מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4100 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ה' אוקטובר 29, 2020 5:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יופי חיצוני באספקלריית התורה
תגובות: 10
צפיות: 309

Re: יופי חיצוני באספקלריית התורה

יש ביאור הגר"א הידוע עה"פ שקר החן והבל היופי, שאשה יראת ה' תתהלל בחן וביופי. הפירוש קדום להגר"א. ולדוגמא במהר"ם שיף כתובות יז, א (וראה שם בהמשך דבריו עוד לעניננו): בת כ' כבת ז' ליופי אעפ"כ בת ק' כבת כ' לחטא שתרוייהו יחד הוא מעלה, ועד"ז שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' הי...
על ידי סגי נהור
ד' אוקטובר 28, 2020 6:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור ב"תורת חמד" - שיטת הדילוגים בתורה
תגובות: 235
צפיות: 2558

Re: תשובות לתועים בימינו?

אם איני טועה, עצם הרעיון של דילוגי אותיות הוא קדום. ובכל מקרה הוא אינו המצאה של מתמטיקאים אלא של הרב ויסמנדל, שהיה אישיות תורנית לכל הדעות. אשמח לשמוע באיזה מקור קדום, לא שמעתי. מה שהרב ויסמנדל עשה, שונה לחלוטין ממה שדובר כאן. הוא לא עסק במתמטיקה מסובכת, אלא בספירת אותיות פשוטה. לא הבנתי את הטענה. ...
על ידי סגי נהור
ד' אוקטובר 28, 2020 3:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור ב"תורת חמד" - שיטת הדילוגים בתורה
תגובות: 235
צפיות: 2558

Re: תשובות לתועים בימינו?

"בעל הצל"ח" זה כינוי הגיוני להנוב"י?
"בעל התמים" לר"י אייבשיץ?
על ידי סגי נהור
ד' אוקטובר 28, 2020 2:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור ב"תורת חמד" - שיטת הדילוגים בתורה
תגובות: 235
צפיות: 2558

Re: תשובות לתועים בימינו?

מרגלא בפומיה דהרב עדין שטיינזלץ ע"ה, שבשעה שכתב שלמה המלך ע"ה פתי יאמין לכל דבר, מיד התאספו כל הטיפשים וערכו קונגרס גדול שבו ישבו ודנו כדת מה לעשות אחר שנחשף סודם ומעתה הכל יכירו כי טיפשים הם. בסיומו של הקונגרס החליטו כל הטיפשים פה אחד: מהיום לא מאמינים לשום דבר! ודפח"ח.
על ידי סגי נהור
ד' אוקטובר 28, 2020 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ
תגובות: 43
צפיות: 5669

Re: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ

הכוונה לליקוטים יקרים של המגיד ממעזריטש (ועוד מתלמידי הבעש"ט).
על ידי סגי נהור
ד' אוקטובר 28, 2020 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרשות חז"ל במקרא המבוססות על לשון חכמים
תגובות: 7
צפיות: 177

דרשות חז"ל במקרא המבוססות על לשון חכמים

מצוי שדרשות חז"ל בכתובים מפרשות את המקרא באופן המיוסד על הלשון המדוברת בימיהם, עליה נאמר לשון תורה לעצמה לשון חכמים לעצמן. לדוגמא: וכתבתם על מזוזות ביתך, ביאתך מן הימין. אבל בלשון תורה אין אומרים ביאתך אלא בואך. קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקבלו כבר. לכאורה קיום לשון אשרור (קיום שטרות) הוא לש...
על ידי סגי נהור
ד' אוקטובר 28, 2020 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: תשלומין בשוה כסף בזמן הזה
תגובות: 9
צפיות: 205

Re: תשלומין בשוה כסף בזמן הזה

היום לא מקובל שאברך שכבר התחיל ללכת בשבת עם פראק וניזוק - יתחיל להיות סוכן סיטונאי של סובין שקיבל מהמזיק... כנראה פעם לא היה את הבעיה הזו. החיים השתנו. הסובין עדיין שווים בשוק, אבל לא כל אחד מוכן להיות סוחר. זאת התורה לא תהא מוחלפת זאת לא שאלה של פראק או לא פראק, אלא של שינוי גמור של צורת המסחר. בי...
על ידי סגי נהור
ג' אוקטובר 27, 2020 9:09 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שמח בחלקו
תגובות: 16
צפיות: 257

Re: שמח בחלקו

כוונתי לתמוה איך אני אמור לקרוא מתוך הצילומים שהעלית מבלי לשבור את הצוואר.
על ידי סגי נהור
ג' אוקטובר 27, 2020 1:05 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שמח בחלקו
תגובות: 16
צפיות: 257

