מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1442 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עתניאל בן קנז
ד' יולי 10, 2019 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות
תגובות: 11
צפיות: 276

Re: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות

המקור לזה בזוה"ק. ראיתי פעם שאדם גדול אמר שהאות נון היינו מסכת נדרים , ולא מסכת נדה . וזה טעות (לא ראיתי עוד עד הלום מישהו אחר שפירש כך). אני שמעתי כן על נזיר, וישר בעיני, משום שלשונה קשה. מסכת נדה אינה קשה, אלא משום צניעות (ואכמ"ל). גם אני שמעתי כך ממו"ר הגר"ש וואזנר זצ"ל,...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' יולי 08, 2019 7:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת די בוטון (הלחם משנה ועוד) ותולדותיהם
תגובות: 4
צפיות: 945

Re: משפחת די בוטון (הלחם משנה ועוד) ותולדותיהם

בישורון (חלק כה עמוד תרכו אות ו) כתב הגרד"צ הילמן: "אגב, בחלוקה לאשכנזים וספרדים, משוייך אצלי הלחם משנה לאשכנזים. הלחם משנה בגדר מהרש"א לרמב"ם ולמגיד משנה, - כך קיבלתי מן "הבחורים הזקנים" בתחילת לימודיי בישיבה". (...) לאור האמור כנראה גם ה'מחנה אפרים' היה אשכנזי. ...
על ידי עתניאל בן קנז
ג' יולי 02, 2019 6:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב מטעפליק
תגובות: 30
צפיות: 3553

Re: הרב מטעפליק

נחלי אפרסמון כתב:שמעתי מהרב זילברשטיין שליט"א

תודה.
אכן מקור מוסמך...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' יולי 01, 2019 7:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב מטעפליק
תגובות: 30
צפיות: 3553

Re: הרב מטעפליק

הים יומא דהילולא. כשעלה רבי שמעון אהרן פולונסקי זצ"ל הרב מטעפליק, לארץ הקודש, קיבל קודם יציאתו ממקום מושבו פתק קטן ובו ארבע מילים מסתוריות, בתוספת הערה, שפתק זה הוא צוואה של סבא שלך שהורה למסרה לנכדו הראשון שיעלה לארץ ישראל. מה כללה הצוואה ומה נאמר בפתק? על פניהן היו אלו מילים שאין בכח אדם לפע...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' יוני 27, 2019 10:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מים חמים או קרים, שאינו צמא אך נהנה מהם
תגובות: 2
צפיות: 130

Re: ברכה על מים חמים או קרים, שאינו צמא אך נהנה מהם

נשאלתי מה הדין במקרה שאדם שותה מים חמים כדי להתחמם (אולי שייך השאלה גם בתה בלי סוכר, אך בתה יתכן שנהנה מהטעם אם התרגל לשתות בלי סוכר) או להיפך מים קרים כדי להתקרר (מסתבר שזהו מקרה תיאורטי). האם יברך, כיוון שהחיך נהנה מהחום או מהקור של המים, או שרק השותה לצמאו יברך, והנאת החיך מהחום לא נחשבת הנאה? ר...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' יוני 27, 2019 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה גדולה (לכאורה) בשלחן ערוך הלכות שבת...
תגובות: 4
צפיות: 228

Re: הערה גדולה (לכאורה) בשלחן ערוך הלכות שבת...

ידוע שיטת המחבר בסימן רנ״ב ס״ה שאינו חושש למראית עין בכלי המשמיע קול בשבת, והרמ״א שם מחמיר, ובכל זאת מביא מראשונים דמותר להכין זייגער מער״ש אע״פ שמשמיע קול כי הכל יודעים שהדרך להעמידו מאתמול. ונפלאתי על המחבר בסימן של״ח ס״ג שמביא גם כן קולא זו, והרי לשיטתו אין שום חידוש בדבר??? דהרי לדידיה בשום כלי...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' יוני 27, 2019 9:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות השל"ה
תגובות: 7
צפיות: 230

