החיפוש הניב 435 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מלבב
א' ספטמבר 23, 2018 9:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל דם שבבשר מוכשר כשר ומותר?
תגובות: 4
צפיות: 72

Re: האם כל דם שבבשר מוכשר כשר ומותר?

אני שאלתי כמה רבנים וכולם אמרו לי שיכול להיות בעיה של צרורות דם.

וא״כ זה ממש שערוריה כי רוב הציבור לא מודע ולא בודק.
על ידי מלבב
ה' ספטמבר 20, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 34
צפיות: 553

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

עצם ההקלטה לא ברור לאיסור, ולגבי מכשיר שמיעה הגרשז אוירבך התיר וגם האגרות משה נוטה להתיר, רק אולי יש לחלק שפה נעשה איזה שינוי בכלי ההקלטה, עכ"פ לא נראה שזה איסור דאורייתא וגם מדרבנן לא ברור לאיסור, וגם יש לדון משום גרמא, ובכל אופן אינו מכוון, לכן בהצטרף כל הטעמים בוודאי מותר. ודבר שמותר מצד כל...
על ידי מלבב
ב' ספטמבר 17, 2018 11:03 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 184

Re: שהחיינו ביום שני של ראש השנה

דרך ישרה כתב:
מלבב כתב:הרי בגמרא יש שני דעות או יומא אריכתא או ספיקא דיומא, היכן כתוב שני קדושות?

מבואר ברש"י בביצה ובעוד מפרשים ד'שני קדושות וקדושה אחת', תלוי ב'יומא אריכתא או ספיקא דיומא'.

וכיון דפסקינן שביצה שנולדה בזו אסורי בזו, הרי נקטינן יומא אריכתא וקדושה אחת הוא.
על ידי מלבב
ב' ספטמבר 17, 2018 10:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 34
צפיות: 553

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

עצם ההקלטה לא ברור לאיסור, ולגבי מכשיר שמיעה הגרשז אוירבך התיר וגם האגרות משה נוטה להתיר, רק אולי יש לחלק שפה נעשה איזה שינוי בכלי ההקלטה, עכ"פ לא נראה שזה איסור דאורייתא וגם מדרבנן לא ברור לאיסור, וגם יש לדון משום גרמא, ובכל אופן אינו מכוון, לכן בהצטרף כל הטעמים בוודאי מותר. ודבר שמותר מצד כל...
על ידי מלבב
ב' ספטמבר 17, 2018 12:10 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 184

Re: שהחיינו ביום שני של ראש השנה

שביעי של פסח הוא המשך החג שהתחיל קודם. היום השני של ר"ה על הצד שהוא יו"ט הוא היו"ט ולא היום שלפניו הרי נקטינן שביצה שנולדו בראשון אסור בשני מפני שזה נחשב ליומא אריכתא ולא כספק. בדיוק בגלל זה לוקחין פרי חדש, כמש"כ במשנ"ב הטעם משום די"א דקדושה אחת היא (היינו יומא אריכתא)...
על ידי מלבב
א' ספטמבר 16, 2018 8:22 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 351

Re: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

ישא ברכה כתב:למה כ"כ פשוט שאין איסור בעירוי, למ"ד שהאסור ביום הכיפורים הוא הנאת מעיו, ומה לי בא דרך הפה ומה לי בא ישירות לדם. (ואמנם זה לא פחות מאכילה שלא כדרך. אבל הרי ביוה"כ עינוי כתיב, וא"כ יש מקום שאף שלא כדרך אסור).

לא מבין את השאלה, איפוא יש הנאת מעיו אם זה דרך הוריד.
על ידי מלבב
א' ספטמבר 16, 2018 5:12 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 184

Re: שהחיינו ביום שני של ראש השנה

משולש כתב:טור אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תר

אבל לענין זמן ממ"נ אי ספק הוא אומר זמן ואי אמנהגא דב"ד סמכינן שהיו נוהגין היום קודש ולמחר קודש אומרים זמן דהא מיום ב' היו מונין תיקון המועדות והוא עיקר ר"ה וצ"ל בו זמן וכן הלכה

השאלה למה המשנה ברורה לא מביא את זה וכותב סתם בגלל שזה יום חדש.
על ידי מלבב
א' ספטמבר 16, 2018 5:10 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 351

Re: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

דמשק כתב:כן העיר באגרו"מ או"ח ח"ג סי' צ'.

