החיפוש הניב 1274 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ה' מאי 25, 2017 6:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "לא יֵאָמֵן כי יסֻפּר" עד מסירת נפש?
תגובות: 4
צפיות: 88

Re: "לא יֵאָמֵן כי יסֻפּר" עד מסירת נפש?

זה פשוט מאוד: 1. ההיגיון אומר שככל שהסיפור יוצא דופן יותר, יש צורך בעדות יותר חזקה כדי לקיימו. אם יאמר לך אדם מן השורה שראה תפוח נופל מן העץ, תאמין לו. אך אם אותו אדם יאמר לך שראה תפוח עולה מן העץ השמימה, לא תאמין (אף שבוודאי הנך מאמין באמונה שלימה שהקב"ה יכול לחולל נס כזה!). 2. המציאות מוכיחה ...
על ידי סגי נהור
ה' מאי 25, 2017 2:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת האדמו''ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 440
צפיות: 13520

Re: דעת האדמו''ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

אם הקב"ה לא היה צ--ר--י--ך את זה, הוא לא היה ב--ו--ר--א את זה, כי הקב"ה לא ברא דברים שהוא לא צריך (שבת עז, ב).

אמנם יש דברים שהוא ברא כדי לנסותנו וכדי שנתגבר עליהם, וזה גופא הצורך בהם.
על ידי סגי נהור
ה' מאי 25, 2017 12:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טלית קטן
תגובות: 6
צפיות: 192

Re: ברכה על טלית קטן

עזריאל ברגר כתב:לא נהוג, וטעמא לא ידעינא.

לדידן שאנו ישנים בט"ק נראה דלק"מ.
על ידי סגי נהור
ה' מאי 25, 2017 12:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרוש מומחה בשיטת הלימוד הבריסקאי
תגובות: 16
צפיות: 327

Re: דרוש מומחה בשיטת הלימוד הבריסקאי

מעניין מה היו אומרים הבריסקערס על זה שאתם אינכם מוצאים מייצגי שיטת בריסק כי אם בישיבת הר עציון ובכמה אתרי אינטרנט. איני רואה בזה שום תימה. אין מדובר על ייצוג השיטה אלא על הסברת השיטה. וכמובן כדי להסביר שיטה מסוימת לאנשים שאינם מכירים אותה צריך להיות מסוגל להביט הן מן החוץ פנימה והן מן הפנים חוצה. ל...
על ידי סגי נהור
ה' מאי 25, 2017 12:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרוש מומחה בשיטת הלימוד הבריסקאי
תגובות: 16
צפיות: 327

Re: דרוש מומחה בשיטת הלימוד הבריסקאי

מעניין מה היו אומרים הבריסקערס על זה שאתם אינכם מוצאים מייצגי שיטת בריסק כי אם בישיבת הר עציון ובכמה אתרי אינטרנט. איני רואה בזה שום תימה. אין מדובר על ייצוג השיטה אלא על הסברת השיטה. וכמובן כדי להסביר שיטה מסוימת לאנשים שאינם מכירים אותה צריך להיות מסוגל להביט הן מן החוץ פנימה והן מן הפנים חוצה. ל...
על ידי סגי נהור
ג' מאי 23, 2017 12:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בעניין מידת הביטחון
תגובות: 25
צפיות: 349

Re: שאלה בעניין מידת הביטחון

לגבי הערת הרב משנ"נ לעיל, אוסיף בנוסח השאלה כך: ריב"ז שאמר לפני מיתתו איני יודע באיזו דרך מוליכין אותי, האם לא יכל להשתמש במידת הביטחון לפי שיטת החוה"ל? במחילת כת"ר, מה פשר שאלה משונה זו? וכי ריב"ז חשש שירביצו לו ותכאב לו הרגל?! כפשוט ריב"ז בוכה על מצבו הרוחני, שאינו י...
על ידי סגי נהור
ג' מאי 23, 2017 2:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: השפעות חיצוניות על הכרעת ההלכה?
תגובות: 21
צפיות: 416

Re: השפעות חיצוניות על הכרעת ההלכה?

