מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3515 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ה' פברואר 20, 2020 6:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 48
צפיות: 1137

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

כיון שפציעה כזו היא מסוכנת, אלא שאפשר בחבישה ע"י הרופא המקומי (שאין ספק שרשאי לחלל שבת על כך), א"כ אפשר גם להסיעו למקום שבו יחבשו באופן מעולה יותר, כולל השבת האצבע למקומה. ולכאורה תיתי לו לרב שיפה עשה, ואף שאפשר להקשות.כך או אחרת, הרי קושיא אפשר לתרץ לאחר זמן, אבל אי אפשר להשיב אצבע אחת מי...
על ידי סגי נהור
ה' פברואר 20, 2020 9:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 311
צפיות: 56581

Re: יחסו של האדר"ת אל הרוגצ'ובי

מהשוואת הטקסט שפורסם בקובץ עץ חיים עם היומן המקורי מתברר שיש בו השמטה נוספת, שדבר קיומה כלל לא צוין. בהמשך לקביעתו כי מי שלא שימש תלמידי חכמים נחשב לעם הארץ, כותב האדר"ת: "חבל על דאית ליה דרתא ותרעא לדרתא לא עביד, ואף למאן דלית ליה גם דרתא". תרגום המשפט לעברית: חבל על מי שיש לו בית ו...
על ידי סגי נהור
ג' פברואר 18, 2020 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי אמר את המשפט הזה?
תגובות: 13
צפיות: 227

Re: מי אמר את המשפט הזה?

חד ברנש כתב:לא הבנתי,
לדעתכם כ"כ פשוט-פשוט, שהממונה אמר את המשפט המדובר, עד שאף אחד לא הוצרך לכתוב כן במפורש?
ממש מעניין...

להפך, לי היה פשוט שאלו דברי בעל המשנה.
על ידי סגי נהור
ג' פברואר 18, 2020 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי אמר את המשפט הזה?
תגובות: 13
צפיות: 227

Re: מי אמר את המשפט הזה?

משנה תמיד, ג ג (המוסגר נוסף ממני): אמר להם [הממונה]: צאו והביאו טלה מלשכת הטלאים. והרי לשכת הטלאים היתה במקצוע צפונית מערבית . וארבע לשכות היו שם: אחת לשכת הטלאים, ואחת לשכת החותמות, ואחת לשכת בית המוקד, ואחת לשכת שהיו עושין בה לחם הפנים. והובאה המשנה בבבלי, יומא טו ע"ב. ברצוני לברר, מי בעל המ...
על ידי סגי נהור
ג' פברואר 18, 2020 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי אמר את המשפט הזה?
תגובות: 13
צפיות: 227

Re: מי אמר את המשפט הזה?

משנה תמיד, ג ג (המוסגר נוסף ממני): אמר להם [הממונה]: צאו והביאו טלה מלשכת הטלאים. והרי לשכת הטלאים היתה במקצוע צפונית מערבית . וארבע לשכות היו שם: אחת לשכת הטלאים, ואחת לשכת החותמות, ואחת לשכת בית המוקד, ואחת לשכת שהיו עושין בה לחם הפנים. והובאה המשנה בבבלי, יומא טו ע"ב. ברצוני לברר, מי בעל המ...
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 17, 2020 3:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוי מתפלל בשלומה של מלכות - עד כמה?
תגובות: 27
צפיות: 601

Re: קורונה=אבר מן החי, האמנם?

חיבה מאן דכר שמיה [ואפשר להניח שהתיאור על הדמעות גם נופח כמנהג]. התורה מצווה אותנו לנהוג כבוד במלכות, כי הקב''ה חלק להם כבוד. מכאן נראה שניתן היה לחסוך את כל הוויכוח שהוא תוצאה של חוסר הבנה בלבד. הסיפור תיאר יהודי שהרגיש תחושת חיבור והזדהות עם משפחת המלוכה, עד כדי התעניינות רבה ואף התרגשות מהאירועי...
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 17, 2020 3:06 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תחליף/מקבילה למילה 'ניצוצות'.
תגובות: 3
צפיות: 100

Re: תחליף/מקבילה למילה 'ניצוצות'.

