החיפוש הניב 2227 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ד' נובמבר 21, 2018 2:58 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הלכך נימרינהו מעומד
תגובות: 13
צפיות: 139

Re: הלכך נימרינהו מעומד

לכאורה גם במקרא: אהבה מסותרת.
על ידי סגי נהור
ד' נובמבר 21, 2018 1:46 am
פורום: חנוכה
נושא: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'
תגובות: 6
צפיות: 82

Re: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'

כיון שהסופגניות מתוקות מאוד, נראה שהסוכר נחשב "הרבה תבלין" המוזכר ברמ"א סי' קסח ס"ז, ודינן כפת הבאה בכסנין להדעה המובאת שם.
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 20, 2018 11:07 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הלכך נימרינהו מעומד
תגובות: 13
צפיות: 139

Re: הלכך נימרינהו מעומד

מלומד הוא מי שלימדוהו. מעומד הוא מי שעימדוהו, לכן הספר מעומד. מיושב הוא מי שיישבוהו, לכן הקושיא מיושבת. מי שהעמידוהו הוא מועמד, ואילו מי שעמד בעצמו הוא - עומד. מה זה "תקיעות מעומד"? ובכלל, מיהו בדיוק האיש המעומד, התוקע? השומע? לפי הניקוד הספרדי הכל ברור ומחוור. תקיעות מֵעֹמֶד (במלעיל) - ת...
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 20, 2018 11:04 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הלכך נימרינהו מעומד
תגובות: 13
צפיות: 139

Re: הלכך נימרינהו מעומד

שברי לוחות כתב:בברכות ל' ע"א והיכי מצלי לה רב חסדא אמר מעומד; רב ששת אמר אפילו מהלך.
האם גם כאן נאמר מהולך?

מסכים, זו אכן ראיה קצת לניקוד האשכנזים, אף כי אין מניעה גמורה לפרש גם כאן במלעיל - מתוך עומד.
על ידי סגי נהור
ב' נובמבר 19, 2018 6:51 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הלכך נימרינהו מעומד
תגובות: 13
צפיות: 139

Re: הלכך נימרינהו מעומד

מלומד הוא מי שלימדוהו. מעומד הוא מי שעימדוהו, לכן הספר מעומד. מיושב הוא מי שיישבוהו, לכן הקושיא מיושבת. מי שהעמידוהו הוא מועמד, ואילו מי שעמד בעצמו הוא - עומד. מה זה "תקיעות מעומד"? ובכלל, מיהו בדיוק האיש המעומד, התוקע? השומע? לפי הניקוד הספרדי הכל ברור ומחוור. תקיעות מֵעֹמֶד (במלעיל) - תק...
על ידי סגי נהור
ב' נובמבר 19, 2018 6:06 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הלכך נימרינהו מעומד
תגובות: 13
צפיות: 139

הלכך נימרינהו מעומד

הספרדים מנקדים:
מֵעֹמֶד.
לכאורה הצדק עמם, והאשכנזים שיבשו (כרגיל).
כך גם:
תקיעות מֵעֹמֶד, תקיעות מִיֹּשֶׁב.

האמנם?
על ידי סגי נהור
ש' נובמבר 17, 2018 10:35 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מנורה או חנוכיה
תגובות: 13
צפיות: 255

Re: מנורה או חנוכיה

קו ירוק כתב:
עזריאל ברגר כתב:הדברים אינם נכונים עובדתית.
ראו בלינק דלעיל, ובעוד מקומות.

ובכן, תפוצתה בארץ אפילו בקרה בני עדות המזרח שאינן דוברים ערבית, אינו מהמקור בארצות ערב, אלא מהעברית החדשה.

תפוצתה בארץ היא מהעברית החדשה, אלא שזו קיבלה אותה מלשונם של דוברי הלדינו. הרי שאין זו מלה חדשה.
על ידי סגי נהור
ש' נובמבר 17, 2018 9:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מנורה או חנוכיה
תגובות: 13
צפיות: 255

Re: מנורה או חנוכיה

על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 15, 2018 11:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 279
צפיות: 6866

Re: משניות קהתי

אני הקטן רכשתי כעשרה כרכי גמרא שטיינזלץ לפני שנים מעטות, לצורך שיעור (ליהודים שמעולם לא למדו גמרא קודם לכן). לא בשביל הפירוש אלא דווקא בשביל לשון הגמרא עצמו, כדי שיופיע באופן יותר 'ידידותי למשתמש' - מחולק לקטעים, מנוקד ומפוסק וכו'. צריך להבין שאדם שנתקל בגמרא לראשונה לא מתמודד היטב עם 'גוש הטקסט' ש...
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 15, 2018 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 279
צפיות: 6866

