מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1509 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עתניאל בן קנז
ג' אוקטובר 22, 2019 8:32 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מקורות למנהגים שונים בשמיני עצרת והושענא רבא
תגובות: 10
צפיות: 175

Re: מקורות למנהגים שונים בשמיני עצרת והושענא רבא

לגבי מנהגי שמחת תורה השנה ראיתי כמה דברים חדשים אשר אשמח אם אי מי יוכל להעי"ר אוזן כלימודים באיזהו מקומן, ויתברך מן השמים. 1. מנהג מענין, שהכהנים נושאים את כפיהם בשמחת תורה במוסף, אף על פי שעד כמה שידוע לי אין נהוג כך, וכמובן שאומרים 'ותערב' [אולי משום שהרב\אדמו"ר באותו המקום אינו מקדש בה...
על ידי עתניאל בן קנז
ג' אוקטובר 22, 2019 8:17 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר מעובד האם כשר?
תגובות: 15
צפיות: 1556

Re: שופר מעובד האם כשר?

לפי מה שהבנתי יש קושי טכני גדול לקדוח שופר בלי ליישר אותו, כי החלק האטום מסולסל, ואי אפשר לקדוח במקדח גמיש (כלומר אין כזה דבר). האם אלו שמקפידים על שופר שאינו מיושר אכן תוקעים בשופר קטן מאד, שבו החלק האטום קצר ולכן אפשר בקדיחה ישרה אחת להגיע אל חלל השופר? או שיש לזה פתרון טכני? יש דבר כזה!!! לא צרי...
על ידי עתניאל בן קנז
ג' אוקטובר 22, 2019 7:46 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סיפור-פיוט לפרשת וזאת הברכה | אֹמֵן שֶׁלֹּא קָם כְּמוֹתוֹ
תגובות: 4
צפיות: 145

Re: סיפור-פיוט לפרשת וזאת הברכה | אֹמֵן שֶׁלֹּא קָם כְּמוֹתוֹ

רבותינו הראשונים, תארו באופן שונה, את אופן עשיית הפיוטים. התיאור דלעיל אינו מתיישב כל כך עם תיאוריהם. ספר שבלי הלקט ענין תפילה סימן כח ושמעתי מאבא מרי ששמע מרבותיו שכשפייט ר' אלעזר וחיות אשר הנה מרובעות פנים בכסא ליהטה האש סביביו ומפי רבותיו גאוני לותיר שמע כן והובא במגן אברהם ריש סימן סח, ובשאר פוס...
על ידי עתניאל בן קנז
ג' אוקטובר 22, 2019 4:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם מצינו במקרא אדם שנקרא בשם אביו או בשם סבו?
תגובות: 7
צפיות: 133

Re: האם מצינו במקרא אדם שנקרא בשם אביו או בשם סבו?

סליחות כתב:האם מצינו במקרא אדם שנקרא בשם אביו או בשם סבו?

יש בבעלי התוספות, ש'נדב' נקרא על שם זקינו 'עמינדב'.
על ידי עתניאל בן קנז
ג' אוקטובר 22, 2019 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרכבת חתן על הכתפיים
תגובות: 14
צפיות: 1557

Re: הרכבת חתן על הכתפיים

ציטוט מספר (בית נאמן בישראל פי"ד) בספר רוח חיים (לרבי חיים פאלאג'י או"ח תרסט, ג. לגבי ריקודים בשמחת תורה) "ראוי לכל ראש הקהל שיתן דעתו שלא ירכיבו אדם על כתפיהם לרקד, וראוי לבטל מנהג הרע הזה מתלתא דפרענותא תותי. חדא עלית על כולנה ... ומק"ו שלא ירכוב על חמור בלי אוכף ... דלא יתכן ל...
על ידי עתניאל בן קנז
ג' אוקטובר 22, 2019 4:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע כדברי תפילות
תגובות: 13
צפיות: 1008

Re: קריאת שמע כדברי תפילות

במתניתין בתמיד לא:
באו להן ללשכת הגזית לקרות את שמע

והמפרש (מכונה רש"י): והכי נכון הדבר שיתפללו קודם שיקטירו שום הקטר ויעל קרבנם לריח ניחוח


[העיר על כך ר' יוסף ענגיל, בגליוני הש"ס ברכות (לא זוכר איזה דף), שמכאן משמע, שקר"ש נחשב כתפילה].
על ידי עתניאל בן קנז
ה' אוקטובר 03, 2019 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החת"ס פליג עם שלש עשרה עיקרי הרמב"ם?
תגובות: 5
צפיות: 251

Re: החת"ס פליג עם שלש עשרה עיקרי הרמב"ם?