בתניא ח"א נמנע מלהשתמש במושג 'ניצוץ', כדרכו שם לתרגם את מושגי תורת הסוד לשפת ההגיון וההבנה. ועל כן מכנהו 'מעט טוב המעורב ברע'.
על ידי סגי נהור
א' פברואר 16, 2020 6:55 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ברכת כהנים - תורה ותפילה
תגובות: 5
צפיות: 551

Re: ברכת כהנים - תורה ותפילה

שמעתי כמדומני בשם בעל התניא או אחד מאדמור"י חב"ד, כי מעלתה הגדולה של ברכת כהנים היא מחמת השילוב של תורה ותפילה שיש בה. אשמח לדעת מקור הדברים. הענין המבואר לרוב בתורת חב"ד הוא שבברכת כהנים יש שילוב של ברכה ותפילה. זאת נקודה שחוזרת על על עצמה הרבה. כפי הנראה מי שאמר לך את הדברים החליף ...
על ידי סגי נהור
א' פברואר 16, 2020 2:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 330
צפיות: 35474

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

לא העתקתי את לשון הזהר אלא כלפי מה שנכתב לעיל, שהפשט הוא עיקר התורה או שעיקר ואמונתנו צריכה להיות מבוססת על הבנת הפשט, וכאילו הקב"ה ירד להר סיני כדי לתת לנו סיפורים אלו ואלו. ועל זה באים דברי הזהר, ולא לומר שהסיפור כפשוטו אינו תורת ה', אלא שערכו ומעלתו של הסיפור אינו בא מיפי העלילה אלא מהיותו ...
על ידי סגי נהור
ש' פברואר 15, 2020 9:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 189
צפיות: 16954

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

אור התורה יתרו ע' תתקמד.
על ידי סגי נהור
ש' פברואר 15, 2020 9:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 189
צפיות: 16954

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

נתקלתי בפנינה מעניינת מאור התורה להצ"צ, על מארז"ל: שמע בני מוסר אביך זו תורה שבכתב, ואל תיטוש תורת אמך זו תורה שבעל פה. והנוגע לעניננו - לקראת סופו. והנה גבי כיבוד הקדימו אב ואם, וגבי מורא הקדים אם לאב, ואמרו רז"ל שבאמת שניהם שקולים בין לענין כיבוד בין לענין מורא, אלא שלפי שהבן מתיירא...
על ידי סגי נהור
ו' פברואר 14, 2020 2:50 am
פורום: אספקלריא
נושא: דִּרְשׁוּנִי וִחְיוּ
תגובות: 8
צפיות: 906

Re: דִּרְשׁוּנִי וִחְיוּ

ולגבי הרמב"ן בפרשת תולדות ג"כ לא הבנתי מה קשה. גם כאן מביא הרמב"ן להתפלל על חוליהם ומביא לזה דוגמאות מהתנ"ך וביניהן מזכיר את פירושו בפרשת תולדות. ולא שמת לב לסתירה בדברי הרמב"ן? אני הבנתי בדבריו בפשטות, שדרישת אלהים מצאנו גם במשמעויות נוספות, אבל דרישה בשם ה' לא מצאנו אלא ב...
על ידי סגי נהור
ו' פברואר 14, 2020 1:28 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה ופשרה
תגובות: 76
צפיות: 2653

Re: תפילה ופשרה

בדיוק היום נתקלתי בדברי הגמרא בסוכה (יד, א): א"ר (אליעזר) למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר (דכתיב ויעתר אל ה', ויעתר לו - רש"י), לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנות. ואמרתי בלבי: הרי לפנינו דברי המקובלים כפי ...
על ידי סגי נהור
ה' פברואר 13, 2020 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת נשים
תגובות: 48
צפיות: 3440

Re: שירת נשים

"כיעור" היינו "משהו בעייתי" בלשונך.
על ידי סגי נהור
ה' פברואר 13, 2020 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת נשים
תגובות: 48
צפיות: 3440

