החיפוש הניב 1228 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 10, 2018 7:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור!למנהג לא לקנות דברים לתינוק קודם הלידה.
תגובות: 4
צפיות: 80

Re: מקור למנהג לא לקנות דברים לתינוק קודם הלידה

הג"ר פישל אייזנבאך ז"ל השיב לשואלים: קניית דברים לתינוק קודם הלידה, מראה שבוטחים בה' שיוולד תינוק בריא.
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 06, 2018 9:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 116
צפיות: 8577

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

הוד_והדר כתב:דרך אגב, למה שכתב קצ'קלה בענין מכתב הסב"ק והפיענוח מו"מ וכו' ולא מצא את הירחון שנדפס ותמה על הרב מרגליות וכו'
מצאתי כי נדפס בתרפ"ב במאסף קול ישראל חוברת ב אם אני זוכר היטב בע"פ

צודק וייש"כ. זה מופיע שם בעמ' קמב.
על ידי קאצ'קלה
א' דצמבר 02, 2018 7:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: י"ב שבטים וד' אמהות - איך?
תגובות: 7
צפיות: 188

Re: י"ב שבטים וד' אמהות - איך?

בלי להתייחס לעצם השאלה, אולי מן הענין לציין לשהש"ר ו ד ואסת"ר א יב: "שש כנגד שש אמהות, שרה רבקה רחל ולאה בלהה זלפה".
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 28, 2018 11:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 12
צפיות: 215

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

ביקורת תהיה כתב:וכיצד הוגים את השם – אֲלֶכְּסַנְדְּרִי או אֲלֶכְּסַנְדְּרַי?

אם הרי'ש חרוקה, צריכים ליישב את הכתיב הארץ-ישראלי 'אלכסנדראי'.
יבואו הבקיאים ויחכמונו.
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 28, 2018 10:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 12
צפיות: 215

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

שברי לוחות כתב:לא, אלא שאמר מימרות בשם ריב"ל ורבי חייא בר אבא

דעת ר"א היימן בתולדות תנו"א היא, כי אף שאמר בשם ר' חייא בר אבא, לא היה תלמידו, כי אם חברו.
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 28, 2018 10:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסיפור הנודע על הילד שידע את כל התורה והשכיחה ממנו מוהר"א
תגובות: 104
צפיות: 12882

Re: הסיפור הנודע על הילד שידע את כל התורה והשכיחה ממנו מוהר"א

תיקון טעות (למי שהדיוק חשוב לו):
לעיל בעמ' זה הבאתי צילומים של שני מכתבים שכתב ר' חיים שלמה פרידמאן בענין זה.
כעת בדקתי שוב, ונוכחתי לראות שהמכתב הראשון בלבד הוא מר' חיים שלמה, ואילו על המכתב השני חתום ר' מנחם צבי רוזנברג.
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 28, 2018 10:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 12
צפיות: 215

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

על ר' תנחום בר איסכולסטיקא ראה סדר הדורות בערכו, ושערי תורת בבל עמ' 543.
סוף דבר: היה אמורא.
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 28, 2018 9:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יז - רבי אלכסנדרי
תגובות: 12
צפיות: 215

Re: ברכות יז - רבי אלכסנדרי

היה אמורא, תלמידם של ריב"ל ור' יוחנן. ראה עליו תולדות תנאים ואמוראים עמ' 158.
על ידי קאצ'קלה
ג' נובמבר 27, 2018 7:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פסקא באמצע פסוק מחשיבה את הפסוק כב' פסוקים
תגובות: 11
צפיות: 236

Re: פסקא באמצע פסוק מחשיבה את הפסוק כב' פסוקים

כבר כתב כן ר' אברהם סארוואל בפירושו לסדר המעמדות, דפוס ויניציאה שס"ו, דף מ ע"א:

סדר המעמדות.JPG
סדר המעמדות.JPG (134.25 KiB) נצפה 221 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ד' נובמבר 21, 2018 7:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'כל מה שיאמר לך בעה"ב עשה חוץ מצא' הקב"ה: צא ממחיצתי
תגובות: 14
צפיות: 1364

Re: 'כל מה שיאמר לך בעה"ב עשה חוץ מצא'

בילקוט שבמ"ה דף 68 ע"ב:
חוץ מצא.JPG
חוץ מצא.JPG (80.28 KiB) נצפה 116 פעמים

חוץ מצא - ברכת המוציא, לפי שבעל הבית בוצע כרצונו בעין יפה ואורח אינו בוצע אלא מברך ברכת המזון כדי לברך בעל הבית.
ובגליון: ושמע' אני הכותב ראייה מההיא דברכו' פ' אין עומדין [צ"ל: כיצד מברכין (מב ע"א)] דאמר מאי 'צא-צי' דקא שמע.
על ידי קאצ'קלה
א' נובמבר 18, 2018 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?
תגובות: 3
צפיות: 161

Re: למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?

