החיפוש הניב 2620 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מחולת המחנים
ה' פברואר 21, 2019 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 110
צפיות: 5756

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

היכן הגר''מ שטרנבוך? בקצה התמונה משמאל? (ליד הנער עם האפודה?) אכן. והשלישי מימין בתמונה השניה הוא ככה"נ הגרי"ט ווייס. מכל מקום עד שנות הכ' עדיין היו באגו"י זרמים שקצת נטו להשקפת העדה החרדית, ובפרט באירופה, והיו מחברי מועצגה"ת של אגו"י כדוגמת הדעת סופר מפרעשבורג ורבי אברהם י...
על ידי מחולת המחנים
ה' פברואר 14, 2019 1:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חלקו של הרצי"ה בספר צבי לצדיק
תגובות: 2
צפיות: 167

Re: חלקו של הרצי"ה בספר צבי לצדיק

הספר 'צבי לצדיק' נדפס לראשונה בשנת תרס"ז, ובו נדפסו תולדותיו של רבי צבי מיכל שפירא ע"י הגרימ"ח, בשעה זו היה הרצי"ה בן שש עשרה שנה, וקשה לומר שהיה לו אז חלק בעריכת התולדות. יתכן שבמהדורה שנדפסה שוב בשנת תשי"ד היה להרצי"ה חלק בעריכת התולדות, צריך לבדוק אם ישנם שינויים בין...
על ידי מחולת המחנים
ו' פברואר 08, 2019 2:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 2102

Re: הישגים או עמל

תוס' יו"ט אבות פ"ד מ"י "ואם עמלת בתורה. ויגעת וטרחת בה יש שכר הרבה וכו' כי השכר לפי ריבוי העמל והטורח לא לפי ריבוי הלמוד . ולכן לא אמר ואם למדת אלא ואם עמלת כי הכל תלוי בעמל אחד המרבה ואחד הממעיט . סיוע לזה מתני' (דסוף פרק ה') דקתני לפום צערא אגרא. מדרש שמואל בשם הר"י לירמא&...
על ידי מחולת המחנים
ו' פברואר 08, 2019 12:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1730
צפיות: 106482

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כמדומני שיש מקורות על כך שהיגיעה והעמל בלימוד התורה התחילו בעיקר לאחר שבירת הלוחות. כוונתך לכאורה למה שאמרו חז"ל (עירובין דף נ"ד ע"ב) "אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל". מ"מ כוונתי לעמל והיגיעה בתורה על כל סוגיה, האם יש מקור שהוא ג"כ משום גזירת...
על ידי מחולת המחנים
ה' פברואר 07, 2019 11:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 2102

Re: הישגים או עמל

ובהחלט תהיינה לכולנו הפתעות גדולות. עליונים למטה ותחתונים למעלה. אין לנו כל דרך לדעת. פסחים נ. - כי הא דרב יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד כי הדר אמר ליה אבוה מאי חזית אמר ליה עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה אמר לו בני עולם ברור ראית ואנן היכי התם כי היכי דאיתו אנן הכא הכי איתי...
על ידי מחולת המחנים
ה' פברואר 07, 2019 12:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1730
צפיות: 106482

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם יש מקור בחז"ל או בראשונים שגזירת 'בזעת אפיך תאכל לחם' שנתקלל בה אדם הראשון חלה גם על לימוד התורה, (לכו לחמו בלחמי וכו').

בתודה מראש לעונים.
על ידי מחולת המחנים
א' פברואר 03, 2019 3:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 166
צפיות: 10650

Re: ספרי הלכה ומנהג בדרך החסידות.

לשאלת פותח האשכול: משמרת שלום - קוידנוב, מנהג ישראל תורה, פסקי תשובות.
על ידי מחולת המחנים
א' פברואר 03, 2019 2:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1730
צפיות: 106482

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:היכן הרמב"ם כותב שהעוה"ז הוא "נוה התלאות"??
ייש"כ למסייעים.

viewtopic.php?p=190370#p190370
על ידי מחולת המחנים
ד' ינואר 30, 2019 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התורה השוותה בהרבה מקומות לכלה
תגובות: 3
צפיות: 144

