החיפוש הניב 1195 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 11, 2018 6:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש המשנה להרמב"ם - דפוס קושטא?
תגובות: 18
צפיות: 910

Re: פירוש המשנה להרמב"ם - דפוס קושטא?

אולי הכוונה לפירוש המשנה שנדפס בש"ס דפוס קושטא שמ"ג-שנ"ה בערך. אין לי את המהדורה הנ"ל, לכן אינני יכול לבדוק במסכת שביעית שם לראות אם כנה השערתי. לא אולי אלא ודאי (חכם עדיף מנביא), ושם: "מי שנתמנה לו. הוא שלא יתכוין לצוד עוף טמא או חיה טמאה...". ואני מתעצל להשוות כל הדפ...
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 10, 2018 6:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?
תגובות: 7
צפיות: 227

Re: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

אני מקוה שהבנתי את השאלה כראוי (מאחר ולא הבנתי את תגובת הרב שייף נפיק). מסתבר שהיתה קבוצת חכמים בקיסרי שהיו ידועים בכינוי " רבנן דקיסרי", וקבוצה אחרת בכינוי " דייני דקיסרי" (כשם שהיו 'אמוראי דפומבדיתא', 'דייני דפומבדיתא', 'סבי דפומבדיתא' ו'חריפי דפומבדיתא', ראה סנהדרין יז ע"...
על ידי קאצ'קלה
א' אוקטובר 07, 2018 9:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבל. משמעות שמו, זמן קריאתו, מי נתן לו שם זה, ניקוד התיבה.
תגובות: 16
צפיות: 405

Re: הבל. משמעות שמו, זמן קריאתו, מי נתן לו שם זה, ניקוד התיבה.

בנוסף להנ"ל רשום אצלי, בנוגע למשמעות שמו:
בקדמוניות היהודים ליוסף בן מתתיהו: "שם השני הבל, מה שמסמן אַיִן".
במאור האפלה בראשית: "הבל מלשון הבל הבלים".
במדרש הבאור: "הבל כמשמעו".
במדרש החפץ: "הבל כשמו".
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 03, 2018 6:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?
תגובות: 13
צפיות: 1153

Re: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?

בגיטין סז. אמר שמואל אמר רבי הלכה כרבי יוסי דאמר מילי לא מימסרן לשליח, אמר לפניו רבי שמעון ברבי מאחר שר"מ וחנינא איש אונו חולקין על רבי יוסי מה ראה רבי לומר הלכה כרבי יוסי, אמר לו שתוק בני שתוק לא ראית את רבי יוסי, אילמלי ראיתו נימוקו עמו. (אולם יש גורסין שם שהשואל היה רבי ישמעאל ברבי יוסי, או...
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 03, 2018 4:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?
תגובות: 10
צפיות: 387

Re: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?

לתומכו אם יהיה ברוח נשברה. ולגרסא שהבאת איך פרשת? ראה בבית הקודם: "לקרבו לרחמו לשמרו מכל צרה". רק 'לשמרו' קשור ל'מכל צרה', כי אין לומר "לקרבו לרחמו מכל צרה". כמו כן כאן: "לתמכו לתקפו", ובנפרד "לתממו ברוח נשברה" - לעשותו איש תם על ידי שתהיה לו רוח נשברה. ומכאן...
על ידי קאצ'קלה
א' ספטמבר 30, 2018 5:55 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?
תגובות: 10
צפיות: 387

"לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?

סח לי איש נבון: ברשות לחתן תורה הנוסח בהרבה מחזורים: ל א מצו ל ב רכו ל ג דלו בתלמוד תורה ... ל ק רבו ל ר חמו ל ש מרו מכל צוקה וצרה, ל ת קפו ל ס מכו ל ת מכו ברוח נשברה. ברכות רבות השפיע הפייטן על ראש ה'חתן תורה', וסידרן לפי סדר אלפא ביתא. נראה שבסוף רצה להשלים שלש פעמים באות ת', אלא שלפנינו נשלם באות...
על ידי קאצ'קלה
ו' ספטמבר 28, 2018 5:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השם בן ציון
תגובות: 5
צפיות: 402

Re: השם בן ציון

בעל סדר הדורות מביא בערך ציון את ענין "משפחת בית צריפה היתה בעבר הירדן ורחקה בן ציון בזרוע".
משמע לכאורה כי לדעתו שם האיש לא ידוע, אלא שהיה בנו של 'ציון'.
על ידי קאצ'קלה
ה' ספטמבר 27, 2018 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניגוני הלויים בבית המקדש
תגובות: 50
צפיות: 1989

