החיפוש הניב 2823 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ה' אפריל 18, 2019 11:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך
תגובות: 13
צפיות: 270

Re: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך

רק שאלה: מעשה בר"ע וכו' שהיו יושבין "ומספרים" ביצאת מצרים כל הלילה עד שבאו ואומרים להם הגיע זמן ק"ש. לא כתוב שפלפלו בהל' הפסח אלא "מספרים" פשוטו כמשמעו בלשון חז"ל, מספרים = משוחחים. ולדעתך הכוונה היא שהם 'שוחחו' בהלכות קרבן פסח? דעתי לא רלוונטית להערה הלשונית על מ...
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 18, 2019 10:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך
תגובות: 13
צפיות: 270

Re: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך

יונת אלם כתב:רק שאלה: מעשה בר"ע וכו' שהיו יושבין "ומספרים" ביצאת מצרים כל הלילה עד שבאו ואומרים להם הגיע זמן ק"ש. לא כתוב שפלפלו בהל' הפסח אלא "מספרים" פשוטו כמשמעו

בלשון חז"ל, מספרים = משוחחים.
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 18, 2019 1:34 am
פורום: פסח
נושא: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא
תגובות: 99
צפיות: 8769

Re: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא

השיעור שהפנית אליו מעניין ומחכים! ומ"מ מה שהבנתי משם הוא שהמג"א חידש איסור רוצה בקיומו בחמץ כטעם נוסף מדוע אסור לישראל לרכוש חמץ עבור הנכרי ממעותיו של הנכרי, ובזאת הכריע שאיסור רוצה בקיומו הוא אף בחמץ, למרות שחמץ איננו איסור כללי על כל העולם אלא רק ליהודים. והסתייע מהשו"ע יו"ד ק...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 17, 2019 11:59 pm
פורום: פסח
נושא: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?
תגובות: 10
צפיות: 565

Re: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?

השאלות עתיקות כמובן, והתשובות רבות. הנה כמה גרגרים: א' למה להודות על היציאה הרי הוא זה ששיעבד אותנו? אמנם הקב"ה הורידנו למצרים, אבל אנו שקענו במ"ט שערי טומאה עד שלא היינו ראויים להגאל, וכמעט היינו אובדים שם לנצח לולא שמאהבתו יתברך אותנו חמל עלינו וירד להצילנו משם. ועל זה אנו משבחים ומודים....
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 17, 2019 5:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6601

Re: נשיקת הילדים

להעיר שאותו כה"ג, שהשכיח מלבו עסק עוה"ז הנפסד עד שאינו חש צער על מות קרוביו, אסור לדון על עיבור השנה, שמא ימנע מלעבר כדי שמי המקוה של יוה"כ לא יהיו קרים מדי...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 17, 2019 5:45 pm
פורום: פסח
נושא: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא
תגובות: 99
צפיות: 8769

Re: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא

הראיה שרוצה בקיומו נאמר גם בחמץ של נכרי שהביא הרב סגי נהור - לא מובנת לי. שהרי שם כתב הרמ"א 'ואסור לקנות חמץ לאינו יהודי בפסח, אפילו במעותיו של אינו יהודי', והוסיף המ"ב שלשה טעמים, שמא יאכל, אין שליחות לעכו"מ,ו'ועוד דהוא רוצה בקיומו של החמץ', אך בל נשכח שהוא לקח מעות ב'שליחות' הנכרי ...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 17, 2019 5:20 pm
פורום: פסח
נושא: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?
תגובות: 15
צפיות: 1290

Re: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?

ראיתי בהגדה של פסח מחשבת בצלאל בשם הרב שריה דבליצקי שרק מי שאוכל בערב פסח חמץ מקיים בזה מצוות ביעור חמץ, כיוון שהאכילה שלפני כן לא ניכרת שהיא לשם ביעור החמץ ובמקרה זה - אינו מצוה. יש בזה הרבה נידונים. האם תשביתו הוא בקום ועשה או בשוא"ת (שאין לו חמץ). האם יש מצוה להשבית קודם זמן איסורו או רק לא...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 17, 2019 12:51 am
פורום: פסח
נושא: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא
תגובות: 99
צפיות: 8769

