החיפוש הניב 325 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ו' מאי 26, 2017 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלום (מנוה"מ אבוהב א ב ג ד (כב))
תגובות: 13
צפיות: 155

Re: דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלום (מנוה"מ אבוהב א ב ג ד (כב))

על דברי יפה תואר הנ"ל והמסתעף, היה מאמר בהיכל הבעש"ט, דומני שבגליון ל"ד.
על ידי קאצ'קלה
ו' מאי 26, 2017 4:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא
תגובות: 6
צפיות: 69

Re: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא

בערכי תנו"א לריב"ק ערך רבי יוסי אמורא, כתב:
רבי אחא אמר שלש רבי יוסי אמר אחת. ואף על פי שמצאתי רבי אחא אומר רבי יוסי אומר, נראה לי בעניות דעתי דאמר גרסינן, דאומר לשון תנא הוא.

כלל זה מצוי בספרו כמה פעמים. ולא ראיתי שהבדיל בין ארמית לעברית.
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 25, 2017 8:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 4
צפיות: 73

Re: עזרה בפענוח ר"ת

נהו"ש = סידור נהורא השלם?
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 25, 2017 7:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלום (מנוה"מ אבוהב א ב ג ד (כב))
תגובות: 13
צפיות: 155

Re: אולי הטעות שם

חלום לא מובן הרי היה ער ולא חולם. ומי שיש לו גילוי בהקיץ אינו נקרא חולם בפי חז"ל. אדרבא במנורת המאור הבחור אזעצר טעה כשכתב חלום. יתכן שיש כאן טעות גרידא, בכל זאת ראוי לציין לשכל טוב פרשת וישב שהביא מבראשית רבה: שכל טוב1.png ובפרשת ויחי הביא ממסכת סוטה: שכל טוב2.png דומני שמדבריו בפרשת ויחי נרא...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 25, 2017 9:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספדים מתנגדים
תגובות: 1
צפיות: 82

Re: הספדים מתנגדים

רבי אלעזר פלקלס (עולת חודש חלק ג, דרוש יב, דפוס פראג תקנ"ג דף נב ע"ד-ע"ד) הספיד על חותנו: מבליגיתי עלי יגוני עלי לבי דוי, כי יודע אני במעשים טובים מחמי ירא את האלדים מרבים... ו אמרתי דרך צחות דאתי לאשמעינן אף דחמיו עושה לו שלא כהוגן, עם כל זה מחויב לכבדו, ומביא ראיה מדוד המלך ע"ה...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 25, 2017 9:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השלטו ידי זרים בפי' ראשונים עה"ת? - פירוש רשב"ם לפר' בראשית
תגובות: 168
צפיות: 13945

Re: השלטו ידי זרים בפי' ראשונים עה"ת? - פירוש רשב"ם לפר' ברא

ובפ' בא (יג, ט) מפרש הרשב"ם "והיה לך לאות על ידך: לפי עומק פשוטו, יהיה לך לזכרון תמיד כאילו כתוב על ידך, כעין שימני כחותם על לבך" – פירוש שהאבן-עזרא מגדירו (שם) כחלוק על אבותינו הקדושים! האם גם ר' מנחם אבן-סרוק מפרש כדברי רשב"ם? במחברת מנחם ערך טף (השלישי, עמ' 99) הוא כותב: והיו...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 25, 2017 8:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור
תגובות: 62
צפיות: 2711

Re: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור

בענין מנהגים תמוהים ומוזרים שאין להם מקור, חשוב להביא את דבריו המתוקים של ר"מ חאגיז, משנת חכמים, אות רה: הא דאמרו רבנן בפרק קמא דראש השנה דף י"ח שהיו כותבין בשטרות בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון, וכששמעו חכמים בדבר אמרו למחר זה פורע את חובו ונמצא שטר מוטל באשפה, וביטלום, ואותו היום ...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 25, 2017 6:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספדים מתנגדים
תגובות: 1
צפיות: 82

