החיפוש הניב 1079 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ה' אפריל 26, 2018 4:23 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם קיימים חילופי אותיות דלי"ת וה"א?
תגובות: 1
צפיות: 20

Re: האם קיימים חילופי אותיות דלי"ת וה"א?

ידוע מספרי קבלה שאותיות לה"י של אלהי'ם מתחלפות באותיות הקודמות כד"ט [=אכדט"ם]. ראה למשל שער הכונות ענין ספירת העומר דרוש יב (דפוס ירושלים תרס"ב דף פז ע"א): "כי שם אכדט"ם נתחלק לשתי בחינות: ג' אותיות אמצעיות והם כד"ט הם בגימטריא ג"ל והם מתחלפים בשלש אותיות...
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר שכהן יהיה עני?
תגובות: 16
צפיות: 121

Re: אי אפשר שכהן יהיה עני?

תודה רבה לכולם, ותתברכו ממעון הברכות.
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 8:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תפילת ר"נ בן הקנה ביציאתו מביהמ"ד
תגובות: 1
צפיות: 35

Re: תפילת ר"נ בן הקנה ביציאתו מביהמ"ד

האוה"ח דיבר מזה בספרו חפץ ה':
חפץ יי.PDF
(253.59 KiB) הורד 6 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר שכהן יהיה עני?
תגובות: 16
צפיות: 121

Re: אי אפשר שכהן יהיה עני?

לכאורה יש להוכיח מגמ' (חולין דף קל"ד ע"ב) "והכהן הגדול מאחיו, שיהא גדול מאחיו בנוי בחכמה ובעושר, אחרים אומרים מנין שאם אין לו שאחיו הכהנים מגדלין אותו, תלמוד לומר והכהן הגדול מאחיו, גדלהו משל אחיו". הרי מוכח שיתכן שיהיה כהן הדיוט עני והתורה מצוה על הכה"ג "גדלהו משל אחי...
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 7:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר שכהן יהיה עני?
תגובות: 16
צפיות: 121

Re: אי אפשר שכהן יהיה עני?

מיכאל וויינשטאק כתב:אגב: מישהו יודע מה זה קאצ'קלע ובאיזה לשון הוא זה ?

נשמע כפרסית.
אולי כדאי לפתוח על זה אשכול נפרד.
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 7:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר שכהן יהיה עני?
תגובות: 16
צפיות: 121

Re: אי אפשר שכהן יהיה עני?

http://daf-yomi.com/forums/Message.aspx?id=11368 http://daf-yomi.com/forums/message.aspx?Id=11369 ייש"כ. דברי היוחסין והסדר הדורות היטב ידועים לי, אלא שכל יסודם בנוגע לר' חנינא בר חמא שהיה כהן - יסוד נופל הוא, כמ"ש שערי תורת בבל. אני מתמקד כאן על הראיה הספציפית הנזכרת, אודות 'עני וכהן לאו...
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 7:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר שכהן יהיה עני?
תגובות: 16
צפיות: 121

Re: אי אפשר שכהן יהיה עני?

יש גם אפשרות שלא רצה לקבל מתנות כהונה. השווה חולין קלג ע"א: "אמר אביי... משקל נמי לא שקילנא , לבר ממעלי יומא דכיפורי, לאחזוקי נפשאי בכהני". וכתבו התוספות: "משקל נמי לא שקילנא - שלא אקרא גרגרן ולא אגזול ממי שצריך יותר ממני אף על פי שגם הוא לא היה עשיר ". עכ"פ לא מצאתי הכ...
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 5:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר שכהן יהיה עני?
תגובות: 16
צפיות: 121

Re: אי אפשר שכהן יהיה עני?

מיכאל וויינשטאק כתב:לשאלתך אין לי להוסיף כעת
אבל מעניין לי לידע לאיזה סוגיא נוגע אם רחב''ד היה כהן או לא ?

תנחש.
לסוגיית תולדות התנאים.
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר שכהן יהיה עני?
תגובות: 16
צפיות: 121

אי אפשר שכהן יהיה עני?

