החיפוש הניב 2187 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ג' אפריל 24, 2018 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בחמי טבריה
תגובות: 17
צפיות: 170

Re: בישול בחמי טבריה

החושב כתב:[
פעם לקחתי סיר, הערתי לתוכו רותחים מסיר אחר, כך שהתקבל כלי שני למהדרין. הנחתי בסיר תפוח אדמה, ביצה וחתיכת עוף (אולי זה היה בקר, איני זוכר טוב). סגרתי את הסיר עם מכסה. אחרי כמה שעות הכל היה מבושל לחלוטין וטעים.
איך זה יתכן? הרי קיי"ל דכלי שני אינו מבשל.

משהו לא הגיוני בסיפור זה.
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 24, 2018 7:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה על הצד
תגובות: 9
צפיות: 143

Re: חזקה על הצד

בן ראובן כתב:
סגי נהור כתב:האם מה שאתה קורא "חזקה על הצד" הוא מה שנקרא במלים אחרות... ספק ספיקא?...

או שלא הבנתי משהו?


זו כנראה השאלה, האם חזקה לחומרא על אחד הספיקות מועילה שלא נאמר ס"ס לקולא.

יש נידון של ס"ס במקום חזקה דמעיקרא. האם זאת השאלה?
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 24, 2018 2:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 611

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

בדברי המהר"ל אפשר לדון אבל בדברי ההפלאה זה פשוט אי הבנה של דבריו. הוא מסביר שלידה ולא יצירה מצלע. שזה מה שקורה בכל הגברים והנשים, זה שעשני כרצונו שרצונו היא שתברא בריה שלמה ולא מצלע האדם. מה זה נוגע למעלת הגברים והנשים. אילו מישהו היה טוען שלנשים יש חסרון בעובדה שנוצרו מהצלע אז היה מקום לטעון ...
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 24, 2018 2:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 611

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

ההוצאה מהקשר שעשה הכותב לדברי המהר"ל וההפלאה היא בתחום הסביר לענ"ד. נכון שהם לא באו לרומם את מעמד האשה, אבל הסייעתא מדבריהם למעלת האשה איננה מופרכת, ובפועל שניהם דורשים לשבח ענין שבדרך כלל נדרש לגנאי.
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 24, 2018 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!
תגובות: 14
צפיות: 308

Re: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!

אִיךְ-מֶיְין כתב:שכל (או: רוב) המקומות שמוזכר בש"ס

כולל דברי ר"ע זה כלל גדול בתורה? או שכוונתו רק לש"ס בבלי?

אִיךְ-מֶיְין כתב:וד"ל.

כלומר?
מה אתה רוצה להסיק מזה?
שאין מצות עשה לאהוב כל אחד מישראל כגופו?
שעיקר ענינה של המצוה הוא להרוג אנשים?
אדרבה, תסביר ותבאר למה התכוונת.
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 24, 2018 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדרי פעולת הבישול
תגובות: 17
צפיות: 847

Re: גדרי פעולת הבישול

נראה להעיר הערה כללית. הנסיון להגדיר את מלאכות שבת בהגדרות מופשטות, מתוך ציפייה שכל צדדי המלאכה והתולדות כו' ייכללו באותה הגדרה, הוא לענ"ד לא נכון. לעתים קרובות תולדות שונות של מלאכה אחת קרובים אל האב מצדדים שונים, ואם נראה צד אחד כהגדרת המלאכה נמצאנו מוציאים מן הכלל את התולדה האחרת. מטעם זה הת...
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 24, 2018 12:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בחמי טבריה
תגובות: 17
צפיות: 170

Re: בישול בחמי טבריה

למעשה שניכם אומרים את אותו הדבר במלים אחרות.
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 24, 2018 2:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה על הצד
תגובות: 9
צפיות: 143

Re: חזקה על הצד

האם מה שאתה קורא "חזקה על הצד" הוא מה שנקרא במלים אחרות... ספק ספיקא?...