הנושא הזה היה מאוד חבב על ה"משכילים" בכל הדורות, לפרש כל פסק הלכה לפי סיבות חיצוניות, ולא לפי אמיתה של תורה ועומקה של הלכה. יש ספרים שלימים ש"מסבירים" ששמאי היה מחמיר משום שהיה קפדן, והלל היה מקיל משום שהיה נחמד ועניו, ואידך זיל גמור. (כמובן שדבריהם לא יועילו בענין קולי ב"ש...
על ידי סגי נהור
ג' מאי 23, 2017 1:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בעניין מידת הביטחון
תגובות: 25
צפיות: 349

Re: שאלה בעניין מידת הביטחון

לגבי הערת הרב משנ"נ לעיל, אוסיף בנוסח השאלה כך: ריב"ז שאמר לפני מיתתו איני יודע באיזו דרך מוליכין אותי, האם לא יכל להשתמש במידת הביטחון לפי שיטת החוה"ל? במחילת כת"ר, מה פשר שאלה משונה זו? וכי ריב"ז חשש שירביצו לו ותכאב לו הרגל?! כפשוט ריב"ז בוכה על מצבו הרוחני, שאינו י...
על ידי סגי נהור
ב' מאי 22, 2017 3:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ברכה על הנשיא טראמפ
תגובות: 24
צפיות: 565

Re: ברכה על הנשיא טראמפ

שפיר אפשר לברך עליו ברוך משנה הבריות.
על ידי סגי נהור
א' מאי 21, 2017 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא על ר' אלחנן בענין שמא יגרום החטא - מקריאת שמע
תגובות: 8
צפיות: 127

Re: קושיא על ר' אלחנן בענין שמא יגרום החטא - מקריאת שמע

בענין מדת הבטחון, יש אומרים דהיינו לבטוח בה' שיהיה טוב בפועל ובגלוי, ויש אומרים דהיינו להאמין שאיך שיהיה הוא לטובת האדם. והדברים עתיקים.
על ידי סגי נהור
ה' מאי 18, 2017 10:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 163
צפיות: 5162

Re: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט

דרומי כתב:על מה אמור הרב פרנקל להתנצל, אם מעולם לא היה בחו"ל והוא פשוט סיפר סיפור ששמע כמו שהוא?

על השימוש בסיפור תמוה ומשונה זה כהמחשה לכללות מצבם של יהודי אמריקה.
בפרט כשבדיעבד מתברר שהפרטים לא היו זכורים במדויק.
על ידי סגי נהור
ה' מאי 18, 2017 10:16 am
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 163
צפיות: 5162

Re: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט

לענ"ד הכעס של בני חו"ל על הדברים מוצדק, ועל הרב פרנקל תאומים להתנצל.
על ידי סגי נהור
ה' מאי 18, 2017 1:12 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספירת העומר בעבר קו התאריך
תגובות: 81
צפיות: 3221

Re: ספירת העומר בעבר קו התאריך

מה שאני לא הבנתי בדברי הרבי מליובאוויטש הוא, שיום שבועות הוא יום הבאת קרבן, והקרבתם מנחה חדשה לה'. האם נאמר שידידינו עובר את קו התאריך יביא שתי הלחם בעצמו, חוץ ממה שיביאו כלל ישראל? איך מצינו חג פרטי לאיש פרטי? הרי החג הוא מקרא קדש, דהיינו שמתאספים ביחד לחוג, וכמו"ש הרמב"ן בפרשת אמור השאל...
על ידי סגי נהור
ד' מאי 17, 2017 10:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 163
צפיות: 5162

Re: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט

עי' דגל מחנה אפרים פרשת דברים ד"ה אלה הדברים, שכ' וז"ל: "דהנה איתא בשם אא"ז זללה"ה כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקי' (כתובות קי) היינו מי שדומה בעיניו שדר בארץ העליונה שקרוב לקודשא בריך הוא' דומה לו כמי שיש לו אלהי ובאמת אין לו ומי שדר בחוץ לארץ היינו שדומה לו שעדיין...
על ידי סגי נהור
ד' מאי 17, 2017 1:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 163
צפיות: 5162

Re: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט

הרואה כתב:כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוק, וכל הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוק.

על כך פירש הבעש"ט: הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו א-לוה, הרי שבאמת אין לו.
והדר בחו"ל דומה כמי שאין לו א-לוה, הרי שבאמת יש לו.

אמנם הבעש"ט פירש זאת ברוחניות ולא בענין שטח א"י הגשמית.
על ידי סגי נהור
ג' מאי 16, 2017 12:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האגדה אודות מקום בניית בית המקדש
תגובות: 15
צפיות: 1515

Re: האגדה אודות מקום בניית בית המקדש

דומני שכבר התברר והוכח שהאגדה התגלגלה לספר מקוה ישראל ממקורות צרפתיים.
על ידי סגי נהור
ב' מאי 15, 2017 1:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מכירת ספרים
תגובות: 179
צפיות: 20833