Re: ניגוני הלויים בבית המקדש

בענין ניגונים עתיקים מימות אדם הראשון ואילך ראה גם באשכול זה. ואשרי [האומנם?] המאמין.
על ידי קאצ'קלה
ו' ספטמבר 21, 2018 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השם בן ציון
תגובות: 5
צפיות: 402

Re: בן ציון

אלה דברי החיד"א בשו"ת חיים שאל חלק א סי' לח אות ד: וראיתי להרב מהר"ם ן' חביב בס' עזרת נשים שכתב וז"ל ודע דלא ראיתי ולא שמעתי מי שנקרא בן ציון אבל ראיתי מי שנקרא ציון בעיר ניקופול וכו' ע"ש. ויש להעיר דהרי אחד מזקני רבני ויניציא בשנת ש"ס נקרא מהר"ר בן ציון צרפתי ויש ...
על ידי קאצ'קלה
ג' ספטמבר 18, 2018 4:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התוספות הכי ארוך בש"ס?
תגובות: 17
צפיות: 949

Re: התוספות הכי ארוך בש"ס?

תוס' ביומא לד ע"ב ד"ה הני מילי 1630 מילים כעת יעמוד מי שירצה ויבדוק את התוספות בנזיר שציינתי לעיל, מול התוספות ביומא. יש לפתוח את הנוטריקונים (ראשי תיבות) הרבים ולבדוק את מספר המילים המדויק ואת מספר האותיות, כדי להווכח איזה דיבור ארוך יותר. לכבוד בין הזמנים התנדב בני נ"י לבדוק (לפענח...
על ידי קאצ'קלה
ו' ספטמבר 14, 2018 3:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבי יהודה הנשיא - רבי יהודה נשיאה
תגובות: 14
צפיות: 696

Re: רבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא (רבי, רבינו הקדוש) היה אבי אביו של רבי יהודה נשיאה (בי דינא דשרי מישחא) בן רבי גמליאל בן רבי. ומכאן צ"ע על המהרש"א במהדו"ב גיטין עב: בד"ה לא רבי סבר לה כרבי יוסי, שהקשה סתירה מזה שמצינו שם שר"י נשיאה פסק כרבי יוסי ואח"כ אמרי' שרבי לא סבר כר"י "...
על ידי קאצ'קלה
ו' ספטמבר 14, 2018 8:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'על דרך תפלת כושי', מאי משמע?
תגובות: 4
צפיות: 198

Re: 'על דרך תפלת כושי', מאי משמע?

בנוגע למקורות שצויינו וצוטטו לעיל, מרתק מאוד לבדוק כל אחד מהם בדפוסו הראשון, שכן פותח האשכול העתיק 'כושי' ממטה משה, ושוב באו החברים וביקשו למצוא לו פתרון, ויאמר כל אחד: וִיהִי מָה! אָרֻצָה נָּא גַם אָנִי אַחֲרֵי הַכּוּשִׁי! אבל בדיקה בדפוסים הראשונים מעלה שאין כאן כושי, כי אם כותי. בילקוט שמעוני דפו...
על ידי קאצ'קלה
א' ספטמבר 09, 2018 5:35 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'יד' לעומת 'ימין'
תגובות: 5
צפיות: 394

'יד' לעומת 'ימין'

במקראי קודש מצוי, שבחלקו האחד של פסוק מוזכרת תיבת 'יד', ומולה בחלקו האחר תיבת 'ימין'. יתכן שהיד השמאלית היא שנקראת 'יד' סתם, או שהיד הימנית נקראת 'יד' וגם 'ימין'. אלה הם הפסוקים: יָדָהּ לַיָּתֵד תִּשְׁלַחְנָה / וִימִינָהּ לְהַלְמוּת עֲמֵלִים (שופטים ה כו). אַף יָדִי יָסְדָה אֶרֶץ / וִימִינִי טִפְּחָ...
על ידי קאצ'קלה
ד' ספטמבר 05, 2018 5:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 36
צפיות: 2353

Re: כל העולם כולו

מיללער כתב:ובעיקר דברי הטו"ז בהל' ר"ה שהובא בפתיחת האשכול, ציין הרש"ש שם בהוריות לעיין בחידושיו על שו"ע שם. האם נדםסו חידושי והגהות הרש"ש על שלחן ערוך?

