החיפוש הניב 2561 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מחולת המחנים
ה' נובמבר 08, 2018 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 57
צפיות: 1701

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

שו"ע יו"ד סי' של"ו ס"ד "אין מבקרין החולה בג' שעות ראשונות של יום וכו', ולא בג' שעות אחרונות של יום וכו'", ולא ראינו מי שנוהג לחוש לזה.
על ידי מחולת המחנים
ה' נובמבר 08, 2018 1:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 144
צפיות: 11728

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

כנס ארגון "פרחי הדגל" בחודש תשרי ש"ז, האירוע הציבורי האחרון בו הוא השתתף. שאלתי את הרב נפתלי פרוש יו"ר פרחי הדגל, כיצד הסכים לבוא עם חולשתו הגדולה ודאגתו מהניתוח. ואמר כי הגר"ל אכן אמר לו כי אין לו כח כלל, אולם הוא אינו יכול לוותר על המחזה של רבבת ילדי ישראל קוראים בצוותא ש...
על ידי מחולת המחנים
ג' נובמבר 06, 2018 2:03 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: והשלך טימוי או טימוס?
תגובות: 13
צפיות: 382

Re: והשלך טימוי או טימוס?

טימוי סאבים, אולי הכוונה חטאים טמונים, מלשון הכתוב (איוב יח, ג) "נטמינו בעיניכם", או כפירוש רש"י שם חטאים סתומים, מלשון התרגום בפרשתן "טמונין פלשתאי" תרגום של "סתמום פלשתים" (בראשית כו, טו), וכדבריו "ואין יסוד בתיבה זו זולתי ט' מ'".
על ידי מחולת המחנים
ב' נובמבר 05, 2018 1:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לשמועה בשם ר"י בכ"ר דוד
תגובות: 31
צפיות: 2212

Re: מקור לשמועה בשם ר"י בכ"ר דוד

האם נכון לומר שהספרים היחידים מחכמי תורכיה ויוון שנדפסו בארצות אשכנז הם: מחנ"א, משל"מ, דברי אמת ושעה"מ? כוונתך כנראה בעיקר לספרים יותר למדניים, כי הכנה"ג נדפס גם באשכנז, וכמו"כ ספרי רבי אליהו הכהן (שבט מוסר, מעיל צדקה, מדרש תלפיות), ומן המוקדמים יותר שו"ת מהרשד"ם ...
על ידי מחולת המחנים
ש' נובמבר 03, 2018 11:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כוס תנחומים לידידינו 'חד ברנש' על פטירת אביו
תגובות: 43
צפיות: 2237

Re: כוס תנחומים לידידינו 'חד ברנש' על פטירת אביו

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
על ידי מחולת המחנים
ב' אוקטובר 29, 2018 1:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 255
צפיות: 35302

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

תם מה הוא אומר כתב:להוסיף את ספר "מנוחה וקדושה" תלמיד של ר"ח ואלזי'ן שהושמטו ממנו קטעים "ע"פ דעת גדולי התורה" ככתוב בדברי המהדירים למהדו"ח,
ונדמה לי שכבר נידון כאן בעבר (?!)

viewtopic.php?p=113886#p113886
על ידי מחולת המחנים
א' אוקטובר 28, 2018 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הודעת סך שנות חיי הנפטר
תגובות: 7
צפיות: 372

Re: הודעת סך שנות חיי הנפטר

הרב ח"ב האם המקור שבידך אומר שאברהם אבינו בהספדו הזכיר את מנין שנותיה של שרה, ודרשינן סמוכין "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים וגו', ותמת שרה וגו' ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה".
על ידי מחולת המחנים
ב' אוקטובר 22, 2018 1:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל
תגובות: 115
צפיות: 12050

Re: הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל

חבל להתווכח על המציאות, הגר"ח היה אומר זאת פעמים רבות בלכתו לקבר רחל, ויש על כך עדים רבים, ניתן לשאול אף את בניו הגאונים שליט"א ותלמידיו ובני משפחתו. ישנם כאלו שהסגנון אינו ערב לאוזנם ולכן קשה להם לקבל סגנון דיבור כזה, בדור האינסטנט של היום הדברים אינם ערבים לאוזנים ויש שלא הורגלו לזאת, אב...
על ידי מחולת המחנים
ה' אוקטובר 18, 2018 11:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד
תגובות: 47
צפיות: 2793

