מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 882 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש-אחד
ה' אוקטובר 10, 2019 2:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

בעמוד 224 בפזמוני ר' יושעה מזכיר את "פיוטו" של רמ"מ משקלוב על החורבה ובנין ירושלים. הפיוט עם שאר כתביו התגלו באקראי רק לפני כ18 שנה באקראי באיזה מחסן בירושלים, ועד כמה שחיפשתי לא מצאתי שהוזכרו בשם ספר בכל כותבי קורות ירושלים, ורק אז התפרסם לראשונה, וזה לכא' עוד ראיה מוכחת שהפזמונים ק...
על ידי איש-אחד
ד' אוגוסט 21, 2019 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכר נא למי החותמת
תגובות: 3
צפיות: 238

Re: הכר נא למי החותמת

על כן צריך שידע פשוטו של תורה, שידע החותם."
על ידי איש-אחד
ו' אוגוסט 09, 2019 7:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

"שמעתי מרבינו (הגר"א) על הפסוק "נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל", דרשו חז"ל: "נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראל", כי עדיין היא נופלת עד שתגיע למדרגה התחתונה ולא תוכל עוד לנפול, ועתה כבר הגיעה לזמן של "קום בתולת ישראל". רבי חים מוולוזי'ן בשם הגר&quo...
על ידי איש-אחד
ו' אוגוסט 02, 2019 2:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

משולש כתב:
מתוך אבן ספיר [בסוף] מה ששמע מרנ''נ ברמ''מ.jpg


http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=269

לטענתך משם לא אתייחס, כי אין טעם.

עכ"פ ייש"כ על המידע.
גוט שבת!
על ידי איש-אחד
ו' אוגוסט 02, 2019 2:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

משולש כתב:
מתוך אבן ספיר [בסוף] מה ששמע מרנ''נ ברמ''מ.tif

לא נפתח..
איפה זה בכלל בספר?
שם ספר, מהדורה, עמוד.
על ידי איש-אחד
ו' אוגוסט 02, 2019 7:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

משולש כתב:כאן מספר "אבן ספיר" מר' יעקב ספיר

איפה?
על ידי איש-אחד
ד' יולי 24, 2019 4:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

דברי הבל ורעות רוח. נכון נסעו עוד כמה קבוצות ולכן זה לא נקרא שמסרו נפש?, בסך הכך שהו בארץ ישראל בשנת תק"ס 5,000 יהודים רובם הגדול ספרדים שהיו כאן מדורי דורות או שבאו מארצות סמוכות. אני מאמין לרבה של מינסק שהיה בין העולים הראשונים שכותב "וישימו נפשם בכפם" יותר מלשטויות שלך. וכן בעניין...
על ידי איש-אחד
ד' יולי 24, 2019 4:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

הם ידעו גם ידעו שכל מי שנוסע מסתכן בחייו, עצם הנסיעה בלב ים במשך יותר מחצי שנה וכן השהייה בארץ ישראל היתה סכנה מוחשית, שהיו בה תחלואים ומגפות, במגיפה בצפת שנים ספורות אחרי בואם, נפטרו 80 אחוז מהפרושים, ובכ"ז המשיכו לחזק ידי הנוסעים ולתמוך בכל מי שבה לישב בה במסירות נפש. היו הרבה שעלו ונתנו קוד...
על ידי איש-אחד
ד' יולי 24, 2019 3:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

באתי לבקש מאתכם שלא תצטערו כלל וכלל, כמה שהבטיחו לי אמתית, וגם לא תדאגו (נ"א: שהבטיחה לי אמי תחיה, וגם מה תדאגו?), הנה אנשים נוסעים על כמה שנים בשביל ממון, מניחים נשותיהן וגם הם נע ונד בחוסר כל. ואני תודה לאל, נוסע לארץ הקדושה שהכל מצפים לראותה, חמדת כל ישראל (נ"א: וחמדת השם-יתברך, כל העל...
על ידי איש-אחד
ד' יולי 24, 2019 10:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

