פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 2467 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ב' אוגוסט 13, 2018 7:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה בתשובה בחלום
תגובות: 12
צפיות: 211

Re: חזרה בתשובה בחלום

חלמא טבא חזאי.. מי שהניח תפילין בחלום האם יצא יד"ח?... ודאי דישן לאו בר מצוה הוא כלל! אין זה דומה כלל! תפילין המעשה מצוה הוא העיקר, ואילו בתשובה, העיקר הוא ההרהור בלב, כדאמרינן בקידושין. הרהור הלב פירושו הכוונה המכוונת והמודעת של האדם לשוב לה', כפשוט. אם הוא ער לגמרי ועדיין הוא חש כוונה כזאת, ...
על ידי סגי נהור
ב' אוגוסט 13, 2018 3:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 97
צפיות: 1453

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

התשובה האמיתית היא שהרמה הרוחנית של האדם תלויה גם במעלת נשמתו. ככל שהנשמה גבוהה יותר אדם יכול להגיע למדרגות עליונות יותר של רוחניות וקדושה. זאת לא המצאה של דורנו שנשמות התנאים והאמוראים היו נעלות הרבה יותר מנשמות דורותינו, אלא כך מבואר בכתבי האר"י, שעם ישראל לאורך כל הדורות הוא כגוף שלם, ובדורו...
על ידי סגי נהור
ב' אוגוסט 13, 2018 2:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה בתשובה בחלום
תגובות: 12
צפיות: 211

Re: חזרה בתשובה בחלום

תוכן כתב:מי שחוזר בתשובה בחלום מתוך חרטה עמוקה ובכיות נוראות ועצומות, האם הוא צדיק גמור כשמתעורר?

במקום לשאול בפורום, אולי תעשה על זה שאלת חלום.
על ידי סגי נהור
ב' אוגוסט 13, 2018 2:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 97
צפיות: 1453

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

הדברים על יוצאי הדופן המתעלים מעל חכמי זמנם נאמרו לא רק כלפי אלה שבכוחם לסלק מה שאינו נכון, אלא גם כלפי אלה שהביאו לעולם חידוש מיוחד, כגון האריז"ל והבעש"ט.
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 12, 2018 4:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 97
צפיות: 1453

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

ועל רוח הקודש לא ידעתי מה קושיא. גם בזמנם של הבעש"ט ותלמידיו היו רבים שלא האמינו למופתיהם, והדיין באוהל בדורו של הישמח משה (כתב ספר מוסדות תבל) שלא האמין בו, ולעומת זאת גם היום יש אנשים שמאמינים לכל מופת שמספרים להם. מסתמא גם אם היית בדורו של הישמח משה היית מאמין בו כמו שאתה מאמין באדמו"ר...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 12, 2018 4:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גדלים ועצמים
תגובות: 2
צפיות: 145

Re: גדלים ועצמים

הכפילות ברש"י אכן תמוהה לכאורה, אולם נראה שאת השאלה העיקרית החסרת - שהרי ישנו חילוק גדול בתוכן בין שני פירושי רש"י. בפירושו הראשון הדיוק הוא מלשון הכתוב: "גדלים ועצומים ממך ", וכלשון השפ"ח: "כי המ"ם של ממך הוא בערך היתרון אשר יערוך שני דברים שוים יחד בערך, ויאמר כי...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 12, 2018 11:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 97
צפיות: 1453

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

אכן, יש ווארט חסידי (איני יודע מי אמרו בדיוק) בקשר לאבן עזרא, שהוא היה בנקודת זמן הכי 'חשוכה' - כי האור שהיה בזמן בית המקדש השני כבר נתעמעם לגמרי, והאור שהתחיל להאיר מגילויי העתיד עדיין לא התחיל להתנוצץ. גם אני אינני יודע מקור הווארט הזה, אבל כדי שלא תשתמע פגיעה ברבותינו הראשונים כמלאכים יש להעמיד ...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 12, 2018 11:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ובשמו תשבע
תגובות: 10
צפיות: 713

Re: ובשמו תשבע

דא"ג יש להעיר הערה שולית השייכת ללשכת הסופרים. הכותב משתמש להדגשות בגופן מרים, אולם מסתבר שכוונתו להשתמש בגופן לבנים (הדומה למרים) המשמש להדגשות בדפוסים מסוימים. וכשיתקן זאת יבחין תכף בהבדל.

