מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 881 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אלי כהן
ב' מרץ 18, 2019 11:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

האם יש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר ואונן ומחלון ובת-יפתח

דחיתי הראי' מצלפחד וחבריו [ששייך לומר "ובנים לא היו לו" - על מי שבנות היו לו, ונותרו בחיים]. הבה נעשה סדר: מצלפחד הבאתי ראיה לכך - ששייך לומר "ובנים לא היו לו" - לפחות על מי שעליו גם נכתב שהוא הותיר בנות חיות, והלא את הראיה הזאת - אתה לא הצלחת לדחות - וכנראה גם לא התכוונת לדחות,...
על ידי אלי כהן
ב' מרץ 18, 2019 10:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר ואונן ומחלון ובת-יפתח

הדמיון מפרעה לא הבנתי, אצל פרעה לא כתיב [אלא] רק מ'בכור' פרעה היושב על כסאו עד 'בכור' השבי, רק הבכור ולא זולת. ובקללת יהושע כתיב ב'בבכורו' ייסדנה ו'בצעירו' יצב דלתיה, כלומר מן הבכור עד הצעיר, כולם ימותו אילו נכתב "מבכורו אשר ייסדנה ועד צעירו אשר יציב דלתיה", אה"נ. אבל הלא בפסוק מוזכר...
על ידי אלי כהן
ב' מרץ 18, 2019 10:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר ואונן ומחלון ובת-יפתח

אם לדין יש תשובה:). שייך לומר "אם לדין יש תשובה", רק כדי לדחות ראיה, אבל אני התכוונתי - לא להביא ראיה - אלא להפך: לדחות את הראיה מהפסוק לגבי נדב ואביהו ("ובנים לא היו להם"). שמא י"ל, שרק במקום שפרט הכתוב והוציא מן הכלל בפירוש - לא כלל הבנות בלשון "ובן אין לו"; אבל...
על ידי אלי כהן
ב' מרץ 18, 2019 8:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

Re: מחפש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר מחלון ובת-יפתח

לגבי שאלתך על "כרת וערירי": הפירוש של תיבת "ערירי" הוא, מי שמת בלי צאצאים. זאת משמעות המילה, ולכן לא שייך להקשות - שאולי גם מי שיש לו בנות נחשב ערירי. כמו שלא ניתן להקשות, שאולי גם אדומי נחשב מעם ישראל. יש פירוש ידוע לכל מילה, כולל המילה "ישראל" וכולל המילה "ערירי&...
על ידי אלי כהן
ב' מרץ 18, 2019 7:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

Re: מחפש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר ומלבד בת-יפתח

אז למה הבאת דווקא, את הדוגמא של חיאל בית האלי, ולא את הדוגמה של נדב ואביהו, או של אחזיה מלך ישראל (שאליהם כבר התייחסתי בפיסקה השנייה של הודעתי הראשונה הפותחת את האשכול)? איך שלא יהיה, מה שכתבת לגבי בנותיו, זאת השערה, זה לא משהו שעולה בוודאות מהכתובים. גם מה שכתבת על "נין ונכד", לא עולה מהכ...
על ידי אלי כהן
ב' מרץ 18, 2019 2:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

Re: מחפש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר ומלבד בת-יפתח

אראל כתב:חיאל בית האלי, מתו כל ילדיו בחייו כשבנה את יריחו, כמו שנאמר 'בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה'
[אם השאלה כולל גם מי שהיו לו בנים ומתו ל"ע]


אבל לא כתוב כלום לגבי בנותיו (של חיאל בית האלי), וגם לא - האם בניו שמתו השאירו צאצאים חיים (כי אם השאירו אז לכו"ע הוא עצמו לא יוכל להיחשב כערירי).
על ידי אלי כהן
א' מרץ 17, 2019 11:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

Re: מחפש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר ומלבד בת-יפתח

צביב כתב:דברי הימים א פרק ב פסוק ל, פסוק לב.


כבר התייחסתי לזה, בתחילת הפיסקה השנייה שבהודעה הראשונה של האשכול, ע"ש.
על ידי אלי כהן
א' מרץ 17, 2019 11:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

Re: מחפש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר ומלבד בת-יפתח

שברי לוחות כתב:
אלי כהן כתב:
שברי לוחות כתב:מחלון

בכותרת של האשכול ציינתי: "מוכח מהכתובים".