Re: אגרות השל"ה

איגרת נוספת נתפרסמה בספר נובלות חכמה, דף [ג] ע"א. יש בה דברים חשובים על דרכי כתיבתם והעתקתם של כתבי האר"י. אם רצונך ראה בספר קבלת האר"י, עמ' 43, 45, 48, 53, 436, 438. תודה! את הספר הזה לא מצאתי באוצר (מי המחבר?), תוכל להעלות את העמודים הללו? תודה רבה. המחבר הוא כמובן הרב בריושמא שליט...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' יוני 27, 2019 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המאבד עצמו לדעת - מקור
תגובות: 7
צפיות: 240

Re: המאבד עצמו לדעת - מקור

כתב הגאון בעל השואל ומשיב בהגהותיו לשו"ע יו"ד (סי' שמ"ה ס"א) וז"ל: שגור בפי העולם דהמאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעוה"ב אבל לא נמצא בשום ספר מפורש, אף שבחובת הלבבות משמע כן, אבל לא נמצא מפורש. ומצאתי בפני יהושע ב"מ (דף נ"ט) שכתב על הא דאמרו נוח לו לאדם שיפיל עצמו...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' יוני 27, 2019 7:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 256
צפיות: 13321

Re: ס' עשייתו של גדול

א. בספר של הרב יצחק לנדאו נראה שפעמים רבות לא היה מדובר בדיוק בשינה. ב. לגבי אכילה. אכן היתה מועטה מאוד, פעם אחת לפני עלות השחר. ולא בכל יום. אמנם שתיית תה וקפה אחרי ברכת התורה היתה בכל יום. ג. בשבת היה אוכל כאחד האדם (דבר מעניין. שמעתי מאחד מגדולי האדמורי"ם בדורינו שהתפלא מדוע אומרים שהרב כמע...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' יוני 27, 2019 7:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 256
צפיות: 13321

Re: ס' עשייתו של גדול

מה עם האדמו"ר מבעלז שאחרי המלחמה מספרים שלא שכב לישון אלא נמנם על כסאו והיה אוכל כזית ליום. כמובן עורבא פרח. האדמו"ר הלך לישון במיטתו כל יום! (כלומר כל מחזור של 24 שעות של סדר יומו, כלל גם תנומה במיטתו). אכן אכילתו היתה מועטה באופן קיצוני. (לא כזית...) וכן שינתו היתה בהפסקות רבות, ממש כל ...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' יוני 26, 2019 7:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק רבי מאירל מאמשינוב
תגובות: 95
צפיות: 7331

Re: הרה"ק רבי מאירל מאמשינוב

ידעתי על הספר 'אל תדום', אך כפי ששמעתי מנכד אחר של ר' הערשל - ספר זה אינו מקיף את פעולותיו של ר' הערשל. The Sefer only talks about his Hatzolo activities in Russia and in Europe after the war, not really a biography of his personal life נו, אם כן הגיע הזמן להקיף את תולדותיו של אישיות מיוחדת זו. מסת...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' יוני 24, 2019 7:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבי משומרי אמונים זי"ע
תגובות: 72
צפיות: 9816

Re: הרבי משומרי אמונים זי"ע

שומר כתב:אפשר פרטים על מנדלה ראטה נכדו של האדמור הוא מענין

https://chl.co.il/viewtopic.php?f=1&t=1 ... 94#p259896
על ידי עתניאל בן קנז
ה' יוני 20, 2019 8:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 1485

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

בענין האשכול: שאלות כאלה ניתן 'לפתור' במחי יד: הבל הבלים הכל הבל! וכדרכם של חוקרים ומהבילים למיניהם לעומת זאת, הרוצה לעלות בתמר ולאחוז בסנסיניו בדרכם של אדירי הקבלה: הרמ''ק, האר''י, הגר''א, ועוד מבין כי בחיבור א-להי עסקינן על כל המשתמע מכך ובכן במציאות רוחנית מופשטת בה התחבר החיבור ועלה על הכתב נית...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' יוני 17, 2019 7:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר הציוני - מי מכיר?
תגובות: 144
צפיות: 22283

Re: האדמו"ר הציוני - מי מכיר?

