החיפוש הניב 2086 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ש' מרץ 17, 2018 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?
תגובות: 12
צפיות: 137

Re: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?

חידושך שהבדיקה היא "סובייקטיבית" כלשונך, לענ"ד אין לו שום מקום. יש כללים מאוד ברורים היכן מתי וכיצד צריך לבדוק את החמץ, והכללים הללו חלים על כולם בשוה, לא ניכר שוע לפני דל. דברי רבינו דוד "מאחר שבדק כפי כחו" אין פירושם שכל אחד בודק כמה שמסתדר לו, אלא לאחר שבדק לפי מה ששיערו ...
על ידי סגי נהור
ו' מרץ 16, 2018 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?
תגובות: 12
צפיות: 137

Re: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?

א. לא הבנתי תשובתך. התורה אומרת שגם כשהחמץ אינו מצוי (ואינו בכלל לא ימצא לך) עוברים עליו משום בל יראה . מדוע במקרה שלך אין בל יראה? ב. החילוק פשוט, שבמקום שיש בידו לבער כל החמץ לא הצריכוהו ללכת בדרכא אחרינא, משא"כ כשאין בידו לבער! כמובן שיש לחלק גם בין איסור אכילה לאיסור שהיה. ובכל אופן כאמור י...
על ידי סגי נהור
ו' מרץ 16, 2018 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: דירוג בין ג' עבירות חמורות
תגובות: 26
צפיות: 814

Re: דירוג בין ג' עבירות חמורות

ביחס לג"ע ורציחה שם יש קצת קושי כי פשט הכתוב כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה קצת משמע שרציחה חמורה ומדמים את הקל לחמור. ואע"פ שעיקר הכתוב להקיש זה לזה לעניין ייהרג ואל יעבור ולהצילו בנפשו כמבואר בפסחים בכל שעה אבל לכאורה זה פשט הכתוב. לכאורה פשט הכתוב אינו לענין חומר העבירה...
על ידי סגי נהור
ו' מרץ 16, 2018 9:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: דירוג בין ג' עבירות חמורות
תגובות: 26
צפיות: 814

Re: דירוג בין ג' עבירות חמורות

ראה דברי הרמב"ם המפורשים והברורים בהלכות רוצח ושמירת נפש פרק ד הלכה ט. שאע"פ שיש עונות חמורין משפיכות דמים אין בהן השחתת ישובו של עולם כשפיכות דמים, אפילו ע"ז ואין צריך לומר עריות או חילול שבת אינן כשפיכות דמים, שאלו העונות הן מעבירות שבין אדם להקב"ה אבל שפיכות דמים מעבירות שבינ...
על ידי סגי נהור
ו' מרץ 16, 2018 5:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 77
צפיות: 3406

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

ומאי שנא מזה?
על ידי סגי נהור
ו' מרץ 16, 2018 2:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?
תגובות: 12
צפיות: 137

Re: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?

כמה הערות על דבריך: א. הסברא שכתבת לצד הא', שהחמץ שלא מצא בבדיקה אינו מצוי לו, היא סברא לפטור כל חמץ שאינו ידוע (גם בלא בדיקה), ומטעם זה נאמר בל יראה ולא רק בל ימצא, היינו שאף חמץ שאינו מצוי לו עובר עליו (רא"ש סי' ט ע"פ פנ"י). אכן יש דעה שאין עוברים כלל מן התורה על חמץ שאינו ידוע (ראה...
על ידי סגי נהור
ה' מרץ 15, 2018 12:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 595

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

עקביה כתב:א. אם הם לא כפשוטם מה מקום יש לדון האם הם אמת או לא?

שגבו ממני דבריך אלה.
עקביה כתב:ב. כשכתבתי 'אחרונים' התכוונתי לאחרונים מבין אלה שהזכרתי קודם, כלומר הראשונים שחיו בארצות האיסלם.

פשוט, והתייחסתי למה שחילקו אחרים לעיל בין ראשונים לאחרונים.
על ידי סגי נהור
ה' מרץ 15, 2018 12:11 pm
פורום: פסח
נושא: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר
תגובות: 56
צפיות: 4771

Re: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר

מעט דבש כתב:
הסרפד כתב:יש שיר 'עפל וויל נישט פאלן' ('תפוח אינו רוצה לפול') הדומה במבנהו לחד גדיא (תפוח - איכר - חתול - כלב - מטה - אש וכו') ומושר אצל כמה משפחות יוצאי גליציה. אולי מדובר בגירסא נוספת של השיר הזה?

