החיפוש הניב 669 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חשבונות רבים
ה' דצמבר 20, 2018 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכלו טוסט בשרי חם על צלחת חרסינה חלבית שאינה בת יומה
תגובות: 6
צפיות: 183

Re: אכלו טוסט בשרי חם על צלחת חרסינה חלבית שאינה בת יומה

נדמה לי שאם הבשר לא נגע בצלחת בפשיטות א"צ כלום.
במקרה שהבשר נגע אפשר שתלוי איך הגיע הטוסט לצלחת.
אין דין לחם בשרי בלחם שיש בו בשר בעין! אתה בא לאסור אכילת טוסטים??
על ידי חשבונות רבים
ו' נובמבר 16, 2018 9:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר ללכת להצגה של קוסם?
תגובות: 16
צפיות: 572

Re: האם מותר ללכת להצגה של קוסם?

אמנם, גם לדעת המתירים, יש בעיה נוספת בעשיית קסמים, שהקהל חושב שמדובר בכישוף ממש, ויש כאן איסור של גניבת דעת. משום כך פסק הרב שטרנבוך (תשובות והנהגות ח''א סי' תנה) להתיר לעשות קסמים שמקורם בזריזות ידיים, ובלבד שהקוסם יוודא לפני ההופעה שהקהל מודע לכך שמדובר בזריזות ידיים בלבד (הוא כתב שלא מספיק שהקוס...
על ידי חשבונות רבים
ג' נובמבר 06, 2018 10:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט
תגובות: 12
צפיות: 633

Re: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט

נוטר הכרמים כתב:אכן, הבנת מצוין. לקחתי מהלבוש רק את ההנחה העובדתית שכברה זה לא כלי שמיועד לכך כמו משמרת, ולא מעבר לכך.
אני שמח שכיוונתי לרדת לדעתך. אבל בלבוש כתוב שכברה אינה כלי שמיועד לכרשינים ולא שהיא אינה כלי שמיועד לברירה מאליו.
על ידי חשבונות רבים
ג' נובמבר 06, 2018 10:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט
תגובות: 12
צפיות: 633

Re: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט

הלבוש כאן הוסיף, וז"ל, ואין לגזור שמא יברר, שאין דרך לברר כרשינין בכברה, ואפילו אי עביד הו"ל שינוי ולא אסור מן התורה. ומבואר דחלוק כברה ממשמרת, דמשמרת זהו הכלי לסינון יין, וכאשר נותן לתוך הכלי, זהו מלאכתו, ומשא"כ כברה לגבי כרשינין שאין זה דרך הכלי. אני לא יודע למה בדיוק התכוונת אבל ה...
על ידי חשבונות רבים
ג' נובמבר 06, 2018 8:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט
תגובות: 12
צפיות: 633

Re: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט

ומדויק היטב שכלפי הדין הראשון במתני' נקט טעם ההיתר משום ש'נמצא נתברר מאליו', והיינו שאין הוא עושה את המעשה של הברירה אלא הכלי, ודנים את מעשהו כעין גרמא, ורק כלפי הדין השני במתני' כתב שהטעם הוא משום דעת ר"ש שדבר שאינו מתכוין מותר. אין זה אלא דברי תימה. ממתי מי שמניח משהו בכלי והוא מתברר פטור מט...
על ידי חשבונות רבים
ב' נובמבר 05, 2018 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספיקות בברכת ה"סופלה"
תגובות: 18
צפיות: 994

Re: ספיקות בברכת ה"סופלה"

אבל יש צורת פת בחלק החיצוני של הסופלה. רק מבפנים הוא נותר לח ורך עד נוזלי.
על ידי חשבונות רבים
ב' נובמבר 05, 2018 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דף שמשני צדדיו ברכות - להדביקו על הקיר
תגובות: 6
צפיות: 261

