מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 378 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אבק פורח
ג' יולי 30, 2019 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 10255

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

את אומרת, גם אם מקובלנו מקדושי עליון כי הרמ"ק והאר"י כלל וכלל לא פליגי, 'והמעיין האמיתי איש תבונות יוכל ליישב דבריהם דלא פליגי', תשאל כל מי שיש לו יד ורגל בתורותיהם והוא יגיד לך בפשיטות גמורה שהם ודאי חולקים. זאת אומרת, מר דבר בעולם התהו ומר בעולם התיקון, או כל תירוץ כיו"ב, כרצונך הט...
על ידי אבק פורח
ו' יולי 19, 2019 4:25 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 7781

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

הוא לא מתווכח על כך, הוא מתווכח האם לא היו עמים נוספים שנרדפו וכו', או במילים אחרות האם הרדיפות הללו הן כל כך חריגות. בודאי שעם ישראל בעל התודעה ההסטורית הגבוהה וחסר כל מקום ושלטון, חש נרדף ביותר, וזוכר כל מאורע. אבל זה עדיין לא אומר שזה כמו שזה נחשב. נ. ב. יש הסטריונים מהצד השני כאביגדור מילר המנס...
על ידי אבק פורח
ו' יולי 19, 2019 3:23 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 7781

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

בלי להתייחס לנקודה הקשורה לציונות, אני ממליץ על ספרו של ברנרד לואיס, היהודים בעולם האסלאם, שמתקרב עד המאה האחרונה. אני מעתיק ממה שכתבתי פעם לידיד: באופן כללי חשוב לדעת שיש מחלוקת עקרונית בין ההיסטוריונים האם עמ"י אכן נרדף במיוחד כפי הגישה הרווחת וכפי המקובל במסורת. ברירת המחדל אצל רוב ההיסטורי...
על ידי אבק פורח
א' יולי 14, 2019 1:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 10255

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

קראתי את התגובות האחרונות, וכדי להבהיר מהו הנמשל וכיצד מגלים אותו אוסיף הסבר. הנמשל הוא המשמעות של סדר ההאצלה. יש נמשל שנודע בגילוי אלוקי, כנמשל שגילה רמח"ל בסדר האצילות שלימד האר"י. נמשל זה אינו כתוב בכתבי האר"י, וגם אינו מובן מהם אלא בגילוי אלוקי חדש. ויש נמשל שנודע 'בטמירו לעין הש...
על ידי אבק פורח
ו' יולי 12, 2019 1:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 30000

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

יש ליישב בקל
אבל שהרב מצגר יסביר את עצמו בעצמו
על ידי אבק פורח
ו' יולי 12, 2019 12:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 30000

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

אחרי שהאריך שם שמצות תרומת הדשן השתנה משעה לדורות הוא כותב כך: אם כן, מה מקומה של מצוות תרומת הדשן לדורות? אפשר כי חז"ל הבינו מסברא שלא יתכן שתתבטל לגמרי מצווה מן התורה. לכן עושים כעין 'זכר לדבר' ומקיימים במצוות תרומת הדשן את השלב הראשון של פינוי הדשן. מכיוון שמדובר רק ב'זכר' אין עושים זאת בכל...
על ידי אבק פורח
ה' יולי 11, 2019 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 10255

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

היכן יש תרוץ? במקום שיש קושיה. היכן יש אוקימתא? במקום שיש סתירה. היכן יש הכרעה? במקום שיש מחלוקת. וכו' אתה כותב מאד יפה, אבל אין לי שמץ של מושג למה אתה חושב שהדברים תומכים בדעתך. במקום שיש קוים מקבילים, אין קושיא מזה על זה ולא צריך תירוצים. במקום שיש מחלוקת, אין סתירה ואין צורך לאוקימתא. הגרח"...
על ידי אבק פורח
ה' יולי 11, 2019 3:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 10255

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

אבק אני תחת כפות רגליך. כתבתי בכנות מה שהבנתי מהודעתך. אם לא הבנתי נכון הנני חוזר למ"ש לעיל. אינני עומד על דעתך. כתבת שהגרח"ו העמיד את דברי המקובלים באוקימתא כדי שיתאימו לדברי הגר"א, והיה ברור לי מדבריך שדעתך אינה מסכמת עם האוקימתא הזו אלא המקובלים חלקו על הגר"א. איך יוצאים מזה ב...
על ידי אבק פורח
ה' יולי 11, 2019 1:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 10255

