החיפוש הניב 964 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 20, 2018 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצב העגום של ספרי היוחסין
תגובות: 8
צפיות: 226

Re: המצב העגום של ספרי היוחסין

אוצר החכמה כתב:למה אין מקום לתגובתו?

מי שעוסק בהיסטוריה ויחוס וכו' ומחפש קיצורי דרך ועצות יעילות לבירור פרטים הנוגעים לעבודתו, אינו מעוניין לשמוע אם יותר היה לו בעת ההיא לעסוק בתורה או בסיפורי צדיקים.
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 20, 2018 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצב העגום של ספרי היוחסין
תגובות: 8
צפיות: 226

Re: המצב העגום של ספרי היוחסין

חבר פורום אוצר החכמה כתב:מה כל כך נחוץ לברר את יחוסם של גדולי ישראל
עדיף להתמקד במעשיהם הטובים (כמובן רק דברים אמיתיים). הלא כן?

אין מקום לתגובתך באשכול זה.
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 20, 2018 2:53 pm
פורום: פסח
נושא: בליעת כזית מצה בבת אחת
תגובות: 2
צפיות: 68

Re: בליעת כזית מצה בבת אחת

על ידי קאצ'קלה
ב' מרץ 19, 2018 12:04 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 689
צפיות: 37376

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

אורייתא! כתב:שלום רב!
האם אחד מהחברים כאן יכול לזהות מי כתב את המכתב המצו"ב.
תודה רבה

צ"ל: מי כתבה.
"אני מפלת תחנתי... ממני הדואגת... שרה...".
שם אחיה "ישראל... קאהאן".
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 18, 2018 5:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי הם "שכתבו המפרשים" בספר נזר הקדש על בני בתירה
תגובות: 15
צפיות: 766

Re: מי הם "שכתבו המפרשים" בספר נזר הקדש על בני בתירה

בספר נזר הקדש על בראשית רבה פרשה לג סימן ה דף קס ע"א: "... ויש לומר על פי מה שכתבו המפרשים דמה שנסתלקו בני בתירה מן הנשיאות היה מן השמים באשר לא היו משבט יהודה, ונתמנו במקומם הלל וזרעו מבני שבט יהודה, וכדאמרינן לא יסור שבט מיהודה - אלו בני בניו של הלל שמלמדים תורה ברבים, ולכן אמר שהוא לא ...
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 18, 2018 3:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי הם "שכתבו המפרשים" בספר נזר הקדש על בני בתירה
תגובות: 15
צפיות: 766

Re: מי הם "שכתבו המפרשים" בספר נזר הקדש על בני בתירה

בפירוש ר' אברהם ב"ר אשר ('אבא', בתוך: אור השכל, ויניציאה שכ"ז) לבראשית רבה פרשת צח דף קפו ע"ב מובא: שבני בתירה נתנו לו [להלל] הנשיאות במתנה... שהיה ראוי לו, שהיה מדוד. יש בזה משמעות שבני בתירא עצמם לא היו מזרע דוד, לכן רצו למסור את הנשיאות למי שראוי לה יותר מהם. ובמלאכת הקדש, ליוורנו ...
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 18, 2018 3:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 118
צפיות: 4251

Re: נשבה ארון הקודש - כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצוקללה"ה ממונסי

סיפור אישי (שהיה עמי): לפני שנים רבות שמעתי עד כמה היה נהנה לראות מדי חודש בחדשו 'שעות צעטלעך' של לומדי תורה, בו מסרו דו"ח מפורט כמה למדו כל יום לפנות בוקר, לפני הצהריים, אחרי הצהריים ובערב. ולאו דווקא מאלה המשתייכים למעגל חסידיו, אלא כל מי שהראה לו שעות צעטל גרם לו קורת רוח מרובה, מחמת אהבתו ה...
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 18, 2018 1:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: של"ה הקדוש
תגובות: 23
צפיות: 1616

Re: של"ה הקדוש

ספר דבר אברהם - תקצ"ז?
מי יודע ומי מכיר?

אמרי יצחק - צפת תרס"א?
מי יודע ומי מכיר?