ראיתי מי שמביא ראיה שר' חנינא בן דוסא לא היה כהן, מעובדת היותו עני. לדעת המחבר ההוא, אם היה רחב"ד כהן, הרי היה מקבל כ"ד מתנות כהונה ולא היה עני!
אבל לענ"ד אין הדברים מוכרחים.
האם יש ביד מי להביא סיוע או דחייה לראיה שכזו?
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 7:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נביא-מסית
תגובות: 1
צפיות: 269

Re: נביא-מסית

במנחת חינוך מצוה תקיח: והנה במתנבא בשם הקדוש ברוך הוא לעבוד עבודה זרה, עבר בלאו דנביא שקר, כמבואר בר"מ, דודאי משקר. אך כיון דהוי מסית גם כן, והוה ליה כמתחייב בשתי מיתות דנידון בחמורה, והוא סקילה , אף שהתרו בו מלאו דנביא השקר. ואם התרו בו משום מסית, מכל מקום מסית אינו צריך התראה, אם כן נידון בסק...
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 7:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 90
צפיות: 1216

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

חשדתי שמדובר בספר מנחת יהודה, לר' יהודה עפשטיין, שכן דרכו לעמוד על דברים כאלה. ואכן מצאתיו שם.
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 5:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: המשפט 'הכי גדול' 'הכי קטן'
תגובות: 6
צפיות: 145

Re: המשפט 'הכי גדול' 'הכי קטן'

בספר שמואל כתוב: מִן הַשְּׁלֹשָׁה הֲכִי נִכְבָּד.
רבי יונה אבן-ג'נאח בספר השרשים שרש כי, וכמוהו הרד"ק בספר השרשים שרש כי, מבארים שזאת המלה באה להדגיש את אמיתת הדבר, ודוגמתה: הֲכִי קָרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב.
ומכאן ההשתמשות במלה 'הכי' להכי גדול והכי קטן.
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 4:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א
תגובות: 30
צפיות: 1447

Re: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א - פרק א

לגבי הזכרת השם המלא - אם הייתי מעתיק כל הלשון כולל שנות חייו שבסוגריים (תקצ"ח-תרצ"ג), אולי היו מוצאים להגדיר גם את זה כ'מצחיק', אך לדעתי אין בכך שום חסרון, ואדרבה בספר המצטט מאות רבות של חכמים ומחברים מכל התקופות, יש תועלת גדולה בציון שמו המלא של החכם ותקופת חייו, וטרחתו של המחבר היא לעזר...
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 4:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: המשפט 'הכי גדול' 'הכי קטן'
תגובות: 6
צפיות: 145

Re: המשפט 'הכי גדול' 'הכי קטן'

'הגדול ביותר', או 'הגדול מכולם'.
על ידי קאצ'קלה
ד' אפריל 25, 2018 4:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי נדפס לראשונה מכתב הגה"ק רבי שמשון אסטרפלר הי"ד
תגובות: 4
צפיות: 273

Re: מתי נדפס לראשונה מכתב הגה"ק רבי שמשון אסטרפלר הי"ד

נראה כדבריך.
כן נראה מהפרטים שבמפעל הביבליוגרפיה. גם באוצר ההגדות לא מצאתי (בבדיקה שטחית כחותה על הגחלים) שיופיע מכתב זה בהגדה קדומה לזו. [אבל כדאי לבדוק שוב במתינות.]
על ידי קאצ'קלה
ג' אפריל 24, 2018 9:54 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: וכולן מתו בפרק אחד
תגובות: 25
צפיות: 1134

Re: וכולן מתו בפרק אחד

שאלה צדדית, שיתכן וכבר נדונה במקום אחר בפורום: כמה תלמידים היו לו לרבי עקיבא? במקורות מובא שנים עשר אלף זוגים, ומובא גם המספר הקטן יחסית שלש מאות. אבל ידענו שמספרים אלה כשהם מופיעים בספרות חז"ל פירושם בדרך כלל 'הרבה', ותו לא, בלשון הבאי. האם יתכן שהמדובר הוא במאה-מאתיים תלמידים בלבד? [יתכן שנקט...
על ידי קאצ'קלה
ג' אפריל 24, 2018 8:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ומזרעך לא תתן להעביר למולך
תגובות: 7
צפיות: 109

Re: ומזרעך לא תתן להעביר למולך

הנה ממדרש הבאור. ואולי כבר קדמוהו אחרים.
מדרש הבאור.JPG
מדרש הבאור.JPG (57 KiB) נצפה 87 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' אפריל 24, 2018 8:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 454
צפיות: 21471

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בן המלך כתב:איפה כתוב באחד המדרשים שהיו עשרה שמלכו בכל העולם כולו?