ודאי שנדפסו, בשו"ע מדפוס ווילנא תרי"ט ואילך (כיום בילקוט מפרשים שבסוף כרכי השו"ע).
הנה הקטע המבוקש:
רשש סימן תקפב.JPG
רשש סימן תקפב.JPG (181.87 KiB) נצפה 1305 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ד' ספטמבר 05, 2018 5:10 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אם תחנה עלי מחנה
תגובות: 7
צפיות: 396

Re: אם תחנה עלי מחנה

ספק זה מזכיר אותי את הקריאה בשב"ק שעברה: זֶרַע רַב תּוֹצִיא הַשָּׂדֶה. ומפרש הש"ך בחו"מ סי' שטז ס"ק ה: "דשדה אשכחן נמי לשון נקבה וכדכתיב זרע רב תוציא השדה". והרש"ש בב"ק נח ע"ב כתב על דבריו: "משמע דמפרש תוציא לנקבה נסתרת, וכ"מ באונקלוס. אבל האשכ...
על ידי קאצ'קלה
ד' ספטמבר 05, 2018 5:05 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אם תחנה עלי מחנה
תגובות: 7
צפיות: 396

Re: אם תחנה עלי מחנה

האם הכוונה שאומרים להקב"ה בלשון נוכח, אם (אתה) תחנה עלי מחנה כו', או: 'אם' המחנה היא זו ש'תחנה' עלי? אופן שלישי נמצא בלקח טוב פרשת ויצא לב ט: [המחנה]. והוא לשון זכר. ואם תאמר הא כתיב: אם תחנה עלי מחנה, ומשמע אם תחנה עלי מחנה, והוא לשון נקבה! כך הצעתו: אם תחנה עלי האומה מחנה - לא יירא לבי, ואם ...
על ידי קאצ'קלה
ב' ספטמבר 03, 2018 4:30 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עלייה לרגל בחג הסוכות - המסיבית ביותר מבין שלשת הרגלים
תגובות: 10
צפיות: 469

Re: עלייה לרגל בחג הסוכות - המסיבית ביותר מבין שלשת הרגלים

במקור חיים (על אבן-עזרא) פרשת ראה: ואמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסוכות . ואמר כי בזה הזמן שהיו כל ישראל מקובצים יותר משני הרגלים שהם פסח ושבועות , לפי שבזה המועד היו מאוספים התבואה והפירות, כמו שאמר וחג האסיף, ולפיכך היה להם פנאי לעלות לרגל, אמר שיקהלו האנשים והנשים והטף ויצוה להם שישמטו חו...
על ידי קאצ'קלה
א' ספטמבר 02, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידוע מדברי רבותינו מי הייתה אמם של לאה ורחל?
תגובות: 35
צפיות: 3823

Re: האם ידוע מדברי רבותינו מי הייתה אמם של לאה ורחל?

במדרש אגדה פרשת וישלח מובא:
מינקת רבקה. אמה של רבקה.

האם הכוונה שדבורה מינקת רבקה היא בעצם אמה של רבקה? אם כן, מדוע נקראת מניקתה ולא אמה?
הגרח"ק ב'למכסה עתיק' פרשת חיי שרה על 'ותרץ הנערה ותגד לבית אמה' למד ממדרש אגדה הנ"ל שדבורה היתה אמה של רבקה.
על ידי קאצ'קלה
א' ספטמבר 02, 2018 8:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלה על גוי - בשם אביו?
תגובות: 12
צפיות: 542

Re: תפלה על גוי - בשם אביו?

ראה גליון מרי"ח ניחוח, תשע"ב, גליון 96 עמ' 8:
מריח ניחוח.JPG
מריח ניחוח.JPG (57.71 KiB) נצפה 402 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' ספטמבר 02, 2018 10:54 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חידת הרמ"א: ברכת התורה לפני סליחות?
תגובות: 3
צפיות: 274

Re: חידת הרמ"א: ברכת התורה לפני סליחות?

סיוע לדבריך תמצא במשנת יעקב הלכות תפלה פ"ז ה"י אות ה (עמ' קעט) עיי"ש.
על ידי קאצ'קלה
ו' אוגוסט 31, 2018 5:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יומא טבא לרבנן ! ה"שואל ומשיב" עולה ונדפס מחדש!
תגובות: 88
צפיות: 7550

Re: יומא טבא לרבנן ! ה"שואל ומשיב" עולה ונדפס מחדש!