אגב, ר"י משקלוב שנתיים מאוחר יותר כותב סדר אחר לגאולה: ונזכה שיקבצו כל אחב"י לארה"ק. וכיון שיקובץ נדחי ישראל מתרוממת קרן צדיקים. וכיון שתתרומם קרן צדיקים ירושלים ניבנית. וכיון שנבנית ירושלים משיח ב"ד בא. ויבנה בית המקדש. גדול יהיה כבוד הבית האחרון. ומלאה כל הארץ דעה ונגלה כבוד ה'...
על ידי איש-אחד
ד' יולי 24, 2019 10:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

מכתבי רש"ז צורף על גודל עניין הצדקה של בני חוץ לארץ שבזה יש להם גם חלק בקירוב הגאולה ובזה תלוי קיבוץ גלויות, שהסדר הוא קיבוץ גלויות ואח"כ בנין המקדש. והשטן מרפה ידי התורמים בשביל שרצונו לעכב הגאולה. הרעיון נזכר בתמצות כבר באגרת תק"ע: "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה אשר הם נותנים&qu...
על ידי איש-אחד
ד' יולי 24, 2019 7:46 am
פורום: ימות עולם
נושא: עזרה בפענוח כתובת מביהכנ"ס הגדול בווילנא
תגובות: 6
צפיות: 551

Re: עזרה בפענוח כתובת מביהכנ"ס הגדול בווילנא

נ.ב. אבקש מהמנהלים למחוק כל נושא זה, שכפי הנראה כבר נדון במק"א בפורומנו הנכבד. למה למחוק?! לאחד! וד"ת עניים במק"א ועשירים במק"א [מקופיא, נראה ששם אינם דנים בעצם כתובת זו, כ"א רק בדרך אגב וארעי; וטוב שיהא לכך אשכול מיוחד בפ"ע] . ג"א מצטרף להנ"ל. כתובת זו חשובה...
על ידי איש-אחד
ג' יולי 23, 2019 5:44 pm
פורום: ימות עולם
נושא: עזרה בפענוח כתובת מביהכנ"ס הגדול בווילנא
תגובות: 6
צפיות: 551

Re: עזרה בפענוח כתובת מביהכנ"ס הגדול בווילנא

אעתיק מה שכתבתי באשכול הנ"ל: האחים הנזכרים הם בניו של ר' חיים שעפסיל'ס חתנו של ר' שבתי מווילנא (עלה לאר"י עם ר' עזריאל משקלוב בתקל"ב) שנלחם את מלחמת ה'מתנגדים' בטבריה נגד רמ"מ מויטעבסק (כנזכר באגרתו של רמ"מ הנזכר). מורגנשטרן מרחיב בענין בספרו "מיסטיקה ומשיחיות" עמ'...
על ידי איש-אחד
ג' יולי 23, 2019 4:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

משולש כתב:וכן יתכן שנקראה גם ע"ש אסתר אשתו של ר' סעדיה, וגם ע"ש חאשע, ומפקד מונטיפיורי שהעלית מדבר על זיווג שני.

בתיה-באשע עלתה לאר"י בתקצ"ב בזיווג שני?!
על ידי איש-אחד
ג' יולי 23, 2019 4:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

הגיע הזמן להחליף את שם האשכול לשם חדש: 'חעשע מן התורה - מנין?' הנושא של "חעשע" בפני עצמו, לא באמת מעניין ולא באמת חשוב, כל החשיבות של זה הוא להדגים מדוע צריך להתייחס ל"מסורות משפחתיות" (ירושלמיות..) בבחינת "כבדהו וחשדהו" כל עוד לא עברו אימות, מה שמאוד רלוונטי לנושא האש...
על ידי איש-אחד
ג' יולי 23, 2019 4:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