החתם סופר (יו"ד סי' שנ"ו) נשאל בדבר הנידון אם י"ג עיקרים המה או רק שלשה. ומשיב כי אין נפקא מינה בדבר רק קריאת שם [בשונה מהידוע של הגר"ח על הנעבאך אפיקורס]. ומוסיף החת"ס ואומר, 'אך אי אפשר לי בשום אופן להאמין שיהיה גאולתנו אחד מעיקרי הדת, ושאם יפול היסוד תפול החומה חלילה, וכ...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' אוקטובר 03, 2019 7:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תהלים על קברו של החזו"א לחשוכי בנים
תגובות: 6
צפיות: 292

Re: תהלים על קברו של החזו"א לחשוכי בנים

חוץ מהנימוקים הכבדים שהוזכרו, ומסתמא ישנם עוד.
יש גם טעם פשוט.
בכדי שבמקרה שהסגולה לא תועיל, לא לגרום לתקוה ואח"כ למפח נפש למושא הסגולה.
כמה מתאים גם לחשוב על פרט זה.
על ידי עתניאל בן קנז
ה' אוקטובר 03, 2019 7:14 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני סוכות ושמנ"ע ◆
תגובות: 14
צפיות: 96

Re: כל הנערים מדוע לא לגדולים

ראה מג"א תרסט א שמוכח מדבריו שהיו מקומות שאכן נהגו 'כל הנערים' גם לגדולים, שעלו כמה יחד, וברכו יחד. המג"א מפקפק במנהג זה, ע"פ ירושלמי ועוד. הא"ר מיישב המנהג. והאחרונים למעשה נקטו שעדיף שרק אחד יברך (מ"ב ועוד). ויש שנהגו שכל הילדים מברכים יחד (שערי אפרים ועוד). נהרא נהרא ופשט...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 23, 2019 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות הפוסקים לספר מגיד מישרים
תגובות: 37
צפיות: 1263

Re: התייחסות הפוסקים לספר מגיד מישרים

וסתם צ"ע, בשלמא בשעה שנאמרו לב"י הדברים בענין בשר בר"ה שכח את אותה משנה, אבל האם גם בשעה שהעלה אותם על הכתב ומסר את הספר לדפוס היה שכוח מאותה משנה? את הספר הוא לא מסר לדפוס (וככל הנראה לא התכווין לעשות זאת לעולם). הספר הובא לדפוס לראשונה בשנת ת"ו, למעלה משבעים שנה אחר פטירתו. אכ...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 23, 2019 7:51 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מעלת השבוע האחרון של השנה
תגובות: 4
צפיות: 223

Re: מעלת השבוע האחרון של השנה

יערות דבש (ח"ב דרוש א - מהדורת אור הספר עמוד ד ) דהיינו טעמא דשני ימי ראש השנה הם יומא אריכתא (עיין ביצה ד: ורש"י ד"ה אסורה) , והיינו משום דהם נגד שתי דברות הראשונות - 'אנכי' ו'לא יהיה', דבדיבור אחד נאמרו , ועל כן גם שני הימים הם יומא אריכתא, יערות דבש (ח"א דרוש ה) " ... ויו...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 23, 2019 7:46 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מעלת השבוע האחרון של השנה
תגובות: 4
צפיות: 223

Re: מעלת השבוע האחרון של השנה

הצעיר באלפי כתב:שמעתי פעם שעשרת ימי תשובה הם נגד עשרת הדברות,מישהו ראה מקור לזה ?

