החיפוש הניב 897 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ו' פברואר 23, 2018 4:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 6
צפיות: 127

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

הרבה יש להוסיף לסוגיא זו, ואביא כאן מה שכתב הרב נחמד למראה חלק א דף פא ע"א, על השאלה האם ר' יהושע בן קרחה היה בנו של ר' עקיבא: מה שהקשה במה שאמר ר' יהושע בן קרחה בסנהדרין "זה ר' עקיבא", ולא אמר "זה אבא וחביריו" כו', לעניות דעתי הא נמי לא קשיא, והוא, דאפשר לומר דר' יהושע בן ק...
על ידי קאצ'קלה
ו' פברואר 23, 2018 1:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: שולחן עם ד' רגליים
תגובות: 4
צפיות: 73

Re: שולחן עם ד' רגליים

בשער הכונות:
שער הכונות.JPG
שער הכונות.JPG (73.92 KiB) נצפה 69 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' פברואר 22, 2018 10:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 316
צפיות: 21873

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

עושה חדשות כתב:יש"כ.

אולי תדע עוד,
המרדכי שם (ב"ב תקסד) מעתיק תשובה של ה"ר יצחק ב"ר משה, (האו"ז?), האם היא נמצאת בעוד מקומות?

איני יודע.
אבל 'גור אריה הלוי' הוא ספר גור אריה לשלחן ערוך שחיבר רבי גור אריה פינצי, ונדפס במנטובה תפ"ב-תפ"ג.
גור אריה הלוי.JPG
גור אריה הלוי.JPG (70.02 KiB) נצפה 49 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' פברואר 22, 2018 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 316
צפיות: 21873

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הלכה למשה (אמארילייו) הל' גניבה פ"ג כתב - כתב המרדכי שם בפ' הספינה והביאו מור"ם שם בספר המפה לאה שגנבה משל בעלה והטמינה ויצאה מהעיר ושלחה משם את שמעון ולקח הגנבה אשר הטמינה השליח חייב דהוא עיקר הגנב כיון שידע שהוא גנבה יעו"ש וכ"כ מהר"מ בדינים והלכות סי' א' והביאו בספר גור א...
על ידי קאצ'קלה
ה' פברואר 22, 2018 7:29 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אף הן היו באותו הנס - בירור
תגובות: 2
צפיות: 44

Re: אף הן היו באותו הנס - בירור

ראה קובץ בית אהרן וישראל, נז, עמ' נו ואילך.
הכותב פותח את דבריו ממש בשאלתך:
בית אהרן וישראל.JPG
בית אהרן וישראל.JPG (38.6 KiB) נצפה 27 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' פברואר 22, 2018 7:03 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: להקדים זכירה לעשיה
תגובות: 12
צפיות: 131

Re: להקדים זכירה לעשיה

כתב במשנה ברורה (תרפה, א): פרשת זכור לזכור מעשה עמלק, וקורין אותה בשבת שלפני פורים לסמכה למעשה שהיה מזרע עמלק וכדי להקדים זכירת מחיית עמלק לעשייתה וכדכתיב והימים האלה נזכרים ונעשים. מאן דהוא מוכן לתרגם לי לעברית את המשפט המודגש? מאי עשיית מחיית עמלק איכא בפורים? לשון החינוך מצוה תרג: ואולי נאמר כי ...
על ידי קאצ'קלה
ה' פברואר 22, 2018 5:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עלון חדש ממשקה ישראל - פנינים משיעורי הגרמ"י רייזמן
תגובות: 20
צפיות: 706

Re: עלון חדש ממשקה ישראל - פנינים משיעורי הגרמ"י רייזמן

מובא שם באבן שלמה. נכון. מובא באבן שלמה בלי מקור. אבל הרי זו שמועה רחוקה, כי בימיו כבר עברו 250 שנה מאז ימי הט"ז. בעלון מובא הסיפור בשם "ספרי מהר"י ששפורטש" (מקור זה אינו מוזכר באבן שלמה). אם יתברר שהסיפור מופיע בספרי ר' יעקב ששפורטש, הרי זה מקור מוסמך ביותר לסיפור. אבל דומני שע...
על ידי קאצ'קלה
ד' פברואר 21, 2018 9:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עלון חדש ממשקה ישראל - פנינים משיעורי הגרמ"י רייזמן
תגובות: 20
צפיות: 706

Re: עלון חדש ממשקה ישראל - פנינים משיעורי הגרמ"י רייזמן

בקטע זה יש לי שאלה. לא הערה.
ממשקה.JPG
ממשקה.JPG (175.5 KiB) נצפה 122 פעמים

זכורני מציצת נובל צבי שר' ישעיה בנו של הט"ז הביא לאביו בגד בשליחות ש"ץ.
השאלה היא, היכן מובא שהט"ז הריח את הבגד ואמר את מה שאמר?
אולי מובא בציצית נובל צבי או במקום אחר. אשמח לראות הדברים בשורשם.
על ידי קאצ'קלה
ד' פברואר 21, 2018 3:52 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: 2 מתנות בשטר אחד?
תגובות: 7
צפיות: 122

Re: 2 מתנות בשטר אחד?

