החיפוש הניב 2362 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ו' יוני 22, 2018 8:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשר כספים - קיזוז במשכורת. האם נחשב
תגובות: 8
צפיות: 141

Re: מעשר כספים - קיזוז במשכורת. האם נחשב

לא הבנתי מה השבת לי.
על ידי סגי נהור
ו' יוני 22, 2018 7:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשר כספים - קיזוז במשכורת. האם נחשב
תגובות: 8
צפיות: 141

Re: מעשר כספים - קיזוז במשכורת. האם נחשב

מה שכתבת מגדיל את הקושי. ממה נפשך אם אתה מתייחס למה שהאברך מקבל כשכר בטלה, כמו שראוי באמת להתייחס אז יש לו שווי והוא כמו שכתבת גבי עבודה. לכאורה החילוק פשוט, שכשמדובר בעבודה הרי הוא נותן תמורה בעבודתו, ותמורה זו ששוויה הוא כך וכך היא המעשר. משא"כ אברך כולל אין שווי כספי ללימודו, וכיון שנתרצה ל...
על ידי סגי נהור
ה' יוני 21, 2018 3:44 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 38
צפיות: 3494

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

הדיון בענין איסור גברא וחפצא הועבר לכאן.
על ידי סגי נהור
ד' יוני 20, 2018 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 28
צפיות: 202

Re: איסור גברא ואיסור חפצא

אגב כפי הידוע לי, הריטב"א והר"ן אומרים במפורש שכל איסורי התורה הם איסור גברא. ואין חכם מחכמי הראשונים שכותב במפורש שכל האיסורים הם איסורי חפצא, אלא זה פרשנות של כמה אחרונים בראשונים שסוברים שאין נדר חל על איסור תורה (וגם זה מחלוקת ראשונים גדולה). אבל בהחלט יש מקום לפרש את הראשונים באופן א...
על ידי סגי נהור
ד' יוני 20, 2018 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 28
צפיות: 202

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

דברי הרב סגי נהור הם ריטבא רק שהא טעה בין טומאה לקדושה, הריטב"א לומד שכל איסורי תורה הם איסור גברא כיון שאין שדינוי בעצם החפץ ורק הקדש ונדרים הדומים להקדש בענין זה הם איסור חפצא כיון שיש בהם חלות קדושה כמובן אני מדבר לפי הפשטות שכל איסורי תורה הם איסורי חפצא, כדברי הרשב"א בתשובותיו (ח&quo...
על ידי סגי נהור
ד' יוני 20, 2018 5:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי
תגובות: 4
צפיות: 122

Re: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי

בקרו טלה כתב:
סגי נהור כתב:ראה גם במצוין בלקוטי שיחות (אוצר לקו"ש ח"ה, חוקת א) ובמבואר שם בארוכה.

אבקש מחילה [ולא יהא המוחל אכזרי] ממי שלא מבין את השפראך

על כן ציינתי דווקא לאוצר לקו"ש, שבו זה מופיע בלשון הקודש.
אשתדל להעלות בהמשך היום בל"נ.
על ידי סגי נהור
ד' יוני 20, 2018 4:31 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי
תגובות: 4
צפיות: 122

Re: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי

ראה גם במצוין בלקוטי שיחות (אוצר לקו"ש ח"ה, חוקת א) ובמבואר שם בארוכה.
על ידי סגי נהור
ד' יוני 13, 2018 6:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?
תגובות: 6
צפיות: 170

Re: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?

בקרו טלה כתב:אוצר מפרשי התורה.pdf

יישר כח, גם ברוך תהיה לה'. מה שהובא כאן (רס"ג ורמב"ן) ראיתי. האם מכך שלא הובאו בספר זה תירוצים נוספים ניתן להסיק שאין למצוא אצל מפרשי התורה הידועים תשובות נוספות לשאלה? אינני מכיר מספיק טיבו של הספר.
על ידי סגי נהור
ד' יוני 13, 2018 5:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?
תגובות: 6
צפיות: 170

Re: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?

תודה רבה. אם ידוע למישהו על מקור נוסף, ובפרט ספר שישנו באוצר, אודה בכפליים.
על ידי סגי נהור
ד' יוני 13, 2018 5:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?
תגובות: 6
צפיות: 170

למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?

