מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4201 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי משולש
ג' יולי 16, 2019 10:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

את תורת החילוקים אתה יצרת. ר' חיים מוולוז'ין מעודד אותם כבר בשנת תק"ע לקנות קרקעות כדי לקיים מצוות התלויות בארץ ושכל יהודי חו"ל תהיה להם בזה זכות. ואתה ממרום שנותיך זוכר שזה היה אך גימיק תעמולתי, הרי היית שם. ר' אריה נאמן מעיד שר' חיים מוולז'ין יסד בשנת תקס"ד את יישוב ארץ ישראל יחד עם...
על ידי משולש
ג' יולי 16, 2019 3:37 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

שמעתי מפי מו"ר הגאון מ' אלי זצ"ל אב"ד דקאליש, כי ברור לו ממעשים, וכן מכי"ק כי הגאון נ"ע היה ניצוץ משה רבינו ע"ה, כי ע"כ לא נתנו לו רשות מן השמים לכנוס לארץ".
על ידי משולש
ג' יולי 16, 2019 2:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

עם כל הכבוד לך, מי אתה שתתן מוסר לאדם קדוש ונעלה שידע כל תורת הגר"א על בוריה ועמל בה כל ימי חייו בקדושה וטהרה, והוא ידע את כל מה שאתה מביא ועוד אלפי מונים ממה שאתה יודע, ועם כל זה קבע מה שקבע. של נעליך!
על ידי משולש
ג' יולי 16, 2019 12:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

רואים בעליל את הקשר האידואלוגי בין ר' יושעה ריבלין לרי"א כהנא. אריה גולדהבר במאמר שהבאתי לעיל מביא שהיו ברשותו של רי"א כהנא כתבים של רמ"מ משקלוב שקבלם מרי"א חבר. ומשער שכתבי רמ"מ משקלוב שנתגלו במרתף במאה שערים נתגלו בביתו שגר שם בסוף ימיו. ורואים בפזמונים מעמוד 224-225. את ה...
על ידי משולש
ב' יולי 15, 2019 11:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

ולכן מה? אז רמ"מ משקלוב לא אמר את זה. או שאתה חולק עליו.
על ידי משולש
ב' יולי 15, 2019 7:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

לא הבנתי כוונתך, גם ר' יושעה בפזמונים זועק שאנשי דורו עושים אותו ללעג וקלס על שעוסק בבניית ירושלים.
על ידי משולש
ב' יולי 15, 2019 3:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

הנה עוד ציטטות מרעישות: ובאגרת אחרת מר' ישראל משקלאב מופיע נספח מר' שלמה זלמן שפירא מבירות הכותב: " ידידי, ידידי, אילמלא לא נבראנו רק לתקן זאת ישוב אה"ק די לנו, כי שקולה זה כנגד כל המצוות" (אגרת משנת תקפ"ג מופיע בספר בשליחות ירושלים, לא' מורגנשטרן, ירושלים תשמ"ז, עמ' 135). ...
על ידי משולש
ב' יולי 15, 2019 3:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

למי שלא מתחבר לעניין של בנין ירושלים וחיבוב ויישוב ארץ ישראל אליו לא דברתי, לטעמו גם מה שנכון בסיפור הוא "בדיות".

אני כותב למי שמעניין אותו חקר הנושא ומנסה לברור מכל הכתבים ולדעת את האמת מה נכון בכל הסיפור כאן. ובטוחני שמי שקרא האשכול מתחילתו מצא ולמד דברים חדשים בנושא.
על ידי משולש
א' יולי 14, 2019 3:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

התולדות יצחק "רבי יצחק אייזיק כהנא" תלמידו הגדול של ר' יצחק אייזיק חבר עלה לירושלים עם הרבה מכתבי הגר"א בשנת תרי"ג כותב מפורש שסוד הגאולה - עטרת היסוד, עליו הגר"א מדבר ששם יתחיל בחינת משיח בן יוסף, עולה על הגר"א עצמו שהוא עצמו היה משיח בן יוסף. בפזמוני ר' יושעה משנת תרי...
על ידי משולש
א' יולי 14, 2019 4:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 78
צפיות: 2340

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

כמה בחינות.png
כמה בחינות.png (14.43 KiB) נצפה 310 פעמים
על ידי משולש
א' יולי 14, 2019 3:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

עכשיו מצאתי בספר תולדות יצחק שכותב שרבו ר' יצחק איזיק חבר סיפר לו שמאחר ולמד עם רבו רמ"מ תקופה ארוכה (מעת היותו רק בן י"ד שנה והוא פלאי) והיו לפניהם כל כתבי הגר"א, לכן על פיהם חיבר כל חיבוריו על הגאון, ומונה גם את ספר הליקוטים. ולפ"ז ל לכא' משמע שכבר כתבם לפני עליית רמ"מ לאר...
על ידי משולש
ש' יולי 13, 2019 10:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