Re: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד

האם יש מקור בחז"ל או בפוסקים שעיקר הלימוד הוא כדי ללמד? המהר"ל בדרך חיים פ"ו במ"ח דברים שהתורה נקנית בהם (מ"ד-מ"ה) כתב "כי אין היחיד ראוי אל התורה למעלתה, ולפיכך עיקר לימוד התורה ללמד אותה לאחרים". ובנתיבות עולם נתיב התורה פ"ח כתב: "כבר התבאר שעיקר ...
על ידי מחולת המחנים
ד' אוקטובר 17, 2018 4:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד
תגובות: 47
צפיות: 2793

Re: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד

גם עיקר לימוד התורה הוא כדי ללמדה לאחרים, וכמו שאנו מתפללים "ללמוד וללמד". באבות: רבי ישמעאל בנו אומר הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד, והלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות. בודאי שאחרי הלימוד יש תכלית שהוא המעשה, כמו שאמרו "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה&q...
על ידי מחולת המחנים
ד' אוקטובר 17, 2018 4:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד
תגובות: 47
צפיות: 2793

Re: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד

גם עיקר לימוד התורה הוא כדי ללמדה לאחרים, וכמו שאנו מתפללים "ללמוד וללמד".
על ידי מחולת המחנים
ד' אוקטובר 17, 2018 1:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 34
צפיות: 2154

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

בשיחות מוסר להגר"ח שמואלביץ (מהדו"ח עמ' תי"ט) ביאר זאת כי הצדיקים מתייראים שמא חיו כל חייהם בטעות וחשבו כי זוהי דרך האמת, (וכן ראיתי מביאים בשם רבי חיים ויטאל). ובזה ביאר שם את חששו של שמואל הנביא, והביא עוד כמה וכמה ראיות לזה, יעוי"ש. מה הכוונה שמא חיו כל חייהם בטעות וחשבו כי כ...
על ידי מחולת המחנים
ב' אוקטובר 15, 2018 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 57
צפיות: 1701

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

שהתה עשר שנים בלא ולד, עיין כאן אשכול ארוך viewtopic.php?p=322160#p322160, וע"ע שה"ש רבה (א, לא) עה"כ "נגילה ונשמחה בך" מעשה ברשב"י.
על ידי מחולת המחנים
א' אוקטובר 14, 2018 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 57
צפיות: 1701

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

יש ברכות שכתובות בשו"ע שישנם רבים שנוהגים שלא לאומרן, ברכת המפיל, אשר יצר אתכם בדין בביה"ק, ברכת הנותן ריח טוב בפירות, ועוד מברכות הראיה.
על ידי מחולת המחנים
ג' אוקטובר 09, 2018 11:39 pm
פורום: עזר אחים
נושא: להעביר תוכנת אנטי וירוס למי שאינו מחובר לרשת
תגובות: 4
צפיות: 400

להעביר תוכנת אנטי וירוס למי שאינו מחובר לרשת

האם ישנה אפשרות להעביר תוכנת אנטי וירוס לאחד שאינו מחובר לרשת ויש לו גישה רק למייל וג'מבו מייל.

אני רוצה להעביר לו תוכנת אנטי וירוס avast.

