מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 49 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גלילויני
ב' יולי 11, 2016 3:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תענית למי שנעשה בן כ' שנה
תגובות: 14
צפיות: 2086

Re: תענית למי שנעשה בן כ' שנה

נשר כתב:אגב כך מדויק בפרשת מטות "וה' יסלח לה" והיא פחות מבת כ'.

מה הקשר???
האם עלה ע"ד מישהו שאין שכר ועונש ואין צריך כפרה על חטא שנעשה לפני גיל כ'? הנושא על עונשי עוה"ז לבד.
'דרך הנשר מי יידע'
על ידי גלילויני
ב' יולי 11, 2016 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול בירור מקור לשם או מהות השם
תגובות: 358
צפיות: 24680

Re: השם שירה וכדומה

כמובן שאין שום גמרא שאשה קראה לבנה 'נתן הבבלי', אלא שאנשי השכונה כינו הילד 'נתן הבבלי' לזכר הנס ותל"מ.
על ידי גלילויני
ה' יולי 07, 2016 7:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזלא טבא למורנו הרב איש ספר שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 6523

מזלא טבא למורנו הרב איש ספר שליט"א

להולדת בתו בשעטו"מ.
ייתן ד' להיותו נוחל נחת עולמים ממנה ומשאר יוצ"ח, ברוח ובגשם, ולגדלה כמסורת אבות להיותה עטרת תפארת למשפחתה הרוממה, תורה וגדולה, על כל ברכה ותהילה.
על ידי גלילויני
ה' אוגוסט 14, 2014 1:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 964
צפיות: 150492

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

לכאורה הרי הפסוק ביחזקאל שהוא מקור הדין מדבר על הרהורי ע"ז שהם בכמה לאוין מפורשים, ולא תתורו והשמר פן תאמר וכו' וא"כ משם ראיה גם להרהורים שהם בעצמם חפצא דעברה. אני הבנתי את דברי הגרממ"ש שהכונה היא שאין כפרת הרהורי הלב דומה לכפרת חייבי עשה, שבעשה הרי מתודה על הבהמה את חטאתו וכו' ועד שה...
על ידי גלילויני
ה' יולי 31, 2014 12:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 964
צפיות: 150492

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

אף אחד לא המעיט מחשיבות המציאה שלך בתורי"ד. תנוח דעתך. אחד כתב כאן למעלה ש"גם אם יש איזה משמעות בתורי"ד עדיין לא נפתר הספק" והייתי סבור שאין כונתו לזלזל בתורי"ד אלא לומר שאין הדבר מפורש הדבריו וע"ז הגבתי ששפתיו ברור מללו. ברמב"ם ובשו"ע (שהזכרתי בהודעה הראשונה...
על ידי גלילויני
ד' יולי 30, 2014 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 964
צפיות: 150492

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

מחילה מהרב איש ספר, אבל דברי הפנ"ש אינם מובנים כלל, הא חדא. ועוד שאין כאן "איזה משמעות" מהתורי"ד אלא הדברים מפורשים בלשונו להדיא ממש. וגם מצאתי שבספר משנה תורה לרבינו משה בן מיימון כתב כן להדיא (פ"ג מאישות הי"א ופ"י הי"א) וכן כתב בספר שולחן ערוך לרבינו יוסף קא...
על ידי גלילויני
ד' יולי 30, 2014 9:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 964
צפיות: 150492

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

במאי דבדיק לן איש ספר בנערה שנתארסה ובגרה כתובתה למי.
הנה אם לסברא, הרי הדבר פשוט כביעתא בכותחא, דמאי נפקא לן אם בגרה או שנשאה, דתרוויהו מנפקי לה מרשות אביה.
ואם למקור ברבותנו הראשונים הרי הדבר מפורש בתורי"ד על אתר שהא דכתובתה לאביה היינו דוקא בלא נשאת וגם לא בגרה.
ולא נצרכא אלא לחדד התלמידים.
על ידי גלילויני
ד' יולי 30, 2014 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם תודה ללא לחמים נחשב פסול או שאפשר להביא אח"כ?
תגובות: 20
צפיות: 2738

Re: האם תודה ללא לחמים נחשב פסול או שאפשר להביא אח"כ?