שבוע טוב. עלה בדעתי בדרך אפשר, אמנם בדרך רחוקה, ליישב התמיהה הגדולה שהבאתי לעיל מה שכתוב כמה פעמים בקול התור על ופדויי ה' ישובון שכביכול כותב זאת בשם הגר"א, ומי שכתבם למעשה הוא כנראה רק ר' יצחק אייזיק חבר. למעשה רואים ביהל אור (לפני כן קראו לכת"י הדרת קודש) אחרי פרשת פקודי שנדפס שם בנפרד ס...
על ידי משולש
ו' יולי 12, 2019 5:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

לצורך הבהרת הדברים לעיל: עדיין על משמרתי אעמודה שתלמידי הגר"א עלוי בציוויו (כמו שכתב ר' יושעה בעיתון המגיד. ועוד) ובהכוונת ר"ח מוולוזין (כעדות ר' אריה נאמן, ועוד). ותלמידי הגר"א בפרט ר' מנחם מנדל משקלוב וסייעתו באו במטרה ליישב את ארץ ישראל ולהתחיל לבנות את ירושלים ומסרו נפשם על כך, וה...
על ידי משולש
ו' יולי 12, 2019 11:43 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

משם אין כ"כ קושיה כי כמו שתירצתי באשכול שהעלית שבחפ"ף וזע"ן הגר"א מקשר הדברים לגאולה, ויכולים לטעון שתלמידי הגר"א הבינו שטצ"ץ הוא הבחינה הכי גבוהה בעבודת מב"י וכמו שידוע שיסוד שייך למב"י, אך הדברים שהעליתי תמוהים ביותר. אגב מצאתי הענין של טצ"ץ ביסוד והקטן...
על ידי משולש
ו' יולי 12, 2019 10:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

כמו ששמתם לב אני משתדל להיות "מודה על האמת". כל הזמן טענתי וכך היתה הרגשתי שיסודות קול התור קדומים, אך הספר משוכתב עם רעיונות שקיבל רש"ז מקודמיו או שחידשם בעצמו. אמש שמתי לב לדבר שכבר בעלון קדושת ציון דיבר על כך ברמז , אך התמיהה גדולה ביותר, באחד מקנ"ו בחינות כתוב שם: קיח) פדויי ...
על ידי משולש
ו' יולי 12, 2019 12:58 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

אני לא נבהל מהעניין ה"משיחי". עובדה היא שמאז שנת ת"ר החלו החרדים לדבר ה' לבוא ביתר שאת ליישב את ארץ ישראל ואח"כ בשנת תרכ"ט החלו לבנות את ירושלים ואח"כ את כל המושבות, פתח תקוה ראשון לציון ראש פינהוכו' בתמיכת ועידוד כל הרבנים. מה שלא היה 1800 שנה קודם. (בשנת תק"ס היו...
על ידי משולש
ה' יולי 11, 2019 11:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

אתה צודק מאה אחוז, אבל למה לפני זה גדולי ישראל לא עוררו שיש חילול השם כל רגע שירושלים חרבה, ולא חשו לבנותה בעצמם משום כך?
על ידי משולש
ה' יולי 11, 2019 8:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

המתכתבים שהעליתי לעיל הם גם מר' משה מגיד. הדרשות שבספר המגיד דורש ציון נמסרו ע"י ר' זלמן חיים ריבלין שהשאיר הרבה כתבים. לא ראיתי מילה שקושרה לענין בציטוטים שהבאת לעיל מר"מ מגיד. שום קשר למשנת קול התור. וכי כבר אסור לדבר על ירושלים בלשון של חיבה בלי להיות קול התורני'ק. והלא היא עיר קדשינו ...
על ידי משולש
ה' יולי 11, 2019 6:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

לגבי חיבת ציון אכן זה לא ראיה מוכרחת לשיטת קול התור, אני הבאתי דברי לעיל בעיקר לגבי זה שר' יאשע מביא בפזמונים שר' משה מגיד החדיר בירושלים את עניין השיווניות הכתובה בספר קול התור. ואגב כן הבאתי שאר דבריו לגבי דרישת ציון בעקבות שהיו כאלו שכתבו לעיל שלא היה בכלל "דורש ציון" ורק בא להיות מנהל ...
על ידי משולש
ה' יולי 11, 2019 6:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

לגבי ר' שלמה זלמן. חבל באמת שהכל כתב בתימצות. אפילו את הדרשות שלו עצמו במדרש שלמה כתובים בתימצות. כל דרשה ממוצע עמוד. (לדבריך שהוא היה מסוגל להמציא את הפזמונים הוא היה יכול גם להמציא דרשות של כמה שעות ולמלא עשרות דפים) מזל שאת הפזמונים של ר' יושעה ומאמריו בעיתונים הוא לא תימצת, כך נשאר לנו משהו אוטנ...
על ידי משולש
ה' יולי 11, 2019 5:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