Re: משניות קהתי

הדיון הזה הוא מיותר, לאחר ש"מהדורת שוטנשטיין" הגיעה והפכה את ביאור שטיינזלץ לאין ואפס. אם מישהו יקנה היום את ספרי שטיינזלץ, יסתכלו עליו כעל מי שיצא מדעתו. אני הקטן רכשתי כעשרה כרכי גמרא שטיינזלץ לפני שנים מעטות, לצורך שיעור (ליהודים שמעולם לא למדו גמרא קודם לכן). לא בשביל הפירוש אלא דווקא...
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 15, 2018 2:58 pm
פורום: חנוכה
נושא: ''והדליקו נרות בחצרות קדשך''
תגובות: 2
צפיות: 588

Re: ''והדליקו נרות בחצרות קדשך''

כבר קדמוהו בעיקר חידושו.
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 15, 2018 12:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 279
צפיות: 6866

Re: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ

הרוצה לעיין בשיטת בעל התניא בביאור ענין אהבת יעקב לרחל על פי הסוד יתחיל מתניא פרק מה, ואם יקשה עליו להבין את המבואר שם - יכול להעזר בפירושו של הרב שטיינזלץ ב"ביאור תניא" על אתר... רצונך לומר שכתב זאת רק למען החילונים, ואילו הוא עצמו אינו חושב כך. אבל הנוסח מרחיק לכת אפילו עבור חילונים. וכ...
על ידי סגי נהור
ה' נובמבר 15, 2018 12:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 279
צפיות: 6866

Re: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ

הרוצה לעיין בשיטת בעל התניא בביאור ענין אהבת יעקב לרחל על פי הסוד יתחיל מתניא פרק מה, ואם יקשה עליו להבין את המבואר שם - יכול להעזר בפירושו של הרב שטיינזלץ ב"ביאור תניא" על אתר...
על ידי סגי נהור
ד' נובמבר 14, 2018 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאין אדם מוריש שקר לבניו
תגובות: 80
צפיות: 5376

Re: שאין אדם מוריש שקר לבניו

הדוגמא הראשונית שזכורה לי מיד (ראיתי ושמעתי עוד, אבל אני צריך לחפש את המקומות). בתניא לקוטי אמרים פרק כט. ומזה יכול ללמוד כל אדם שנופלים לו במחשבתו ספיקות על אמונה כי הם דברי רוח הסטרא אחרא לבדה המגביה עצמה על נפשו, אבל ישראל עצמן הם מאמינים כו', וגם הס"א עצמה אין לה ספיקות כלל באמונה, רק שנית...
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 13, 2018 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת
תגובות: 20
צפיות: 353

Re: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת

ובס' שלמי שבת הנ"ל כתב "הורה רבינו (הגרשז"א), שמותר להחזיר הטלית לביתו עם סיום תפילת המוספין. ואין צורך ללובשו אלא מותר להחזירו כשנושאו בידיו (במקום שיש עירוב כשר), כי זה ענין של סדר שמחזירים את הדבר למקומו, ואין בזה הכנה משבת לחול, אלא זהו צורך השבת עצמה ". הסברא הזו היא סברא נ...
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 13, 2018 5:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת
תגובות: 20
צפיות: 353

Re: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת

אינני מתכוון שזו התחמקות מלענות על השאלה, אלא התחמקות מהגדרה, מה שלענ"ד מוציא סברא זו מכלל סברא. צריך להגדיר מהי תכלית הפעולה שאיננה הכנה משבת לחול.
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 13, 2018 5:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 279
צפיות: 6866

Re: משניות קהתי

ר' זאב היקר, אין בביתי גמרא שטיינזלץ משום מהדורה (גם לא שוטנשטיין), אלא בעוונותי רק ש"ס רגיל של עוז והדר. לצערי לא הבנת את כוונתי. הסברתי שהוא לא "שינה" את צורת הדף בגמרא של אף אחד, אלא הדפיס ספר משלו.
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 13, 2018 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת
תגובות: 20
צפיות: 353

Re: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת

לא הבנתי מה הוספת. "כך עושים" לא מגזיה"כ אלא מטעם כלשהו, ויש להבין מהו הטעם. יתכן שהטעם איננו לשם הכנה, אלא שיש להסביר ולבאר זאת בפירוט.
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 13, 2018 4:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת
תגובות: 20
צפיות: 353

Re: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת

שמעתי בשיעור של הרב גלבר שהדברים שאדם עושה 'כי כך עושים' ולא בכוונה להכין - אין בזה בגדר הכנה ליום חול, והרי זה מותר. והביא דוגמא: אדם שרגיל לקחת כוס, לשתות, לשטוף אותה ולהחזירה למקומה (גם אם ברור שלא ישתמש בה בשבת) - זה לא הכנה. כי לא עושה זאת בשביל להכין ליום חול, אלא שזו היא הצורה, כך עושים. יפה...
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 13, 2018 4:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 279
צפיות: 6866