כדכד כתב:יכול להיות שהוא סובר שגם בשני חלקים של אותה מצוה יש משום חבילות

והוא פלא! ודומני שלא נמצא לו חבר בזה.
על ידי קאצ'קלה
ד' פברואר 21, 2018 8:15 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מה הוא גבולות מהודו ועד כוש
תגובות: 11
צפיות: 164

Re: מה הוא גבולות מהודו ועד כוש

האם היו יהודים במקומות אחרים לבד ממלכות אחשורוש? ואם כן, האם הם חייבים בפורים, והלא לא היו בכלל הנס, וכמו שאין מחייבים בני ברקי לחגוג פורים דטבריא. בדברים אחדים לחיד"א דרוש טו'ב לשבת זכור (במהדורה חדשה עמ' שלג): דברים אחדים.JPG וראה שם דרוש ג לשבת זכור (עמ' לג) ודרוש כא (עמ' ת) ונחל אשכול אסתר...
על ידי קאצ'קלה
ד' פברואר 21, 2018 5:47 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 19
צפיות: 209

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

ואגב, החות יאיר בספרו מקור חיים (סי' קכז, בקיצור הלכות) מעיר שגם על אריכות ימים אין מתפללים בפירוש בשמונה עשרה, כי אם במודים דרבנן. כנראה התכוון ל"כן תחיינו ותקימנו".
מקור חיים.JPG
מקור חיים.JPG (134.64 KiB) נצפה 151 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ד' פברואר 21, 2018 5:35 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 19
צפיות: 209

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

בשם מהרי"ד מבלז: יש לכוין על בנים טובים בברכת הודאה 'לדור ודור נודה לך ונספר תהלתיך'. אני שמעתי אימרא זו מכמה וכמה מקורות ואנשים בנוסח זה, אבל שום אחד לא שם לב לפירוש המילות.... אתה הוא לדור ודור, נודה לך ונספר תהלתך המילים 'לדור ודור' קאי אדלעיל..., כלומר על הרבוש"ע, אתה הוא לדור ודור, ו...
על ידי קאצ'קלה
ג' פברואר 20, 2018 5:41 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל
תגובות: 36
צפיות: 3642

Re: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל

בסדר כתב:וויכוחו של הגר"י גלינסקי עם בן גוריון אודות דברי החזו"א בעת ביקורו

נחמד.
לשם דיוק: הויכוח לא היה עם בן גוריון אלא עם "אחד מראשי מפא"י".
על ידי קאצ'קלה
ג' פברואר 20, 2018 12:09 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: 2 מתנות בשטר אחד?
תגובות: 7
צפיות: 122

Re: 2 מתנות בשטר אחד?

אולי מן הענין להסמיך לזה את דברי הבן איש חי:
תורה לשמה.JPG
תורה לשמה.JPG (159.04 KiB) נצפה 89 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 19, 2018 11:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בעזרת נורא העלילה, הערות על מסכת מגילה.
תגובות: 2
צפיות: 74

Re: בעזרת נורא העלילה, הערות על מסכת מגילה.

ו. גמרא (ג.) "אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב מאי דכתיב ויקראו בספר תורת האלהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא". וכתב רש"י " ויקראו בספר תורת האלהים וגו' - בספר עזרא כתיב". ובאמת פסוק זה אינו בספר עזרא כי אם בנחמיה (ח', ח'). ובגליון הש"ס מובא רש"י ממסכת סוכה ...
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 19, 2018 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 15
צפיות: 198

Re: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

הוגה ומעיין כתב:הכוונה לכת"י זה, הזמין באופן מקוון:
http://rosetta.nli.org.il/delivery/Deli ... 1498633389

יפה. הוא בדף 182 ע"א:
זושלין.JPG
זושלין.JPG (59.8 KiB) נצפה 81 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 19, 2018 11:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 15
צפיות: 198

Re: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

בהערה 1 הוא מציין לכת"י (codex H. b. 37 קינה 45), שם יוחסה קינה זו ל"מה"ר זוסלין". ואיני יודע איזה כת"י זה. יבאו הבקיאים ויגידו.
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 19, 2018 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר “מכסה לאוהל” מבעל קסת הסופר, היכן נמצא???
תגובות: 2
צפיות: 94

Re: ספר “מכסה לאוהל” מבעל קסת הסופר, היכן נמצא???