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

לשאלת הרב אבק פורח: תודה לרב בתבונה שכבר הוציא אותי יד"ח מלהשיב על התשובה. אך כדי שלא יטען הרב בו"ש שאם אנו אומרים בסגנון אחד שקר בפינו, אני מוסיף את הנלע"ד ברור לכולם ואולי כך היא גם דעת הרב בו"ש ואין כאן מחלוקת אלא הבדלי סגנון. ודאי שלשונות הגר"א והרמח"ל לשונות אחרות...
על ידי אבק פורח
ה' יולי 11, 2019 8:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 10255

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

לשאלת הרב אבק פורח: תודה לרב בתבונה שכבר הוציא אותי יד"ח מלהשיב על התשובה. אך כדי שלא יטען הרב בו"ש שאם אנו אומרים בסגנון אחד שקר בפינו, אני מוסיף את הנלע"ד ברור לכולם ואולי כך היא גם דעת הרב בו"ש ואין כאן מחלוקת אלא הבדלי סגנון. ודאי שלשונות הגר"א והרמח"ל לשונות אחרות...
על ידי אבק פורח
ד' יולי 10, 2019 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 10255

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

שאלה לי להרב בו"ש.
הלא מאז שנתפרסמה תורת הגר"א ותורת הרמח"ל כבר חלפו כמה שנים, ניתן לומר בביטחון שעבר שיעור בכדי שיראה לתגר או לקרובו.
האם מישהו מהת"ח אשר היו בישראל מאז ועד היום כתב/אמר כדבריך, או שהוא בגדר מקום הניחו לך להתגדר בו?
על ידי אבק פורח
ג' יולי 09, 2019 2:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 10255

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

ו. במה דברים אמורים? איגרת שלח ר' אברהם שמחה מאמציסלאב, ובה כתב כדברים האלה: אשר בקשה נפשו במכתבו, להוודע מאתי דבר מה לקחה אזני מכבוד אדמו"ר דודי הגאון האמתי החסיד מו"ה חיים זצ"ל, אודות הרב הקדוש וחכם נפלא במדעים מ' משה חיים לוצאטו זצ"ל... ורבינו הגדול הגאון הנורא ר"א ז&quo...
על ידי אבק פורח
ב' יולי 08, 2019 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א
תגובות: 28
צפיות: 3405

Re: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א

לענין כתב:אני חושב שהתשובה היא פשוט - חוסר זמן לערוך את זה לספר מסודר, עם הערות וציונים וכיו"ב. בזמן הזה הוא פשוט מוציא עוד ספר...
אני לא בטוח. התחושה שלי היא שזה לא סגנון כתיבה אלא סגנון חשיבה.
מדומה לי שגם רבו הגרמ"ש היה כך.
על ידי אבק פורח
ד' יוני 19, 2019 10:14 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 3604

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

אני מדגיש שוב, שאינני רואה הבדל בין זה לבין כל מחלוקת החכמים - אשר נובעת כמעט תמיד מתפיסה שונה. כל החילוק הוא ששם הם היו בדור אחד (בערך, והאמת שאפילו לא בערך), וכאן זה במרחק של אלפיים שנה. זה היה מצחיק רק אם זה לא היה עצוב. ההקטנה הזאת של חז"ל ודרשותיהם לרמה של דיון שובינסטי-פמניסטי, כבר הפסיק...
על ידי אבק פורח
ב' יוני 10, 2019 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

ב. עצם המושג חברה (בין אם היא בע"מ ובין אם לאו) הוא יציר החוק. הגדרת חברה בע"מ כאישיות משפטית נפרדת (ואח"כ הוגדרו כך גם עמותות, למשל) היא יציר פסיקת בית המשפט. ג. את המשפט האחרון של כתר"ה לא הבנתי (כלומר, ב"ה אני מכיר את הסוגיות הנ"ל, אך לא הבנתי מה כוונת כתר"ה בד...
על ידי אבק פורח
ב' יוני 10, 2019 7:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

א. אנא יקרא שוב כתר"ה את מה שהבאתי במלואו. ושוב, במחילה מהדר"ג - זה דבר הידוע לכל מי שמכיר את ההיסטוריה של תולדות החברות. קראתי. מאחר ולא הצלחת (לפי הבנתי) להביא מקור לעניין, והמקור היחיד הוא שזה ידוע לכל מי שמכיר וכו' אני בטוח שכת"ר לא יפגע אם אומר שאני מתייחס למקור הזה כמקור בע&quo...
על ידי אבק פורח
ו' יוני 07, 2019 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