מצטרף לאומרים 'אל תסתכל בקנקן'.
אודות מהדורא-מהדורה, ראה אשכול זה.
על ידי קאצ'קלה
א' אוגוסט 26, 2018 4:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין צה: - הגהת מהרש"ל מוקשה
תגובות: 3
צפיות: 682

Re: סנהדרין צה: - הגהת מהרש"ל מוקשה

ביקורת תהיה כתב:
קאצ'קלה כתב:תמוהה רק ההגהה שבמהדורת עוז והדר.

במהדורות האחרונות הגהה זו איננה.

יפה. שימחתני.
על ידי קאצ'קלה
ו' אוגוסט 24, 2018 11:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין צה: - הגהת מהרש"ל מוקשה
תגובות: 3
צפיות: 682

Re: סנהדרין צה: - הגהת מהרש"ל מוקשה

ברש"י דפוס ויניציאה ר"פ (וכזה ממש בדפוס ברקו רנ"ח-רנ"ט ובדפוס שונצינו): רשי.JPG ובא מהרש"ל לתקן את הדיבור הקודם שבפירוש רש"י, על כן כתב (בדפו"ר, נמצא באוצר): מהרשל דפוס ראשון.JPG בדפוסים מאוחרים של הגמרא (אולי מדפוס קראקא שס"ד ואילך) תוקן ברש"י 'למקום' במ...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 23, 2018 9:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?
תגובות: 2
צפיות: 1065

Re: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?

אותה אבקש כתב:בשאילתות מובא בשם אביי.

רק עכשיו ראיתי את הערתך.
ודאי כוונתך לשאילתות 'נוסח הדפוס'. ואני הבאתי לעיל שברוב כת"י של השאילתות המאמר חסר לגמרי.
על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 23, 2018 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 831
צפיות: 63776

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

רשימת 'עשרה מילי דחסידותא' שנהג בהם רב (המופיעה בשע"ת הנ"ל) אמינה מאד, וברור שיצאה מבית מדרשם של הגאונים. היא מופיעה גם במקומות אחרים: ספר האורה עמ' 6-3. האשכול מהדורת אלבק, חלק א עמ' 3-2. 'לקט עתיק של מדרשים ודברי גאונים וראשונים' כת"י, בתוך: גנוזות ספר שני עמ' קנח אות יז. ספר יוחסין...
על ידי קאצ'קלה
ג' אוגוסט 21, 2018 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחיקת הודעות בפורום
תגובות: 48
צפיות: 4025

Re: מחיקת הודעות בפורום

ייש"כ הרב אוצה"ח.
אני בעד. עכ"פ לשם נסיון. ויהי כנגד המשחיתים את דבריהם על מנת לקלקל.
לא זכור לי ששיניתי פעם הודעה אחרי 20 יום. אם כן, אז אולי פעם או שתיים בלבד.
על ידי קאצ'קלה
ג' אוגוסט 21, 2018 8:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא
תגובות: 42
צפיות: 3632

Re: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא

בירושלמי ברכות פ"ב ה"ד: "ר' יונה בשם רב חסדא צריך להתיז כי לעולם חסדו".
על ידי קאצ'קלה
ג' אוגוסט 21, 2018 8:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)
תגובות: 24
צפיות: 2675

Re: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)

בפתיחת האשכול הבאתי ממשניות דפוס אמשטרדם תצ"ג בה נדפס "ומזרח נכרים" במקום "ומזרח עכו".
כעת מצאתי בספר ישרש יעקב, אלטונא תקכ"ח, דף יז ע"ב:
ישרש יעקב.JPG
ישרש יעקב.JPG (49.64 KiB) נצפה 677 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' אוגוסט 21, 2018 8:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות על גירסאות בתוספות
תגובות: 12
צפיות: 933

Re: שאלות על גירסאות בתוספות

כבדפוסים ראשונים נדפס גם בדפוס לובלין הגדול ובדפוס אמשטרדם הקטן ובדפוס אמשטרדם תע"ד ובדפוס סלאוויטא השני. ולא בדקתי בכל הדפוסים שלפניהם ושאחריהם ושביניהם (כמה עשרות דפוסים נכבדים), אך נראה כי זו שגיאה שצצה בדפוס מאוחר יחסית. (חידה: נראה אם יש פה איזה חכם ונבון, שיקשה על פרט קטן בהודעתי זו הרגש...
על ידי קאצ'קלה
א' אוגוסט 19, 2018 8:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 37
צפיות: 3324

Re: שמות התנאים והאמוראים

בענין 'ולוס' כתבתי הערה נחמדה בקובץ ידוע, אלא שבינתיים אינו יוצא לאור לסיבת חוסר מימון.
על ידי קאצ'קלה
א' אוגוסט 19, 2018 6:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות על גירסאות בתוספות
תגובות: 12
צפיות: 933

Re: שאלות על גירסאות בתוספות

חגי פאהן כתב:דף מט: ד"ה אי בעי - אי בעי אכיל ואי בעי לא אכיל פת שחייבנו בברכת המזון - אולי 'שיחייבנו'?