עד שלא יתבררו ה'מקורות' הנזכרים כנאמנים, נשאר התאריך י"א ניסן ליארצייט של השל"ה בחזקת בדוי.
על ידי קאצ'קלה
ו' מרץ 16, 2018 7:48 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'
תגובות: 12
צפיות: 250

Re: לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'

תוך כדי שהגבת, כבר עידכנתי את תגובתי הקודמת.
על ידי קאצ'קלה
ו' מרץ 16, 2018 7:41 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'
תגובות: 12
צפיות: 250

Re: לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'

פלגינן כתב:אם אני זוכר נכון, מהסוגיה שם בפסחים משמע שאפילו סתם מילת שלילה נכללת ב'אל יוציא דבר מגונה מפיו'.

אין זה נוגע למה שהוציאו את דברי מהרש"ל מכוונתם המקורית. ופשוט שלא התכוון מהרש"ל לשנות בֵּיצָה לביעא, מפני שהיא דומה לבִּיצָה.
על ידי קאצ'קלה
ו' מרץ 16, 2018 6:33 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'
תגובות: 12
צפיות: 250

לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'

ידועים דברי מהרש"ל בים של שלמה ב"ק פ"ד סי' יא: "דין שיזהר אדם בדבורו בכל כחו, שאל יוציא דבר מגונה מפיו... ומשום הכי קבלתי מן הראשונים שהיו נזהרים שלא לומר בתלמוד בצים, אלא בעים ". והביאו השל"ה והמג"א את דבריו. כל ימי ידעתי שהטעם הוא, מכיון שהמלה 'ביצים' עשויה להזכי...
על ידי קאצ'קלה
ו' מרץ 16, 2018 5:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון ארמית
תגובות: 6
צפיות: 130

Re: לשון ארמית

ראה באר שבע לסוטה שם שהקשה כקושייתך:
ואני שמעתי ולא אבין, היאך אפשר לפרש הא דקאמר דאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי, היינו שלשון זה מגונה בעיניהם אבל הם יודעים ומבינים לשון ארמי, דא"כ מאי פריך הגמרא מבת קול שהיה מדבר בלשון ארמי.

וראה שם בהמשך דבריו.
על ידי קאצ'קלה
ו' מרץ 16, 2018 5:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: השוכר את הפועלים/הפועל
תגובות: 2
צפיות: 70

Re: השוכר את הפועלים/הפועל

בשני המקומות מדברת המשנה בלשון יחיד למי שההלכה נוגעת לו. ב'השוכר את הפועל' שבמסכת עבודה זרה, הכוונה שהנכרי מפעיל פועל יהודי, השאלה היא מה יעשה הפועל היהודי בנוגע ליין נסך. ואילו ב'השוכר את הפועלים' שבבבא מציעא, השאלה היא איך ינהג המפעיל היהודי עם פועליו. ונקטה המשנה 'הפועלים' בלשון רבים, שכן הדרך לש...
על ידי קאצ'קלה
ו' מרץ 16, 2018 4:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל
תגובות: 14
צפיות: 459

Re: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל

איך שיהיה לבי אומר לי כי גם הרב פחד יצחק וגם הרב סדר הדורות נמשכו אחר מקור ביניים, שכנראה לא דק בזה - - - בעצם יש לי ראיה חזקה המאששת את השערתך, לפחות בנוגע לסדר הדורות, וכמעט ברור לי שכדבריך כן הוא, שהוא נמשך בזה אחר מקור ביניים, אלא שאיני יודע באיזה מקור ראה גירסא משונה זו. [בכל זאת הטרחתי אותך ל...
על ידי קאצ'קלה
ו' מרץ 16, 2018 4:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל
תגובות: 14
צפיות: 459

Re: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל

כתבת 'זכרון תורת משה'. נפלא! כך עלה גם בדעתי! אבל היטב חרשתי את הספר הזה ובינתיים לא מצאתיו שם.
תודה רבה על דברי החיזוק והעידוד.
על ידי קאצ'קלה
ו' מרץ 16, 2018 3:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל
תגובות: 14
צפיות: 459

Re: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל

אשמח מאד לידע מה הם "כל המאגרים" שזמינה בהם מסכת פסחים מדפוס בסיליאה, ועוד מסכתות וכדלהלן. תלמוד בבלי מסכת פסחים דפוס בסיליאה נמצא בגוגל-בוקס (לפחות, ואולי במקום נוסף). אך לא באוצה"ח. גם גיטין וחולין החסרים באוצה"ח, נמצאים בגוגל-בוקס, וכפי שרשמתי לך (ואם לא רשמתי לך כן בעבר, סלח...
על ידי קאצ'קלה
ו' מרץ 16, 2018 3:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל
תגובות: 14
צפיות: 459

