החיפוש הניב 1288 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 26, 2019 7:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 51
צפיות: 4232

Re: שמות התנאים והאמוראים

כהשלמה למה שהבאת מיוחסין, יש להעיר, שלחינם תפסו ר' אהרן ווירמש במאורי אור כת"י פאריז כי"ח 287 דף 21 ע"א (חידושי זבחים לד ע"ב): "רב שייא. אמורא זה אשתמט ליוחסין".
וכבר ראינו שלא השמיטו (גם לא ביוחסין נוסח הדפוס), אלא שגרס 'רב שהיה' או 'רב שאיא'.
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 26, 2019 7:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 51
צפיות: 4232

Re: שמות התנאים והאמוראים

יפה כתבת, ר' שבע. דבריך הם קילורין לעינים.
ועדיין יש להעיר, ממה שרב האי גאון אינו מביא את רבה/רבא בר שאיה, ברשימת החכמים ששמם רבא/רבה. והעיר ש' אברמסון, שיתכן שהגאון גרס "ר' אבא" בר שאיה.
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 24, 2019 9:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: א"א בהגהות מיימוניות
תגובות: 1
צפיות: 71

Re: א"א בהגהות מיימוניות

בענין זה הערתי פעם (הערתי נסובה על דברי ר' שמואל אשכנזי באלפא ביתא תניתא עמ' 699):

אור ישראל.JPG
אור ישראל.JPG (119.98 KiB) נצפה 52 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 24, 2019 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיהו "בן פטורא"?
תגובות: 14
צפיות: 1728

Re: מיהו "בן פטורא"?

בעל אוצר י"ד החיים התכוון לדק"ס ע"ז י ע"א אות ט. ראה שם.
בנוגע לשאלה האם הכוונה שם לפטרוס שליח ישו? התשובה חיובית.

אבל לא לטעות: לא מדובר שם כלל אודות 'בן פטורא'.
על ידי קאצ'קלה
ו' מרץ 15, 2019 11:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 67
צפיות: 7073

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

ב'הכי גרסינן' שבאתר פרידברג יש צילום של מסכת ב"ק דפוס שונצינו רמ"ד-רמ"ט (כך רשמו), וגם שם בפירוש רש"י "דעורו' דטהרות".
על ידי קאצ'קלה
ה' מרץ 14, 2019 7:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יום הכפורים - כ-פורים, האמנם?
תגובות: 14
צפיות: 579

Re: יום הכפורים - כ-פורים, האמנם?

נזדמן לי ללמד בפני קבוצה של כשלשים ילדים חסידיים סמוך ליום הכפורים. הילדים היו משמונה או תשעה 'חיידרים' שונים. ילדים אחדים מכל חיידר, כולם בגיל 11-13. שאלתי אותם: מהו פירושו הפשוט של יום הכפורים? ענו כמעט כולם ואמרו בקול: יום כמו פורים! וידעו להסביר שמעלת יום הפורים עולה על מעלתו של יום הכפורים. המל...
על ידי קאצ'קלה
ה' מרץ 14, 2019 6:42 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'יארצייט'
תגובות: 14
צפיות: 388

Re: 'יארצייט'

מדאיירינן ב'יארצייט', עולה על זכרונינו אשכול זה.
על ידי קאצ'קלה
ה' מרץ 14, 2019 6:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצחק סטאנוב - מי היה האיש?
תגובות: 31
צפיות: 1934

Re: יצחק סטאנוב - מי היה האיש?

כבר הזכרתי כאן הסכמה אחרת, המופיע בספרו של יצחק סטנוב, על שם הפמ"ג.
הנה צילומו (שם הספר: 'קונטרס מספר הזהר חיבורא תניינא', ונדפס בברלין תקנ"ג):

חיבורא.JPG
חיבורא.JPG (81.51 KiB) נצפה 351 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ד' מרץ 06, 2019 6:54 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: שם הבן כשם אביו
תגובות: 48
צפיות: 4618

Re: שם הבן כשם אביו

שמואל דוד כתב:חולין צח.
רב אידי בר אידי

כבר העיר דק"ס שהוא טעות הדפוס.
בדפוס שונצינו ורוב כת"י "רב אידי בר גרשם", וכן הוא בערכי תנו"א ערך רב יעקב בר אידי עמ' תקנג; ספר יוחסין, אמוראים, ערך אידי בן גרשם.
מדפוס ויניציאה הראשון ואילך נדפס בטעות "רב אידי בר אידי בר גרשם".
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 05, 2019 6:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות מז. - 'רב אחא' או 'אתא רב'?
תגובות: 4
צפיות: 155

Re: ברכות מז. - 'רב אחא' או 'אתא רב'?