Re: דף שמשני צדדיו ברכות - להדביקו על הקיר

אם מדביק ממש על הקיר יש בזה חשש מחיקה וכמו שמביא בביאה''ל סימן לב בשם הגרעק''א וכתב עוד שם הגרע"א דאומן ישראל המתקן סידור הבלוי ומוכרח לו להניח נייר ולדבקו עם (פא"פ) על מקום היפה ופוגע בשמות הקדושים שאינם נמחקים דיש בזה חשש איסור מחיקה כיון דא"א לקלפו שיהיה כל האותיות קיימים וגרע יות...
על ידי חשבונות רבים
א' אוגוסט 26, 2018 11:21 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "וַיַּצְעֵ֤ק שְׁמוּאֵל" בירורים אודות מנהגי הגר"ש אויערבאך זצוק"ל בעניני תפילה
תגובות: 7
צפיות: 798

Re: "וַיַּצְעֵ֤ק שְׁמוּאֵל" בירורים אודות מנהגי הגר"ש אויערבאך זצוק"ל בעניני תפילה

נוטר הכרמים כתב:עכ"פ מנהגו של רבינו זצוק"ל לכלול גם נוסח אתה קדוש מבואר לפי דברי הכל בו הנ"ל שנוסח אתה קדוש הוא מטבע קדושה ליחיד.
איך מבואר?? הרי אדרבה לפי הכלבו אחרי שאמר קדושה עם הציבור מה יש לו לומר נוסח שנתקן ליחיד במקום קדושה?
על ידי חשבונות רבים
ד' אוגוסט 15, 2018 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יותר מאחד ממאה שיש כאן
תגובות: 7
צפיות: 477

Re: יותר מאחד ממאה שיש כאן

במשנה שלפנינו הגירסא יותר מאחד ממאה ממה שיש כאן והפירוש לענ"ד שה'מה שיש כאן' הם שאר הפירות שלא הפריש והאחד ממאה הוא אחד ממאה מלבר. אמנם שאלת הירושלמי על חלה מכחיש את הפירוש הזה אבל עדיין י"ל שה'מה שיש כאן' אינו כולל את היותר מאחד ממאה והאחד ממאה עצמו שעליהם הוא מדבר, משא"כ בחלה שאינו ...
על ידי חשבונות רבים
ג' יולי 24, 2018 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם
תגובות: 35
צפיות: 2416

Re: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם

עינא דשפיר חזי כתב:תקרא מהקטע "דיני ראיות לפסול אדם לעדות" בעמוד 9
שם הסתכלתי. לא כתוב כזה דבר. כתוב רק שאם זה היה ככה היה היתר אבל הוא לא עשה תשובה.
על ידי חשבונות רבים
ג' יולי 24, 2018 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם
תגובות: 35
צפיות: 2416

Re: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם

עינא דשפיר חזי כתב:ואף שיש בזה משום אין אדם משים עצמו רשע, מ"מ כיון שמעיד כחוזר בתשובה הוא נאמן לדעת כמה פוסקים
לא ראיתי שם כזו טענה. תוכל למקד?
באופן כללי אחרי קריאה מרפרפת של אוסף ההבלים שהועלה כאן תחת הכותרת המפוצצת 'פסק דין' ניתן לומר רק דבר אחד - אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק.
על ידי חשבונות רבים
ד' יוני 20, 2018 2:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה
תגובות: 20
צפיות: 1548

Re: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה

ביקורת תהיה כתב:לאחר מיתתו של אדם הרי לכאורה אשתו כשאר פנויות דעלמא.
Re: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה
לא הבנתי מה באת לומר.
על ידי חשבונות רבים
ג' יוני 19, 2018 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה
תגובות: 20
צפיות: 1548

Re: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה

בברכה המשולשת כתב:
חשבונות רבים כתב:לעניין זרע שנקלט אחר מיתה איני מבין צד שלא יקיים בזה פו"ר.