עיין רות פרק ד'


בזכותך הוספתי את מחלון בכותרת של האשכול. ייש"כ.
על ידי אלי כהן
א' מרץ 17, 2019 6:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

Re: מחפש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר ומלבד בת-יפתח

שברי לוחות כתב:מחלון


בכותרת של האשכול ציינתי: "מוכח מהכתובים".
על ידי אלי כהן
א' מרץ 17, 2019 6:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

Re: מחפש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר ומלבד בת-יפתח

מותר לשאול (או שמא להקשות) למאי נפק"מ? לטעמיך, שאתה שואל למאי נפק"מ, אפשר לגנוז את כל ספרי סדר הדורות, כי למאי נפק"מ לדעת ששם אמו של אברהם היה אמתלאי בת כרנבו? בבא בתרא צא א: "ואמר רב חנן בר רבא אמר רב אמיה דאברהם אמתלאי בת כרנבו אמיה דהמן אמתלאי בת עורבתי וסימניך טמא טמא טהור ט...
על ידי אלי כהן
א' מרץ 17, 2019 6:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

Re: מחפש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר ומלבד בת-יפתח

לטעמיך, שאתה שואל למאי נפק"מ, אפשר לגנוז את כל ספרי סדר הדורות . . שאלתי היתה מסקרנות גרידא, לידע היש לזה נפק"מ בענין תורני כלשהו; ותו לא. ולטעמיך אשיב, שעל דא כבר אמורה מילתי: [האם] מותר לשאול (או שמא להקשות) למאי נפק"מ ? אני הינחתי שאכן "מותר" לשאול (ולהקשות) למאי נפ"...
על ידי אלי כהן
א' מרץ 17, 2019 4:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

Re: מחפש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר ומלבד בת-יפתח

דרומי כתב:על יהושע בן נון כתוב בחז"ל שלא היו לו ילדים

בעוד שאני הדגשתי בכותרת: "מהכתובים". ודוק.
על ידי אלי כהן
א' מרץ 17, 2019 4:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

Re: מחפש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר ומלבד בת-יפתח

מותר לשאול (או שמא להקשות) למאי נפק"מ? לטעמיך, שאתה שואל למאי נפק"מ, אפשר לגנוז את כל ספרי סדר הדורות, כי למאי נפק"מ לדעת ששם אמו של אברהם היה אמתלאי בת כרנבו? ולטעמיך, מה הנפ"מ שמצאה התורה לספר לנו ששם בת-הדוד (נחור) של יצחק היה מעכה? וששם-בכורו של נחור היה עוץ? וששם חמותו של ה...
על ידי אלי כהן
א' מרץ 17, 2019 2:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 3531

היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח

ולכאורה כך גם לגבי מיכל בת שאול - שעליה כתוב ש"לא היה לה ילד עד יום מותה", שהלא לכאורה "ילד" כולל גם "ילדה" (וכדמוכח לכאורה מפרשת משפטים "וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה" וגו', ולא כתוב "האשה וילדיה וילדותיה" - לכאורה משום ש"ילדות" כלולות...
על ידי אלי כהן
ו' מרץ 15, 2019 10:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3353
צפיות: 520064

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:קטע מהתנ"ך שנאמר בתפילת שחרית, רק ב(זמנים שמניחים בהם) תפילין.
שני סייגים-רמזים:
א. בחו"ל הוא נאמר פעם בשנה שלא בתפילין.
ב. ייתכן שהספרדים אומרים אותו כשבועיים בשנה שלא בתפילין.


מזמור לתודה?
ובא לציון?

הוספתי סימני שאלה, כי ראיתי שהמנהגים אינם חתוכים כל כך.
על ידי אלי כהן
ד' מרץ 06, 2019 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3353
צפיות: 520064

Re: אשכול אביעה חידות

היכי תמצי לשמו"ע של ערבית (גם בחול) שתהא מדאורייתא? קי"ל, דמדאורייתא חייב אדם להתפלל - לפחות פעם ביממה (כך דעת רמב"ם ועוד רבים פסקו כך בעקבותיו). אמור מעתה: אם באיזושהי יממה עבר זמנן של שחרית ושל מנחה - מבלי שהאדם הצליח להתפלל אותן, קִיֵּם עוד קודם לכן את מצות עשה דאורייתא של "ו...
על ידי אלי כהן
א' מרץ 03, 2019 11:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3353
צפיות: 520064

