החיפוש הניב 1147 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ו' יולי 13, 2018 7:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 116
צפיות: 3314

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

הרשו לי להעלות טיעון נוסף לכל האמור. אני נמצאים בפורום זה הרבה מאד זמן, לפעמים שעות ע"ג שעות, אנו נהנים זה מזה עצה תבונה ותושיה, נעזרים ועוזרים, ומחכימים בלי סוף. ישנם דיונים הלכתיים חשובים שמתלבנים יחד, ישנן ידיעות מעניינות וחשובות שמתוספות, ויש גם הרבה שיחת חולין של ת"חים. מן הראוי שנכי...
על ידי קאצ'קלה
ה' יולי 12, 2018 5:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו?
תגובות: 87
צפיות: 9131

Re: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו?

תחילתו של המעשה שהובא בסדר הדורות כך הוא, העתקה זו באה מפרישי ממדרש הר"ר שמואל ב"ר אליהו מאיברא, ידעו כל הקהילות כי יום ד' ט' באב היה הנביא אמת דורש בעליית הר"ר מנחם הורדייאסי. אשרי יולדתו והרבנים יושבים וכו' , ושמעתי מאדם גדול שאמר על דברי הספר הדורות הנ"ל, וז"ל (פחות או י...
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 08, 2018 9:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים
תגובות: 12
צפיות: 385

Re: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים

הוספה חשובה לרשימה דלעיל. ייש"כ.
יפה דייקת לכתוב 'קידש נשים רבות', ולא העתקת 'שלש מאות נשים', כי בימינו 'שלש מאות נשים' זה '300 נשים', אבל בעת ההיא ידעו שפירושו הוא 'נשים רבות'.
על ידי קאצ'קלה
ו' יולי 06, 2018 1:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים
תגובות: 12
צפיות: 385

Re: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים

אשת אביי נישאה לג' אנשים לפניו גם מונח בזכרוני שלבר קפרא היו י"ב נשים בנוגע לאשת אביי הבאתי לעיל: ר' יצחק בריה דרבה בר בר חנה נשא אלמנת רחבא, ואחרי מותו נשאה אביי ונפטר זמן קצר אחרי כן (יבמות סד ב). ובנוגע לבר קפרא, הם הם דברי יחוסי תנו"א שהבאתי שהוא ייבם את נשי אחיו. וכדברי רבי ראובן מרג...
על ידי קאצ'קלה
ו' יולי 06, 2018 1:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים
תגובות: 12
צפיות: 385

Re: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים

לייבעדיג יענקל כתב:
קאצ'קלה כתב:ריש לקיש, יש אומרים שנשא אשה שניה אחרי שנפטרה אשתו הראשונה אחותו של ר' יוחנן (תולדות תנו"א עמ' 1203).

בב"מ פד ע"א מבואר שאחתיה דר"י התאלמנה מר"ל (וכ"מ בתענית ט ע"א).

בתולדות תנו"א שציינתי מגיה אתתיה במקום אחתיה וכו' עיי"ש. וקשה לקבל את דבריו.
על ידי קאצ'קלה
ה' יולי 05, 2018 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים
תגובות: 12
צפיות: 385

זיווג שני אצל תנאים ואמוראים

מצאתי אצלי רשימה שרשמתי מזמן, המכילה שמותיהם של תנאים ואמוראים שנשאו אשה שנייה, או שנשאו אלמנה. אולי מישהו ימצא בה עניין. ומי שבידו להוסיף - יוסיף. סידרתי את השמות בערך לפי הסדר הכרונולוגי: יהושע בן גמלא נשא את האלמנה מרתא בת בייתוס (יומא יח א). ר' אליעזר נשא בת אחותו לעת זקנותו (אדר"נ פט"...
על ידי קאצ'קלה
ד' יולי 04, 2018 8:43 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרי בעל השומר אמונים
תגובות: 7
צפיות: 458

Re: ספרי בעל השומר אמונים

נראה שהשואל צודק, אבל בשונה מ' ראטטענבערג'.. רובא דעלמא מכירים את שמו של בעל השומר אמונים כ'ראטה', אבל אני לא מומחה בענין, אולי מי מההנהלה מבין יותר ממני. אמת, וגם אני שמעתי מרבים שגם אחרי שהתרגלו לכתיב האחיד שבשמות המחברים באוצה"ח, לא ידעו איך למצוא שמות מסוימים שנשתקעו בקרב ההמון בכתיב האשכנ...
על ידי קאצ'קלה
ד' יולי 04, 2018 5:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: רב חונה = רב הונא?
תגובות: 4
צפיות: 217

Re: רב חונה = רב הונא?