הנה מכאן...

תפוח נעשה אגס.
על ידי סגי נהור
ה' מרץ 15, 2018 11:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 595

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

לכאורה - כל אלו שלא כתבו כמותו והשאירו את הדברים כפשוטם (רש"י, בעלי התוספות וכו'...) ולא כתבו הסתייגות בפירושיהם לש"ס וכו'. כמדומני שישנה חלוקה בין רבותינו הראשונים שחיו באירופה לחבריהם שחיו בארצות האיסלם. הראשונים הרבה יותר נוטים לקבל את דברי חז"ל הלא פשוטים כפשוטם, ובכלל אמונה בשדי...
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 14, 2018 10:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: בל יראה ולא יראה
תגובות: 5
צפיות: 79

Re: בל יראה ולא יראה

ודרך אגב אעיר כאן (כדי שלא להקפיץ את האשכול ההוא) על המובא שם בשד"ח על דברי הגמרא "כל הכובש שכר שכיר עובר בה' שמות הללו ועשה, משום בל תעשוק את רעך ומשום בל תגזול ומשום בל תעשוק שכיר עני ומשום בל תלין כו' ומשום לא תבא עליו השמש", והביא על זה בשד"ח "בכולהו נקט בל חוץ מלא תבא ע...
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 14, 2018 10:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: בל יראה ולא יראה
תגובות: 5
צפיות: 79

Re: בל יראה ולא יראה

אני לא חושב שזה מגדיל את השאלה כשרואים שכך היא לשון חז"ל בכל מקום. לעצם הענין ראה גם כאן.
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 14, 2018 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: בל יראה ולא יראה
תגובות: 5
צפיות: 79

Re: בל יראה ולא יראה

כפי שנהיה מלא תשחית - בל תשחית
מלא תאחר - בל תאחר
מלא תלין - בל תלין...

להמשיך?
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 13, 2018 11:15 pm
פורום: פסח
נושא: ושט בימין וקנה בשמאל? נשתנו הטבעים?
תגובות: 33
צפיות: 456

Re: ושט בימין וקנה בשמאל? נשתנו הטבעים?

וכבר עמד בזה הרדב"ז בתשובתו ח"ג אלף י"ב: ועוד ראיתי כי הסימנים שוכבין זה על זה ולא ידעתי אם סימני אדם נשתנה. כלומר, שמצדד לומר שנשתנו מיקום סימני האדם מזמן הגמרא. לא ראיתי דברי הרדב"ז בפנים, אבל מהלשון שאתה מצטט לא משמע שרצונו לומר שנשתנה המיקום מזמן הגמרא, אלא שלא ידע אם סימני ...
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 13, 2018 7:43 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: דרוש מגיה המבין לשון תורני
תגובות: 31
צפיות: 674

Re: דרוש מגיה המבין לשון תורני

דרומי כתב:כמדומה שזה די נפוץ בכתבי אחרונים.

בוודאי נפוץ מאוד בכתבי האחרונים האשכנזים, שלשונם אינה לשון צחה כידוע, אבל נמצא גם בלשון חז"ל, כמו: להקדוש ברוך הוא.
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 12, 2018 10:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: דרוש מגיה המבין לשון תורני
תגובות: 31
צפיות: 674

Re: דרוש מגיה המבין לשון תורני

חד ברנש כתב:ואגב, לכתוב "בהספר", אינו תקין גם לעברית הלא-מודרנית.

ה' בהשמים חסדך (תהלים לו), ועוד.
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 12, 2018 10:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי נתן הוראה לכינים, לצפרדעים ולנמרים?
תגובות: 4
צפיות: 147

Re: מי נתן הוראה לכינים, לצפרדעים ולנמרים?