Re: התורה השוותה בהרבה מקומות לכלה

שמות לא, יח - "ויתן אל משה ככלתו לדבר עמו" - פירש רש"י: ככלתו כתיב חסר, שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחתן, שלא היה יכול ללמוד כולה בזמן מועט כזה, דבר אחר מה כלה מתקשטת בכ"ד קשוטין, הן האמורים בספר ישעיהו, אף ת"ח צריך להיות בקי בכ"ד ספרים". ועיין שם במדרש רבה ותנחומא ש...
על ידי מחולת המחנים
ד' ינואר 30, 2019 4:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ הלכתי מאור יעקב
תגובות: 31
צפיות: 3867

Re: קובץ הלכתי מאור יעקב

אגב אורחא, האם יש ענין לעשות חתונה מחוץ לירושלים כדי שיהיה אפשר להרבות בכלי זמר? ז"ל מהרי"ל (מנהגים) הלכות עירובי חצירות - וספר לנו מעשה שאירע לפניו אשר מתה מושלת המדינה ולכבודה צוה המושל שלא לנגן בכל המדינה אותה השנה בשום כלי שיר. ואירע להיות נישואין בישוב א' תחת ממשלתו תוך אותה השנה, וש...
על ידי מחולת המחנים
ד' ינואר 23, 2019 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תקיעה בשופר או בחצוצרה כזימון לבית הדין
תגובות: 3
צפיות: 199

Re: תקיעה בשופר או בחצוצרה כזימון לבית הדין

מצאנו בדיני נפשות בפרק נגמר הדין (סנהדרין דף מ"ג ע"א) "וכרוז יוצא לפניו, איש פלוני בן פלוני יוצא ליסקל על שעבר עבירה פלונית, ופלוני ופלוני עדיו, כל מי שיודע לו זכות יבא וילמד עליו".
על ידי מחולת המחנים
ד' ינואר 23, 2019 7:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1730
צפיות: 106482

Re: הנבואה יוצאת מקדש הקדשים - בקשת מקור

עיין רמב"ן ריש פרשת תרומה.

וכבר הסבירו באחרונים (ספר העקרים, חתם סופר ועוד) שכיון שנגנז הארון פסקה הנבואה, והטעם שהנבואה היתה יוצאת מקודש הקדשים מבין שני הכרובים, ועיין דרשות הר"ן דרוש ח.
על ידי מחולת המחנים
ג' ינואר 22, 2019 8:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 54
צפיות: 4580

Re: הגאון ר' שלמה לוי ולדן זצ"ל

היום יום ששי ערב שבת בא ה' שבט תשע"ט תצא הלווייתו של המובחר מבני עלייה ר' שלמה ולדן. ר' שלמה היה סמל ודמות של בן תורה. שייף עייל שייף נפיק, גריס באורייתא תדירא, לא מחזיק טיבותא לנפשיה, נקי וטהור, ידע למה הוא חי, והשתדל כל רגע למלאות חובתו בעולמו. לא היה אפשר למצוא אותו ברגע של קלות הדעת, הכל א...
על ידי מחולת המחנים
ו' ינואר 18, 2019 1:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 736
צפיות: 77879

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מ,א,ור כתב:התפרסמו הוראות של הג"ר שרי'ה זצ"ל בכתב יד שנכתבו לפי התאריך בשנה שעברה לימי השובבי"ם
וכותרת הרשימה היא חיזוקים השוים לכל נפש
האם מישהו יוכל להעלות את הדברים לתועלת הציבור ?

viewtopic.php?p=427802#p427802
על ידי מחולת המחנים
ה' ינואר 17, 2019 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 58
צפיות: 4317

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

עברתי קצת על החיבור של ר"מ הלל, אכן עבודה מושקעת ודבריו משכנעים. הערה קלה, בעמ' 58 כתב שמחבר אגדות שמואל הביא "המצאת ידיעות וחידושים מוזרים בענייני טבע העולם והאדם, שאין להם כל אחיזה במציאות", והביא לדוגמא "שהשערות של אדם נחלפה ג' פעמים בעת ימי חייו, מצבע הראשונה עד י"ג שנים...
על ידי מחולת המחנים
ד' ינואר 16, 2019 1:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בעל השרידי אש
תגובות: 130
צפיות: 16283

Re: בעל השרידי אש

דרופתקי דאורייתא כתב:בנוגע להגראי"ל
מסתבר מאד שאכן היה לו קשר עם השרידי אש.

