מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1332 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מלבב
ה' יוני 27, 2019 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן (דף ד:) איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה . לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו קורין כל כך מבעוד יום. ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר (דף כו.) דזמן תפלת מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחו...
על ידי מלבב
ה' יוני 27, 2019 12:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן (דף ד:) איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה . לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו קורין כל כך מבעוד יום. ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר (דף כו.) דזמן תפלת מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחו...
על ידי מלבב
ד' יוני 26, 2019 8:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

מ״מ רואים ברבינו יונה שכדי לומר ברכת המעריב ערבים צריך שיהיה קצת לילה, לכן מאוד לא מסתבר שכל הראשונים שהתירו לקרות קרי״ש וברכותיה מפלג המנחה שסוברים כשיטת הגר״א שפלג המנחה היא שיה ורבע לפני השקיעה כשהחמה זורחת בגובה השמיים בכל תקפה ואין שום סרך לילה, והרי כמה ראשונים כתבו שפלג המנחה היא שלש דקות לפ...
על ידי מלבב
ד' יוני 26, 2019 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן (דף ד:) איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה . לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו קורין כל כך מבעוד יום. ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר (דף כו.) דזמן תפלת מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחו...
על ידי מלבב
ד' יוני 26, 2019 11:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

שומע ומשמיע כתב:אינני מוצא את הדברים שאתה מביא מהרבינו יונה, תוכל לכוון אותי?

תור״י על הרי״ף בתחילת ברכות סוף עמוד א
על ידי מלבב
ד' יוני 26, 2019 11:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

מלבב, ומה עם מעשה דרב צלי של שבת בערב שבת לפני השקיעה כמבואר ברמב"ן ועוד? בזה אכן יש מחלוקת בראשונים האם הכונה הוא שאמר קר"ש בברכותיה או לא, ועכ"פ להראשונים הסוברים שכן אמר, הרי"ז ראיה חותכת דלא כדעת מלבב מי הם הראשונים שכתבו שאמר גם ברכות קרי״ש, והאם גם הם סוברים כהרמב״ן שהיה ל...
על ידי מלבב
ג' יוני 25, 2019 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה בענין סחיטה - השימוש במגבונים
תגובות: 9
צפיות: 166

Re: סברא חדשה בענין סחיטה - השימוש במגבונים

אני לא בסוגיא, אז יכול להיות שאני טועה, אבל דומה שיש כאן סברא חדשה ונכונה. מקובל לחשוב, שאיסור סחיטה בשבת, היינו המעשה סחיטה בעצמו, אלא שיש תנאי שאם המשקים הולכים לאיבוד למשל, אז אין איסור סחיטה. ונראה לענ"ד שאין זה כך, אלא כל איסור סחיטה הוא לא הסחיטה עצמה, אלא יצירת דבר על ידי סחיטה. זאת אומ...
על ידי מלבב
ג' יוני 25, 2019 12:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן (דף ד:) איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה . לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו קורין כל כך מבעוד יום. ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר (דף כו.) דזמן תפלת מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחו...
על ידי מלבב
ג' יוני 25, 2019 11:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה בענין סחיטה - השימוש במגבונים
תגובות: 9
צפיות: 166

Re: סברא חדשה בענין סחיטה - השימוש במגבונים

אני לא בסוגיא, אז יכול להיות שאני טועה, אבל דומה שיש כאן סברא חדשה ונכונה. מקובל לחשוב, שאיסור סחיטה בשבת, היינו המעשה סחיטה בעצמו, אלא שיש תנאי שאם המשקים הולכים לאיבוד למשל, אז אין איסור סחיטה. ונראה לענ"ד שאין זה כך, אלא כל איסור סחיטה הוא לא הסחיטה עצמה, אלא יצירת דבר על ידי סחיטה. זאת אומ...
על ידי מלבב
ב' יוני 24, 2019 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן (דף ד:) איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה . לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו קורין כל כך מבעוד יום. ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר (דף כו.) דזמן תפלת מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחו...
על ידי מלבב
ב' יוני 24, 2019 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

