.JPG (31.98 KiB) נצפה 155 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 11, 2017 6:00 am
פורום: חנוכה
נושא: מהי הסתירה המדוברת?
תגובות: 9
צפיות: 314

Re: מהי הסתירה המדוברת?

אולי כוונתך למש"כ הרב נוטר הכרמים באשכול אחר: ידוע הדין האמור בנר חנוכה שמוכר כסותו לצורך נר חנוכה משום פירסומי ניסא. בלשון הרמב"ם מדויק שאין הדין כן לגבי נר שבת. (דלא כמובא בביאור הלכה הל' שבת סי' רסג בשם הפמ"ג, ועי' מ"א מחה"ש וביאור הגר"א שם, ואכמ"ל). ובכן שאלו ה...
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 07, 2017 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 278
צפיות: 12712

Re: עזרה בפענוח ר"ת

וק"י - ועד קטן יצ"ו.
ימ"א - יחיאל מנחם אורבינו.
מקור: מן הגנזים, ו, עמ' קנב. ושם עמ' קלו מובא "עיין בסדר יקום פורקן שבה"כ", ופוענח בהערה: של בית הכנסת.
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 07, 2017 4:56 am
פורום: חנוכה
נושא: "גלות" יון
תגובות: 15
צפיות: 318

Re: "גלות" יון

כבר נגעו בזה באשכול אחר, בו דנו על סילוק יום שני של פסח "וכנעו ליון". ראה שם [עוד לא טרחתי להתלמד איך לתת קישור].
על ידי קאצ'קלה
ד' דצמבר 06, 2017 11:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הקדוש רבי שלמה מלכו הי"ד
תגובות: 27
צפיות: 1711

Re: הקדוש רבי שלמה מלכו הי"ד

איש_ספר כתב:ישנה חוברת של שז"ר על ר"ש מלכו ובה תמונה מרהיבה של דגלו ומעילו (ואולי גם ציציתו, שהיתה בפראג והזכירה התויו"ט).
יש תח"י צילום צבעוני של החיבור הנזכר בכת"י וחוברתו של שז"ר, אנסה לאתרם ואעלה מהם לכאן.

הנה הדגל (תמונה ידועה):
דגל.JPG
דגל.JPG (132.72 KiB) נצפה 219 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ד' דצמבר 06, 2017 11:33 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הקדוש רבי שלמה מלכו הי"ד
תגובות: 27
צפיות: 1711

Re: הקדוש רבי שלמה מלכו הי"ד

דן בן יעקב כתב:ברח ממני כרגע שמו לפני בריחתו מפורטוגל, אודה למי שיזכירני.

דייגו פירס.
ראה הכל אודותיו במשיחי השקר ומתנגדיהם הנ"ל.
על ידי קאצ'קלה
ד' דצמבר 06, 2017 7:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכה כרב באיסורי - האם מוסכם
תגובות: 4
צפיות: 86

Re: הלכה כרב באיסורי - האם מוסכם

בתוספות קידושין עט ע"ב: והילכתא כוותיה דרב. ואף על גב דבכולי גמרא קי"ל דהילכתא כוותיה דרב באיסורי, הוצרך לפסוק כאן הלכה כמותו משום דאיכא אמוראי דפסקי כשמואל . נראה מזה שכלל זה אינו מוסכם ביד הכל. אבל אינו מוכרח לומר כן, אחרי שהריטב"א מבאר שם שאמימר אינו חולק בעצם על הכלל של "הלכת...
על ידי קאצ'קלה
ג' דצמבר 05, 2017 7:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות וביאורים בסימני הש"ס
תגובות: 24
צפיות: 748

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

אשמח בביאור הסימן במכות דף כד. סימן דמשמ"ק ס"ק בכתב היד התימני שביד הרב הרצוג הגירסא כך: דשמ"ש ע"ק סימן. יד הרב הרצוג.JPG והכוונה לאלה שהעמידו את המצוות על יסודות איתנים, לפי הסדר המובא בגמרא שם: ד - בא ד וד והעמידן על אחת עשרה... ש - בא י ש עיהו והעמידן על שש... מ - בא מ יכה וה...
על ידי קאצ'קלה
ג' דצמבר 05, 2017 6:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות וביאורים בסימני הש"ס
תגובות: 24
צפיות: 748

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

שמואל דוד כתב:סימן סימן
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=29&t=5012

בבבא בתרא דף קיג לא מובא 'סימן סימן', כי אם 'סימן' סתם. אלא שיש מי שמשער שצ"ל 'סימן סימן'.
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 04, 2017 4:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיכר זול יותר מיין
תגובות: 2
צפיות: 91

Re: שיכר זול יותר מיין

קראקובער כתב:שבת קמ: ואמר רב פפא האי מאן דאפשר למישתי שיכרא ושתי חמרא עובר משום בל תשחית וידועים דברי מהרש"א בזה.