באוזני שמעתי ממרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א שהגראי"ל זצ"ל לא היה לו שום קשר עם בעל השרידי אש, והוסיף ואמר כי בשעה שבא הרב וינברג למונטריי הגראי"ל כבר לא היה במונטריי, אותה עזב עם נישואיו.
על ידי מחולת המחנים
ב' ינואר 14, 2019 12:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1730
צפיות: 106482

המן כקדשי קדשים

האם נמצא באיזהו מקומן בחז"ל או בראשונים שדימו דין המן במדבר לדין קדשי קדשים שנאכלין ליום ולילה.

בתודה מראש לעונים.
על ידי מחולת המחנים
ב' ינואר 07, 2019 4:02 am
פורום: ימות עולם
נושא: חברי אגודת ישראל בשנחאיי
תגובות: 6
צפיות: 465

Re: חברי אגודת ישראל בשנחאיי

יש ברשימה זו כמה וכמה מתלמידי ישיבת מיר ששהו באותן שנים בשנחאי וכן מתלמידי יח"ל, כר' יעקב דוב מנדלבוים.

28. רבי אבא זאיאנץ.

כמדומני שהיחיד מרשימה זו שעדיין חיי לאיוט"א הוא הנגיד ר' יחיאל בן ציון (בני) פישהוף שיחי'.
על ידי מחולת המחנים
ב' ינואר 07, 2019 1:14 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השמימה - צית שמיא
תגובות: 2
צפיות: 186

השמימה - צית שמיא

"וזרקו משה השמימה" (שמות ט, ח), תרגם אונקלוס "ויזרקיניה משה לצית שמיא". "והנה סולם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו", וראשו מגיע השמימה - תרגם אונקלוס "ורישיה מטי עד צית שמיא". לכאורה הכוונה שמגיע עד השמים ממש, שהרי מלאכי אלקים עולי...
על ידי מחולת המחנים
ג' ינואר 01, 2019 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי הגר"ח מבריסק הוצאת אורייתא על בבא מציעא
תגובות: 15
צפיות: 1067

Re: חידושי הגר"ח מבריסק הוצאת אורייתא על בבא מציעא

מוחזק בבריסק כאינו מוסמך, במבוא אכן ישנם דברים מעניינים, ואף הם צריכים בדיקה, כל דבר לגופו. מבין ריסי עיני השואל ניכר שאת כתבי הגר"ח סטנסיל הוא כן מחזיק כמסומך למרות שגם את זה מוחזק בבריסק כאינו מוחזק. יש 'מוחזק כאינו מוסמך' ויש 'אינו מוסמך' סתם, וכמו שעורר הרב דמשק. דוגמא שתבהיר את הענין, בבת...
על ידי מחולת המחנים
ג' ינואר 01, 2019 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי הגר"ח מבריסק הוצאת אורייתא על בבא מציעא
תגובות: 15
צפיות: 1067

Re: חידושי הגר"ח מבריסק הוצאת אורייתא על בבא מציעא

מוחזק בבריסק כאינו מוסמך, במבוא אכן ישנם דברים מעניינים, ואף הם צריכים בדיקה, כל דבר לגופו.
על ידי מחולת המחנים
ו' דצמבר 28, 2018 2:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 423
צפיות: 39587

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

נחלת יעקב עמוד לט.PNG מה פירוש ' רעפלעקטירען '. משקפות. לפי ההקשר אין הכונה למשקפות. אבל אולי הוא מאותו שורש, והכונה להשקיף, להשגיח על הילדים. גם לי לא ממש ברור ההקשר, אבל לכאורה אין קשר להשקפה והשגחה. רעפלעקטירן זה לשקף, להחזיר אור (מן רפלקציה, שהיא מלה לטינית). מצאתי כעת באיזה מילון שיש למלה זו ב...
על ידי מחולת המחנים
ה' דצמבר 27, 2018 1:31 pm
פורום: ימות עולם
נושא: תמונות ומידע על הטשערנאבלער קלויז בצפת מלפני 50 שנה
תגובות: 27
צפיות: 2458

Re: תמונות ומידע על הטשערנאבלער קלויז בצפת מלפני 50 שנה

שייף נפיק כתב:לא ידוע לא ככה, אתה בטוח?
חמי סיפר לי שהוא זוכר מילדותו.

אכן נראה כדבריך, וטעות היתה בידי.
ראה כאן עמ' 26 ועמ' 184
http://www.teshura.com/teshurapdf/Kapla ... 205769.pdf
על ידי מחולת המחנים
ה' דצמבר 27, 2018 12:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'שירא'
תגובות: 5
צפיות: 316

Re: 'שירא'

אולי זו הטייה נשית של המילה סר, סר Sir לגבר, וסירה Sira לנקבה.