או שלא הבנתי משהו?
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 23, 2018 4:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזות הנראות ככשרות ואף מהודרות שנמצאו בגניזה, מה דינם ?
תגובות: 10
צפיות: 136

Re: מזוזות הנראות ככשרות ואף מהודרות שנמצאו בגניזה, מה דינם ?

לכאורה יותר מסתבר שהגיעו לגניזה בטעות מאשר שיש בהם איזה פסול נעלם שאינו נראה לעין, בפרט אם מדובר ביותר ממזוזה אחת.
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 23, 2018 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון
תגובות: 27
צפיות: 374

Re: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון

מן הסתם שפתותיו של דרויאנוב דובבות בג"ע...
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 23, 2018 10:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט
תגובות: 43
צפיות: 2947

Re: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט

פירושו של ר"ע שטיינזלץ עדיין הרבה יותר מסתבר מכל הקשקשת הזאת. אגב, איפה תקיעת השופר נקראת "טעטשן"? אני מכיר רק "בלאזן שופר".
על ידי סגי נהור
א' אפריל 22, 2018 4:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3270

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

ואני סתם שאלה, כחלק מאמונתך בדברי הנביאים ובביאת המשיח - האם אתה מאמין שיום יבוא וכל ישראל שוכני הארץ יגלו שוב מאדמתם, ומשם יובאו כולם יחד עם יושבי הפזורה לפני משפט ה' במדבר העמים, ויהיה הבירור הגמור והתיקון השלם, ורק עובדי ה' (יחסית*) יזכו לעלות בעלייה השניה? *רק יחסית, כי לא מדובר באנשים שמגיע לה...
על ידי סגי נהור
א' אפריל 22, 2018 1:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע רש"י השמיט הטעם להקדמת אם לאב ביראה?
תגובות: 18
צפיות: 176

Re: מדוע רש"י השמיט הטעם להקדמת אם לאב ביראה?

למה הגמ' כן הוצרכה לזה? שאלה טובה באמת מעניין... למה באמת ילדים יותר מפחדים מאבא מאשר מאמא (בהנחה שזה אכן כך)? אבא יותר חזק ומכות שלו יותר כואבות משל אמא? מן הסתם לא זה העניין. אולי בגלל שאמא פחות יודעת להציב גבולות? אולי בגלל שאבא קצת יותר עצבני ואגרסיבי? אינני מבין כלל את השאלה. טבע העולם הוא שאו...
על ידי סגי נהור
א' אפריל 22, 2018 1:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: חסרון האדם, מעלתו??
תגובות: 13
צפיות: 259

Re: חסרון האדם, מעלתו??

לשאלה זו אפשר להתייחס מהרבה פנים, הן דרך פרט והן דרך כלל - ביחס לאופן ההשוואה בין מדות בו"ד למדות הקב"ה להבדיל. אבל לענ"ד הדרך הפשוטה והישרה להשיב היא, דהנה מפני מה יש מעלה בנתינת האדם בזה שנחסר בנתינתו, מפני שיש לו רצון טבעי להשאיר אצלו את הדבר, ואעפ"כ התגברה מדת חסדו והכריעה רצ...
על ידי סגי נהור
ש' אפריל 21, 2018 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 747

Re: סברת הגמרא

דרומי כתב:[וזכור לי שבמקום אחר הביא דוגמא מכסות לילה וכסות סומא, יבואו היודעים ויציינו].

מקור דוגמא זו בלקוטי תורה שהובא כאן.
על ידי סגי נהור
ש' אפריל 21, 2018 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?
תגובות: 14
צפיות: 214

Re: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?