האמת שאפשר לשאול על כל בדיקת דם או זריקה שאינו כרוך בסכנה.
על ידי מלבב
א' ספטמבר 16, 2018 4:48 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 351

Re: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

ומה עם איסור חבלה אם זה חולה שאין בו סכנה?
על ידי מלבב
א' ספטמבר 16, 2018 2:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 184

Re: שהחיינו ביום שני של ראש השנה

שביעי של פסח הוא המשך החג שהתחיל קודם. היום השני של ר"ה על הצד שהוא יו"ט הוא היו"ט ולא היום שלפניו הרי נקטינן שביצה שנולדו בראשון אסור בשני מפני שזה נחשב ליומא אריכתא ולא כספק. בדיוק בגלל זה לוקחין פרי חדש, כמש"כ במשנ"ב הטעם משום די"א דקדושה אחת היא (היינו יומא אריכתא)...
על ידי מלבב
ה' ספטמבר 13, 2018 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 34
צפיות: 553

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

עצם ההקלטה לא ברור לאיסור, ולגבי מכשיר שמיעה הגרשז אוירבך התיר וגם האגרות משה נוטה להתיר, רק אולי יש לחלק שפה נעשה איזה שינוי בכלי ההקלטה, עכ"פ לא נראה שזה איסור דאורייתא וגם מדרבנן לא ברור לאיסור, וגם יש לדון משום גרמא, ובכל אופן אינו מכוון, לכן בהצטרף כל הטעמים בוודאי מותר. ודבר שמותר מצד כלל...
על ידי מלבב
ה' ספטמבר 13, 2018 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מופלג בעשירות מה שיעור חיובו בצדקה
תגובות: 2
צפיות: 95

מופלג בעשירות מה שיעור חיובו בצדקה

לשיטות הסוברים שמי שמופלג בעשירות חייב ליתן יותר מחומש לצדקה, מה השיעור בזה, האם צריך ליתן כל נכסיו לצדקה ולהשאיר רק כדי חייו וצורך עסקיו, ואם כן מותר לו להוציא בשביל רחבות ומותרות אז מה השיעור בזה?
על ידי מלבב
ה' ספטמבר 13, 2018 10:45 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 184

Re: שהחיינו ביום שני של ראש השנה

כדכד כתב:שביעי של פסח הוא המשך החג שהתחיל קודם. היום השני של ר"ה על הצד שהוא יו"ט הוא היו"ט ולא היום שלפניו

הרי נקטינן שביצה שנולדו בראשון אסור בשני מפני שזה נחשב ליומא אריכתא ולא כספק.
על ידי מלבב
ה' ספטמבר 13, 2018 9:19 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 184

שהחיינו ביום שני של ראש השנה

מה הסברא לומר שהחיינו ביום שני של ראש השנה, הרי זה יומא אריכתא, ובמשנה ברור. כתב שאע״פ שזה יומא אריכתא מ״מ שני ימים הם, ואינו מובן הרי גם שביעי של פסח הוא יום חדש.
על ידי מלבב
ה' ספטמבר 13, 2018 9:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת כדורי ריטלין בשבת - לבריא
תגובות: 32
צפיות: 1591

Re: נטילת כדורי ריטלין בשבת - לבריא

מה סברת ההיתר באקמול?
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 11, 2018 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 319
צפיות: 26707

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

הולכים אחרי מנהג רק בספק, ולא כשאין ספק, הרי רואים בחוש שהמנחת כהן והחפץ חיים ועוד אחרונים טעו במציאות בארץ ישראל, וכיון שברור שרוב המכריע של הראשונים וכן מנהג אבותינו מעולם היה לפסוק כר״ת שהרי עשו מלאכות אחר השקיעה, לכן אין מקום לסמוך על מנהג שאין שום דרך להסבירו, ורגלים לדבר שהיה בטעות, אדרבה תביא...
על ידי מלבב
ו' ספטמבר 07, 2018 6:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 319
צפיות: 26707

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אביגדור כתב:
אביגדור כתב:בין השמשות הכי קצר הוא ביום השווה

עכ"פ הסיבה שעשו בדיוק 72 דקות בין בקיץ בין בימים השווים בין במקומות יותר צפוניות בין במקומות פחות צפוניות, הוא מטעות, או שסברו שהדין הוא בכל מקום ובכל זמן שוות.
על ידי מלבב
ו' ספטמבר 07, 2018 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 319
צפיות: 26707

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אביגדור כתב:הלילה לא יותר מוקדם בחורף. בין השמשות הכי קצר הוא ביום השווה.