ויעויין גם כאן.
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 12, 2018 9:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: "פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: "פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"

ג. איכא למ"ד שהקריבו קרבנות אחרי החורבן בתקופת בר כוכבא או בתקופה שגזרה מלכות הרשעה לבנות ביהמ"ק (בימי רבי יהושע בן חנניה!). א"כ זה מסביר דיוק הגירסא מעלה עולה ע"ג מזבח דוקא, ולא נכנסתי לפני ולפנים, כי הקריבו קרבנות אע"פ שלא היה הבית בנוי. ונמצאו שתי ההערות השונות שהוזכרו ל...
על ידי סגי נהור
ו' אוגוסט 10, 2018 12:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 11
צפיות: 245

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

להעיר מכריתות יט, ב:
נתכוון ללקט ענבים ושכח וסבור תאנים בעינא והלכה ידו על הענבים, דרבי אליעזר סבר הרי נעשתה כוונתו ורבי יהושע סבר הרי לא נעשתה כוונתו ומחשבתו
על ידי סגי נהור
ו' אוגוסט 10, 2018 1:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 11
צפיות: 245

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

הבאתי בעבר החילוק בין כוונת הלב למחשבה, שכוונה אין פירושה שיחשוב ויהרהר בראשו את הכוונה הרצויה (כגון "הריני מוציא את השומעים ידי חובה") אלא שזהו המכוון של מעשיו ולשם כך הוא עושה את הפעולה.
על ידי סגי נהור
ה' אוגוסט 09, 2018 8:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: שיבושים ביוגרפים מופרכים
תגובות: 108
צפיות: 8369

Re: שיבושים ביוגרפים מופרכים

איני יודע לאיזה דוגמאות אתה מכוון. בכל מקרה הנושא לא היה מי צודק אלא איך אומרים האשכנזים והתשובה הוא שהם אומרים את המילה בדיוק באופן בו הם קוראים לאדם בשם מרדכי. שים לב שבן ראובן הגיב על המשפט הבא שכתבת: אבל אין שום סיבה לחשוב שהשם הוא בחיריק. שם המחבר הוא מרדכי בן הלל והשם מרדכי מנוקד בפתח במקרא ו...
על ידי סגי נהור
ד' אוגוסט 08, 2018 7:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שיבושים ביוגרפים מופרכים
תגובות: 108
צפיות: 8369

Re: אמורא נו"נ לר' אדם בע"ש ולמהר"ל נולד בנהרדעא היה רב בהונגריה עלה לאר"י ונקבר בצפת. הזוי!

להיפך בעיני זה פעם ראשונה שאני שומע על אשכנזים שקוראים בחיריק. כמובן שלא קוראים בפתח אלא בסגול תחת הכף כמו שנוהגים בכלל בהברה האשכנזית לקרא לאדם ששמו מרדכי. אבל זו הצורה שקוראים את השם המנוקד בפתח. וכמובן בהטעמה על המם. הסגול הזה פוטר אותנו מלהכריע, שהרי גם החיריק יכולה להפוך לסגול באותו אופן... לא...
על ידי סגי נהור
ד' אוגוסט 08, 2018 6:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שיבושים ביוגרפים מופרכים
תגובות: 108
צפיות: 8369

Re: אמורא נו"נ לר' אדם בע"ש ולמהר"ל נולד בנהרדעא היה רב בהונגריה עלה לאר"י ונקבר בצפת. הזוי!

זו פעם ראשונה שאני שומע שיש ת"ח שקוראים "מרדכי" בפתח הכף, כי עד כמה שידוע לי בין אשכנזים ובין ספרדים קוראים אותו בחיריק. ואלו הקוראים בפתח, זה המצאה מאוחרת, כמו אלו שקוראים "מסכת עֲרָכִין" במקום "עֶרְכִין", או שמחליפים מלעיל ומלרע בין הרמב"ם לרמב"ן, (אינ...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 05, 2018 12:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?
תגובות: 51
צפיות: 1747

Re: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?