לא ראיתי דבריו, אבל הרי אדה"ז חושש לדעת הראב"ד שכשבע חייב בברכת המזון אף אם אכל פחות משיעור קביעות סעודה, ולכן פוסק שאם שבע אפילו מאכילה מועטת יטול ידיו ויאכל לחם תחילה. ולפי זה אין שאלה כלל בעניננו. אמנם השואל כאן כנראה אינו פוסק כך. ומה דין האוכל סעודה גדולה של בשר ותפוחי אדמה עד (קרוב ...
על ידי סגי נהור
ש' אפריל 21, 2018 9:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 747

Re: סברת הגמרא

מיכאל וויינשטאק כתב:ב. התוס' בב''ק דסברה פשוטה לחלק בין זורק כלי לבין זורק חץ לכלי ונלאו כל הלומדים בהבנת הסברה הפשוטה של תוס'

זאת לא דוגמא טובה לענ"ד. מה שנלאו הלומדים הוא רק למצוא את ההגדרה לסברא הפשוטה שהאדם הסביר מרגיש בלבו.
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 20, 2018 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!
תגובות: 14
צפיות: 308

Re: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!

לא הבנתי מה השיבו לשאלה זו:

קראקובער כתב:וז"ל התוספת בסנהדרין: "ברור לו מיתה יפה. י"מ משום דלרעך כמוך לא שייך מחיים דחייך קודמין" (ולא מובן הרי גם בחיים כל זמן שזה לא מגיע על חשבונך צריך לדאוג לזולת וגם במיתה בכה"ג לו מצוייר שרק לאחד יכול לברור מיתה קלה הוא קודם לחבירו)
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 20, 2018 12:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3270

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

עיין היטב בהודעת פלגינן לעיל.
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 20, 2018 12:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3270

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

ש. ספראי כתב:בימינו האינטרס והרצון האישי הבהמי שולט כמעט במאה אחוז. טוב, שמונים וחמש אחוז...

משא"כ בציבור היראים, שם הכל לשם שמים כידוע.
בכל אופן, המשך הדיון בנושא מיותר לענ"ד ולא מכבד את המקום.
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 20, 2018 12:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?
תגובות: 14
צפיות: 214

Re: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?

בביאורו של הרב יקותיאל גרין לסדר ברכות הנהנין מאדמו"ר הזקן כותב שזה ספק, ואל יעשה כך לכתחילה. לא ראיתי דבריו, אבל הרי אדה"ז חושש לדעת הראב"ד שכשבע חייב בברכת המזון אף אם אכל פחות משיעור קביעות סעודה, ולכן פוסק שאם שבע אפילו מאכילה מועטת יטול ידיו ויאכל לחם תחילה. ולפי זה אין שאלה כלל...
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 20, 2018 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?
תגובות: 14
צפיות: 214

Re: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?

בביאורו של הרב יקותיאל גרין לסדר ברכות הנהנין מאדמו"ר הזקן כותב שזה ספק, ואל יעשה כך לכתחילה. לא ראיתי דבריו, אבל הרי אדה"ז חושש לדעת הראב"ד שכשבע חייב בברכת המזון אף אם אכל פחות משיעור קביעות סעודה, ולכן פוסק שאם שבע אפילו מאכילה מועטת יטול ידיו ויאכל לחם תחילה. ולפי זה אין שאלה כלל...
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 19, 2018 11:58 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 35
צפיות: 3155

Re: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!

עזריאל ברגר כתב:לקוטי שיחות חלק ג, שיחה לפרשת אמור.
המקור - ביידיש:
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=257
לא הצלחתי למצוא את השיחה במלואה בתרגום ללה"ק.

מצו"ב בלשון הקודש.
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 19, 2018 3:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

שיקול הדעת האישי שלי אינו מצליח לעמוד על שיטת חז"ל במדות שהתורה נדרשת בהן. לא ברור לי על סמך מה נקבע שתיבה או אות פלונית באו למעט משהו ולעיניי נראה שיש עוד הרבה מלים ואותיות יתירות שלא דרשו מהן דבר. גם כשכבר ממעטים, אינני רואה על סמך מה מיעטו דבר פלוני ולא אלמוני (כדוגמת הציצית הנ"ל). כפי...
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 19, 2018 3:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