הוספה קטנה:
מסכת ברכות נדפסה פעמיים באמשטרדם שנת תע"ד. ובשתי המהדורות נמצא הנוסח החדש "על רב אחא". ודברים בגו.

גם מצאתי הגהה מאוחרת בדפוס אמשטרדם ת"ד (כנראה שההגהה היא על פי הדפוסים המאוחרים):
אמשטרדם תד.JPG
אמשטרדם תד.JPG (63.35 KiB) נצפה 118 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 05, 2019 4:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות מז. - 'רב אחא' או 'אתא רב'?
תגובות: 4
צפיות: 155

Re: ברכות מז. - 'רב אחא' או 'אתא רב'?

ייש"כ הרב משנ"ן. ויש להוסיף מקומות נוספים בהם כתוב "על ואתא" בנוסחאות שבספרי רבותינו הראשונים.
גם נמצא במדרשים הלשון "נכנס ובא" (או בלשון רבים), שתרגומו הארמי הוא "על ואתא".
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 05, 2019 8:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות מז. - 'רב אחא' או 'אתא רב'?
תגובות: 4
צפיות: 155

ברכות מז. - 'רב אחא' או 'אתא רב'?

לפנינו בברכות מז ע"א: תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא, על רב אחא . אמרי: אתא גברא רבא דמברך לן. אמר להו: מי סבריתו דגדול מברך? עיקר שבסעודה מברך. והלכתא: גדול מברך, אף על גב דאתא לבסוף. ה'גברא רבא' הוא רב אחא. כן הוא ברוב הדפוסים שממהדורת אמשטרדם תע"ד ופפד"מ ת"פ ואילך. אלא שבדפוסים ה...
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 03, 2019 8:07 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 909
צפיות: 93943

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

שהתורה מטת..ת .... =שהתורה משתכחת מישראל.
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 03, 2019 7:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3794
צפיות: 361720

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

חד ברנש כתב:זה נשמע שאתה בוחן אותי..
מצורף
ערב123.pdf

הס מלהזכיר...
הודאות לרוב, בייחוד על הזריזות העצומה.
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 03, 2019 7:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3794
צפיות: 361720

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ייש"כ הרב חד ברנש על עזרתך.

אולי אפשר לקבל גם את תוכן הענינים של 'חקרי עבר וערב', תשנ"ג.
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 03, 2019 6:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3794
צפיות: 361720

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

י. אברהם כתב:פירושו של הרב שמשון רפאל הירש בגרמנית
על ריש פ' קדושים עה"פ "כי קדוש אני"

הנה:
Leviticus.pdf
(1.03 MiB) הורד 11 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 03, 2019 6:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3794
צפיות: 361720

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ש' אברמסון, פירוש רבינו חננאל לתלמוד, ירושלים תשנ"ה, עמ' 245-230.
חשוב לי מאד.
תודה מראש למסייעים.
על ידי קאצ'קלה
א' מרץ 03, 2019 3:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב נח. - איך נכנס אביי שהיה כהן לבית הקברות?
תגובות: 6
צפיות: 234

Re: ב"ב נח. - איך נכנס אביי שהיה כהן לבית הקברות?