Re: שמח בחלקו

במשך לדברי קודמיי, היכן חוסר השוויון האמיתי שקיים בעולם? בתכונות הנפש. בין האדם שמצד תכונות נפשו הריהו עליז ושמח, ולוקח דברים בקלות, לעומת האדם הפסימי בעל הנטיה לעצב - אכן קיים חוסר שוויון בולט. זה חייו נוחים ושמחים, וזה חייו עצובים וכואבים. או אם נפשך אמור כך: החלוקה הבלתי שווה איננה בכסף ובזהב וב...
על ידי סגי נהור
ב' אוקטובר 26, 2020 8:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שינוי מפני דרכי שלום [ביצה כ.]
תגובות: 2
צפיות: 78

Re: שינוי מפני דרכי שלום [ביצה כ.]

3. בהחלט (חסד לעומת דין).
על ידי סגי נהור
א' אוקטובר 25, 2020 11:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 218
צפיות: 29692

Re: כובע וחליפה בתפילה

כנראה לא חבשת כיפה כזו מימיך. ודאי שיש בה שתי שכבות (מובן שלהחשיבן כב' כיסויים זו בדיחה).
על ידי סגי נהור
א' אוקטובר 25, 2020 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 1419

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

הרבה כתבו כעין זה, אבל אי אפשר לפרש כן בפרש"י שכתב להדיא שאות הקשת בא כשיעלה מלפני להביא חושך לאבדון לעולם (יש שפירשו שחושך ואבדון אין מובנו מבול גמור דוקא, אלא גם כליון על אזור מסוים בעולם, וגם לזה מועיל אות הקשת).
על ידי סגי נהור
א' אוקטובר 25, 2020 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גוד אסיק
תגובות: 28
צפיות: 2914

Re: גוד אסיק

עזריאל ברגר כתב:
עושה חדשות כתב:לגבי גוד אחית (אם אין בעיה של תלויה ובקיעת גדיים) ל"צ שיהיה במחיצה שיעור של י' טפחים

זכור לי שצריך.

אינו צריך - ראה שוע"ר סי' שמה ס"ג (ועיין אנצ"ת בערכו ע' רנא).
על ידי סגי נהור
א' אוקטובר 25, 2020 1:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לך לך ניסיון ראשון?
תגובות: 5
צפיות: 65

Re: לך לך ניסיון ראשון?

עליך עיננו כתב:קשה לומר כך...

מה נעשה שהרמב"ם עצמו אומר כך בפירושו למשנה.
על ידי סגי נהור
א' אוקטובר 25, 2020 12:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לך לך ניסיון ראשון?
תגובות: 5
צפיות: 65

Re: לך לך ניסיון ראשון?

עליך עיננו כתב:האם הרמב"ם מונה רק מה שנכתב להדיא?

כן.
על ידי סגי נהור
א' אוקטובר 25, 2020 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוא פגע בכבודו של אבי, איני יכול להסתכל על פניו. מותר?
תגובות: 18
צפיות: 338

Re: הוא פגע בכבודו של אבי, איני יכול להסתכל על פניו. מותר?

יישר כח למשיבים. אולם מהיכרות בסיסית עם הגיגיו של הכותב, כמדומה שנקודת העניין שונה במקצת. ואפרש את שיחתי. לפני שנים, עורבתי על כרחי בעימות ממוני, במהלכו הסתבך שותפי במריבה קשה עם מישהו, ובתגובה ניסה יריבו לפגוע בעסק המשותף (אולי מדין "אוי לרשע ואוי לשכינו"...). הסיפור אינו משנה, וגם לא הצ...
על ידי סגי נהור
ש' אוקטובר 24, 2020 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוא פגע בכבודו של אבי, איני יכול להסתכל על פניו. מותר?
תגובות: 18
צפיות: 338

Re: הוא פגע בכבודו של אבי, איני יכול להסתכל על פניו. מותר ולגיטימי?

עכ"פ אצל גואל הדם התורה ודאי מתירה ש"ייחם לבבו"...
על ידי סגי נהור
ו' אוקטובר 23, 2020 5:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 1419

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

לענ"ד כדאי להגדיר יותר מה מחפשים - תשובות בדרך הפשט (פשטות המתחדשים?), תשובות שמתאימות לילדים? מ"מ למפרשים? הרי ברור שלכל שאלה יש הרבה תשובות בצורות וסגנונות לימוד שונים (כי השאלה היא למעשה הרבה שאלות שונות). בהעדר הגדרה כזאת, יהיה לנו דיון של נהגי מוניות על פרשת השבוע (ראה בחלקה השני של ה...
על ידי סגי נהור
ו' אוקטובר 23, 2020 3:38 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שמח בחלקו
תגובות: 16
צפיות: 257