Re: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל

משום מה לא כתבת אם כונתך לדפוס לובלין שכ"א, או לדפוס לובלין שפ"ו. אך ברור כי אין כונת הרב פחד יצחק לדפוס לובלין שכ"א אשר בו אין הדברים מצויים בדף קח (טופס יחידי [?] שלם בעולם מצוי בספרית בית המדרש לרבנים בניו יורק). איך שיהיה מתוכן המאמר שם בגמ' דוחק לומר שיהיה דפוס אשר נוסחתו "...
על ידי קאצ'קלה
ה' מרץ 15, 2018 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות נשים - שבע
תגובות: 20
צפיות: 425

Re: שמות נשים - שבע

"ואל תקרא לה – כדרך שהמגושמים המקומיים קוראים – 'שבע', אלא תקרא לה 'בת שבע'."
'גראביאנעס' הוא כינוי של בוז לאנשים מאוד מגושמים.
והנה מצאתי מי שתירגם 'גראביאנעס' – "יהודי"...
במשנת רשי.JPG
במשנת רשי.JPG (164.32 KiB) נצפה 160 פעמים

אני מבין שהמתרגם הלז שינה מפני הכבוד. אבל לא כך מתרגמים!
על ידי קאצ'קלה
ה' מרץ 15, 2018 2:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 326
צפיות: 23043

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בדברי הימים לר' יוסף הכהן דפוס לבוב דף כט ע"ב מובא: דברי הימים.JPG והביאו החות יאיר בסי' קפד: ובד"ה לר' יוסף הכהן בדרך חידוש שמצא דפוס ויניציאה שנת אלף תכ"ח למספרם והוא לחשבונינו לב"ע שנת קפ"ח לאלף הששי. אני מבין שמדובר בטעות שבתאריך הדפסת הספר, בכל זאת מעניין לדעת לאיזה ספ...
על ידי קאצ'קלה
ה' מרץ 15, 2018 5:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2970
צפיות: 206654

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

האם אפשר לקבל את מאמרו של א' ריינר 'בין יהושע לישוע...' שנדפס ב'ציון', סא (תשנ"ו), עמ' 317-281.
בתודה מראש.
על ידי קאצ'קלה
ד' מרץ 14, 2018 8:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל
תגובות: 14
צפיות: 459

Re: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל

אכן היה לו אמשטרדם הנ"ל כמוכח מההערות במהדורה המשובחת והנפלאה ביותר של מוסד הרב קוק לספר פחד יצחק. וחבל שלא המשיכו במלאכתם. תן הציטוט וננסה לבדוק אי"ה. היה לו גם מסכת ברכות אינקונבולה פורטוגאלית מדפוס פארא רנ"ז לערך. יישר כוחך על כנותך לעזור. וסלח לי שלא הבחנתי בתגובתך עד הנה. בפחד י...
על ידי קאצ'קלה
ד' מרץ 14, 2018 3:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 197
צפיות: 8640

Re: רבי זאב וואלף רבינוביץ ז"ל

בעמח"ס שערי תורת בבל הערותיו לסדר הדורות שנדפסו בסוף שעת"ב הן מאלפות ומחכימות ביותר. רואים מהן איך שכמעט ולא הניח דבר קטן וגדול שלא העיר עליו בבקיאותו המופלגת, ואיך שערי התורה היו פתוחים לפניו כפתחו של אולם, הן שערי תורת ארץ ישראל, והן שערי תורת בבל. רבות החכימני בשכלו הישר, זוך רעיונו ומ...
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 13, 2018 3:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות נשים - שבע
תגובות: 20
צפיות: 425

Re: שמות נשים - שבע

תוכן כתב:שבע הוא בעצם שוע, כמו שמצאנו שבתשבע נקראת בתשוע. וכן מצאנו יהושע-יהושבע, אלישוע-אלישבע, אמנם מדובר באנשים שונים, אבל כנראה שזה אותו שם. ושוע, מלשון שוע ונדיב. ואם כן, השם יהושבע למשל, הוא כמו השם יהונדב. (כן פירש לי ר' מנחם טייטלבוים.)