א. לא כתוב בגמרא שהאשה וודאי תפיל כך שלא מובן למה יש קושיה ממקרה שאינה מפילה. כשם שאין מוכיחים ממקרה שאדם שנגע בחולה המדבק ולא חלה שאין ממש בטענת הרופאים שהחולי מדבק אי אפשר להקשות כמו שמקשים כאן. כך שהדיון בצד זה תמוה בעיני. ב. מבואר בתוספות בב"מ גבי תשעים ותשעה מתים בעין הרע שיכול להיות שאין...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 05, 2018 11:50 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 214
צפיות: 10102

Re: חסידי וילנא

האם שרדו בברית המועצות יהודים חסידיים שאינם חסידי ליובאוויטש? אם כך, המעשיות והארגון המפורסמים של ליובאוויטש, הם שעמדו להם. כשאתה מדבר על "המעשיות והארגון" אתה בוודאי מתכוון לבנייני המשרדים המרווחים של 'ארגון ליובאוויטש' שמהם התנהלה הפעילות... "המעשיות והארגון" זה פחות או יותר ה...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 05, 2018 11:33 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 214
צפיות: 10102

Re: חסידי וילנא

הרבים ממכריך בשנות החמישים כיום עלו לדבריך בשנות השבעים דהיינו כילדים קטנים. לאן נעלמו אחיהם , שהיו בשנות השבעים נערים, ובוגרים. והיום הם בשנות השישים השבעים והשמונים לחייהם? חלקם עמנו לאויש"ט וחלקם כבר נלב"ע. נקטתי ילדים לרבותא. ילד בן 10 שנשאר "חסידי" הוא רבותא בעיניך יותר מאח...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 05, 2018 11:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 214
צפיות: 10102

Re: חסידי וילנא

ידידיה כתב:הרבים ממכריך בשנות החמישים כיום עלו לדבריך בשנות השבעים דהיינו כילדים קטנים.
לאן נעלמו אחיהם , שהיו בשנות השבעים נערים, ובוגרים.
והיום הם בשנות השישים השבעים והשמונים לחייהם?

חלקם עמנו לאויש"ט וחלקם כבר נלב"ע.
נקטתי ילדים לרבותא.
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 05, 2018 11:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 214
צפיות: 10102

Re: חסידי וילנא

תחת השלטון הקומוניסטי כמעט לא נשאר שריד ופליט רוחני מיהודי ברית המועצות הלא-חסידים . טוב לראות שחזרת מדבריך: חשוב גם לחדד שבוודאי היו יהודים יראי שמים מכל החוגים שעבדו את ה' במסירות נפש תחת השלטון הקומוניסטי. ואדרבה, הדברים שכתבתי לעיל רק ממחישים זאת, שהרי סבי כאמור לא בא ממשפחה חסידית ונשלח לתומכי...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 05, 2018 10:55 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 214
צפיות: 10102

Re: חסידי וילנא

בשטחי בריה"מ נותרו מאות אלפי יהודים שומרי תורה ומצוות. חסידי חב"ד-ליובאוויטש היו אחוז זערורי מהם. נראה לי שהצגה כזאת של הדברים עושה קצת עוול לצד הלא-חסידי. אם נמנה את כל מתפללי נוסח האר"י, שהיה להם קשר רופף כלשהו לחצרות החב"דיות בעבר או בהווה, הם בוודאי לא אחוז זערורי (כמה מתוך ...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 05, 2018 10:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 214
צפיות: 10102

Re: חסידי וילנא

בשטחי בריה"מ נותרו מאות אלפי יהודים שומרי תורה ומצוות. חסידי חב"ד-ליובאוויטש היו אחוז זערורי מהם. נראה לי שהצגה כזאת של הדברים עושה קצת עוול לצד הלא-חסידי. אם נמנה את כל מתפללי נוסח האר"י, שהיה להם קשר רופף כלשהו לחצרות החב"דיות בעבר או בהווה, הם בוודאי לא אחוז זערורי (כמה מתוך ...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 05, 2018 9:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?
תגובות: 51
צפיות: 1747

Re: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?

א. לא כתוב בגמרא שהאשה וודאי תפיל כך שלא מובן למה יש קושיה ממקרה שאינה מפילה. כשם שאין מוכיחים ממקרה שאדם שנגע בחולה המדבק ולא חלה שאין ממש בטענת הרופאים שהחולי מדבק אי אפשר להקשות כמו שמקשים כאן. כך שהדיון בצד זה תמוה בעיני. ב. מבואר בתוספות בב"מ גבי תשעים ותשעה מתים בעין הרע שיכול להיות שאין...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 05, 2018 2:23 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 214
צפיות: 10102

Re: חסידי וילנא

אחרי כל הפעילות בתקופת הריי"ץ כמדובר, לא באמת נשארו קהילות מסודרות שמצאנו אותן פעילות כשנפלו החומות. כאמור רוב חסידי הרבי הריי"צ יצאו בשנים תש"ו-תש"ז. זאת היתה דילמה קשה (גם בגלל הסכנה שבדבר, וגם בגלל התוצאה של הפקרת יהדות רוסיה), אבל בסופו של דבר נפלה ההחלטה לברוח. אלו שלא הספי...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 05, 2018 2:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 214
צפיות: 10102