איך אפשר לחלוק על יומן טאלנא בלי מקור? א. לא חלקתי על יומן טאלנא (לפחות לא לפי מה שצוטט כאן), דוק ותשכח. ב. יומן טאלנא הוא ממש לא מקור מוסמך. ג. לא נולדתי היום, למדתי בוויז'ניץ והכרתי (ועודני מכיר) אנשים רבים מאד שהיו אצל האמ"ח (בכל זאת לא עברו כ"כ הרבה שנים...), והם העידו בפני על הזמנים ...
על ידי עתניאל בן קנז
א' יוני 16, 2019 3:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2449
צפיות: 188719

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מחפש מקור
אודות תפילת שחרית, שהיא בתחילת היום, שכל הפעולות של היום יהיו לשם שמים/להתפלל שכל הפעולות יהיו בס"ד/ להכיר שכל הפעולות ביום מאת השי"ת וכיוצ"ב

כלומר הנקודה המרכזית, ששחרית בתחילת היום, לפני הפעולות היומיות, והיא כהקדמה להם.

בתודה.
על ידי עתניאל בן קנז
ה' יוני 13, 2019 8:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר הציוני - מי מכיר?
תגובות: 144
צפיות: 22283

Re: האדמו"ר הציוני - מי מכיר?

לפי המובא ביומן טולנא אביה לא קירב אותה כלל. וקשה להאמין שהיא בקשה מחילה והתפייסה עמו, כשהיתה בגדר טובל ושרץ בידו. בקשה מחילה - הדברים ידועים ומפורסמים. התפייסה, אכן היה חידוש לשמוע - אם זה אמת, שכן כפי הידוע לי, למרות שהתחננה לפניו, הוא לא חפץ לקבלה. (כיון שלא היה מדובר שתשנה את אורחותיה, רק פיוס ...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' יוני 13, 2019 8:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונה נדירה של רבני ירושלים, תרנ"ט
תגובות: 20
צפיות: 3083

Re: תמונה נדירה של רבני ירושלים, תרנ"ט

לא יודע (גם רבני רוסיה וליטא חבשו ספודיק). כמובן. אבהיר את דברי. בפולין הקפידו יותר על הכובע הרבני - בתקופה ההיא. בחוגים אחרים פחות. את ר' שמואל סאלאנט ניתן למצא בתמונות עם הכובע הרבני, ובמקביל בכובע הירושלמי רחב התיתורא. בתמונה שהוצגה לעיל, ובקשת לטעון, שעקרונית יתכן שרואים בה את ה'תורת חסד'. לכן ...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' יוני 12, 2019 4:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונה נדירה של רבני ירושלים, תרנ"ט
תגובות: 20
צפיות: 3083

Re: תמונה נדירה של רבני ירושלים, תרנ"ט

אלטנוישול כתב:עקרונית, בתמונה מתרנ"ט, עשוי להופיע גם הגאון ה'תורת חסד'.

האם התורת חסד הלך בכובע ירושלמי, או ב'ספודיק' נוסח רבני פולין?
על ידי עתניאל בן קנז
ב' יוני 10, 2019 7:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי זה 'ר' מאיר הים מצילין'?
תגובות: 8
צפיות: 631

Re: מי זה 'ר' מאיר הים מצילין'?

