מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 723 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חשבונות רבים
א' מאי 26, 2019 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוקים בדיני ממונות
תגובות: 55
צפיות: 6149

Re: חוקים בדיני ממונות

עניינים שהיו מובנים ומסתבר בזמן חז"ל ולא בזמן שלנו. אבל דינם לא השתנה... וכן איסור רבית, שבזמנינו ובצורה שהדבר נעשה (בבנקים וכדומה, לאפוקי שוק אפור) הוא דבר הכרחי ומבורך על פי סברא האנושית, כך שהאיסור הוא רק בבחינת חוק של תורה. אוי ואבוי! ולא עוד אלא שמשימים משה רבינו חכם ותורתו אמת ואומרין אי...
על ידי חשבונות רבים
ו' מאי 24, 2019 5:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוקים בדיני ממונות
תגובות: 55
צפיות: 6149

Re: חוקים בדיני ממונות

עניינים שהיו מובנים ומסתבר בזמן חז"ל ולא בזמן שלנו. אבל דינם לא השתנה... וכן איסור רבית, שבזמנינו ובצורה שהדבר נעשה (בבנקים וכדומה, לאפוקי שוק אפור) הוא דבר הכרחי ומבורך על פי סברא האנושית, כך שהאיסור הוא רק בבחינת חוק של תורה. אוי ואבוי! ולא עוד אלא שמשימים משה רבינו חכם ותורתו אמת ואומרין אי...
על ידי חשבונות רבים
ו' מאי 24, 2019 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

ייש"כ. מכל מה שכתבת איני מבין את הצ"ע דלעיל - צ"ע מה קשה לך, למה יגרע ספק זה מאיבעיא בפוסקים, אחר שהניחו הבית דין שקיבלו עליהם בספק? לפי הבנתי הדלה אם ספק הוא חסרון חכמה, גם לאחר שבי"ד הסתפקו בו זה נשאר חסרון חכמה. וחוזרת קושייתי על מה שכתבת בביאור דברי הנתיה"מ, אם ספק פלוגת...
על ידי חשבונות רבים
ו' מאי 24, 2019 7:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשלם חוב שכבר מחל לו בעל חובו, אם יש בכך משום רבית מאוחרת
תגובות: 7
צפיות: 1437

Re: לשלם חוב שכבר מחל לו בעל חובו, אם יש בכך משום רבית מאוחרת

פשוט שאין בזה שום בעיה.
לשיטתך יהיה אסור להחזיר חוב אחר שמיטה.
על ידי חשבונות רבים
ו' מאי 24, 2019 7:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה - היתר עבודות חשמל בשבת
תגובות: 61
צפיות: 7874

Re: מעשה שהיה - היתר עבודות חשמל בשבת

במבט שני, אני לא מבין למה ההוראה הזו לא ניתנה מראש. העובדה שצריך לתקן לצורך חושיב"ס אינה מתירה לכל אחד ואחד מהתושבים אשר ב"ה אין בביתו כנ"ל, להותיר את חשמליו מחוברים. וכן אסור בהנאה משום מעשה שבת וגרע טפי ממבשל בשבת לחולה. יש למישהו תשובה או שמדשתקי רבנן שמע מינה אודויי קא מודו לי? ה...
על ידי חשבונות רבים
ד' מאי 22, 2019 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

בתבונה כתב:צ"ע מה קשה לך, למה יגרע ספק זה מאיבעיא בפוסקים, אחר שהניחו הבית דין שקיבלו עליהם בספק?
איפה כתוב שאיבעיא בפוסקים אחר שהניחו הבי"ד בספק חדל להיות חסרון ידיעה?
על ידי חשבונות רבים
ד' מאי 22, 2019 3:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

אתה מפרש בנתיבות שהספק הוא מה יכריע הדיין, ויחד עם זאת שאנו יודעים שהדיין לא יכריע, ספק שאין בו תוכן מסופק, תמוה איך עולה בדעתך דבר כזה. אח"כ התנסחת שאנו משערים שהדיין לא יכריע במחלוקת הראשונים. אולי כוונתך שיש ספק אמיתי שמא הדיין הזה יכריע במחלוקות ראשונים? במחילה מכבודך זה לא הפשט. כפי שנימק...
על ידי חשבונות רבים
ד' מאי 22, 2019 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

בתבונה כתב:
חשבונות רבים כתב: הרמיזות שלך שאני מסרב לדון בנושא מסיבות של רצון להקל או מסיבות אחרות, הם ודאי לא חפץ ה' כמבואר בספר חפץ חיים.
משום והייתם נקיים, אני וב"ב שמעל לגיל מצוות מקפידים לאכול אך ורק מוצרים מקמח שנטחן לאחר הפסח.