בתודה מראש לכל עזרה.
על ידי מחולת המחנים
א' אוקטובר 07, 2018 4:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי
תגובות: 100
צפיות: 2272

Re: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי

האם אין פסיפסים עתיקים בהם מופיעים ספרי תורה, ומהם יהיה ניתן להוכיח כיצד נראו ספרי התורה בתקופות הקדומות.
על ידי מחולת המחנים
ה' אוקטובר 04, 2018 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי
תגובות: 100
צפיות: 2272

Re: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי

קצת קשה להביא ראיה ממנהגי השומרונים, היות שהם עברו רדיפות קשות מצד המושלים המוסלמים שהביאו עד כמעט לכליונם המוחלט, יתכן שבמהלך השנים והרדיפות שהם עברו נשתכחה אצלם צורת הספר שלהם והם העתיקו מצורת ספרי התורה של היהודים הספרדים דרי הארץ.
על ידי מחולת המחנים
ד' אוקטובר 03, 2018 8:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7405
צפיות: 704502

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

נראה כמו בעל החלקת יהושע מביאלא.
על ידי מחולת המחנים
ג' אוקטובר 02, 2018 6:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 146
צפיות: 16860

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

עמקן כתב:והגרמ"ס לא התפעל מזה כלל, ואמר לי שהגרי"ד נפסל אצלו מזמן.

אוכל לכתוב מה שבעיני ראיתי באחד מימי הפסח שהיתה מונחת על שולחנו של הגרמ"ס הגדה של פסח מהגרי"ד, וזאת לעיני רבים.
על ידי מחולת המחנים
ד' ספטמבר 19, 2018 11:08 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 92
צפיות: 3167

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

תודה לכל המעוררים ובפרט להרב פ"ת, בדקתי עכשיו את הסכך קיינעס ומצאתי כמה וכמה כיני ספרים.

האם מישהו כאן ניסה את העצה של הרב ויא לשטוף את הסכך במים חמים? ומהי התוצאה?

בתודה מראש לעונים.
על ידי מחולת המחנים
ב' ספטמבר 17, 2018 3:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מבני בניו של ש"ץ שר"י לימדו תורה?
תגובות: 14
צפיות: 1004

Re: מבני בניו של ש"ץ שר"י לימדו תורה?

היה ע"כ מאמר לאחרונה בבלוג של הספריה הלאומית לאור כתב יד שהגיע לספריה מחד מבני המשפחה. פנטילאט כתב מאמרו לאור המאמר הנ"ל וציטט ממנה את הכת"י, אבל לא הביא קישור או העתקה מהמאמר המקורי. איפה אפשר לקרות את המאמר מהספריה הלאומית? http://blog.nli.org.il/shem_tov_zvi/ כל הענין נראה יותר כמ...
על ידי מחולת המחנים
ו' ספטמבר 14, 2018 1:12 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7405
צפיות: 704502

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

התמונה צולמה בירושלים.

מי האיש.jpg
מי האיש.jpg (86.87 KiB) נצפה 3019 פעמים
על ידי מחולת המחנים
ד' ספטמבר 12, 2018 2:53 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות
תגובות: 21
צפיות: 1179

Re: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות

ירושלמי תענית פ"ב ה"א "ויקראו אל אלקים בחזקה - מהו בחזקה אר"ש בן חלפותא חציפא נצח לכשירא, כל שכן לטובתו של עולם", רמב"ן שמות יג, טז "וזו כוונתם במה שאמרו ז"ל בירושלמי (תענית פ"ב ה"א) ויקראו אל אלקים בחזקה (יונה ג ח) מכאן אתה למד שתפלה צריכה קול חציפא...
על ידי מחולת המחנים
ג' ספטמבר 04, 2018 3:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: איך להודות על הרע?
תגובות: 28
צפיות: 4461

Re: איך להודות על הרע?

שבע כתב:האם תוכל להצביע איפה מופיע פירוש זה בספרי מוהר''ן?

ליקוטי מוהר"ן חלק א תורה מב
וַיַּרְא בַּצַּר לָהֶם בְּשָׁמְעוֹ אֶת רִנָּתָם וְכוּ', הִנֵּה עַל יְדֵי נְגִינָה, נִמְתָּקִין הַדִּינִין

ועיין ספר המדות ערך ישועה.
על ידי מחולת המחנים
א' ספטמבר 02, 2018 1:49 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים
תגובות: 215
צפיות: 31447

Re: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים

בתמונה האחרונה שהעלה הרב חלמישצור נראים מימין לשמאל: כנראה רבי נפתלי הלברשטאם מטשאקאווע, רבי ישראל משה דושינסקיא, רבי משה אריה פריינד, בעל המנחת יצחק.
על ידי מחולת המחנים
ו' אוגוסט 31, 2018 2:28 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: איך להודות על הרע?
תגובות: 28
צפיות: 4461

Re: איך להודות על הרע?