מיללער כתב:מענין לענין, האמורא חילפא שבירושלמי הוא אילפא שבבבלי?

ביחוסי תנאים ואמוראים לריב"ק ערך אילפא:
מיהו בכמה מקומות בתלמוד הוזכר נמי חילפא, ונראה לי כי הוא אילפא, כמו איפא ואבימי, פעמים עיפא ופעמים חיפא.

וכן כתבו היוחסין ובעל סדר הדורות.
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 02, 2018 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא
תגובות: 10
צפיות: 320

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

קיבלתי באישי שיכולים לשלוח הערות לר' אריה בוקסבוים.
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 02, 2018 5:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא
תגובות: 10
צפיות: 320

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

במר קשישא ערך הלכה (בכתב היד דף 130 ע"א) כתב כבחות יאיר סי' צד: ומשמע דמה שאמרו הלכה כר' מאיר בגזירותיו, אפילו נגד ר' יוסי, כ"ש [=כל שכן] נגד ר"מ, עיין תוספות יום טוב מסכת עבודה זרה פרק קמא מ"ה. ומה שכתב שם, לא נהירא... והוסיף בין השיטין אצל הציון לתוספות יום טוב: " גם סוף פ...
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 02, 2018 5:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא
תגובות: 10
צפיות: 320

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

י. אברהם כתב:מי חכם ויבין לפרש המשך הדברים כאן

נקוט האי כללא בידך: אחרי שכתב החו"י את דבריו ב'מר קשישא', חזר והוסיף עליו נוספות בגליון ובין השיטין. בנדפס קרה לפעמים שההוספות לא נדפסו במקומן, וראוי על כן לבדוק כל דבר בכתב היד המצוי באתר הספה"ל.
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 02, 2018 4:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: רב חונה = רב הונא?
תגובות: 4
צפיות: 217

Re: רב חונה = רב הונא?

רב הונא ורב חונה הוא דבר אחד. בעוד שבבבלי הוא מוזכר כ'רב הונא', בירושלמי הוא מוזכר פעמים רבות כ'רב חונה'. אלא שיש יוצאים מן הכלל: גם בירושלמי הוא מוזכר פעמים רבות כ'רב הונא', ובעדי הנוסח בבבלי יש גם 'רב חונא/חונה'. חשוב לדעת, כי בירושלמי יש גם ' רבי חונה', שאינו רב הונא האמורא הבבלי, אלא אמורא ארץ-י...
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 02, 2018 2:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 59
צפיות: 2947

Re: ניקוד השם אושעיא

פי האתון כתב:אם זו היתה הגית השם אצלו - למה הוא 'שיבוש'?

רוצה להתווכח האם אושיעא היא צורת כתיב משובשת של אושעיא?
אגב, לא כתבתי לשבחם של המתקנים שתיקנו בספר מר קשישא ככל העולה על רוחם בלי להעיר על כך כל פעם בנפרד.
המון שינויים ישנם בין ספר מר קשישא שבכת"י לבין הספר הנדפס.
על ידי קאצ'קלה
א' יולי 01, 2018 10:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי אושעיא היה כהן?
תגובות: 1
צפיות: 226

Re: רבי אושעיא היה כהן?

בדקתי במהדורת המאור תשס"ב ואין שם כלום בענין ר' אושעיא.
על ידי קאצ'קלה
ו' יוני 29, 2018 8:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבינו אפרים בר אפרים הגבור
תגובות: 4
צפיות: 267

Re: רבינו אפרים בר אפרים הגבור

אורבך בבעלי התוספות (עמ' 207 ועמ' 283) מסתפק מי הוא, ולא העלה דבר ברור.
על ידי קאצ'קלה
ו' יוני 29, 2018 8:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 59
צפיות: 2947

