מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 14 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כהן הדיוט
ד' נובמבר 17, 2010 1:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להכריח כביכול לקב"ה ???
תגובות: 42
צפיות: 4762

Re: להכריח כביכול לקב"ה ???

ידוע המעשה מר' יוסף די לרוזה שניסה להביא את הגאולה בכח הוא ותלמידיו
ולבסוף נתפזרה החבורה ומהם שנשתמדו ועוד צרות שקרום
על ידי כהן הדיוט
ד' נובמבר 17, 2010 1:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא בקבר ר"י בן בתירא
תגובות: 41
צפיות: 4294

דבר פלא בקבר ר"י בן בתירא

ממעלת ר׳ יהודה בן בתירה . ידוע מספרים
ונודע לכל. אשר בליל ר״ח סיוון ובליל
שבועות כל העולם רואים עמוד אש על קברו מהארץ
עד לשמים והוא דבר פלא בעיני כל רואיו

(תפארת שלמה ראדמסק ליקוטים פסחים ג: )

האם ידוע כיום?
ובכלל היכן מקום קבורתו?
והאם יש עוד תופעות שכאלה?
על ידי כהן הדיוט
ד' נובמבר 17, 2010 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול בירור מקור לשם או מהות השם
תגובות: 358
צפיות: 17059

Re: צירוף השמות "יששכר" ו"בער", ומשמעות השם "בער".

הלום ראיתי בהמבשר תורני פר' ויצא הסבר לשייכות יששכר ודוב מהג"ר כלב פייבל שלזינגר מגדולי תלמידי מרן הכתב סופר בספרו תורת בר נש ליקוטים (סימן שעה) והנראה לפע״ד הוא נכון ומתקבל אל הדעת. הנה בספרי נ״ך נזכר הרבה פעמים הדוב אצל האריה. ובא הארי ואת הדוב ונשא שה מהעדר (שמואל אי. י״ז. ל״ר) גם את הארי גם...
על ידי כהן הדיוט
ה' נובמבר 11, 2010 1:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשיעי בתשיעי בתשיעי - לאו דלא יהיה בך מעונן?
תגובות: 130
צפיות: 19123

Re: תשיעי בתשיעי בתשיעי

מה'אותיות מחכימות' שהבאת משמע ש כל השנה תשיעית מהיובל היא שנה מובחרת, וכל חודש תשיעי ש בכל שנה הוא חודש מובחר וכן על זה הדרך. א"כ איננו צריכים לידע אימתי שנת היובל משום שהשעה התשיעית היא סגולה לעצמה ונראה לומר שהסגולה היא בכל יום ויום. אלא שכשיש תשיעי בתשיעי זה יותר עת רצון אמת ונכון, ברם הסבר...
על ידי כהן הדיוט
ד' נובמבר 10, 2010 1:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשיעי בתשיעי בתשיעי - לאו דלא יהיה בך מעונן?
תגובות: 130
צפיות: 19123

Re: תשיעי בתשיעי בתשיעי

מה'אותיות מחכימות' שהבאת משמע שכל השנה תשיעית מהיובל היא שנה מובחרת, וכל חודש תשיעי שבכל שנה הוא חודש מובחר וכן על זה הדרך.
א"כ איננו צריכים לידע אימתי שנת היובל משום שהשעה התשיעית היא סגולה לעצמה ונראה לומר שהסגולה היא בכל יום ויום. אלא שכשיש תשיעי בתשיעי זה יותר עת רצון
על ידי כהן הדיוט
ד' נובמבר 10, 2010 12:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמן צאת השבת בארה"ב - ניו יורק לשיטת הגר"מ פיינשטיין
תגובות: 8
צפיות: 2341

Re: זמן צאת השבת בארה"ב - ניו יורק לשיטת הגר"מ פיינשטיין

חוזה. כל ספיקותיך התפרשו בביאור הלכה גופא בבהירות, ואתמצת מזכרוני ללא אחריות. א. אין חילוק בן ר"ת לגאונים לעניין אם יש לחשב במעלות או בדקות. ב. רוב הפוסקים סברו שיש לחשב במעלות, וכאמור גם לפי רבנו תם. ג. אך הסיבה שלא המתינו לזמן השווה ל72 דקות לפ מעלות הוא מפני צאת הכוכבים נמדד כפשוטו כשיצאו ה...
על ידי כהן הדיוט
ד' אוקטובר 27, 2010 1:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע רש"י לא פירש את כל הש"ס?
תגובות: 15
צפיות: 1922

Re: מדוע רש"י לא פירש את כל הש"ס?