מובא בבית מאיר או"ח סי' שצז ס"ק ט [על שו"ע סע' י]: ...ושמעתי מפי המופלא החריף מו"ה מרדכי ליסר בשם הרב המופלא מה"ו מאיר הים מצילין דבר נאה וכו'. הדברים הובאו בדיוק כך גם בחידושי הבית מאיר שבסוף שו"ע החדש מהד' פרידמן מ"י, וגם במהדורה החדשה של בית מאיר, כך שלפחות המה...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' יוני 05, 2019 7:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעקוף את המתרים
תגובות: 64
צפיות: 1707

Re: לעקוף את המתרים

מי יתננו ירחי קדם
אלי כהן, וחוות היחמורים.
אנו מתגעגעים.
על ידי עתניאל בן קנז
ב' יוני 03, 2019 12:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל
תגובות: 45
צפיות: 3443

Re: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל

אולי ילמדנו רבינו את דרכי הכפירה? כמובן לא כאן בביהמ"ד התגובה נכתבה כמובן בציניות. לאחר שמבינים שיש בורא לעולם ויש לו מטרה בבריאת העולם, והוא מנהל את העולם בכל רגע והכל נעשה בהשגחה פרטית שלו, ממילא שאר השאלות בטלות ומבוטלות. אך כידוע, אם מדובר ב'תירוצים' שפלוני מתרץ לעצמו על מנת להמשיך להלך בת...
על ידי עתניאל בן קנז
א' יוני 02, 2019 7:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גידול שיער וזקן ארוך בתקופת התלמוד
תגובות: 7
צפיות: 350

Re: גידול שיער וזקן ארוך בתקופת התלמוד

אוצר החכמה כתב:לא הבנתי את ההסבר. הלא נזיר וודאי יש לו שער ארוך כזה.


לא ידעתי מנין פשיטא זאת למר.
סתם נזירות שלשים יום. ואין השער ארוך כ"כ.
על ידי עתניאל בן קנז
ה' מאי 30, 2019 6:40 pm
פורום: ימות עולם
נושא: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי
תגובות: 20
צפיות: 1431

Re: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי

זה מה שאני לא מבין מה זה עוזר. הרי סטייה גדולה לא יכולה להיות בלאו הכי אלא יום לכאן או לכאן. והיום הזה בלאו הכי יכול להשתנות על ידי שלא הגיעו העדים בפועל או מסיבות אחרות. אז מה זה עוזר? שוב, זה לא עוזר להוכיח מתי היה ראש חודש, אלא מסייע מתי יכל להיות, ואם זה מתאים. לדוגמא (בערך, על פי הזכרון לא דקד...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' מאי 30, 2019 5:53 pm
פורום: ימות עולם
נושא: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי
תגובות: 20
צפיות: 1431

Re: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי

לא הבנתי את השאלה. ברור שהתכנה שלי הוא כמו חולדה דפסחים ולא כמו חולדה דירמיה ואינה נביאה. אני מחשב לפי כללי הלוח שלנו. ההנחה היא שזה נכון. ופחות או יותר זה באמת נכון אבל אי אפשר לדעת בדיוק. התכוונתי לשאול, שאין לזה שום משמעות, היות ולא היה מהלך קבוע שאפשר לללכת על פיו, רק הכל היה תלוי בראיה של המול...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' מאי 29, 2019 10:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 113
צפיות: 16713

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

סתם כדאי - בעת בדיקת העובדות - לא לשכוח לחשב את הבדל השעות שבין סיני לקרונהייטס
על ידי עתניאל בן קנז
ד' מאי 29, 2019 10:12 pm
פורום: ימות עולם
נושא: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי
תגובות: 20
צפיות: 1431

Re: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי

מה ששמת לא מחשב שנים בתחילת הספירה. הנה מה שעשיתי שכן מחשב. https://forum.otzar.org/hebdate/gethebdate.php איך לחשב על השנים שהיו מקדשים על פי הראיה? לא הבנתי את השאלה. ברור שהתכנה שלי הוא כמו חולדה דפסחים ולא כמו חולדה דירמיה ואינה נביאה. אני מחשב לפי כללי הלוח שלנו. ההנחה היא שזה נכון. ופחות או י...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' מאי 29, 2019 10:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל
תגובות: 45
צפיות: 3443

Re: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל

הערה קצרה מתוך נסיון בנושא. הרקע של השואל מקשה מאוד לסייע בעדו. ותלוי בעצם מהי מטרתו בפניה לעזרה. יש כאלו, שמאמינים, ורוצים להאמין, אלא שנחשפו לחומר ובו ארס המחלל, קושיות ופירכות. לאלו אפשר לספק מענה. ובשיחות מעמיקות להביא מנוח לספיקות המחלחלות, ולהעמיד האמונה על מכונה. אכן ישנם כאלו, שבעצם כבר הסיק...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' מאי 27, 2019 7:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 203
צפיות: 19976

Re: "ניגונים ליטאיים"

איש_ספר כתב:כיון שהאשכול מסתעף לנדידת העופות...

