החיפוש הניב 2031 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
א' פברואר 25, 2018 7:44 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר
תגובות: 22
צפיות: 623

Re: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר

לא ידעתי מאי פסקא שפרשת זכור היא מדאורייתא ופרשה שניה של ק"ש "יש אומרים שזה מדרבנן", והרי בשניהם נחלקו הראשונים.
על ידי סגי נהור
א' פברואר 25, 2018 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: שנאה קמאית-כדרך בעבודת ה'
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: שנאה קמאית-כדרך בעבודת ה'

תניא ח"א פרק י: וכל מה שהוא מהסט"א הצדיק גמור הוא שונאו בתכלית השנאה, מחמת גודל אהבתו לה' וקדושתו באהבה רבה בתענוגים וחיבה יתרה הנ"ל, כי הם זה לעומת זה, כדכתיב תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי חקרני ודע לבבי וגו' [כלומר שמתוך עומק השנאה לרע ניתן לחקור ולדעת גודל האהבה שבלבבו, ס"נ...
על ידי סגי נהור
ו' פברואר 23, 2018 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 18
צפיות: 123

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

לגבי הקונה כאמור לעיל שאין הוא מפקיע מעל המחיר אלא מדביק את המחיר שוק והקונה מעוניין בזה אז מה הבעיה? הנקודה היא פשוטה, רק צריך לתפוס אותה. יש ביד המתווך לתת לו את הדירה את הדירה הזו בזול יותר ואינו נותן. כיון שהמתווך נשכר (או משמש ללא שכר) כיועץ לקונה, עליו לתת לקונה את הדירה הזולה ביותר שהקונה יו...
על ידי סגי נהור
ו' פברואר 23, 2018 6:20 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רצפת בהט
תגובות: 42
צפיות: 1352

Re: שינוי-משמעות המעכב במגלה

התכוונת שקורא כמוטעמת בטפחא? כי היא מוטעמת במרכא כבר לגוף הענין לא הבנתי איך יש כאן שינוי משמעות לא מוטעמת במרכא אלא במקף. אך ברור כדבריך שאין כאן שינוי משמעות, ומצד התחביר אין שום חילוק בין מקף לבין טעם מחבר. וגם כשמשנה בין טעם מפסיק למחבר או להיפך לא תמיד זה משנה את המשמעות. אופן הטעמת והדגשת התי...
על ידי סגי נהור
ה' פברואר 22, 2018 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה - ביאור "ליטאי" לביקור בקברי צדיקים
תגובות: 19
צפיות: 401

Re: בקשה - ביאור "ליטאי" לביקור בקברי צדיקים

יש קצת סתירה בין הבקשה לכותרת. אין שום קשר בין "ליטאי" לבין "בלי קבלה". מי ליטאי יותר מהגר"א! ובאמת לפי הכותרת שרוצים ביאור "ליטאי", אפשר להביא ביאור הגר"א לתיקוני זוהר. אך לפי הבקשה "בלי קבלה" צריך לחפש אצל הרב קפאח והדרדעים! לכן כתבו "ליטאי&q...
על ידי סגי נהור
ה' פברואר 22, 2018 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 18
צפיות: 123

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

לכאורה נראה שגם כשאינו לוקח ממנו עמלה, כל שהוא מציג עצמו כמתווך יש כאן איסור גמור מן התורה של לפני עור, שהרי הוא כנותן עצה שאינה הוגנת ע"מ להרוויח. ועליו להציג עצמו להדיא כשליחו של המוכר, ואז יכול לקחת שכר על השליחות כרצונו. ציינתי בשאלה שהוא לוקח מחיר הגון וראוי .מה שייך פה לפני עיוור .רבש&qu...
על ידי סגי נהור
ה' פברואר 22, 2018 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 18
צפיות: 123

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

המתווך המדובר לא לקח עמלה מהקונה? כי אם כן הוא מתחייב לעבוד גם עבורו ונ"ל שקצת קשה להגדיר את מה שהוא עשה כעבודה טובה. לכאורה זה וודאי שאסור לו לקחת גם מהקונה. לכאורה נראה שגם כשאינו לוקח ממנו עמלה, כל שהוא מציג עצמו כמתווך יש כאן איסור גמור מן התורה של לפני עור, שהרי הוא כנותן עצה שאינה הוגנת ...
על ידי סגי נהור
ה' פברואר 22, 2018 9:31 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: איך היה ניתן לשנות בספרים האחרונים
תגובות: 7
צפיות: 152