אפשר לראות ולהתרשם מדרשות מדרש שלמה שרש"ז כתב בעצמו בספרו, או את הספר שערך על המגיד דורש ציון, ומאידך גיסא מהלשון והספרות העשירה שבכתבי ר' יאשע בעיתונים וכן מה שכתב בפזמונים, עולם אחר לגמרי, א"א בכלל להשוות. ברור שאת הפזמונים לא הוא או אחד מבניו רשמו, זה גדול עליהם כמה צעדים. כתבי ר' יושעה...
על ידי משולש
ה' יולי 11, 2019 5:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

המתכתבים שהעליתי לעיל הם גם מר' משה מגיד.

הדרשות שבספר המגיד דורש ציון נמסרו ע"י ר' זלמן חיים ריבלין שהשאיר הרבה כתבים.
על ידי משולש
ה' יולי 11, 2019 2:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

בפזמוני ר' ישועה כתוב הכל באותו דרך על עניין השיויוניות.
על ידי משולש
ה' יולי 11, 2019 2:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

שוב פעם אתה תוקף את החולייה החלשה, רש"ז ריבלין, כאילו שהוא היה איזה מושבניק. היה גר כל חייו בירושלים. ולא שמעתי מעולם שפעל בעניין של הסוציאליסטים מאומה.
על ידי משולש
ה' יולי 11, 2019 2:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

עכשיו אכתוב בקצרה בעניין רק' משה מגיד בנו הבכור של ר' הלל שהנהיג את עדת הפרושים משנת תר"א-תר"ו. בפזמוני ר' ישועה כותב בהרחבה על כך שר' משה מגיד דיבר הרבה על העניין של "אנשי אמנה" - שערים שקולים. המוזכרים ברחבה בקול התור. ועודד מאוד את בנין ירושלים והיה "דורש לציון כפשוטו&quo...
על ידי משולש
ד' יולי 10, 2019 5:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 78
צפיות: 2340

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

ר' ישראל אלי' וינטורב מאריך בכתביו ע"פ הגר"א שפרשת כי תבוא ונצבים הם כנגד המאה שעברה והמאה שלנו וכל המאורעות שבהם רמוזים באותם פרשות. יעויין בסוד ישרים תשמ"ו עמ' 25 ועוד הרבה. המקור לדבריו וכן לדברי ר' חיים מוולוזין שחומש דברים מתחלק לעשר ולא לאחד עשרה הוא בתיקונים, ושם הוא כותב שדווק...
על ידי משולש
ד' יולי 10, 2019 10:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

בא נעשה סדר: בא נחלק בין הספר חזון ציון ושקלוב, לספר הפזמונים וקול התור. ספר חזון ציון ושקלוב בהתחלה הם קרו לזה "אוסף ציון ושקלוב" בו הם אספו חומרים מכל הצאצאים של ר' הלל וזה כבר היה 80-100 שנה אחר פטירתו, וכן כתבו מה שהיו במכתבים של ר' זלמן חיים ריבלין שהיה כותב הרבה מכתבים והיו ממנו הרבה...
על ידי משולש
ד' יולי 10, 2019 8:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

ברור לי כשמש שר' יושעה חס על כבודו של ר' הלל יותר ממך ולא שיקר בשמו ח"ו, אני מקווה שעוד יתגלו בעתיד פרטים חדשים בקשר לר' הלל.
על ידי משולש
ד' יולי 10, 2019 12:50 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

בקיצור כל אחד בטוח במשהו אחר, אחד טוען שזה רש"ז אחד טוען שזה ר' יצחק צבי אחד טוען שזה ר' יושעה, והצד השווה שכל משפחת ריבלין לדורותיה במשך 90 שנה היו זייפנים ונוכלים, וכן היו "משיחיים" כי העיזו לבנות את ירושלים ולדבר בעד יישוב ארץ ישראל רח"ל. ואני אומר שהכל זה מר' הלל. ר' יושעה כב...
על ידי משולש
ג' יולי 09, 2019 8:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

חס ושלום. אי אפשר לשקר על כל רבני וזקני ירושלים שהעידו על כך וחלקם עבדו על החומר. מכל שכן שכל מי שהכירו העיד בפני הרב זילבמן שהיה אדם ישר בהם הרב ש.ז אוירבך. וכן שמעתי מדודי שליט"א. לדבריך היתה כאן תעשייה שלמה של נוכלים. תצטרך לבקש מחילה מהם אם טעית ח"ו.
על ידי משולש
ג' יולי 09, 2019 7:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