בסוף ספרו קיצור שלחן ערוך, מהדורת לעמבערג תרמ"ד.
הנה הוא (דף-השער, וה'מכסה' שלבסוף):
מכסה לאהל.pdf
(159.72 KiB) הורד 17 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 19, 2018 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 320
צפיות: 15898

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ייש"כ. את המכתם שנדפס עמ"ס ביצה ראיתי. חשבתי אולי ישנן השלמות למכתם מכת"י וכדומה.
קשה לקבל שהכוונה למסכת שבת, בעוד שהיוחסין מציין ל'יום טוב'.
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 19, 2018 7:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 320
צפיות: 15898

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר יוחסין מובא: רבי אלעזר בן עזריה... ובעבור שלא מיחה בשכנתו בפרה שיוצאה בשבת ברצועה שבין קרניה, נקראת על שמו. ובעל המכתם אמר ביום טוב , כי בירושלמי אומר אשתו היתה ונקראת פרתו כמו בשמשון לולי חרשתם בעגלתי. דברי הירושלמי ידועים. אבל היוחסין מביא את הירושלמי מתוך ספר המכתם מסכת ביצה. האם ידוע היכן ה...
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 19, 2018 7:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 135
צפיות: 6522

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

כעת בדקתי בשני הספרים שהצעתי. ומצאתי את הדברים בשניהם.
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 19, 2018 7:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 135
צפיות: 6522

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

בעליל נראה הרמ"ז (קול הרמ"ז) והרב עץ החיים (ר"י חאגיז). שניהם על המשניות.
ויש לבדוק.
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 19, 2018 5:41 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: איתור דברי הרא"ם המובאים במגן אברהם
תגובות: 8
צפיות: 527

Re: איתור דברי הרא"ם המובאים במגן אברהם

איש_ספר כתב:לא הבנתי. המג"א מביא שלא זהירי לשמוע זכור, ומה יש לו מהרא"ם שאומר שאין שומעין ויבוא עמלק?

בשניהם (קריאת פרשת זכור וקריאת ויבא עמלק) מדובר אודות קריאת מעשה עמלק. והכוונה שאין שומעים מחיית עמלק בזמן שקבעו חכמים לכך.
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 19, 2018 4:25 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: איתור דברי הרא"ם המובאים במגן אברהם
תגובות: 8
צפיות: 527

Re: איתור דברי הרא"ם המובאים במגן אברהם

עד שאין מחליטים בזה דבר ברור, יש להעלות את האפשרות - אם יסכימו החברים - שהציון לרא"ם אכן עולה על ביאור הרא"ם לסמ"ג (אליו ציין הרב אמרתי). אלא שהדברים נסובים אל מה שכתב המג"א לפני כן מסמ"ק " אלא שהעולם לא זהירי בהכי ", כלומר לשמוע את קריאת פרשת זכור בזמן שתיקנו חכמי...
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 19, 2018 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?
תגובות: 15
צפיות: 266

Re: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?

קראקובער כתב:זה שמישהו חושב שהשאלה על קורי עכביש נכתבה ברצינות הוא גם תוצאה של הגלות הארוכה..?!

אל תצחק בקול גדול... השווה את הדברים עם קציצת ציפרנים לכבוד שבת. רבים הם שקצצו את ציפרניהם בער"ש גם כשלא היה מה לקצוץ (עד זוב דם!), ואיני רוצה להאריך בזה מפני הכבוד.
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 19, 2018 2:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?
תגובות: 15
צפיות: 266

Re: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?

ההבנה שיש חיוב לסדר את השלחן במוצאי שבת, בשעה שכבר יש לפניו שלחן ערוך ומסודר מקודם, ולהכניס קורי עכביש לתוך ביתו על מנת להסירם לכבוד שבת (ואגב אוסיף, קציצת ציפרניים קצוצות לכבוד שבת), אינה אלא תוצאת הגלות הארוכה שמראה בנו את אותותיה ותוצאותיה המרות. אבדה בינת נבוניו.
על ידי קאצ'קלה
ב' פברואר 19, 2018 1:15 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'
תגובות: 13
צפיות: 227

Re: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'

שייף נפיק כתב:ואגב, מיהו מחברה של תפילה זו האם גם היא מרבינו האר"י הקדוש?

ר' חיים ויטאל מביא תפלה זו בעץ חיים בשם קונטרס אחד "ונלע"ד שאינו משם מורי ז"ל". דהיינו שאינו מהאר"י.
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 18, 2018 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 15
צפיות: 198

Re: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

בהקדמה שם כתב ר' חיים ב"ר יצחק ליפשיץ:
הקדמת לובלין.JPG
הקדמת לובלין.JPG (45.74 KiB) נצפה 180 פעמים


אחרי שפירסמתי זאת, הבחנתי כי בשעה קלה קדמני 'לענין'.
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 18, 2018 9:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 15
צפיות: 198