ערך סר בויקי
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8
על ידי מחולת המחנים
ה' דצמבר 27, 2018 11:11 am
פורום: ימות עולם
נושא: תמונות ומידע על הטשערנאבלער קלויז בצפת מלפני 50 שנה
תגובות: 27
צפיות: 2458

Re: תמונות ומידע על הטשערנאבלער קלויז בצפת מלפני 50 שנה

אגב צפת, ברחוב ירושלים ממש קרוב לגן העיר יש בית כנסת של חב"ד ושמעתי מהזקנים ששם היה בית כנסת של הרידב"ז אלא שעמד נטוש עד שרחמו עליו צעירי חב"ד ונשתלטו עליו, מה ידוע לכם על ביהכנ"ס הרידב"ז? לא מדובר בישיבת חב"ד שנמצאת ברחוב ירושלים, אלא בבית הכנסת חב"ד ברחוב חתם סו...
על ידי מחולת המחנים
ד' דצמבר 26, 2018 9:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1730
צפיות: 106482

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן נמצא בחז"ל וזוה"ק או בראשונים שחנוך ואליהו השלימו את עבודתם בעולם הזה ולכן נלקחו מן העולם.

בתודה מראש לעונים.
על ידי מחולת המחנים
ג' דצמבר 25, 2018 7:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צדקה בסתר או כהכרת הטוב
תגובות: 6
צפיות: 651

Re: צדקה בסתר או כהכרת הטוב

מצינו בגמ' (שבת דף י' ע"ב) "הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו", ויש לפרש שהטעם הוא משום הכרת הטוב, כדי שידע המקבל להכיר לו טובה, אמנם בתוס' שם כתבו דזה דוקא במתנה שאין המקבל מתבייש, "אבל הנותן צדקה שהמקבל מתבייש, מתן בסתר יכפה אף", הרי שענין מתן בסתר יותר חשוב מהכרת הטוב. אך או...
על ידי מחולת המחנים
ב' דצמבר 24, 2018 3:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה שמותיהם של ק"כ אנשי כנסת הגדולה?
תגובות: 8
צפיות: 485

Re: מה שמותיהם של ק"כ אנשי כנסת הגדולה?

שברי לוחות כתב:לדעת הרמב"ם גם דניאל

הרמב"ם בהקדמתו למשנה תורה מנה גם את חנניה מישאל ועזריה
בית דינו של עזרא הם הנקראים "אנשי כנסת הגדולה". והם חגי זכריה ומלאכי, דניאל וחנניה ומישאל ועזריה, ונחמיה בן חכליה, ומרדכי וזרובבל, והרבה חכמים עמהם תשלום מאה ועשרים זקנים. האחרון מהם הוא שמעון הצדיק.
על ידי מחולת המחנים
ה' דצמבר 20, 2018 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1730
צפיות: 106482

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שייף נפיק כתב:
שייף נפיק כתב:מקור ראשון ל'כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח' שהמספר נהיה משובח
אלפי תודות

הקפצה

רבי ירוחם ממיר בשם הסבא מקעלם, דעת חכמה ומוסר, מאמר ל"ח, עמ' קט"ז, ואולי נמצא גם בחכמה ומוסר לרש"ז.
על ידי מחולת המחנים
ה' דצמבר 20, 2018 1:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבינו עקיבא איגר זצ"ל - תשובותיו והגהותיו
תגובות: 18
צפיות: 1320

Re: רבינו עקיבא איגר זצ"ל - תשובותיו והגהותיו

ידוע שרצה לעזוב את רבנות פוזנא והציע את עצמו להיות שמש בוילנא. ושמעתי מהגר"א ארלנגר ששמע מהגרי"ד סולוביציק מבריסק שזה לא כמו שחושבים שסתם רצה לעזוב את הרבנות אלא שרצה לקבל תורה מהגר"א. רבי עקיבא איגר התמנה כרב בפוזנא בשנת תקע"ד, שמונה עשרה שנה לאחר פטירת הגר"א. אם ננקוט שרצ...
על ידי מחולת המחנים
א' דצמבר 16, 2018 5:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבורת הנהרג על קידוש השם
תגובות: 13
צפיות: 558