נכון ופשוט. ייש"כ!
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 04, 2017 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיכר זול יותר מיין
תגובות: 2
צפיות: 91

שיכר זול יותר מיין

בסוגיא דמקדשין על שיכר (פסחים דף קז) מבארים המפרשים שבימי חז"ל נהגו לשתות שיכר תמרים, ושהסוגיא שם מדברת על שיכר תמרים.
מסתבר לי שהשיכר היה זול מהיין, ולכן היה מצוי יותר. אבל האם דבר זה מוזכר בפירוש באיזה מקום ששיכר תמרים היה זול יותר מיין?
על ידי קאצ'קלה
א' דצמבר 03, 2017 10:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מספר שלם'
תגובות: 4
צפיות: 178

Re: 'מספר שלם'

חפש באוצר:
"חשבון" "[ה]הכרח[י]".
גם: "[ב]חשבון-הפשוט".
גם: "אבג"ד" "עשרה".
ותמצא תוצאות מר"א אבואלעפיא; האמונה והבטחון לר"י בר ששת. ואולי עוד.
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 29, 2017 7:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 224
צפיות: 11036

Re: עזרה במקורו של הרמב"ם

הבטחתי כתב:כתב הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשנה, גבי הנביא המתנבא בשם ה' - בחלק השני.
וכמו שמנע ישעיה מלהביא המים מבית לחומה

למה כונתו? ראיתי הרבה שציינו לישעיה כב, ט. אך אין ציון זה נכון כפי שיראה כל אשר יעיין שם.

זה לי זמן רב שאני תמה מהו מקורו של הרמב"ם, והיאך פירש הוא ז"ל את המקרא בישעיהו שם.
על ידי קאצ'קלה
ג' נובמבר 28, 2017 10:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מלכי אדום
תגובות: 10
צפיות: 276

Re: מלכי אדום

בספר הישר פרשת ויחי:
ויתייעצו בני עשו להמליך עליהם מלך, וישבעו כל בני עשו אשר לא ימלך עליהם מאחיהם עד עולם כי אם איש נכרי, מפני הרעה אשר עשו להם אחיהם בהלחמם את בני שעיר.
על ידי קאצ'קלה
ג' נובמבר 28, 2017 6:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקנה אביכם ולא מקנה אביכן
תגובות: 14
צפיות: 286

Re: מקנה אביכם ולא מקנה אביכן

פרדס יוסף ויצל אלקים את מקנה אביכם ויתן לי (לא, ט). קשה דהוי ליה למימר אביכן, דלנקבות צריך לומר בנו"ן. וכתב בספר יסוד אהל מועד [דף כ"ו ע"א אות ג] לפי מה שכתב רש"י (ל, כז) שע"י ביאת יעקב לבית לבן נתברך בבנים זכרים, א"כ מקודם היו הבנות בגדר בנים לירש את רכושו וקנינו לולי...
על ידי קאצ'קלה
ג' נובמבר 28, 2017 6:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקנה אביכם ולא מקנה אביכן
תגובות: 14
צפיות: 286

Re: מקנה אביכם ולא מקנה אביכן

בחזקוני שמות א כא:
ויעש להם. בהרבה מקומות מצינו לשון זכר גבי נקבה: ויצל אלוקים את מקנה אביכם ויתן לי, ויבואו הרועים ויגרשום. ועוד הרבה.
על ידי קאצ'קלה
ג' נובמבר 28, 2017 6:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כשתוספות כותבים תימא באל"ף
תגובות: 28
צפיות: 1398

Re: כשתוספות כותבים תימא באל"ף

כתוספת למאמר שהעליתי למעלה בנוגע לספר 'פליטת ב"י', יש לציין לשלחן גבוה יו"ד סי' קסו ס"ק ה, שמביא מכנסת הגדולה "פליטת ב"י", ובדפוס חדש פוענח "פליטת בית יוסף".

מהדורת אור ודרך.JPG
מהדורת אור ודרך.JPG (29.83 KiB) נצפה 88 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' נובמבר 28, 2017 5:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהי המקור למילת "לזבז"
תגובות: 3
צפיות: 135

Re: מהי המקור למילת "לזבז"

חלמישצור כתב:ע"פ הערוך הוא לשון יוני, ופשוט.

