החיפוש הניב 125 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אבק פורח
ה' ספטמבר 20, 2018 10:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויתכסו שקים האדם והבהמה - יונה ג, ח
תגובות: 6
צפיות: 152

Re: ויתכסו שקים האדם והבהמה

בלא"ה יהורם בן אחאב הוא תיובתא לפרשנות הזו.
על ידי אבק פורח
ה' ספטמבר 20, 2018 10:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9477

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:לה.

רש"י ודבר אחר - שמא יאמרו אשתו נדה בעל ונצבעו בדם

לכאורה תמוה טובא לחשוש חשש רחוק כזה וצ"ע
בזמנם התפילין היו על האדם כל היום ותחת מראשותיו בלילה.
וגם מוצרי הגיינה שונים הנהוגים כיום לא היו להם.
על ידי אבק פורח
ה' ספטמבר 20, 2018 4:26 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חותם ביוה"כ מלך על כל הארץ
תגובות: 2
צפיות: 46

Re: חותם ביוה"כ מלך על כל הארץ

גם לנוסח אשכנז אומרים מלך על כל הארץ
על ידי אבק פורח
ד' ספטמבר 12, 2018 2:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שפיכת מים חמים לכוס בשבת
תגובות: 2
צפיות: 95

Re: שפיכת מים חמים לכוס בשבת

השאלה מפורסמת. (נכב"ב?)
התירוץ הכי פשוט שאני מכיר הוא שהמחבר סובר שעירוי לא מבשל בדבר המתערב.
על ידי אבק פורח
ג' אוגוסט 21, 2018 8:40 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1317
צפיות: 142194

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

נתעוררתי לדון אם האומר לחבירו שעשה מעשה רשעות דינו כקורא לו רשע.
גם יל"ע אי נימא דכשם שהקורא לחבירו רשע יורד עמו לחייו ה"ה דהיורד עם חבירו לחייו מותר לקרותו רשע.
על ידי אבק פורח
ב' יולי 23, 2018 12:32 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 659
צפיות: 51033

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

טברייני כתב:ב. מהו מקור השם 'שריה'?
בתנ"ך.
על ידי אבק פורח
א' יולי 22, 2018 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נעליים בתוך הבית
תגובות: 13
צפיות: 571

Re: נעליים בתוך הבית

מה הסיפור?
על ידי אבק פורח
ו' יולי 20, 2018 8:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להעתיק מאמרים המופיעים ברשת בלי התחשבות בדעת המחבר
תגובות: 9
צפיות: 496

Re: האם מותר לגנוב מאמרים המופיעים ברשת בלי התחשבות בדעת המחבר

אין שאלה לא של גניבה ולא של גזל. כל אדם יודע שבהעלאת מאמר למקום שבו הוא ניתן להורדה הוא מתיר את ההורדה (בתנאי שיאמרו הדברים בשם אומרם כמקובל). זה שכולם עושים זה בהחלט ההיתר כי בדברים כאלה הכל לפי המנהג ומי שרוצה שינהגו עמו אחרת עליו החובה להודיע. לעניין ההתקפה, עיינתי שם באשכול (שלא הגבתי בו בזמנו) ...
על ידי אבק פורח
ו' יולי 13, 2018 4:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה
תגובות: 29
צפיות: 1583

Re: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה

בן מיכאל כתב:יותר מההתפעלות (העצומה) שיש לי על הידע התורני הנרחב של רבינו, אני מתפעל מסבלנותו והתייחסותו לכל אחד ואחד. כה לחי!

כבר הזכירו כמה פעמים בעבר שהרב אוצר החכמה הוא ניצוץ מהלל הזקן.
על ידי אבק פורח
ג' מאי 29, 2018 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

אדוני העפרפר אל נא תאבד את שלוות רוחך. חשבתי שיספיק לך הקיצור והלשון העדינה אבל אם צריך להאריך אשיב לך אחת לאחת. באמת לא הבנת. כמה דברים פשוטים לפני שאתה מדבר בנושא שאתה לא מבין: הנך מתבקש לדבר לעניין. ולכן גם תשובתך שיש סיבה נעלה מהשגתנו לא עונה כלום, - לכל היותר תוכל לומר שהאקסיומה הזו מורה לנו על...
על ידי אבק פורח
ג' מאי 29, 2018 7:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

לא הבנתי הפלפול. לשיטתך יש קושיא שעקרון הסיבתיות סותר את קיום העולם (ולא את עצמו), אבל איך אתה מנסה להוכיח מזה שהעיקרון חל רק על שינויים? מה זה פה שטיקל רשב"א ששואלים עליו מגמרא ומעמידים באוקימתא? הסיבה לאקסיומת הסיבתיות היא ההגיון המכריח אותה ואותו הגיון מכריח סיבה לעצם היות איזה דבר כל שהוא ב...
על ידי אבק פורח
ה' מאי 17, 2018 2:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת ספרי חול בשבת
תגובות: 11
צפיות: 510