בדברי ישעיהו עמוד 136 כתוב שר' יצחק חעשין לקח את יעקב מן לביתו "אסתר חאשע" כנראה אותו אסתר חאשע מן שהזכרתי לעיל. (נולדה תר"ד) ויתכן שאשתו של סעדיה קראו לה מלבד אסתר גם חאשע. א. ע"פ מסורת משפחת חשין, חעשע היתה בתו של ר"ס ולא אשתו. ב. אם אשתו של ר"ס היתה חעשע, מה שם בתה ...
על ידי איש-אחד
ג' יולי 23, 2019 4:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

מצאתי עתה במפקד מונטיפיורי תרל"ה שם נזכרת: בתיה אלמנת ר' משה מחאסלוויץ', שנולדה ב פינסק , בת 57, 48 שנה באר"י, ועלתה לאר"י ב תקצ"ב . http://www.montefiorecensuses.org/scans/11980015.pdf מה שמתאים בהחלט להיותה בתו של ר' שמואל ב"ר שלום פינס מפינסק שעלה אז, כפי שטוען מורגנשטרן,...
על ידי איש-אחד
ג' יולי 23, 2019 1:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

האחים הנזכרים הם בניו של ר' חיים שעפסיל'ס חתנו של ר' שבתי מווילנא (עלה לאר"י עם ר' עזריאל משקלוב בתקל"ב) שנלחם את מלחמת ה'מתנגדים' בטבריה נגד רמ"מ מויטעבסק (כנזכר באגרתו של רמ"מ הנזכר). מורגנשטרן מרחיב בענין בספרו "מיסטיקה ומשיחיות" עמ' 163-173). http://www.otzar.org/wo...
על ידי איש-אחד
ג' יולי 23, 2019 11:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

גם לי חסום.
על ידי איש-אחד
ג' יולי 23, 2019 11:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

משולש כתב:מי אמר שחשעס זה דווקא ע"ש חשע (קורות העיתים לא ראיה אצלינו...) אולי זה קיצור של חסאלוויץ?

והנכדות והנינות נקראו ע"ש חסלוביץ'..
על ידי איש-אחד
ג' יולי 23, 2019 11:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

לא מבין כ"כ בעניני חאשע, אך מצאתי אסתר חאשע חשא מן לבית חשין שנולדה ב1844 - תר"ד, האם זה מסייע במשהו לפלונטר? לא, כי זה שר"מ מחסלוביץ' כונה "ר' משה חעשעס" זה ברור (נזכר כבר בקורות העתים), ולכן לא פלא שמוצאים את השם חעשע בצאצאי ר"מ. פה השאלה היא מה הייחוס של החעשע הזאת ...
על ידי איש-אחד
ג' יולי 23, 2019 9:30 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

מה זה השם הזה חעשע? כנראה שהיה לה עוד שם עברי, ואפשר שאביה מזכיר אותה רק בשמה השני. לא מסתבר שמשפחה כזו גדולה שהיתה שם חפיפה גדולה בין הדורות (לא כמו במשפחתי למשל שהרוב ניצולי שואה) תיפול כזו טעות חמורה, ועוד בתוך כ"כ מעט דורות. האם חנה היא חעשע? קרוב לוודאי שלא, שכן בשנת תקע"ב באשע-בתיה ...
על ידי איש-אחד
ג' יולי 23, 2019 6:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

האמת שכבוד הרב אי"ס קצת מאכזבני שנוטה מדרכו בקודש, ולוקח ברצינות את המסלפים, ומניח את דברי המדייקים וחבל. אמנם לא זהו הנושא. אבל רק לראות איך הרב איש אחד, ברצונו גוזר וברצונו מקצר, הכל כדי להתאים את המציאות עם ההשקפה הטהורה. אם דברי מורגנשטרן מסתדרים - נפלא אם לא - מאיפה הוא יודע? אז הוא אמר! ...
על ידי איש-אחד
ב' יולי 22, 2019 7:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

