החיפוש הניב 859 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 22, 2015 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?
תגובות: 14
צפיות: 1554

Re: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?

צאן היא לשון נקבה. אכן כך הוא בחומש: וַתֵּלַדְןָ הצאן. הראיה הראשונה שהבאת אין בה ממש, שהרי אלו שיולדות הינן הנקבות - ככל שידוע לי, ולא הזכרים.... בלשון הקודש אומרים "אדם זקן " - ואף פעם לא "אדם זקנה", גם אם האדם המדובר הוא - נניח במקרה - חוה אמנו (שעליה ועל בן זוגה מעיד הכתוב &...
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 22, 2015 10:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?
תגובות: 14
צפיות: 1554

Re: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?

צאן היא לשון נקבה. אכן כך הוא בחומש: וַתֵּלַדְןָ הצאן, ויהי לו צאן רבות, וארבע צאן תחת השה ("ארבע" הוא לשון נקבה כנודע). וכן הוא בנ"ך: חמש צאן עשויות, צאן אֹבְדוֹת, וַתְּפוּצֵיןָ הצאן. היוצא דופן היחיד - לגבי צאן, הוא "כצאן אשר אין להם רֹעֶה". אם כי מלשון "להם" אי...
על ידי אלי כהן
ב' ספטמבר 21, 2015 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?
תגובות: 14
צפיות: 1554

Re: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?

צאן היא לשון נקבה. אכן כך הוא בחומש: וַתֵּלַדְןָ הצאן, ויהי לו צאן רבות, וארבע צאן תחת השה ("ארבע" הוא לשון נקבה כנודע). וכן הוא בנ"ך: חמש צאן עשויות, צאן אֹבְדוֹת, וַתְּפוּצֵיןָ הצאן. היוצא דופן היחיד - לגבי צאן, הוא "כצאן אשר אין להם רֹעֶה". אם כי מלשון "להם" אי...
על ידי אלי כהן
ב' ספטמבר 21, 2015 7:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?
תגובות: 14
צפיות: 1554

האם למישהו יש מושג למה כתוב: ויפצל "בהן", ולא "בהם"?

ומעניין לעניין באותו עניין, האם מהפסוק "מבכרות צאנו ומחלבהן" מוכח שהבל הביא קורבן של כבשׂות (או פרות/עיזים, לאפוקי כבשים שוורים ותיישים)?
על ידי אלי כהן
א' ספטמבר 20, 2015 10:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?
תגובות: 27
צפיות: 2632

Re: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?

ידעתי כוונתו, אך אם תעיין בכותרת האשכול, תראה ש'בן סירא' אינו מתאים. ודוק. ידעתי שבן-סירא אינו מתאים להיות ה"אדם" הנדון בכותרת האשכול, אך אם תעיין בדברי 'בן הרב' תראה שניתן לדונו לכף זכות (כפי שרמזת גם אתה בהודעתך הראשונה וכפי שהירחבתי יותר בתגובתי הראשונה לך) ולפרש שכוונתו הייתה - לא שבן...
על ידי אלי כהן
א' ספטמבר 20, 2015 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?
תגובות: 27
צפיות: 2632

Re: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?

חכם באשי כתב:
בן הרב כתב:ירמיהו ובן סירא, כידוע.

כוונתך לירמיהו בלבד.

לענ"ד כוונתו, שירמיהו הוליד מבתו את בן סירא (כי ירמיהו נקרא גם סירא).
על ידי אלי כהן
א' ספטמבר 20, 2015 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?
תגובות: 27
צפיות: 2632

Re: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?

בן הרב כתב:וביבמות וכריתות תמצא עוד הרבה, ראובן בא על בתו והוליד בן וכו'.