Re: שירת נשים

לענ"ד נראה שכל זמן שלא הייתה התייחסות ל"קול באשה" כמשהו בעייתי, הוא לא היה בעייתי. לא מדובר כאן בערב שירה, דוגמת המתואר במס' סוטה (מח.), שם ההתכנסות היא למטרה לא כשרה. כאן מדובר בשמחה של מצווה, של עליה לארץ ישראל. והיות ובעיני העם זה היה בסדר, אז זה באמת היה בסדר. מה שכמובן לא שייך כ...
על ידי סגי נהור
ה' פברואר 13, 2020 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת נשים
תגובות: 48
צפיות: 3440

Re: שירת נשים

א. החיד''א תירץ (נחל קדומים, בשלח), שמכיוון שבאותו שירה שכנה השכינה, במקרה כזה, אין בעיה בשירת נשים . בדומה תירץ בבאר שבע (שו''ת ב, ג), שמכיוון ששירתם הייתה על פי ציווי ה', לא היה חשש להרהורי עבירה, ולכן הותרה שירת נשים וגברים יחד. ב. לענ''ד יש קושי בפירושיהם, שהרי מלשון הפסוקים, לא משמע שהקב''ה צי...
על ידי סגי נהור
ה' פברואר 13, 2020 1:58 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המכלול - ויקיפדיה חרדית
תגובות: 145
צפיות: 38321

Re: המכלול - ויקיפדיה חרדית

לא ראיתי דבר בהפנייה... כיוון שבקישור חסר הסוגר השמאלי בשם הערך. אני מצטט משם: נכון ל-11 בפברואר 2020 הכיל אתר "המכלול" מעל 258,200 ערכים, ועבר את מספר הערכים הקיים בויקיפדיה העברית, מתוכם מעל 99% מהערכים שנמצאו בוויקיפדיה העברית, ועוד כשבע מאות ערכים שנוצרו באתר המכלול. עם זאת, למעלה מ-7...
על ידי סגי נהור
ה' פברואר 13, 2020 4:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה זמן חלף ממי מריבה ועד הכניסה לארץ?
תגובות: 4
צפיות: 549

Re: כמה זמן חלף ממי מריבה ועד הכניסה לארץ?

לא מצאתי בגמרא שם, אבל מבואר במפרשי התורה שהחודש הראשון שבו באו מדבר צן (ושם מתה מרים) הוא החודש הראשון לשנת הארבעים. וכן מבואר בסדר עולם רבה.
על ידי סגי נהור
ה' פברואר 13, 2020 3:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה זמן חלף ממי מריבה ועד הכניסה לארץ?
תגובות: 4
צפיות: 549

Re: כמה זמן חלף ממי מריבה ועד הכניסה לארץ?

כיון שאירע אחר פטירת מרים והסתלקות הבאר, וק"ל.
על ידי סגי נהור
ד' פברואר 12, 2020 10:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה ופשרה
תגובות: 76
צפיות: 2653

Re: תפילה ופשרה

אחר המחילה, זה וורט חסידי במלא מובן המילה, לטוב, ובעיקר למוטב. אינני יודע מהו "ווארט חסידי". אם הכוונה היא לטעון שאין מאחורי הדברים אמירה רצינית ומשמעותית על הדרך שבה יש להבין את העולם הטכני כביכול של כוונות האר"י, חושד אני את האומר כן בחוסר הבנה. בהרבה שבחים ומעלות נתייחדו וורטים חס...
על ידי סגי נהור
ד' פברואר 12, 2020 9:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה ופשרה
תגובות: 76
צפיות: 2653

Re: תפילה ופשרה

מגדל כתב:אחר המחילה, זה וורט חסידי במלא מובן המילה, לטוב, ובעיקר למוטב.