התרוה"ד מביא מנהג בזמן מסויים במקום מסויים ולא מצא דרך ליישבו, והפוסקים כתבו שאין לסמוך על הנהג הזה. אתה יכול לבאר בבקשה מה מצאת בספר הישר ואבן העזר? התרוה"ד אמנם לא מצא דרך ליישבו, אך הוא מעיד שזה מנהג "רוב הקהילות"! באב"ן העזר מבואר שהיו מתפללים מבעוד יום, וכך עולה מכל דב...
על ידי מלבב
ב' יוני 24, 2019 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

בזמן הראשונים התפללו ערבית מבעוד יום, כפי שמעידים מקורות רבים, כולל קריאת שמע, וכולל ברכותיה. לא מספיק הסברתי את השאלה, הבית יוסף ברל״ה מביא רבינו יונה ששואל איך אפשר להגיד ברכות קרי״ש לפני הלילה, ומתרץ שכיון שכבר שקעה חמה אפשר לקרוא לזה מעריב ערבים, משמע שלפני השקיעה אי אפשר. וזו באמת שיטת חלק מרב...
על ידי מלבב
ב' יוני 24, 2019 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

בזמן הראשונים התפללו ערבית מבעוד יום, כפי שמעידים מקורות רבים, כולל קריאת שמע, וכולל ברכותיה. לא מספיק הסברתי את השאלה, הבית יוסף ברל״ה מביא רבינו יונה ששואל איך אפשר להגיד ברכות קרי״ש לפני הלילה, ומתרץ שכיון שכבר שקעה חמה אפשר לקרוא לזה מעריב ערבים, משמע שלפני השקיעה אי אפשר. וזו באמת שיטת חלק מרב...
על ידי מלבב
ב' יוני 24, 2019 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

עוד קשה הרי הב"י בסימן רל"ה כותב שאם מתפללים ערבית בעוד יום, עדיף להגיד ברכות קרי"ש אחר צאת הכוכבים אפילו שלא מסמיכים גאולה לתפילה, אז למה לא נוהגים ככה.
על ידי מלבב
ב' יוני 24, 2019 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

בזמן הראשונים התפללו ערבית מבעוד יום, כפי שמעידים מקורות רבים, כולל קריאת שמע, וכולל ברכותיה. לא מספיק הסברתי את השאלה, הבית יוסף ברל״ה מביא רבינו יונה ששואל איך אפשר להגיד ברכות קרי״ש לפני הלילה, ומתרץ שכיון שכבר שקעה חמה אפשר לקרוא לזה מעריב ערבים, משמע שלפני השקיעה אי אפשר. וזו באמת שיטת חלק מרב...
על ידי מלבב
ב' יוני 24, 2019 2:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

חד ברנש כתב:בזמן הראשונים התפללו ערבית מבעוד יום, כפי שמעידים מקורות רבים, כולל קריאת שמע, וכולל ברכותיה.

לא מספיק הסברתי את השאלה, הבית יוסף ברל״ה מביא רבינו יונה ששואל איך אפשר להגיד ברכות קרי״ש לפני הלילה, ומתרץ שכיון שכבר שקעה חמה אפשר לקרוא לזה מעריב ערבים, משמע שלפני השקיעה אי אפשר.
על ידי מלבב
ב' יוני 24, 2019 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 39
צפיות: 281

האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

ואם אין מקור אז על מה סומכים הנוהגים כך.
על ידי מלבב
ד' יוני 19, 2019 5:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מה הדין של נולד למסקנה
תגובות: 1
צפיות: 79

מה הדין של נולד למסקנה

בריש ביצה משמע שמסברא היינו אומרים שאפילו מאן דלית ליה מוקצה אחת ליה נולד, ורק כדי לתרץ את דברי בית שמאי אנו אוצרים שמאן דלית ליה מוקצה לעת ליה נולד, השאלה למסקנה שאנו פוסקים כרבה שמדובר בתרנגול העומדת לאכילה מה הדין של ביצה הנולד מתרנגול העומדת לגדל ביצים? האם גם לרבה מאן דלית ליה מוקצה לית ליה נול...
על ידי מלבב
א' יוני 16, 2019 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אופן ביאתו של משיח צדקנו במהרה בימנו
תגובות: 9
צפיות: 935

Re: אופן ביאתו של משיח צדקנו במהרה בימנו

נחלי אפרסמון כתב:איזה עמ' באם הבנים?

