מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1486 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מלבב
ה' אוקטובר 17, 2019 1:41 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בעייה לכאורה של ספייה להאכיל חילוני- כופר בתורה בתוך הסוכה
תגובות: 7
צפיות: 216

Re: בעייה לכאורה של ספייה להאכיל חילוני- כופר בתורה בתוך הסוכה

הרואה כתב:למה אתה חושב שהוא באמת לא מאמין? בגלל שהוא אומר כך? אין אדם משים עצמו רשע.

אם אומר כך יש להניח שחושב כך, כי דברים שבלב אינם דברים.
על ידי מלבב
ה' אוקטובר 17, 2019 1:38 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אזיקון - נחשב למעמיד?
תגובות: 39
צפיות: 6246

Re: אזיקון - נחשב למעמיד?

בשו"ע הרב כתב שאין לקשור הסכך בדבר שמקבל טומאה כדי שלא יפול ברוח.
על ידי מלבב
ג' אוקטובר 15, 2019 7:40 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 124

Re: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד

הכל נכון, אבל איפה המחיצות בצריף? הרי אתה מכשיר את כל אורך הסכך עד למטה, בע"כ שכיון שזה סגור עם סכך לא צריך מחיצה, א"כ גם בדופן עקומה כיון שלא צריך שם דופן בסוכה רק שיהיה סגור, בע"כ שגם דופן עקומה אין אומר שזה דופן ממש, כי מי צריך דופן בסוכה, העיקר שמשהו יסגור מן הצד, וגם סכך שסוגר מה...
על ידי מלבב
ג' אוקטובר 15, 2019 6:46 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 124

Re: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד

סוף סוף מוכח מהראש שצריך להגיע גם לפסל היוצא.
חוץ מזה לא הועלת כלום, כי סוף סוף רואים בצריף שאין צריך מחיצות נפרדות מהסכך, אז למה באיצטבא אי אפשר להשתמש בדופן העקומה גם לסכך וגם לדופן כמו בסוכה כצריף?
על ידי מלבב
ג' אוקטובר 15, 2019 2:37 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 124

Re: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד

איך משיפוט אוהלים רואים שגם פחות מיוד כשר לסוכה?
על ידי מלבב
ג' אוקטובר 15, 2019 2:34 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה
תגובות: 6
צפיות: 148

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

קבע לא קשור לענין כמובן אמנם ברור שיש בסכך דיני מחיצה וכמו שמבואר בכמה מקומות לדוג' לענין פרוץ כעומד בסוכה טו ועוד והדין מפורש בכמה מקומות מפרוץ כעומד אין עדיין ראיה שזה דין מחיצה, יתכן שזה רק שמדמים דיני סכך לדיני מחיצה לעניין רוב ומיעוט, אבל עדיין אין זה מחיצה. ומסתימת הגמרא והפוסקים משמע שאין זה...
על ידי מלבב
ג' אוקטובר 15, 2019 2:29 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 124

Re: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד

האם שיפוע אוהלים לא רק אומר שגם בלי מחיצות רק בשיפוע נחשב כאהל?, א״כ מה זה קשור לפסל היוצא, הראש רק אומר שזה יכול להחשב כאהל גם מקום השיפוע.
על ידי מלבב
ג' אוקטובר 15, 2019 11:22 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 124

Re: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מעשרים עם איצטבא מן הצד

גם אם נסכים שיש חילוק אין מחלק
איפה החזו"א, לא מובן בלי פסל איך נכשיר מקום שאין לו שיעור שצריך לסוכה, ולא דמי לטומאה שאין צריך שיעור הכשר רק שם אוהל, אבל בסוכה מה יעזור שם אוהל אם אין שיעור הצריך להכשר סוכה, ולא עדיף מלמעלה מעשרים שצריך להגיע לפסל כיון שהסכך לא נעשה בכל תנאי הכשר סוכה.
על ידי מלבב
ג' אוקטובר 15, 2019 12:38 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בסכך פסול יותר מד' אמות, למה לא נכשיר מדין סוכה העשויה כצריף
תגובות: 5
צפיות: 56

Re: בסכך פסול יותר מארבע אמות, למה שלא נכשיר מדין סוכה העשויה כצריף

למה שלא נצרף אותו עם הדופן לשיעור י, למה צריך שיהיה לו שיעור י בפני עצמו.
על ידי מלבב
ג' אוקטובר 15, 2019 12:12 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בסכך פסול יותר מד' אמות, למה לא נכשיר מדין סוכה העשויה כצריף
תגובות: 5
צפיות: 56

Re: בסכך פסול יותר מארבע אמות, למה שלא נכשיר מדין סוכה העשויה כצריף

ונתנו ידידים כתב:סוכה העשוי' כמין צריף צריך שיהא בשיפועו שיש לו גובה י על רוחב ז, וא"כ בסכך פסול בכי האי גונא תצטרך לדין דופן עקומה