צדקת ממני
מו"י
על ידי חשבונות רבים
ד' מאי 22, 2019 2:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה - היתר עבודות חשמל בשבת
תגובות: 61
צפיות: 7874

Re: מעשה שהיה - היתר עבודות חשמל בשבת

סיפור מוזר. ולא מובן מה התועלת בהרמת השאלטר לאחר התיקון. הרי מלבד פעולת הגוי לכל בית בפני עצמו, התושבים נהנים ממעשה שבת של ישראל שתיקנו את החשמל בשבת. לו הייתי יכול לתרץ את המציאות כרצוני הייתי מעמיד את דברי הרב המתיר באוקימתא שלא היה ידוע שאין פיקוח נפש, ולכן עצם התיקון אין בו איסור. אך אכתי יש ריב...
על ידי חשבונות רבים
ו' מאי 17, 2019 4:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם קיים בכלל מקור "ברור" שהגאונים אכן חולקים על זמן ר"ת?!
תגובות: 44
צפיות: 10217

Re: האם קיים בכלל מקור "ברור" שהגאונים אכן חולקים על זמן ר"ת?!

כעת נגלו בס"ד דברי רבי אברהם בן הרמב"ם ממקורם בלשון ערבי (עד היום היה רק את התרגום של מהר"ם אלשקר, שיש בו דילוגים ועוד), וכמה וכמה מהעניינים שנאמרו בדעתו יורדים ועולים לפי לשונו. דבריו פורסמו בליווי הערות ועיונים כהשגת יד המהדיר, בכת"ע מוריה ניסן תשע"ט. לא הבנתי למה מסקנת ה...
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 16, 2019 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקדוח בפי' רבינו חננאל
תגובות: 12
צפיות: 1883

Re: לקדוח ברבינו חננאל

יוצא פוניבז' כתב:אולי אלו שהתירו דווקא קודם שלמדו בספרים
ועי' כאן
לא דומה, כמובן.
על ידי חשבונות רבים
ג' מאי 14, 2019 8:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

בוקי סריקי, טענות מנומקות ומנוסחות, אני מונע בר, תהיה בריא, הבאבע מעיישס האלו וכו'.... התשובות שלא זכיתי לרדת לסוף כוונתם. ערבבת כמה ציטוטים מהודעות שונות. אני לא יודע לאיזו כוונה אתה מכוון כשאתה אומר שלא ירדת לסופה, אבל הרמיזות שלך שאני מסרב לדון בנושא מסיבות של רצון להקל או מסיבות אחרות, הם ודאי ...
על ידי חשבונות רבים
ב' מאי 13, 2019 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?
תגובות: 76
צפיות: 7948

Re: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?

אבל הטענה מה זה עסק שלהם אינה טענה. אחריות ניהול המקוה כוללת גם השגחה על הטבילה. האחריות היחידה של הבלנית היא לראות שהשערות נכנסות למים, ושום דבר מעבר לזה [כן, גם לדאוג שיהיו מים חמים ומגבות נקיות וכיו"ב]. אין לה שום רשות לשאול שאלות מביכות, לבדוק בדיקות מביכות וכדו', אלא אם כך רצונה של הטובלת...
על ידי חשבונות רבים
ב' מאי 13, 2019 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?
תגובות: 76
צפיות: 7948

Re: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?

מעודי תמהתי על הארגונים האוסרים בתוקף לפנויות חילוניות לטבול, אף שיש להן חבר, מה זה העסק שלהם? וכי מישהו יכול ליטול על עצמו את איסור הכרת הודאי שיעברו מכאן ועד עולם? כד הוינא במילואים בעזה בשנת תשנ"א, סיפר מילואימניק אחד חילוני לחבריו כמה נפלא מה ששולח את חברתו למקוה, והמליץ לכולם. אולי תחסוך ...
על ידי חשבונות רבים
ב' מאי 13, 2019 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?
תגובות: 76
צפיות: 7948

Re: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?