אגב הנ"ל: בילדותי רשמתי לי דברים אלה, אולם משראיתי את דבריו המפורשים של רב האי בענין זה, חזרתי בי ובטלתי את דברי מכל וכל. אני מרשה לעצמי להביא כאן את הדברים (ואני תמה האם מישהו קדמני בהשערה זו): לא מעט עסקו רבותינו הגאונים בבירור שמות התנאים והאמוראים ופירושי כינוייהם. בין השאר ערכו רשימות שונו...
על ידי קאצ'קלה
א' נובמבר 18, 2018 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?
תגובות: 3
צפיות: 161

Re: למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?

העיקר כדברי האומרים שלא היו כולם בני 'פפא' אחד (וכמובא במאמר הנ"ל בתור פתרון אחד, ולדעתי הוא הפתרון היחיד לשאלה הנ"ל). וזה מה שציינתי במקום אחר: כתב רב האי גאון בתשובה (נדפסה בספר האשכול מהדורת אלבק, הלכות ספר תורה דף ס ע"ב): "לאו כולם בני רב פפא גאון תלמידו של רבא הן... ונראה כי...
על ידי קאצ'קלה
א' נובמבר 18, 2018 5:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות סב א' - בתר דמלך עבדא ליה כוותא ומנחא ליה ידא ארישא
תגובות: 2
צפיות: 187

Re: ברכות סב א' - בתר דמלך עבדא ליה כוותא ומנחא ליה ידא ארישא

למסקנת תולדות תנאים ואמוראים (ערך רב אשי וערך רבא) נראה שרבא היה כבן ששים כשמלך. גם אשתו, בת רב חסדא, לא היתה צעירה הרבה ממנו, אם כן ספק האם 'בתר דמלך' עוד היה שייך אצלה המושג של 'כשהיתה נדה'.
על ידי קאצ'קלה
ה' נובמבר 08, 2018 1:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הראבי״ה - המרדכי
תגובות: 19
צפיות: 444

Re: הראבי״ה - המרדכי

אלה דברי ר' פלטיאל שהזכרתי לעיל: ועתה ראה נא ראה איך צדקו דברי חכמינו ז"ל שבשתא כיון דעל על, כי באמת המרדכי לא נכד הראב"ן ולא בן נכדו הוא, כאשר אראך בעזרת השם יתברך... וכל המקומות אשר נמצא בהן "ראב"ן זקני", לא מפי מרדכי יצאו, כי אם מפי ראבי"ה שהיה באמת נכד הראב"ן כ...
על ידי קאצ'קלה
ה' נובמבר 08, 2018 1:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הראבי״ה - המרדכי
תגובות: 19
צפיות: 444

Re: הראבי״ה - המרדכי

שמואל דוד כתב:למי כיון המרדכי במש״כ ״זקני״ ?

האם המרדכי כתב 'זקני'? או העתיק כן מראבי"ה (וראבי"ה התכוון לראב"ן כמובן)?
על ידי קאצ'קלה
ה' נובמבר 08, 2018 12:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הראבי״ה - המרדכי
תגובות: 19
צפיות: 444

Re: הראבי״ה - המרדכי

רבים חשבו שרב מרדכי היה נכדו של ראב"ן, ביניהם שלשלת הקבלה וקורא הדורות.
וכבר השיבו על דבריהם ר' חיים מיכל מהמבורג באור החיים עמ' 212-211; ר' פלטיאל בוכהאלץ מעמדין, 'מאמר מרדכי', בתוך: המגיד שנה טו חוברת 11 עמ' 86.
ודומני שכבר נכתב בזה בעבר בפורום.
על ידי קאצ'קלה
א' נובמבר 04, 2018 4:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות סב: - כי מטא למיכתב כתובה נח נפשה דרביתא
תגובות: 6
צפיות: 339

Re: כתובות סב: - כי מטא למיכתב כתובה נח נפשה דרביתא

לענ"ד יש כאן קושיא רק לפי פירוש רש"י שכתב: "וזהו הפסול, שרבי היה מבית דוד, ולא היתה בת הבאה משמעי הוגנת לבנו, שלא היתה בת מלכים". אבל מהר"ל ומהרש"א פירשו את דברי הגמרא באופן אחר: רבי העלה את האפשרות שמא יש איזה פסול, לכן בדקו את יחוסם ומצאו שאין בהם פסול, ואגב כך נתברר ...
על ידי קאצ'קלה
ג' אוקטובר 30, 2018 7:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות ח: רבי שמעון בן יוחי אומר משום רבי עקיבא
תגובות: 9
צפיות: 509

Re: ברכות ח: רבי שמעון בן יוחי אומר משום רבי עקיבא

הדבר פשוט בעליל, שרוב דברי ר' שמעון הם בשיטת ר' עקיבא רבו.
תמהתי רק על המקומות הבודדים בהם מפורש שרשב"י אמר בשם ר"ע. מאי שנא?
על ידי קאצ'קלה
ג' אוקטובר 30, 2018 6:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות ח: רבי שמעון בן יוחי אומר משום רבי עקיבא
תגובות: 9
צפיות: 509

Re: ברכות ח: רבי שמעון בן יוחי אומר משום רבי עקיבא

תוכן כתב:אמרינו שר' אלעזר לא אמר בשם ר' יוחנן, כיון שהיה רבו וכל מה שאמר היה בשמו. ואולי אפשר לומר כן גם לגבי רשב"י.

אפשר ואפשר.
כבר ציינתי לעיל לירושלמי ברכות בנוגע לר' מאיר ור' עקיבא, ושם מפורש כן גם לגבי ר' אלעזר ור' יוחנן. והכל הולך אל מקום אחד.
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 24, 2018 11:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות ח: רבי שמעון בן יוחי אומר משום רבי עקיבא
תגובות: 9
צפיות: 509

Re: ברכות ח: רבי שמעון בן יוחי אומר משום רבי עקיבא

מציאה יפה, וייש"כ.
אבל מה זאת אומרת שרשב"י היה ממעט לומר דברים בשם ר' עקיבא רבו?
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 24, 2018 4:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות ח: רבי שמעון בן יוחי אומר משום רבי עקיבא
תגובות: 9
צפיות: 509

ברכות ח: רבי שמעון בן יוחי אומר משום רבי עקיבא

בברכות ח ע"ב: רבי שמעון בן יוחי אומר משום רבי עקיבא : פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים ביום, אחת קודם הנץ החמה ואחת לאחר הנץ החמה, ויוצא בהן ידי חובתו, אחת של יום ואחת של לילה. ידוע שרשב"י נמנה בין חמשת תלמידי ר' עקיבא האחרונים. ודבר זה אינו צריך ראיות. אבל צופה הייתי בסדר הדורות ובתולד...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צורת כבש המזבח
תגובות: 2
צפיות: 166

Re: צורת כבש המזבח

כתב הרמב"ם הלכות בית הבחירה פ"ב הט"ז: כשבונין המזבח בונין אותו כולו אטום כמין עמוד ואין עושין בו חלל כלל, אלא מביא אבנים שלמות גדולות וקטנות ומביא סיד וזפת וקונייא וממחה ושופך לתוך מלבן גדול כמדתו ובונה ועולה, ונותן בתוך הבנין גוף של עץ או אבן בקרן דרומית מזרחית כמדת היסוד, וכן נותן ב...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 76
צפיות: 7328

Re: מצודת השגיאה

ברש"י בראשית כה ו:
הפלגשם, חסר כתיב, שלא היתה אלא פלגש אחת.

אצלינו נאמר שם: ולבני הפילגשים, במלא דמלא. וכבר העירו מפרשי רש"י על כך.

ויש עוד ברמב"ם, מאירי, אבודרהם ובעל הטורים, נלאיתי כעת להעתיקם.
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 76
צפיות: 7328

Re: מצודת השגיאה

ברש"י שמות כה כב: ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל. הרי וי"ו זו יתירה וטפלה, וכמוהו הרבה במקרא... וכן באבן עזרא שם: וטעם וי"ו ואת כל אשר אצוה , ככה הוא. לפנינו נאמר: "את כל אשר אצוה אותך...". וכבר העירו על כך הרא"ם ועוד ממפרשי רש"י. ויש בדברי רש"י אלה שינו&qu...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 76
צפיות: 7328

Re: מצודת השגיאה

בתוספות ע"ז ג א ד"ה כהנים: ואומר רבינו תם, דיש לחלק בין אדם להאדם, ולא קשיא מהא דכתיב גבי חירם ואתה בן אדם ולא אל ביד מחללך , דאינו אומר כן לקרותו אדם בלשון חשיבות אלא לגנותו בלשון בזיון ושפלות... ואומר רבינו תם דעובדי כוכבים נמי מיקרי בני אדם שרוצה לומר בני אדם הראשון. לפנינו נאמר שם אצל ...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 76
צפיות: 7328

Re: מצודת השגיאה

בשו"ת הראנ"ח סי' מ מביא מתוספות יומא ט א דפוס קושטא:
...דכתיב דוד בן ישי מלך ישראל.

וראה גם חידושי הריטב"א שם.
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 76
צפיות: 7328

Re: מצודת השגיאה

כתב רבינו בחיי בפרשת תרומה כה י:
ותמצא בדברי הימים אתה וארון עזיך, מלא ביו"ד.

לפנינו בפסוק: אתה וארון עזך (תהלים קלב ח, דברי הימים-ב ו מא).
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 76
צפיות: 7328

Re: מצודת השגיאה

בתוספות הרא"ש ברכות ג ב: אין הקומץ משביע את הארי. פירש רבינו האי גאון: הגומא שעומד בה הארי אינו משביעו אם לא ילך לבקש את טרפו, ויורידוהו לבור מתרגם ואחתנוהו לקומצא . לא הפסוק ולא התרגום מופיעים אצלינו. העיר על כך רב"מ לוין, אוצר הגאונים – הפירושים, ברכות עמ' 4: "פסוק זה כצורתו ותרגומו...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 76
צפיות: 7328

Re: מצודת השגיאה

בפירוש התפלות לר' יהודה ב"ר יקר, ישתבח, עמ' טו: הבוחר בשירי זמרה, על שם דכתב בחרתי בשבט הלוי , והיינו למען השיר שאומרים. וכן באבודרהם, סדר תפלות של חול – ישתבח: הבוחר בשירי זמרה, על שם בחרתי בשבט הלוי לפי שאומרים השיר במקדש. העיר ר' שם-טוב גאגין בכתר שם טוב חלק ג עמ' 228: "ומתפלא אני על הר...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 76
צפיות: 7328

Re: מצודת השגיאה

בפירוש רבינו מיוחס במדבר לד ב:
אל הארץ כנען. ה"א יתר והוא כמו אל ארץ כנען, וכן על הארץ מריתם.

איני יודע לאיזה פסוק התכוון, כי פסוק זה כצורתו לא מצאתי.
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 76
צפיות: 7328

Re: מצודת השגיאה

בפירוש רבינו אפרים על התורה פר' ויקרא א ב כתוב: אדם כי יקריב מכם, זה שאמר הכתוב אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו, כי מאחר שחטא ולא לן ביקר, נמשל כבהמה ויקריב הבהמה, וזהו אדם כי 'יקרב' חסר כתיב, אותיות 'ביקר' . בפסוק (ויקרא א ב): יקריב, בכתיב מלא. העיר על כך החיד"א בנחל קדומים פר' ויקרא שם: &qu...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 76
צפיות: 7328

Re: מצודת השגיאה

בנזיר מט: הקשו התוס' (ד"ה על) למה לא דרשינן מ"כל" דעל כל נפש דנזיר כמו דדרשינן מעל כל נפשות דכה"ג: "דהא גבי נזיר נמי כתיב על כל נפש". ובחומשים שלנו בנזיר: "על נפש מת לא יבא". אכן באו"מ וב"ר שם מנסים לדחוק דברי התוס' בדרכים זרות לחומר הקו', וכותבים ד...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 11, 2018 6:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש המשנה להרמב"ם - דפוס קושטא?
תגובות: 18
צפיות: 1066

Re: פירוש המשנה להרמב"ם - דפוס קושטא?