Re: ניקוד השם אושעיא

דומני שהשם הושעיה-אושעיא כבר נדון באשכול אחר, ופשוט שיש לנקד כפי שהוא במקרא: הוֹשַׁעְיָה, בש'ין פתוחה. בעל חות יאיר בספרו מר קשישא כת"י ערך [רב פלוני לחוד], כתב: "רבי אושיעא לחוד ורב הושיעא לחוד...". הכתיב המשונה אושיעא ו הושיעה מוכיח שהגיית השם הזה היתה אצלו אוֹשִׁיעָא . [במר קשישא ...
על ידי קאצ'קלה
א' יוני 24, 2018 6:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דילוג הדומות
תגובות: 2
צפיות: 165

Re: דילוג הדומות

תבורך.
מן הסתם התכוון לדברי רש"ס הללו:
רשס.JPG
רשס.JPG (51.67 KiB) נצפה 145 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' יוני 24, 2018 6:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דילוג הדומות
תגובות: 2
צפיות: 165

דילוג הדומות

סוג אחד של טעות מצערת, הוא מה שמעתיקים דלגו לעתים מתיבה אחת עד לתיבה זהה דלהלן. כגון במועד קטן כה ע"ב נוסח כת"י מובא: " דרבי אסי, אתעקרו כל ארזיא. דרב שמואל בר רב יצחק אתעקרו כל אילניא ". אבל בנדפס: " דרבי אסי, אתעקרו כל אילניא ". נשמט בדילוג הדומות מ"אתעקרו כל&quo...
על ידי קאצ'קלה
א' יוני 24, 2018 6:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות תמוהים בתנ"ך
תגובות: 12
צפיות: 610

Re: שמות תמוהים בתנ"ך

בזמן התנ"ך שמות בני אדם לא היו רק שם, אלא ביטאו מושג או רעיון. שמו של בן אדם יכול היה להשתנות במשך ימי חייו, בהתאם לסביבתו אל לחוויות שהוא עבר, וכמו שנעמי בקשה שיקראו לה מרה. השמות שאתה מזכיר, לא ניתנו על ידי הוריהם, אלא השמות מבטאים איזה שהוא מקרה או תנועה או גישה או מסר, שהיו נכוחים לבן אדם ...
על ידי קאצ'קלה
א' יוני 24, 2018 6:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות תמוהים בתנ"ך
תגובות: 12
צפיות: 610

Re: שמות תמוהים בתנ"ך

ידועים דברי החת"ס בשו"ת אה"ע חלק ב סי' כב: רחוק מאוד בעיני שיקרא אדם מישראל שם בנו זמה, שהוא עצת חטאין... אלא זמה גופיה ר"ל עצת חטאים, וכתיב ותוסרנה כל הנשים ולא תעשינה כמזמתיכם, לא יעלה על דעת ישראל לקרוא שמו בשם זה. ובית לוי שקרא בנו זמה, אולי לא ידעו עדיין מה שאמר דדוד המלך ע&...
על ידי קאצ'קלה
א' יוני 24, 2018 6:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידוש לא מובן מ"בן איש חי"
תגובות: 7
צפיות: 419

Re: חידוש לא מובן מ"בן איש חי"

דבריו עשירים הם במקום אחר (בן איש חיל חלק א, שבת הגדול דרוש ב, דף מב ע"ד):
בן איש חיל.JPG
בן איש חיל.JPG (132.35 KiB) נצפה 351 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ו' יוני 22, 2018 7:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עגפזוטש"ב - פבאתפכ"ג - עשיבהל[א]ש"ב
תגובות: 20
צפיות: 950

Re: עגפזוטש"ב - פבאתפכ"ג - עשיבהל[א]ש"ב

החילופים האלה מזכירים את הכינוי 'אשם ששי', ואת החילופים בדרך אתב"ש שבספר עמק המלך: מבף טפהגם = ישו נוצרי צשכזמך = הבליעל תקפי = אדום פסאמיאף טבג = וחתימתו נשר תיף בך תקי שכמזך = אמו של אדם בליעל זכיץ = עלמה תפט רכמפט = און גליון דמחג = קיסר גפים = רומי צריפטמי = הגמונים. וכל זה ידוע ומפורסם. הר...
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 21, 2018 4:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!
תגובות: 4
צפיות: 283

Re: מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!