יואל שילה כתב:מעודי תמהתי על הארגונים האוסרים בתוקף לפנויות חילוניות לטבול, אף שיש להן חבר, מה זה העסק שלהם?
וכי מישהו יכול ליטול על עצמו את איסור הכרת הודאי שיעברו מכאן ועד עולם?
אתה מעלה שאלה חשובה, מה להעדיף על מה.
אבל הטענה מה זה עסק שלהם אינה טענה. אחריות ניהול המקוה כוללת גם השגחה על הטבילה.
על ידי חשבונות רבים
ב' מאי 13, 2019 8:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

בתבונה כתב:
חשבונות רבים כתב: viewtopic.php?f=17&t=17811&start=40#p543487

חשבונות רבים כתב:בוקי סריקי, טענות מנומקות ומנוסחות, אני מונע בר, תהיה בריא, הבאבע מעיישס האלו וכו'....


לא הבנתי. אחרי שתסביר אשמח להמשיך להתדיין עמך.
על ידי חשבונות רבים
א' מאי 12, 2019 2:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

כוונת הנתיבות שגם מחלוקת הפוסקים דידעינן שהדיין לא יכריע בה אינה נחשבת שנולד הספק כיוון שכלפי המתדיינים אינו מוחזק לספק עד שיסופק לבי"ד והוי חסרון ידיעה איך יכריעו בי"ד. אם ידעינן שהדיין לא יכריע, למה הוי חיסרון ידיעה איך יכריעו בית דין?! כיוון שהדיין מסוגל להכריע באופן תיאורטי ממילא חוסר...
על ידי חשבונות רבים
ש' מאי 11, 2019 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

לפירוש שהצעת אין טעם בחילוקו בין ספק הכולל כל הדור לספק שאינו כולל את כל הדור, תיבות בנתיבות כדבריך דבריו מיותרים החילוק בין מחלוקת הפוסקים לספק הפוסקים נכון. אולם אמת צ"ע לומר שהנתיבות חולק על הת"ה הנ"ל שהובא בב"י ובשאר הפוסקים שמחלוקת הפוסקים חשוב ספק. אלא צ"ל שמחלוקת הפו...
על ידי חשבונות רבים
ו' מאי 10, 2019 4:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=543021#p543021 שוב תודה על ההשקעה. יש כאן קצת עירוב בין סוגי הספיקות. ברשותך אעשה קצת סדר לפי הידוע לי, אם טעיתי אשמח לתיקון. א. ספק פלוגתא דרבוותא: לדעת כמעט כל הפוסקים חשיב ספק מעליא. בין אם הוא מחלוקת תנאים ואמוראים ובין אם הוא מחלוקת הפוסקים, בתנאי שהם שוו...
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 09, 2019 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליא - מציאות הדברים?
תגובות: 10
צפיות: 1699

Re: שליא - מציאות הדברים?

לא נראה לי שאפשר להסביר אחרת מאשר שק השפיר.
הגמרות על שליא מדברות בד"כ על הפלה. המציאות היא ששק השפיר מתפרק בהפלות מוקדמות?
ובכלל אתה בטוח ששק השפיר מתפרק לגמרי כמו שאתה מתאר? כאן יש תמונה של שק השפיר מאחר הלידה. הוא לא נראה מפורק.
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 09, 2019 8:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

את דברי הגר"ח כץ שהובאו בכתבה הנ"ל קראתי. אחרמחילתכבודתורתו של הכתב רמת הדברים היא כפי הרמה המצופה מכתבה בעיתון. אני משער שלרב כץ יש טענות יותר טובות. לעניין ס"ס, הבאת דברי הנתיה"מ הינה טעות גמורה. הוא כותב חסרון ידיעה על מה שכתב התומים שנולד הספק עוד קודם שבאו לבי"ד מפני שה...
על ידי חשבונות רבים
ד' מאי 08, 2019 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=542767#p542767 תודה על ההודעה המושקעת הסליחה על הקיצור. במחילה כבודך, כל הצורה שאתה מעמיד את הדברים הינה זרה בעיני. איבעיא שהיא כעין חסרון ידיעה היא איבעיא במציאות. במיכרת חמץ לענ"ד א"א להגדיר את זה כספק במציאות מה בלב המוכר והקונה. המציאות מה בליבם...
על ידי חשבונות רבים
ד' מאי 08, 2019 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

בתבונה כתב:1. פמ"ג יו"ד ק"ד ד.
2. ושאר בירור קל?