ליתר דיוק: מוסף הערוך.
על ידי קאצ'קלה
ב' נובמבר 27, 2017 1:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: חתן איטר יד האם נותן הטבעת ביד שמאל שהיא ימין דידיה
תגובות: 6
צפיות: 200

Re: חתן איטר יד האם נותן הטבעת ביד שמאל שהיא ימין דידיה

ראה קונטרס איש איטר אות סט, בתוך: ימין משה עמ' נב. ובמצויין שם הערה 76.
על ידי קאצ'קלה
ב' נובמבר 27, 2017 1:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אבא שאול בן בטנית
תגובות: 10
צפיות: 260

Re: אבא שאול בן בטנית

אודות'בטנית' רשום אצלי: י' אליצור, 'שמות מקומות קדומים בארץ ישראל השתמרותם וגלגוליהם', ירושלים תשע"ב, עמ' 228 ועמ' 238.
על ידי קאצ'קלה
א' נובמבר 26, 2017 10:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כשתוספות כותבים תימא באל"ף
תגובות: 28
צפיות: 1398

Re: כשתוספות כותבים תימא באל"ף

נ.ב. ביד מלאכי כותב בשם הכנה"ג בשם פליטת בית יהודה (בטעות נכתב בהוצאת מישור: פליטת בית יוסף. וזהו כנראה שוב מקלקול פותחי ראשי התיבות האוטומטיים) וכן בשם בעל בני יעקב, שכשהתוס' כותבים ותימא ואינם מתרצים ואף אינם כותבים בצ"ע, לפעמים זהו מפני שהתירוץ פשוט. אבל מעולם לא עלה בדעת כל הני גדולים...
על ידי קאצ'קלה
א' נובמבר 26, 2017 8:06 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בעיה בביטוי האות י' בחיריק
תגובות: 15
צפיות: 339

Re: בעיה בביטוי האות י' בחיריק

- - - לפי מה ששמתי לב, כמעט כולם מבטאים אותה כאות א' עם חיריק "פן איפתה לבבכם", "ועצר את השמאים", "למען אירובו ימיכם", "איתגדל ואיתקדש שמה רבה", "אישתבח ואיתפאר ואיתרומם ואיתנשא ואיתהדר ואיתעלה ואיתהלל" וכו' וכו'. הזכרתני. בהיותי בירושלים שמעתי מבטא...
על ידי קאצ'קלה
א' נובמבר 26, 2017 7:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדרש חזית (שהש"ר) - זוהר חדש
תגובות: 6
צפיות: 260

Re: מדרש חזית (שהש"ר) - זוהר חדש

בפרע"ח ובאדם ישר לרח"ו מוזכר 'זוהר חדש'. ואולי גם בשאר ספרי רח"ו.
ואיני יודע אם כך באמת יצאו הדברים מתח"י רח"ו עצמו.
על ידי קאצ'קלה
א' נובמבר 26, 2017 4:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדרש חזית (שהש"ר) - זוהר חדש
תגובות: 6
צפיות: 260

Re: מדרש חזית (שהש"ר) - זוהר חדש

דומני שגם הגאונים השתמשו בכינוי "חזית".
זה מה שזכור לי כעת:
1.png
1.png (39.42 KiB) נצפה 252 פעמים

ובשולי הדף:
2.png
2.png (24.04 KiB) נצפה 252 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' נובמבר 26, 2017 3:29 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 62
צפיות: 5164

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

ברוז כתב:הם לא דיברו על הרב אלפנדרי , רק על חכם תימני בשם רבי לוי מרדכי פאלווי, ועליו נאמר שהוא בן 117.

מי הוא חכם תימני זה?
האם הוא אכן האריך ימים כל כך?
על ידי קאצ'קלה
ו' נובמבר 24, 2017 8:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 62
צפיות: 5164

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

בעיתון גראָדנער מאָמענט עקספרעס, יום חמישי, אוגוסט 08, 1929 מביא שיחה בין המנחת אלעזר לגיסו האדמו"ר מראדזמין, שבה מייחס להמנח"א שאמר שהסב"ק בן 117 שנה [כמה שאפשר לסמוך על עיתונים]. התאריך שציינת הוא עוד לפני שנפגש המנח"א עם רש"א. אם כן נראה שאמר כן (אם באמת אמר כן...) מפי ה...
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 22, 2017 6:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיצד זה ריב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?
תגובות: 20
צפיות: 457

Re: כיצד זה רחב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?

דרומי כתב:כל זה לדעת הרמב"ם, והראב"ד חולק

בענין אם ר"ע טעה בזה או לא, ראה מה שאסף רב"ש המבורגר באחד הנספחים שבסו"ס משיחי השקר ומתנגדיהם.
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 22, 2017 9:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ט"ס במקורות המובאים בפירוש רש"י למקרא ולתלמוד
תגובות: 15
צפיות: 603

Re: ט"ס במקורות שרש"י מביא בפירושו

הנה טעות לא רק במ"מ שרש"י מציין, אלא אף בציטוט עצמו שאינו קיים במקרא שלנו. באיוב ב יא נאמר בין השאר: ויועדו יחדו לבוא לנוד לו ולנחמו. רש"י בד"ה לנוד כותב: - כמו מי ינוד לך(ישע' נא יט), ואל תנֻדו לו (ירמ' כב י). כך מובא במ"ג המאור, אך במ"ג הרגילים וביניהם דפוס וורשא הצי...

עבור לחיפוש מתקדם