כבר הפניתי לעיל לנוב"י שעסק בדיוק בשאלה זו
כבוד הדר"ג לא ציין היכן הנוב"י, ולאו כו"ע בקיאי כוותך בנוב"י בע"פ כולל סימני התשובות.
על ידי חשבונות רבים
ג' יוני 19, 2018 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 69
צפיות: 3086

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

יש לשים לב שכשהתמורה מתקבלת מייד האיסור הוא לאחר את התשלום אבל כשתמורה אינה מתקבלת מייד האיסור להקדים.
על ידי חשבונות רבים
ג' יוני 19, 2018 8:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה
תגובות: 20
צפיות: 1548

Re: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה

הנפק"מ פשוטה. אי נימא שיש בהפריה מלאכותית לאחר מיתה משום קיום מצות פ"ו יש עניין לאדם נשוי שמת בלא בן ובת ונשאר אחריו זרע בהקפאה שאשתו תזכה אותו בקיום המצוה (ומ"מ פשיטא שהיא אינה מחויבת בזה). לעניין זרע שנקלט אחר מיתה איני מבין צד שלא יקיים בזה פו"ר, ונ"ל שהרב עו"ח הביא ...
על ידי חשבונות רבים
א' יוני 10, 2018 3:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 16
צפיות: 1013

Re: חזקה דרך שלילה

יש את דברי החוו"ד שאין וסת דאינה רואה
על ידי חשבונות רבים
א' יוני 10, 2018 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין הנסיעה על פסי רכבת שנבנו באיסור שבת
תגובות: 17
צפיות: 1531

Re: בענין הנסיעה על פסי רכבת שנבנו באיסור שבת

לפי הנשמע הרכבת הקלה נעשה בקבלנות עכו"ם וא"כ הוא נקל למצוא צד היתר בדיעבד.
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 31, 2018 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 28645

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

כבוד הרבנים אוצר וצופר,
מכל הויכוח שלכם, מתי היתה תקופת תשרי בשנת ב' למנייננו?
על ידי חשבונות רבים
ד' מאי 30, 2018 8:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפצת סרטון מבייש
תגובות: 29
צפיות: 1695

Re: הפצת סרטון מבייש

הפשוט בפשטותו כתב:
חשבונות רבים כתב:הפצת סרטון היא סיפור לכל דבר בדיוק כמו כתיבה.

שאלתך טובה מאוד, אבל היא על הגריש"א. ואכן צ"ע טובא בכוונתו. ויש לדחוק שכוונתו רק כשהוא מראה בשעת מעשה, ולא מסתבר.
ייש"כ להרב מה שנכון שלינקק להקובץ תשובות ומפורש שם שמראה בשעת מעשה.
על ידי חשבונות רבים
ג' מאי 29, 2018 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפצת סרטון מבייש
תגובות: 29
צפיות: 1695

Re: הפצת סרטון מבייש

כפי ששאל יאיר מה זה שונה משני עדים?
הפצת סרטון היא סיפור לכל דבר בדיוק כמו כתיבה.
על ידי חשבונות רבים
ג' מאי 29, 2018 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפצת סרטון מבייש
תגובות: 29
צפיות: 1695

Re: הפצת סרטון מבייש

הפשוט בפשטותו כתב:ידוע דעת הגריש"א זצ"ל בקובץ תשובות שלהראות לשני פעולה של האחר אינו בכלל איסור לה"ר.
מה הקשר לנושא האשכול?
על ידי חשבונות רבים
ב' מאי 28, 2018 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת חפציו מבית חולים בשבת
תגובות: 13
צפיות: 668

Re: החזרת חפציו מבית חולים בשבת

אחר המחילה נדמה לי שזו שגיאה.
ההיתר שלא לנער במקום הפסד הוא במקום שכעת אין המוקצה בסכנת הפסד אך הוא מטלטל לצורך דבר המותר וע"ז אמרו שאם הניעור יגרום להפסד א"צ לנער אבל במקום שהמוקצה נמצא בסכנת הפסד שלא מחמת הניעור אין היתר לטלטלו עם הדבר המותר.
על ידי חשבונות רבים
א' מאי 27, 2018 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדברי הקרית ספר
תגובות: 3
צפיות: 427