האם המהרי"ל דיסקין הסכים לרעיונות מסויימים הדומים לקוה"ת? או שכן או שלא, אינני יודע וזה נושא בפני עצמו שאיני רואה טעם להיכנס אליו עכשיו. לצורך הדיון באשכול הזה זה גם לא ממש משנה. מה שברור מהקטע שהפרושים לא החזיקו במשנה משיחית אקטיביסטית סדורה, וזה מה שרלוונטי לדיון. למה זה לא משנה. אני חו...
על ידי איש-אחד
ב' יולי 22, 2019 7:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

מי ששם לב בתחילת הדיון איש אחד טען בתוקף ש"כלום" לא נכון והכל פרי דמיונו של רש"ז ריבלין, ולאט לא הוא התחיל להודות שאכן היו מעשים שקשורים לפעולות מעשיות בקשר לגאולה, לפחות מתחילת שנות הת"ר, אך טוען עדיין שלא היתה משנה סדורה בעניין בפרט לא של הדור הראשון. והוא עוד תוקף אותי שאצלי ...
על ידי איש-אחד
ב' יולי 22, 2019 7:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

משולש כתב:כנראה שהמהרי"ל נפגש בזכרון משה עם איזה ריבלין...

איזה נזק עשתה כאן משפחת ריבלין רח"ל.

דמגוגיה זולה.
על ידי איש-אחד
ב' יולי 22, 2019 6:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

על המהריל דיסקין. מה זאת אומרת שהוא שאל את המהרי"ל דיסקין אם הוא הוא מסכים אם דברי ר"א גוטמאכר, אם זו כביכול היתה ההשקפה הרווחת אצל הפרושים כבר מעל 70 שנה, מאז עלייתם לאר"י? לכה"פ אתה למד מזה שלא היתה כאן משנה סדורה וברורה בעניין. להבנתי, ברור שהיו בירושלים, בעיקר מת"ר ואיל...
על ידי איש-אחד
ב' יולי 22, 2019 2:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

כל התלמידים עולים מיד אחר פטירתו ומי שנשאר עומדים ומסייעים בידיהם במסירות הם האנשים הכי קרובים לגר"א עוד בחייו, ואתה עוד מאמין שלגר"א לא היה שום קשר ישיר לכך, זה הרבה יותר בידיוני מאשר ספר קול התור. השאלה היא מה הכוונה "קשר ישיר לכך". אם הכוונה שהוא הורה להם להתארגן ולעלות לאר&q...
על ידי איש-אחד
ב' יולי 22, 2019 2:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

לגבי משפחת חשין ביררתי אצל אחד מיוצ"ח: היה בצפת ר' משה [חעשעס] חסלוביץ . שהיה חתנו של ר' סעדיה וחעשע זו היתה אולי אשתו של ר' סעדיה, ומכאן השם חשין . הוא נחשב אבי משפחת חשין. הגירסה ה"רשמית" של המסורת המשפחתית הזו, היא שר' משה חעשעס היה חתן חתנו של ר' סעדיה ולבתו של ר' סעדיה קראו חעשע...
על ידי איש-אחד
ב' יולי 22, 2019 1:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

להגיד שהגאון לא היה מעורב בעלייה זה מגוחך. האנשים שעמדו בראש ארגון "רוזני וילנא" שעבד בחשאיות ובמסירות לעזור לכל הבאים לארץ ישראל היו האנשים הכי קרובים לגאון מוילנא עוד בחייו. גבאי אר"י היו בהרבה קהילות, אז למרות שהארגון בוילנא היה מרכזי יותר, אין סיבה להניח שהיה צורך באיזו התערבות ש...
על ידי איש-אחד
ב' יולי 22, 2019 11:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