זה היה מכוון אלי?
1. מה אתה רואה בפמ"ג?
2. אתה שואל מה הדין בס"ס באיכא לברורי בקל באופן שאין חזקת איסור? לא יודע. צריך לעיין.
על ידי חשבונות רבים
א' מאי 05, 2019 7:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

א. אמת זה מה שכתבת. אלא שאני טעיתי בדבריך, כי הרי עסקינן בחמץ לאחר הפסח, שם לכאורה הספק אם נעשה אחר הפסח שייך בו ניתן לברורי, אבל החוששים שמא המכירה לא מועילה לכאורה לא הווי ניתן לברורי, אלא יותר שייך בו ספק חיסרון חכמה. ספק שהמכירה לא מועילה זה חסרון חכמה?? למה? זה ספיקא דדינא. ב. הד"מ שהבאת ...
על ידי חשבונות רבים
ש' מאי 04, 2019 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

בתבונה כתב:א. אם לאחד מהספיקות אין דין ספק בגלל דעת שוטים, איך הוא יצטרף לספק ספיקא?
הרי זה מה שאמרתי. דבר שאינו ספק משום דעת שוטים אינו מצטרף לס"ס, אבל דבר שיש ספק אמיתי לפנינו רק משום דאיכא לברורי אין להקל בספק דרבנן, בזה י"ל דבס"ס א"צ לברר. והמקור: ד"מ יו"ד נ"ז.
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 02, 2019 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

אם זכרוני אינו מטעני יש בזה הבדל בין חסרון ידיעה לאיכא לברורי.
חסרון ידיעה אינו נחשב ספק אבל איכא לברורי נחשב ספק רק שחייב לברר, ונפק"מ בס"ס.
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 02, 2019 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

עזריאל ברגר כתב:אם נגדיר את הספק קצת שונה, הוא יתהפך:
א. האם החמץ הזה החמיץ לפני הפסח.
ב. האם בעלי החמץ הזה מכרו את כל החמץ שהיה ברשותם לפני הפסח.
לא נראה לי שאפשר לדון כך. הנידון האמיתי לפנינו אינו על בעלי החמץ אלא על החתיכה אשר לפני.
על ידי חשבונות רבים
ה' מאי 02, 2019 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 105
צפיות: 17614

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

אם הספק ספיקא כפי שהוצג לעיל - שמא המכירה מועילה. כלומר, שאין ספק שמא לא נמכר כלל אלא שנחזיק את המכירה כספיקא דדינא אם היא מועילה או לא. לכאורה הוא מתהפך ללא קושי, דהספק שהמכירה מועילה שהוא ספיקא דדינא שאינו תלוי כלל בייצור החמץ. גם אם יש ספק שמא לא נמכר יל"ד שאין צריך כאן להתהפך דאין כאן שום ר...
על ידי חשבונות רבים
א' אפריל 21, 2019 6:48 pm
פורום: פסח
נושא: להזמין מי שאינו יהודי לליל הסדר - מקורות?
תגובות: 5
צפיות: 1410

Re: להזמין מי שאינו יהודי לליל הסדר - מקורות?

בברכה המשולשת כתב:יש הלכה שאסור להזמין גוי ימש"ו לסעודת יו"ט שמא ירבה בשבילו
השנה ליל הסדר חל בשבת וליכא שמא ירבה.
על ידי חשבונות רבים
א' אפריל 14, 2019 10:47 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 160
צפיות: 21808

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

עקביה כתב:
חשבונות רבים כתב:
עקביה כתב:כמדומני שבאותם מקומות קראו לחומוס - חימץ, או משהו דומה.
עדיין.