Re: חסידי וילנא

ברור שלא נתורו קהילה גדולה מאחורי מסך הברזל חוץ מחסידי חב"ד, משום שלא היו הרבה כאלו במקומתיהם גם לפני זה. כמה ליטאים היו בהערים שבחרת לדוגמא: ז'יטומיר, קייב, וברדיצ'ב, לפני מלחמת עולם הראשונה. ליטא גופא היה קרוב יותר לגבול, ורוב ליטאים הצליחו לברוח. תשכח מהליטאים. מה תאמר על שאר החסידיות. תתמק...
על ידי סגי נהור
א' אוגוסט 05, 2018 12:53 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 214
צפיות: 10102

Re: חסידי וילנא

לא תכננתי להרחיב בזה אבל כיון שהנושא כבר צובר תאוצה. על תולדות היהדות בברית המועצות אין צורך בשום ספקולציות. אלו תולדות משפחתי ומשפחות רבים חבריי ומכריי. סבי ע"ה, אב אבי, נולד למשפחה ממעמקי ליטא שנותרה מאחורי מסך הברזל לאחר המהפכה הקומוניסטית. כאשר גדל ואביו הי"ד - חניך ישיבת סלבודקא ותלמי...
על ידי סגי נהור
ו' אוגוסט 03, 2018 4:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 214
צפיות: 10102

Re: חסידי וילנא

מתוך ויקיפדיה פולין: מתוך אוכלוסייה של שלושה מיליוני יהודים לפני המלחמה, שרדו כשלוש מאות ושמונים אלף יהודים לאחריה ליטא: מתוך קהילה של כ-220,000 יהודים לפני הפלישה הגרמנית, נרצחו בשואה, בעזרתם הפעילה של הליטאים, כ-206,800 (כ-94 אחוזים מבני הקהילה). חשבון פשוט מעלה שנשארו 13200 יהודים מליטא, השאלה ה...
על ידי סגי נהור
ו' אוגוסט 03, 2018 11:29 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 214
צפיות: 10102

Re: חסידי וילנא

שבט הסופרים כתב:היכן האשכול שעוסק בזה?

ראה מכאן ואילך.
על ידי סגי נהור
ו' אוגוסט 03, 2018 11:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 214
צפיות: 10102

Re: חסידי וילנא

מתוך ויקיפדיה פולין: מתוך אוכלוסייה של שלושה מיליוני יהודים לפני המלחמה, שרדו כשלוש מאות ושמונים אלף יהודים לאחריה ליטא: מתוך קהילה של כ-220,000 יהודים לפני הפלישה הגרמנית, נרצחו בשואה, בעזרתם הפעילה של הליטאים, כ-206,800 (כ-94 אחוזים מבני הקהילה). חשבון פשוט מעלה שנשארו 13200 יהודים מליטא, השאלה ה...
על ידי סגי נהור
ה' אוגוסט 02, 2018 7:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: כבוד הפת
תגובות: 14
צפיות: 735

Re: כבוד הפת

שאלה נוספת - מצינו חובת זהירות בכבוד הפת יותר משאר האוכלין, ולא הרי כבוד החיטים הקלויות ככבוד הפת האפויה. חשבתי טעם, כי בזעת אפיך תאכל לחם נאמר לאדם הראשון אחרי שבכה 'אני וחמורי נאכל באבוס אחד' א"כ הפת מסמלת את מותר האדם על הבהמה וממאכלו ממאכלה. האם זה נכון? ראיתי שטעם זה כתב הרב קוק. לעצם השא...
על ידי סגי נהור
ה' אוגוסט 02, 2018 5:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?
תגובות: 20
צפיות: 774

Re: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?

עזריאל ברגר כתב:לפענ"ד ההבדל הוא כזה:
בוטניקה אפשר ללמוד גם מגוי.
מראות לומדים דווקא מרב, ומסתמא לא ימלט לעבור שיעור במראות בלי לדבר על ההלכות הקשורות בזה.