מה הבעיה, עד סוף הסכך פסול יהא נחשב כדופן, והז' סכך כשר יהא נחשב לסכך.
על ידי מלבב
ג' אוקטובר 15, 2019 12:08 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה
תגובות: 6
צפיות: 148

האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

כי לא מצינו דין זה רק במחיצה
על ידי מלבב
ג' אוקטובר 15, 2019 12:06 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד
תגובות: 15
צפיות: 124

מה ההבדל בין סוכה כצריף לסוכה למעלה מכ' עם איצטבא מן הצד

בסוכה כצריף פוסקים שאפשר לישון גם בחלק התחתון שנמוך מעשרה טפחים, איך זה מסתדר עם הדין של איצטבא מן הצד שלא מכשירים לישון תחת הסכך שגבוה מעשרים אמה.
על ידי מלבב
ב' אוקטובר 14, 2019 10:54 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?
תגובות: 10
צפיות: 193

Re: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?

בריטב"א סוכה (כט, א) כתב ומינה שאם לא היה אוכל עדיין וראה גשמים באין ושמים מתקדרין בעבים שאוכל חוץ לסוכה ואין מטריחין אותו לעלות עד שיגמור כל סעודתו. וכן איתא במאירי (סוכה כו, א). אולם במשנ"ב (תרלט שעה"צ ס"ק ס) הביא מהביכורי יעקב שאם כעת אין אוכל מאכלים הנקרשים אינו יכול לצאת על...
על ידי מלבב
ב' אוקטובר 14, 2019 10:52 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?
תגובות: 10
צפיות: 193

Re: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?

עושה חדשות כתב:הבכור"י בהמשך מביא גם את הריטב"א הנ"ל.

והוא חולק על הריטבא? או שמסכים
על ידי מלבב
ב' אוקטובר 14, 2019 10:52 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?
תגובות: 10
צפיות: 193

Re: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?

היא שיחתי כתב:תודה רבה.
שם במקום ראיתי כעת במשנ"ב דרשו דלגבי שינה היא פלוגתת הגריש"א זצ"ל והגר"נ קרליץ שליט"א

מה הבדל בין שינה לאכילה?
על ידי מלבב
ב' אוקטובר 14, 2019 10:49 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הערות באו״ח סימן תרל
תגובות: 3
צפיות: 102

Re: הערות באו״ח סימן תרל

א. בשער הציון ס״ק הקשה על הלבוש שכתב שהצורה הפתח בדופן שלישי צריך להגיע עד סוף הדופן שכנגדו, שהרי צורת הפתח הוא דופן גמור אף לעניין שבת, א״כ כמו שבדופן גמור לא צריך יותר משבעה טפחים, כך בצורת הפתח למה שנצטרך יותר משבעה טפחים. וקשה לי הרי גם בסוכה כמבוי כתב הרמא שסגי בשבעה טפחים ואעפ״כ צריך צורת הפת...
על ידי מלבב
ב' אוקטובר 14, 2019 10:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בסכך פסול יותר מד' אמות, למה לא נכשיר מדין סוכה העשויה כצריף
תגובות: 5
צפיות: 56

בסכך פסול יותר מד' אמות, למה לא נכשיר מדין סוכה העשויה כצריף

בסוכה כצריף שכשר, האם אין שיעור בשיפוע שכשר ואפילו גג ארוך עם טיפה שיפוע נחשב לדופן עם סכך? א״כ בסכך פסול יותר מארבע אמות שטיפה משופע האם נכשיר בלי דופן עקומה בגלל שנגיד שהכל דופן?
על ידי מלבב
א' אוקטובר 13, 2019 2:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הערות באו״ח סימן תרל
תגובות: 3
צפיות: 102

הערות באו״ח סימן תרל

א. בשער הציון ס״ק הקשה על הלבוש שכתב שהצורה הפתח בדופן שלישי צריך להגיע עד סוף הדופן שכנגדו, שהרי צורת הפתח הוא דופן גמור אף לעניין שבת, א״כ כמו שבדופן גמור לא צריך יותר משבעה טפחים, כך בצורת הפתח למה שנצטרך יותר משבעה טפחים. וקשה לי הרי גם בסוכה כמבוי כתב הרמא שסגי בשבעה טפחים ואעפ״כ צריך צורת הפתח...
על ידי מלבב
ד' אוקטובר 09, 2019 8:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כשרות החלב בזמנינו
תגובות: 12
צפיות: 603