קניין משיכה/חזקה/חצר הוא הדבר שנתפס אצל 'אדם רגיל' כשהוא קונה משהו? לא נראה לי נכון.
לדוגמא, אם תשאל כל אדם שלא למד ממתי חפץ שהוא קנה בחנות נהיה שלו, הוא יענה מגיהוץ האשראי. לא עולה בדעתו שאחרי שהוא שילם ועדיין לא הרים את החפץ מהקופה זה לא שלו.
על ידי אבק פורח
ו' יוני 07, 2019 3:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

מקדש מלך כתב:חלילה. נכסי האדם הם בבעלותו בעיניו ובעיני כל אדם.
גם חברה קטנה היא בבעלותו של האדם בעיניו ובעיני כל אדם.
לא הבנת אותי.
לשיטתך שאנשים אינם מכוונים אלא למשמעות החוקית של מעשיהם גם לקניין של תורה אינם מכוונים.
על ידי אבק פורח
ו' יוני 07, 2019 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

לא מדויק בכלל, הפסיקות של בית המשפט משפיעות על המבט של האנשים. בפרט בדבר שכל ההלוך יילך וההתנהלות שלו על פי יועצים משפטיים, ומגיע לבית המשפט על בסיס יומיומי. אם נמשיך את קו החשיבה שלך הרי כל מי שקונה דירה מסתמך על הרישום בטאבו, וגם כן אין כאן קניין. ומה שעשה חזקה אח"כ כשבא לגור אינו מועיל דהוה...
על ידי אבק פורח
ו' יוני 07, 2019 10:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

א. הרעיון של הקמת חברות הוא תולדה של החוק המקורי שאפשר להקים חברה, ע"פ חוק מיוחד. בלי חוק אין דבר כזה חברה. החוק מ1844 הקל מאוד ובמקום חוק מיוחד די היה ברישום ע"פ חוק. אולם, ללא החוק החדש א"א היה להקים חברה. שוב אינני יודע על מה כת"ר מתבסס. ב. אנשים הקימו חברה בע"מ כי עצם ה...
על ידי אבק פורח
ו' יוני 07, 2019 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

ככה"נ שוב כשלתי בהבהרת הדברים (ובאמת ובתמים שאין הבעיה תלויה אלא בי, ולא בכדי אינני מרצה למשפטים...), אנסה שוב (וסליחה על היעדר הכשרון שלי): היסטורית, א"א היה להקים חברה אלא ע"פ חוק מיוחד של הפרלמנט (כמתואר בפסקאות לפני כן, שציטטתי לעיל). ב- 1844 תוקן החוק כך שניתן היה להקים חברה, כל...
על ידי אבק פורח
ו' יוני 07, 2019 9:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

נתכבדתי מאת תלמיד חכם חשוב וצנוע במאמר נפלא זה. מי שמעוניין באמת לעמוד על שרשי הסוגיא יעיין נא וימצא נחת. כמובן ניתן להאיר ולהעיר כדרכה של תורה, אך באו כאן כמה דברים יסודיים שחשוב וכדאי לדעת בנושא זה. חברה בעמ.docx במחילת כבוד הת"ח החשוב והצנוע אני לא מרגיש שיש לי אפשרות לדון בדבריו או להאיר ו...
על ידי אבק פורח
ו' יוני 07, 2019 9:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

קודם כל, גם לשיטתך הרעיון שחברה היא ישות משפטית הגיע שנים אחרי שכבר היו חברות וחברות בע"מ. גם הרעיון לעשות חברה בערבון מוגבל קדם לחוק שמאשר זאת! אשר למה שכתבת באות א', לפי הבנתי זה לא משנה לעניין שאנחנו דנים עליו, אבל אינני חושב שהפרשנות שלך נכונה. החוק המאפשר הקמת חברות הוא משנת 1844 בעוד שחבר...
על ידי אבק פורח
ו' יוני 07, 2019 7:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

אני ממש לא מבין.
בקטע הזו כתוב בדיוק את ההפך - שזה התחיל על ידי שהחברות כללו סעיפים כאלו בחוזים שלהם ואח"כ החוק אישר את זה בהדרגה.
קורס דיני חברות לא למדתי מימי, אבל בקטע שהבאת כתוב להיפך.
על ידי אבק פורח
ה' יוני 06, 2019 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

אולי האנגלית שלי לא מספיק טובה.
לא הבנתי איפה בקטע שהועלה אתה מוצא מקור לטענתך.
על ידי אבק פורח
ה' יוני 06, 2019 8:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

בברכה המשולשת כתב:
אבק פורח כתב:החוק לא המציא את המושג שנקרא 'חברה'.
רעיון החברה הוא רעיון שהמציאו בני אדם, והחוק בוחר איך להתייחס אליו.