א. מלאה טעויות, ובהחלט כיום אפשר לברר כיום מה המוץ ומה התבן, אך לא מדובר במסע בדיות שיטתי. ב. תלמידי הגר"א ודאי עלו במצוותו, אחרת אין לכך שום הסבר הגיוני למה 95 אחוז מהתלמידים עולים בזמן כה קצר בלהט כה גדול, ור' חיים מוולוזין עומד על גביהם, ודאי שהם זכו לשמוע מרבם על גודל החיוב של מצוות יישוב ...
על ידי איש-אחד
ב' יולי 22, 2019 11:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

לגבי איש -אחד והמשך הבליו: בדיוק כמו שאי מי יכחיש לחלוטין את הקשר בין מרן הגרע"י או מרן הגרא"מ שך זצ"ל לש"ס ולדגל התורה משום שבכל ספריהם אין זכר לנושא (מלבד בהקדמה על טה"ב). וזה מדובר בימינו שכל מילה נכתב ומתועדת. ואפשר להסביר שהכל המצאת כמה לבלרים ואישי ציבור. האם כל דבר כ...
על ידי איש-אחד
ב' יולי 22, 2019 8:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

אגב, נקודות הויכוח למי ששם לב נשארו מועטות יחסית... לא הן לא, מי שמנסה לטשטש ולערפל את הדברים כאן, אינו אני אלא אתה, שכן למרות הדיון הארוך בו התחדדו דברים רבים, ההבדלים נותרו עדיין גדולים. לדעתי: א) הספרות הריבלינית (הפזמונים, קול התור, חזון ציון, מוסד היסוד ועוד) מלאה בבדיות היסטוריות גדולות ומשמע...
על ידי איש-אחד
ב' יולי 22, 2019 6:50 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

כשרבי ישעיה חשין ראש המלמדים בעץ חיים עשרות שנים שנולד כבר בשנת תרכ"ז כותב בספרו "דברי ישעיהו" (שהו"ל ע"י חתנו הרב זלוטניק ששימש אח"כ כדיין בעדה החרדית) שכך קיבל דור אחר דור עד אבי זקנו שעלה לארץ ישראל, אז הוא מתכוון בדיוק לזה נניח שר' ישעיה חשין אכן כתב את הדברים (כנר...
על ידי איש-אחד
א' יולי 21, 2019 5:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

היום זה י"ז בתמוז וזה לא זמן מתאים לריב ועוד על העניינים של החורבן והגאולה. צודק. מעניין שהגה"צ רבי חיים פרידלנדר ראה צורך לדון ולפקפק בנכונותו של קול התור, בעיצומו של יום ראש השנה, ולאחֵר מעט זמן המנחה של כל הציבור בישיבת פוניב'ז, עקב הדיון הזה. מקווה שכאן זה לא דיון אישי. יש כאן עירפול ...
על ידי איש-אחד
א' יולי 21, 2019 5:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

אנסה בעז"ה
על ידי איש-אחד
א' יולי 21, 2019 4:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

משולש כתב:לידיעתי בארכיון בירושלים של חקר תולדות העם היהודי נמצאים כנראה כל התיקים האלו מבלרוס.

אז אולי גם אישורי העליה מתקס"ז/ח (1807).
על ידי איש-אחד
א' יולי 21, 2019 4:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

לטובת איש אחד ועוד אעלה כאן רשימה מעודכנת של העולים החל מתקפ"ו והלאה כפי שקיבלתי מהחוקר הרוסי. Aliya 19th century.xlsx ייש"כ על הקובץ. מעניינים הנתונים, אם כי קצת בעיה לזהות מי זה מי, מכיון ששמות המשפחה שימשו אז בעיקר מול השלטונות ולא ברישומים הקהילתיים (כמו במפקדים וכדו'). במסמכים יש גם ...
על ידי איש-אחד
א' יולי 21, 2019 4:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1104
צפיות: 43662

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

משולש כתב:היום זה י"ז בתמוז וזה לא זמן מתאים לריב ועוד על העניינים של החורבן והגאולה.

צודק.

עבור לחיפוש מתקדם