בבית אהרן הנ"ל (שהביא הרב בקרו טלה) מובא מדקדוקי סופרים, שבכת"י אוקספורד הגירסא אמי במקום אביי. ובכת"י המבורג 165 הגירסא אבוה . לפי זה לא קשיא מידי, גם אין להביא מכאן ראיה שקברי צדיקים אינם מטמאים. חשוב אפוא לציין, שלגירסת אביי ישנם עדי נוסח רבים, ביניהם עדי נוסח חשובים. כת"י מינ...
על ידי קאצ'קלה
ה' פברואר 28, 2019 7:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בת רב-חסדא
תגובות: 18
צפיות: 517

Re: בת רב-חסדא

מענין לענין, אודות בת רב חסדא, מצאתי לאחרונה משהו מעניין. בברכות מד ע"א מובא: כי אתא רבי יצחק, אמר: עיר אחת היתה בארץ ישראל וגופנית שמה, שהיו בה שמנים זוגות אחים כהנים נשואים לשמנים זוגות אחיות כהנות. ובדקו רבנן מסורא ועד נהרדעא, ולא אשכחו בר מבנתיה דרב חסדא דהוו נסיבן לרמי בר חמא ולמר עוקבא בר...
על ידי קאצ'קלה
ד' פברואר 27, 2019 5:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 51
צפיות: 4232

Re: שמות התנאים והאמוראים

בקידושין פא. אמר ליה רב נחמן מפרהטיא לרב אשי וכו' בסדר הדורות יש ערך על רב נחמן בן פרטא , וכותב: בזמן רב אשי, רב נחמן מפרפטיא לרב אשי (קידושין פא.) מאי האי? האם הסדה"ד מחדש כאן ששמו היה בן פרטא? מפרהטיא > מפרפטיא > בן פרטא? בספר יוחסין, אמוראים (דפוס קראקא שמ"א דף צט ע"ב) מובא ערך קצ...
על ידי קאצ'קלה
ג' פברואר 26, 2019 5:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור: ר' ברוך (בדברי ספר יוחסין)
תגובות: 2
צפיות: 396

Re: חיפוש מקור: ר' ברוך (בדברי ספר יוחסין)

העיר לי, בטובו, חכם אחד, מדברי ש' אברמסון:
אברמסון רבנו ברוך.pdf
(111 KiB) הורד 21 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' פברואר 26, 2019 3:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור: ר' ברוך (בדברי ספר יוחסין)
תגובות: 2
צפיות: 396

Re: חיפוש מקור: ר' ברוך (בדברי ספר יוחסין)

בספר יוחסין מובא פירושו של ר' ברוך במקומות נוספים. בדברו על ר' אליעזר בן הורקנוס כתב: רבי אליעזר הגדול בן הורקנוס הידוע שעשה פרקי רבי אליעזר. ורבי ברוך בשם רבינו חננאל פירש כי המעשה של כותלי בית המדרש יוכיחו וכולי היה שנתנמם תלמיד אחד בבית המדרש וחלם חלום נבואה כל זה ביום ההוא ולא גילו זה שהיה בחלום...
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 25, 2019 6:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3794
צפיות: 361720

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

נא ונא להעלות את רשימת עדי הנוסח וסימוליהם של המהדורה הסינופטית לאסתר רבה שע"י מכון שכטר.
לשאר המדרשים העלו בעצמם את הרשימה באתר שלהם.
בהודאה מראש

נעזרתי כעת במקצת (באישי), ועדיין אני זקוק לרשימה השלימה.
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 24, 2019 9:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוספות בנוסח התלמוד
תגובות: 6
צפיות: 660

Re: הוספות בנוסח התלמוד

מקור נוסף לגירסא שהביא הרב הוגה בראש האשכול במסכת ברכות, יש למצוא בספר אור י"י מאמר ב כלל ד פרק ג:

אור יי.JPG
אור יי.JPG (37.37 KiB) נצפה 118 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ו' פברואר 01, 2019 6:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 631
צפיות: 15022

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הכוונה לפרדס דוד פרשת נח (בדפוס זולצבאך תקמ"ו, דף ה ע"א; בדפוס ווארשא תר"ס, דף ז ע"א).
על ידי קאצ'קלה
ד' ינואר 30, 2019 9:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות ו: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?
תגובות: 8
צפיות: 1683

Re: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?