דומני שהוא בפרקי ר' אליעזר סביבות פרק יא (לא בדקתי כעת).
על ידי קאצ'קלה
ג' אפריל 24, 2018 7:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ולא תקיא הארץ אתכם
תגובות: 5
צפיות: 91

Re: ולא תקיא הארץ אתכם

ראה בספר באורים כבדו ה', קראקא שס"ד, פרשת אחרי.
הנה ראשית דבריו (הקושיא בלבד):
באורים כבדו יי.JPG
באורים כבדו יי.JPG (55.19 KiB) נצפה 88 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' אפריל 24, 2018 7:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פעם בתקל"ב שנה הרקיע נפתח ומה שאדם שואל - מקבל.
תגובות: 17
צפיות: 833

Re: פעם בתקל"ב שנה הרקיע נפתח ומה שאדם שואל - מקבל.

קו ירוק, במחילה, חד ברנש לא הסכים עמך. בכלל לא. ובעצם תמה אני, איך יתכן שמסורת זו נוצרית היא? הלא הם מאמינים - או רוצים להאמין - שישו נצלב תוך ארבעים שנה קודם לחורבן הבית, לטעמים ידועים! אם כן איך יתכן שהם יכתבו עליו שנצלב לסוף תקל"ב, כלומר בשנת ג'תשכ"ד (כ105 שנים קודם לחורבן; תאריך שיכול ...
על ידי קאצ'קלה
ג' אפריל 24, 2018 6:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האבן עזרא
תגובות: 13
צפיות: 873

Re: האבן עזרא

מענין לענין, ידועה האגדה המוזרה על ר' אברהם אבן-עזרא שכמעט ונהרג על ידי הנוצרים כקרבן.
אבן עזרא וישו הנוצרי.pdf
(34.71 KiB) הורד 13 פעמים

לפני שנים רבות תמהתי: היאך יתכן שסיפור עסיסי כמו זה אינו מופיע בספר שלשלת הקבלה, המשמש ככל-בו לאגדות זרות?
עד שמצאתיו בשלשלת הקבלה כת"י, כמובא בקובץ המצורף.
על ידי קאצ'קלה
ב' אפריל 23, 2018 8:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 663

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

נראה אפוא שהצדק עם מלבב.
ומה עם מהר"ל? האם הוא כן התכוון למה שלמד ר' עזריאל מדבריו?
על ידי קאצ'קלה
ב' אפריל 23, 2018 5:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 663

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

מלבב כתב:האם יש מקור למה שהמחב"ת אומרים, שנשים הם יותר נעלים מגברים, ולכן הם לא צריכים כ"כ הרבה מצוות, וכן למה שאומר הרב עזריאל טואבר שנשים הם כבר שלמות והם לא צריכים תיקון, והם באים רק להשלים ולתקן את בעליהם.

חשוב לראות את דברי ר' עזריאל עצמו:
פרקי מחשבה הבית היהודי.JPG
פרקי מחשבה הבית היהודי.JPG (251.71 KiB) נצפה 491 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ב' אפריל 23, 2018 2:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 454
צפיות: 21471

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרומי כתב:מה שהובא בשם 'זקן מלא חכמה' נראה דוחק, כי לא מסתבר שבאותה תקופה פשוטי העם הלכו ללא זקן...