Re: אשכול מכירת ספרים

קיבלתי: משניות עם פירוש קב ונקי, זרעים מועד נשים - אמשטרדם תע"ג. עבודת ישראל - איזמיר תצ"ז. קיצור סמ"ג - קארלסרוא תקכ"ג [ובתוכו ספר עובר אורח]. קיצור מעבר יבק - פיורדא תקכ"ו. תניא דפוס שקלאוו תקס"ו, דפוס ראשון עם איגרת התשובה, נדפס בחיי המחבר (בדף השער: "ועתה נתוסף...
על ידי סגי נהור
ה' מאי 11, 2017 10:41 am
פורום: אספקלריא
נושא: ישועה בל"ג בעומר - תעריף מעודכן
תגובות: 15
צפיות: 334

Re: ישועה בל"ג בעומר - תעריף מעודכן

זה לשון ספר המידות לר' נחמן מברסלב זי"ע, ערך תפלה - חלק שני אות ט: "יש תפלות שאינם נתקבלים למעלה אלא עד שנותנים כל כך מעות לצדקה כפי מספר האותיות של התפלה השייך לזה הדבר. למשל, כשמתפלל אלו התבות: 'תן לי בנים', צריך לתן צדקה כמספר אותיות 'תן לי בנים'". ומעתה יובן גם טעמה של רחל אמנו ש...
על ידי סגי נהור
ה' מאי 11, 2017 10:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם כלב שותה מי ים?
תגובות: 13
צפיות: 246

Re: האם כלב שותה מי ים?

אבל השאלה היא למה דווקא כלב. ואם בפועל כלבים לא שותים מן הים, אזי גם את התירוץ הפשוט שמדובר בדוגמא מתוך המציאות אי אפשר לומר.

ואולי מפני שדרכו של כלב ללקק בלשונו הארוכה, ולא לגמוע כבעלי חיים אחרים.
על ידי סגי נהור
ד' מאי 10, 2017 8:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ואידך, פירושא הוא. זיל גמור!
תגובות: 4
צפיות: 108

Re: ואידך, פירושא הוא. זיל גמור!

ראה גם תניא פרק לב בשני אופנים.
על ידי סגי נהור
ד' מאי 10, 2017 6:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ישועה בל"ג בעומר - תעריף מעודכן
תגובות: 15
צפיות: 334

Re: ישועה בל"ג בעומר - תעריף מעודכן

אולי ננסה להקל על התורמים ולמצוא להם מלים חלופיות 'זולות' יותר.
ואני המתחיל:
במקום עשירות אפשר לבקש עושר.
במקום שידוכים - זיווגים.
במקום נשיאת חן - מציאת חן.
במקום הצלחה רבה - הצלחה גדולה.
במקום עין הרע (?!) - עין טובה.
במקום בית/דירה - מחסן...
על ידי סגי נהור
א' מאי 07, 2017 9:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קטלוג ליריד הספרים במירון
תגובות: 5
צפיות: 347

Re: קטלוג ליריד הספרים במירון

קיבלתי:

2792076@gmail.com

(צריך כמובן להפוך. זה לא מופיע כהלכה על המסך)
על ידי סגי נהור
ו' מאי 05, 2017 10:10 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: דיני הציטוט
תגובות: 10
צפיות: 239

Re: דיני הציטוט

עשה מה שתעשה, ובלבד שתהיה בזה אחידות בכל הספר.
וזאת העצה היותר מועילה בכל הספקות כגון דא.
על ידי סגי נהור
ה' מאי 04, 2017 4:55 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: פן חינוכי בנסיעה על אופניים
תגובות: 36
צפיות: 843

Re: פן חינוכי בנסיעה על אופניים

משחק רחוב כמשמעו, משחק שנועד בשביל לשחק אתו ברחוב ולא בבית. אשמח לשמוע מה לדעתך כ"כ טוב במשחק רחוב. היפך מש"נ ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה... באמת לדעתך ילד צריך לשהות ולשחק רק בתוך הבית ולא בגינה או בחצר? לעצם ענין האופניים, אכפול מה שכבר כתבתי לגבי ענין דומה: כל דבר ...
על ידי סגי נהור
ד' מאי 03, 2017 6:09 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: מאיזה גיל לוקחים ילד להתפלל בבית הכנסת
תגובות: 17
צפיות: 621

Re: מאיזה גיל לוקחים ילד להתפלל בבית הכנסת

לענ"ד בהתאם לנתונים שנתת, הדבר פשוט שאין לאפשר לילד להשאר בבית. ואדרבה, אם תאפשר לו הדבר יחליש אצלו את יוקר וחשיבות התפילה בבית הכנסת. ואם לא תאפשר לו הדבר יחליש את החשק והרצון שלו ללכת לתפילה בפרט ולכל קיום המצוות בכלל ולכן ייש לשקול בזהירות מה לעשות ואיך ולא לקבוע מסמרות מן הסתם האב השואל מס...
על ידי סגי נהור
ד' מאי 03, 2017 1:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דג חופשי
תגובות: 6
צפיות: 303

Re: דג חופשי

עיין ב"ח סי' תצה.