בתוספות השלם משמע שהשליחות ניתנה לידי השרים של מעלה: תוספות השלם.JPG כפשוט מבאר לפי דרכו את הטעם שנאמר ותעל הצפרדע לשון יחיד. מי שרוצה להסיק מכך משהו לענין 'מי קיבל את ההוראה' צריך להסביר תחילה באיזה אופן לדעתו מתקבלות ההוראות מהקב"ה, ומה ההבדל בין הוראה לשר הממונה לבין הוראה ישירה לפקידי המשר...
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 12, 2018 6:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התרפקות או מקצוענות
תגובות: 16
צפיות: 845

Re: התרפקות או מקצוענות

נפש החיים (שער ד, פרק ב) ענין עסק התורה לשמה, האמת הברור, כי לשמה אין פירושו דביקות כמו שסוברים עתה רוב העולם... ומסתברא נמי הכי, שהרי כמה הלכות מרובות יש בש"ס שבעת אשר האדם עוסק בהם, הוא צריך לעיין ולהעמיק מחשבתו ושכלו בעניני הגשמיות שבהם, כגון קינין ופתחי נדה שהן הן גופי הלכות, או המשא ומתן ...
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 12, 2018 6:01 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: דרוש מגיה המבין לשון תורני
תגובות: 31
צפיות: 674

Re: דרוש מגיה המבין לשון תורני

חיימקה כתב:
סגי נהור כתב:למה צריך מגיה? הציבור דורש ספרים בשפת דיבור דלה וילדותית (זאת למדתי לדוגמא מכאן).

מה כ"כ הכעיס אותך שם? הציטוט מהפסוק?

האם הורדת את הקובץ המצורף?
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 12, 2018 12:54 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: דרוש מגיה המבין לשון תורני
תגובות: 31
צפיות: 674

Re: דרוש מגיה המבין לשון תורני

למה צריך מגיה? הציבור דורש ספרים בשפת דיבור דלה וילדותית (זאת למדתי לדוגמא מכאן).
על ידי סגי נהור
א' מרץ 11, 2018 11:49 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תמיהה בנוסח ברכת רפאנו לנוסח ספרד
תגובות: 31
צפיות: 498

Re: תמיהה בנוסח ברכת רפאנו לנוסח ספרד

דרומי כתב:האם האריכות בסוף 'על הצדיקים' - "ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו ועל חסדך הגדול באמת נשעננו" - שייכת גם היא לכפילות זו, או שכאן זה בכוונה מכוונת?

כאן זאת לא הכלאה של אשכנז וספרד, אלא שתי הלשונות מקורן בנוסח הספרדים.
על ידי סגי נהור
א' מרץ 11, 2018 11:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בתורתו של רבי מאיר - "משנת רבינו מאיר הלוי"
תגובות: 12
צפיות: 686

Re: בתורתו של רבי מאיר - "משנת רבינו מאיר הלוי"

להעיר ש"האבא" הוא סתם לשון עילגים, כי אפילו אם רוצים לתרגם "דער טאטע" באופן מילולי יש לכתוב "אבא" ללא ה' הידיעה, שאין המלה "אבא" מקבלת ה' הידיעה בתחילתה (שכידוע אות א' שבסוף מלים ארמיות במקום ה' הידיעה היא באה).
על ידי סגי נהור
א' מרץ 11, 2018 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדעת הנודר - זה בשביל הישיבה...
תגובות: 3
צפיות: 111

Re: שאלה בדעת הנודר - זה בשביל הישיבה...

מתוך היכרות עם הרבה יהודים בסגנון שמעון הנ"ל, מסתברא שהכסף צריך ללכת ללימוד תורה דרבים דוקא, אבל אין לדקדק כלל שילך דוקא לישיבה בקצה השכונה ולא לשיעורי התורה בבית הכנסת. ואם יתנו לאברכים לומדי תורה הזקוקים לו, ודאי יעשה מצוה מן המובחר.
על ידי סגי נהור
ו' מרץ 09, 2018 12:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: דמי הפקדה, ניתן לחזור או לא?
תגובות: 6
צפיות: 141

Re: דמי הפקדה, ניתן לחזור או לא?

וזה מעוררני לשאול, אם מחיר הפניה לבי"ד מגיע לערך הנזק, ומאידך יכול לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות במחיר סמלי, האם יש מקום להתיר לו לפנות לערכאות מדין מציל את שלו...? כמדומה שבחוק ארה"ב הפקדה זה נשאר אצל המשכיר, אבל אני לא ברור. בכל אופן למה יהיה זה היתר לפנות לערכאות? אולי זה קצת ברוח ימי ...
על ידי סגי נהור
ה' מרץ 08, 2018 7:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: דמי הפקדה, ניתן לחזור או לא?
תגובות: 6
צפיות: 141

Re: דמי הפקדה, ניתן לחזור או לא?