לא בכל החורף חלק מהחורף
על ידי מלבב
ו' ספטמבר 07, 2018 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 319
צפיות: 26707

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

הטענה שבגלל שאבותינו עשו מלאכות לפני דרגת החשך של 72 בארץ ישראל גם אנו יכולים לעשות, ואין להוציא לעז עליהם שחלו שבת בטעות, הוא תמוה משני טעמים, א. אם אנו רוצים לנהוג כמוהם, הרי הם החמירו 72 שוות גם בחורף שהלילה יותר מוקדם, זאת אומרת שלא התחשבו בסימני הרקיע רק ב72, אם כן גם אנו אם באנו להקל נגד המפור...
על ידי מלבב
ב' ספטמבר 03, 2018 9:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: משחק הקפלה בשבת, ועוד
תגובות: 46
צפיות: 3352

Re: משחק הקפלה בשבת, ועוד

פלא על הספרים שדנו במשחקים משום בנין ולא משום אהל.
על ידי מלבב
ה' אוגוסט 30, 2018 7:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי מותר להתדיין בבית משפט?
תגובות: 10
צפיות: 361

Re: מתי מותר להתדיין בבית משפט?

בברכה המשולשת כתב:
מלבב כתב:
אוצר החכמה כתב:פשוט שהכוונה של המהרש"ם היא כשתובע את הממון שחייב לו ומודה ולא כשרוצה לקבל קנס.

נכון, אני התכוונתי רק לשאלה לגבי הליכה לערכאות.


אבל בכה"ג שכל דין הערכאות הוא להוציא ממון כקנס שאין לו מקור בהלכה, גם לפי המהרש"ם הנ"ל זה יהיה אסור לגמרי.

חשבתי שמדובר על החלק המגיע לו
על ידי מלבב
ד' אוגוסט 29, 2018 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי מותר להתדיין בבית משפט?
תגובות: 10
צפיות: 361

Re: מתי מותר להתדיין בבית משפט?

אוצר החכמה כתב:פשוט שהכוונה של המהרש"ם היא כשתובע את הממון שחייב לו ומודה ולא כשרוצה לקבל קנס.

נכון, אני התכוונתי רק לשאלה לגבי הליכה לערכאות.
על ידי מלבב
ד' אוגוסט 29, 2018 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי מותר להתדיין בבית משפט?
תגובות: 10
צפיות: 361

Re: מתי מותר להתדיין בבית משפט?

בעז"ה אם זכרוני אינו מטעה אותי, אזי הכללים הם כך. א. לגבי ההליכה לערכאות. באופן כללי אסור לפנות לערכאות קודם בי"ד, וצריך רשות מבי"ד. וא"כ עליך קודם כל לפנות לבי"ד, ובפרט שיתכן מאד שיציית לבי"ד. (נראה מהדברים שאתה מעדיף ללכת לבית משפט משום קלות התביעה, ולכאורה אסור מחמת...
על ידי מלבב
ד' אוגוסט 22, 2018 5:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן צאת הכוכבים לדעת המשנה ברורה
תגובות: 0
צפיות: 105

זמן צאת הכוכבים לדעת המשנה ברורה

במשנה ברורה כתב לעניין זמן קרי״ש בלילה אם אינו יודע עם יש כבר כוכבים בינונים שיחכה עד שבעים ושתיים דקות, ולכאורה ממ״נ אם סובר כהמנחת כהן שיש כוכבים בינונים הרבה לפני 72 אז למה דוקא 72 הרי יש כוכבים קטנים הרבה לפני 72, ואי משום שב72 וודאי יש כוכבים, הרי להמנחת כהן גם בששים דקות יש וודאי כוכבים, ואי מ...
על ידי מלבב
ו' אוגוסט 17, 2018 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו
תגובות: 88
צפיות: 7714