נא דבי "אליהו זוטא (פרק כ"ב) איתא, וז"ל: רבי' נהוראי אומר, מפני מה ניתנה קורת רוח בעשרת הימים מראש "השנה עד יום ה"כיפורים, כנגד עשרה נסיונות כו', וכנגד עשרת הדברות שקיבלו ישראל בסיני כו', עכ"ל.
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 23, 2019 7:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיה לקדש על פחית?
תגובות: 21
צפיות: 606

Re: האם יש בעיה לקדש על פחית?

מה שנכון נכון כתב:הרמ"א מדבר על כוס עשוי כעין פעמון הפוך. ראה בהערות על הד"מ סי' קפג במהדורת מכון ירושלים.

דומני שהם טעו בפירוש המילה.
האם ידוע ממקור אחר על כוס מסוג זה?
כיצד שתו ממנו?
אנוכי שמעתי שמדובר בבקבוק רגיל. שנקרא 'קלוג' על שם הקול שיוצא ממנו כשמוזגים ממנו. [כשם ש'בקבוק' נקרא מטעם זה].
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 16, 2019 7:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2663
צפיות: 306671

Re: אשכול אביעה חידות

יאיר כתב:משהו יותר מפורש

ויהי בישורון מלך, לפי דעת כמה ראשונים.
על ידי עתניאל בן קנז
א' ספטמבר 15, 2019 1:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות
תגובות: 20
צפיות: 695

Re: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות

אגב, החוברת שם מדברת בנוסח של 'פרסומת' לתוכנה האמורה.
האם מישהו יודע האם תכנה זאת מסחרית, וניתנת לרכישה, או שמא היא לשימוש אישי של מכון זה??
בחוברת האמורה לא מצאתי שום מידע.
על ידי עתניאל בן קנז
ה' ספטמבר 12, 2019 7:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קופסאות לאתרוג בקהילות הספרדים
תגובות: 8
צפיות: 350

Re: קופסאות לאתרוג בקהילות הספרדים

לא כ"כ הבנתי את ההגיון בהשערתך. אם לא הורישו קופסאות כאלו כ'חפצי יודיאקה', על כרחך שלא הניחו בקופסאות??? מקסימום ניתן להסיק שלא היה להם 'קופסאות מיוחדות' ומעוטרות, לאתרוגים, והניחו אותם בקופסאות פשוטות הנמצאות בכל בית, בה מניחים מוצרי סדקית (קופסת תפירה - למי שזוכר), וכיוצ"ב. למה להסיק שלא...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' ספטמבר 11, 2019 6:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדי נוסח| סידור הרש"ש
תגובות: 7
צפיות: 224

Re: עדי נוסח| סידור הרש"ש

בריושמא כתב:לשעבר פגשתי באחד מגדולי תלמידי החכמים הבקיאים בסידור הרש"ש ושחתי לו את כל הנ"ל. הוא הביט בי לרגע, הפנה את גבו והלך
הלאה בלי להוציא מילה מפיו.

שמורה על מה???
על הפתעה?
על הכחשה?
על שקלקלת לו תיאוריה?

נודה אם תפרט יותר למה כוונתך.
על ידי עתניאל בן קנז
א' ספטמבר 08, 2019 7:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי מרדכי רוקח- מבילגורייא
תגובות: 20
צפיות: 1977

Re: רבי מרדכי רוקח- מבילגורייא

על פי ציוויו של כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע, שאף נימק ואמר: היות ובטבריה יש ישיבות רבות, וגם כי תלמידי הבעש"ט קבורים שם. עוד הורה, שיתנו עם החברה קדישא מראש, שלא יקברו אף אחד בתוך ארבע אמותיו. אופציות רבות ממילא לא היו. הר הזיתים היה בידי הערבים. הר המנוחות עדיין לא היה קיים (הביה...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' ספטמבר 05, 2019 7:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבי משומרי אמונים זי"ע
תגובות: 83
צפיות: 12123

Re: הרבי משומרי אמונים זי"ע

רבים מהסיפורים המסופרים על אישיות מופלאה זו לוקים בתסמונות זו.
ויש בכוחה של עובדא זו לגלות גם על השאר.