בדפוסים הראשונים (שונצינו; ויניציאה) נדפס כהוגן: "שיחייבנו".
על ידי קאצ'קלה
א' אוגוסט 19, 2018 5:53 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד שמות האמוראים
תגובות: 45
צפיות: 5753

Re: ניקוד שמות האמוראים

אישצפת כתב:בשער ל"א גורס רבי אביהוא והמו"ל שם בהערה 3 כתב שכן רגיל המחבר לכתוב.

פלא גדול. מעולם לא חשבתי שרבי אבהו נקרא באותו השם בו נקרא אביהוא בן אהרן הכהן.
על ידי קאצ'קלה
א' אוגוסט 19, 2018 5:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות על גירסאות בתוספות
תגובות: 12
צפיות: 933

Re: שאלות על גירסאות בתוספות

חגי פאהן כתב:דף מח: ד"ה מתחיל בנחמה - "דאין צריך להזכיר של שבת לא בפתיחה ולא בנחמה אלא באמצע" - אולי 'לא בפתיחה ולא בחתימה'?

כהגהתך כ"ה בתוספות רבינו פרץ.
על ידי קאצ'קלה
א' אוגוסט 19, 2018 5:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?
תגובות: 12
צפיות: 925

Re: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?

מה שרצה הרב מגליציה לדייק מהלשון 'כדמעייל', ראוי לדעת שנוסח רוב כת"י והראשונים (רי"ף, רי"ד, רא"ה, רא"ש): "כדמיזל" או "כמיזל", או בשינוי קל.
על ידי קאצ'קלה
א' אוגוסט 19, 2018 5:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?
תגובות: 12
צפיות: 925

Re: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?

הוה אמינא כתב:הנו"כ על השו"ע או"ח בסימן ד' לא כתבו ע"ז?

ראה מקור חיים לבעל חו"י שם סעיף טז.
על ידי קאצ'קלה
א' אוגוסט 19, 2018 5:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?
תגובות: 12
צפיות: 925

Re: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?

הדיבור המתחיל "כמיעל" חסר בכתבי היד של פירוש רש"י שבספריות אסקוריאל, מינכן ובהמ"ל, מה שמוכיח לכאורה שהדברים נכנסו לפירוש רש"י מבחוץ.
על ידי קאצ'קלה
ו' אוגוסט 17, 2018 4:52 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הפורש בזעם
תגובות: 29
צפיות: 5047

Re: הפורש בזעם

היום נתקלתי באשכול שנתקלקל ונחרב בעקבות מי שכנראה 'פרש בזעם' (כלשון פותח האשכול), והבנתי את טענת פותח האשכול. אכן חבל.
אני מרבה בדרך כלל להגיב עם ציטוט דברי קודמי, כדי שלא יוכל הלה - כעבור זמן - לטשטש את דבריו באופן שתגובתי לא תהיה מובנת שוב.
על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 16, 2018 10:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נוסח הגמרא שהיה לעיני רש"י
תגובות: 1
צפיות: 683

Re: נוסח הגמרא שהיה לעיני רש"י

הנה צילומו של כתב היד הנ"ל:

כתב יד לונדון.JPG
כתב יד לונדון.JPG (238.01 KiB) נצפה 497 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 16, 2018 10:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נוסח הגמרא שהיה לעיני רש"י
תגובות: 1
צפיות: 683

נוסח הגמרא שהיה לעיני רש"י

ביומא נח ע"ב - נט ע"א דנה הגמרא במחלוקת התנאים היאך היה סדר מתן דמים של פר ושעיר של יום הכיפורים על המזבח הפנימי. כל הלומד את ה'ואיבעית אימא' הראשון שבתחילת דף נט ע"א, עם פירוש רש"י, רואה מיד שאין דברי רש"י (הדיבור הראשון שבדף) מובנים כלל. וכפי שהעיר בצדק בעל מראה אש (ברלין ...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 16, 2018 9:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆
תגובות: 50
צפיות: 2113

Re: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆

ייש"כ הרב בקרו טלה.
האם אין בעלי הזכויות נותנים רשות לסרוק את הספר לאוצה"ח או להיברו-בוקס?

עבור לחיפוש מתקדם