שמעתי פעם שדגים צריכים להיות בתנועה על מנת לשמור על טעם בשרם, עד שמטעם זה מכניסים הדייגים דג טורף לבריכות הדגים ע"מ שיבריחם ויניעם אנה ואנה. ואולי לזה הכוונה.
על ידי סגי נהור
ד' מאי 03, 2017 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: גרמא-גרמי, מהו ההבדל בפירוש במילים?
תגובות: 16
צפיות: 280

Re: גרמא-גרמי, מהו ההבדל בפירוש במילים?

אמנם בלבוש (חו"מ ריש סי' שפו) ביאר שגרמא בקמץ מורה על פעולה קלה ורפה, וגרמי בפתח (כפי שמקובל להגות היום) מורה על פעולה מודגשת. וזה שייך לכאורה לחלק הדרש שבדקדוק שמצינו בכ"מ, נושא שמצדיק אשכול נפרד... בישיבות שבהן למדתי פעם ובאחרות בהן הנני מסתובב היום, נהגה הגרמי בחיריק תחת המ"ם. בבר...
על ידי סגי נהור
ג' מאי 02, 2017 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתרון לנהמא דכסופא
תגובות: 10
צפיות: 172

Re: פתרון לנהמא דכסופא

התירוץ האמיתי הוא שהטעם של להיטיב לברואיו הוא טעם נכון בתוך המסגרת והכללים שברא הקב"ה (שכללים אלו קובעים שקבלת דבר בלא יגיעה יש בה כיסופא), ואינו טעם לעצם יצירתה של מסגרת זו.
על ידי סגי נהור
ג' מאי 02, 2017 10:27 pm
פורום: והצנע לכת
נושא: מהו הרהור?
תגובות: 5
צפיות: 220

Re: מהו הרהור?

יש בזה שני ענינים. המהרהר בעבירה לעשותה עובר משום ולא תתורו אחרי לבבכם גו', והמהרהר בכל הרהור שמגרה את יצרו עובר משום ונשמרת מכל דבר רע, שלא יהרהר ביום וכו'. ראה בזה גם תניא פרק יא.
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 27, 2017 7:14 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חינוך לעקביות, התמדה נחושה, ויעילות פרודוקטיבית
תגובות: 18
צפיות: 452

Re: חינוך לעקביות, התמדה נחושה, ויעילות פרודוקטיבית

ההודעה הקודמת נכתבה בבדיחותא.
אכן מורגש חוסר האפשרות להשתמש בפורום זה בחיוכים ושאר סימני הבעות פנים...
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 27, 2017 6:47 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חינוך לעקביות, התמדה נחושה, ויעילות פרודוקטיבית
תגובות: 18
צפיות: 452

Re: חינוך לעקביות, התמדה נחושה, ויעילות פרודוקטיבית

בעניין הדחיינות, נשים לב שהדחיין המצוי (רובינו בעצם) נפגש עם דחיינותו עשרות אם לא מאות פעמים ביום. כיון שמלבד מה שהוא נוטה לדחות פרוייקטים גדולים למועד בלתי ידוע, וכמאמר העולם: 'למה לדחות למחר, את מה שאפשר לדחות למחרתיים', מלבד זאת כל הזמן צצים דברים קטנטנים כמעט בלתי מורגשים, שנדחים ל'אחר כך'. כגו...
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 27, 2017 8:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד נאמן באיסורים בניק
תגובות: 24
צפיות: 619

Re: עד אחד נאמן באיסורים בניק

שמואל דוד כתב:כל זמן שהוא יהודי יש לו חזקת כשרות

אבל הניק איננו יהודי...
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 27, 2017 7:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד נאמן באיסורים בניק
תגובות: 24
צפיות: 619

Re: עד אחד נאמן באיסורים בניק

קשה לומר שיש חזקת כשרות לניק אלמוני, כי שמא אצל כל מכיריו אין לו חזקת כשרות. יתר על כן - שמא אצל בני הפורום עצמם המכירים אותו אין לו חזקת כשרות. וכלום אם אדם המוכר לנו בא לפנינו בתחפושת נאמר שיש לו חזקת כשרות? ודאי צריך בדיקה אחריו לידע מיהו, ואחר כך נדע אם כשר הוא אם פסול.
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 27, 2017 12:36 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אור חדש בהבנת המחלוקת בס' מגילת סדרים
תגובות: 27
צפיות: 540