ודי בזה.
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 02, 2019 6:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 1017

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

בשם צדיקי בית בעלזא זי"ע מובא שהמקובל רבי שלמה אלקבץ זצוק"ל התנה ג' תנאים באמירת לכה דודי א. שינגנוהו ולא יאמרוהו באמירה בעלמא, ב. שיעמדו , ג. שלא ילמדו בזמן אמירתה (זמירתה). נודה לך אם תציין מקור. א. כפי שידוע לי, בבעלזא (מימות מהר"י), נהגו לומר את ה'לכה דודי' בנעימה כל-שהי, ולא נגנ...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' ספטמבר 02, 2019 6:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: קדושי תרפ"ט
תגובות: 52
צפיות: 4865

Re: קדושי תרפ"ט

כפי הנראה המעיד הוא ר"י כדורי, דברי יצחק, עמ' רפד-רפה, קחנו מ כאן ומהמקושר שם. ודי בכך. אכן התכוונתי לאשכול זה וגם לחבירו. (את דברי הרב כדורי אני העליתי שם...; אולם משום מה בחרת להתעלם מדברי הגר"ש וואזנר - שהכיר את המחבר אישית ומקרוב... ובשונה מאחרים.). דומני שמפני הכבוד, עדיף לעצור כאן.
על ידי עתניאל בן קנז
א' ספטמבר 01, 2019 6:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: קדושי תרפ"ט
תגובות: 52
צפיות: 4865

Re: קדושי תרפ"ט

צביב כתב:בספר מישרים מגיד כותב שקדושי חברון נמצאים במעלה גבוהה, תחת כסא הכבוד.
כי גם בין הנהרגים על קידוש השם, יש דרגות.


מענין רק מי מעיד שבעל 'מישרים מגיד', אכן התמצא במה שקורה תחת כסא הכבוד...
על ידי עתניאל בן קנז
א' ספטמבר 01, 2019 6:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 1017

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

בשם צדיקי בית בעלזא זי"ע מובא שהמקובל רבי שלמה אלקבץ זצוק"ל התנה ג' תנאים באמירת לכה דודי א. שינגנוהו ולא יאמרוהו באמירה בעלמא, ב. שיעמדו , ג. שלא ילמדו בזמן אמירתה (זמירתה). נודה לך אם תציין מקור. א. כפי שידוע לי, בבעלזא (מימות מהר"י), נהגו לומר את ה'לכה דודי' בנעימה כל-שהי, ולא נגנ...
על ידי עתניאל בן קנז
ה' אוגוסט 29, 2019 3:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עב"ם במסמכי וורד
תגובות: 2
צפיות: 250

Re: עב"ם במסמכי וורד

י. אברהם כתב:מהו הדבר הזה שהתחיל לעלות לי בכל מיני מסמכים?

לכידה.PNG
י
יתכן מחמת גופן שאין במחשב, (נמחק, או המערכת אינו מכירה בו מחמת איזה עדכון).
על ידי עתניאל בן קנז
ד' אוגוסט 28, 2019 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?
תגובות: 8
צפיות: 453

Re: איזה מין שחוק היא זה?

לא מוכרח מן הלשון שהיה איזה 'משחק' בדבר זה.
כאשר הלכו לספר אומן, היה זה 'תספורת' בצורה מיוחדת, משא"כ כאשר בחורים ספרו אחד את חבירו, היה זה העיקר לקצר השערות, ולא הקפידו בדיוק על הדוגמא, ודיוק המלאכה. ולכן הוא מכנה זאת כתספורת 'דרך שחוק' היינו שאינו בדקדוק.
על ידי עתניאל בן קנז
ב' אוגוסט 26, 2019 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2663
צפיות: 306671

Re: אשכול אביעה חידות

לב חיים כתב:איך יתכן אדם מוכר רכב יגואר F-TYPE לחבירו, אם יש בו 10 פגמים – המקח קיים.
אבל אם יש בו רק "פגם אחד" – המקח מבוטל?