אינני יודע מהו "ווארט חסידי". אם הכוונה היא לטעון שאין מאחורי הדברים אמירה רצינית ומשמעותית על הדרך שבה יש להבין את העולם הטכני כביכול של כוונות האר"י, חושד אני את האומר כן בחוסר הבנה.
על ידי סגי נהור
ד' פברואר 12, 2020 3:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור
תגובות: 34
צפיות: 6619

Re: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור

חלמישצור כתב:הנה תמונות ר' יצחק אלחנן מאוסף שבדרון. שלושה תצלומים שונים קמעה יש לנו ממראה פניו, שניים מהם מוכרים יותר, וסידרתי כל אחד מהם בשורה משלו

בשורה התחתונה שני תצלומים שונים. הציור שמימין מבוסס על התצלום שמשמאל, והציור שמשמאל על התצלום שמימין. והיה ראוי להחליף הסדר בין שני התצלומים.
על ידי סגי נהור
ד' פברואר 12, 2020 3:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?
תגובות: 34
צפיות: 3294

Re: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?

מקדש מלך כתב:מה עושים שלוחי חב"ד במצפה רמון? בישובי הערבה? (במידה ואכן יש שם שלוחים)

בישובי הערבה נוהגים יו"ט שני מעין יהב ודרומה.
על ידי סגי נהור
ד' פברואר 12, 2020 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?
תגובות: 34
צפיות: 3294

Re: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?

למיטב ידיעתי אין קהילה חרדית באילת (החרדים ש"מבלים" שם בוחרים כנראה לעשות זאת בימים אחרים בשנה...). אמנם שליחי חב"ד באילת נוהגים יו"ט שני לכל דבריו (בצנעא) לפי הוראת הרבי זי"ע לשליח הראשון ר"י גליצנשטיין.
על ידי סגי נהור
ד' פברואר 12, 2020 3:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 374
צפיות: 26205

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

ר ועוד כתב לתרץ, שהיו בבגדד רבנים אשכנזים שהשפיעו ממנהגיהם שם. לפי הרשום בזכרוני הוא מציין שהיה זה לפני 180 שנה (בזמן שהבא"ח היה ילד). הוא מסיים שחבל שמעלימים את האמת הזו מהציבור! אך הייתי מצפה ממנו שלא יעלים מהציבור מהיכן לקח את המידע המוזר הזה. לא צויין שם שום מקור. אם באמת היה חסר רבנים בבג...
על ידי סגי נהור
ד' פברואר 12, 2020 12:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כזית
תגובות: 98
צפיות: 12006

Re: ספר 'כזית השלם'

יואל שילה כתב:אותי הרגילו ללמוד באופן שדבר לא מבוסס וגם לא מוכרח וגם כל הראיות נגדו - לא הופך להיות הלכה בישראל גם אם אמר אותו אחד הראשונים, ואף אם מרן השו"ע העתיק זאת ללא הסתייגות.

הפורום הזה לא מפסיק להפתיע...
על ידי סגי נהור
ג' פברואר 11, 2020 3:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כזית
תגובות: 98
צפיות: 12006

Re: ספר 'כזית השלם'

כמדומני שבספר החדש של הרב אופיר מלכה על הלכות ברכות (כעת בחנויות בין הספרים החדשים) גם כן עסק במדידות. הוא כתב כהר' מרגולין ועוד שיש להוריד את השיעור ע"פ הדרהמים שמצאו לאחרונה. ונפגשתי עמו וטענתי לו את מה שכתבתי כאן https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=21801&hilit=%D7%A7%D7%9C%...
על ידי סגי נהור
ג' פברואר 11, 2020 12:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה עלה בגורלו של נחשון בן עמינדב?
תגובות: 14
צפיות: 854

Re: האם נחשון בן עמינדב נכנס לישראל?

יעויין בזה כאן ואילך.
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 10, 2020 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מצות עשה המתחייבת מכח פשוטו של מקרא - מצות סיפור יציאת מצרי בפדיון הבן
תגובות: 14
צפיות: 374

Re: האם יש מצות עשה המתחייבת מכח פשוטו של מקרא - מצות סיפור יציאת מצרי בפדיון הבן

ולענ"ד הקטנה עד מאד, מילתא דפשיטא היא שלא בא האור החיים להורות הלכה למעשה. האור החיים מפרש את המקרא לפי פשוטו, ומלבד דרך הדרש אשר לפיה הורו חז"ל את צורת קיום המצוות. וכמו שמצוי מאד אצל מפרשי התורה, אשר שבעים פנים לה, והמקרא יכול להתפרש יפה לפי פשוטו. אך משמעות הלכתית לכך, חלילה וחס, בל תר...
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 10, 2020 10:26 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש סיפור "שלח לחמך"
תגובות: 7
צפיות: 598

Re: חיפוש סיפור "שלח לחמך"

איקטורין כתב:זכור למישהוא היכן נכתב הסיפור הזה...