Re: איך היה ניתן לשנות בספרים האחרונים

לא הבנתי באיזה נסיון הם עמדו וכיצד זה מוכיח שפירש כרלב"ג (אם כי פירוש הרלב"ג הוא פירוש די מקובל בפשט המגילה) הוא מתאר שם שעם ישראל עמדו בניסיון שנה שלמה שלא להמיר את דתם, שהרי הגזירה היתה רק על היהודים (וכדאמרינן במגילה ש"יהודי" הוא כינוי לכופר בע"ז, ואילו היו עובדים ע"...
על ידי סגי נהור
ה' פברואר 22, 2018 3:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ
תגובות: 9
צפיות: 87

Re: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ

ראובן מעיד על עצמו שלא היה קונה את דירת שמעון בשני מיליון וחצי אלא בשני מיליון ושלוש מאות בלבד, אלא שכיון שאינו משלם במזומן אלא מוכר את דירתו כחלק מהעסקה ניחא לו להוסיף חצי מיליון ולקבל את דירתו של שמעון. האם לא ניתן לראות זאת כאילו הוזיל את מחיר דירתו עבור העסקה?
על ידי סגי נהור
ד' פברואר 21, 2018 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בטבעת.
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: קידושין בטבעת.

האם יש מקור לסברא הבאה ששמעתי פעם: נתינת הטבעת היא דרך מצוינת לידע אם האשה אכן מתרצה לקידושין, שהרי היא צריכה להושיט אצבעה.
על ידי סגי נהור
ד' פברואר 21, 2018 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ
תגובות: 9
צפיות: 87

Re: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ

נא צא מנקודת הנחה (לא חשוב כרגע אם זאת המציאות) שיש הכרח לדווח לרשות המיסים על שווי הרכישות.
על ידי סגי נהור
ד' פברואר 21, 2018 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ
תגובות: 9
צפיות: 87

המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ

ראובן ושמעון סיכמו ביניהם להחליף את דירותיהם זו בזו (לא לימי הקיץ אלא לצמיתות), וראובן יוסיף עוד חצי מיליון ש"ח על דירתו המרווחת יותר של שמעון. כעת באים ראובן ושמעון לסדר חוזי מכירה על שתי הדירות, והשאלה היא איזה סכום יכתבו על כל אחת מהדירות בחוזה המכירה. גם אם שווי הדירות הריאלי הוא שני מיליון...
על ידי סגי נהור
ד' פברואר 21, 2018 5:38 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 19
צפיות: 217

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

אראל כתב:אולי אמר זאת על תפלה דומה, 'לדור ודור נגיד גדלך', אבל באמת אין אומרים זאת בכל יום, רק הבעל תפלה בחזרת הש"ץ...

ורק בנוסח אשכנז...
על ידי סגי נהור
ג' פברואר 20, 2018 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשו"ע הרב - האם מותר לטלטל בעירובים המצויים?
תגובות: 5
צפיות: 106

Re: לשו"ע הרב - האם מותר לטלטל בעירובים המצויים?

אבל אימא סיפא "אבל בבקעה כו'", היינו שדוקא בבקעה שאין בה דיורין כלל בעינן עומד מרובה על הפרוץ. הלכך מהא ליכא למשמע מינה. לא הבנתי את הדיוק מהסיפא, השו"ע הרב מפרש את החילוק בין בקעה לחצר הוא לצורך מה נעשה הצורת הפתח, האם לצורך הדיורים או רק לצורך היתר הטלטול, ולא ראיתי בסיפא דיוק אחר....
על ידי סגי נהור
ג' פברואר 20, 2018 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בהעתקת שיר
תגובות: 8
צפיות: 221

Re: גניבה בהעתקת שיר

לא צריך להיעלב...
על ידי סגי נהור
ג' פברואר 20, 2018 5:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בהעתקת שיר
תגובות: 8
צפיות: 221

Re: גניבה בהעתקת שיר

האם באתם להמציא מחדש את הדיון אודות זכויות יוצרים וקניין רוחני בהלכה?
על ידי סגי נהור
ג' פברואר 20, 2018 5:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשו"ע הרב - האם מותר לטלטל בעירובים המצויים?
תגובות: 5
צפיות: 106

Re: לשו"ע הרב - האם מותר לטלטל בעירובים המצויים?