וזה מעוררני לשאול, אם מחיר הפניה לבי"ד מגיע לערך הנזק, ומאידך יכול לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות במחיר סמלי, האם יש מקום להתיר לו לפנות לערכאות מדין מציל את שלו...?
על ידי סגי נהור
ה' מרץ 08, 2018 7:22 am
פורום: פסח
נושא: לשם מצת מצוה
תגובות: 20
צפיות: 1012

Re: לשם מצת מצוה

לענ"ד לא יצא מדין מצה גזולה, כי מסתבר שהרוכש את המצות לא כיוון שקונה את המצות בהגבהה אלא בכסף (רוצה לשאול אותו?).
על ידי סגי נהור
ה' מרץ 08, 2018 12:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הפסד והוויה הכללי אשר בזה העולם השפל" וכו'
תגובות: 5
צפיות: 180

Re: "הפסד והוויה הכללי אשר בזה העולם השפל" וכו'

דרומי כתב:יש גם ברמב"ם הל' יסודי התורה.

ראה פ"ג ה"י (ובמפרש שם בסופו), פ"ד ה"ה.
על ידי סגי נהור
ה' מרץ 08, 2018 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 395
צפיות: 29980

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

עושה חדשות כתב:כמדומני יחידאי ממש, אשמח לשמוע הסבר.
שיטת היראים - יאוש קונה מדרבנן.png

ראה אנצ"ת ערך יאוש, סוף ע' קלט ואילך ובציון 32.
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 07, 2018 11:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)
תגובות: 13
צפיות: 331

Re: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)

א. גזלן עשה עושר לא במשפט, הוא מחזיק בממון שוודאי אינו שלו, ולכן סברא גדולה והגונה היא שיוציא את הממון הזה מתחת ידו, שכן מלבד שיתכן שעל ידי כך הנגזלים ייהנו מממון זה, יש כאן גם סברא שלא יהיה החוטא נשכר. לעומת זאת, מזיק לא הרוויח שום דבר. אמנם הוא נתחייב בתשלומים, אבל אין הוא נהנה ממון של מישהו אחר....
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 07, 2018 10:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל <ישועות משה>
תגובות: 50
צפיות: 5201

Re: ברוך דיין האמת. כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל

בחישוב מהיר זה אומר פחות מ-30 שניות לדף. ולדבריך זה כולל גם את התוס'...
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 07, 2018 10:12 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 821

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

הסתירה בדבריך גלויה לעין, ובכל זאת אסביר בקיצור למתקשים. בתחילה 'חידשת' שעיר שלא היתה בה חומה בעת כניסת עולי מצרים, אלא שנבנתה בה חומה קודם שנכבשה - דינה כעיר מוקפת חומה. אחר כך 'חידשת' שעיר שהיתה בה חומה בעת כניסת עולי מצרים, ונפלה החומה קודם שנכבשה - דינה כעיר מוקפת חומה. וכל זה בחדא מחתא, והכל כמ...
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 07, 2018 8:14 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 821

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

כיבוש יהושע מסתמא נחשב כל זמן בית ראשון, בכל מקום חדש שכבשו מן הנכרים והיתה בו חומה גם אם בנו אותה אחרי שנכנסו לארץ - כשעדיין לא כבשו אותה. ועל דרך שכל מקום שכבשו עולי בבל עד הילקח המלכות מישראל עם חורבן בית שני, נחשב כיבוש עולי בבל. רגע דריסת כף רגלם בארץ הוא הנקרא 'כיבוש'. ומרגע זה ואילך לא מקבלי...
על ידי סגי נהור
ד' מרץ 07, 2018 12:59 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 821

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

דרומי כתב:אכן כך אמר האדמור מחבד פעם, שתלוי במחלוקת בבלי וירושלמי. ואיני זוכר הפרטים


דומה שאין משיחה זו כי אם רשימה פרטית חלקית וחסרה, ובכל זאת מצורפת בזה.