הספדים מתנגדים

בהשראת האשכול "הסכמות מתנגדות", הנני פותח אשכול על הספדים המספרים בגנות הנפטר, או למצער מרמזים על מעשיו המכוערים. ידוע הסיפור על מלשין ששמו 'שמחה' שמת, והספדן פתח עליו: שמחה לארצך - וששון לעירך... ראיתי לרבי יוסף חיים קרא אב"ד וולאצלאוועק, שכתב בספרו יורה ומלקוש, ווילנא תרע"ג, הס...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 25, 2017 6:27 am
פורום: פורים
נושא: כלי שיר בסעודת אחשורוש
תגובות: 17
צפיות: 553

Re: כלי שיר בסעודת אחשורוש

בספר ידי משה (לרבי משה אלמושנינו (המאה ה16, היה רב בסלוניקי יוון) הביא --- והוא עצמו תירץ: על כן הטעם הנכון אצלי בזה הוא, שהתענוג אצל חוש השמע, הוא סבת הטרדת המתענג בו מהתענג בשאר החושים. כי המתענג בנגון, אם יהיה אוכל לא ירגיש באכילתו בהיותו טרוד בתענוג חוש השמע בנגון, וזה נראה לחוש. אמנם פעולת שום...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 25, 2017 6:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גורלות, גורל הגר"א
תגובות: 31
צפיות: 1503

Re: גורלות, גורל הגר"א

כה כתב מחבר אלמוני, בקונטרס חרבות ירושלם, ויניציאה שצ"ו, [עמ' 15 באוצר החכמה]: ויהי כשמוע הפרנסים את דבר הצורר ויוציאום בחצר המבצר, נשאו עיניהם לאביהם שבשמים ויתודו ויתפללו אליו ויכוננו לבם עמו, שניהם כאחד טובים למסור נפשם על קדושת ה' וכפרת עמו, ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפילה גורלות ונשאלה את פי...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 25, 2017 5:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: שלשה חלקים במצוות התורה
תגובות: 2
צפיות: 55

Re: שלשה חלקים במצוות התורה

באופן כללי: יפה מאוד.
על ידי קאצ'קלה
ד' מאי 24, 2017 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סמיכה בחוץ לארץ מנהג עכו"ם?!
תגובות: 3
צפיות: 80

Re: סמיכה בחוץ לארץ מנהג עכו"ם?!

שו"ת דבר שמואל (אבוהב) סי' יו.
דבר שמואל.JPG
דבר שמואל.JPG (170.81 KiB) נצפה 34 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ד' מאי 24, 2017 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלום (מנוה"מ אבוהב א ב ג ד (כב))
תגובות: 13
צפיות: 155

Re: דמות דיוקונו של אביו נראתה לו בחלום (מנוה"מ אבוהב א ב ג ד (כב))

הגרסא שבמנורת המאור מצויה גם בהגדות התלמוד (דפוס קושטא וכת"י), כמצויין בדק"ס השלם.
ועדיין אין מוכרחים לקבל גרסא זו. ובעלי התוספות גרסו "בחלון".
על ידי קאצ'קלה
ד' מאי 24, 2017 7:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעדני מלך - רבי אברהם בן אשר, מישהו מכיר?
תגובות: 3
צפיות: 315

Re: מעדני מלך - רבי אברהם בן אשר, מישהו מכיר?

הכינוי "אבא" גרם לטעויות בקרב מחברים ומגיהים אחדים. לדוגמא: בברכת שמואל לרבי שמואל קוידאנובר פרשת וארא דף לג ע"א, כתב בן המחבר, רבי צבי הירש בעל קב הישר: "וכתב האבא ...". כוונתו לאור השכל ('אבא'; 'מעדני מלך') דף קלט ע"ב סוד"ה כנגד. הדברים הובאו ע"י בעל סדה&quo...
על ידי קאצ'קלה
ד' מאי 24, 2017 6:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?
תגובות: 197
צפיות: 7246