Re: אשכול אביעה חידות

היכי תמצי לשמו"ע של ערבית (גם בחול) שתהא מדאורייתא? וארמזה: בפלוגתא תליא; מר אמר דערבית שבכ"י מדאורייתא היא, ולאידך מ"ד - היכ"ת רחוק הוא. קי"ל, דמדאורייתא חייב אדם להתפלל - לפחות פעם ביממה (כך דעת רמב"ם ועוד רבים פסקו כך בעקבותיו). אמור מעתה: אם באיזושהי יממה עבר זמנן ...
על ידי אלי כהן
ג' פברואר 26, 2019 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידוע מדברי רבותינו מי הייתה אמם של לאה ורחל?
תגובות: 39
צפיות: 8681

Re: האם ידוע מדברי רבותינו מי הייתה אמם של לאה ורחל?

גיזונטע קאפ כתב:
חיי נר כתב:בילקוט מעם לועז עמ' תקלב מביא ששמה היה דינה ואולי ט"ס וצ"ל עדינה

(ע)דינה זו הייתה אשת לבן, אני שואל על אשת בתואל, אם רבקה ולבן, איך קראו לה?


שים לב, שבעל הניק "חיי נר" שאליו הגבת, התכוון לענות - לא על שאלתך - אלא על השאלה הפותחת את האשכול, ובזה ענה כיאות.
על ידי אלי כהן
ג' פברואר 26, 2019 11:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש קדושה בחידושי תורה שנתגלו ע"י גוי או ע"י מחשב וכדומה?
תגובות: 25
צפיות: 3620

Re: האם יש קדושה בחידושי תורה שנתגלו ע"י גוי או ע"י מחשב וכד

א. כל אחד מבניה של לאה זכה לכך, שבכל פסוק שבתורה יש לפחות אות אחת משמו של הבן (במילים אחרות: בכל פסוק שבתורה יש לפחות אות אחת מראובן, ולפחות אות אחת משמעון, ולפחות אות אחת מלוי, ולפחות אות אחת מיהודה, ולפחות אות אחת מיששכר, ולפחות אות אחת מזבולון). ב. אף אחד מבני השפחות לא זכה לכך. ג. לגבי בני רחל:...
על ידי אלי כהן
ג' פברואר 26, 2019 10:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם בתנ"ך יש בת של בת של אשה, עם שלושת השמות במלואם?
תגובות: 5
צפיות: 987

האם בתנ"ך יש בת של בת של אשה, עם שלושת השמות במלואם?

לא חייב להיות עם המילה "בת" להדיא, אבל לפחות עם רמז לזה, כגון שיכתב "ותלד אותה" או "ילדה אותה" או "אמה", וכל כיוצא בזה. ואין להביא ראיה מ"מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב", דהא לא מוכח שמי זהב היה אשה (ובמיוחד לפי אונקלוס שמתרגם: "מי זהב = צורף זהב&quo...
על ידי אלי כהן
ג' פברואר 26, 2019 9:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק אם הוא דאורייתא או דרבנן- ספקו לקולא או לחומרא?
תגובות: 8
צפיות: 1067

Re: ספק אם הוא דאורייתא או דרבנן- ספקו לקולא או לחומרא?

נתבקשתי לשאול: בדבר שיש ספק האם הוא דין מדאורייתא או דין מדרבנן, וחל בו ספק, האם דינו לקולא או לחומרא? כגון ספק ברך מעין שלוש (חיפשתי אם כבר היה אשכול על נדון זה ולפו"ר לא מצאתי) לפני 28 שנים, פירסמתי על זה מאמר מפורט מאד, והבאתי שם עשרות מקורות (מראשונים ומאחרונים) לכאן ולכאן (להקל ולהחמיר), ...
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 22, 2015 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?
תגובות: 14
צפיות: 2663

Re: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?

צאן היא לשון נקבה. אכן כך הוא בחומש: וַתֵּלַדְןָ הצאן. הראיה הראשונה שהבאת אין בה ממש, שהרי אלו שיולדות הינן הנקבות - ככל שידוע לי, ולא הזכרים.... בלשון הקודש אומרים "אדם זקן " - ואף פעם לא "אדם זקנה", גם אם האדם המדובר הוא - נניח במקרה - חוה אמנו (שעליה ועל בן זוגה מעיד הכתוב &...
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 22, 2015 10:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?
תגובות: 14
צפיות: 2663

Re: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?