ממה שביררתי, רגילים להתייחס לערים שלנו כחצר ולא כבקעה. ואכן מן הלשון "מקיפים אותם לדירה ולא בשביל היתר טלטול בלבד" משמע כדבריך שההיקף עצמו צריך להיות לדירה, אבל אימא סיפא "אבל בבקעה כו'", היינו שדוקא בבקעה שאין בה דיורין כלל בעינן עומד מרובה על הפרוץ. הלכך מהא ליכא למשמע מינה. כך...
על ידי סגי נהור
ג' פברואר 20, 2018 3:24 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 143
צפיות: 15268

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

היה מועיל, לצד כשרון הכתיבה המתפרץ, גם מעט כשרון מחיקה. נראה שזה נכתב כמעט בהשבעת קולמוס.
אני אגב מתרשם כך מכל כתיבותיו של המחבר שליט"א (אם אני מבין במי מדובר).
על ידי סגי נהור
ג' פברואר 20, 2018 3:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 15
צפיות: 404

Re: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

לענ"ד שתי השאלות קשורות היטב זו בזו, כי שתיהן יוצאות מתוך התייחסות לנורמות המוסריות המקובלות בימינו בעולם המערבי, ובעצם תורף הענין הוא - האם אנו יכולים לקבל שיש בעולם התקדמות מוסרית שאינה נובעת מתוך התורה (ושלמעשה 'עוקפת' כביכול את המוסריות של התורה).
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 19, 2018 7:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע כתוב "ועשו לי מקדש" רק בסוף הדיבור?
תגובות: 8
צפיות: 126

Re: מדוע כתוב "ועשו לי מקדש" רק בסוף הדיבור?

והאמת שלא זכיתי להבין את כל הפשעטליך סביב רש"י דלי לשמי , רשי" בס"ה מתרגם מה זה ,,לי,, וכפי שחזר על עצמו ועשו לי מקדש =לבנות לשמי וכו, מה שוב הפריע לרש"י? ,ע"כ כונת רש"י דלא שייך לתת להקב"ה,האם הקב"ה מקבל כסף? או לבנות לו מקום ,האם זקוק לדירה שהינך צריך לבנות...
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 19, 2018 6:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזל ומלאך - מהו החילוק ביניהם.
תגובות: 5
צפיות: 117

Re: מזל ומלאך - מהו החילוק ביניהם.

מזל הוא סוג של מלאך, והיינו שר של אדם (או של דבר) למעלה, ולכן החילוק פשוט, שהמזל הוא מלאך אבל המלאך הוא לא בהכרח מזל. והכוונה לבחינה הרוחנית אשר כנגד הנברא בעולם העליון, שכידוע יש לכל דבר גשמי בחינה רוחנית כנגדו למעלה שהיא מקורו. ונקראת מזל מלשון יזל מים מדלייו, היינו שהיא הבחינה ה'מזילה' ומשפיעה לכ...
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 19, 2018 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 43
צפיות: 777

Re: מיר וועלן בענטשן

האם יש מקור לחידושך שפירוש "הב לן" הוא להביא הכוס? כי בפשטות פירושו לשון הכנה והזמנה, עיין רש"י אצל הבה נתחכמה לו. וכן הוא עד היום הזה גם בשאר לשונות. ראה לדוגמא משנ"ב קצב,ב, ובפרט בהשוואה לבה"ט ומג"א בריש הסימן. מעניין, ועדיין הפשט הפשוט שהוא לשון הזמנה (וראה פסחים קג...
על ידי סגי נהור
א' פברואר 18, 2018 11:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 43
צפיות: 777

Re: מיר וועלן בענטשן

שמעתי ממו"ח (הרב אברהם גד ונקרט), שברכת המזון היא דאורייתא, וחז"ל תיקנו שכאשר יש זימון, אז יעשו "הכנה" לברכת המזון ע"י הזימון. כאשר הזימון הפך להיות חיוב גמור דרבנן, תיקנו חכמי הדורות המאוחרים יותר לעשות "הכנה" לזימון, ו"להזמין" את הקהל לשמוע את הזימון. ...
על ידי סגי נהור
א' פברואר 18, 2018 9:55 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ללמוד הקלדה עיוורת בקלות
תגובות: 12
צפיות: 287