Re: רבי שמואל שטראשון - הרש"ש

ואני זוכר כי בקובץ אור הצפון דחסידי בעלזא מפורש שאדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זיע"א היה לומד בהגהות הגאון רש"ש ז"ל, מי שיכול להעלות זאת ישא ברכה. הואיל וחפץ אני בברכה, אנסה את מזלי בניחוש. אולי כוונתך לסיפור שסיפר רבי מרדכי מבילגוריי, שהוא ציטט פעם בפני אביו מדברי המאירי, ואביו הרג...
על ידי קאצ'קלה
ד' מאי 24, 2017 4:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הגיית שמו של רב ביבי
תגובות: 7
צפיות: 138

Re: הגיית שמו של רב ביבי

מצאתי רשום אצלי בענין ניקוד השם ביבי: השם "בבי" מוזכר כמה פעמים בספר עזרא (ב יא, ח יא, י כח, נחמיה ז טז, י טז), ובכולם מנוקד "בֵּבָי", אלא שבכולם טעם מפסיק: זקף-קטן, אתנחתא או סוף פסוק. יתכן אפוא שהשם כשלעצמו הוא "בֵּבַי", ורק כשטעמו מפסיק משתנה הפתח לקמץ, ככלל הידוע שה...
על ידי קאצ'קלה
ד' מאי 24, 2017 3:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הגיית שמו של רב ביבי
תגובות: 7
צפיות: 138

Re: הגיית שמו של רב ביבי

ראה גם הגהות יעב"ץ למסכת שבת ג, ב וז"ל, דרב בבי - ב' ראשונה בצירי ושניה בקמץ - כצ"ל. יפה ציינת. אך למרות שברור שיש כאן הגהה מעם היעב"ץ, אני לא בטוח שזה ממש לשון היעב"ץ. בדפוס ווילנא נדפס "דרב בֵּבָי. כצ"ל". ובהוצאת וגשל נוסף בסוגריים: (ב' ראשונה בצירי ושניה ב...
על ידי קאצ'קלה
ג' מאי 23, 2017 8:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סריקות של דפוסי השלחן ערוך
תגובות: 2
צפיות: 88

Re: סריקות של דפוסי השלחן ערוך

דפוסים רבים יש לו לשלחן ערוך. מידי פעם נדרשים לדפוס ספציפי, לכן היה נראה לי שכדאי לרכז אשכול כללי. *** אני מחפש אם נסרק חלק אורח חיים מהדפוסים הבאים: וינה (ווין) תקס"ח (1808) Zolkiew 1825 תקפ"ו לבוב תקצ"ו-תקצ"ז (1837-1836) יוהניסבורג (יאהאנניסבורג) תרכ"ב (1862) לעמבערג תרל&...
על ידי קאצ'קלה
ג' מאי 23, 2017 8:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הגיית שמו של רב ביבי
תגובות: 7
צפיות: 138

Re: הגיית שמו של רב ביבי

לחם שמים שקלים פ"ה מ"א. דברי יעב"ץ אלה מקורם ביוחסין בשם הערוך בשם רבינו חננאל. [וכן הוא ב'מעריך' ערך ביבי, בביאור דברי רבינו חננאל; של"ה תושבע"פ כלל יג אות ר סי' שסח.] היעב"ץ בהגהותיו ליוחסין דפוס קושטא כתב על ערך ר' ביבי בן אביי (הגהתו נדפסה ביוחסין השלם עמ' 119): &qu...
על ידי קאצ'קלה
ג' מאי 23, 2017 8:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שגיאות בכת"י
תגובות: 9
צפיות: 285

Re: שגיאות בכת"י

ב'אוסף מאמרי חז"ל שבתלמוד בבלי לתנ"ך' כת"י אוניברסיטת ישיבה 1377 דף 40 ע"ב מובא:
ג' פסוקים.JPG
ג' פסוקים.JPG (59.35 KiB) נצפה 59 פעמים