איני זוכר
על ידי מלבב
א' יוני 16, 2019 7:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אופן ביאתו של משיח צדקנו במהרה בימנו
תגובות: 9
צפיות: 935

Re: אופן ביאתו של משיח צדקנו במהרה בימנו

ידוע המעשה מאדמו"ר מלויבאוויטש, שפעם שוחחו כמה מחסידיו לפני חדרו באופן ביאת המשיח, ופתאום יצא אליהם ושאל מה מדברים, והחסידים נבהלו מפניו, עד שאמרו לו הענין, ואמר להם שרצה להראות להם שבאופן זה תהיה ביאת המשיח. כשנפטר האדמו״ר מלויבאוויטש זצ״ל אמר הרה״ח רבי יואל כהן שלמעשה הלכה כהרמבם שאחרי שמת א...
על ידי מלבב
א' יוני 16, 2019 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אופן ביאתו של משיח צדקנו במהרה בימנו
תגובות: 9
צפיות: 935

Re: אופן ביאתו של משיח צדקנו במהרה בימנו

בספר אם הבנים שמחה כתב שכשהיה בפעסט אצל הרה״ק מבעלז שאל אותו במה עוסק עכשיו, אמר לו שכותב ספר על גאולה בדרך הטבע, אמר לו הרה״ק מבעלז שבספר מגן אברהם של המגיד מטריסק בפרשת וארא כותב שתהליך הגאולה העתידה תהיה מחובש בטבע.
על ידי מלבב
ד' יוני 12, 2019 10:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

]רוב עם ישראל אם ייתקל בשאלות של מתנגדי החיסונים האידיאולוגים, לא יידעו לענות לפני שישאלו בקי בענינים אלו, אז בינתיים הם בגדר שוטים?! כל בר דעת יודע שגם אם יש טיעון חדש שהוא לא מכיר והוא לא יודע איך להסביר אותה, זה לא מוכיח שום דבר. בנתיים ראיתי שגם בקיאים מאוד בעניינים אלו לא תמיד יודעים לענות, ומ...
על ידי מלבב
ד' יוני 12, 2019 9:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

עדות היא תמיד על דבר שאדם ראה בעיניו או שמע באזניו, או חש בחוש אחר. לא על מה שהיה בעבר. אבל העדות היא עדות על עדות התורה נמסרה כדבר ש מקורו בעם ישראל ככתוב בתורה בדור מעמד הר סיני. התורה נמסרה לדור לפנינו מהדור שלפניהם בתור עדות שמקורה עד מעמד הר סיני לא כתוב בתורה שכל התורה שיש בידינו נמסרה בדור ש...
על ידי מלבב
ד' יוני 12, 2019 9:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

]רוב עם ישראל אם ייתקל בשאלות של מתנגדי החיסונים האידיאולוגים, לא יידעו לענות לפני שישאלו בקי בענינים אלו, אז בינתיים הם בגדר שוטים?! כל בר דעת יודע שגם אם יש טיעון חדש שהוא לא מכיר והוא לא יודע איך להסביר אותה, זה לא מוכיח שום דבר. בנתיים ראיתי שגם בקיאים מאוד בעניינים אלו לא תמיד יודעים לענות, ומ...
על ידי מלבב
ד' יוני 12, 2019 9:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

עדות היא תמיד על דבר שאדם ראה בעיניו או שמע באזניו, או חש בחוש אחר. לא על מה שהיה בעבר. אבל העדות היא עדות על עדות התורה נמסרה כדבר ש מקורו בעם ישראל ככתוב בתורה בדור מעמד הר סיני. התורה נמסרה לדור לפנינו מהדור שלפניהם בתור עדות שמקורה עד מעמד הר סיני לא כתוב בתורה שכל התורה שיש בידינו נמסרה בדור ש...
על ידי מלבב
ד' יוני 12, 2019 9:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