שטייגעניסט מה אתה צורח? אותה משנה בדיוק אומרת שהנסכים אינם קדושים אלא בשחיטת הזבח, ואם תשאל הרי קיי"ל דאדם מביא קרבנו היום ונסכים לאחר זמן? התשובה היא שהמשנה מדברת במקרה שהביא נסכים עם הזבח שאז כך דינם, ובאמת אה"נ שיכול להפרישם בנפרד. ויש להעמיד שאלת מלך שלם במפריש הלחמים בנפרד שלא עם התוד...
על ידי גלילויני
ד' יולי 30, 2014 12:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קריעה בכותל המערבי
תגובות: 29
צפיות: 5727

Re: קריעה בכותל המערבי

אין שום דין וטעם שיכסה את הלב. המנהג הוא לחשוב את הקריעה על הכותל כקריעה על שאר קרובים ולא כעל אביו ואמו (באמת תמוה המנהג דלא כשו"ע, אבל כך המנהג), ממילא אין ענין כאן במגלה את לבו, ואם נחשוב החליפה כשתלויה על הכתפיים כבגד הלבוש בו (לכאורה אין טעם לחשוב אחרת) אזי אדרבא עיקר החיוב הוא בחליפה שהיא...
על ידי גלילויני
ו' יולי 25, 2014 6:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהי שנת החורבן המדוייקת?
תגובות: 34
צפיות: 5048

Re: מהי שנת החורבן המדוייקת?

שגגת קולמוס. לא כיוונתי שיש מחלוקת להלכה איך הם שנות עולם רק שיש נדון בשנות החורבן אימתי חלה השמיטה אז.
על ידי גלילויני
ו' יולי 25, 2014 12:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהי שנת החורבן המדוייקת?
תגובות: 34
צפיות: 5048

Re: מהי שנת החורבן המדוייקת?

לרש"י ג'תתכ"ט [למנין בהר"ד] לתוס' ולרמב"ם ג'תת"ל, וכ"ה להלכה כלפי שמיטה, וכ"ה בספרי רומא [70 לסה"נ]. ????? להרמב"ם הוא בתתכ"ח ועם בהר"ד הוא תתכ"ט ולתוס' ה"ה. תת"ל הוא רק להבעה"מ בערכין. בכל מקרה א"א לדעת לפי מה שנוהגים ...
על ידי גלילויני
ב' יולי 21, 2014 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת רעמים - מהו יום אחר
תגובות: 4
צפיות: 963

Re: ברכת רעמים - מהו יום אחר

הכל כאן בהעלם המאמר מרדכי דתליא בעלה"ש ותל"מ.
על ידי גלילויני
א' יולי 20, 2014 1:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 964
צפיות: 150492

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

בדיוק לכן שאלתי, ר' אוצרניק.
זו הסברא לצד הזה, ולאידך הפרישה שהבאתי.
אף אחד לא מצא מקור לשאלה כה בסיסית?
על ידי גלילויני
א' יולי 20, 2014 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 964
צפיות: 150492

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

יש"כ. האמת אגיד שלא ידעתי ולא זכרתי מהשו"ע הזה כששאלתי, אמנם אני שואל בגוונא שיש כאן עידית והיינו שלא כדינו אם גם בזה יש קדימה, וע"ז אני מחפש מקור, יש"כ למפרע להמוצא ומודיע. (ואסביר דהנה זה מצאתי להפרישה שכתב במי שהיו לו ב' נשים לאחת התחייב כתובה שהוא חיוב ממון ולשניה חייב כתובת ...
על ידי גלילויני
ש' יולי 19, 2014 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 964
צפיות: 150492