מעניין.
וייש"כ לכל המסייעים.
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 13, 2018 5:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות נשים - שבע
תגובות: 20
צפיות: 425

Re: שמות נשים - שבע

שוב מצאתי מי שכתב כן, אבל לא ידוע לי אם יש לזה מקור קדום:
כתב בית ישראל.JPG
כתב בית ישראל.JPG (134.71 KiB) נצפה 357 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 13, 2018 12:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות נשים - שבע
תגובות: 20
צפיות: 425

Re: שמות נשים - שבע

אגב, מעניין לדעת, מפני מה בחרו בשמות שיש בהם את המלה 'שבע'? יש שבע, בת-שבע, אלישבע, יהושבע[ת]. השרש 'עזר', לדוגמא, גם כן נקבע בשמות רבים (אליעזר, אלעזר, עזריהו, עזריאל, יועזר, ואולי עוד), ומובן שהכוונה להזכיר בזה 'כי אל אבי בעזרי'. וכיוצא בזה בשמות אחרים כידוע, שבאים להזכיר גדולת ה'. אבל מה עם 'שבע'...
על ידי קאצ'קלה
ב' מרץ 12, 2018 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות נשים - שבע
תגובות: 20
צפיות: 425

Re: שמות נשים - שבע

אולי יתכן ליישב שמהר"א מבעלזא לא התנגד למי שנקראת משעת לידתה "שבע", וכל טענותיו היו על מי שנקראה בלידתה "בת-שבע" וה"גראביאנעס" מכנים אותה "שבע". חשבתי על זה. אבל מאנתי בהבדל זה, מכיון שהסגנון הוא חריף מדי למי שמקצר את בת-שבע ל"שבע", לעומת מי שק...
על ידי קאצ'קלה
ב' מרץ 12, 2018 10:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות נשים - שבע
תגובות: 20
צפיות: 425

שמות נשים - שבע

בספרי שמות גיטין מובא שהשם 'שבע' לאשה הינו שם נפרד מ'בת שבע'. בפרשת עקב תשס"ז התפרסם ב'עלים לתרופה' (גליון תקפא) סיפור עם מהר"א מבעלזא זצ"ל: עלים לתרופה.JPG זכורני שכבר אז התפרסם באיזה מקום, ואיני זוכר היכן, מכתב מחאה המכחיש את הסיפור. לאחרונה מצאתי ששם אחותו של מהר"א מבעלזא היה ...
על ידי קאצ'קלה
ב' מרץ 12, 2018 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כת"י בעל בנימין זאב?
תגובות: 2
צפיות: 123

Re: כת"י בעל בנימין זאב?

שבע כתב:אל תקרי ''ומניתי'' אלא ''ומייתי''

ואין כאן בדל של אוטוגרף!

צודק. ותודה שהעמדתני על טעותי.
על ידי קאצ'קלה
ב' מרץ 12, 2018 9:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 385
צפיות: 18286

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר יוחסין מובא: רבינו הקדוש... ובספר לבנת הספיר ובזוהר שנקרא קדוש שקדשו אביו במילה בשעת השמד. איפה בזוהר ואיפה בלבנת הספיר? הודיעוני באישי שכבר עמד על כך המו"ל של לבנה הספיר, מהדורת ירושלים תרע"ג: לבנת הספיר.JPG ציון זה ידוע לי. רציתי לדעת האם מישהו כבר מצא דבר זה בשאר כת"י של לבנת...
על ידי קאצ'קלה
ב' מרץ 12, 2018 9:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כת"י בעל בנימין זאב?
תגובות: 2
צפיות: 123

כת"י בעל בנימין זאב?

מצאתי בדף המצורף בראש ספר לבנת הספיר כת"י הספריה הבריטית 27000 דף 1 ע"ב: בנימין זאב.JPG הכותב מסיים את דבריו "ומניתי אלו הפרושים בבנימין זאב [??] בקנ"ד". ואכן שם בסי' קנד מובא: ...ומצאתי משם גדול שחבר ספר אלף המגן ששמואל נקרא אריוך על שם שהארי מלך בחיות כן שמואל בדינין ויש א...
על ידי קאצ'קלה
ב' מרץ 12, 2018 7:39 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מדרש חמש מגילות - קושטא רפ(?)
תגובות: 2
צפיות: 89

Re: מדרש חמש מגילות - קושטא רפ(?)