Re: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא

הפר"ח סובר שדין רוצה בקיומו לא נאמר בחמץ, אבל בתוך דבריו מביא שהטור והשו"ע חולקים על זה.
וכדעת החולקים נפסק גם במ"ב סי' תנ סקכ"א: ועוד דהוא רוצה בקיומו של החמץ (ומקורו מהמג"א על אתר). ושם אין לישראל (לפי טעם זה) שום צד בעלות על הכלי או על החמץ.
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 16, 2019 7:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך
תגובות: 13
צפיות: 270

Re: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך

כדאי להבדיל בין ווארטים שונים. אכן יש ווארטים שהם פרפראות בעלמא, אבל אם עוסקים בתוכנו של היום ובתוכנה של היציאה מעבדות לחירות, מה הפירוש "נגלה עליהם מלך מלכי המלכים", מהי "מצרים" שבכל דור ודור וכו', אין זה טפל אלא העיקר (כמובן הכל לפי ערך המסובים), ואדרבה, העוסק רק בשאלה היכן בדי...
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 16, 2019 3:28 pm
פורום: פסח
נושא: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא
תגובות: 99
צפיות: 8769

Re: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא

למה עשיתי זאת - כמובן כדי שתהיה בירה אחר הפסח וכן וויסקי [שלא מיועדים עבורי אלא עבור מי ששותה מבני המשפחה]. רוצה בקיומם - נניח, אך למאי נפ"מ כשזה חמץ של נכרי בכל המובנים. דין רוצה בקיומו נאמר בדיוק על מצב שבו איסור ההנאה הוא לגמרי בבעלות הנכרי. בירות לפני פסח לא אמורות להיות שוות יותר ממחיר זה...
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 16, 2019 4:35 am
פורום: פסח
נושא: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה
תגובות: 8
צפיות: 129

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תנג סעיף יד - אין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם הפסח שנאמר ושמרתם את המצות שישמרנה ישראל לשם מצות מצה ויש אומרים לשם מצות בערב תאכלו מצות ויש אומרים לשם מצות שבעת ימים תאכלו מצות דהיינו שאם שמרה לשם מצה שיאכלנה בז' ימי הפסח יוצא בה וכן עיקר. יישר כ...
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 15, 2019 11:02 pm
פורום: פסח
נושא: בעיות הלכתיות במכירת החמץ אצל הרב כפי הנהוג בימינו
תגובות: 19
צפיות: 349

Re: בעיות הלכתיות במכירת החמץ אצל הרב כפי הנהוג בימינו

מצטער שלא קראתי את הקובץ המצורף. אבל ב"ה שנים רבות אני מוכר חמץ, ומעולם לא ראיתי בשטר שממנים את הרב המוכר למנות מישהו אחר לשליח, אלא נותנים הרשאה ישירה למוכרים בעצמם (הבד"ץ של העדה החרדית, או גוף דומה), והרב שאצלו מוכרים משמש בעיקר כ'קישוט' בעלמא (והסודר שמניפים איתו, הסבר אחר יש לו). אני...
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 15, 2019 8:54 pm
פורום: פסח
נושא: בעיות הלכתיות במכירת החמץ אצל הרב כפי הנהוג בימינו
תגובות: 19
צפיות: 349

Re: בעיות הלכתיות במכירת החמץ אצל הרב כפי הנהוג בימינו

מצטער שלא קראתי את הקובץ המצורף. אבל ב"ה שנים רבות אני מוכר חמץ, ומעולם לא ראיתי בשטר שממנים את הרב המוכר למנות מישהו אחר לשליח, אלא נותנים הרשאה ישירה למוכרים בעצמם (הבד"ץ של העדה החרדית, או גוף דומה), והרב שאצלו מוכרים משמש בעיקר כ'קישוט' בעלמא (והסודר שמניפים איתו, הסבר אחר יש לו). אני...
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 15, 2019 8:39 pm
פורום: פסח
נושא: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא
תגובות: 99
צפיות: 8769

Re: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא

הכוונה היא שלאלו שאינם סבורים כדעתך וסומכים על המכירה, באופן חלקי או מלא, יש גריעותא במכירה זו.
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 15, 2019 5:05 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: בן פטורא ועוד שניים / יעקב בן קטורה
תגובות: 4
צפיות: 299

Re: בן פטורא ועוד שניים / יעקב בן קטורה

תודה על שהבאת לנו את השיר היפה (שראיתיו רק כעת).
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 12, 2019 3:08 pm
פורום: פסח
נושא: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי
תגובות: 12
צפיות: 158

Re: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי

זה לשונו:
אך כוס הרביעית ישתה כולו כדי שיהא יכול לברך ברכה אחרונה לכו"ע [אחרונים].