Re: כשרות החלב בזמנינו

"לא נכון מה שכתוב במאמר, שיש שרצו להתיר משום שבזמננו החלב נבחן ע"י מעבדה על מנת לוודא שאין בו תערובת חלב טמא. אף אחד לא מתיר בגלל סיבה זו מכיוון שבדיקה כזו לא נעשית, ואם היו רוצים לבצע בדיקה כזו יהיה צורך לפתח טכניקה ייחודית לבדיקת הדבר, מכיוון שבבדיקות שנעשות היום אין אפשרות לזהות ערוב חל...
על ידי מלבב
ב' אוקטובר 07, 2019 12:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על הדלקת נרות שבת בחדרים נוספים שבבית
תגובות: 1
צפיות: 211

Re: ברכה על הדלקת נרות שבת בחדרים נוספים שבבית

החילוק הוא שבבדיקת חמץ הוא משום שליחות, לכן אין השליח יוצא בברכת בעל הבית, שאין השליח שייך במצווה רק בעשיית מעשה המצווה, משא"כ מצוות הדלקת נר המצווה על שניהם לכן יוצא הבעל בברכת אשתו.
על ידי מלבב
א' אוקטובר 06, 2019 9:22 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 90
צפיות: 12758

Re: שינה בסוכה בחו״ל

אבל למה כל הפוסקים לא כתבו טעם זה
על ידי מלבב
א' אוקטובר 06, 2019 12:36 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 90
צפיות: 12758

שינה בסוכה בחו״ל

הפוסקים טרחו למצוא טעם למה מקילים בשינה בסוכה, למה לא תרצו שכיון שבחו״ל שכיח גשמים בסוכות אז גם אם כשהולך לישון לא יורדים גשמים שמא באמצע הלילה ירדו גשמים וירטב ויצטרך לקום ולצאת באמצע השינה עם הכרים וכסתות ולחזור לבית.
על ידי מלבב
א' אוקטובר 06, 2019 8:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: עקידת יצחק
תגובות: 25
צפיות: 3263

עקדת יצחק

האם יש במדרשים שיצחק כן נשחט וחזר לתחייה?
על ידי מלבב
ה' אוקטובר 03, 2019 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 269
צפיות: 32911

Re: בדין דתשע חנויות

אתה יכול לכתוב בשפה פשוטה מה הוא אומר, אני פשוט לא מתחיל להבין מה הוא אומר בכלל.
על ידי מלבב
ו' ספטמבר 27, 2019 9:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 269
צפיות: 32911

בדין דתשע חנויות

בשערי יושר שער ד פרק ט כתב שתי מהלכים למה הולכים אחר רוב חנויות ולא בתר רוב בשר, ולא הבנתי דבריו כלל, אשמח אם מישהו יכול לבאר דבריו.
Hebrewbooks_org_20983.pdf
(21.02 MiB) הורד 11 פעמים
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 24, 2019 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רחיצת סכין
תגובות: 5
צפיות: 149

Re: רחיצת סכין

אם אני לא טועה דוחקה דסכינא מבליע רק בדבר חריף
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 24, 2019 6:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רחיצת סכין
תגובות: 5
צפיות: 149

Re: רחיצת סכין

איך השניצל בולע אם הוא לא חם?
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 24, 2019 5:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רחיצת סכין
תגובות: 5
צפיות: 149

רחיצת סכין

סכין בשרי שחתכו איתו בשר טרף, ורחצו אותו עם מים היטב אבל בלי סבון, ואח״כ חתכו בו שניצל וטגנו, האם השניצל מותר באכילה?
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 10, 2019 7:19 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה
תגובות: 7
צפיות: 226

Re: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה

אני יודע מזה בגלל זה שאלתי, השאלה אם זה כ״כ פשוט עד כדי לברך.
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 10, 2019 5:59 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה
תגובות: 7
צפיות: 226

Re: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה

טעם הדבר בגלל שגם טיול בסוכה הוא מצווה, אבל בליעת דבר קטן כשהוא ממהר בדרך החוצה מהסוכה אינו טיול.
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 10, 2019 5:36 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה
תגובות: 7
צפיות: 226

לברך לישב בסוכה בסוף הסעודה פחות מכביצה

אכל שיעור סעודה בסוכה ושכח לברך לישב בסוכה, ונשאר לו לאכול עוד קצת פחות מכביצה, האם יכול לברך גם אם אוכל מהר ולא מתעכב עוד בסוכה?
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 10, 2019 11:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 257
צפיות: 18420

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

מה שאמרתי שאנחנו לא יכולים להגן על עצמינו מפני אויבינו אפילו במינימום שכל מדינה חופשית יכולה, ועל כל דירה בשועפט וברמות אנחנו צריכים רשות מארה"ב, אז זה לא נקרא שאנחנו שולטים פה שליטה מלאה.
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 10, 2019 9:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 115
צפיות: 11235

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

עושה חדשות כתב:בפרוספקט של מכון עליה ראיתי כעת נידון;
האם מותר לחשמלאי לתקן ולחבר חשמל של שכונה גדולה (של גויים או חפשיים רח"ל),
שבסתמא יש להניח שלפחות באחד מן התנורים שם מתבשל כעת בשר בחלב, ותיקון החשמל הוא מעשה מידי של הדלקת אותו התנור.