אודה למי שיפנה אותי למקור טוב המלבן את (ומביא את עיקרי התירוצים על) השאלה הפשוטה - לשם מה נשלחו המלאכים במיוחד כדי לבשר על לידת יצחק, לאחר שהקב"ה כבר בישר זאת לאברהם יום או ימים לפני כן: וברכתי אותה וגם נתתי לך ממנה בן גו' וקראת את שמו יצחק.

תודה מראש.
על ידי סגי נהור
ד' יוני 13, 2018 12:52 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6832
צפיות: 550332

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

דרומי כתב:התמונה מזכירה לי את דמותו של העסקן החבדי המפורסם ר' זושא וילימובסקי ('הפרטיזן'), אבל יש לבדוק היטב האם זה מתאים

בהחלט נראה שבו מדובר. ומעניין לדעת מהו האירוע ומה הוא עשה שם.
על ידי סגי נהור
ג' יוני 12, 2018 5:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 193
צפיות: 8314

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אוצר החכמה כתב:אם הזמנתי אדם לשבת על הכתפים שלי ונמאס לי מזה אחרי 10 דקות מותר לי לזרוק אותו למוות?

או אפילו
אם אני יושב על ההר באמצעו ומישהו גולגל מלמעלה ונעצר בגופי האם מותר לי לדחוף אותו שימשיך להתגלגל ולמות?

חפש: הכנר של תומסון.
על ידי סגי נהור
ג' יוני 12, 2018 3:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 28
צפיות: 202

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

לא בכדי הגמרא והפוסקים לא נימקו את דבריהם ביחס לאיסורי תורה בנימוקים מחכמת האמת אע"פ שהנימוקים האלה הם אמיתיים ועיקרים וחז"ל ידעו טעמיהם. והטעם הוא שלומדי ההלכה, היינו אנחנו, צריכים לדון בהלכה לפי הכללים ההלכתיים ולא לומר כיוון שזה איסור מטעם מסויים אם הטעם נראה לנו שונה במקרה אחר או המצי...
על ידי סגי נהור
ב' יוני 11, 2018 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 28
צפיות: 202

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

דברי הרב סגי נהור הם ריטבא רק שהא טעה בין טומאה לקדושה, הריטב"א לומד שכל איסורי תורה הם איסור גברא כיון שאין שדינוי בעצם החפץ ורק הקדש ונדרים הדומים להקדש בענין זה הם איסור חפצא כיון שיש בהם חלות קדושה כוונתי פשוטה אלא שאולי לא הסברתי כראוי. יש קושי להבין מהו איסור חפצא, שהרי דיני התורה פונים ...
על ידי סגי נהור
ב' יוני 11, 2018 3:27 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שאלה בקידוש ליל שבת
תגובות: 37
צפיות: 754

Re: שאלה בקידוש ליל שבת

ידידיה כתב:בפת

פתרון בעייתי ביותר כמבואר בפוסקים.
על ידי סגי נהור
ב' יוני 11, 2018 12:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 5089

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

דברים יפים מהראי"ה על חכמת הסוד שאמיתותה נצחית ואין בה חילוף ותמורה, מול הגיונות מקוריים שלעיתים יפים לשעתם, ולדורות אין מוצאים בהם אותו טעם שטעמו בו הקודמים. אגרת הראי''ה.jpg לא מצאתי דברים אלו בצילום שהבאת, אלא רעיון אחר, ומעניין כשלעצמו, שדברי חכמי הסוד היו תלושים מן המציאות האנושית בזמנם, ...
על ידי סגי נהור
ב' יוני 11, 2018 9:26 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שאלה בקידוש ליל שבת
תגובות: 37
צפיות: 754

Re: שאלה בקידוש ליל שבת

חזק וברוך! ואגב יש להעיר, כי לא מוכרח הדבר שתיאמר ברכת בפה"ג בעת הקידוש. לדוגמא, מי שכבר עשה קידוש ונטל ידיו לסעודה, ובאמצע הסעודה באים ילדיו או אורחים אחרים שעדיין לא שמעו קידוש, יכול הוא לעשות להם קידוש שוב וישתה כוס יין, בלי לומר בפה"ג. (אך יש לשאול, מה יעשה ביום השבת בכזה מקרה, שהרי ב...
על ידי סגי נהור
ב' יוני 11, 2018 9:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות שמות נשים
תגובות: 91
צפיות: 6202

Re: שם "טריינדל"

דיוניםבהלכה כתב:איני רואה שום קשר בין שם זה לשמות אלו - אבל שו"ר בספר דברי חיים על שמות נשים אות ט' סק"א שציין לשם "טריינדיל"

