החיפוש הניב 539 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אחד מעיר
ה' יוני 21, 2018 8:09 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "הבט נא, רחם נא" - במלעיל?
תגובות: 17
צפיות: 371

Re: "הבט נא, רחם נא" - במלעיל?

לא קראתי את כל האמור כאן
לעיקרו של דבר, מצאנו משהו מעין 'נחץ משני' במלים ארוכות שהמלה מלרע (או מלעיל) אבל בהברה הפתוחה השנייה לפניה יש מקום ראוי לגעיא
ברחם נא זו הברה פתוחה שנייה לפני הטעם לו היתה זו מלה אחת
בקיצור המתעכב על רחם נא על הרי"ש אין מזחיחין אותו
על ידי אחד מעיר
ה' יוני 14, 2018 12:48 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 509
צפיות: 311000

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

קורח עח
חודש טוב ומבורך
שבת שלום
על ידי אחד מעיר
ו' יוני 08, 2018 2:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח - למטה אפרים כו׳
תגובות: 19
צפיות: 558

Re: פרשת שלח - למטה אפרים כו׳

יש גם הטעמה שונה משאר המרגלים
ועיין תורת הקורא מה שמסביר.
על ידי אחד מעיר
ו' יוני 08, 2018 1:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גלגוליו ותיקונו של צלפחד / ליקוט
תגובות: 4
צפיות: 185

Re: גלגוליו ותיקונו של צלפחד / ליקוט

מעניין למדיי
בעוד לפי פשוטו של מקרא הוא לא זכה להוליד בנים
ולא זכה להשיא את בנותיו בחייו
ותו לא
הרי נדרשים בו החל מחז"ל תלי תלים של דרשות
על ידי אחד מעיר
ה' יוני 07, 2018 10:17 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 509
צפיות: 311000

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

מאמר מהרב אברהם ויסבלום נר"ו
שלחו אליו (גם אלי) הערות
על ידי אחד מעיר
ה' יוני 07, 2018 4:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת שלח
תגובות: 4
צפיות: 218

Re: שאלה בפרשת שלח

גם תוס' בפרק שני של ב"מ מבין כפשוטו שא"י 400X400
וזה לשון חז"ל בכמה מקומות.
העיקר כאן הדרשה שיכלו ללכת הרבה יותר מארבעים יום.
על ידי אחד מעיר
ה' יוני 07, 2018 4:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח - סתם מוט הוא שניים
תגובות: 2
צפיות: 162

Re: פרשת שלח - סתם מוט הוא שניים

עיין גם בסוף פרק ששי של ב"מ על אופנים שונים של נשיאת חביות
על ידי אחד מעיר
ה' יוני 07, 2018 4:15 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הזיקא, הקיפא, התירא?
תגובות: 14
צפיות: 359

Re: הזיקא, הקיפא, התירא?

מודעת זאת שיו"ד משמשת להראות על צירי או סגול
יש כאן שאלה אחרת
יעוין בסידור עבודת ישראל של זליגמן בר
על משנת איזהו מקומן הוא טוען שהניקוד הנכון הוא הַפשט בפתח, ולא הֶפשט בסגול
וכנ"ל הפקר.
לשיטתו כל הכתיבים היתר וכד' מוטעים, וזה לא נכון.
הלכה למעשה - תעשו מה שאתם רוצים.
על ידי אחד מעיר
ה' יוני 07, 2018 4:08 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'חלה' תרימו תרומה - שורש המילה
תגובות: 4
צפיות: 230

Re: 'חלה' תרימו תרומה - שורש המילה

דברי הכתב והקבלה תמוהים מאוד! החלק הראשון שהשורש הוא חלל הוא סביר גם הרד"ק מזכיר שזה אפשרי, וככל הנראה זה הנכון. ההסבר שמוציא לחולין נראה חריף מדיי. האפשרות השניה שהוא מנחי ל"ה הוא לשון מחלה אינו סביר קשה לי להזכר כרגע מלים של ל"ה על משקל זה. אולי מצה, אולי בלהה ישעי' יז יד גם השמטת ה...
על ידי אחד מעיר
ה' יוני 07, 2018 3:45 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: א ה ע
תגובות: 18
צפיות: 3161

Re: א ה ע

בעניין האות ה יש להצטער מאוד, כי היא מוכרת מאוד לכל מי שמכיר במקצת שפות זרות אם מישהו יגיד באנגלית 'אי' במקום he יחשב לעילג לשון, הרבה יותר מאשר אם יבטא R כמו רי"ש ישראלית נהוגה. ולמרבה הבזיון יש שבדיבורם באנגלית מבטאים את הה"א אבל בעברית גם בתורה ובתפילה מבטאים אותו כאל"ף על אארים אג...
על ידי אחד מעיר
ב' יוני 04, 2018 8:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 585
צפיות: 32412