האם ברצונך לפגוע בפרנסתו של ר' דוד נתנאל שווארץ???
וכן, האם לדעתך מגיע לך פרס, אם לקחת את התשובה מאשכול זה?
על ידי עתניאל בן קנז
א' אוגוסט 25, 2019 10:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?
תגובות: 19
צפיות: 1418

Re: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?

דרופתקי דאורייתא כתב:מי זה "מרן שליט"א" בעלון הנ"ל?

לפי התיאור, נראה כמו האדמו"ר מצאנז
על ידי עתניאל בן קנז
א' אוגוסט 25, 2019 10:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית החברא קדישא בלובלין - עדות הש"ך.
תגובות: 6
צפיות: 545

Re: בית החברא קדישא בלובלין - עדות הש"ך.

פי האתון כתב:זכור לי שיש ש"ך (או ט"ז) שמעידים על משהו שראו בבבית הטהרה של לובלין (או קראקא) ויש תמונה של זה (מלפני המלחמה).
אודה למי שישיב לי אבדתי.

כנראה כוונתך אודות טומאת אוהל, והפתח שסופו לעבור המת, האם ובאיזה אופן מטמא.
ראה יו"ד שעא
רמ"א, טו"ז ונקוה"כ שם.
על ידי עתניאל בן קנז
ב' אוגוסט 19, 2019 12:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברים המועילים לזיכרון
תגובות: 22
צפיות: 1631

Re: דברים המועילים לזיכרון

ביליצר כתב:אולי שמישהו יספר על נסיונו בעניין ,מה לקח עשה או פעל למען הזיכרון והועיל לו פלאים?


א. לחזור.
ב. למעט בהסחת דעת מן הלימוד. (היינו שלא להשקיע 'את הראש', בדברים טפלים).


אני מתכוון גם מצד ה'סגולה' שבדבר. [כלומר שהועיל גם ללימודים אחרים!].

ידיעה מצד הנסיון של רבים.
על ידי עתניאל בן קנז
ב' אוגוסט 19, 2019 12:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'
תגובות: 44
צפיות: 5292

Re: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'

חד ברנש כתב:איזו 'בשורה טובה'!


אצל ה'מתחרים' זה כבר היה מזמן. לא השתכנעתי שזה הוסיף רבות למכירות שלהם...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' אוגוסט 19, 2019 10:54 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל
תגובות: 138
צפיות: 21858

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

חיים שאול כתב:מישהו מזהה מה האוכל הזה? צימוקים?

דובדבנים.
והרב מוציא את הגרעין מהפה
על ידי עתניאל בן קנז
א' אוגוסט 18, 2019 1:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יחס התורה למדע
תגובות: 66
צפיות: 3302

Re: יחס התורה למדע

בן מיכאל כתב:
חיים שאול כתב:לא זוכר שמות אבל קראתי כך פעם במוסף התורני של המבשר

אתה מדבר אולי על האדמו"ר מליאזנה?

לא.
מדובר על מדען גוי (לא זוכר שמו), שזיהה את מקום קריעת ים סוף דוקא בין סיני לחצי האי ערב. ויש כמה שהולכים בעקבותיו. שם יש שרידים של מרכבות ועצמות אדם מהתקופה האמורה.
על ידי עתניאל בן קנז
ד' אוגוסט 14, 2019 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!
תגובות: 76
צפיות: 3711

Re: חכמות בחוץ תרונה - סטפנסקי - ספרי יסוד. חדש!

ראיתי הספר ובאמת יצירה נפלאה עם הרבה מידע וידע שנשפך לאורך הספר אבל זה שהרבה ספרי קבלה כבר נהיים ליסוד וגם ספרי חסידים נהפכו לספרי יסוד לי זה צורם יופי!!! בשביל תגובה חכמה זו, ולהפריח עוד קצת 'אהבת חנים', ולהצהיר שאתה 'ליטאי מקורי', היה צורך לפתוח ניק חדש? אתה מתבייש בשמך הישן??? תעמוד ותצהיר על עמ...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' אוגוסט 14, 2019 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 608
צפיות: 64779