וכוונתו לרביעית כברור למעיין בפנים השו"ע.
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 12, 2019 2:42 pm
פורום: פסח
נושא: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי
תגובות: 12
צפיות: 158

Re: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי

כך גם כותב המ"ב ומתכוון לרביעית, ראה לשונו בפנים.
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 12, 2019 1:47 pm
פורום: פסח
נושא: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי
תגובות: 12
צפיות: 158

Re: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי

כולה - לאפוקי רוב רביעית, ראה במ"ב.
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 12, 2019 12:18 pm
פורום: פסח
נושא: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי
תגובות: 12
צפיות: 158

Re: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי

כדי שיוכל לברך ברכה אחרונה לכולי עלמא - ראה שו"ע הרב סי' תעב סי"ט ובמ"ב סק"ל.
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 12, 2019 2:31 am
פורום: פסח
נושא: מצות רכות לשבת אסרו חג
תגובות: 6
צפיות: 142

Re: מצות רכות לשבת אסרו חג

ועוד בענין זה. חשבתי שכתבתי על כך פעם, אבל לא מצאתי כעת. לפני מספר שנים הגיע אלי יהודי בערב פסח אחר חצות היום, ובידו שלוש מצות רכות שאפה עם בני משפחתו באותו היום וביקש ליתנם לי במתנה. מעבר לעצם השאלה במצות רכות, גם לא יכולתי כ"כ לסמוך על אפייתם המשפחתית. התלבטתי מה לעשות, אם לסרב לקבלם ולהעליב ...
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 12, 2019 12:47 am
פורום: פסח
נושא: מצות רכות לשבת אסרו חג
תגובות: 6
צפיות: 142

Re: מצות רכות לשבת אסרו חג

אחרי שראיתי את זה - והאשכנזים האוכלים רקיקים בפסח ונוהגים לדמיין בערגה ושקיקה את אחיהם מתפוצת תימן המנגבים עתה לאפ"ה בחומו"ס להנאתם ולטובתם, ידו ידעו שלחינם יקנאו קנאת איש מרעהו, שאין טעם לאפ"ה כטעם מצה גם כי רכה, ויש לטעום לפני שמקנאים ותול"מ. אכן כדבריכם כן הוא ואף אני הק' נתנ...
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 12, 2019 12:01 am
פורום: פסח
נושא: היחס למצה התחתונה [השלישית]
תגובות: 11
צפיות: 194

Re: היחס למצה התחתונה [השלישית]

חשבתי בתחילה לומר כן, אבל לכאורה לא די בזה, שהרי אנו משתדלים להסמיך הברכה לכורך ולמעט בהפסק, וזה אינו בדברים הנפטרים מחמת הברכה אלא רק במה שעליו מברכים.
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 11, 2019 11:04 pm
פורום: פסח
נושא: היחס למצה התחתונה [השלישית]
תגובות: 11
צפיות: 194

Re: היחס למצה התחתונה [השלישית]

לא, ובפרט שבלאו הכי מפסיק כששומט את המצה השלישית אחר ברכת המוציא. כוונתי פשוטה מאוד. אין דין מיוחד לתפוס בלחם בשעת ברכה. יש דין לתפוס בלחם שמתכוון לבצוע כבר משעת הברכה ולא רק לאחר מכן (עיין סי' קסז). אבל מה שאינו מתכוון לבצוע עתה אין שום עניין לתפוס בו. או, אם נרצה לחדד יותר, דין האחיזה בשעת הברכה ש...
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 11, 2019 10:23 pm
פורום: פסח
נושא: היחס למצה התחתונה [השלישית]
תגובות: 11
צפיות: 194

Re: היחס למצה התחתונה [השלישית]

להבנתי התשובה פשוטה מאוד. אין שום סברא לאחוז במצה שבלאו הכי נשמוט אותה תכף לאחר הברכה מאחר שאין מקיימים בה את המצוה כעת. מה שאוחזים ביד את המצות העליונות בשעת הברכה הוא מפני שממשיכים תכף (לאחוז בהן ו)לאכול מהן.
לחם משנה הוא דין מיוחד שבו אוחזים שני לחמים אע"פ שבוצעים רק אחד.
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 10, 2019 5:44 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "איפה" ו"אפוא" - משמעותם זהה או שונה?
תגובות: 26
צפיות: 999

Re: "איפה" ו"אפוא" - משמעותם זהה או שונה?