מקור אין הנחתום מעיד על עיסתו

נשאלתי על אין הנחתום מעיד על עיסתו
בבר-אילן מצאתי ביטוי זה בהקדמת שו"ת בית אפרים
יש במדרש רבה עלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה
אם זה עלה כאן נא להפנות
על ידי אחד מעיר
ה' מאי 31, 2018 12:51 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האריך/האריכה הגמרא
תגובות: 21
צפיות: 1937

Re: האריך/האריכה הגמרא

הגיע הזמן להשיב את תפארת התלמוד ליושנו!
משום מה
כשדברתי בישיבה על התלמוד
מישו אמר 'החקר התלמודי'
והלוא בדפוס סביוניטה כתוב מסורת התלמוד!
זה השם שנתן השלטי הגבורים לספר.
'מסורת הש"ס' היא עיוות של הצנזור.
על ידי אחד מעיר
א' מאי 27, 2018 8:26 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שני חיי שרה - טעות בשווא
תגובות: 18
צפיות: 1466

Re: שני חיי שרה - טעות בשווא

בעניין עשו כלה
לכאורה היא הנותנת
פסק בא במלים מחוברות ע"י טעמים
והפסק בא לומר לעשות בכ"ז הפסק כלשהו
ולכן אם הקורא חיבר עשה נכון או כמעט נכון
ויותר נכון מאשר אילו הפסיק.
מנהג הספרדים לעשות הפסק ממש
ולכן אמר הבא"ח שמי שאינו מפסיק בין השמות בי"ג מדות עונשו גדול
על ידי אחד מעיר
א' מאי 27, 2018 8:14 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ה
תגובות: 16
צפיות: 2025

Re: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ה

מלבב, לבבתני לפי מה שהבנתי מהרב יצחקי רק הקסת גיבש וקבע את נוסח ספרי התורה. לפניו כנראה לא היה כתיב אחיד ממש. יש חומשים שכתוב בהם שבספרי אשכנז דכא בא' כלומר שלא קיבלו את דעת רמ"ה וכן ידוע ס"ת חב"ד עד היום בנוסף לזה הסתבבו ס"ת ווליש בקהילות אירופה וידוע המעשה שרע"א הורה לתקן ...
על ידי אחד מעיר
ה' מאי 10, 2018 2:57 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ה
תגובות: 16
צפיות: 2025

Re: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ע

בכתר ארם צובה כאמור לפי עדות וגם ראיה מהמסורה שלו בישעי' ותהלים בא' רמ"ה הכריע ע"י הגהה כמ"ש בגליוני כי-תצא עז לעניין פרשת זכור, הדין של תרומת הדשן שצריך דווקא ס"ת ועשרה מסתבר ששאר ראשונים (התרומת הדשן עצמו יכול להחשב אחרון, תלוי ממתי נחשבים אחרונים) לא יודעים מדין זה. יתכן שהרמב...
על ידי אחד מעיר
ה' מאי 10, 2018 2:51 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד שמות האמוראים
תגובות: 26
צפיות: 1265

Re: ניקוד שמות האמוראים

זכורני מאיזה מקום שיצחק אבינרי טען שאשי הוא קיצור של אשר ולכן ניקודו א בקמץ אסי אסף ולכן הא' בקמץ (ע"כ ממה שאני זוכא מאבינרי) יש שם חנין מסתבר שהנ' בצירי הרב מאזוז טוען שכל חנן בתלמוד נ' בצירי שילא - הוא השם שֵׁלָה בנו השלישי של יהודה ש' בצירי חלק מניקודים במחלוקת העדות ויתכן שיש בזה עדויות על ...
על ידי אחד מעיר
ה' אפריל 12, 2018 3:19 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 509
צפיות: 311000

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

היבטים לשוניים תזריע זאת תהיה (מצורע) עח
אנא שלחו הערות
על ידי אחד מעיר
א' אפריל 08, 2018 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9059
צפיות: 533750

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תזכה למצוות רבות
על מצות הקטניות
על ידי אחד מעיר
ש' אפריל 07, 2018 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9059
צפיות: 533750