צאן היא לשון נקבה. אכן כך הוא בחומש: וַתֵּלַדְןָ הצאן, ויהי לו צאן רבות, וארבע צאן תחת השה ("ארבע" הוא לשון נקבה כנודע). וכן הוא בנ"ך: חמש צאן עשויות, צאן אֹבְדוֹת, וַתְּפוּצֵיןָ הצאן. היוצא דופן היחיד - לגבי צאן, הוא "כצאן אשר אין להם רֹעֶה". אם כי מלשון "להם" אי...
על ידי אלי כהן
ב' ספטמבר 21, 2015 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?
תגובות: 14
צפיות: 2663

Re: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?

צאן היא לשון נקבה. אכן כך הוא בחומש: וַתֵּלַדְןָ הצאן, ויהי לו צאן רבות, וארבע צאן תחת השה ("ארבע" הוא לשון נקבה כנודע). וכן הוא בנ"ך: חמש צאן עשויות, צאן אֹבְדוֹת, וַתְּפוּצֵיןָ הצאן. היוצא דופן היחיד - לגבי צאן, הוא "כצאן אשר אין להם רֹעֶה". אם כי מלשון "להם" אי...
על ידי אלי כהן
ב' ספטמבר 21, 2015 7:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?
תגובות: 14
צפיות: 2663

האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?

ומעניין לעניין באותו עניין, האם מהפסוק "מבכרות צאנו ומחלבהן" מוכח שהבל הביא קורבן של כבשׂות (או פרות/עיזים, לאפוקי כבשים שוורים ותיישים)?
על ידי אלי כהן
א' ספטמבר 20, 2015 10:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?
תגובות: 27
צפיות: 4461

Re: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?

ידעתי כוונתו, אך אם תעיין בכותרת האשכול, תראה ש'בן סירא' אינו מתאים. ודוק. ידעתי שבן-סירא אינו מתאים להיות ה"אדם" הנדון בכותרת האשכול, אך אם תעיין בדברי 'בן הרב' תראה שניתן לדונו לכף זכות (כפי שרמזת גם אתה בהודעתך הראשונה וכפי שהירחבתי יותר בתגובתי הראשונה לך) ולפרש שכוונתו הייתה - לא שבן...
על ידי אלי כהן
א' ספטמבר 20, 2015 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?
תגובות: 27
צפיות: 4461

Re: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?

חכם באשי כתב:
בן הרב כתב:ירמיהו ובן סירא, כידוע.

כוונתך לירמיהו בלבד.

לענ"ד כוונתו, שירמיהו הוליד מבתו את בן סירא (כי ירמיהו נקרא גם סירא).
על ידי אלי כהן
א' ספטמבר 20, 2015 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?
תגובות: 27
צפיות: 4461

Re: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?

בן הרב כתב:וביבמות וכריתות תמצא עוד הרבה, ראובן בא על בתו והוליד בן וכו'.


אני לא יודע על מה אתה שח. אני מזכיר כי (כפי שציינתי בהודעה הפותחת את האשכול) השאלה מתייחסת רק אל מקרים אשר קרו (היסטורית).
על ידי אלי כהן
ו' ספטמבר 18, 2015 3:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?
תגובות: 27
צפיות: 4461

Re: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר נשא את (או נישא אל) צאצאו

(אמנם בביאה ולא בנישואין) אכן הדוגמה של אמון היא לא מה שחיפשתי, אבל לא מטעם היעדר ה"נישואין" שציינת (שהרי ממילא קיימא לן לפסול כל נישואין באופן שכזה - כולל במעשי לוט וצבעון שכבר צויינו על ידיי) , אלא מטעם אחר, כי למעשה טעיתי באופן הצגת השאלה, וכוונתי המקורית הייתה - לא אל נישואין - אלא אל...
על ידי אלי כהן
ו' ספטמבר 18, 2015 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?
תגובות: 27
צפיות: 4461

Re: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר נשא את (או נישא אל) צאצאו

לייטנר כתב:בתנחומא וישב א משמע שתמנע היתה בתו של אליפז וגם אשתו.


יישר כח, ותודה רבה.
נראה כי, בתשובתך אפשר לחתום את האשכול.
על ידי אלי כהן
ה' ספטמבר 17, 2015 12:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?
תגובות: 27
צפיות: 4461

האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?