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

לא שמעתי את ההרצאות האלו (חבל, יצאתי לפני), והדברים כמות שאתה מציג בהחלט נשמעים משונים גם עצם הטענה וגם כמו שכתבת, הניסים של יציאת מצרים מתוארים בתורה בפירוט, והם היו בסתירה מוחלטת לחוקים שבטבע. אבל יש סוג של ניסים שמתוארים בתנ"ך ויתכן והם היו קצת שונים מאיך שהם מצטיירים אצל רבים. כמו למשל הנס...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' אוגוסט 14, 2019 8:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 186
צפיות: 30339

Re: ר' ראובן מרגליות

מספר מלאכי עליון עמ' קמט.PNG במצורף יש ציטוט מספר מלאכי עליון לר"ר מרגליות. בספר אצילות לא מופיע דבר כזה ש'אחד באחד יגשו' שזה מלאך מט"ט וסנד"ל. [המקור נובע מר' יוסף ענגיל בגליוני הש"ס ריש ברכות, שצירף (בטעות, או יתכן מתוך הבנה מחודשת) שתי ברייתות שונות בספר אצילות]. עוד יבוא מיש...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' אוגוסט 14, 2019 8:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 608
צפיות: 64779

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

אצטרף לדברי קודמי. קודם כל, מאד נהניתי, קניתי דעת וחכמה. היה כדאי להגיע מרחוק. (ובתלאות התח"צ). כהצעת ייעול. פחות דוברים, ולהרשות להם לדבר עד הסוף. להכין סדר היום יותר גמיש, לא צריך לנצל כל שניה, תמיד השעון יזייף, ועדיף להשאיר זמן רזרוובה. ואם זאת לא אמנע מלהביע אי נעימות (בלשון המעטה) מדוברים ...
על ידי עתניאל בן קנז
ד' אוגוסט 14, 2019 7:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סקר - חלומות בדברי תורה
תגובות: 53
צפיות: 4221

Re: סקר - חלומות בדברי תורה

פעם הייתי שואל שאלות חלום לפני השינה ומקבל תשובות ע"י פסוק שנופל בפי בעת היקיצה לאחר תקופה ארוכה שהורגלתי בזה הפסקתי לשאול מטעם שלא זכיתי לרדת לעומק התשובה שבפסוק ומאז אני מורגל בנפילת פסוק בפי ברגע היקיצה גם מבלי השאלות. והנה אמר איוב בספרו: "בַּחֲלוֹם חֶזְיוֹן לַיְלָה בִּנְפֹל תַּרְדֵּמ...
על ידי עתניאל בן קנז
ג' אוגוסט 13, 2019 11:46 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ניגון 'השכיבנו' עד 'ופרוש' בשבת 'שפינהול"ץ' (אויפרוף)
תגובות: 5
צפיות: 812

Re: ניגון 'השכיבנו' עד 'ופרוש' בשבת 'שפינהול"ץ' (אויפרוף)

ויש שנהגו שחתן לא הולך לבדו בימים הסמוכים לנישואיו, מדין שמירה, ולכן צריך מלווה. (ועוד נהגו בליווי החתן והכלה לאחר חתונתם במשך שבעת ימי המשתה - אבל שם זה לא מדין שמירה, אלא מדין 'מלך' ) מנין לך זאת, שאין דין שמירה בז' ימי המשתה? בדברי הפוסקים מפורש בהדיא שיש דין שמירה, חוץ דין 'מלך'., ושני הטעמים כ...
על ידי עתניאל בן קנז
ב' אוגוסט 12, 2019 6:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפילם ותכניעם
תגובות: 7
צפיות: 407

Re: והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפילם ותכניעם

לפני כשמונה עשרה שנה שלחתי שאלה זו לאיש אדוני האר"ש הגאון הנאמ"ן שליט"א והוא השיבני שהפירוש בזה ותכלם או תכניעם שלא ירימו ראש. ז"א שמציעים לרבש"ע כמה אופציות, אם לא יצליח אחד, שיבחר במשנהו? הרחב פיך ואמלאהו. יותר נראה כתירוצים הקודמים, שכל לשון קאי על סוג אחר של רשעים. וכפי...

עבור לחיפוש מתקדם