כוונתך שאינך רואה קשר בין טריינא לטריינדל? באמת?
על ידי סגי נהור
א' יוני 10, 2018 7:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 14
צפיות: 399

Re: חזקה דרך שלילה

לכאורה כל הנידון בסוגיית שוכר ומשכיר בתחילת פ"ק דפסחים, האם הבית חזקתו בדוק או לא, הוא חזקה על השלילה. שהבית בחזקת נקי מחמץ. זה אינו נכון לענ"ד, אלא הבית הוא בחזקת בדוק, היינו בית שקיימו בו מצוות בדיקה. ויש לזה ראיות מוכרחות (יש הבדל בין סתם בית נקי לבית בדוק, שבבית בדוק אין חוששין לספקות...
על ידי סגי נהור
א' יוני 10, 2018 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 28
צפיות: 202

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

בן אליהו כתב:אני מסביר לתלמידי באופן שלדעתי מבהיר וממחיש את המושגים: תחשבו מה ההבדל בין אוכל, במלעיל, ביום כיפור לבין אוכל לא כשר. מנסיוני, לאחר ההדגמה הזאת, הצדדים בחקירה ביחס לחמץ, נקלטים.

עכשיו, לאחר שהתלמידים הבינו ב"ה, נסה נא להסביר לנו לא באמצעות הדגמה אלא באמצעות הגדרת החילוק.
על ידי סגי נהור
א' יוני 10, 2018 6:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 28
צפיות: 202

איסור גברא ואיסור חפצא

ההוא גברא כתב:הרי מקור החילוק בין גברא לחפצא הוא בנדרים ב ע"א ושם לא שייך לפרש כך. הרי חרמים הם חפצי חולין שאדם הקדיש לשמים. ואיך חל עליהם סטרא אחרא ח"ו?

הרי הדגשתי - בכגון דא (שע"ז שאלת).
על ידי סגי נהור
א' יוני 10, 2018 5:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 28
צפיות: 202

Re: איסור גברא ואיסור חפצא

אמרו לי גברא וחפצא כשלמדתי פסחים, וכשחשבתי קצת לא הבנתי מה שייך איסור גברא ואיסור חפצא בחמץ, הרי אין מצוה בעולם שאינה מצוה על גברא. ואי אפשר לעבור על איסור חמץ בלי שיהיה כאן חפץ של חמץ, וכן בשאר התורה. לענ"ד אין דרך להבין כראוי מהו "איסור חפצא" בכג"ד אלא באמצעות יציאה ממערכת המו...
על ידי סגי נהור
א' יוני 10, 2018 11:40 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שאלה בקידוש ליל שבת
תגובות: 37
צפיות: 754

Re: שאלה בקידוש ליל שבת

סברי מרנן! אני עומד להצהיר עכשיו הצהרה חשובה מאוד אודות מעלתה וקדושתה של השבת, ומפני חשיבותה של הצהרה זו אני מחזיק בידי כוס יין כדי לציין אותה בלגימת משקה פרי הגפן, שיש בו שבח מיוחד, ובכך להעניק לה משנה תוקף וחשיבות. (אמן)
ברוך אתה ה' כו', אשר קדשנו במצוותיו ורצה בנו...
על ידי סגי נהור
א' יוני 10, 2018 2:54 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 284
צפיות: 28366

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

פלא בעיני איך אנשים מצליחים להאמין בסיפורים שניכרות בהם היטב טביעות האצבע השמנוניות של הממציא/ים. סיפורים שההיגיון והריאליה מהם והלאה, בעלי מסר 'אופנתי' (בדרך כלל קלישאה כלשהי ללא חידוש של ממש), הכוללים מוטיבים מוכרים משפע מעשיות דומות מאותו ז'אנר על אותו צדיק/צדיקים אחרים...
על ידי סגי נהור
ו' יוני 08, 2018 4:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צונאמי של 'השקפה'...
תגובות: 123
צפיות: 5120

Re: צונאמי של 'השקפה'...