1.PNG
1.PNG (457.53 KiB) נצפה 721 פעמים

2.PNG
2.PNG (310.31 KiB) נצפה 721 פעמים

3.PNG
3.PNG (189.74 KiB) נצפה 721 פעמים
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 06, 2018 9:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!
תגובות: 672
צפיות: 39202

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

היו שנים שניגש בתפילת 'גשם' והיה מדייק במנגינת הקדיש לפני מוסף, דלא ליתי לאיחלופי בקדיש של ימים הנוראים לפני מוסף. אין מצויים הבקיאים בזה. אתה רציני?! כל בעל תפילה מתחיל מכיר את ההבדל, ולא קרב זה אל זה. קדיש של נעילה וקדיש של גשם דומה מאד אין שום רבותא בהבחנה ביניהם, והבקיאים בזה מצויים גם מצויים.
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 06, 2018 9:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!
תגובות: 672
צפיות: 39202

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

נוטר הכרמים כתב:היו שנים שניגש בתפילת 'גשם' והיה מדייק במנגינת הקדיש לפני מוסף, דלא ליתי לאיחלופי בקדיש של ימים הנוראים לפני מוסף. אין מצויים הבקיאים בזה.

אתה רציני?! כל בעל תפילה מתחיל מכיר את ההבדל, ולא קרב זה אל זה.
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 05, 2018 10:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה - ביאור "ליטאי" לביקור בקברי צדיקים
תגובות: 27
צפיות: 828

Re: בקשה - ביאור "ליטאי" לביקור בקברי צדיקים

לפחות היית מוסיף שלוש נקודות בסיום דבריך...

המאמר המדובר כאן.
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 05, 2018 9:38 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הצעה לכתיבת תארים אחידה
תגובות: 6
צפיות: 255

Re: הצעה לכתיבת תארים אחידה

רק לדוג' הרב זוין זצ"ל זכאי לכל הדעות לתואר "גאון", וקצת מפריע לראות את שכניו נושאים תארים רמים ונישאים בעוד הוא מסתפק בתואר "רבי". וכיון שהרב זוין הוא לא רק גאון אלא גם יהודי פיקח, הוא בוודאי מבין היטב כמה חלולים ומגוחכים הם התארים הרמים והנישאים הללו, שמשמעותם היחידה היא ...
על ידי סגי נהור
א' מרץ 04, 2018 8:49 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 569

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

רון כתב:האם פשיטא ליה למר שליט"א שאכילת חלב אחרי בשר הוי מילתא דאיסורא המחייב "אפרושי"?

אכילת חלב אחרי בשר היא איסור גמור מדינא דגמרא.
על ידי סגי נהור
א' מרץ 04, 2018 7:07 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 569

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

פשוט ביארתי את דברי פלוריש שבא לבאר את דברי, אך אז הערתי שאלה על פלוריש ועל עצמי. והשאלה פשוטה שעד כמה שנימא שיש בזה לפני עור, אז לאחר שכבר עשה את המכשול יתחייב לעצור את המכשול שע"י כך ימנע את הלפני עור מלהמשיך. אז מדוע אתה מניח הנחה לא מובנת, ואז מקשה עליה? ברור שיש לפנ"ע בדרבנן וברור עו...
על ידי סגי נהור
א' מרץ 04, 2018 6:40 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 569

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

ומעתה לזה כיון הרב פלוריש, דלכתחילה ודאי שאסור לעשות כן משום לפני עור, אך הנידון היה אם לאחר שכבר עשה מחוייב לטרוח למנעו מכך. אלא שא"כ יש לדון על זה גופא, וכי לאו דללפני עור גופא לא מחייב להסיר את המכשול ואז להנצל מאיסור לפני עור שלי? לא ברור על מי אתה מקשה באותיות צועקות. על עצמך? על פלוריש?
על ידי סגי נהור
ש' מרץ 03, 2018 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1019

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

א. לא כ"כ משנה איך קוראים למה. דין יורד הוא במוצהר דין של מי שמהנה לחבירו "שלא ברשות", שאם השני היה נצרך להנאה זו, הוא צריך לשלם נהנה. אם אני יודע שהחבר שלי מחפש דירה, ואני בא אליו וזורק לו "יש דירה במקום פלוני מספר הפלא' הוא פלוני", וכלום לא עזרתי לו יותר מכך, הוא צריך לשל...

עבור לחיפוש מתקדם