Re: שמח בחלקו

במשך לדברי קודמיי, היכן חוסר השוויון האמיתי שקיים בעולם? בתכונות הנפש. בין האדם שמצד תכונות נפשו הריהו עליז ושמח, ולוקח דברים בקלות, לעומת האדם הפסימי בעל הנטיה לעצב - אכן קיים חוסר שוויון בולט. זה חייו נוחים ושמחים, וזה חייו עצובים וכואבים. או אם נפשך אמור כך: החלוקה הבלתי שווה איננה בכסף ובזהב ובד...
על ידי סגי נהור
ה' אוקטובר 22, 2020 9:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש מעלה או הפסד בהשכנת שלום בין גויים?
תגובות: 12
צפיות: 227

Re: האם יש מעלה או הפסד בהשכנת שלום בין גויים?

עזריאל ברגר כתב:ב. בגאולה - כאשר יאיר אור ה' על עם ישראל בגלוי, זה יתקן ממילא את הגוים, ולא שמישהו יצטרך לפעול ולהשכין שלום ביניהם (אלא רק לשפוט לפי הצורך).

ראה רד"ק ומצו"ד שם (ועוד).
על ידי סגי נהור
ה' אוקטובר 22, 2020 1:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מע"י הג'ס
תגובות: 38
צפיות: 1585

Re: ספר מע"י הג'ס

יוצא פוניבז' כתב:לגבי הפטרת וערבה כמדומה שהגרע"י מביא שכך נהג גם החיד"א.

גם לפי פסקי הגרע"י מפטירין וערבה בכל שבת הגדול, וצ"ע.
על ידי סגי נהור
ה' אוקטובר 22, 2020 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: באהבה וברצון בשמחה ובששון
תגובות: 4
צפיות: 790

Re: באהבה וברצון בשמחה ובששון

הפשט המקובל להוספת "באהבה וברצון" בשבת הוא מפני שקיבלוה במרה ושם לא כפה עליהם הר כגיגית, הרי שגם זה קאי על ישראל.
על ידי סגי נהור
ד' אוקטובר 21, 2020 7:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים
תגובות: 22
צפיות: 1460

Re: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים

לבי במערב כתב:[משום־מה, בדברי ההסבר המצורפים לא הודגש כי כתב אדה"ז הוא זה. כמו"כ, חבל שלא טרחו לטשטש את השמות הקדושים]

דברי ההסבר והצילום מתייחסים כמובן לס"ת אחר.
על ידי סגי נהור
ד' אוקטובר 21, 2020 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המצניע לשאר מלאכות
תגובות: 5
צפיות: 66

Re: המצניע לשאר מלאכות

עזריאל ברגר כתב:והדעת נותנת דהוא הדין לכל המלאכות, ובתנאי שלא יהיה באופן שבטלה דעתו אצל כל אדם.

שייך לדיון אם שיעורי המלאכות הם מגדרי החשיבות של המלאכה (ולא שייך בזה חצי שיעור) או שהם כשאר שיעורי תורה. ויש שחילקו בזה בין מלאכות שונות (ראה לדוגמא שפ"א עג, א).
על ידי סגי נהור
ד' אוקטובר 21, 2020 1:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי
תגובות: 17
צפיות: 192

Re: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי

האם אני יכול להגיד את כל הברכה בנוסח אשכנז בקול, כולל שם ומלכות, ולצאת בכך ידי חובה, או שעדיף לי לשתוק בשם ומלכות ולברך שוב פעם בנוסח ספרדי? אם הנושא הוא ההגייה, התשובה היא: ברך עם התלמידים את הברכות במלואן, כולל שמות השם, בכוונה שלא לצאת ידי חובה; וחזור וברך לעצמך בהגייה המסורה לך מאבותיך. ובכלל: ...
על ידי סגי נהור
ד' אוקטובר 21, 2020 12:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 378
צפיות: 79602

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

הרב מק"מ, דומני שאתה קצת מיתמם. התופעה של נכד המוציא לאור את כתבו סבו, דרך משל, וטורח 'לצמצם את פערי ההשקפה' שבינו לבין סבו, לא הומצאה בדמיונו של מישהו.
על ידי סגי נהור
ג' אוקטובר 20, 2020 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין במקומם – כל זמן התפילה?
תגובות: 28
צפיות: 2939

Re: תפילין במקומם – כל זמן התפילה?