ובל שאר המקומות שאיתא בגמרא כן ונשאלת אותה שאלה, כגון: מתפלל אחורי רבו כמדו' וחולק על ישיבתו של רבו, ואין בכוחי לפרט עוד כמה, ג"כ לא מצינו בכת"י?! יפה. הבנתי. אם כן סמי מכאן את הקושיא שהקשיתי לעיל. אלא שאין זה מחזק את הגירסא שלפנינו בגמרא, מאחר ואינה מופיעה בספרי רבותינו הראשונים. אדרבה, ...
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 21, 2018 4:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 15
צפיות: 747

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

אותה אבקש כתב:ב"מ כ"ב: א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי וכי מאחר דאיתותב רבא, ותי' הגרח"ק שליט"א דהתורגמן אמר, וכקידושין לא:.

לא ברור אם רב אחא בריה דרבא אכן היה בנו של רבא הידוע. ראה תותו"א בערכו.
על ידי קאצ'קלה
ב' יוני 18, 2018 1:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 15
צפיות: 747

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

לעיל כתב החכם קאצ'קלה: "בדפוסה הראשון של הגהותיו (דיהרנפורט תקס"ג) נדפס: "יתכן להיות הכי א"ר אבא א"ר יוחנן אלו וכו', וע' מ"ק ךב.". וכן נדפס לנכון בדפוסים הבאים: ווין תקס"ו; ווין תקפ"ב; פראג תק"צ; ווין תק"צ; טשערנאוויץ תקצ"ט; ברלין תר"...
על ידי קאצ'קלה
א' יוני 17, 2018 1:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: על חלוקת התורה לפרקים ולספרים
תגובות: 14
צפיות: 649

Re: על חלוקת התורה לפרקים ולספרים

מכיון שהועלה כאן שוב ענינו של ספר נחמיה הנקרא על שמו של עזרא, ראוי להביא מה שכתב היעב"ץ במטפחתו על דברי הזוהר פרשת ויצא קס ע"ב: " עזרא דאמר זכרה לי אלהי לטובה": מטפחת.JPG ר' משה קוניץ בספרו בן יוחאי [עשה עצמו כמי ש]לא הבין את דברי היעב"ץ, לכן כתב עליו (בשער ז מענה יג) את מה ...
על ידי קאצ'קלה
א' יוני 17, 2018 6:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלקיהו בן שפן
תגובות: 3
צפיות: 294

Re: חלקיהו בן שפן

'חלקיהו בן משלם' המוזכר בספר נחמיה כאביו של שריה, הוא 'חלקיה בן שלום' שבדברי הימים (שם מובא ששריה היה בן-בנו). האם הוא חלקיהו הכהן הגדול שבימי יאשיהו המלך? הדעה הרווחת היא שכן. וכך נוטים דברי הדרש והעיון הנ"ל. אבל הרד"ק אינו סובר כן. בפירושו לישעיהו כב כב, בדברו על אליקים בן חלקיהו המוזכר ...
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 14, 2018 9:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יהיה לך - לך יהיה
תגובות: 2
צפיות: 186

Re: יהיה לך - לך יהיה

בפירוש הטור עה"ת:
פירוש הטור.JPG
פירוש הטור.JPG (181.73 KiB) נצפה 170 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 14, 2018 7:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?
תגובות: 4
צפיות: 260

Re: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

עזריאל ברגר כתב:
קאצ'קלה כתב:מן הענין להוסיף מה שכתב הרמ"ע בגלגולי נשמות:
גלגולי נשמות.JPG

לפי זה אבירם היה לכאורה (גם) חתנו של דתן.

והוא פלא!
מה מקורו של הרמ"ע?
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 14, 2018 7:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!
תגובות: 4
צפיות: 283

Re: מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!

מה שאמר אבא בנימין כך הוא (אליבא דעדי הנוסח הנזכרים, ויש מביאים הסגנון בשינויים קלים כמובן): שנים שנכנסו להתפלל, וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין לחבירו וסיים ויצא, טורפין לו תפלתו בפניו, שנאמר: טורף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקומו, ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר: צור ילדך תשי. הדרשה מהפ...
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 14, 2018 7:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!
תגובות: 4
צפיות: 283

מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!

"מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!" מה המקור? גמרא מפורשת בברכות ה סוע"ב: תניא, אבא בנימין אומר: שנים שנכנסו להתפלל, וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא, טורפין לו תפלתו בפניו, שנאמר: טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ. ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל , שנאמר: ויעתק צ...
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 14, 2018 5:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?
תגובות: 4
צפיות: 260

Re: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

מן הענין להוסיף מה שכתב הרמ"ע בגלגולי נשמות:
גלגולי נשמות.JPG
גלגולי נשמות.JPG (61.21 KiB) נצפה 248 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 14, 2018 12:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב
תגובות: 14
צפיות: 1213

Re: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב

נוטר הכרמים כתב:וכבר הובא לעיל בדברי החכם משנ"נ דברי החו"י במקור חיים.

נכון. על כן הוספתי מש"כ גם בחו"י.
על ידי קאצ'קלה
ד' יוני 13, 2018 9:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב
תגובות: 14
צפיות: 1213

Re: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב

אודות חידה ידועה זו, לא מיותר לציין לחות יאיר סי' ריט:
ובכה"ג השיב לשואלו [שו"ת באר עשק] מאמר נפלא והוא כרישא דעמי נדב וסיפא דאכן יש. וביאורו, דתרי קראי ננהו אחד מסיים לא ידעתי ואחד מתחיל.
על ידי קאצ'קלה
ד' יוני 13, 2018 8:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מעשה נסים' ו'ברכת אברהם' לראב"ם
תגובות: 6
צפיות: 521

Re: 'מעשה נסים' ו'ברכת אברהם' לראב"ם

אם נחליט שהוא חיבר את הספר בערך בזמן שכתב את הפתיחה, הרי שכתב את הספר בין תתקצ"ה (שנת הפולמוס) לבין תתקצ"ח (שנת פטירתו).
[לא בדקתי כעת מה כתב בפתיחה שהזכרת]
על ידי קאצ'קלה
ד' יוני 13, 2018 6:37 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ''אב - אבא'' לשון מלכות ונשיאות.
תגובות: 1
צפיות: 226

Re: ''אב - אבא'' לשון מלכות ונשיאות.

השווה מה שכתבתי בעבר כאן
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 12, 2018 9:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ויו במקום שין ולהיפך
תגובות: 16
צפיות: 1511

Re: ויו במקום שין

ייש"כ גדול ועכשיו ראיתי באחרונים שזה אחד מן המקומות שמצינו ו במקום ש ועיין תוספות יו"ט ב"ב פ"ב משנה ח מעניין האם זה קשור לשגיאה הלשונית של אנשים רבים באמרם: "במידה ו...", במקום "במידה ש...". נא להגדיר את הדברים. הלשון "הואיל ו אמרה תורה" מצויה בחז&q...
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 12, 2018 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 152
צפיות: 8806

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

לאיזה ספר הכוונה?
בדקדוקי סופרים למסכת ברכות:
ספר שבמה.JPG
ספר שבמה.JPG (46.59 KiB) נצפה 433 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 12, 2018 4:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור לגבר לשים עגיל הוא מלא ילבש
תגובות: 11
צפיות: 690

Re: האם איסור לגבר לשים עגיל הוא מלא ילבש

ואגב, מרתא אינו שם איש, אלא שם אשה. נקודה. עי' אות מד ודאי אתה מתכוון להצביע על קטע זה: טעמא דקרא.JPG אבל ברוב כת"י בפסחים אין הגירסא "מרתא", אלא: "רב ברונא" (מינכן 95). "רב בירונא" (אוקספורד 366). "מרונא" (מינכן 6, רומי 134, קולומביה, ששון, בהמ"ל 2...
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 12, 2018 4:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור לגבר לשים עגיל הוא מלא ילבש
תגובות: 11
צפיות: 690

Re: האם איסור לגבר לשים עגיל הוא מלא ילבש

גם בגמ' בבא בתרא (נב ע"א) מוצאים כך: "הני כיפי דמרתא ובני ברתא וכו', ופרשב"ם, כיפי - עגילים אנור"ש כדאמרינן בעלמא (עירובין דף צו:) כיפי תלא ליה עגילים תלה באזניהם. מרתא - שם חכם אחיו של ר' חייא. . בענין אי מרתא היא איש אחיו של ר' חייא - ולכן ראיה היא שמותר לאיש ללבוש עגילים - עי...

עבור לחיפוש מתקדם