Re: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו

ב"ה ראשית יי"כ לכל החברים הנאמנים שהגיבו מתוך ידע. אני הקטן ניסתי לבדוק בכחי הדל עפ"י מר ויצטום. וזה מה שיצא לי. ואזכיר בקיצור את הכללים המינימאליים. א. דילוג מינימאלי (כלומר מלה מסוימת למשל 'תורה' מצא במספר רב של דיגולים 3 16 75 97 וכו' וצריך לבחור את ה-3) בקטע יחסית קטן (כלומר לא ב...
על ידי מלבב
ה' אוגוסט 16, 2018 8:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עלי גפן ממולאים
תגובות: 10
צפיות: 1137

Re: עלי גפן ממולאים

בתבונה כתב:העתקתי מהכתבה באתר זה
http://www.maane.info/pages/2865

רשימה זאת נערכה בידי מומחה הכשרות הרב יוסף זריצקי, לפסח תשע"ו בלבד

כל הערות ושאלות נוספות ינתנו ע"י הרב בטלפון: 054-8484044

ברשימה שלו יש דברים שלפי העדה החרדית כן צריך הכשר.
על ידי מלבב
ה' אוגוסט 16, 2018 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו
תגובות: 88
צפיות: 7714

Re: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו

ב"ה בזמננו בשו"ת בר אילן אפשר לחפש דילוגים בלחיצת כפתור. ניסיתי והראה כל מיני אפשרויות בכל מיני דילוגים, ולא מצאתי אפשרות להוכחת הענין. אולי אי מי מכיר שיטה נכונה-אם ישנה כזו ולומר מה מצאו והיכן, ואפשר אובייקטיבית בקלות להוכיח את הענין? ואינני נכנס אם הכיוון הזה נכון רעיונית, אלא רק אם שי...
על ידי מלבב
ה' אוגוסט 16, 2018 10:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 618

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

ואוי"ל שאין דין לאכול מלווה מלכה דווקא אחרי יציאת השבת לגמרי, אלא אפשר גם בזמן כזה שהוא "סמוך ונראה" ליציאתה? לא יתכן, בשום אופן אי אפשר לאכול מלווה מלכה סמוך לשקיעה, זמן מלווה מלכה הוא במוצאי שבת ולא בשבת. למה יהיה יותר חמור מהבדלה? כי יש כמה דברים שאפשר לעשות מפלג המנחה, אבל על מלו...
על ידי מלבב
ד' אוגוסט 15, 2018 10:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 618

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

עזריאל ברגר כתב:ואוי"ל שאין דין לאכול מלווה מלכה דווקא אחרי יציאת השבת לגמרי, אלא אפשר גם בזמן כזה שהוא "סמוך ונראה" ליציאתה?

לא יתכן, בשום אופן אי אפשר לאכול מלווה מלכה סמוך לשקיעה, זמן מלווה מלכה הוא במוצאי שבת ולא בשבת.
על ידי מלבב
ד' אוגוסט 15, 2018 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 618

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

יישר כח. לא מופרך שבאותו זמן אפשר לקיים שני דברים שונים. מצאנו כך בשני ענינים אחרים: א. ק"ש בין עלות השחר לנץ החמה - יכולה להיות בשביל ק"ש של ערבית במקום אונס, ובד"כ היא ק"ש של שחרית, והביאו בפוסקים שא"א לעשות שניהם ביום אחד. ב. מנחה וערבית בין פלג לשקיעה, ובזה בשעת הדחק יש...
על ידי מלבב
ג' אוגוסט 14, 2018 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 618

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

עזריאל ברגר כתב:
מלבב כתב:
כדכד כתב:איפה זה כתוב?

במשנה ברורה

נשמח אם תסייע לנו למצוא את דבריו, כי חיפשתי בסימן רצט ובסימן ש ולא מצאתי.

אשתדל לחפש, אני מקווה שזכרוני אינו מטעה אותי.
על ידי מלבב
ג' אוגוסט 14, 2018 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 618

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

כדכד כתב:איפה זה כתוב?