אז למה לא יתכן שתורת ישראל הומצאה בתקופה מאוחרת ואחר כמה דורות נשתכח מי המציא אותה, ואז אמרו חכמי ישראל שמקור תורת ישראל הוא משה רבינו, ובמשך הדורות זה נשכח והפך למסורת בלי לזכור מי התחיל את המסורת הזה. טענה זו היא יסוד האפיקורסות. שכחה לא יוצרת עדות . דהיינו המציאות שיש עדות שמקור הידיעה הוא עדות ...
על ידי מלבב
ד' יוני 12, 2019 9:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

בתבונה כתב:
מלבב כתב:אין עדות שהעדות היה ברצף בלי שכחה באמצע.
[/url]
התורה נמסרה כדבר שמקורו מעמד הר סיני.
העדות היא שהתורה נמסרה לדור לפנינו מהדור שלפניהם בתור עדות שמקורה עד מעמד הר סני

אבל אולי העדות הזאת מקורה בחכמים שאמרו כך אחרי שנשתכח שהיה הפסק של שכחה בנייים?
על ידי מלבב
ד' יוני 12, 2019 9:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

הרבה אנשים מדמיינים רעיונות איך ליצור אנרגיה לנצח ללא צורך באספקת אנרגיה. הם יסבירו שיש לשים מגנטים בצורה מסויימת ומגנט נוסף בצורה אחרת ומשקולת במקום מסוים וכו' ואז יווצר הפלא מכונה שתיצור תנועה נצחית, וממנה יוכלו לייצר אנרגיה. "ממציא" כזה יש אפשרות להתווכח איתו (בד"כ זה לא יועיל), א...
על ידי מלבב
ד' יוני 12, 2019 9:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

אני אישית מאוד התחזקתי מזה (למטה. כהמשך לצופן 'תורה' בתחילת ובסוף החומשים) https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=491041#p491041 את המילה השואה בדילוג שווה אפשר למצוא בכל מקום בתורה הדילוג 50 הוא דילוג בסיסי המופיע בהרבה מקומות ובדיוק בפס' המתאימים - כמו כאן בפס' הכי מתאימים. גם דילוג של עשרים ושל...
על ידי מלבב
ד' יוני 12, 2019 9:22 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

אני לא מתמטיקאי, ולכן לא אוכל להביע דעה בשאלת הדילוגים. כל שידוע לי שיש מתמטיקאים גדולים שחולקים על זה. הרב ישראל אומן למשל. לא כן? אבל שים לב שכעת ההוכחה אינה מתורת הדילוגים, אלא מכך שארבעים שנה הרבנים המחזירים בתשובה משתמשים בכלי הזה, ולא יכול להיות שהם טועים ובר הלל צודקת. זו כבר הוכחה מסוג אחר ...
על ידי מלבב
ד' יוני 12, 2019 9:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

יאיר כתב:אני אישית מאוד התחזקתי מזה (למטה. כהמשך לצופן 'תורה' בתחילת ובסוף החומשים)
viewtopic.php?p=491041#p491041

את המילה השואה בדילוג שווה אפשר למצוא בכל מקום בתורה
על ידי מלבב
ד' יוני 12, 2019 9:16 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

אינני רוצה להיכנס לדיונים ארוכים עם טרול, ולכן אני כותב בקצרה: לדעתי, הדילוגים בתורה הם דבר יפה ונחמד, אבל הם לא ראויים לתואר "הוכחה חותכת ". גם דעתי היא שאמונת ישראל בקב"ה ובתורתו הקדושה איננה תלויה בשיטת הדילוגים. אולם, כפי שכתבתי לעיל, אין צורך לזלזל בזה. למיטב ידיעתי, המציאות היא...
על ידי מלבב
ג' יוני 11, 2019 11:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

אינני רוצה להיכנס לדיונים ארוכים עם טרול, ולכן אני כותב בקצרה: לדעתי, הדילוגים בתורה הם דבר יפה ונחמד, אבל הם לא ראויים לתואר "הוכחה חותכת ". גם דעתי היא שאמונת ישראל בקב"ה ובתורתו הקדושה איננה תלויה בשיטת הדילוגים. אולם, כפי שכתבתי לעיל, אין צורך לזלזל בזה. למיטב ידיעתי, המציאות היא...
על ידי מלבב
ג' יוני 11, 2019 11:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