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בעקבות פולמוס על מי שהתיר פריכיות אורז לאשכנזים בפסח
נזכרתי באחד מגליוני קובץ בית אהרון וישראל
הוא מספר שם על ראשוני אדמורי קרלין
ושם מפורש שאפו מצות אורז כמה ימים לפני פסח
איני זוכר איפה זה כתוב
היואיל אי מי להציג לי את זה
אם יש כבר קישור נא הודיעוני
תזכו למצוות
על ידי אחד מעיר
ה' מרץ 29, 2018 11:37 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 509
צפיות: 311000

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

פסח עח שמיני עח
מאמר על שירת דויד מהרב דויד יצחקי נר"ו
שבת שלום וחג כשר ושמח
על ידי אחד מעיר
ה' מרץ 29, 2018 11:37 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 509
צפיות: 311000

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

פסח עח שמיני עח
מאמר על שירת דויד מהרב דויד יצחקי נר"ו
שבת שלום וחג כשר ושמח
על ידי אחד מעיר
ה' מרץ 22, 2018 4:36 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 509
צפיות: 311000

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

צו עח
ברכת האילנות (יתכן שהובא כבר בעבר)
על ידי אחד מעיר
א' מרץ 18, 2018 9:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא הבנתי בעל הטורים בפ' פקודי
תגובות: 9
צפיות: 736

Re: לא הבנתי בעל הטורים בפ' פקודי

מעניין למדיי הוקם מופיע רק פעמיים במקרא יש הֻקם על בדברי דויד האחרונים בסוף שמואל השאלה איך יונדב בן רכב מתקשר למעשה המקדש במקרא בירמיהו כתוב הוקם את דברי יהונדב בן רכב אולי כוונת בעה"ט היא כמו שאבי משפחת הרֵכבים ציוה לדורות שלא ישתו יין וקיימו את דבריו כך כשדויד אמר שהוא יושב בבית ארזים וארון ...
על ידי אחד מעיר
א' מרץ 18, 2018 8:50 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נר לשון נקבה?
תגובות: 8
צפיות: 479

Re: נר לשון נקבה?

יש נטיה כללית בלשון חז"ל לנקב מלים זכריות
גם הרמב"ם מדבר על מאכלות אסורות
ומה עם מקראות גדולות
על ידי אחד מעיר
א' מרץ 18, 2018 8:46 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'
תגובות: 18
צפיות: 993

Re: לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'

הערה שלא לעניין
הרב חנוך ארנטרוי ז"ל ממינכן פירש שפופרת של ביצה לא ביצת תרנגול
אלא בִצָּה
על ידי אחד מעיר
א' מרץ 18, 2018 8:42 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ה' הקריאה וה' הידיעה
תגובות: 9
צפיות: 729

Re: ה' הקריאה וה' הידיעה

א. האמור- יש לומדים מכאן גם לעניין האמור ע"י נביאך
וזה לא נכון (גם אם מתפרש ה' הקריאה בניקוד שוה לה' הידיעה
גיוואלד פירושו גדול
א גיוואלדיקער פשט פירושו פשט גדול ויפה
משום מה נקרא כך גם בקול זעקת שבר
על ידי אחד מעיר
א' מרץ 18, 2018 8:23 pm
פורום: על שולחן האוצר
נושא: הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה
תגובות: 10
צפיות: 7069

Re: הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה

רעיון מצוין
אינני יודע אם אשתתף בזה בפועל (למי יש זמן...]
אבל אשמח לעקוב כמסת הפנאי וזה אפשר גם בחוה"מ
ממש תודה
על ידי אחד מעיר
ש' מרץ 17, 2018 9:52 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מעולם ועד עולם - או מעולם עד עולם?
תגובות: 4
צפיות: 268

Re: מעולם ועד עולם - או מעולם עד עולם?

בחיפוש במקרא מעולם תמיד ועד עולם עם ו'
לכאורה מסתבר לגרוס כן גם בסידור
מה אומר סידור אזור אליהו?
על ידי אחד מעיר
ש' מרץ 17, 2018 9:43 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'
תגובות: 18
צפיות: 993

Re: לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'

אפשר להוסיף להערה של מפרשים אנשי שם בתחילת ביצה
צריך לבדוק איך רבנו חננאל קורא לזו המסכת במקומות אחרים
או שנתגמש בשביל החרוז
על ידי אחד מעיר
ו' מרץ 16, 2018 12:21 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אותיות גדולות וקטנות שבידנו
תגובות: 6
צפיות: 340

Re: אותיות גדולות וקטנות שבידנו

בונציה יש בתחילת כל חומש רשימות ממין זה
המסורה עצמה כנראה מקורה מרשימות מהסוג של אכלה ואכלה

עבור לחיפוש מתקדם