במשנה ברורה
על ידי מלבב
ב' אוגוסט 13, 2018 7:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 618

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

עזריאל ברגר כתב:בפשטות דינו כתוספת שבת בכניסתה, שתלוי במחלוקת, שי"א שחייב לאכול כזית בשבת עצמה וי"א שלא.

נכון, אז איך כתוב שאפשר לצאת ידי חובת מלווה מלכה אם זה עדיין שבת.
על ידי מלבב
ב' אוגוסט 13, 2018 3:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 618

סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

האם אפשר לצאת ידי חובת סעודה שלישית בזמן של תוספת שבת, כגון שמתחיל רגע לפני השקיעה פחות מכזית, ואוכל כזית אחרי צאת הכוכבים, אם כן, לא מובן איך אפשר גם לצאת ידי חובת מלווה מלכה באותו זמן, אם לא מה זה שונה מתוספת שבץ של ערב שבת.
על ידי מלבב
ד' אוגוסט 08, 2018 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ויטמינים לבליעה צריכים הכשר?
תגובות: 5
צפיות: 281

Re: האם ויטמינים לבליעה צריכים הכשר?

אם אין להשיג עם הכשר וודאי שלא
על ידי מלבב
ב' אוגוסט 06, 2018 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכשר על ביצים
תגובות: 5
צפיות: 314

Re: הכשר על ביצים

אם אתה לא מתכוון לפולמוס של העופות, למה אתה מתכוון באמרך ביצה כשרה. לאיזה חשש אתה חושש? מה השאלה, אם התרנגולת צריך מסורת אז יש חשש שהוא מתרנגולת בלי מסורת, ואין זה דומה למה שהתירו הפוסקים לאכול ביצים מהשוק, ששם מדובר במקומות שלא היו שכיחים תרנגולות בלי מסורת, כל הנידונים בפוסקים על תרנגולות בלי מסו...
על ידי מלבב
ה' אוגוסט 02, 2018 10:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 63
צפיות: 4997

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

נשאלתי - החוששים לדעת הרמב"ם הנ"ל ונזהרים מעשיית מלאכה דאו' ביוט"ש באר"י שמא לא היה מקום שהשלוחים מגיעים, למה לא יקלו בזה כדין ספק דרבנן, כי אולי היו השלוחים מגיעים גם שם, (וכאן אין את התי' של הר"ן בנוגע לספק מוקפות חומה, כי אין התקנה נעקרת בכך). כמו שבחוץ לארץ לא מקילים אפ...
על ידי מלבב
ד' אוגוסט 01, 2018 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור הריגת טריפה
תגובות: 11
צפיות: 826

Re: איסור הריגת טריפה

מה הגדר של טריפה באדם?
על ידי מלבב
ג' יולי 31, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 107
צפיות: 6192

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

בלכתך בדרך, חשבתי שאלה מענינת, נוגעת לכמה נידונים שכתבתי כאן לאחרונה. 3 חנויות בשר סמוכות. חנות 1 בבעלות ראובן מוכרת כשר. חנות 2 בבעלות שמעון מוכרת כשר. חנות 3 בבעלות שמעון מוכרת טרף. נמצא בשר ליד החנויות, זיל בתר רובא, ויטול שמעון הבשר אליו. כעת הוא רוצה גם לאוכלו, על סמך שהרוב הוא כשר. יאמרו לו, ...
על ידי מלבב
ה' יולי 19, 2018 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשמל בשבת ע"י נכרים
תגובות: 6
צפיות: 300

Re: חשמל בשבת ע"י נכרים

הרי ההיתר לדעת המתירים הוא בגלל שזה פיקוח נפש, ואחד הטענות נגד ההיתר הוא מה שכתב הגר"מ פיינשטיין זצל שהרי אפשר ע״ נכרים, אז נרוויח את הטענה הזאת גם יש שיטה שמתירה אמירה לנכרי לצורך מצווה וסעודת שבת אפילו באיסור דאורייתא, אע״פ שלא פוסקים ככה, אולי נחשב כשעת הדחק גדול והפסד מרובה שסומכים על דעת ...

עבור לחיפוש מתקדם