ודאי שאין כאן 'פירוש' לסיפור, אלא שכך "היו אומרים בדרך צחות לפרש את דברי ספר חסידים", ולא יותר. ושוב אין כאן דוחק.
על ידי קאצ'קלה
ב' אפריל 23, 2018 7:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אמורא ששמו סבריו
תגובות: 13
צפיות: 267

Re: אמורא ששמו סבריו

שמואל דוד כתב:עכשיו ראיתי בספר זבחי אפרים שכתב שסברין הוא מלשון רבנן סבוראי

דברי הזבחי אפרים כאן אינם יותר מהשערה בעלמא.
על ידי קאצ'קלה
ב' אפריל 23, 2018 7:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אמורא ששמו סבריו
תגובות: 13
צפיות: 267

Re: אמורא ששמו סבריו

בקרו טלה כתב:ספר יוחסין - מאמר שני - אות היו"ד
ר' יצחק סכריין מתקיף על ר' יוסי בר בון. (בנו' שלפנינו רבי יצחק בר סבריו מתקיף על רבי יוסי בר אבין זבחים פרק א' ט. יעב"ץ.)

בחמשה כת"י ששרדו מקטע זה של ספר יוחסין, ישנם כמה גירסאות בדבר שמו. הצד השוה שבהם, שבאף אחד מהם לא נמצא "סכריין".
על ידי קאצ'קלה
א' אפריל 22, 2018 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון
תגובות: 27
צפיות: 398

Re: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון

ראה שו"ת רב פעלים - סוד ישרים חלק ב סי' ב: וכאשר שמתי עיני לראות בגוף התשובות המזהירות שבספר הנז' נזדמן לפני תחלה תשובה ז' ועיינתי בה היטב, ושם ראיתי שנשאל מעכ"ת באלמנה, אם תנשא לאחר אם תחזור בתחיית המתים לבעלה הראשון או תהיה לשני , והגאון השואל חקר בזה, אם תחזור לראשון איך יכון זה ע"...
על ידי קאצ'קלה
א' אפריל 22, 2018 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון
תגובות: 27
צפיות: 398

Re: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון

דרומי כתב:לא הבנתי.

הוא מחפש מקור לזה שאומרים "שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון".
מה לא מובן?
על ידי קאצ'קלה
א' אפריל 22, 2018 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת חומר: פפוס בן יהודה ויהודה בן פפוס
תגובות: 13
צפיות: 253

Re: בקשת חומר: פפוס בן יהודה ויהודה בן פפוס

מ"מ לפי שני הכ"י האלו אין מקור לגרסה הנפוצה כיום (ברוב המהדורות) "ובן פפוס", אלא למרבה "וכן פפוס", שזה בעצם הרבה יותר הגיוני. ספר יוחסין הנפוץ כיום, נדפס על פי מהדורת צ' פיליפובסקי, שההדיר את הספר באנגליה בשנת תרי"ז, על פי כת"י אוקספורד א' הנ"ל. אבל לא ע...
על ידי קאצ'קלה
א' אפריל 22, 2018 8:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת חומר: פפוס בן יהודה ויהודה בן פפוס
תגובות: 13
צפיות: 253

Re: בקשת חומר: פפוס בן יהודה ויהודה בן פפוס

מכיון שאין לי שום מושג בכ"י, אודה לך אם תוכל לבדוק לי את הציטוט הבא (הנוגעים לנ"ל) מתוך ספר היוחסין, איך הוא בכ"י השונים. ספר יוחסין מאמר ראשון ד"ה "ורבי צדוק ור' אלעזר בנו" "וכן קורא בתורה כמו שאמר ר' יוסי בן קסמא לר' חנינא בן תרדיון ובן פפוס החכם לר' עקיבא"...
על ידי קאצ'קלה
א' אפריל 22, 2018 7:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 454
צפיות: 21471

Re: מי הוא שהיה מנקה את בית הכנסת עם זקנו?