בגמרא מובא לנכון "יותר משלש פעמים".
הנוטריקון ג"פ פוענח כאן שלא כהוגן.
על ידי קאצ'קלה
ג' מאי 23, 2017 7:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יום עיון לתורה וארכאולוגיה
תגובות: 104
צפיות: 4420

Re: יום עיון לתורה וארכאולוגיה

חשוב לציין כי החיד"א כתב ספר הנקרא העלם דבר, על טעויות הפוסקים מחמת חוסר ידיעת סדר הדורות, ולפיכך הסבירו למשל שפלוני חלק על פלוני בזמן שזה לא יכול להיות וכדומה. זה אינו התוכן הכללי של קונטרס העלם דבר, אלא של קצת מהקושיות שבו. פוק חזי. בעל סדר הדורות חיבר חיבור דומה העוסק בטעויותיהם של מחברים מ...
על ידי קאצ'קלה
ב' מאי 22, 2017 8:15 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'תְּטֻוחְטָח'
תגובות: 24
צפיות: 463

Re: 'תְּטֻוחְטָח'

חד ברנש כתב:עכשיו אני רואה שזה מלשון זריקה או מלשון הריסה (מהערבית),
בהמשך, אי"ה, אעלה את המ"מ לכך.

בתפסיר הרס"ג מתורגם 'ונשל' "והו יטחטח" (דברים ז כב).
על ידי קאצ'קלה
ד' מאי 17, 2017 3:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 80
צפיות: 4132

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

מ ג א פוענח: מגן אברהם. הפענוח הנכון: מגאון אחד. או: מגדול אחד. בתשובתו משנת תשל"ט, כותב ר' פנחס אשר זעליג גאלדבערגער לר' יחזקאל הורוויץ ממאנסי (שו"ת מנחת אשר, חלק ב, נוא יארק תשמ"ו, חו"מ סי' ב, עמ' שו): אודות כתבי יד שנמצאו אחר שנות המלחמה מכבוד הרה"ג אמיתי זקינו זצ"ל...
על ידי קאצ'קלה
ד' מאי 17, 2017 3:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 80
צפיות: 4132

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

מ א כ ח פוענח: מאמר כבוד חכמים. הפענוח הנכון: מאמר אם כל חי. בספרו של ר' יאיר חיים בכרך, שו"ת חות יאיר, מהדורת עקד ספרים, רמת גן תשנ"ז, סי' קנב, עמ' תיב: הביאו רמ"ע בעשרה מאמרות מאמר כבוד חכמים חלק א' פרק כ"ג. בעשרה מאמרות אין מאמר בשם כבוד חכמים . אלא שבחות יאיר דפו"ר, פפד...
על ידי קאצ'קלה
ג' מאי 16, 2017 6:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו הספר מ"י?
תגובות: 3
צפיות: 159

Re: מיהו הספר מ"י?

ככל הידוע לי לא ראה בעל סדר הדורות את ספר חמ"י מימיו. מסתבר שיש טעות בציונו שבערכי הכנויים (והוא ספר שהטעות מצויה בו), יש לתקן "א"י ריש הלכות פורים", והכוונה לספר אור ישראל, פפד"א תס"ב, ריש הלכות פורים, דף קעט ע"ג.
על ידי קאצ'קלה
ב' מאי 15, 2017 4:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות הדג סילאקנט
תגובות: 6
צפיות: 129

Re: כשרות הדג סילאקנט

יישר כוח למגיבים. זה בדיוק מה שרציתי לדעת.
ורואה אני שגם ביכורי משה המצויין לעיל מביא את דברי מעדני יו"ט.
חן חן.
על ידי קאצ'קלה
ב' מאי 15, 2017 5:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות הדג סילאקנט
תגובות: 6
צפיות: 129

כשרות הדג סילאקנט

ראיתי באיזה ספר באידיש, שהדג הנקרא באנגלית Coelacanth (בגרמנית: Quastenflosser), הגם שיש לו סנפיר וקשקשת, טמא הוא ואסור באכילה, כיון שסנפיריו התחתונים הם בעצם 'רגליים', והרי דג זה בכלל חית הים.
סילאקנט.jpg
סילאקנט.jpg (428.18 KiB) נצפה 129 פעמים