היסטורית זה לא כך.
מושג החברה הוא מושג שהמשפט יצר אותו.
כת"ר בטוח? הרעיון כולו נולד במוחו של איזה מחוקק יצירתי לפני כארבע מאות שנה או שאחרי שזה התחיל המשפט נתן לו הגדרה?
אפשר לקבל מקור?
על ידי אבק פורח
ד' יוני 05, 2019 10:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו
תגובות: 187
צפיות: 25499

Re: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו

אמרתי שיש עניין של הנהגה כללית של להנות כדי להודות? או שמא זהו האג'נדה הסודית שלי? (דוקא לי היה זכור שזה היה פעם אחת בחיים, לא זכרתי שזה כל שנה. אבל לא זה העניין בכלל.) אני שואל שאילה על הפירוש של המסילת ישרים. הוא לא מבאר כך את הירושלמי. הוא מכניס את הירושלמי לרעיון הכללי של לעשות מה שצריך כדי לעס...
על ידי אבק פורח
ד' יוני 05, 2019 9:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו
תגובות: 187
צפיות: 25499

Re: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו

למה אתה אומר כך?
תגיד שלא הבנת את הקשר :)
הירושלמי מביא שיש עניין להודות לקב"ה על כל מין שברא.
פשוט שאם יש כזה עניין אז שה שימוש בעולם הזה לצורך לעבודת הבורא.
אבל לא נאמר שם הנהגה כללית להנות כדי להודות אלא לטעום מעט לעיתים רחוקות כדי שיוכל ליתן הודאה על זה. וההבדל ברור.
על ידי אבק פורח
ד' יוני 05, 2019 9:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו
תגובות: 187
צפיות: 25499

Re: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו

אם כבר הובאו דברי המסילת ישרים כאן אציין מה שתמיד התקשיתי בדבריו ז"ל. הרי אחד מהמאמרים שהביא הוא על הפסוק וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם, ומסופר על האמורא שהיה אוסף כסף כדי שיוכל לטעום מכל מין ומין. איך מאמר זה מתפרש על מה שהוא צריך כדי לחיות ולעבוד? היה נצרך לו דוקא לטעום מכל מין ומין? וכי לא...
על ידי אבק פורח
ד' יוני 05, 2019 9:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו
תגובות: 187
צפיות: 25499

Re: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו

הבאתי כבר באשכול אחר, ונכון גם כאן: דברים מופלאים שכתב היעב"ץ (בפירושו "לחם שמים" למס' אבות על המשנה "במעוט תענוג"). וכו' אלו כל דבריו, בלי תוספת ובלי השמטה שלא צוינה. וטעמים ממין אלו היו שגורים תדיר בפי רבי לייב זצ"ל. הבאת את כל דבריו בלי תוספת והשמטה אבל כן עם ההדגשו...
על ידי אבק פורח
ד' יוני 05, 2019 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

זה לא כל כך משנה. ההמצאה היא שמדובר בישות בפני עצמה. ובעלי המניות רק קשורים אליה בהתחייבויות חוזיות (אם אכן כך, כאמור, איני יכול לקבוע מהי באמת המציאות). הנכסים עצמם שייכים ל'כלום' הזה שנקרא חברה. ואם זה באמת רעיון של בני האדם וככה הם רואים את הדברים, הרי שזה רק מחמיר את המצב... אנשים לא ממציאים לו...
על ידי אבק פורח
ד' יוני 05, 2019 2:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

החוק לא המציא את המושג שנקרא 'חברה'.
רעיון החברה הוא רעיון שהמציאו בני אדם, והחוק בוחר איך להתייחס אליו.
על ידי אבק פורח
ד' יוני 05, 2019 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