?
עדיין חימץ זה רק דומה ולא זהה וגם חומוס זה דומה (בפרט אם הוא נוהג כהגיית אבותיו לבטא חמץ=חמסס), ולכן זה לא מספיק בשביל לומר שמנהגם לא שייך אצלינו.
על ידי חשבונות רבים
א' אפריל 14, 2019 9:48 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 160
צפיות: 21808

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

עקביה כתב:כמדומני שבאותם מקומות קראו לחומוס - חימץ, או משהו דומה.
עדיין.
על ידי חשבונות רבים
א' אפריל 14, 2019 9:09 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 160
צפיות: 21808

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

ההגיה לא היתה שווה אלא דומה, וגם היום השם דומה.
בהנחה שאתה מקבל שיש חומרא כזו, להימנע מאכילת מאכלים ששמם דומה לחמץ, קשה לשים גבול בין קצת יותר דומה וקצת פחות דומה.
על ידי חשבונות רבים
א' אפריל 14, 2019 8:41 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 160
צפיות: 21808

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

עקביה כתב:וכי הוא כתב שזה מנהג של שטות?
זה מנהג שפעם, באזור מסוים של העולם, היה בו טעם והיום לא.
למה פעם היה טעם והיום לא?
על ידי חשבונות רבים
א' אפריל 14, 2019 7:18 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 160
צפיות: 21808

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

לא הבנתי מה הבעיה של פותח האשכול. אבותיך לא אכלו חומוס כי זה נשמע כמו חמץ, ולך זה נראה מנהג של שטות? הם סברו שיש בזה הרחקה מחמץ לא לאכול דבר שנקרא חמץ. יש בשו"ע הלכות מנהגים והלכות מנהגי אבות. אם אכן יסברו הפוסקים שהמנהג אינו מנהג טוב אלא מנהג שטות, אין שום מקום לנהוג אותו. אבל כל זמן שיש כאן מ...
על ידי חשבונות רבים
ג' אפריל 09, 2019 5:45 pm
פורום: עזר אחים
נושא: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!
תגובות: 26
צפיות: 6738

Re: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!

וזה קורה ברגע ההפעלה או רק כשאתה מפעיל את האינטרנט?
אני באמת לא מבין בזה אבל מסברא, תנסה להסתכל בתיבת הוירוסים של אווסט אם אתה רואה את הקובץ שוהא טוען שהוא העביר לשם ותנסה למחוק אותו (דרך אווסט).
על ידי חשבונות רבים
ג' אפריל 09, 2019 3:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר עיסקה
תגובות: 22
צפיות: 3151

Re: היתר עיסקה

אינני יודע אם אתה טועה, אבל אסביר לך למה הדברים (לענ"ד) לא כ"כ פשוטים. נדמה לי שניתן לחלק את ההיתר שלך לשנים: א. המוכר אינו מחוייב לתת חוברות. ריבית דרבנן אסורה גם אם אין הלוה מחוייב לקיים את הסכם הריבית אלא עושה זאת מרצונו החפשי , כמו שהוכחתי בהודעה הקודמת. ובמקרה דנן, אם באמת לא היה ביני...
על ידי חשבונות רבים
ג' אפריל 09, 2019 2:59 pm
פורום: עזר אחים
נושא: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!
תגובות: 26
צפיות: 6738

Re: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!

לא מוכר לי.
ניסית לסרוק את המחשב?
על ידי חשבונות רבים
ב' אפריל 08, 2019 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר עיסקה
תגובות: 22
צפיות: 3151

Re: היתר עיסקה

ההנחה שלך שצריך "תביעה קבילה" כדי לאסור משום ריבית, לכאורה אינה נכונה. בכל פסיקה אין זה ברור כלל שיש משהו שמחייב את המוכר לעמוד בהתחייבותו ואעפ"כ זה אסור משום ריבית. ואדרבה, עיין למשל בשער דעה סימן קע"ג אות ב' וג' שכתב שגם מה שמתירים בפסיקה ביש לו הוא רק משום שהמוכר עובר על מחוסר...
על ידי חשבונות רבים
ב' אפריל 08, 2019 8:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר עיסקה
תגובות: 22
צפיות: 3151

Re: היתר עיסקה

מדבריך משמע שהבנת שעשיתי מישמש בין כל הדרכים, ולא היא. מה עניין הפרי המוציא אג'ואים להלכות ריבית? הבנתי שהצעת כמה פתרונות חלופיים, ושאלתי על הפתרון של מתנה או קניית הנייר שאם תעשה כך הוא לא יהיה מחוייב להדפסת החוברות. לא מישמֶש בסגול ובמלרע - שהוא פרי, אלא מישמַש בפתח ובמלעיל - שהוא 'תערובת'. אה&qu...

עבור לחיפוש מתקדם