לו יהא אלא ספק כ״כ אסור
על ידי מלבב
ג' ספטמבר 10, 2019 8:58 am
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 257
צפיות: 18420

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

זה לא נכון. מדינת ישראל אינה תחת שליטת אף אומה. מה שכן, כמו כל מדינה נורמלית (להוציא מדינות לא נורמליות כמו צפון קוריאה) התלויה בקשרים שלה עם מדינות אחרות, או בעזרה שהיא מקבלת מהן, ואינה יכולה לעשות ככל העולה על רוחה, גם מדינת ישראל היא כזו. שליטה במקצת, יש סברא לומר שאם הקב"ה שם אותנו תחת שלי...
על ידי מלבב
ב' ספטמבר 09, 2019 10:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 257
צפיות: 18420

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

אך גם כיום שהערבים כועסים והאומות מגבות אותם - בישוב בחלק מהשטחים הכבושים, חלה עליה אזהרת ג' שבועות כפי שלמדונו רבותינו. לענ"ד השבועה שלא ימרדו באומות לא נאמרה אלא לישראל שתחת יד האומות. [והא לך לשון מהר"ל, באר הגולה, באר שביעי פ"ו: הזהירו אותנו חכמים לקבל עלינו מלכות וממשלת האומות, ...
על ידי מלבב
ב' ספטמבר 09, 2019 9:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 257
צפיות: 18420

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

אך גם כיום שהערבים כועסים והאומות מגבות אותם - בישוב בחלק מהשטחים הכבושים, חלה עליה אזהרת ג' שבועות כפי שלמדונו רבותינו. לענ"ד השבועה שלא ימרדו באומות לא נאמרה אלא לישראל שתחת יד האומות. [והא לך לשון מהר"ל, באר הגולה, באר שביעי פ"ו: הזהירו אותנו חכמים לקבל עלינו מלכות וממשלת האומות, ...
על ידי מלבב
ב' ספטמבר 09, 2019 9:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 257
צפיות: 18420

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

ר' מנשה קליין בשם הרה"ק מבעלז: וארשום מה ששמעתי מפי גדול אחד שלאחר המלחמה שאל את הגה"ק מוה"ר אהרן מבעלז זצוקלה"ה האם לנסוע לארץ ישראל או למדינות אחרות בעולם והשיב הרה"ק מבעלז ז"ל איך האב שוין מגלה דעת געווען אין געטטא באכניע ווען איך בין דארט געווען אז ווי לאנג די אומו...
על ידי מלבב
ב' ספטמבר 09, 2019 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן המאוחר ביותר לתפלת מנחה בדיעבד להגאונים
תגובות: 6
צפיות: 155

Re: זמן המאוחר ביותר לתפלת מנחה בדיעבד להגאונים

וביותר לא נתברר לי למה לגבי תענית לא מקילים, דכאמור יש כאן רק ספק דרבנן, שהתענית אינו אלא דרבנן, והצורך שמאן דהוא קשה עליו הצום, ולמנחה יחמירו בדיעבד כאילו כבר לילה כיון שזה ספק חיסרון ידיעה מחמירים לשני הצדדים. נדמה לי שהירושלמים כן מקילים לעניין תענית משמונה עשרה דקות, ומה שלא מקילים מ13 דקות משו...
על ידי מלבב
א' ספטמבר 08, 2019 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 296

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

דברי הנתיבות מחודשים וקשה להבין, אבל גם לדברי הנתיבות הוא רק כשאומרים בפירוש שמוכרים לא לפי המחיר רק ע"פ משהו אחר, אבל בנידון דידן זה תלוי במחלוקת אם יש אונאה בדבר שאין לו מחיר שווה שרוב הפוסקים סוברים שיש אונאה. דברי הנתיבות פשוטים וברורים למבין. אונאה קיימת כאשר ישנו שער מסויים שדעת בני אדם ...
על ידי מלבב
א' ספטמבר 08, 2019 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 296

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

מה הסברא שכל חנות ברחוב יכול לקחת כל מחיר שעולה על דעתו, ובאותו חנות אסור לשנות מחירים? הרי מפורש בפוסקים שלא שייך מנהג בעניין אונאה וגם אם נוהגים לאונות זה מנהג נגד ההלכה ולא מועיל, רק יש מחלוקת אם בדבר שאין מחיר יש אונאה, אבל דעת רוב הפוסקים שגם בזה יש אונאה, ולהשיטות שאין בכהאי גווני אונאה כי זה...

עבור לחיפוש מתקדם