הנה מה שרשמתי לעצמי בקובץ שמועות ששמעתי מפי זקן מלא חכמה:
שמועות.JPG
שמועות.JPG (111.6 KiB) נצפה 214 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' אפריל 22, 2018 7:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בני חו"ל מאחרים בפרשה אחת
תגובות: 5
צפיות: 173

Re: בני חו"ל מאחרים בפרשה אחת

קטע מעלון ממשקה ישראל:
ממשקה ישראל.JPG
ממשקה ישראל.JPG (137.25 KiB) נצפה 164 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' אפריל 22, 2018 5:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת חומר: פפוס בן יהודה ויהודה בן פפוס
תגובות: 13
צפיות: 253

Re: בקשת חומר: פפוס בן יהודה ויהודה בן פפוס

כך הגירסא גם ב: ספר יוחסין מאמר ראשון אלף בית אות הפ"א פפוס בן יהודה. בזמן ר' עקיבא חכם גדול בבריתא והיה טוב לישראל בעבורו. ובפ' חלק תנא משום פפוס שני דרשות והוא בסוף ברכות כשמת ר' עקיבא, ואין זה פפוס שהזכיר ר' אליעזר המכונה לאביו של הנוצרי הנזכר בסוף גיטין ובשבת. ובבריתא יש ר' פדת הזקן אביו ש...
על ידי קאצ'קלה
א' אפריל 22, 2018 5:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת חומר: פפוס בן יהודה ויהודה בן פפוס
תגובות: 13
צפיות: 253

Re: בקשת חומר: פפוס בן יהודה ויהודה בן פפוס

בינוני, רואה אני שהגעת למקורות חשובים בנושא. יש לי להוסיף, כי בספר יוחסין (שהבאת), שמות התנאים, אות פ, נדפס ערך פפוס בן יהודה, וברצף אחד מובא ערך ר' פדת הזקן (והם כמובן שני ערכים נפרדים). שוב מביא את הסיפור אודות רבן גמליאל ור' יהושע שראו את פפוס בן יהודה. כך נדפס ביוחסין דפו"ר: יוחסין דפוס קוש...
על ידי קאצ'קלה
ו' אפריל 20, 2018 10:33 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: דברי נוב''י בספירת ימי זיבה
תגובות: 4
צפיות: 122

Re: דברי נוב''י בספירת ימי זיבה

בעצם אי אפשר לתלות כל כך את חג השבועות בספירת העומר, כיון שכתוב בו "חקת עולם לדרתיכם" (ויקרא כג כא), ללמד שגם כאשר אין חיוב מן התורה לספור ספירת העומר יש חיוב שביתה ממלאכה וקריאת מקרא קודש ביום זה, כמבואר בשו"ת ראשית בכורים חלק ב סי' ד (עמ' קכו במהדורת צילום). אם כן אין לדמותו לספירת ...
על ידי קאצ'קלה
ו' אפריל 20, 2018 7:57 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: דברי נוב''י בספירת ימי זיבה
תגובות: 4
צפיות: 122

Re: דברי נוב''י בספירת ימי זיבה

אני ממש לא בענין זה, וגם לא ראיתי את דברי הנו"ב בפנים. אבל בפשטות יש לחלק בין ספירה המוטלת על כלל ישראל, שהם גוררים על ידי ספירה זו את חג השבועות, והחג חל גם על היחיד שלא ספר. משא"כ בספירת הנקיים.
על ידי קאצ'קלה
ו' אפריל 20, 2018 7:53 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מנין - ספירה
תגובות: 3
צפיות: 88

Re: מנין - ספירה

הנה הקטע:
התורה והמצוה.PDF
(466.65 KiB) הורד 7 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ו' אפריל 20, 2018 7:26 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מנין - ספירה
תגובות: 3
צפיות: 88

Re: מנין - ספירה

ראה התורה והמצוה להמלבי"ם פרשת כי תצא כה ב ד"ה במספר.
על ידי קאצ'קלה
ו' אפריל 20, 2018 7:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערה בשמואל ב פרק א פסוק ב
תגובות: 8
צפיות: 162

Re: הערה בשמואל ב פרק א פסוק ב

הנה הקטע:
סדר הדורות.JPG
סדר הדורות.JPG (151.01 KiB) נצפה 157 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ו' אפריל 20, 2018 6:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערה בשמואל ב פרק א פסוק ב
תגובות: 8
צפיות: 162

Re: הערה בשמואל ב פרק א פסוק ב

ראה סדר הדורות חלק א שנת ב'תתפ"ב.

עבור לחיפוש מתקדם