ודרך אגב, בנוגע להשתלחות הפרועה, התכוונת לאתר אותי בערב יום כיפור? לא ידוע לי איפה ראית בדבריי השתלחות פרועה. כאשר בית דין דורשים פסוק, ברור שזה לא רק עניין טכני, אלא מבוסס במידה רבה על שיקול דעתם של החכמים, ומיוחד כאשר באים לשאלות מסוג 'ומה ראית למעט את זה ולרבות את זה'. שיקול הדעת תלוי, בין השאר,...
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 19, 2018 1:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

כאשר בית דין דורשים פסוק, ברור שזה לא רק עניין טכני, אלא מבוסס במידה רבה על שיקול דעתם של החכמים, ומיוחד כאשר באים לשאלות מסוג 'ומה ראית למעט את זה ולרבות את זה'. שיקול הדעת תלוי, בין השאר, בהכרת המציאות. זה כל כך "ברור"? לי ברור להפך לגמרי, ולדעתי דבריך הם גבוליים בואכה כפירה בתורה שבע&q...
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 19, 2018 11:24 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

סהדי במרומים שאין לי שמץ של מושג היכן הצגתי כאן 'דעות גבוליות'. צריך להבין שלסמנטיקה יש כאן עניין רב, ולעתים מכריע. לענ"ד בדיוק להפך, חושבים שזה רק סמנטיקה ובפועל אומרים דברים מרחיקי לכת ביותר, וחלק מהקוראים אפילו לא תופסים את מלוא משמעותם. לדוגמא, הדיון נסוב על השאלה אם אפשר או אי אפשר לבטל ד...
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 19, 2018 12:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3270

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אם אכן יש חשיבות לבירור השאלה האם הצמצום בחוג הליטאי (כוונתי לומר ההחלטיות שאין מקום להגיע לגן עדן בדרכים נוספות) היא כמו בחוגים אחרים, שמא יותר, או אולי פחות, אזי הבירור צריך להיעשות בסקרים מקיפים ובהתבוננות מעמיקה, לא בבדיחה של קראקובער, לא בתגובה שלי, ולא בציטוט של פלגינן. על כל חוג אפשר להתבדח ...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 18, 2018 11:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3270

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

פרנקל תאומים כתב:לא הבנתי, ואם הם חושבים שרק הם בגן עדן, למה הקב"ה וההנהלה והמזכירות שם דואגים לגבות את האשליה שלהם?

כי אם הם ידעו שמתקבלים לגן עדן גם יהודים נוספים, גן עדן מיד יהפוך עבורם לגיהנם... (ותכף כמה 'אברכים חשובים' יקימו ג"ע חדש).
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 18, 2018 10:39 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חלת מפתח - שליסל חלה
תגובות: 19
צפיות: 1585

Re: חלת מפתח - שליסל חלה

המעניין הוא, ששאלתי את כל ידידי אוכלי ה'מופלתות', והם גם סיפרו על המנהג להכין חלות בצורת מפתח, ואילו בכל המובאות לעיל נראה שמנהג זה הגיע רק מחצרות החסידים, הם כל המרוקאים נדבקו מהחסידים, תמוה לומר כן. וא"כ מה המקור הקדום לכך? שאלת אותם אם גם הסבתות שלהם היו מכינות? דומני שזאת השפעה מאוחרת ולא ...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 18, 2018 4:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

אוצר החכמה כתב:הגענו לתורף העניין.
אין שום הבדל בין דאורייתא שהוא פסוק מפורש למה שנלמד מדרשה. אנחנו לא קראים ולא צדוקים.

דוקא יש הבדל הלכתי מסוים, יעויין שד"ח כללים מערכת יו"ד כלל יז ואילך (ובאנצ"ת ערך יש כח ביד חכמים ע' תרמז ואילך).
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 18, 2018 3:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

בברכה המשולשת כתב:
שמש כתב:כשהרבנים רוצים יש דרך הלכתית.