האם יכול מישהו לציין מ"מ אודות מין זה או דומיו?
על ידי קאצ'קלה
א' מאי 14, 2017 8:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שתי שנים ומחצה
תגובות: 2
צפיות: 94

Re: שתי שנים ומחצה

מרדכי וינטרויב כתב:הדברים נפלאים יותר בכך שבמקורות ארץ ישראליים מופיע שלוש שנים ומחצה כציון לשנים מועטות, לעומת מקורות בבליים המונים שנתיים ומחצה. וראה כאן

יפה מאוד, ויישר כוחך. ועדיין לא הגענו בזה לידי מסקנא ודאית.
על ידי קאצ'קלה
א' מאי 14, 2017 6:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שתי שנים ומחצה
תגובות: 2
צפיות: 94

שתי שנים ומחצה

כמה פעמים נמצא לרז"ל שנקטו המספר "שתי שנים ומחצה". ועלה במחשבה להציע שלעתים אין הכוונה למספר זה דווקא, רק כמי שאומר "שנים מספר". לדוגמא, בעירובין יג ע"ב: תנו רבנן: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים: נוח ל...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 11, 2017 5:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יוחאי אביו של רבי שמעון היה תנא?
תגובות: 19
צפיות: 773

Re: האם יוחאי אביו של רבי שמעון היה תנא?

היה לי חבר בשם יוחאי ופעם אמרתי לו שזכור לי שרבי יוחאי אביו של רבי שמעון היה תנא ומוזכר בש"ס ואמר לי שהוא דווקא חיפש ולא מצא --- חשוב לציין לדברי האומר (ריב"ק ביחוסי/ערכי תנו"א) שכל תנא או אמורא שמוזכר בתוספת שם אביו (כגון פלוני בן פלוני ), סימן הוא שגם אביו היה חכם בתורה. כענין שאמר...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 11, 2017 5:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ירושה באחים מן האם
תגובות: 5
צפיות: 139

Re: ירושה באחים מן האם

כבר העיר רבינו בחיי על דברי האבן עזרא: ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו. פירש החכם ר' אברהם ז"ל: אחים מן האב או אחים מן האם, שכולן קודמין לאחי אביו ואין צריך לומר לאחי אמו. אבל רז"ל אמרו שמשפחת האם אינה קרויה משפחה, ואין אחי האם יורשין זה את זה אלא אחי האב, וא"כ אחי אביו קודמין לאחי...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 11, 2017 6:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אני חושד שהמיסיונרים הנוצרים פגעו בפירוש הטור על התורה
תגובות: 5
צפיות: 254

Re: אני חושד שהמיסיונרים הנוצרים פגעו בפירוש הטור על התורה

אני חושד שחלק מהכת"י הזה נגוע במיסיונרים נוצריים, (לא רק צנזורה פשוטה) פרשת ראה יג "ונתן אליך אות או מופת פי' הרמב"ן אות הוא סימן על דבר שיהיה אחר כן כגון שאומר דבר פלוני עתיד להיות וכשיבוא זה האות תאמינו כי אחריו יהיה כך וכך כמו לכן יתן ה' הוא לכם אות (ישעיה ז יד) שהאל עמנו ממה שראי...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 11, 2017 6:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה המקור לקריאת שם הבן על שם הסב?
תגובות: 23
צפיות: 749

Re: מה המקור לקריאת שם הבן על שם הסב?

שאלת תם: בספר היובלים יא טו (מהדורת כהנא), בדברו על תרח, כתוב לאמר: ובשנה השביעית לשבוע הזה ילדה לו בן ויקרא שמו אברם כשם אבי אמו כי מת והיא בתו טרם תהר לבן. מה זה "כשם אבי אמו כי מת"? האם יש בזה זכר לנוהג קדום לקרוא את שם הבן דווקא על שם הסב שכבר נפטר? ומה פירושו של הסיום "והיא בתו ט...
על ידי קאצ'קלה
ג' מאי 09, 2017 5:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יוחאי אביו של רבי שמעון היה תנא?
תגובות: 19
צפיות: 773

Re: התנא יוחאי!!