האם לימוד עניני מראות שייך לסוג הא' או לסוג הד' באגרת שציטטתי?
על ידי סגי נהור
ד' אוגוסט 01, 2018 3:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 3550

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

אמנם אינני אמור לדבר בשם צעיר התלמידים, אבל בכל זאת אומר איך קראתי את דבריו, ואולי טעיתי. הוא לא אמר שאפשר להיות משוכנע מה האמת בנושא מסוים ואעפ"כ לפסוק אחרת לפי ה"מסורת". הוא אמר שאפשר פשוט לא לקבל את המדע כאמין, כמו מה שהביא כאן עכשיו הרב שמשון מהגרשז"א זצללה"ה לעניין החר...
על ידי סגי נהור
ד' אוגוסט 01, 2018 2:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?
תגובות: 20
צפיות: 774

Re: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?

ללמוד בוטניקה כדי לדעת הלכות שונות בעניני ברכות או מצוות התלויות בארץ זה גם הלכה? לדברי כת"ר אפשר לברך על כל לימוד חכמה חיצונית שבסופו של דבר לימוד התורה מסתייע ממנה ראה בהמצו"ב, והדגשתי הנוגע לענייננו. כמה אופנים ישנם בלימוד וידיעת חכמות או"ה. וסדרן מלמעלה למטה: א) ידיעת חכמות אלו מ...
על ידי סגי נהור
ד' אוגוסט 01, 2018 2:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 3550

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

מה שאתה טוען זה כך בעצם: "האמת המדעית" (עם או בלי מרכאות) אינה רלוונטית לפסיקת ההלכה, אבל אסור לפוסק לומר במפורש "זה לא רלוונטי" (זה נקרא שהוא מבסס את פסקיו על הבדלה בין האמת למחייב ההלכתי, וזו עקירת התורה) אלא זה צריך להיות לא רלוונטי אבל בלי להגיד את זה. אני לא מנסה להגן על דב...
על ידי סגי נהור
ד' אוגוסט 01, 2018 11:06 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך עושים כותרות שוליים בוורד?
תגובות: 6
צפיות: 2042

Re: איך עושים כותרות שוליים בוורד?

ארזי הלבנון כתב:(הוורד כאמור באנגלית, ואיני מבין אנגלית).

זאת באמת בעיה שקשה לפתור...
אני מצרף לך את מראה הסמל בגרסה העברית.

מתאר.PNG
מתאר.PNG (2.42 KiB) נצפה 2026 פעמים

יתכן שבאנגלית זה נקרא Outline, ועליך לסמן שם None.
על ידי סגי נהור
ד' אוגוסט 01, 2018 10:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 3550

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

למנוע טעות אינני מתכוון שהמבט התורני ח"ו מעונין לרמות אותך להוליך אותך שולל ולהרוס לך את המידע על האמת המדעית. אבל בשביל להתנהל בצורה מסורתית ולקרוא סוגיא ולפסוק הלכה במשקפים של פוסק קלאסי, אתה צריך להתעלם מהשיקולים האלו, לפחות ללבוש משקפי תלת מימד תורתיים. מקווה שהובנתי מספיק. אינני יודע מה ז...
על ידי סגי נהור
ד' אוגוסט 01, 2018 10:13 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך עושים כותרות שוליים בוורד?
תגובות: 6
צפיות: 2042

Re: איך עושים כותרות שוליים בוורד?

ארזי הלבנון כתב:[אמרו לי לעשות תיבת טקסט, אך יש ריבוע מסביב... אני רוצה שרק הכתיבה תופיע שם].

זאת בעיה מאוד קטנה. מסמנים את תיבת הטקסט ומגדירים "ללא מתאר" והריבוע נעלם.
על ידי סגי נהור
ג' יולי 31, 2018 6:38 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: סיפורי חסידים ומתנגדים
תגובות: 18
צפיות: 1413

Re: סיפורי חסידים ומתנגדים

דברים פשוטים.png
דברים פשוטים.png (48.46 KiB) נצפה 687 פעמים
על ידי סגי נהור
ג' יולי 31, 2018 2:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משה חטא או בני ישראל???
תגובות: 9
צפיות: 333

Re: משה חטא או בני ישראל???

ועדיין לא מובן למה כתוב שנענש על מי מריבה. ראה דברים מופלאים בתנחומא וישב: זה שאמר הכתוב: לכו חזו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם (תהלים כה). א"ר יהושע בן קרחה: אף הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה את מביאן... משל למה הדבר דומה? למי שמבקש לגרש את אשתו, כשבקש לילך לביתו כתב גט, נכנס לביתו והגט ...

עבור לחיפוש מתקדם