איש_ספר כתב:ברשימת ספרי העדכון הבא, מופיעה מהדרות שאלוניקי שנד עם מתנו"כ, שגם היא נדירה מאד

עד לעדכון הבא, אפשר להשתמש בצילום שבהיברו-בוקס.
על ידי קאצ'קלה
ב' מרץ 12, 2018 7:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 385
צפיות: 18286

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר יוחסין מובא:
רבינו הקדוש... ובספר לבנת הספיר ובזוהר שנקרא קדוש שקדשו אביו במילה בשעת השמד.

איפה בזוהר ואיפה בלבנת הספיר?
על ידי קאצ'קלה
ב' מרץ 12, 2018 6:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי נתן הוראה לכינים, לצפרדעים ולנמרים?
תגובות: 4
צפיות: 180

Re: מי נתן הוראה לכינים, לצפרדעים ולנמרים?

בתוספות השלם משמע שהשליחות ניתנה לידי השרים של מעלה:
תוספות השלם.JPG
תוספות השלם.JPG (84.24 KiB) נצפה 145 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ב' מרץ 12, 2018 6:10 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תמיהה בנוסח ברכת רפאנו לנוסח ספרד
תגובות: 32
צפיות: 597

Re: תמיהה בנוסח ברכת רפאנו לנוסח ספרד

מה שמצינו בגמרא זה על נוסחות שאין בהם סתירה או כפילות "זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו" זו לא כפילות? לא. אין כאן כפילות. מי שזוכר את הברית, עוד צריך להיות נאמן בבריתו ולקיים את מאמרו. וכלם ישנם אצל הבורא ב"ה. אבל כשמתפללים על 'בינה' ועל 'בינה' ("חננו מאתך דעה בינה והשכל חכ...
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 11, 2018 6:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל
תגובות: 14
צפיות: 459

Re: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל

ידוע לי שהרב פחד יצחק השתמש בתלמוד בבלי דפוס אמשטרדם ת"ד-ת"ח. אבל מצאתי שהביא גירסא שאינה מופיעה בדפוס ההוא. האם ידוע על מהדורה אחרת של הש"ס, שהרב לאמפרונטי השתמש בה?
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 11, 2018 3:35 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תמיהה בנוסח ברכת רפאנו לנוסח ספרד
תגובות: 32
צפיות: 597

Re: תמיהה בנוסח ברכת רפאנו לנוסח ספרד

פרנקל תאומים כתב:
קאצ'קלה כתב:שמעתי פעם איך שאברך אחד אמר בחזרת הש"ץ נוסח של כלאים בברכת חונן הדעת ("חננו מאתך דעה בינה והשכל - חכמה בינה ודעת")

כמדומה שכך הנוסח הרשמי בצאנז.

גם בוויזניץ.
ואין בזה משום יישוב לתמיהה.
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 11, 2018 8:03 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תמיהה בנוסח ברכת רפאנו לנוסח ספרד
תגובות: 32
צפיות: 597

Re: תמיהה בנוסח ברכת רפאנו לנוסח ספרד

שמעתי פעם איך שאברך אחד אמר בחזרת הש"ץ נוסח של כלאים בברכת חונן הדעת ("חננו מאתך דעה בינה והשכל - חכמה בינה ודעת") ואחר כך בברכת רפאנו אמר כמו כן נוסח כפול ("והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו - רפואה שלימה לכל מכותינו"). אמרתי לו אחר התפילה: "עלי...
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 11, 2018 7:58 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חתימות
תגובות: 3
צפיות: 206

Re: חתימות

אשדודי כתב:
ברוז כתב:https://genazym.bidspirit.com/#catalog~599~582~128441

אין לי גישה למקום
מישהו יכול להעלות??

שם מופיעה חתימת החידושי הרי"ם:
חידושי הרים.JPG
חידושי הרים.JPG (19.38 KiB) נצפה 96 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 11, 2018 7:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 385
צפיות: 18286

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

משנה ברורה סימן שא ס"ק פד ולפ"ז בזמנינו שאין דרך להיות הפאציילע"ט תפור בהבגד לא בטיל הוא לגבי בגד ואסור וכ"כ בספר זכרו תורת משה ובספר מטה אשר. זהו המקום היחיד במ"ב שבו מוזכר ספר 'מטה אשר' [נזכר שם שוב בשעה"צ ס"ק קז]. היכן המקור בספר מטה אשר - גם במ"ב 'עוז והד...

עבור לחיפוש מתקדם