בבית פרשיסחא (הרר"ב, חידושי הרי"ם, ישמח ישראל מאלכסנדר, ודברי ישראל ממודז'יץ) היו דורשים על הפסוק בתהלים (קו, מד) "וירא בצר להם בשמעו את רנתם", אימתי הקב"ה רואה בצרתם של ישראל, כשהם מהללים ומודים על הצרה (מלשון רנה), ואז הם זוכים לישועה, וכן נמצא פירוש זה בליקוטי מוהר"ן...
על ידי מחולת המחנים
ד' אוגוסט 29, 2018 6:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קבלת ייסורים בשמחה - האם ממעטת את כפרת העוונות?
תגובות: 14
צפיות: 745

Re: קבלת ייסורים בשמחה - האם ממעטת את כפרת העוונות?

לכאורה תכלית היסורים אינה הצער אלא הפשפוש במעשיו וההכנעה להקב"ה. ואיתא בגמ' (ברכות דף ה' ע"א) "אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין שנאמר וה' חפץ דכאו החלי, יכול אפילו לא קבלם מאהבה, תלמוד לומר אם תשים אשם נפשו מה אשם לדעת אף יסורין לדעת, ואם קבלם מה שכ...
על ידי מחולת המחנים
ד' אוגוסט 29, 2018 6:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 720
צפיות: 64945

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ברכה לאירוסיו של הגה"צ רבי שריה זצוק"ל בבטאון 'החומה' של נטו"ק, על החתום חבריו, ביניהם: הג"ר יעקב וולפא שליט"א מראשי ישיבת אשקלון מלפנים (חתן הרב אריה מלכיאל פרידמן מקובנה וגיסם של הגר"ש קוטלר והגר"ח סרנא), הגאון רבי יהודה רבינוביץ זצ"ל בעל כרם חמד, רבי מרדכי ...
על ידי מחולת המחנים
ג' אוגוסט 28, 2018 9:41 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: איך להודות על הרע?
תגובות: 28
צפיות: 4461

Re: Re:

במסתרים כתב:
מחולת המחנים כתב:
במסתרים כתב:
מחולת המחנים כתב:אודך כי עניתני ותהי לי לישועה.

איך הגיע כאן פסוק זה

עיין מדרש שוח"ט שם, (והיא הגמ' בנדה דלעיל).

דרשו עניתני מלשון עינוי?

כן.
וכמו שכתוב "אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני" וכן פירש המלבי"ם על אתר.
על ידי מחולת המחנים
ו' אוגוסט 24, 2018 1:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 720
צפיות: 64945

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ואם כבר בענייני הקדשות... הנה הקדשה שרשם לו מורו ר' שמואל ברבי מנחם דון יחיא בריגא בעלותו לארץ בשנת תרצ"ד בהיותו בן שמונה שנים. (חיפשתי מעט על האיש ולא מצאתי, מן הסתם היא העולה על מוקדה עם כל יהודי ריגה הי"ד) הקדשה לרבינו בעת עלותו ארצה בהיותו בן שמונה מאת מורו.jpg כנראה שהוא המופיע בעץ מ...
על ידי מחולת המחנים
ה' אוגוסט 23, 2018 5:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בניית ערים כדי "להחזיק המלכות"
תגובות: 7
צפיות: 311

Re: בניית ערים כדי "להחזיק המלכות"

אולי דברי הימים ב יד ה-ו "ויבן ערי מצורה ביהודה כי שקטה הארץ ואין עמו מלחמה בשנים האלה כי הניח ה' לו, ויאמר ליהודה נבנה את הערים האלה ונסב חומה ומגדלים דלתים ובריחים עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את ה' אלקינו דרשנו וינח לנו מסביב ויבנו ויצליחו".
על ידי מחולת המחנים
ה' אוגוסט 23, 2018 1:40 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: איך להודות על הרע?
תגובות: 28
צפיות: 4461

Re: Re:

במסתרים כתב:
מחולת המחנים כתב:אודך כי עניתני ותהי לי לישועה.