אולי הכוונה לפירוש המשנה שנדפס בש"ס דפוס קושטא שמ"ג-שנ"ה בערך. אין לי את המהדורה הנ"ל, לכן אינני יכול לבדוק במסכת שביעית שם לראות אם כנה השערתי. לא אולי אלא ודאי (חכם עדיף מנביא), ושם: "מי שנתמנה לו. הוא שלא יתכוין לצוד עוף טמא או חיה טמאה...". ואני מתעצל להשוות כל הדפ...
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 10, 2018 6:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?
תגובות: 7
צפיות: 582

Re: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

אני מקוה שהבנתי את השאלה כראוי (מאחר ולא הבנתי את תגובת הרב שייף נפיק). מסתבר שהיתה קבוצת חכמים בקיסרי שהיו ידועים בכינוי " רבנן דקיסרי", וקבוצה אחרת בכינוי " דייני דקיסרי" (כשם שהיו 'אמוראי דפומבדיתא', 'דייני דפומבדיתא', 'סבי דפומבדיתא' ו'חריפי דפומבדיתא', ראה סנהדרין יז ע"...
על ידי קאצ'קלה
א' אוקטובר 07, 2018 9:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבל. משמעות שמו, זמן קריאתו, מי נתן לו שם זה, ניקוד התיבה.
תגובות: 16
צפיות: 689

Re: הבל. משמעות שמו, זמן קריאתו, מי נתן לו שם זה, ניקוד התיבה.

בנוסף להנ"ל רשום אצלי, בנוגע למשמעות שמו:
בקדמוניות היהודים ליוסף בן מתתיהו: "שם השני הבל, מה שמסמן אַיִן".
במאור האפלה בראשית: "הבל מלשון הבל הבלים".
במדרש הבאור: "הבל כמשמעו".
במדרש החפץ: "הבל כשמו".
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 03, 2018 6:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?
תגובות: 14
צפיות: 1642

Re: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?

בגיטין סז. אמר שמואל אמר רבי הלכה כרבי יוסי דאמר מילי לא מימסרן לשליח, אמר לפניו רבי שמעון ברבי מאחר שר"מ וחנינא איש אונו חולקין על רבי יוסי מה ראה רבי לומר הלכה כרבי יוסי, אמר לו שתוק בני שתוק לא ראית את רבי יוסי, אילמלי ראיתו נימוקו עמו. (אולם יש גורסין שם שהשואל היה רבי ישמעאל ברבי יוסי, או...
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 03, 2018 4:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?
תגובות: 10
צפיות: 745

Re: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?

לתומכו אם יהיה ברוח נשברה. ולגרסא שהבאת איך פרשת? ראה בבית הקודם: "לקרבו לרחמו לשמרו מכל צרה". רק 'לשמרו' קשור ל'מכל צרה', כי אין לומר "לקרבו לרחמו מכל צרה". כמו כן כאן: "לתמכו לתקפו", ובנפרד "לתממו ברוח נשברה" - לעשותו איש תם על ידי שתהיה לו רוח נשברה. ומכאן...
על ידי קאצ'קלה
א' ספטמבר 30, 2018 5:55 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?
תגובות: 10
צפיות: 745

"לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?

סח לי איש נבון: ברשות לחתן תורה הנוסח בהרבה מחזורים: ל א מצו ל ב רכו ל ג דלו בתלמוד תורה ... ל ק רבו ל ר חמו ל ש מרו מכל צוקה וצרה, ל ת קפו ל ס מכו ל ת מכו ברוח נשברה. ברכות רבות השפיע הפייטן על ראש ה'חתן תורה', וסידרן לפי סדר אלפא ביתא. נראה שבסוף רצה להשלים שלש פעמים באות ת', אלא שלפנינו נשלם באות...
על ידי קאצ'קלה
ו' ספטמבר 28, 2018 5:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השם בן ציון
תגובות: 5
צפיות: 503

Re: השם בן ציון

בעל סדר הדורות מביא בערך ציון את ענין "משפחת בית צריפה היתה בעבר הירדן ורחקה בן ציון בזרוע".
משמע לכאורה כי לדעתו שם האיש לא ידוע, אלא שהיה בנו של 'ציון'.
על ידי קאצ'קלה
ה' ספטמבר 27, 2018 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניגוני הלויים בבית המקדש
תגובות: 53
צפיות: 2600

Re: ניגוני הלויים בבית המקדש

בענין ניגונים עתיקים מימות אדם הראשון ואילך ראה גם באשכול זה. ואשרי [האומנם?] המאמין.

עבור לחיפוש מתקדם