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

שאלה שאיני מצליח לע"ע למצוא בפוסקים:
בעל חוב לווה שיש לו שני נושים, האחד מוקדם מחבירו, ויש לו שני קרקעות, עידית וזיבורית.
האם יש קדימה לבעל חוב המוקדם לגבות מהעידית?
יש לי סברות לכאן ולכאן, אבל אני מחפש מקור מפורש בראשונים או באחרונים, ויש"כ גדול לעוזר, ושכמ"ה.
על ידי גלילויני
ב' יולי 14, 2014 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 207
צפיות: 26869

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

הנושא היה שתמהת עלי וכי בדעתי שהחזו"א היה בעל תוקע.
ולכן ביארתי לעצמי מה חשב החזו"א לו באמת אמר כך, ואח"כ הבהרתי שגם הגר"ח אינו בעל תוקע, אלא שא"א להסביר שיטתו כמו שכתבתם ועומק הענין איני יכול לפרש במקום ציבורי ואכמ"ל.
אבל ח"ו לגנותו בגלל שכך סבור.
על ידי גלילויני
ב' יולי 14, 2014 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 207
צפיות: 26869

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

גם שם לא סבירא ליה וגם כאן, זוהי שיטתו. אמנם באמת שהענינים חלוקים מיסודם כי ענין של שעון יד הוא מצוי ושכיח טובא והיה מתאים שיעיר על כך למי מבאי ביתו, אבל ענין טיפולים וכו' מלבד שלא היה שכיח וזמין אז כבימינו גם אין יכול להעיד בזה אלא אם נזדמן מי שנגע אליו ואמר לו כך או כך, אבל הסתימה אינה מוכיחה בזה....
על ידי גלילויני
א' יולי 13, 2014 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 207
צפיות: 26869

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

א. לא אישתמיט לאף תלמיד חזון איש ששמע כן ממנו, ופשוט שדבר מפורסים כזה היה אמור להשמע ממנו למי מתלמידיו, ואין לקבל שמועה פורחת בענין כזה שההוראה נראית ונשמעת תמוהה. ב. לו יהיבנא שכן אמר כך מרן, איפשר מאד שדבריו נאמרו טרם התפשט המנהג המודרני לענוד שעונים כ"כ, ואולי ביותר אצל בני תורה, איני יודע, ...
על ידי גלילויני
א' יולי 13, 2014 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 207
צפיות: 26869

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

הגר"ח אינו רואה את הדברים כפי שכתבת, ממש לא! אתה הסברת את דבריו כאילו יש כאן איזו תובנה שלמרות שהעולם והרגליו נשתנו מכל מקום אין ראוי להשתנות כ"כ ורצוי לחיות כבעבר ועל אחת כמה בלדרמן. ולאו מתרצתא היא, כי כמו שהסברתי הגר"ח אינו מעונין לשמוע הנהגה אחרת מאשר ציוה חזון איש, בלי פלפולים וה...
על ידי גלילויני
א' יולי 13, 2014 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 207
צפיות: 26869

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

במחכ"ת דיורה דעה, כל הפלפול הפורימי אינו מתחיל.... הגר"ח עצמו סיפר שהיה עונד שעון יד עד ששמע על השמועה המפוקפקת הלזו בשם חזו"א, ואם נניח בינתיים שהגר"ח לא היה יוצא ונכנס מהחממה/שמורת הטבע ש"מעל הזמן" של לדרמן רק משום ששמע כך או אחרת אז דברי מר קשים לשומעם. ועוד שכל הנסי...
על ידי גלילויני
ד' יולי 09, 2014 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על חווית החרדיות
תגובות: 26
צפיות: 4100

Re: על חווית החרדיות

וכעת, הכהן, תשלח דיווח להנהלה על תוכן בלתי ראוי.
על ידי גלילויני
ו' דצמבר 27, 2013 9:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין
תגובות: 30
צפיות: 6107