אמנם הרבי מליובאוויטש עצמו התייחס לזה פעם במכתב וכתב שמה שהתפילין שלו נראות נמוך מדי זה בגלל שבצעירותו היה לו שיער באיזורים יותר נמוכים של הראש, ואח"כ כשנשר השיער הוא ממשיך להניח באותו מקום שהיו בו השערות. חיפשתי עכשיו את המענה ההוא ולא מצאתי, אך כך זכור לי בבירור. נתפרסם ב 'ניצוצי רבי' , 'התק...
על ידי סגי נהור
ג' אוקטובר 20, 2020 10:46 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תמוה/תמיה
תגובות: 8
צפיות: 179

Re: תמוה/תמיה

על ידי סגי נהור
ב' אוקטובר 19, 2020 11:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוחות הברית
תגובות: 95
צפיות: 12889

Re: מסורת הגננות

עזריאל ברגר כתב:שמעתי שיש כאלו ששינו בכוונה בציורי הלוחות והמנורה כדי שלא יהיו דומים למקור, כסרך איסור עשיית כלי המקדש להדיוט וכדומה.

ראה כאן.
על ידי סגי נהור
ב' אוקטובר 19, 2020 11:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוחות הברית
תגובות: 95
צפיות: 12889

Re: מסורת הגננות

שמעתי שיש כאלו ששינו בכוונה בציורי הלוחות והמנורה כדי שלא יהיו דומים למקור , כסרך איסור עשיית כלי המקדש להדיוט וכדומה. כידוע שמיכלאנג'לו הקפיד מאוד בכיו"ב. כידוע שמיכלאנג'לו עשה את הלוחות מרובעות. (והרבי מחב"ד שגה בזה). אינני יודע אם הלוחות שעשה מרובעים או לא כי ראשם אינו נראה (יש להדגיש ...
על ידי סגי נהור
ב' אוקטובר 19, 2020 3:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 1419

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

נשתברו על הנושא הזה הרבה קולמוסין, ובכל אופן אינו נוגע לעניננו שבודאי אין לומר שדברי רש"י מפורשים בכתוב.
על ידי סגי נהור
ב' אוקטובר 19, 2020 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 1419

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

רש"י שואב את פירושו מן המדרש, כלומר משתמש בדברי המדרש (כולל שהארץ נענשה וכו') כדי ליישב את המקרא, ולזה כוונתי. ודבר כזה אינו נחשב מפורש בכתוב.
דרך אגב, אינו מן הנימוס לכתוב "דעתך העניה" על דעתו של אחר...
על ידי סגי נהור
ב' אוקטובר 19, 2020 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 1419

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

אש משמים כתב:
לבי במערב כתב:הקושיא היא לשי' רש"י ששינתה ממה שנצטוותה.

הקושיא היא על הפסוקים שבהם כתוב מפורש ששינתה, לא על רש"י.

בפסוקים לא מפורש כלל ששינתה. בדרך הפשט "עושה פרי" הוא פירוש ל"עץ פרי" וכמו שפירשו הפשטנים. דברי רש"י הם כדרכו מדרש המיישב את המקרא.
על ידי סגי נהור
א' אוקטובר 18, 2020 3:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 36
צפיות: 409

Re: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע

הרב ל"ב, מדוע אתה מרבה להג לחינם סביב סביב? אם יש לך מקורות נוספים, הוציאם נא אלינו. בינתיים לא הוספת שום מקור (גם לא את המשמרת שלום) ושום תועלת לדיון.
על ידי סגי נהור
א' אוקטובר 18, 2020 12:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 1419

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

רש"י "עֵץ פְּרִי" - שיהא טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא וַתּוֹצֵא הָאָרֶץ עֵץ עֹשֶׂה פְּרִי ולא הָעֵץ פְּרִי. לפיכך כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא על עונה ונתקללה. האם לאדמה יש בחירה חופשית עם שכר ועונש? ב לבוש האורה כתב לפרש שאין הכוונה לאדמה התחתונה אלא לכח ומזל שיש לה ל...
על ידי סגי נהור
ו' אוקטובר 16, 2020 1:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 1419

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

בעומק הדברים יש מהר"ל, של"ה ועוד. בדרך הפשט - ראה גם כאן אות ד.
על ידי סגי נהור
ו' אוקטובר 16, 2020 12:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת האזינו
תגובות: 9
צפיות: 241

Re: שירת האזינו

זה לפי החלוקה של רש"י. להרמב"ם (פי"ג מהל' תפלה ה"ה) ועוד ראשונים חלוקה שונה של הזי"ו ל"ך, באופן שאין יום אחד שכולו פורענות בלבד (ראה לקו"ש שם).
על ידי סגי נהור
ו' אוקטובר 16, 2020 1:32 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 2577

Re: איך הוא לא מתבייש?

אז מה נעשה אחרי שפורום קורונה ייסגר?...

עבור לחיפוש מתקדם