Re: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

לשם התחלה, הקינה מופיעה כבר ב'קינות' דפוס לובלין שע"ז דף ג ע"א (ספירה שנייה). וגם שם לא מצאתי מי חיברה.
קינות לובלין.JPG
קינות לובלין.JPG (155.74 KiB) נצפה 184 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 18, 2018 8:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי מילה שחציה נמחקה (בפי' עקידת יצחק)
תגובות: 15
צפיות: 229

Re: זיהוי מילה שחציה נמחקה

בכ"י נ"י 639 (דף 143b בסיפרור כה"י, 148 בסריקה) כתוב: אחר שספו תמו כל הגבורות הנפלאות אשר נעשו ע"י הנביאים. דף כה"י באתר כתיב: http://web.nli.org.il/sites/NLIS/he/ManuScript/Pages/Item.aspx?ItemID=PNX_MANUSCRIPTS000101590 ואכן הלשון 'שנסתמו' אינו נקשר יפה עם 'גבורות' (אבל מ...
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 18, 2018 7:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי מילה שחציה נמחקה (בפי' עקידת יצחק)
תגובות: 15
צפיות: 229

Re: זיהוי מילה שחציה נמחקה

פרשת_דרכים כתב:אולי "נסתמו כל הנבואות"...

חשבתי על זה, אבל דחיתי מחשבה זו מפני הקושי העצום שבסגנון "אחרי שנסתמו כל הנבואות אשר נעשו על ידי הנביאים".
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 18, 2018 6:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 316
צפיות: 21873

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מה שנכון נכון כתב:וא"כ מש"כ בלקט הקמח "שבת אחים" הוא ט"ס וצ"ל "חברת האחים".

טעויות (קטנות) נוספות:
ההסכמה היא של ר' זלמן טיקטין בנו של ר' אברהם. לא של ר' אברהם עצמו.
הדברים שציטט מופיעים בעמ' 8, לא בעמ' ז.
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 18, 2018 6:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?
תגובות: 15
צפיות: 266

Re: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?

הלשון "לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת" הוא אצלי על דרך "יפנה קורי עכביש מהבית". ואם אין בביתו קורי עכביש?
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 18, 2018 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי מילה שחציה נמחקה (בפי' עקידת יצחק)
תגובות: 15
צפיות: 229

Re: זיהוי מילה שחציה נמחקה

הגבורות הן הנסים "הגדולים והנוראים" (כלשונו בערך בפרשת תרומה) שנעשו על ידי הנביאים. ואילו בגלות נעשה הכל בדרך הסתר, לא בנסים גלויים.
כך אני מבין את דבריו.
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 18, 2018 6:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי מילה שחציה נמחקה (בפי' עקידת יצחק)
תגובות: 15
צפיות: 229

Re: זיהוי מילה שחציה נמחקה

ארזי הלבנון כתב:אחרי האות ר' יש אלכסון שלא נראה כאות ו'

אדרבה. 100% אות ו'. השווה עם שאר הוא'וין. אלא שיש לפחות שני סוגי וא'וין בדפוס זה. דוק ותשכח.
הבעיה היא הקשקוש שלפני הר'.
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 18, 2018 6:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד ירושלמי המזוייף
תגובות: 65
צפיות: 4934

Re: תלמוד ירושלמי המזוייף

אולי ציין לפני כן לירושלמי יומא פ"ג ה"ז? יש לבדוק לעיל, ועל זה מוסב מה שציין כאן "בירושלמי שם". הוא מוסב על מה שציין כבר בעמוד הקודם לירושלמי. ואמנם שם כתב במוסגר (פג). בתחלה חשבתי שכונתו לקדשים פרק ג', אך עתה בדקתי (מעצמי, קודם שראיתי תגובך החשובה...) וראיתי שלכאורה כונתו לירוש...
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 18, 2018 5:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד ירושלמי המזוייף
תגובות: 65
צפיות: 4934

Re: תלמוד ירושלמי המזוייף

אולי ציין לפני כן לירושלמי יומא פ"ג ה"ז?
יש לבדוק לעיל, ועל זה מוסב מה שציין כאן "בירושלמי שם".
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 18, 2018 5:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי מילה שחציה נמחקה (בפי' עקידת יצחק)
תגובות: 15
צפיות: 229

Re: זיהוי מילה שחציה נמחקה

בעקדת יצחק פרשת תרומה מובא:
עקדה.JPG
עקדה.JPG (29.63 KiB) נצפה 214 פעמים

הסגנון המובא כאן "כל הגדולות והנוראות אשר נעשו על ידי הנביאים" דומה מעט לסגנון שבפירושו לאסתר "כל הגבורות אשר נעשו על ידי הנביאים".
על ידי קאצ'קלה
א' פברואר 18, 2018 5:04 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 42
צפיות: 413

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

ראה גם אסיפת חכמים, יב, עמ' קכט-קלב.

עבור לחיפוש מתקדם