Re: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין

ברסלב הרי אתה כבן שבעים שנה ועד לפני רגע לא ידעת שזה גמרא מפורשת, וכעת אתה תמה על שהסתכלו עליך כקוקוריקו וקורא להם עדר, ונעלם מעיניך הבדולח מה שכתבו אחרונים שאמנם אין בטובל לקריו פסול שאובין אבל פסול זוחלין יש ויש, כנראה שעוד נשאר לך מה ללמוד לפני שאתה פוסל אחרים במומך.
על ידי גלילויני
ה' דצמבר 05, 2013 12:46 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה משום "חשדא"
תגובות: 26
צפיות: 3347

Re: הדלקה משום "חשדא"

'הטעמים שנשנו לעיל',
בינתיים לא נשנו שום טעמים וכמו שנתבאר.

ויש לתקן איפוא מה שנכתב מעלה כאילו החכמת שלמה מסתפק שיועיל נר כבוי מפני החשד בעוד שלהדיא כותב שם בסימן תרע"א שלנר דחשד בעינן כל דיני הכשר נ"ח והדלקה עושה מצוה וכו'.
על ידי גלילויני
ד' דצמבר 04, 2013 12:30 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה משום "חשדא"
תגובות: 26
צפיות: 3347

Re: הדלקה משום "חשדא"

עתניאל, בזמן הרמ"א כשהדליקו בפנים אין שום אפשרות וענין להדליק משום חשדא, וזה פשוט.
אבל כהיום אלה המדליקים בחוץ אזי לפי שיטתם יש להם למנוע חשד שאינם מדליקים בחוץ וזה ברור כשמש ומחוור היטב לכל בעל לב.
וכבר הוכחתי מדברי שו"ע.
על ידי גלילויני
ג' דצמבר 03, 2013 9:22 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה משום "חשדא"
תגובות: 26
צפיות: 3347

Re: הדלקה משום "חשדא"

ועכ"פ השו"ע שהדליק על שולחנו בצפת פסק את הדין של חשד, וכתבו הלכתא לכשיוכלו להדליק בפתח, וממ"נ או שסבר שאז יהיה פסול הדלקה בפנים או שסבר שאעפ"כ ישאר דינא דחשדא על מכונו.

בעיניי הדבר כ"כ פשוט עד שכמעט לא אאמין שיצאו דברים מפורש מפי גדול ישראל הגרש"ז זצ"ל.
על ידי גלילויני
ג' דצמבר 03, 2013 9:20 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה משום "חשדא"
תגובות: 26
צפיות: 3347

Re: הדלקה משום "חשדא"

אוצר ועתניאל, לא ידעתי שפסק זה יצא גם מפי הגרש"ז, אני שמעתיו בשם רב אחר, ומחילה. ועכ"פ אם חוזרני מחריפות ההשגה איני חוזר בי מעצם טענתי שזה הוא דבר זר ומוזר לחלק בדין חשד, שהלא כמדומה אנו מסכימים שאין סלוק חשד לא בשלט גדול ומואר ולא בצדיק וחסיד גדול ככל שיהא שלא יחשדו בו ולא בשכונה שכל אנשי...
על ידי גלילויני
ג' דצמבר 03, 2013 1:15 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם יש מקור חד משמעי להדליק בשקיעה?
תגובות: 95
צפיות: 14503

Re: האם יש מקור חד משמעי להדליק בשקיעה?

עוד תמהני מדוע מתעלמים מדברי הגר"א המפורשים ביו"ד להדליק בצה"כ דר"י, וכן ממשמעות המע"ר שהדליק לפני מעריב והיינו הרבה אחר שקיעה"ח, וכן העיד הרב חיי"א בדעתו, וכן מהמפורש שם שאחר מעריב במו"ש עדיין היה בתוך חצי שעה לתחילת הזמן.
על ידי גלילויני
ג' דצמבר 03, 2013 1:08 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם יש מקור חד משמעי להדליק בשקיעה?
תגובות: 95
צפיות: 14503

Re: האם יש מקור חד משמעי להדליק בשקיעה?