אינני רוצה להיכנס לדיונים ארוכים עם טרול, ולכן אני כותב בקצרה: מה זה? לדעתי, הדילוגים בתורה הם דבר יפה ונחמד, אבל הם לא ראויים לתואר "הוכחה חותכת ". ממ״נ אם לפי כללי הסטטיסטיקה זה יתכן ואפשר למצוא דברים דומים בכל הספרים כמו שבר הלל טוענת אז אפילו לא נחמד ויפה, ואם האמת כמו שפרופסור ריפס ט...
על ידי מלבב
ג' יוני 11, 2019 8:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

א. אני מתפלא שזה משכנע אותך, מי שקרא הרבה מהדילוגים יראה שהטענות שלו לא נכונות, לדוגמא פרופסור ריפס לקח ספר ביוגרפיה של גדולי ישראל ומצא את הפרטים של כולם מרומזים בדילוגי אותיות, אם נכון טענות שלו הוא היה אמור למצוא רק אחוז קטן מהם. הוא מדבר במפורש על ריפס. קישורים לפרקים הנוספים בסדרה: https://gad...
על ידי מלבב
ג' יוני 11, 2019 3:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

א. אני מתפלא שזה משכנע אותך, מי שקרא הרבה מהדילוגים יראה שהטענות שלו לא נכונות, לדוגמא פרופסור ריפס לקח ספר ביוגרפיה של גדולי ישראל ומצא את הפרטים של כולם מרומזים בדילוגי אותיות, אם נכון טענות שלו הוא היה אמור למצוא רק אחוז קטן מהם. הוא מדבר במפורש על ריפס. קישורים לפרקים הנוספים בסדרה: https://gad...
על ידי מלבב
ג' יוני 11, 2019 2:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

א. אני מתפלא שזה משכנע אותך, מי שקרא הרבה מהדילוגים יראה שהטענות שלו לא נכונות, לדוגמא פרופסור ריפס לקח ספר ביוגרפיה של גדולי ישראל ומצא את הפרטים של כולם מרומזים בדילוגי אותיות, אם נכון טענות שלו הוא היה אמור למצוא רק אחוז קטן מהם. הוא מדבר במפורש על ריפס. קישורים לפרקים הנוספים בסדרה: https://gad...
על ידי מלבב
ג' יוני 11, 2019 2:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

בס"ד א. אין הוכחות מדעיות (חותכות) על אמיתות תורה מן השמים. (על מציאות הבורא, ועל הנשמה הרוחנית, וכן על עליונות האדם התבוני בבריאה, ישנם הוכחות מדעיות חותכות!) וכמובן שאין הוכחות חזותיות (נראות לעין) על אמיתות תורה מן השמים. ב. ברור שההוכחה העיקרית בנויה על מסורת רבת השנים, של העברת הסיפור בפה...
על ידי מלבב
ג' יוני 11, 2019 2:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: השפעת הסביבה גם על צדיקים
תגובות: 17
צפיות: 401

Re: השפעת הסביבה גם על צדיקים

גם הרשב"ם וגם הרמב"ן כתבו ביקורת על אברהם אבינו, וזה אכן מעורר תמיהה (הגרמ"פ, על פי השמועה, ייחס דברים אלה לתלמידים טועים..), אבל הם לפחות ביקרו את המעשים המפורשים בתורה, שבעיניהם היה עדיף לנהוג אחרת, ואילו מה שהבאת זו המצאת ביקורת יש מאין על מה שלא כתוב בתורה. זו חריגה גדולה מדי, אא...
על ידי מלבב
ג' יוני 11, 2019 2:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 5049

Re: הוכחות לתורה מן השמים

ישנן עשרות הוכחות לתורה מן השמים (הובא כבר בחז"ל) עשרות הוכחות לאמיתות תורה שבע"פ עשרות הוכחות לקיום הנשמה והעוה"ב וכמובן עשרות הוכחות (בעיקר שכליות) למציאות הבורא וראה בפרטי ועל רובן-ככולן יש פירכות חזקות, אם לא קושיות... איזה פירכה יש על דילוגי אותיות . איזה פירכא יש לנבואות שעם יש...

עבור לחיפוש מתקדם