Re: משניות קהתי

הסיבות להתנגדות לשטיינזאלץ ברורות, והמליץ - עליו הראיה. אין שום "סיבות ברורות" לצאת בתותחים וטנקים נגד מי שהוציא ספר עזר מצויר, שלא מיועד ולא מועיל לחובשי בית המדרש. רחמי הכנים על מי שמאמין באמת ובתמים שמניעי המלחמה היו ענייניים. זה דווקא מאד מועיל לחובשי בית המדרש, לא הפירוש עצמו אבל כל ...
על ידי סגי נהור
ג' נובמבר 13, 2018 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 279
צפיות: 6866

Re: משניות קהתי

חיימשה כתב:הסיבות להתנגדות לשטיינזאלץ ברורות, והמליץ - עליו הראיה.

אין שום "סיבות ברורות" לצאת בתותחים וטנקים נגד מי שהוציא ספר עזר מצויר, שלא מיועד ולא מועיל לחובשי בית המדרש.
רחמי הכנים על מי שמאמין באמת ובתמים שמניעי המלחמה היו ענייניים.
על ידי סגי נהור
ב' נובמבר 12, 2018 10:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי עבד נהיה גדול?
תגובות: 13
צפיות: 229

Re: מתי עבד נהיה גדול?

גדלות זה לא מצוה, הוא חייב במצוות כאשה ופטור ממצוות כאיש. אבל מועד הגדלות זה הלמ"מ דין בפנ"ע ולא מצוה ומהיכי תיתי שישנו בזה? אולי בזה נשאר כגוי?? אכן יש לשאול - "אולי". ועל זה השיבו בראיות. אבל אין מה לבוא ולהקשות אחר הראיות איך יתכן שנעשה גדול, מתוך הנחה שהגדלות תלויה דוקא בקדו...
על ידי סגי נהור
ב' נובמבר 12, 2018 3:30 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 46
צפיות: 3182

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

האם חידוש הוא לך שיש אשכנזים שאינם מתפללים בנוסח אשכנז?
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 11, 2018 10:13 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 46
צפיות: 3182

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

התכוונתי לסידור נוסח אשכנז. כוונתי שלא התפללתי ביום השבת אצל ליטאים (או יקים).
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 11, 2018 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי עבד נהיה גדול?
תגובות: 13
צפיות: 229

Re: מתי עבד נהיה גדול?

גם מצות שבת אמורה רק לישראל, וביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, ובכל זאת העבד חייב בה.
איני רואה למה אם כל דיני התורה אמורים על העבד, דווקא הלכה זו דורשת קדושת ישראל.
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 11, 2018 7:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי עבד נהיה גדול?
תגובות: 13
צפיות: 229

Re: מתי עבד נהיה גדול?

הרבנים לענין ויהב"י שליט"א, הוכיחו שגדלותו של עבד הינה בי"ג שנה. וצ"ע, אם נחבר ב' הנחות א' את דברי שו"ת הרא"ש הנודעים, כי מה שקטן ישראל נעשה גדול בן י"ג שנה ויום אחד זהו מהלכה למשה מסיני. ב' אם נצרף כעת את דברי הרמב"ם שעבד יצא מכלל ב"נ ולכלל ישראל לא בא....
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 11, 2018 4:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 279
צפיות: 6866

Re: משניות קהתי

ר' זאב היקר, דומני שדבריך אודות דרשות בבתי התיפלה של הקונסרבטיבים הם פרי הדמיון.
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 11, 2018 4:19 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 46
צפיות: 3182

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

גם אני נוטה לחשוב שזה המצאה של מישהו מתוך עולם הישיבות הליטאי, אולי יש מקומות שאפשר למצוא ניגונים עתיקים יותר ולראות מה היה קודם. כמי שמעולם לא התפלל ביום השבת בבית כנסת נוסח אשכנז, הנוסח שלך היה מוכר לי לחלוטין (למעט הגבהת תיבת "משרתיו" בתיו אחד). כך שקשה לומר שזאת המצאה חדשה של הישיבות ...
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 11, 2018 4:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 279
צפיות: 6866

Re: משניות קהתי

אתה מיענת את הודעתך זו להרב הקי"ק, אבל באמת התכוונת להרב סגי נהור, ובאמת לפלא על חסידי חב"ד שמנסים לתלות את כל הסיפור הזה בעניין של חב"ד ותול"מ, ולענ"ד הם משפילים בכך את כבוד חב"ד ולא את כבודו של האי ריש גלותא ציסו"ע זי"ע אותו הם רואים כיריבם האישי. הלא כל המ...
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 11, 2018 1:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 607
צפיות: 52359

Re: מסורת הגננות

ובכן אין ללמוד מזה שהיה זורק אבנים על חתולות.
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 11, 2018 1:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 607
צפיות: 52359

Re: מסורת הגננות

דרומי כתב:אם היה מתעלל בנשים (כדברי רש"י בפ' תולדות עה"פ ויהי עשו בן ארבעים שנה), למה מופקע לומר שהתעלל בבע"ח?