Re: הקלדה עיוורת חסרונות ויתרונות

חד ברנש כתב:לא!
זו השיטה הרגילה, של התוכנות (כך שמעתי). וזו שיטה שמאוד משעממת ומביאה את הלומד להרגיש שהוא "לא עושה כלום" וממילא קשה לו להשקיע, והתוצאות בהתאם.

אני למדתי כך להקליד לפני עשרים שנה, ובינתיים אין תלונות.
על ידי סגי נהור
א' פברואר 18, 2018 8:41 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 19
צפיות: 732

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

יש להעיר שבדיונים התורניים בפורום זה אין כמעט זכר לצורת לימוד מושמצת זו, אלא הכיוון הוא ממש ההפך - בירורי הלכה, בירורי נוסח, קושיות ותירוצים בסגנון בית המדרש הישן, וכיו"ב. ומעניין להבין את הסיבה לכך.
על ידי סגי נהור
א' פברואר 18, 2018 6:51 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ללמוד הקלדה עיוורת בקלות
תגובות: 12
צפיות: 287

Re: הקלדה עיוורת חסרונות ויתרונות

אגזול מזמני לכתוב הדרכה קצרה. רק דעו, שהדרכתי כן כמה עשרות אנשים וכולם הצליחו. אכתוב מהר, ובגלל זה הסגנון אולי לא יהיה כ"כ בהיר: מקשי המקלדת הן בתבנית שתי קשתות הפוכות, נתבונן במקלדת הבאה: מ122.jpg הקשת הימנית, מתפרסת על שלוש השורות של האותיות, ומורכבת מאותיות פ-ף-ץ . זו שלאחריה: ם-ך-ת . וכן ה...
על ידי סגי נהור
א' פברואר 18, 2018 12:53 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 43
צפיות: 449

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

כדכד כתב:לא ברור לי מאי ס"ד שהח' פתוחה?

אולי הכוונה ש"במרחב" הוא נסמך?
אבל אז הב' צ"ל שוואית כמובן.
על ידי סגי נהור
א' פברואר 18, 2018 7:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא
תגובות: 10
צפיות: 407

Re: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא

ראיתי את הספר, שהוא אולי המקור לפירוש הרווח הלז, ולכן שאלתי אם יש לזה מקור בקדמונים (כפי הנראה לא).
על ידי סגי נהור
ש' פברואר 17, 2018 10:41 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להפוך מאמרים לספר
תגובות: 22
צפיות: 794

Re: להפוך מאמרים לספר

דרומי כתב:פגשתי יהודי חרדי מפורסם למדי, שהוא גם סופר וגם משפטן. והיה ניכר שסוגיה זו בדק אותה, ואמר לי שלפי החוק הישראלי הזכויות שייכות - בהעדר הסכם אחר - למי ששילם על היצירה.

ואיך יפרנס את המבואר בספר החוקים (הגלוי לכל אזרח) לא כן?
על ידי סגי נהור
ו' פברואר 16, 2018 3:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא
תגובות: 10
צפיות: 407

Re: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא

קודם כל הפסוק שציטטתי מתפרש היטב באופן הזה. זה מסביר מדוע חורה ליונה כשנינוה לא נהפכת. אבל זה כמובן מסייע להבנת הסיפור כולו והמסר שלו, ובפרט מעשה הקיקיון, וכמובן הטעם שקוראים בו ביוה"כ וכו'. לפי פירוש המדרש שיונה רוצה להגן על עם ישראל, מה משיב לו הקב"ה במעשה הקיקיון? האם כעין מה שהשיב למלא...
על ידי סגי נהור
ו' פברואר 16, 2018 12:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא
תגובות: 10
צפיות: 407

Re: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא

י. אברהם כתב:האם בדקתם ב"אוצרות המפרשים" על ס' יונה?