Re: קריאת ספרי חול בשבת

למען הדיוק, המג"א כתב בר"ס ש"א שאע"פ שאסור לראות דיוקנאות אם הוא לענג לו שרי. הפמ"ג פירש שכוונת המג"א לא לדיוקנאות אלא לכתב שתחת הצורה וכתב שכללא הוא דכל איסורים אלו מותרים במקום שמתענג ובשעה"צ כתב שהאחרונים דחו את המג"א והפמ"ג נדחק מאד בישובו. פשטות לשון...
על ידי אבק פורח
ה' מאי 17, 2018 2:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

עקרונית על סמך ניסיון, אבל דיוויד יום הוכיח כבר שא"א להוכיח את עיקרון הסיבתיות מהניסיון, ולכן זו כנראה אקסיומה, אבל אותה אקסיומה הרי מורה שיש סיבה ראשונה, שהרי אל"כ אין סיבתיות (רגרסיה אין סופית מלבד שהיא לא אפשרית היא גם פשוט סותרת את עיקרון הסיבתיות שהרי בעצם אין סיבה שהרי כל דבר הוא מס...
על ידי אבק פורח
ה' מאי 17, 2018 2:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

לאיש אחד לא ברור לי כעת איפה הוויכוח בינינו, אם ישנו. האם אתה חולק על המשפטים הבאים? א. עקרון הסיבתיות מכריח שיש סיבה ראשונה שהיא נעלה מתפיסתינו. להלן: הבורא. ב. מאחר והבורא נעלה מתפיסתינו אין לנו שום השגה ותפיסה או יכולת לדבר עליו וכל מה שאנו יכולים לומר הוא מאותו מקום שאליו הגענו בא', כלומר שהוא ה...
על ידי אבק פורח
ה' מאי 17, 2018 8:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

על סמך מה אתה קובע שדבר נברא זוקק סיבה?
על ידי אבק פורח
ה' מאי 17, 2018 8:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

תוך כדי שכתבת הוספתי הסבר.
לא רק דבר נברא זוקק סיבה אלא כל דבר קיים זוקק סיבה. בדבר נברא זה רק יותר ברור לעין.
על ידי אבק פורח
ה' מאי 17, 2018 8:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

מה הבעיה הלוגית בלומר שתמיד היה חומר כלשהו עד אינסוף? זה לא עניין של זמן אלא של סיבה. מה הסיבה שהחומר הזה קיים? [כמו שאתה מבין שהופעה פתאומית של חומר ללא סיבה מוקדמת אינה הגיונית גם הימצאותו מאז ומעולם ללא סיבה אינה הגיונית. זה שאתה דוחה את השאלה עד לאינסוף זמן לא פותר את הבעיה] אם הסיבה הראשונה הי...
על ידי אבק פורח
ה' מאי 17, 2018 8:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

סיבה ומסובב הן לא סתם מילים, אלא הן העומדות בבסיס ההגיון שאם לא מקבלים אותו אפשר לזרוק את כל הידע האנושי כולל מדע הפזיקה לפח האשפה. ומה שכתבת אתה שבסוף צריך להסביר איך זה נוצר על פי חוקי הטבע, זו כמובן שגיאת חשיבה. ברגע שהוכחתי שהסיבה הראשונה היא למעלה מתפיסתינו אין שום הגיון לחשוב שהיא כפופה לחוקי ...
על ידי אבק פורח
ה' מאי 17, 2018 7:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

אני לא ממש מצליח להשיג את המשפט המסובך שכתבת. הטענה הפילוסופית של החושב פשוטה. העובדה שלעולם נוכל לשאול מה הסיבה הקודמת למשהו מכריחה אותנו לקבל שיש סיבה ראשונה שהיא נעלה מהבנתינו, והיא הסיבה לכל העולם. מה לא ברור? זה שחומר נוצר מחומר וכו' רק יכול להכריח שתמיד היה קיים חומר (או אנרגיה) כלשהו - לומר ...
על ידי אבק פורח
ד' מאי 16, 2018 11:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

אני לא ממש מצליח להשיג את המשפט המסובך שכתבת.
הטענה הפילוסופית של החושב פשוטה. העובדה שלעולם נוכל לשאול מה הסיבה הקודמת למשהו מכריחה אותנו לקבל שיש סיבה ראשונה שהיא נעלה מהבנתינו, והיא הסיבה לכל העולם.
מה לא ברור?
על ידי אבק פורח
ד' מאי 16, 2018 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