Re: שאלה בדברי הקרית ספר

לוד"מ הו"א דזה גופא כוונת הק"ס דהא להלכה התראת ספק שמה התראה.
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 24, 2018 8:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 9435

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

ביני עמודי גרסי כתב:צריך לציין כי ההכסיף המדובר לא הכוונה שחור ממש אלא יותר בכיוון של אפור
את זה לא הבנתי. אתה טוען ש72 דקות אחרי השקיעה בא"י (הכסיף העליון והשווה לתחתון לשיטת ר"ת) השמיים עדיין אפורים ולא שחורים?
על ידי חשבונות רבים
ד' מאי 23, 2018 7:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 9435

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

אם בע"ג סובר כמו בעמ"ח הקונטרס שהועלה כאן , דעתו שהכסיף התחתון הוא כשמלבין התחתון כמו העליון ומסתלק כל האדמומית והכסיף העליון והשוה לתחתון זה כשהכל משחיר. וצ"ע הלשון הכסיף שמשמש פעם להלבין ופעם להשחיר, וכן צ"ע מה הוא הכסיף העליון "והשוה לתחתון". לי מההסתכלות בתמונות שבק...
על ידי חשבונות רבים
ב' מאי 14, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 9435

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

תודה על ההפניה. עיינתי שם.
אם הבנתי נכון מתוך האריכות ההסבר שהוא מציע על פי שיטת רש"י והגירסא דילן בגמרא הוא שהכסיף התחתון הוא סילוק האור האדום ואילו הכסיף העליון הוא השחרת האור הלבן, למותר לציין את הדוחק ואת העובדה שאי"ז משמעות הפוסקים, אבל מה הפירוש לדעתו הכסיף העליון והשוה לתחתון?
על ידי חשבונות רבים
ב' מאי 14, 2018 8:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 9435

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

חשבונות רבים כתב:האם להנוקטים כר"ת יש הסבר מדוע כתוב בגמרא שהעליון מכסיף אחר התחתון?
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 10, 2018 10:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 28645

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

אחשורוש מלך אדיר וחזק, שמלך על שבע ועשרים ומאה מדינות, מלך בתקיפות, עד שכל אחד בימיו אמר אח לראשו [גמרא מגילה]! ערך סעודה גדולה, ובזבז גוזמאות של כסף וזהב לצרכי הסעודה, ובין יום ללילה הרג את אשתו בחר באיזה נערה יהודית למלוך, והי' לו ממנה בן [לשיטת כמה מדרשים] המלך דריווש וכו' וכו' שלח אגרות מסוף הע...
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 10, 2018 3:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 28645

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

מתייחס שם גם למה לא נזכר כלל בספרי קורות האומות את המעשה של אחשורוש ואסתר המלכה, לא נזכר כלל שמה של אסתר!, כי הגוים בכוונה תחילה השמיטו את כל זכר מן מלכות אסתר המלכה מספרי קורות הדורות!!, ובהסכמתו של הג"ר ישראל בעלסקי זצ"ל כותב ע"ז שלדעתו על זה אמרו חז"ל במסכת מגילה שבקשה אסתר מ...
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 10, 2018 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על סמך מה קובעים שלאדם מסוים יש דין 'רודף'?
תגובות: 24
צפיות: 711

Re: על סמך מה קובעים שלאדם מסוים יש דין 'רודף'?

דוגמה אם אתה סובר שאסור למע"ץ לתקן כביש "דמים" בשבת (ובצדק כמובן כי אין זה פיקוח נפש לפנינו) ק"ו שאינך יכול לומר שהמנכ"ל שהחליט שלא לתקן את הכביש הזה הוא רודף אע"פ שבמשך השנה סביר שיהיו שם הרוגים. על הסברא שכתב כת"ר לענ"ד יל"ד אבל את הדוגמה לא הבנתי. הסי...
על ידי חשבונות רבים
ג' מאי 08, 2018 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות טכנאית US
תגובות: 20
צפיות: 1336

Re: האם מותר להיות טכנאית US

לכאורה יש כאן חיוב של הצלת העובר וזה יותר בעיה מלפני עיוור
על ידי חשבונות רבים
ג' מאי 08, 2018 8:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 9435

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

האם להנוקטים כר"ת יש מי הסבר מדוע כתוב בגמרא שהעליון מכסיף אחר התחתון?
על ידי חשבונות רבים
ג' מאי 08, 2018 8:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1363
צפיות: 167945

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כידוע המשנ"ב נקט בדעת הגר"א שצריך לישב ואף נסתפק לדעתו אם בדיעבד יוצאים יד"ח בישיבה.
יש ליישב העדות שהגר"א והגר"ח עמדו באופן שלא הוציאו אחרים, וצ"ע (גם י"ל דבמקום שאין חפצים לשתות א"צ לישב אך במשנ"ב לא משמע כן)
על ידי חשבונות רבים
ו' מאי 04, 2018 8:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: כסף המופקד בבנק האם נחשב הלוואה
תגובות: 22
צפיות: 1777

Re: כסף המופקד בבנק האם נחשב הלוואה

אוצר החכמה כתב:הרישום בעיניו נחשב כסף.
ומה קורה כשבנק פושט את הרגל? המטבע נפסל?
על ידי חשבונות רבים
ה' אפריל 26, 2018 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?
תגובות: 22
צפיות: 1655

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

איך הבנק יכול להיות שותף ברווחים בלי שותפות בבית?
אם חצי מהכסף שהוא נתן לך היה פיקדון אז מה שקנית בכסף הזה שייך לו.
על ידי חשבונות רבים
ה' אפריל 26, 2018 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?
תגובות: 22
צפיות: 1655

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

פלתי כתב:לא זכיתי להבין.
הבנק נותן הלוואה לקניית הבית, והבית משועבד להלוואה. אבל אין לבנק שום בעלות על הבית. האם אין אלו דברים פשוטים?
לא אם לקחת משכנתא בבנק שיש לו היתר עיסקא
על ידי חשבונות רבים
ב' אפריל 23, 2018 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזות הנראות ככשרות ואף מהודרות שנמצאו בגניזה, מה דינם ?
תגובות: 10
צפיות: 484

Re: מזוזות הנראות ככשרות ואף מהודרות שנמצאו בגניזה, מה דינם ?

לכאורה יש לדמות למי שאבדו גדייו ותרנגוליו ומצאן באשפה
על ידי חשבונות רבים
ו' אפריל 20, 2018 8:33 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1363
צפיות: 167945

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מחקתי (באיחור לצערי) כמה הודעות. יובהר כי אין איש הסובר, כי צדיק יש בארץ אשר שכולה אין בו, ומ"מ לא לשם כך נועדה מסגרת זו. לא נהגו כך בעבר כלפי אישים נוספים ולא ינהגו כך גם בעתיד. (ואם יש מי שמבקש להטיף לשנות את הסגנון, עם כל מיני מליצות נבובות על אהבת האמת, מוטב לו שיתחיל באישים שלא היתה מחלקו...
על ידי חשבונות רבים
ד' אפריל 18, 2018 11:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1363
צפיות: 167945

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מן הסתם עומק כוונת הרב צופר לתמוה תמיהה רבתי איך יתכן שיש מי מחברי הפורום שלא ראה פסוקים אלו מעולם אחרי שהלכה פסוקה היא בשו"ע שחייב האדם ללמד את בנו תורה שבכתב כולה!
נכתב לפני שראיתי את התגובה השניה שלו

עבור לחיפוש מתקדם