אגב, נראה שמה שהבאת בשם רס"ג כבר התברר שאינו לו (ראה באוצר הגאונים ברכות בנספחים. אם זכרוני אינו בכזיב, הוא פיענוח מוטעה של ר"ש ורטהימר לר"ת רב"ס, ובאמת הוא ר' ברוך ספרדי). ידיעה חשובה. ראיתי את דברי רב"מ לוין באוצה"ג. אבל לא ראיתי שכתב אודות ר' ברוך ספרדי וכיוצא. האם ...
על ידי קאצ'קלה
ד' ינואר 30, 2019 9:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?
תגובות: 34
צפיות: 1015

Re: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?

קבל דוגמא מספר לא רק קודם שנת ת"ק, אלא אף קודם שנת ת'. בספר עמוד עבודה (לובלין שצ"ט) עמוד גמילות חסדים בראשו: "שבשנה שעברה שנת שצח"ל היתה עצירת גשמים כמעט בכל הארצות, וצריך לתלות במדה כנגד מדה...". (במפעל הביבליוגרפיה נרשם הספר הנ"ל כלובלין שצ"ו, ואינו אלא שיבוש. ...
על ידי קאצ'קלה
ד' ינואר 09, 2019 7:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?
תגובות: 34
צפיות: 1015

Re: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?

הנה שיבוש משונה שקרה בעקבות כתיבת 'תקט"ל'. והיא ישנה נושנה אצלי: בקובץ אור ישראל, יג, עמ' ריז, אחרי שהביא כותב אחד שינויים מדרוש אחד למשנהו שב'יערות דבש', העיר: והפלא הוא, כי הנוסח הראשון סיפר הגאון בדרשתו במיץ בשנת תקט"ל, והנוסח השני דרש ל"ד שנים מקודם הנ"ל בפראג בשנת תק"ה ...
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 31, 2018 3:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אביו של רב יוסף
תגובות: 15
צפיות: 435

Re: אביו של רב יוסף

נדלה כאן חספא, ואחרי התגובות השונות חשוב לחזור על הראשונות, ולסכם את הדברים: על השאלה האם 'חייא' אביו של רב יוסף (המוזכר בחולין יח ע"ב) היה אמורא, הביא הרב 'ביקורת תהיה' ראיה נחמדה שלא היה אמורא, ממה שרב יוסף נחשב כדור הראשון של "כל שהוא ת"ח ובנו וכו' ובן בנו וכו'", משמע שאביו לא...
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 31, 2018 6:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוספות בנוסח התלמוד
תגובות: 6
צפיות: 660

Re: הוספות בנוסח התלמוד

יש להוסיף, ששתי ההוספות הנ"ל (מה שהביא הרב הוגה ומה שהבאתי) מופיעות באותם עדי נוסח:
כת"י אוקספורד 366.
כת"י הגניזה בהמ"ל ENA 147/1-10.
הגדות התלמוד.
עין יעקב.
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 31, 2018 4:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: אביו של רב יוסף
תגובות: 15
צפיות: 435

Re: אביו של רב יוסף

כהוספה לדברי הרב ביקורת, יש להביא דברי הריב"ק בערכי תנאים ואמוראים ערך רב יוסף: ורב יוסף היה זהיר בכיבוד הוריו, כדמסקינן בההיא שמעתא גופא: רב יוסף כי הוה שמע קל כרעיה דאימיה, אמר: איקום מקמי שכינתא דאתיא. ונראה כי אביו לא האריך ימים שיגיע רב יוסף לכיבודו , כי אביו היה צורבא מרבנן ורב חייא שמו, ...
על ידי קאצ'קלה
ב' דצמבר 31, 2018 4:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוספות בנוסח התלמוד
תגובות: 6
צפיות: 660

Re: הוספות בנוסח התלמוד

כהמשך לדבריו היפים של הרב הוגה, יש לציין, שבאותו עמוד במסכת ברכות (ז ע"א) קרה מקרה דומה. [וכמובן שיש רבים כאלה ברחבי התלמוד]. בגמרא נוסח הדפוס מובא: תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע: פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא ואמר לי: ישמעאל בני, ב...
על ידי קאצ'קלה
ו' דצמבר 21, 2018 5:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של הקרבן ראשית?
תגובות: 8
צפיות: 589