מלבב כתב:ואני לא מבין אותך, כי לדעתך מי ברא את הבורא?
לא קשור. החומר הוא משהו שאנחנו מכירים ומבינים ואין הגיון שהוא יהיה מעצמו.
על ידי אבק פורח
ד' מאי 16, 2018 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

להרב החושב - ודאי צדקו דבריך, שיש הבדל בין דרשות חז"ל בהלכה, שמחייבות מדין "לא תסור", כמו שכתבו הרמב"ם והרמב"ן בשורש הראשון לסה"מ, לבין דרשותיהם באגדה, שעליהן אני מצרף כאן מה שליקטתי בזה: החושב לא חושב כמו המקורות שליקטת אלא הוא חושב שחז"ל באגדותיהם התכוונו לפרש א...
על ידי אבק פורח
ד' מאי 16, 2018 3:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

ישן ישן הקב"ה ברא את עולמו באופן כזה שהאור היה באמצע מסעו זאת אומרת קח ה'תשע"ח שנים אחורה, תחשבן מה היה מצב האור אז, זה רגע הבריאה. (כמובן שכל התאוריות הנ"ל הם מחזקות מאד לראות בעינים את הבריאה, כי הם מוכיחות בודאי נגד הסכלים של קדמות העולם) ואנחנו בשם ה"א נזכיר! מוזר שהקב״ה רצה...
על ידי אבק פורח
ד' מאי 16, 2018 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

חבל מאד שהמו"נ צוטט באופן חלקי. המעיין במו"נ יראה שקדמות העולם ע"פ אריסטו סותרת את כל התורה ורק קדמות העולם ע"פ אפלטון, היינו שיש חומר קדמון שממנו הבורא יצר הכל, היא דבר שפסוקי התורה אינם סותרים אותו. יש לך טעות, פסוקי התורה בוודאי סותרים לקדמות של אפלטון, ולכן הקדים הרמב"ם...
על ידי אבק פורח
ד' מאי 16, 2018 8:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

פלתי כתב:לילדים קטנים זה בסדר להגחיך את התורה הזו ולהמחיש להם שזה שטויות לומר שמחתול נעשה עכבר (בהנחה שהם עדיין לא מכירים את המדרש שמאדם נעשו קופים ופילים).
להיפך, אחרי שהם מכירים את המדרש הם מבינים שגם כנעשה עכבר מחתול זה נס ולא טבע!
על ידי אבק פורח
ד' מאי 16, 2018 8:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

מורה נבוכים ב כ"ה דע כי אין בריחתנו מן המאמר בקדמות העולם מפני הכתובים אשר באו בתורה בהיות העולם מחודש, כי אין הכתובים המורים על חדוש העולם יותר מן הכתובים המורים על היות השם גשם, ולא שערי הפירוש סתומים בפנינו ולא נמנעים לנו בענין חדוש העולם, אבל היה אפשר לנו לפרשם כמו שעשינו בהרחקת הגשמות, וא...
על ידי אבק פורח
ג' מאי 15, 2018 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

אני לא מתכוון לשום פירוש ספציפי, אדרבה. אני אומר שבעיני כל הגישה הזו - להסתכל בחומש ולחשוב שהבנתי הכל - היא תמוהה. אני מציע לשים לב לכמה נקודות. איך אנחנו היינו מפרשים מקראות מסוימים, ובאיזה קלות וגמישות אנחנו מקבלים את הפרשנות של חז"ל לפסוקים אלו, אשר היא שונה לפעמים בתכלית מההבנה הפשוטה. ולא...
על ידי אבק פורח
ג' מאי 15, 2018 9:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5344

Re: מהירות האור עפ"י תורה

אתה מתכוון לרעיון של ששה ימים = ששה עידנים? זה לא רציני.
על ידי אבק פורח
ד' מאי 09, 2018 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגדה תמוהה - הרמ"א, הספר, והעץ
תגובות: 8
צפיות: 794

Re: אגדה תמוהה - הרמ"א, הספר, והעץ

זו לא הפעם הראשונה שאני שומע את המנגינות המתרפקות על קבלת הרמ"א את עליונותו של המחבר. נו נו...
על ידי אבק פורח
ד' אפריל 25, 2018 8:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א
תגובות: 26
צפיות: 2410

Re: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א - פרק א

לגבי הזכרת השם המלא - אם הייתי מעתיק כל הלשון כולל שנות חייו שבסוגריים (תקצ"ח-תרצ"ג), אולי היו מוצאים להגדיר גם את זה כ'מצחיק', אך לדעתי אין בכך שום חסרון, ואדרבה בספר המצטט מאות רבות של חכמים ומחברים מכל התקופות, יש תועלת גדולה בציון שמו המלא של החכם ותקופת חייו, וטרחתו של המחבר היא לעזר...
על ידי אבק פורח
ג' מרץ 20, 2018 11:59 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: טקסט חינמי של תנ"ך ברשת
תגובות: 38
צפיות: 5105