אכן. תרגמתי מלולית מדי.

להפך, לא היית מספיק מילולי, והתרגום הנכון (גם מצד התוכן) הוא: כשיש רצון רבני, יש פתרון הלכתי.
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 18, 2018 3:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

לפיכך בחרתי להעתיק קטע בהדגשה מתוך הספר של אחד מגדולי החסידות "דגל מחנה אפרים" פרשת בראשית, עליו ששתי כמוצא שלל רב, בהיותו מגדיר היטב את הנושא. "ויש לפרש כי ידוע תורה שבכתב ותורה שבעל פה הכל אחד, ואין אחד נפרד מחבירו כלל. כי אי אפשר לזה בלא זה, דהיינו התורה שבכתב מתגלה צפונותיה על יד...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 18, 2018 1:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

אוצר החכמה כתב:מה זה קשור לקפאון. אין סנהדרין אז מקדשים לפי חשבון ולא לפי הראייה. יודעים שיש בזה קצת בעייה אבל זה עדיין בסדר. מה הקפאון כאן?

מה לא ברור? הלוח הנוכחי הוא מוגבל בזמן. הדרך היחידה לקיים את לוח השנה העברי לאורך זמן היא ע"י סנהדרין שיעברו שנה אחת נוספת מחוץ לחשבון.
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 18, 2018 1:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

ברור שיש 'קפאון' מסויים, שהרי אין מקדשים את החודש ע"פ הראיה והלוח קבוע מראש וכו' וכו'. ראיתי ברבינו בחיי שמביא שיטת רבינו חננאל, שמעולם ועד היו מקדשים על פי חשבון, והא דהיו מקדשים על פי עדים, אינו אלא לרווחא דמילתא, אבל עיקר הקידוש היה לפי חשבון. צריך לראות את הדברים בפנים. לגופם של דברים הלוח...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 18, 2018 12:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

סליחה, הדרך של הקונסרבטיבים באמת קצת יותר מוצלחת. להם יש לפחות דרך לתקן את הדינים המיושנים והלא רלוונטיים, ואנחנו נעבעך תקועים אתם לנצח.
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 18, 2018 12:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

נושא הכינים אינו דומה כלל, משום שהיתר הריגת הכינים הוא מקרה פרטי של דין כללי - איסור נטילת נשמה בשבת. אם מישהו יטען שלפי הידוע כיום (אני כמובן נוקט דוגמא בלבד) אין מניעה להרוג בעלי חיים בשבת, והטעם שחז"ל כללו זאת בין ל"ט מלאכות הוא מפני שכך חשבו בזמנם, זה יהיה דומה לנידון שלנו.
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 18, 2018 12:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

אתה נתפס לטפל ולא לנקודה העיקרית. ההנחה שדין התורה כפי שנמסר לנו ע"י חז"ל נובע מהבנת חז"ל את המציאות בזמנם, וממילא בהשתנות המציאות עלינו לשנות ולהתאים את הדין, היא לב השיטה הקונסרבטיבית, והיפך אמונת ישראל שזאת התורה לא תהא מוחלפת.
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 17, 2018 11:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

גם לי ההדיוט נראה מחודש מאוד לומר שיש אפשרות תורנית לשנות את הדין בענין עדות ולהכשיר נשים. אבל מי שבכל זאת רוצה ללמוד כן יכול למצוא אסמכתא לדבריו בספר 'תורה אור' פרשת ויגש דף מה בתחילתו. זה לא "מחודש" אלא עמדה קונסרבטיבית אשר לענ"ד מוכרחה להיות מחוץ לגבולות השיח הלגיטימי. וח"ו ל...
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 16, 2018 6:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יצחק והבארות
תגובות: 7
צפיות: 150

Re: יצחק והבארות

כעת ראיתי בגו"א וכן בנחלת יעקב (המצוין בשפ"ח) שפירשו בדומה למה שכתבת, והעמיסו כן ברש"י.

עבור לחיפוש מתקדם