מה אתה חושב שעמדו כמה משועממים וניסחו 300 עמודים של חרוזים וגימטראיות שלוקח שעות שלמות לעשות כל גימטריא (פעם לא היה מחשבון גימטריא...) והכל בר"ת של איזה יוסף ריבלין עד שבע דורות, שנפטר 40 שנה קודם? ועוד נתנו את זה לר' שמעון לידר ועוד מקובלים שיפענחו מה שכתוב בו, אתה באמת מאמין כך. מי המשוגע שעש...
על ידי משולש
ג' יולי 09, 2019 7:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

לי מספיק שהפזמונים נוצרו ע"י ר' יושעה עליו כולם העידו על צדקותו ויושרו, קול התור רק משלים יותר פרטים. וחבל שלא נתנו את זה לאחד מומחה לערוך ולתמצת אותו. אמנם צדיקי ירושלים כהרי"מ חל"פ ועוד העידו באמיתות הכתבים. וחלקם היו בין אלו שעזרו בהוצאתו וביאור הספר כמו הרב לידר משער השמים ועוד.
על ידי משולש
ג' יולי 09, 2019 7:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

ר' שלמה זלמן לא היה יכול להמציא כזה גימטריא: ברוך מרחיב גד: בקול התור: התרחבות בתורה ומעשים טובים במובן האמור "ברוך מרחיב גד" שפירושו הוא מזל טוב ואין טוב אלא תורה ומצוותת ועל פי הכתוב (תהלים קי"ט) "רחבה מצוותך מאד" וכאמור (שם) "ואתהלכה ברתבה כי פקודיך דרשתי", ברחב...
על ידי משולש
ג' יולי 09, 2019 6:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

לדעתך עד כה בפורום לא היתה להם שום כוונה לבוא ביחד לארץ ישראל אלא הכל היה במקרה 4 מכאן 4 משם ובמקרה נפגשו באיזה צומת ליד צפת.

ברוך ה' שהתקדמנו, ברור שהכל ה' עשה ותכנן, וברוך ה' שאלו היו שליחיו.

התוכנית עליה דברתי התכוונתי למה שהגר"א ציווה עליהם.
על ידי משולש
ג' יולי 09, 2019 5:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

ר' יאשע מזכיר את המילה מרחביה באחד ממאמריו. בגלל שהיה להם תוכנית מסודרת אז הכל היה אצלם מחושב, ולכן כל דבר תלוי בשני. תחילה באו במסירות נפש לירושלים תוך שהם מתחפשים לספרדים, אח"כ פתחו בית כנסת קטן ושמו עין מיד על החורבה, שהיא היתה אבן יסוד לכל היישוב בירושלים. כמובן שהם לא הגיעו לארץ ישראל רק ב...
על ידי משולש
ג' יולי 09, 2019 5:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

ר' יושעה מתייחס הכל על בניית החורבה. שים לב שהר"ת של הפזמון הוא חזון ציון יוסף. ונמחק משום מה הר"ת של הס' של יוסף, אך האות פ' היא המשך מלמעלה שמדבר על בניית החורבה והפיכת החורבן להחרבה. ואח"כ כותב שהרמ"מ משקלוב שקראו לו מנחם בן ברוך היה בסוד ברוך מרחיב גד שעניינו להרחיב היישוב, ש...
על ידי משולש
ג' יולי 09, 2019 5:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

סליחה תיקנתי: עמוד 224.

אחרי שמדבר בהרחבה על החורבה כותב:


"פיוטו של חד דמן תלמידי אליה".

מנחם בן ברוך נודע לתהילה.


ברזא ד"ברוך מרחיב גד" כלה.

לעבור חלוצים בעבודת מרחביה.
על ידי משולש
ג' יולי 09, 2019 5:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 78
צפיות: 2340

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

סודות השעות של אלף השישי שבהם תהיה הגאולה שכתבם הגר"א בסד"צ, מקורם בכתבי האר"י ספר הליקוטים פרשת בא.

סוד משיח בן יוסף שמכוסה ע"י ערלה כתבם האר"י בשער הכוונות בסוד אפרים בן יוסף.
על ידי משולש
ג' יולי 09, 2019 5:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12595

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

בעמוד 224 בפזמוני ר' יושעה מזכיר את "פיוטו" של רמ"מ משקלוב על החורבה ובנין ירושלים. הפיוט עם שאר כתביו התגלו באקראי רק לפני כ18 שנה באקראי באיזה מחסן בירושלים, ועד כמה שחיפשתי לא מצאתי שהוזכרו בשם ספר בכל כותבי קורות ירושלים, ורק אז התפרסם לראשונה, וזה לכא' עוד ראיה מוכחת שהפזמונים קד...

עבור לחיפוש מתקדם