לבי במערב כתב:כמדומה, אחר מחכת"ה, שכל הדנים לעיל בד' רש"י אלו - לא עיינו בדבריו כדבעי...
רש"י (מקץ מג, יא) כתב:אפוא. כל לשון אפוא לשון יָתֵר הוא, לתקן מלה בלשון עברי - אם כן אזדקק לעשות שאשלחנו עמכם; צריך אני לחזור ולבקש אי' פה תקנה ועצה להשיאכם, ואומר אני זאת עשו:

האם עיין מר גם בפסוק, או רק ברש"י...?
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 08, 2019 6:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה
תגובות: 16
צפיות: 294

Re: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה

אם השימור הוא עשיית הפעולות, כל הקושיא שהאריך בה כל כך, לא מתחילה ולא צריך את כלל ההוא כמובן. לא פירשתי בכוונתו שהשימור הוא עשיית הפעולות, אלא שהשימור נעשה רק ע"י עושה הפעולות, ש"בידו" הבצק, היינו שהוא הקובע את אופן ההתנהגות עם הבצק, ולכן רק הוא יכול לשמר, אבל לא משום שמחזיקו בידו. ו...
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 08, 2019 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מצויה בכרטיסי אשראי
תגובות: 5
צפיות: 131

Re: שאלה מצויה בכרטיסי אשראי

שאלה אחרת יש לשאול, האם מגיע לשמעון חצי מההטבה, כדין הוסיף החנווני לשליח שחולקים בין שניהם. ובעיקר יש להקשות במקום שהכרטיס נותן 5 אחוז הנחה בעסקים מסוימים שעשו איתם הסכם (וברוב המקרים מגלים זאת רק חודש אח"כ, בפירוט החודשי, אחרי ששמעון כבר הביא את מלוא הסכום). לא הבנתי כיצד נעשה ראובן שלוחו של ...
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 08, 2019 4:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מצויה בכרטיסי אשראי
תגובות: 5
צפיות: 131

Re: שאלה מצויה בכרטיסי אשראי

ישא ברכה כתב:וגם אם כן, הלוא חברת האשראי היא הנותנת את הנקודות, ואי"ז ריבית מלוה למלוה.

כוונתי ששמעון נותן לראובן יותר ממה שהוציא ראובן.
אבל אולי באמת יש לדמותו לנותן דינר לחבירו ע"מ שילוה מאה דינרים לפלוני.
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 08, 2019 4:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה
תגובות: 16
צפיות: 294

Re: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה

להבנתך "מה שביד חבירו" היינו שחבירו מחזיק את הדבר?
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 08, 2019 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מצויה בכרטיסי אשראי
תגובות: 5
צפיות: 131

שאלה מצויה בכרטיסי אשראי

ראובן רוכש עבור שמעון חפץ באמצעות כרטיס אשראי, ושמעון פורע לו את הסכום המלא כעבור זמן.
אלא שראובן הרוכש קיבל עבור רכישתו "נקודות" מחברת האשראי ששוויין מספר שקלים.
עתה, כאשר שמעון פורע לו את חובו, נמצא שראובן מקבל יותר ממה שהוציא.
האם אין בזה חשש ריבית?
כאמור, זאת שאלה מצויה מאוד.
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 08, 2019 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה
תגובות: 16
צפיות: 294

Re: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה

א"כ כיון דאמרה תורה ושמרתם וכו' דצריך לשמור מחימוץ, והשימור מחימוץ תהי' לשם מצת מצוה אבל השימור הוא מחימוץ [כלומר, השימור הוא למנוע את החמצת הבצק ולא רק לכוון לשם מצוה], א"כ לא מהני שימור של אחר אלא מי שעושה המעשה ובידו הוא החטים או העיסה [והוא בפעולותיו מונע את החמצת הבצק] זה צריך לשמור....
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 08, 2019 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה
תגובות: 16
צפיות: 294

Re: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה

עושה חדשות כתב:
מקדש מלך כתב:במנחת חינוך מצוה י, דאין אדם משמר מה שביד חבירו.
זכור לי שיש כעי"ז במאירי, וכעת ל"מ.