עברתי במהירות על הקובץ שהעלית וראיתי רק שהוא דן חברה בע"מ כדין קופה של ציבור. אם יש שם משהו אחר עשה נא עימדי חסד ותן לי מראה מקום מדוייק. לגבי מה שכתבת: אני לא יודע איך אפשר להגיד את זה יותר ברור. אי אפשר לאחוז את החבל בשני ראשים ולומר שיש גוף כזה חברה בע"מ אבל אין כזה דבר לכן זה הפקר. אם ...
על ידי אבק פורח
ד' יוני 05, 2019 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

לא הבנתי כלל גם כאן בן אדם משלם כסף לחברה, אז הוא מסתלק מהכסף הזה לגמרי, ואיש לא טרח לעשות בזה קנין. למה שזה לא יהיה הפקר? הרב אוצר החכמה השיב שאם אין מושג של חברה בע"מ הרי שהממון שייך לבעלי המניות וכן כל ההקנאות וכו' נעשים עבורם. ואע"פ שזה כמובן אמת (ולא הבנתי מה הרב מ"מ ענה על זה),...
על ידי אבק פורח
ד' יוני 05, 2019 8:25 am
פורום: הודעות אוצר החכמה
נושא: ארגון החומר בפורום
תגובות: 16
צפיות: 19824

Re: ארגון החומר בפורום

אני משער שאוכל לעזור, בשמחה
על ידי אבק פורח
ג' יוני 04, 2019 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

רבי אבק. אפשר בבקשה אם שייך להסביר ההבדל בין רבית לגזל, כשבגמרא נראה שאין הבדל, תודה מראש. כל עוד הניסוח מעורפל ובלי מקור, המשפט 'גזל הותר בממון גוי וריבית נאסרה בממון ישראל' הוא מוקשה ותמוה (וגם סותר את דברי האבק בעצמו לעיל שכן יש בזה בעלות), אין שום בעיה לחלוק על האגרו"מ, דבריו מחודשים מאד (...
על ידי אבק פורח
ג' יוני 04, 2019 7:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

הרב הורודנאי כתב ניתוח מאד יפה, אמנם האמת אהובה מן הכל ואין הצדק עימו כלל, כמו שאבאר. ותחילה אקדים, וזו היתה כוונתי בהודעה הקודמת, שהמסקנה המתירה לגזול ממון של חברה בע"מ היא מסקנה שאינה מתקבלת על הדעת. לא יתכן שאנשים ששמו את כספם באיזה שהוא סוג של השקעה והוא נהפך להפקר. דבריך ממש פלא. ב"ב...
על ידי אבק פורח
ב' יוני 03, 2019 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

הרב הורודנאי כתב ניתוח מאד יפה, אמנם האמת אהובה מן הכל ואין הצדק עימו כלל, כמו שאבאר. ותחילה אקדים, וזו היתה כוונתי בהודעה הקודמת, שהמסקנה המתירה לגזול ממון של חברה בע"מ היא מסקנה שאינה מתקבלת על הדעת. לא יתכן שאנשים ששמו את כספם באיזה שהוא סוג של השקעה והוא נהפך להפקר. לכן גם אם הניתוח הנאה של...
על ידי אבק פורח
ו' מאי 31, 2019 4:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ביאור נפלא בדעת רבא על הנאות עולם הזה לתלמידי חכמים
תגובות: 40
צפיות: 4104

Re: ביאור נפלא בדעת רבא על הנאות עולם הזה לתלמידי חכמים

תוכן כתב:חס ושלום שאני אחלוק על רבא. יותר מזה אין לי כוח. הקורא המעונין יקרא ויחליט אם אמרתי דברי טעם.
התעניינתי. קראתי. ובמחילה מכבודך החלטתי שלא.
אתה נוהג עם הגמרא בדרך דומה למנהג החלק הגרוע שבאנשי פש"מ, לקבץ לך מימרות בדברי אגדה בכמה מקומות ולהסיק מהם איזו מסקנה משונה שיוצאת מקריאתך האישית את הטקסט.
על ידי אבק פורח
ו' מאי 31, 2019 3:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 8129

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

במחילה מכבודכם על ההטרחה לדברים פשוטים, ידוע לי שדנים הרבה על גדר הבעלות של חברה בע"מ, אם בכלל, לגבי ריבית וחמץ וכו'. האם יש המצדדים להתיר גם גזילה ממש? או שבזה נקטי' בפשיטות שההפסד לבעלי החברה הוא סיבה לאסור כמו גזל מבעלות גמורה. בעיות בהגדרת הבעלות לעולם לא יכולות להביא למסקנה שהכסף פשוט הפק...

עבור לחיפוש מתקדם