Re: טקסט חינמי של תנ"ך ברשת

התנ"ך שלך עם טעמים?
רש"י על כל התנ"ך?
על ידי אבק פורח
ו' פברואר 09, 2018 3:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 6734

Re: אסופת "סודות" בקבלה

שבע כתב:חזרתי לאשכול המופלא דנן
אכן אשכול מופלא!
חמרא למריה וטיבותא לשקיא!
על ידי אבק פורח
ג' ינואר 16, 2018 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נזיר אסור בגילוח הזקן?
תגובות: 4
צפיות: 490

Re: נזיר אסור בגילוח הזקן?

יישר כח עצום!
על ידי אבק פורח
ג' ינואר 16, 2018 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נזיר אסור בגילוח הזקן?
תגובות: 4
צפיות: 490

נזיר אסור בגילוח הזקן?

בתשובות חדשות שבסוף שו"ת מהרי"ק בענין נדר נזירות בעת צרה מבואר בלשון השאלה שנזיר אסור בגילוח זקנו. האם זו ט"ס או שאכן כך?
על ידי אבק פורח
א' דצמבר 17, 2017 11:35 pm
פורום: חנוכה
נושא: נסע להלוויית מרן ראש הישיבה זצוק"ל שידליק מאוחר או בזמן ע"י אשתו
תגובות: 20
צפיות: 1357

Re: נסע להלוויית מרן ראש הישיבה זצוק"ל שידליק מאוחר או בזמן ע"י אשתו

הבעיה באשתו מדלקת עליו הוא שנכנס בספק ברכות דברכת הרואה כמבואר במשנ"ב.
על ידי אבק פורח
ד' דצמבר 13, 2017 8:21 am
פורום: חנוכה
נושא: לימוד תורה בחנוכה
תגובות: 17
צפיות: 1879

Re: לימוד תורה בחנוכה

לכאורה כוונתו שעיקר הזכות של ישראל כנגד היוונים שהם "זדים" הוא מה שהם שומרים את החוקים כמו שכתב שה"זדון" של היוונים החוקים הוא מה שרצו להעבירם מחוקי רצונך וא"כ היה ראוי שימסרו ביד מי שיש לו את הזכות הזאת של דקדוק בחוקים במיוחד אבל הקב"ה מסרם אף ביד עוסקי תורתך שעוסקים ב...
על ידי אבק פורח
ג' נובמבר 21, 2017 7:22 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 39
צפיות: 2440

Re: עשיו האכיל כלב

שמר כתב:הרמב"ן בספר הויכוח כותב דברים הנראים כתמוהים מדברי הרב קו ירוק על עניני אגדות וז"ל וכו'
הרמב"ן חוזר פעמיים או שלוש על כך שאינו מאמין בדברי האגדות כפשטן אלא יש להם פירוש מסתרי חכמים.
על ידי אבק פורח
א' נובמבר 19, 2017 7:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 39
צפיות: 2440

Re: עשיו האכיל כלב

לא מקובלות התחמקויות שכאלו. אין פה פנימיות אלא סיפור הדברים לפי 'יונתן' הסיבה היחידה לומר את זה היא "כך עלתה על ליבי ולא אודה בטעותי". ההתעקשות שלך לפסול את המדרש הזה באופן ספציפי אחרי שגדולי עולם הביאוהו הינה גם תמוהה וגם פוגעת בכבוד התורה. אגב, גם הרמ"ע מפאנו במאמר מאה קשיטה מביא א...
על ידי אבק פורח
א' נובמבר 19, 2017 3:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 39
צפיות: 2440

Re: עשיו האכיל כלב

קו ירוק כתב:אגב, מיותר לומר כמה זה מוזר. וכי טעם הכלב וטעם הצבי שוים? וכי עשיו היה בוכה ממעקי ליבו כשהביא לאביו נבלה?[/size]
מיותר לומר שהשאלות אינן שאלות כלל. כדרך אגדות חז"ל המדרש נאמר לבאר עניין מסויים ע"פ פנימיות ולא בא לומר שעשיו אכן הביא כלב בפועל ממש.
על ידי אבק פורח
א' נובמבר 19, 2017 2:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 39
צפיות: 2440

Re: עשיו האכיל כלב

אם ידעת שהובא ע"י הריקנאטי והוא לא מצא בו פסול אני לא מבין באיזה צידוק התבטאת כמו שהתבטאת.

עבור לחיפוש מתקדם