יש לעיין אם מותר להשיב על שאלות כאלו או שמא יש בכך משום לשון הרע על מחבר הספר.
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 10, 2020 10:19 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: נקודות מעל אותיות
תגובות: 13
צפיות: 778

Re: נקודות מעל אותיות

קו ירוק כתב:נפשי בשאלתי:
אולי גם ניתן לעשות פס ישר מעל האות ?

גם לפס הישר יש מקש קיצור: alt+0207.
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 10, 2020 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות המצות
תגובות: 10
צפיות: 480

Re: כשרות המצות

תוכן כתב:בגלל שהם דומים חיצונית ליהודי

אי אפשר להשאיר ביטוי כל כך צורם בלא מחאה.
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 10, 2020 10:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47100

Re: בית מדרש הגר"א

אנחנו כנראה לא מתווכחים. נשארה רק שאלת הדיוק בהגדרה.
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 10, 2020 9:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47100

Re: בית מדרש הגר"א

אבל אם נשים את כללות תורת החסידות למול משנתם של אישי הדגל של ההתנגדות: הגר"א, החפץ חיים, שושלת בריסק והחזון אי"ש, כף הפרישות (לא במובן של חיי משפחה, אלא פרישות מההווי העולמי) תיטה לכיון ההתנגדות. כך לכאורה. אחר בקשת המחילה, לענ"ד זה תיאור ממש לא מוצלח, ובחלק מהמובנים אפילו הפוך מהמצי...
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 10, 2020 1:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47100

Re: בית מדרש הגר"א

חשבתי, שהגלות הרחיקה את החיים מהתורה, ואת התורה מהחיים (בסוד אחור באחור). שוב התנהגות על פי התורה לא תיצור חיים מתוקנים. ושוב איננו יודעים לחבר בין חוקי התורה לחיים מתוקנים... במלים אלה אתה כבר גולש, אולי בבלי דעת, להגות של הרב קוק... באופן כללי, הגות שמתייחסת באופן חיובי ל'טבעיות החיים', כמו זו שי...
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 10, 2020 12:49 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה ופשרה
תגובות: 76
צפיות: 2653

Re: תפילה ופשרה

ההתרשמות שלי מכוונות המקובלים אינה תפילה במובן הפשוט של המילה, אלא פעולה, רצף פעולות, מכוונות ומדוייקות היטב. פעולות וכוונות הממשיכות את השפע משורש השורשים העליון והחבוי, עד לעולמנו השפל, דרך כל המעלות, הדרגות וההשתלשלויות, אמנם אין זו תפילה. באומרו X יכוון להמשיך Y ל Z. כיון שרבים השיבו לך שם ולא ...
על ידי סגי נהור
א' פברואר 09, 2020 5:36 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה ופשרה
תגובות: 76
צפיות: 2653

Re: תפילה ופשרה

ראיתי את (רוב?) האשכול בזמנו, וכשציינת אליו קראתי שוב את ההודעה הפותחת. גם שם לא הסכמתי עם קושייתך. ההתרשמות שלי מכוונות המקובלים אינה תפילה במובן הפשוט של המילה, אלא פעולה, רצף פעולות, מכוונות ומדוייקות היטב. פעולות וכוונות הממשיכות את השפע משורש השורשים העליון והחבוי, עד לעולמנו השפל, דרך כל המעל...
על ידי סגי נהור
ש' פברואר 08, 2020 11:36 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה ופשרה
תגובות: 76
צפיות: 2653

Re: תפילה ופשרה

ראיתי את (רוב?) האשכול בזמנו, וכשציינת אליו קראתי שוב את ההודעה הפותחת.
גם שם לא הסכמתי עם קושייתך.

עבור לחיפוש מתקדם