מחמירים מה?
מה הבסיס להחמיר במו"ש אם לא שהשקיעה ההלכתית מאוחרת מהנראה לעיננו?
על ידי גלילויני
ג' דצמבר 03, 2013 12:26 pm
פורום: חנוכה
נושא: מעשה בהדלקה בערב שבת - הערה מחודדת
תגובות: 3
צפיות: 1115

מעשה בהדלקה בערב שבת - הערה מחודדת

מעשה שהיה בערב שבת בא' שהדליק כדין נרות לאחר פלג המנחה, ומעט זמן אחר הדלקתו נתן לבו שאפשר שהנרות אינם דולקים יפה וחשש שמא ייכבו, הלך והדליק נרות אחרים ותיקן פתילתם היטב יותר, לסוף באה רוח גדולה וכבתה הנרות הראשונים והוא הלך לביהכ"נ שמח וטוב לב על חכמתו שעמדה לו. אלא שבפגשו חכם אחד מגדולי הזמן ה...
על ידי גלילויני
ג' דצמבר 03, 2013 11:56 am
פורום: חנוכה
נושא: האם יש מקור חד משמעי להדליק בשקיעה?
תגובות: 95
צפיות: 14503

Re: האם יש מקור חד משמעי להדליק בשקיעה?

לכל הזועקים מדברי הגר"א שדעתו להדליק בהתכסות השמש מעיננו, אשאלה נא שאלה קטנה: הרי שפתי הגר"א ברור מללו דזמן צה"כ גמור הוא ג"ר מיל לאחר השקיעה, וא"כ האם אי מי עושה מלאכה במוצ"ש בזמן זה [שהוא כ13.5 - 16.5 דק' לאחר השקיעה]? ואם נקטינן לאחר צה"כ [כהמנהג בא"י וכדבי...
על ידי גלילויני
ג' דצמבר 03, 2013 11:41 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה משום "חשדא"
תגובות: 26
צפיות: 3347

Re: הדלקה משום "חשדא"

בסוגיא זו דחשד נוראות נפלאתי למה שראיתי לא' מפוסקי הזמן שכתב דהאידנא שיש המדליקים בשקיעה ויש בצה"כ ויש שמדליקין על שולחנם, ממילא דעתו דבטל כל ענין זה. וכמובן שהיא שגגת תלמוד וח"ו שבטל דינא דגמרא מסברות כאלו, וכמו שלא יועיל שלט גדול וכו' והוא פשוט. לגבי מש"כ גאולה בקרוב, שמותר להרבות ב...
על ידי גלילויני
ג' דצמבר 03, 2013 1:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 964
צפיות: 150492

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

סוקר,
עתה ראיתי לדבריך.
הדין הוא שמקטירין הבזיכין תיכף אחר המוספין, הרבה לפני הקטורת של בין הערבים שנעשית אחר התמיד.
כנראה שאכן קושיה פשוטה זו לא רמיזא ולא נמצאת, והיא נפלאת.
על ידי גלילויני
ג' נובמבר 26, 2013 1:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 964
צפיות: 150492

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

סוקר, יש"כ.
אבל לא השיב כלום על שאלתי העיקרית: ההפרש העצום בין מה שנצרך לקטורת ששיעורה גדול, למה שנצרך לבזיכין דבציר שיעוריהו.
ועכ"פ תודה רבה על המציאה.
על ידי גלילויני
ב' נובמבר 25, 2013 12:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 964
צפיות: 150492