Re: קבורת הנהרג על קידוש השם

מהרב יעקב רוז'ה http://www.shtaygen.com/?CategoryID=314&ArticleID=1107 לקדושים אשר בארץ מאת הרה"ג הרב יעקב רוז'ה שליט"א, רב יחידת זק"א תל אביב נשאלתי באחד השעורים: "אני מסוגל להבין שמי שמסר את עצמו להריגה ולא לעבור על דת, שהוא "קדוש", אך מה קדושה יש במי שכל זכותו לת...
על ידי מחולת המחנים
ש' דצמבר 15, 2018 9:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' רפאל שמואלביץ ר"י מיר
תגובות: 74
צפיות: 9989

Re: הגאון ר' רפאל שמואלביץ ר"י מיר

בא' מקבצי העלונים של השבת האחרונה התפרסמו ד"ת מהגרר"ש בעניני באדל"ח, האם ראוי להיטיב "לשם מצוה", או כמוך ממש הטבה לשם הטבה. וכן דן שם בענין היסוד הידוע של אביו דבאדל"ח זה אש , ומעורר בזה כמה נקודות. מישהו יכול להעלות? רבי רפאל שמואלביץ - בין אדם לחבירו.pdf אגב, בבנין נ...
על ידי מחולת המחנים
ה' דצמבר 06, 2018 12:46 am
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 39
צפיות: 3001

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

קשה להחליט היום כעבור כמה דורות מי באמת נתן את הטון, ומאידך ישנם דברים שרק בפרספקטיבה של זמן ניתן לראותם, ויש צדדים לכאן ולכאן. מכל מקום אזכיר התבטאות של הגר"ז סורוצקין יו"ר מועצת גדולי התורה בכינוס שהתקיים בשלהי שנת תשכ"א על רקע כניסת מפלגת פא"י לקואליציה (ההקלטה נמצאת בקול הדף ...
על ידי מחולת המחנים
ה' נובמבר 29, 2018 2:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 177
צפיות: 21075

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

מיללער כתב:תודה רבה - נוסח ומהות המצבה על קברו שונה לחלוטין ממצבת אביו ואחיו, אם זה אומר משהו על צאצאיו

כמדומני שבעל 'רדיו בריסק' הוא בנו, עכ"פ ממשפחת הגר"מ.
על ידי מחולת המחנים
ה' נובמבר 22, 2018 2:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי חיים עוזר ינובסקי מהוראדנא -ראשון לציון
תגובות: 19
צפיות: 596

Re: הגאון רבי חיים עוזר ינובסקי מהוראדנא -ראשון לציון

אחת המודעות היא מבית הכנסת חב"ד, האם היה לו קשר משפחתי עם רבי מאיר שלמה ינובסקי זקנו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל?

בחבדפדיה בערכו של רמ"ש ינובסקי התייחסו לענין בקצרה: "ישנו רב בארץ הקודש (המכשיר של כרמל מזרחי) בשם ינובסקי והוא לוי, אך אינו ברור אם יש לו שייכות לרמ"ש".
על ידי מחולת המחנים
ג' נובמבר 20, 2018 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להסיר מכשול - מטבע עם צורת רבנים
תגובות: 21
צפיות: 1004

Re: להסיר מכשול - מטבע עם צורת רבנים

עיין שאילת יעב"ץ ח"א סי' ק"ע
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 49&hilite=
על ידי מחולת המחנים
ו' נובמבר 16, 2018 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1730
צפיות: 106482

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם יש מקור בחז"ל או בדברי הראשונים כי הטעם שיעקב קרא לנשותיו לפני שיצא מבית לבן, הוא משום שהיה צריך לבקש מהן רשות. בתודה מראש לעונים. של"ה הקדוש וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה וגו' (בראשית לא, ד). אין ראוי לאדם כשירצה דבר מה מאנשי ביתו שיכריחם על זה על צד האונס והנצוח, אף כי הוא מושל בהם. א...
על ידי מחולת המחנים
ו' נובמבר 16, 2018 1:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1730
צפיות: 106482

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם יש מקור בחז"ל או בדברי הראשונים כי הטעם שיעקב קרא לנשותיו לפני שיצא מבית לבן, הוא משום שהיה צריך לבקש מהן רשות.

בתודה מראש לעונים.
על ידי מחולת המחנים
ה' נובמבר 08, 2018 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 58
צפיות: 2406

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

שו"ע יו"ד סי' של"ו ס"ד "אין מבקרין החולה בג' שעות ראשונות של יום וכו', ולא בג' שעות אחרונות של יום וכו'", ולא ראינו מי שנוהג לחוש לזה.

עבור לחיפוש מתקדם