פלגינן כתב:והנה המאמר, לתועלת הוגי ההשקפה, למען ינחילו לבני בניהם דברי אלוקים חיים

מה זה "קיבוע מצבם כאידיליה"...?
מילון מצוי יוכל לסייע לכותב הנכבד בבחירת המילים.
על ידי סגי נהור
ו' יוני 08, 2018 3:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים
תגובות: 7
צפיות: 229

Re: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים

באמת שמזה זמן רב לא הובן לי מש"כ "וביום" שיש ימים שאינך רואה כגון חתן שנותנים לו ז' ימי המשתה, מה הביאור בזה, כמה זמן אסור להתעכב שנצרך לזה לימוד? 5 דקות? שעה? יום? בכל המצוות מצינו דין של זריזין, אולי גם "אין מעבירין" אם זה לפניו, אבל בוודאי אינו דאוריתא ומפני מה כאן צריך ...
על ידי סגי נהור
ו' יוני 08, 2018 2:49 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?
תגובות: 261
צפיות: 15219

Re: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?

לייטנר כתב:
ההוא גברא כתב:(דוגמה להבדלי מנטליות: שם אין מניינים מאוחרים, וכל מי שקם בתשע כדרך העצלנים שבכל מקום נחשב מתחיל להתקלקל ולכן הרבה פעמים זה גם קורה).

האם המשפט קטוע?

לא, צריך לפסקו כך: וכל מי שקם בתשע, כדרך העצלנים שבכל מקום, נחשב מתחיל להתקלקל וכו'.
על ידי סגי נהור
ו' יוני 08, 2018 2:44 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'חלה' תרימו תרומה - שורש המילה
תגובות: 4
צפיות: 229

Re: 'חלה' תרימו תרומה - שורש המילה

אחד מעיר כתב:האפשרות השניה שהוא מנחי ל"ה הוא לשון מחלה אינו סביר
קשה לי להזכר כרגע מלים של ל"ה על משקל זה.
אולי מצה

אם כוונתך למצה ומריבה, ודאי אינו על משקל זה, שהרי המ"ם אינה יסוד בתיבה והשורש הוא נצי/ה.
אם כוונתך למצה הנאכלת בפסח, האם שורשה הוא מצי/ה ולא מצץ?
על ידי סגי נהור
ה' יוני 07, 2018 12:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה הפשט בכך ששרה עינתה את הגר שפחתה?
תגובות: 25
צפיות: 1951

Re: מה הפשט בכך ששרה עינתה את הגר שפחתה?

בדקתי כעת בכל המהדורות שבאוצר, והנה, או שהשאירו הציון המוטעה או שהשמיטוהו לגמרי והשאירו הציון השני בלבד.
ולפי זה נחוץ להשאיר כאן הערה זו, שכוונת המציין היא לפמ"ה, ב, יעו"ש ובעץ יוסף.
על ידי סגי נהור
ה' יוני 07, 2018 12:19 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה הפשט בכך ששרה עינתה את הגר שפחתה?
תגובות: 25
צפיות: 1951

Re: מה הפשט בכך ששרה עינתה את הגר שפחתה?

לא מצאתי מקום מתאים יותר לציין את התיקון הבא. בפירוש הרמב"ן בפרשה זו (טז, ב): נתכוון שיבנה הוא מהגר ויהיה זרעו ממנה אבל כל כוונתו לעשות רצון שרה שתבנה ממנה שיהיה לה נחת רוח בבני שפחתה או זכות שתזכה היא לבנים בעבור כן כדברי רבותינו (ב"ר מב ב, עא ז). כן הוא במהדורות הנפוצות. ופשוט שיש כאן טע...
על ידי סגי נהור
ג' יוני 05, 2018 9:50 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 219
צפיות: 12494

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

בכל שנות הגלות לקהילה הייתה סמכות לענוש עונשים גופניים את החוטאים, זה שמר על אנשים בתוך המסגרת, הרא"ש חתך את אפה של אשה זונה, והחוטאים באירופה הושבו בקונע, כלומר, אילולא החסידים, היו ראשי הקהילות קוצצים את אפם של המשכילים ובזה היה מסתיים העניין... סתם שאלה, לדעתך המשכילים לא ידעו את מספר הטלפו...
על ידי סגי נהור
ג' יוני 05, 2018 7:39 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 219
צפיות: 12494

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

עם הופעת החסידות החל מעמד הרבנים להתערער, בעקבות ההתקפות כנגדם, והעברת המשקל "לצדיקי האמת", יש ספר שנקרא עולמו של אבא מרב הונגרי שמספר בתמימות על הצרות של הרבנים בעיירות שסבלו מהאדמורי"ם שלא התחשבו בהם. על הספר עולמו של אבא: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&t=22108&p...
על ידי סגי נהור
ג' יוני 05, 2018 7:17 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 219
צפיות: 12494