בחגיגה כ, א (מצוין על אתר במנ"ח של מכון ירושלים).
על ידי סגי נהור
א' אפריל 07, 2019 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה
תגובות: 16
צפיות: 294

Re: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה

לא מצאתי הכרח במנ"ח שכוונתו שונה לגמרי מכוונת שאר האחרונים.
בינתיים ראיתי שכבר הביאו סברא זו שהעלה עו"ח להקל על יסוד זה במצות מכונה (ראיתי מובא ממקראי קודש להגרצ"פ פרנק).
על ידי סגי נהור
א' אפריל 07, 2019 9:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: המייצ'טער והגר"ח
תגובות: 30
צפיות: 4423

Re: המייצ'טער והגר"ח

ציטרון כתב:אינני יודע מי חתום על הידיעה בדואר היום, אבל קשה לי מאד להאמין שהרוגצ׳ובר פינה לו שעה לשיחה...

זבולוני.PNG
זבולוני.PNG (418.44 KiB) נצפה 349 פעמים
על ידי סגי נהור
א' אפריל 07, 2019 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129456

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בעניין הוורט המיוחס לרבי מליובאוויטש, הופניתי לתורת מנחם יד, תשט"ו, ח"ב, שיחת יום ב' פ' ראה, כ"ף מנחם-אב, שם איתא כך... כד דייקת שפיר זה לא מה שכתוב שם. לפי הווארט הנפוץ זהו משל ונמשל מתכונת המתיקות. כשם ש"מתוק" פירושו דבר שערבותו ניכרת ומורגשת ע"י החיך, כך אנו מאחלים ...
על ידי סגי נהור
א' אפריל 07, 2019 8:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה
תגובות: 16
צפיות: 294

Re: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה

עושה חדשות כתב:עכ"פ אם זה כל הענין, אז שאלת ה'לשמה' במכונה לא תהיה תלויה כלל בגדרי מעשה וגרמא וכו', אלא נידון אחר, האם אדם משמר מה שביד מכונה. וצ"ע.

מה הצ"ע? כיון שהשימור הוא דוקא ע"י העשיה וההתעסקות בבצק, ממילא במכונה השאלה היא אם האדם הוא העושה והמתעסק.
על ידי סגי נהור
א' אפריל 07, 2019 6:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: המייצ'טער והגר"ח
תגובות: 30
צפיות: 4423

Re: המייצ'טער והגר"ח

.השוחט כתב:בזכרוני שאיינשטיין עצמו אמר זאת לאחר ביקור אצל הרוגאצ'ובער.

בעל המימרא הוא חיים נחמן ביאליק, כעדותו של נח זבולוני.

פגישה של הרוגצובי עם איינשטיין היא כמדומה חידוש שנתחדש לראשונה באשכול זה.
על ידי סגי נהור
א' אפריל 07, 2019 11:19 am
פורום: פסח
נושא: בל ייראה
תגובות: 3
צפיות: 128

Re: בל ייראה

מ"לא יראה" למדנו על איסור חמץ שאינו ידוע ואינו מצוי לאדם, שלכן אינו נכלל ב"לא ימצא".
כך מבואר ברא"ש פ"ק דפסחים סימן ט (ע"פ פנ"י שם ה, ב ד"ה ת"ר).
על ידי סגי נהור
א' אפריל 07, 2019 4:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרוגצ'ובער כמורה הוראה
תגובות: 42
צפיות: 2905

Re: הרוגצ'ובער כמורה הוראה

אומר אני כתב:בתשובת חלקת יעקב מביא שפעם דן לפני החבצלת השרון והזכיר פסק מהרוגצובער לפניו , וא״ל החבצלת השרון שהרוגצובר יודע כל התורה כולה אבל לא פסקינן כמוהו

נא שים לב שהקפצת אשכול ישן באמצעות הוספת מידע שמופיע כבר בהודעה הפותחת של האשכול.
מיותר מאוד.
על ידי סגי נהור
א' אפריל 07, 2019 1:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: אפשר להפוך ספק דאורייתא לספק דרבנן?
תגובות: 11
צפיות: 353

Re: אפשר להפוך ספק דאורייתא לספק דרבנן?

הנקודה הזאת דווקא מאד חשובה. כשתקנת חכמים לבטל אחר הבדיקה ולפני קיום שריפת חמץ רק חמץ שלא מצא אותו, זה לא אומר שחכמים ביקשו להשאיר את חובת הביעור של החמץ שכן מצא על חיוב דאוריתא? לפי זה היינו צריכים לשרוף את החמץ לאחר זמן איסורו (ולמעשה כדי שחיוב השריפה יהיה דאורייתא יש להמתין עד תחילת שעה שביעית)....

עבור לחיפוש מתקדם