רצ"ב הקלטה יפה של חד מגדולי מרביצי תורה בגולת ארה"ב ממשפחת היחס, משורר בשמחה משפחתית את אנא בכוח המודז'יצאי.
אנא בכח - ניגון.mp3

אכן בהמשך הוא עובר לניגון אחר - 'שומרי מצוותיה' הבעלזאי (מוכר בעולם כ'וויין מאמע וויין' על מאמע רחל).
על ידי עתניאל בן קנז
א' מאי 26, 2019 8:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7936
צפיות: 894829

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מימין נראה דומה לא' מבניו התמונה ככל הנראה כאן באר"י. ואילו אף אחד מבניו הי"ד לא שרדו את השואה. בנו מזיוו''ש בנו מנתניה נולד תשי''ג אז זה פשוט לא דומה. (יש איזה דמיון בצורת הבחור, לאחיו הבכור של ה'שפע' חיים, ולכן חשבתי שכוונתך לא' מילדיו מזוו"ר, שהיה דומה לדודו. אבל אם כוונתך לבניו מ...
על ידי עתניאל בן קנז
א' מאי 26, 2019 7:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של בעל הכף החיים??
תגובות: 67
צפיות: 6559

Re: מהו שמו של בעל הכף החיים??

מתפעל כתב:מי ששאל איפה כתוב חילוני גדול

הנה זה

חשבתי אולי הכוונה לאליעזר בן יהודה אבל הוא מת בתרפ"ג.

חילוני גדול.jpg

לפי הסגנון מתאים לחנ"ב
על ידי עתניאל בן קנז
א' מאי 26, 2019 7:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הערוך לנר
תגובות: 45
צפיות: 6939

Re: הערוך לנר

מאגר בית התפוצות דוקא שם מכונה הגאון כ"רב בקהילה האורתודוכסית", מה שכאמור לא נכון. אינני יודע אם מש"כ ב'פניני הרמה' היא העלמה במכוון או בשגגה, אבל לא היה ממונה מטעם הממשלה ולא היה רב לרפורמים רק שימש מרצונו הטוב ברבנות קהילת פרנקפורט הכללית - grossgemeinde בלע"ז, מה שגרם ללא מעט...
על ידי עתניאל בן קנז
א' מאי 26, 2019 7:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7936
צפיות: 894829

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ח''ל קאליסק כתב:מימין נראה דומה לא' מבניו

התמונה ככל הנראה כאן באר"י. ואילו אף אחד מבניו הי"ד לא שרדו את השואה.
על ידי עתניאל בן קנז
א' מאי 26, 2019 7:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: נודע ביהודה
תגובות: 31
צפיות: 4554

Re: נודע ביהודה

.השוחט כתב:דומני שראיתי זאת נדפס על מהרי"ד גם כן.
עכ"פ יש לקיים בבעלז של מוהר"א.

בעלזא המקום היחיד שנהגו כן לפרקים?


על מהרי"ד לא ידוע לי. (כמובן, שזה לא אומר כלום).

לא שמעתי מעולם על מקומות אחרים.
על ידי עתניאל בן קנז
ד' מאי 22, 2019 3:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: נודע ביהודה
תגובות: 31
צפיות: 4554

Re: נודע ביהודה

.השוחט כתב:בנותן ענין להזכיר שבבעלז נהגו ביום זה לא לומר לשם יחוד, לכבודו של הנוב"י שכתב בספרו בחריפות נגד זה.