יש טוענים שבזמן רש"י לא היה מושג מהדורה ראשונה ושניה. ויש להם הסבר אחר למהדורות, אך לא כפי המשמעות המקובלת היום.
על ידי כהן הדיוט
ד' אוקטובר 27, 2010 1:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע רש"י לא פירש את כל הש"ס?
תגובות: 15
צפיות: 1922

Re: מדוע רש"י לא פירש את כל הש"ס?

יאיר כתב:http://www.otzar.org/wotzar/Book.asp?153445&BOOKS&page=314

אם יש בזה חידושים גדולים נא להעתיק לטובת אלה שאין להם גישה לאחר עמ' 40 (למשל אני.)
על ידי כהן הדיוט
ש' אוקטובר 23, 2010 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושלים גבוה מכל ארץ ישראל
תגובות: 12
צפיות: 2461

Re: ירושלים גבוה מכל ארץ ישראל

"כתיב וקמת ועלית אל המקום מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוהה מכל ארצות"
זהו הציטוט המלא. ואם הרישא עפ"י פשוטו מנין שהסיפא לא. האם אפשר לחלק באותו מאמר?
על ידי כהן הדיוט
ש' אוקטובר 23, 2010 8:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושלים גבוה מכל ארץ ישראל
תגובות: 12
צפיות: 2461

Re: ירושלים גבוה מכל ארץ ישראל

בגמ' מבואר להדיא שיש ענין לבנות את ביהמ"ק במקום גבוה מדכתיב 'וקמת ועלית מכאן שביהמ"ק גבוה מכל ארץ ישראל.ודלא כדברי יאיר ואוצה"ח. ולפי המפרשים שאין הכוונה לגבוה הנראה לעינים אלא ששם אבן השתיה או שגבוהה במעלה. א"כ ביהמ"ק בכל מקרה גבוה. ומה ההו"א לבנות במקום שנראה לעינים י...
על ידי כהן הדיוט
ו' אוקטובר 22, 2010 1:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירושלים גבוה מכל ארץ ישראל
תגובות: 12
צפיות: 2461

ירושלים גבוה מכל ארץ ישראל

ירושלים גבוה מכל ארץ ישראל וא"י גבוהה מכל הארצות (זבחים נד.) וקשה: הרי יש הרים יותר גבוהים מא"י. ומתרץ החתם סופר שהארץ הרי הוא ככדור ובכדור אין למעלה או למטה כי הכל יחסי ומפני שמאבן השתיה נשתת כל העולם הרי זהו המקום הגבוה והמהרש"א מתרץ שגבוהה במעלתה. ונראה שכך הפירוש גם ב"ירושלים...
על ידי כהן הדיוט
ש' אוקטובר 16, 2010 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3139
צפיות: 466213

Re: אשכול אביעה חידות

עוטר ישראל כתב:באיזה קטע בתפילה מסויימת, אומרים ברצף עשרים וארבעה תיבות המסתיימות באות "ך"?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[/quote]
אמרתי עתה קידוש לבנה ושם אומרים "ברוך בוראך ברוך יוצרך" ג' פעמים והכל מסתיים ב-ך
על ידי כהן הדיוט
ה' אוקטובר 14, 2010 1:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח ציבור עד שמונה עשרה
תגובות: 11
צפיות: 1565

Re: שליח ציבור עד שמונה עשרה

ובד"כ ניגש לעמוד אדם שלא התפלל בלחש. ובספר הקנה כותב דברים חמורים על כגון דא שאדם שלא התפלל מוציא את הרבים וכן במשנ"ב קכ"ד ס"ק ד' כותב שלכתחילה אסור לעשות כן,
על ידי כהן הדיוט
ב' אוגוסט 23, 2010 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כפל הפסוק אנא ה' בהלל
תגובות: 6
צפיות: 1165

כפל הפסוק אנא ה' בהלל

בתהילים אנא הושיעה נא ואנה הצליחה נא הוא פסוק אחד. א"כ כשכופלין הפסוקים באמירת הלל, צריך היה לומר מקודם כל הפסוק (א"ה הושיעה נא א"ה הצליחה נא) ורק לאחמ"כ לכפול. ותמוה על המנהג לכפול פלגא ואח"כ עוד פלגא. האם יכול להיות שבסידורים היה הפסוק במאונך והתחיל ההמון לקרוא במאוזן והמב...

עבור לחיפוש מתקדם