Re: מהו שמו של הקרבן ראשית?

http://hebrewbooks.org/23694 עיין דף כ"ג ע"א!! עמ' 43 נפלא עד מאד. הנה הקטע: שאלת חכם.JPG ועדיין לא מובן: בראש הספר יש הסכמת רי"ל מרגליות, בה הוא חותם 'יהודא ליב מרגליות'. וכן מזכירו מחבר קונטרס זה בדף יח ע"א, ופתאום בדף כג הוא מוסיף לו שם 'אהרן'. אלא ממה שמזכירו כאן, בדף כג, בב...
על ידי קאצ'קלה
ו' דצמבר 21, 2018 7:28 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של הקרבן ראשית?
תגובות: 8
צפיות: 589

Re: מהו שמו של הקרבן ראשית?

גם על המצבה שלו אין זכר לשם 'אהרן'.

Capture.JPG
Capture.JPG (185.07 KiB) נצפה 501 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 20, 2018 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ביאור המילה ׳רבי׳ לגבי רבי יהודה הנשיא
תגובות: 2
צפיות: 181

Re: מהו ביאור המילה ׳רבי׳ לגבי רבי יהודה הנשיא

ללא עיון כלל, יש להעיר כי הנשיאים שלפניו לא נקראו לדורות בשם נשיא (לא אומרים "רבן גמליאל הנשיא", "הלל הנשיא"), ודוקא רבי יהודה נקרא "הנשיא" בה"א הידיעה. לאידך, דוקא הוא לא נקרא בשם "רב ן " (כמו "רבן גמליאל", "רבן יוחנן בן זכאי", "...
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 20, 2018 11:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של הקרבן ראשית?
תגובות: 8
צפיות: 589

Re: מהו שמו של הקרבן ראשית?

לפני כמה שנים ביקשתי מצוות מפעל הביבליוגרפיה, שיבררו האם שמו אכן היה 'אהרן'. משלא מצאו מקור ששמו היה גם 'אהרן', הסירו את השם הזה מעליו. חבל להוסיף שם לאיש מאתיים שנה אחרי פטירתו, על לא דבר. האם מישהו יכול לבדוק עבורי במקורות שציין וונדר לעיל: פנקס גליציה; ספרו של קרסל; הדואר. אולי באחד מהם הובאו סימ...
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 20, 2018 7:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של הקרבן ראשית?
תגובות: 8
צפיות: 589

Re: מהו שמו של הקרבן ראשית?

תבורך.
בעצם, בכל ספריו לא מצאתי שייחס לעצמו שם 'אהרן'. גם המסכימים לא קראוהו כן. גם בספרים שהו"ל סמוך לפטירתו בשנת תקע"א, לא חתם 'אהרן', כך שקשה ליישב שהוסיפו לו שם זה מחמת חולי.
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 20, 2018 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1924
צפיות: 120401

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:היכן המקור של המעשה עם רע"ק שלימד את אותו בן של רשע עד שאמר קדיש,
זכורני כי בב"י זה מובא בשם זוהר, אבל זה נמצא גם במס' כלה פ"ב, אני מחפש המקור בזוהר, או בשאר מקומות,
בתודה מראש

זוהר חדש (מהדו' ר"ר מרגליות) פרשת אחרי מט א-ב, ורות פד ב-ג.
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 20, 2018 7:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של הקרבן ראשית?
תגובות: 8
צפיות: 589

מהו שמו של הקרבן ראשית?

באנציקלופדיה לחכמי גליציה לר' מאיר וונדר, ג, עמ' 934, מובא על מהרי"ל מרגליות בעל קרבן ראשית: ר' יהודה ליב ב"ר אשר זליג מרגליות מבוזנוב ופפד"א (תק"ז-תקע"א)... נקרא גם אהרן , ובשם המשפחה פרלה... גם באוצה"ח רשום שם המחבר (אצל כל ספריו) 'מרגליות, אהרן יהודה ליב', וזאת בעקבו...

עבור לחיפוש מתקדם