לא מדויק. לא מדובר על נוהג קבוע.
אלא היה מקרים כאלו אצל האדמו"ר מהר"א מבעלז, אשר נומקו בטעם זה.
על ידי עתניאל בן קנז
ג' מאי 21, 2019 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לחכם 'שבטי ישראל' לרגל אירוסיו בשעטו"מ
תגובות: 12
צפיות: 1013

Re: מזל טוב לחכם 'שבטי ישראל' לרגל אירוסיו בשעטו"מ

וואו, שמחתנו.
יה"ר שיהיה זה בית נאמן בישראל, עד הדרך המסורה והסלולה, ותזכו לכל טוב.
על ידי עתניאל בן קנז
ג' מאי 14, 2019 7:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הערוך לנר
תגובות: 45
צפיות: 6939

Re: הערוך לנר

מאגר בית התפוצות דוקא שם מכונה הגאון כ"רב בקהילה האורתודוכסית", מה שכאמור לא נכון. אינני יודע אם מש"כ ב'פניני הרמה' היא העלמה במכוון או בשגגה, אבל לא היה ממונה מטעם הממשלה ולא היה רב לרפורמים רק שימש מרצונו הטוב ברבנות קהילת פרנקפורט הכללית - grossgemeinde בלע"ז, מה שגרם ללא מעט...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' מאי 13, 2019 7:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מעשה ה'מקלל' בה' אייר
תגובות: 9
צפיות: 976

Re: מעשה ה'מקלל' בה' אייר

הווארט יכול להיות יפה בלי קשר, כדי להסביר את הקשר בין פרשת אמור לתאריך - שזה חל בכמה שנים בסמיכות. אלא שלעצם הענין יש מבוכה רבה, שהרי רש"י בפ' שלח כותב שהמקושש היה בשבת השניה לאחר מ"ת, ולא הספיקו ישראל לשמור שבת אחת עד שבא זה וחיללה כו' וכבר האריכו במפרשים דומני שמעכ"ת החליף בין ה'מק...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' מאי 13, 2019 6:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מעשה ה'מקלל' בה' אייר
תגובות: 9
צפיות: 976

Re: מעשה ה'מקלל' בה' אייר

הווארט יכול להיות יפה בלי קשר, כדי להסביר את הקשר בין פרשת אמור לתאריך - שזה חל בכמה שנים בסמיכות. אלא שלעצם הענין יש מבוכה רבה, שהרי רש"י בפ' שלח כותב שהמקושש היה בשבת השניה לאחר מ"ת, ולא הספיקו ישראל לשמור שבת אחת עד שבא זה וחיללה כו' וכבר האריכו במפרשים דומני שמעכ"ת החליף בין ה'מק...
על ידי עתניאל בן קנז
א' מאי 12, 2019 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קריאת שני וחמישי "מענינא דיומא"
תגובות: 9
צפיות: 497

Re: קריאת שני וחמישי "מענינא דיומא"

התפללתי היום בבית כנסת סמוך למקום מגורי (בית כנסת ישיבתי ליטאי מצוי), וכשהגיעו לקריאת התורה, קראו בפרשת מגדף שבסוף פרשת השבוע. שאלתי את אחד המתפללים מאי האי? ענה לי שאין דין לקרוא דוקא בתחילת הפרשה, אלא לקרוא עשרה פסוקים מתוך פרשת השבוע. והיות והם רצו לקרוא משהו 'מענינא דיומא', לכן שינו מהקריאה הרג...
על ידי עתניאל בן קנז
א' מאי 12, 2019 7:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מעשה ה'מקלל' בה' אייר
תגובות: 9
צפיות: 976

מעשה ה'מקלל' בה' אייר

בעקבות הנאמר כאן: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=45608&p=542933&hilit=%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A3#p542909 אודות אלו שקראו פרשת המגדף, ביום העצמאות נזכרתי איזה סיפור, ובנוסף רעיון נחמד ששמעתי מת"ח א' (אולי כבר הובא כאן בפורום). א. פעם אמר האדמו"ר מסאטמר (בעקבות שאלה/קנט...

עבור לחיפוש מתקדם