חוץ מהמקרה של לוט. וחוץ מהמקרה של צבעון שבסוף פרשת וישלח (אם כי המקרה של צבעון אינו ממש מפורש במקראות אלא רק רמוז בהם ומפורש רק אצל חז"ל ואצל רש"י בוישלח שם). אם אין עוד מקרים כאלה המפורשים (או לפחות רמוזים) במקראות, אז אסתפק במקרים המובאים לפחות אצל חז"ל. במקרים, הכוונה למקרים אשר קר...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צומות לחולי סכרת
תגובות: 51
צפיות: 5414

Re: חולת סכרת - היום

נראה לי שדברי מבוארים באר היטב. תמהני, איזה חלק - מתוך דבריך המבוארים היטב - מתייחס אל דחייתי כלפיהם המובאת בפיסקה האחרונה שבתגובתי הקודמת. והקורא יבחר. השתא דאתית להכי - דבבחירה בין סברות תליא מילתא, א"כ אתה מסכים איתי כי - סברתם של אלו המחשיבים את האדם הסוכרתי הנוטל תרופות כ"חולה" ...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צומות לחולי סכרת
תגובות: 51
צפיות: 5414

Re: חולת סכרת - היום

אני מתפלא עליך אלי על הטיעון שאינו מתאים לך וכד ניים ושכיב מר אמר להא שמעתא. הטיעון שהעליתי - הועלה בקפידה ומתוך צלילות דעת גמורה, ולדעתי - עדין לא נס ליחו. רק כדי לשבר את האוזן, אשאל אותך שאלה פשוטה (שאגב אליה רמזתי בתגובתי האחרונה לך): האם אתה מסכים כי, להגיד "כל כבש שיש בו חברבורות הוא לפחו...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צומות לחולי סכרת
תגובות: 51
צפיות: 5414

Re: חולת סכרת - היום

מכיוון שחולה שיש בו סכנה וחולה שאין בו סכנה הם נקודות שונות על ציר אחד, מובנת כוונת הרב אוצה"ח שליט"א לא הבנתי למה, חולה שיש בו סכנה וחולה שאין בו סכנה - מוגדרים כ"נקודות שונות על ציר אחד", בעוד אשר - "בעל מקצת חולי" (או בעל "מיחוש בעלמא") ו"חולה" (...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 8:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צומות לחולי סכרת
תגובות: 51
צפיות: 5414

Re: חולת סכרת - היום

וכל חולה שיש בו סכנה הוא לפחות גם חולה שאין בו סכנה. חולה ש"יש" בו סכנה, וחולה ש"אין" בו סכנה, הם תרתי דסתרי. במילים אחרות: להגיד כי - כל חולה ש"יש" בו סכנה - הוא לפחות גם חולה ש"אין" בו סכנה, זה בערך כמו להגיד כי - כל כבש ש"יש" בו חברבורות - הוא לפ...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 5:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צומות לחולי סכרת
תגובות: 51
צפיות: 5414

Re: חולת סכרת - היום

אוצר החכמה כתב:הכוונה שלהם היא פשוטה. כיוון שלולי התרופות יהיה וודאי חולה שאין בו סכנה...


ככל הידוע לי, לולי התרופות הוא יהיה חולה שיש בו סכנה.
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צומות לחולי סכרת
תגובות: 51
צפיות: 5414

Re: חולת סכרת - היום

כי יש סברא פשוטה (ששמעתיה הלכה למעשה מת"ח גדול המשמש שנים רבות ברבנות) שמי שמתקיים על תרופות אינו בריא אלא חולה. לולי דמסתפינא אמינא, דהסברא הזו אינה כל כך "פשוטה" (כלשונך). אה"נ - גם עם נטילת התרופות הללו (אשר כמובן אינן מוגדרות כ"מאכל בריאים") - הוא עדין לא מוגדר כבר...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צומות לחולי סכרת
תגובות: 51
צפיות: 5414

Re: חולת סכרת - היום

אוהב אוצר כתב:מצד עצם היותה מוגדרת כחולה שאין בה סכנה


אם התרופות מונעות ממנה ליפול למשכב, אז למה להגדיר אותה בתור חולה שאין בה סכנה?
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 11:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: צומות לחולי סכרת
תגובות: 51
צפיות: 5414

Re: חולת סכרת - היום

[כמובן שאינה מניקה ולא מעוברת] השתא דאתית להכי, שאינה מיניקה ואינה מעוברת, היה לך להזכיר גם - שאינה חולה במחלות ספק-מסוכנות נוספות - חוץ מסכרת. לגופו של עניין: לענ"ד זו יותר שאלה רפואית מאשר הלכתית: צריך לברר האם באמת אין שום סיכון בצום. מאידך, אם ידוע מראש שאין שום סיכון בצום (כפי שבאמת ציינת...

עבור לחיפוש מתקדם