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

גיזונטע קאפ כתב:אני אומר שהתפרקות הקהילות, וערעור הסמכות הרבנית והפגיעה בשו"ע כסמכות עליונה, הביאו את ההשכלה, זה נכון עובדתית, וגם לוגית, הדברים האלו הביאו את ההשכלה, ולדברים אלו גרמו החסידים

עוד הזיה הצטרפה לשפע ההזיות שהתברך בהן אשכול זה.
על ידי סגי נהור
ג' יוני 05, 2018 6:21 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הזיקא, הקיפא, התירא?
תגובות: 14
צפיות: 356

Re: הזיקא, הקיפא, התירא?

ניתן לראות ביו"ד תשלום של הנו"ן החסרה, שהרי השורש הוא: נתר, נקף, נזק.
מסתבר שתפקיד היו"ד הוא להעמיד מלים אלה על משקל הֶפעל, למרות האות החסרה.
על ידי סגי נהור
ג' יוני 05, 2018 6:13 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: האם הבעש"ט היה חסיד?
תגובות: 47
צפיות: 2338

Re: האם הבעש"ט היה חסיד?

החסידות כתנועה עוררה ביקורת רבה בגין כמה דברים. א. תנועת החסידות חידשה מספר חידושים בענייני קבלה, שרוב המון העם החסידי אינו מבין בהם דבר, זו הביקורת של הגר"א ובית מדרשו. ב. שיבוש סדרי הקהילות, וזה היה מפורש ע"י העמדת שוחטים חדשים בגין חומרת סכינים מלוטשים, פתיחת בתי תפלה חדשים בגין שינוי ...
על ידי סגי נהור
ג' יוני 05, 2018 2:43 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הזיקא, הקיפא, התירא?
תגובות: 14
צפיות: 356

Re: הזיקא, הקיפא, התירא?

אני רחוק מלהבין בדקדוק. אמנם בלה"ק לכאורה היו"ד מיותר לגמרי, וצריך לכתוב התר בלי יו"ד. בלה"ק גם הוא"ו במלה "מיותר" מיותרת לגמרי, וצריך לכתוב מיתר... וק"ל. בבורותי לא זכיתי להבין עקיצתך. אולי בכל אופן תבאר לבור כמוני. חלילה לי מלעקוץ, בוודאי לא את כת"ר של...
על ידי סגי נהור
ג' יוני 05, 2018 12:20 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הזיקא, הקיפא, התירא?
תגובות: 14
צפיות: 356

Re: הזיקא, הקיפא, התירא?

פלתי כתב:אני רחוק מלהבין בדקדוק.
אמנם בלה"ק לכאורה היו"ד מיותר לגמרי, וצריך לכתוב התר בלי יו"ד.

בלה"ק גם הוא"ו במלה "מיותר" מיותרת לגמרי, וצריך לכתוב מיתר... וק"ל.
על ידי סגי נהור
ג' יוני 05, 2018 12:40 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 219
צפיות: 12494

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

אבל אני חושב שאם תתבונן על ההתהוות של התנועה על כל חידושיה ושינוייה, וגם תבחן זאת בייחס למבנה ההתנהגותי-הלכתי של הקהילות במזרח אירופה של אותם הימים, לא יהיה לך מנוס מלהודות שההתנגדות החריפה כשלעצמה היתה מתבקשת לגמרי וגם מוצדקת לחלוטין מזווית ראיה דתית. אפי' אם תטען שהיא גררה אחריה מעשים מוגזמים או ...
על ידי סגי נהור
ב' יוני 04, 2018 2:20 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 219
צפיות: 12494

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

לענין כתב:יש עמדי את ההקלטות הרלוונטיות
על ידי סגי נהור
ב' יוני 04, 2018 1:31 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 219
צפיות: 12494

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

זה באמת חד גדיא מוזר. הביאו את הדברים בפורום אוצר החכמה. בשנת תשע"ח. המקור: העתקה מאתר בשם היהודי מאמר שנכתב בתשע"ח. המקור שלו העתקה מאתר חרדים פוסט שנכתב בתשע"ח ומביא את הגרי"ש זצ"ל בברכת החיים שליט"א. וזהו אין מקור קודם. וכולם משוכנעים שזה אות באות מדבריו. האם יש לזה...

עבור לחיפוש מתקדם