על מש"כ בהקדמת הזוהר "יוחאי חברנא", כבר דיבר המילזאהגי בזהרו (זהרי ראביה עמ' 19):
זהרי ראביה.JPG
זהרי ראביה.JPG (146.58 KiB) נצפה 376 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' מאי 09, 2017 6:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מומרים
תגובות: 41
צפיות: 2990

Re: ספרי מומרים

י. רבינוביץ כתב:האם מישהו יכול להצביע על ספר אחד של מומר/חילוני שהשתמשו בו חז"ל, ראשונים, אחרונים - - -

בעל סדר הדורות השתמש בספר 'מעריך המערכות' שחיבר פיליפ דה אקן שידוע עליו שהתנצר. שמו מלפנים בישראל 'מרדכי'.
גם הפמ"ג באגרותיו המליץ על ספר זה.
על ידי קאצ'קלה
ב' מאי 08, 2017 12:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'
תגובות: 4
צפיות: 159

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

עצם הענין קדום לבעל קיצור השל"ה - ר' שמואל וויטאל מביאו להגידו דוקא בשמונה עשרה כמדומני שבעל קיצור השל"ה מקור הראשון היה פעם על זה אשכול כבר כל זה ידוע לי, וכבר הדגשתי לעיל שכבר נכתב בעבר בענין זה בפורום. אינני מחפש כאן מקורות קדומים לסגולת אמירת הפסוקים - שהראשון הוא ככל הנראה ר' הירץ ש&...
על ידי קאצ'קלה
א' מאי 07, 2017 8:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'
תגובות: 4
צפיות: 159

פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

כבר נדון כמה פעמים בפורום ענין הפסוקים שיש מוסיפים בסוף תפילת העמידה לסגולה. אבל לא ראיתי שידונו בדבר הנוטריקון התמוה שבספר אליה רבה. לכן אני פותח כאן אשכול מיוחד לזה. בספר אליה רבה סי' קכב אות ג מובא: כתב ב"י טוב לומר פסוק אחד מן התורה או מנביאים או מכתובים קודם שאמר יהיו לרצון המתחיל בשמו וסי...
על ידי קאצ'קלה
ו' מאי 05, 2017 11:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות דף קה: אבדן - אבא יודן בבבלי וירושלמי
תגובות: 12
צפיות: 781

Re: יבמות דף קה: אבדן - אבא יודן בבבלי וירושלמי

הערתי נסבה רק על הקישור שרגילים לעשות בין מאמר רב יהודה בב"ק (ו:) אודות "תנא ירושלמי" (כגירסת רוב הדפוסים) ובין התלמוד הירושלמי, כאילו היינו הך. כי בפשטות כשרב יהודה אומר "תנא ירושלמאה" (כך בכתבי יד ובדפוס שונצינו) כוונתו לאיש ירושלים ממש, ולא לכל א"י כשימוש המאוחר בכי...
על ידי קאצ'קלה
ו' מאי 05, 2017 6:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסוקים מיוחדים לשמות אנשים
תגובות: 25
צפיות: 1183

Re: פסוקים מיוחדים לשמות אנשים

בנוגע פסוקים לכינויי שמות, דוגמת זעליג וכיו"ב, העירני חכם אחד מדברי רבי שמואל פייוויש כהנא בעל לקט שמואל ודרוש שמואל, בספרו שיר חנוכה, ויניציאה תנ"ד, דף ז ע"א: כל אדם יאמר כל יום פסוק אחד שמדבר בטוב, המתחיל כמו תחלת שמו ומסיים כמו סוף שמו, כמו שאני אומר: שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו...

עבור לחיפוש מתקדם