איך הגיע כאן פסוק זה

עיין מדרש שוח"ט שם, (והיא הגמ' בנדה דלעיל).
על ידי מחולת המחנים
ה' אוגוסט 23, 2018 1:11 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: איך להודות על הרע?
תגובות: 28
צפיות: 4461

Re: איך להודות על הרע?

אודך כי עניתני ותהי לי לישועה. אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני, עיין נדה דף ל"א ע"א. ברכות דף ס' ע"ב, "על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת, אמר רבא לא נצרכא אלא לקבולינהו בשמחה". רמב"ם פ"י מהל' ברכות ה"ג "וחייב אדם לברך על הרעה בטוב נפש כדרך שמברך על ה...
על ידי מחולת המחנים
ב' אוגוסט 20, 2018 7:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שמעון שקופ
תגובות: 92
צפיות: 12277

Re: רבי שמעון שקופ

מחולת המחנים כתב:האם ידוע אם ר' אברהם שקאפ הנזכר כאן עודנו חי?

ר' אברהם הנז' היה מתלמידי ישיבת מיר ואח"כ ר"מ בישיבת קמניץ בארה"ב.

ברוך דיין האמת, הבוקר נפטרה אלמנתו מרת דינה שקאפ ע"ה בזקנה מופלגת, סבלה הרבה בחייה והחזיקה באמונת איתן.
על ידי מחולת המחנים
א' אוגוסט 19, 2018 2:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים
תגובות: 215
צפיות: 31447

Re: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים

מתפעל כתב:איפה זה כאן ומי נראה משמאל הגאון ר' פנחס?


22.jpg

תמונה מוכרת של רבי פנחס עפשטיין על מדרגות בית הכנסת של קיבוץ חפץ חיים, (נראה כך פחות או יותר גם היום), יחד עם בעלי מאפיית המצות כהן הלפרין כשהגיע לצורך מצה שמורה.

התמונה מופיעה גם בספר 'לעבדה ולשמרה' של גב' מרקוס לתולדות קיבוץ חפץ חיים.
על ידי מחולת המחנים
ו' אוגוסט 17, 2018 3:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קול התור
תגובות: 178
צפיות: 22155

Re: קול התור

אכן לא הבאתי את המכתב אלא כדי להראות שהדיון אינו אמור להיות על מהימנות הנוסח של 'קול התור', וכמו שכתבת כי רוב הדעות מודים שקול התור איננו אותנטי, אולם מכל מקום מה שחשוב הוא האם רוח הדברים המובעת בקול התור יש בה ממש, או מדויק יותר: הויכוח בין פרופ' ישראל ברטל וד"ר אריה מורגנשטרן בקשר למניעיה של ...
על ידי מחולת המחנים
ו' אוגוסט 17, 2018 12:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קול התור
תגובות: 178
צפיות: 22155

Re: קול התור

הודאת בעל דין?

מכתב הג"ר יעקב פינחס געווירץ שליט"א רב ביהמ"ד ותיקין בבארא פארק, נכד למשפחת רבלין, נדפס בבטאון 'החומה' סיון תשנ"ב (כרך לז-מ).

קול התור.jpg
קול התור.jpg (128.67 KiB) נצפה 1287 פעמים
על ידי מחולת המחנים
ב' אוגוסט 06, 2018 1:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?
תגובות: 32
צפיות: 1958

Re: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?

לגבי שכם ראה מהודעה זו ואילך
viewtopic.php?p=38337#p38337
על ידי מחולת המחנים
ד' יולי 25, 2018 12:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 720
צפיות: 64945

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

איש_ספר כתב:אודה למי שיעלה את העמוד עם החזו"א כתמונה.

חזון איש.jpg
חזון איש.jpg (566.08 KiB) נצפה 2734 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם