החיפוש הניב 637 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חשבונות רבים
א' אוגוסט 26, 2018 11:21 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "וַיַּצְעֵ֤ק שְׁמוּאֵל" בירורים אודות מנהגי הגר"ש אויערבאך זצוק"ל בעניני תפילה
תגובות: 7
צפיות: 538

Re: "וַיַּצְעֵ֤ק שְׁמוּאֵל" בירורים אודות מנהגי הגר"ש אויערבאך זצוק"ל בעניני תפילה

נוטר הכרמים כתב:עכ"פ מנהגו של רבינו זצוק"ל לכלול גם נוסח אתה קדוש מבואר לפי דברי הכל בו הנ"ל שנוסח אתה קדוש הוא מטבע קדושה ליחיד.
איך מבואר?? הרי אדרבה לפי הכלבו אחרי שאמר קדושה עם הציבור מה יש לו לומר נוסח שנתקן ליחיד במקום קדושה?
על ידי חשבונות רבים
ד' אוגוסט 15, 2018 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יותר מאחד ממאה שיש כאן
תגובות: 7
צפיות: 350

Re: יותר מאחד ממאה שיש כאן

במשנה שלפנינו הגירסא יותר מאחד ממאה ממה שיש כאן והפירוש לענ"ד שה'מה שיש כאן' הם שאר הפירות שלא הפריש והאחד ממאה הוא אחד ממאה מלבר. אמנם שאלת הירושלמי על חלה מכחיש את הפירוש הזה אבל עדיין י"ל שה'מה שיש כאן' אינו כולל את היותר מאחד ממאה והאחד ממאה עצמו שעליהם הוא מדבר, משא"כ בחלה שאינו ...
על ידי חשבונות רבים
ג' יולי 24, 2018 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם
תגובות: 32
צפיות: 1656

Re: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם

עינא דשפיר חזי כתב:תקרא מהקטע "דיני ראיות לפסול אדם לעדות" בעמוד 9
שם הסתכלתי. לא כתוב כזה דבר. כתוב רק שאם זה היה ככה היה היתר אבל הוא לא עשה תשובה.
על ידי חשבונות רבים
ג' יולי 24, 2018 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם
תגובות: 32
צפיות: 1656

Re: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם

עינא דשפיר חזי כתב:ואף שיש בזה משום אין אדם משים עצמו רשע, מ"מ כיון שמעיד כחוזר בתשובה הוא נאמן לדעת כמה פוסקים
לא ראיתי שם כזו טענה. תוכל למקד?
באופן כללי אחרי קריאה מרפרפת של אוסף ההבלים שהועלה כאן תחת הכותרת המפוצצת 'פסק דין' ניתן לומר רק דבר אחד - אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק.
על ידי חשבונות רבים
ד' יוני 20, 2018 2:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה
תגובות: 20
צפיות: 1325

Re: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה

ביקורת תהיה כתב:לאחר מיתתו של אדם הרי לכאורה אשתו כשאר פנויות דעלמא.
Re: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה
לא הבנתי מה באת לומר.
על ידי חשבונות רבים
ג' יוני 19, 2018 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה
תגובות: 20
צפיות: 1325

Re: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה

בברכה המשולשת כתב:
חשבונות רבים כתב:לעניין זרע שנקלט אחר מיתה איני מבין צד שלא יקיים בזה פו"ר.


כבר הפניתי לעיל לנוב"י שעסק בדיוק בשאלה זו
כבוד הדר"ג לא ציין היכן הנוב"י, ולאו כו"ע בקיאי כוותך בנוב"י בע"פ כולל סימני התשובות.
על ידי חשבונות רבים
ג' יוני 19, 2018 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 68
צפיות: 2303

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

יש לשים לב שכשהתמורה מתקבלת מייד האיסור הוא לאחר את התשלום אבל כשתמורה אינה מתקבלת מייד האיסור להקדים.
על ידי חשבונות רבים
ג' יוני 19, 2018 8:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה
תגובות: 20
צפיות: 1325

Re: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה

הנפק"מ פשוטה. אי נימא שיש בהפריה מלאכותית לאחר מיתה משום קיום מצות פ"ו יש עניין לאדם נשוי שמת בלא בן ובת ונשאר אחריו זרע בהקפאה שאשתו תזכה אותו בקיום המצוה (ומ"מ פשיטא שהיא אינה מחויבת בזה). לעניין זרע שנקלט אחר מיתה איני מבין צד שלא יקיים בזה פו"ר, ונ"ל שהרב עו"ח הביא ...
על ידי חשבונות רבים
א' יוני 10, 2018 3:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 16
צפיות: 830

Re: חזקה דרך שלילה

יש את דברי החוו"ד שאין וסת דאינה רואה
על ידי חשבונות רבים
א' יוני 10, 2018 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין הנסיעה על פסי רכבת שנבנו באיסור שבת
תגובות: 12
צפיות: 1005

Re: בענין הנסיעה על פסי רכבת שנבנו באיסור שבת

לפי הנשמע הרכבת הקלה נעשה בקבלנות עכו"ם וא"כ הוא נקל למצוא צד היתר בדיעבד.
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 31, 2018 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 23536

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

כבוד הרבנים אוצר וצופר,
מכל הויכוח שלכם, מתי היתה תקופת תשרי בשנת ב' למנייננו?
על ידי חשבונות רבים
ד' מאי 30, 2018 8:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפצת סרטון מבייש
תגובות: 29
צפיות: 1348

Re: הפצת סרטון מבייש

הפשוט בפשטותו כתב:
חשבונות רבים כתב:הפצת סרטון היא סיפור לכל דבר בדיוק כמו כתיבה.

שאלתך טובה מאוד, אבל היא על הגריש"א. ואכן צ"ע טובא בכוונתו. ויש לדחוק שכוונתו רק כשהוא מראה בשעת מעשה, ולא מסתבר.
ייש"כ להרב מה שנכון שלינקק להקובץ תשובות ומפורש שם שמראה בשעת מעשה.
על ידי חשבונות רבים
ג' מאי 29, 2018 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפצת סרטון מבייש
תגובות: 29
צפיות: 1348

Re: הפצת סרטון מבייש

כפי ששאל יאיר מה זה שונה משני עדים?
הפצת סרטון היא סיפור לכל דבר בדיוק כמו כתיבה.
על ידי חשבונות רבים
ג' מאי 29, 2018 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפצת סרטון מבייש
תגובות: 29
צפיות: 1348

Re: הפצת סרטון מבייש

הפשוט בפשטותו כתב:ידוע דעת הגריש"א זצ"ל בקובץ תשובות שלהראות לשני פעולה של האחר אינו בכלל איסור לה"ר.
מה הקשר לנושא האשכול?
על ידי חשבונות רבים
ב' מאי 28, 2018 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת חפציו מבית חולים בשבת
תגובות: 13
צפיות: 518

Re: החזרת חפציו מבית חולים בשבת

אחר המחילה נדמה לי שזו שגיאה.
ההיתר שלא לנער במקום הפסד הוא במקום שכעת אין המוקצה בסכנת הפסד אך הוא מטלטל לצורך דבר המותר וע"ז אמרו שאם הניעור יגרום להפסד א"צ לנער אבל במקום שהמוקצה נמצא בסכנת הפסד שלא מחמת הניעור אין היתר לטלטלו עם הדבר המותר.
על ידי חשבונות רבים
א' מאי 27, 2018 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדברי הקרית ספר
תגובות: 3
צפיות: 371

Re: שאלה בדברי הקרית ספר

לוד"מ הו"א דזה גופא כוונת הק"ס דהא להלכה התראת ספק שמה התראה.
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 24, 2018 8:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 8456

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

ביני עמודי גרסי כתב:צריך לציין כי ההכסיף המדובר לא הכוונה שחור ממש אלא יותר בכיוון של אפור
את זה לא הבנתי. אתה טוען ש72 דקות אחרי השקיעה בא"י (הכסיף העליון והשווה לתחתון לשיטת ר"ת) השמיים עדיין אפורים ולא שחורים?
על ידי חשבונות רבים
ד' מאי 23, 2018 7:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 8456

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

אם בע"ג סובר כמו בעמ"ח הקונטרס שהועלה כאן , דעתו שהכסיף התחתון הוא כשמלבין התחתון כמו העליון ומסתלק כל האדמומית והכסיף העליון והשוה לתחתון זה כשהכל משחיר. וצ"ע הלשון הכסיף שמשמש פעם להלבין ופעם להשחיר, וכן צ"ע מה הוא הכסיף העליון "והשוה לתחתון". לי מההסתכלות בתמונות שבק...
על ידי חשבונות רבים
ב' מאי 14, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 8456

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

תודה על ההפניה. עיינתי שם.
אם הבנתי נכון מתוך האריכות ההסבר שהוא מציע על פי שיטת רש"י והגירסא דילן בגמרא הוא שהכסיף התחתון הוא סילוק האור האדום ואילו הכסיף העליון הוא השחרת האור הלבן, למותר לציין את הדוחק ואת העובדה שאי"ז משמעות הפוסקים, אבל מה הפירוש לדעתו הכסיף העליון והשוה לתחתון?
על ידי חשבונות רבים
ב' מאי 14, 2018 8:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 8456

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

חשבונות רבים כתב:האם להנוקטים כר"ת יש הסבר מדוע כתוב בגמרא שהעליון מכסיף אחר התחתון?
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 10, 2018 10:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 23536

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

אחשורוש מלך אדיר וחזק, שמלך על שבע ועשרים ומאה מדינות, מלך בתקיפות, עד שכל אחד בימיו אמר אח לראשו [גמרא מגילה]! ערך סעודה גדולה, ובזבז גוזמאות של כסף וזהב לצרכי הסעודה, ובין יום ללילה הרג את אשתו בחר באיזה נערה יהודית למלוך, והי' לו ממנה בן [לשיטת כמה מדרשים] המלך דריווש וכו' וכו' שלח אגרות מסוף הע...
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 10, 2018 3:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 23536

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

מתייחס שם גם למה לא נזכר כלל בספרי קורות האומות את המעשה של אחשורוש ואסתר המלכה, לא נזכר כלל שמה של אסתר!, כי הגוים בכוונה תחילה השמיטו את כל זכר מן מלכות אסתר המלכה מספרי קורות הדורות!!, ובהסכמתו של הג"ר ישראל בעלסקי זצ"ל כותב ע"ז שלדעתו על זה אמרו חז"ל במסכת מגילה שבקשה אסתר מ...
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 10, 2018 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על סמך מה קובעים שלאדם מסוים יש דין 'רודף'?
תגובות: 24
צפיות: 562

Re: על סמך מה קובעים שלאדם מסוים יש דין 'רודף'?

דוגמה אם אתה סובר שאסור למע"ץ לתקן כביש "דמים" בשבת (ובצדק כמובן כי אין זה פיקוח נפש לפנינו) ק"ו שאינך יכול לומר שהמנכ"ל שהחליט שלא לתקן את הכביש הזה הוא רודף אע"פ שבמשך השנה סביר שיהיו שם הרוגים. על הסברא שכתב כת"ר לענ"ד יל"ד אבל את הדוגמה לא הבנתי. הסי...
על ידי חשבונות רבים
ג' מאי 08, 2018 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות טכנאית US
תגובות: 20
צפיות: 1118

Re: האם מותר להיות טכנאית US

לכאורה יש כאן חיוב של הצלת העובר וזה יותר בעיה מלפני עיוור
על ידי חשבונות רבים
ג' מאי 08, 2018 8:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 8456

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

האם להנוקטים כר"ת יש מי הסבר מדוע כתוב בגמרא שהעליון מכסיף אחר התחתון?
על ידי חשבונות רבים
ג' מאי 08, 2018 8:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1316
צפיות: 141168

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כידוע המשנ"ב נקט בדעת הגר"א שצריך לישב ואף נסתפק לדעתו אם בדיעבד יוצאים יד"ח בישיבה.
יש ליישב העדות שהגר"א והגר"ח עמדו באופן שלא הוציאו אחרים, וצ"ע (גם י"ל דבמקום שאין חפצים לשתות א"צ לישב אך במשנ"ב לא משמע כן)
על ידי חשבונות רבים
ו' מאי 04, 2018 8:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: כסף המופקד בבנק האם נחשב הלוואה
תגובות: 22
צפיות: 1587

Re: כסף המופקד בבנק האם נחשב הלוואה

אוצר החכמה כתב:הרישום בעיניו נחשב כסף.
ומה קורה כשבנק פושט את הרגל? המטבע נפסל?
על ידי חשבונות רבים
ה' אפריל 26, 2018 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?
תגובות: 22
צפיות: 1418

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

איך הבנק יכול להיות שותף ברווחים בלי שותפות בבית?
אם חצי מהכסף שהוא נתן לך היה פיקדון אז מה שקנית בכסף הזה שייך לו.
על ידי חשבונות רבים
ה' אפריל 26, 2018 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?
תגובות: 22
צפיות: 1418

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

פלתי כתב:לא זכיתי להבין.
הבנק נותן הלוואה לקניית הבית, והבית משועבד להלוואה. אבל אין לבנק שום בעלות על הבית. האם אין אלו דברים פשוטים?
לא אם לקחת משכנתא בבנק שיש לו היתר עיסקא
על ידי חשבונות רבים
ב' אפריל 23, 2018 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזות הנראות ככשרות ואף מהודרות שנמצאו בגניזה, מה דינם ?
תגובות: 10
צפיות: 387

Re: מזוזות הנראות ככשרות ואף מהודרות שנמצאו בגניזה, מה דינם ?

לכאורה יש לדמות למי שאבדו גדייו ותרנגוליו ומצאן באשפה
על ידי חשבונות רבים
ו' אפריל 20, 2018 8:33 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1316
צפיות: 141168

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מחקתי (באיחור לצערי) כמה הודעות. יובהר כי אין איש הסובר, כי צדיק יש בארץ אשר שכולה אין בו, ומ"מ לא לשם כך נועדה מסגרת זו. לא נהגו כך בעבר כלפי אישים נוספים ולא ינהגו כך גם בעתיד. (ואם יש מי שמבקש להטיף לשנות את הסגנון, עם כל מיני מליצות נבובות על אהבת האמת, מוטב לו שיתחיל באישים שלא היתה מחלקו...
על ידי חשבונות רבים
ד' אפריל 18, 2018 11:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1316
צפיות: 141168

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מן הסתם עומק כוונת הרב צופר לתמוה תמיהה רבתי איך יתכן שיש מי מחברי הפורום שלא ראה פסוקים אלו מעולם אחרי שהלכה פסוקה היא בשו"ע שחייב האדם ללמד את בנו תורה שבכתב כולה!
נכתב לפני שראיתי את התגובה השניה שלו
על ידי חשבונות רבים
ב' אפריל 16, 2018 9:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1316
צפיות: 141168

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מישהו מוכן להסביר לי איך יש מקום בפורום לכל הלשון הרע הזה?!
על ידי חשבונות רבים
ד' אפריל 11, 2018 8:56 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1316
צפיות: 141168

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

יז. כמובן הדברים ידועים לי, ולא כתבתי אלא על דין הפרישה הערתי היתה על מה שהביא כביכול בשם הגר"ש שתמה על השו"ע (וצידד קולא ביום ל"א מכח זה!) כשהגר"ש בסה"כ ציטט את הגר"ז. ההדגשה שמדובר רק לעניין הפרישה היתה: א. כי לא ברור לי איך כל קורא אמור להבין זאת. ב. כי לענ"ד ז...
על ידי חשבונות רבים
ג' אפריל 10, 2018 9:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1316
צפיות: 141168

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

והכי גרוע יש בזה טעות שלי בהבנת צורת המוסר והמידות הראויה הוא באמת כותב דברים שנפש היפה מרחקתן. ואולי זה טעם נכון להאדרת שמם של גדו"י כדי שלא יבואו וילמדו מדברים שעבוד לגרמייהו, כי בדור יתום כמו שאנו בו אין אדם שם אל לב מה ההלכה דורשת ממנו אלא מנסה לחקות את הסביבה. ואם כל הנהגה מחודשת של אדם ג...
על ידי חשבונות רבים
ג' אפריל 10, 2018 8:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: פעם בתקל"ב שנה הרקיע נפתח ומה שאדם שואל - מקבל.
תגובות: 17
צפיות: 1162

Re: פעם בתקל"ב שנה הרקיע נפתח ומה שאדם שואל - מקבל.

בלשון התוס' המובא בפתיחת האשכול יש ט"ס וצ"ל שהן ז' תקל"ב ולא ד'.
מלך זקן וכסיל כתב:
גימפעל כתב:ועדות הצדקה יחגגו על זה.

אין לי כח לחשבן מתי יוצא הפעם הבאה
532*11=ה'תתנ"ב. התורמים יקבלו כבר מעכשיו כרטיסים למעמד הנשגב ע"מ להורישם לזרעם אחריהם...
על ידי חשבונות רבים
ה' מרץ 29, 2018 11:29 pm
פורום: פסח
נושא: ושט בימין וקנה בשמאל? נשתנו הטבעים?{קונטרס 'ויסוב שמואל' להורדה}
תגובות: 39
צפיות: 1571

Re: ושט בימין וקנה בשמאל? נשתנו הטבעים?{קונטרס 'ויסוב שמואל' להורדה}

איך שאני מבין זה פרקדן. אז מה אם הוא דוחק את ידו הימנית לאחור כדי להישען גם עליה ולא רק על הגב.
על ידי חשבונות רבים
ה' מרץ 29, 2018 11:01 pm
פורום: פסח
נושא: ושט בימין וקנה בשמאל? נשתנו הטבעים?{קונטרס 'ויסוב שמואל' להורדה}
תגובות: 39
צפיות: 1571

Re: ושט בימין וקנה בשמאל? נשתנו הטבעים?{קונטרס 'ויסוב שמואל' להורדה}

שיהיה לך הרבה נחת מהילדים.
אני חייב לציין שפיקטשער 32 אינו מה שהבנתי מתיאורך בפתיחת האשכול, ולא הבנתי למה זה נקרא הסיבת ימין ולא פרקדן.
על ידי חשבונות רבים
ה' מרץ 15, 2018 1:49 pm
פורום: פסח
נושא: ושט בימין וקנה בשמאל? נשתנו הטבעים?{קונטרס 'ויסוב שמואל' להורדה}
תגובות: 39
צפיות: 1571

Re: ושט בימין וקנה בשמאל? נשתנו הטבעים?

רצונך לומר בקצרה, שאין זה נחשב דינא דגמרא אלא מנהגות דרך ארץ שנהגו חכמי ישראל בסעודה, כלשון הרמב"ם הלכות ברכות פ"ז. ועכ"פ שם לגמרא היה פשוט שכולם יושבים באופן שרגליהם לכיון ימין וראשם לשמאל, ונמצאים קטן בפני גדול, ולא טרחו למצוא טעם לזה או לחשוש לכבוד הגדול שמסיבים בפניו וכו'. כי שם ...

עבור לחיפוש מתקדם