Re: אור חדש בהבנת המחלוקת בס' מגילת סדרים

בכל אופן ברור שהם לא נענשים שם, ולא לארבעים יום. בשום מקום לא מוזכר שהב"ח היה ארבעים יום בגיהנם. תקרא שוב. כאמור יש לסיפור זה כמה נוסחאות שקיבצם ר"י מונדשיין לפונדק אחד. לפי חלק מהנוסחאות הוא לא נענש כלל בגיהנם אלא רק "עבר דרכו", שכן כל הצדיקים צריכים לעבור דרך הגיהנם כנ"ל,...
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 27, 2017 12:07 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אור חדש בהבנת המחלוקת בס' מגילת סדרים
תגובות: 27
צפיות: 540

Re: אור חדש בהבנת המחלוקת בס' מגילת סדרים

(באופן כללי אני חושב שאי אפשר לסמוך על אף שמועה בשם הבעש"ט אולי מלבד צוואת הריב"ש) בתור מומחה ו"דעה זאגער" כ"כ גדול בתורת הבעש"ט, פלא שאינך יודע שצוואת הריב"ש איננו המקור המוסמך ביותר לתורת הבעש"ט, באשר חלק מהתורות שבו לא ברור אם הם להבעש"ט או להמגיד, זא...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 26, 2017 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גרמא-גרמי, מהו ההבדל בפירוש במילים?
תגובות: 16
צפיות: 280

Re: גרמא-גרמי, מהו ההבדל בפירוש במילים?

גם כאן, ספרי (בריש צרויה) פירושו ספרים (השם המלא הוא ספרי דבי רב), לעומת ספרא שפירושו ספר.

ראיתי פעם הסבר, שספרי הוא שני ספרים (במדבר דברים) לעומת ספרא שהוא ספר אחד (ויקרא).
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 26, 2017 10:23 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אור חדש בהבנת המחלוקת בס' מגילת סדרים
תגובות: 27
צפיות: 540

Re: אור חדש בהבנת המחלוקת בס' מגילת סדרים

איש גלילי כתב:זה לא מקור ברור לסיפור (לא שיש לי איזושהי בעיה עם הסיפור, שבא לספר על גדולת הב"ח, אבל מקור ראוי לשמו עדיין לא ראיתי).

כאמור, ראה המקורות שהביא ר"י מונדשיין שם.
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 26, 2017 10:14 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אור חדש בהבנת המחלוקת בס' מגילת סדרים
תגובות: 27
צפיות: 540

Re: אור חדש בהבנת המחלוקת בס' מגילת סדרים

עפר לרגלם כתב:
הרואה כתב:ברור לב"ש שהב"ח היה בגיהנם. רק מרוב גדולתו ציננו לו שם קצת... מה מצאו בו? הרי הב"ח לא הספיק להתנגד לחסידות, שהיה צורך להמציא עליו כזה סיפור.

אם באמת לא הבנת הכוונה שציננו את הגהינום, ולא את הגהינום של הב"ח.

ראה בנוסחים השונים שהביא ר"י מונדשיין באוצרו (מצוין לעיל).
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 26, 2017 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 276
צפיות: 3132

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

הערה נוספת - מבלי לשקוע בדיון (המוזר ביותר שידע הפורום הזה מיום הווסדו): גם בהנחה שהאדם מוגדר לפי נשמתו, עדיין ניתן לומר שכשהנשמה מתגלגלת בגוף חדש אין זה אותו אדם. והדבר תלוי בשיטות השונות בענין הגלגול, שכבר חקרו ראשונים ואחרונים אם בתחה"מ יקומו כל הגופים או רק הגוף האחרון (או הראשון), ורבים כת...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 26, 2017 9:33 am
פורום: פסח
נושא: מכירת חמץ או עבודה בעיניים?
תגובות: 14
צפיות: 447

Re: מכירת חמץ או עבודה בעיניים?

מן העיתונות: בעיצומו של חג ראשון של פסח בשכונת ויליאמסבורג בברוקלין, גוי שקנה את החמץ של עשרות משפחות הגיע ותבע את מה שקנה. בקו החדשות "קול מבשר" בניו יורק פורסם לאחר חג הפסח את הדרמה שהתחוללה במהלך החג. הגוי הגיע בקש את החמץ, בני המשפחה נבהלו והזעיקו את עסקני הקהילה. התברר שהגוי שהיה קונ...

עבור לחיפוש מתקדם