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

פלא גדול שלא מצאתי לע"ע מי שעמד בזה: במשנה תמיד פ"ב במערכה השניה של הקטורת נאמר: 'סדר את המערכה שניה לקטורת כנגד מערבית דרומית כו' בעומד [בזבחים נח. אי' באומד] חמש סאין גחלים ובשבת בעומד שמונה סאין גחלים ששם היו נותנים שני בזיכי לבונה של לחם הפנים', ע"כ. והנה בשיעור זה של חמש סאין גחל...
על ידי גלילויני
ה' נובמבר 07, 2013 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כהן בקברים שגילה האריז"ל
תגובות: 65
צפיות: 8704

Re: כהן בקברים שגילה האריז"ל

כעת, אין לכל זה דבר עם טעותך השנית עליה נסיתי להעמידך למעלה, שאלת מה עם 'עד אחד נאמן באיסורין', טענה שראוי להוציא עליה מכל בית מדרש שהוא, והסברתי בטוב טעם שאין כאן שום שיכות לנאמנות ע"א שהרי נדון אי"ס על לא בשמים היא הוא אפילו אם נשמע בעצמנו מפי עליון ולאו דוקא מפי עד. חזור בך, ר' תוכן, וב...
על ידי גלילויני
ה' נובמבר 07, 2013 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כהן בקברים שגילה האריז"ל
תגובות: 65
צפיות: 8704

Re: כהן בקברים שגילה האריז"ל

מתחילה חשבתי, תוכן, שטעית בהחפזך או כשלת בסברא, כעת הנני נוכח שאתה הנך סלפן ובדאי!!! איש ספר התפלא על הנדון של הרב ארנברג, בתמהו שהרי כתבו אחרונים שבכעי"ז לא אומרים 'לא בשמים היא', על זה באה טעותך היהירה הראשונה כשזעקת בבורות קבל כל באי הפורום שאינך מבין את פליאת איש ספר הרי 'סוגיות ערוכות' דנו...
על ידי גלילויני
ה' נובמבר 07, 2013 5:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדרך הנכונה בפירוש התפילה
תגובות: 55
צפיות: 6436

Re: הדרך הנכונה בפירוש התפילה

הוא התולעת הוא בעלז הוא ברסלב הוא המבהיל המרגיז ממלכות, המשגר תדיר הודעות מבוהלות ומבולבלות, 'ישבתי עם ר' חיים ופלוני אמר לי ככה ואלמוני משוגע וזה הוכחה שאני צודק ואני לא יכול לגלות הכל ותזהר שלא תענש'
בסוף הקורא מן השורה יוצא עם תחושה עמוקה שכנראה חסר לו משהו בהבנת הנקרא.

למי שעוד לא שם לב.
על ידי גלילויני
ה' נובמבר 07, 2013 4:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כהן בקברים שגילה האריז"ל
תגובות: 65
צפיות: 8704

Re: כהן בקברים שגילה האריז"ל

תוכן מה זה דברי ההבל הללו? אם ע"א יאמר שנודע לו על קבר בחלום גם נאמר ע"א נאמן??? דין עד א' לא נאמר אלא שנסמוך על עד שמעיד כאילו שהדבר ידוע לנו עצמנו כמו שידוע לו, ואולי פחות מזה, [כמו שלא נאמן באתחזק וכו], אבל לא שיהיה יותר מאשר אם ראינו בעיננו את עדותו, ובמקרה דנן מן השמים היא העדות. כנרא...
על ידי גלילויני
ה' נובמבר 07, 2013 4:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 449
צפיות: 50678

Re: תשובה בפרסום ראשון מהגרע"י יוסף - משנה ראשונה בדין האתיו

אורחות חיים,
עד שלא תביא מקור בתשובת הגרע"י המתייחס לטענתו של תוכן ומשיב עליה כענין, לא יועילו לך כל הכרזות ענק שאתה שותל כאן.
ובינתיים לפי גודל האותיות אתה הוא זה שכדאי שתרגע ותנוח.

עבור לחיפוש מתקדם