אינו תחת ידי. אם מישהו יכול להעיף שם מבט (זה אמור להיות בתחילת פרק ד), יבורך.
על ידי סגי נהור
ו' פברואר 16, 2018 12:28 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: חולם חסר
תגובות: 2
צפיות: 104

Re: חולם חסר

על ידי סגי נהור
ו' פברואר 16, 2018 5:22 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא
תגובות: 10
צפיות: 407

Re: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא

הניתן להסיק מן השתיקה שאין אחד מן הקדמונים שפירש כך? אף אני חיפשתי כעת מקור לדבר, ולמצער, מקור לכך שיונה מייצג את מדת הדין, "על כן קידמתי לברוח תרשישה כי ידעתי כי אתה א-ל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד וניחם על הרעה".
על ידי סגי נהור
ג' פברואר 13, 2018 9:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט
תגובות: 40
צפיות: 2508

Re: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט

משולש כתב:דרך אגב כמדומה שמילת "כאטש" מרוסית.

אכן, כמו בניגון ששוררו חסידי רוסיא הלבנה: כאטש מי כודי, באטקי נאשי דאברי.
על ידי סגי נהור
ג' פברואר 13, 2018 8:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8498
צפיות: 456011

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מצליח כתב:נא להעלות מספר תורת מנחם - יין מלכות נזיקין סימן א

זה במקוון, ב-40 עמודים ראשונים הפתוחים לכל.
על ידי סגי נהור
ב' פברואר 12, 2018 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 301

Re: למה שומר משלם על אבידה

אז השאלה תהיה במזיק. מי ש"איבד" חפץ לחבירו הוי מזיק, (והליסטים שפרצו את הדלת פטורים, כי הוי רק גרמא), האם התשלום יחוייב רק כאשר תעלם כל תקוה? ידועים דברי הנתיבות שהמניח חבית חבירו ברה"ר ובא אחר ונתקל בה ושברה חייב המניח, אף שלכאורה הוי רק גרמא, מפני שהוציאה ממקום משומר למקום שאינו מש...
על ידי סגי נהור
א' פברואר 11, 2018 11:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט
תגובות: 40
צפיות: 2508

Re: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט

לאוזן שלי הפירוש ש"דאוונען" הוא מלשון דף (דפ'נען) נשמע הכי מסתבר מכל הפירושים. ודאי שאין הכוונה שהמקור הוא המלה העברית לדפדף, אלא שהמקור הוא המלה דף בדומה לדפדוף בעברית. באידיש קוראים לדף 'בלעטל' ותרגומו לעברית עלה, כנראה מכיון שהדף היה נעשה מתרכובת של עלים ועצים. בספרי האחרונים מובא הרבה...
על ידי סגי נהור
א' פברואר 11, 2018 11:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט
תגובות: 40
צפיות: 2508

Re: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט

לאוזן שלי הפירוש ש"דאוונען" הוא מלשון דף (דפ'נען) נשמע הכי מסתבר מכל הפירושים. ודאי שאין הכוונה שהמקור הוא המלה העברית לדפדף, אלא שהמקור הוא המלה דף בדומה לדפדוף בעברית.
על ידי סגי נהור
א' פברואר 11, 2018 5:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1217

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

כל מה שאני שאלתי הוא על הטענה נגד אחרון התלמידים שהוא מבזה את הפוסקים בימינו בזה שחולק עליהם כשלא מביאים שום תשובה להתיר מהפוסקים בימינו. הוא לא "חולק" אלא כותב דברים קשים על המתירים. לדעתי לזה מספיק גם סרטונים כדי להוכיח את טעותו. על סברותיו אכן צריך להשיב בסברות ובראיות ולא בסרטונים, אל...
על ידי סגי נהור
ה' פברואר 08, 2018 10:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: eight - acht - chet
תגובות: 12
צפיות: 410

Re: eight - acht - chet

המספר 8 באנגלית eight, דומה בביטויו לאות H באנגלית Aitch. האות H היא האות השמינית באלפבית הלטיני. המילה eight מקורה בגרמנית acht, והגרמנית acht, דומה בביטויו לאות חית, רק שהוסיפו א' בראשו, כמו א' דאזרוע. מה שמעניין הוא שביוונית מספר שמונה הוא אוקטו, הדומה לאכט. אבל ביוונית האות השביעית היא חית, והש...

עבור לחיפוש מתקדם