בפשטות עינוי שם אין פירושו התעללות (כהתעללות בבע"ח).
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 11, 2018 1:26 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנגינת ההלל בעדות המזרח
תגובות: 22
צפיות: 363

Re: מנגינת ההלל בעדות המזרח

החילוק שכמה מהכותבים כאן חילקו, בין הלל דר'"ח להלל של יו"ט, אין לו זכר במציאות. בסביבתי עכ"פ החילוק שריר וקיים. מחלוקת במציאות... אגב, המנגינה של מה אשיב היא מנגינה אשכנזית, ומשום מה הספרדים מקפידים עליה יותר מהאשכנזים (ודווקא במעוז צור הם לא עושים אותה), וכך קרה גם המנגינה הקרליבכית...
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 11, 2018 11:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 294
צפיות: 3480

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

לא צריך להיתמם. הכותב כתב בסגנון מבזה על רב ופוסק מפורסם. הסגנון אינו מקובל ודין דברים אלו להימחק. אכן בתוכן הדברים יש לדון כדרכה של תורה.
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 11, 2018 10:38 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנגינת ההלל בעדות המזרח
תגובות: 22
צפיות: 363

Re: מנגינת ההלל בעדות המזרח

בסביבה המוכרת לי יש מנגינה. יבשה כעץ, אבל מנגינה.
על ידי סגי נהור
א' נובמבר 11, 2018 10:19 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנגינת ההלל בעדות המזרח
תגובות: 22
צפיות: 363

Re: מנגינת ההלל בעדות המזרח

בן אליהו כתב:אין ספק שההלל של אשכנזים יותר מושקע. על כל פנים בקרב יוצאי מרוקו נהוג לשיר את הקטעים הבאים:
מה אשיב להשם במנגינת מעוז צור.
הללו את השם כל גוים... יאמרו נא יראי השם
פתחו לי שערי צדק עד הסוף.

דומה שיש מנגינה (לא משכנעת במיוחד) גם ל"בצאת ישראל ממצרים". לא כן?
על ידי סגי נהור
ש' נובמבר 10, 2018 7:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה
תגובות: 19
צפיות: 378

Re: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה

לא הבנתי כלל את החקירה. וכי הדין שצריך להדליק נרות שבת במוצאי שבת דוקא (או בערב שבת דוקא) הוא פחות מערקתא דמסאנא? השואל מניח שאם הגויים לא גזרו בפירוש כנגד ההדלקה בזמנה אלא כנגד כל המצוה, אין דין קידוש השם להיהרג על הקיום לכתחילה בזמנה. [כך הוא כתב גם לעיל אודות גזירה נגד קיום בפרהסיא.] ואיני יודע ...
על ידי סגי נהור
ו' נובמבר 09, 2018 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה
תגובות: 19
צפיות: 378

Re: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה

[אמנם שמעתי פעם שיעור מהגרב"ד פוברסקי, ובתוה"ד הקשה כך: הרי זה ברור שאם בשעת השמד גוזרים הגויים לעשות דבר שהוא היתר גמור, אלא שהם טועים וסבורים שזה אסור. כגון אם אם ס"ל דלדידן אסור לאכול ביעתא בכותחא. בודאי נראה דל"א בהא דיהרג ואל יעבור. וא"כ גם כאשר הם גוזרים על ערקתא דמסא...
על ידי סגי נהור
ו' נובמבר 09, 2018 12:55 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנגינת ההלל בעדות המזרח
תגובות: 22
צפיות: 363

Re: מנגינת ההלל בעדות המזרח

בקריאת ההלל בשבתות ומועדים יש זמרה ונעימה, לפחות במקומות המוכרים לי, וכנראה בימות החול נהגו להזדרז.
על ידי סגי נהור
ו' נובמבר 09, 2018 8:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 279
צפיות: 6866

Re: משניות קהתי

ידידי הרב זאב ערבות, בקשר לרב שטיינזלץ טעית בשניים: א. היה לו צוות שלם שעזר לו והניח לפניו טיוטא של פירוש + כל הנספחים על הדף ובסוף המסכת, והוא עשה בכישרון רב את העריכה הסופית. ב. הספרונים שלו שיצאו במסגרת 'האוניברסיטה המשודרת' של גלי צה"ל נאמרו ונכתבו בסגנון שמתאים למסגרת הזו, ולא לאברכים בני...

עבור לחיפוש מתקדם