אני לא יודע על מה אתה שח. אני מזכיר כי (כפי שציינתי בהודעה הפותחת את האשכול) השאלה מתייחסת רק אל מקרים אשר קרו (היסטורית).
על ידי אלי כהן
ו' ספטמבר 18, 2015 3:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?
תגובות: 27
צפיות: 2632

Re: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר נשא את (או נישא אל) צאצאו

(אמנם בביאה ולא בנישואין) אכן הדוגמה של אמון היא לא מה שחיפשתי, אבל לא מטעם היעדר ה"נישואין" שציינת (שהרי ממילא קיימא לן לפסול כל נישואין באופן שכזה - כולל במעשי לוט וצבעון שכבר צויינו על ידיי) , אלא מטעם אחר, כי למעשה טעיתי באופן הצגת השאלה, וכוונתי המקורית הייתה - לא אל נישואין - אלא אל...
על ידי אלי כהן
ו' ספטמבר 18, 2015 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?
תגובות: 27
צפיות: 2632

Re: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר נשא את (או נישא אל) צאצאו

לייטנר כתב:בתנחומא וישב א משמע שתמנע היתה בתו של אליפז וגם אשתו.


יישר כח, ותודה רבה.
נראה כי, בתשובתך אפשר לחתום את האשכול.
על ידי אלי כהן
ה' ספטמבר 17, 2015 12:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?
תגובות: 27
צפיות: 2632

האם במקראות יש מקרה של אדם אשר הוליד (או יָלַד) מצאצאו?

חוץ מהמקרה של לוט. וחוץ מהמקרה של צבעון שבסוף פרשת וישלח (אם כי המקרה של צבעון אינו ממש מפורש במקראות אלא רק רמוז בהם ומפורש רק אצל חז"ל ואצל רש"י בוישלח שם). אם אין עוד מקרים כאלה המפורשים (או לפחות רמוזים) במקראות, אז אסתפק במקרים המובאים לפחות אצל חז"ל. במקרים, הכוונה למקרים אשר קר...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חולת סכרת - היום
תגובות: 29
צפיות: 3220

Re: חולת סכרת - היום

נראה לי שדברי מבוארים באר היטב. תמהני, איזה חלק - מתוך דבריך המבוארים היטב - מתייחס אל דחייתי כלפיהם המובאת בפיסקה האחרונה שבתגובתי הקודמת. והקורא יבחר. השתא דאתית להכי - דבבחירה בין סברות תליא מילתא, א"כ אתה מסכים איתי כי - סברתם של אלו המחשיבים את האדם הסוכרתי הנוטל תרופות כ"חולה" ...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חולת סכרת - היום
תגובות: 29
צפיות: 3220

Re: חולת סכרת - היום

אני מתפלא עליך אלי על הטיעון שאינו מתאים לך וכד ניים ושכיב מר אמר להא שמעתא. הטיעון שהעליתי - הועלה בקפידה ומתוך צלילות דעת גמורה, ולדעתי - עדין לא נס ליחו. רק כדי לשבר את האוזן, אשאל אותך שאלה פשוטה (שאגב אליה רמזתי בתגובתי האחרונה לך): האם אתה מסכים כי, להגיד "כל כבש שיש בו חברבורות הוא לפחו...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חולת סכרת - היום
תגובות: 29
צפיות: 3220

Re: חולת סכרת - היום

מכיוון שחולה שיש בו סכנה וחולה שאין בו סכנה הם נקודות שונות על ציר אחד, מובנת כוונת הרב אוצה"ח שליט"א לא הבנתי למה, חולה שיש בו סכנה וחולה שאין בו סכנה - מוגדרים כ"נקודות שונות על ציר אחד", בעוד אשר - "בעל מקצת חולי" (או בעל "מיחוש בעלמא") ו"חולה" (...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 8:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חולת סכרת - היום
תגובות: 29
צפיות: 3220

Re: חולת סכרת - היום

וכל חולה שיש בו סכנה הוא לפחות גם חולה שאין בו סכנה. חולה ש"יש" בו סכנה, וחולה ש"אין" בו סכנה, הם תרתי דסתרי. במילים אחרות: להגיד כי - כל חולה ש"יש" בו סכנה - הוא לפחות גם חולה ש"אין" בו סכנה, זה בערך כמו להגיד כי - כל כבש ש"יש" בו חברבורות - הוא לפ...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 5:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חולת סכרת - היום
תגובות: 29
צפיות: 3220

Re: חולת סכרת - היום

אוצר החכמה כתב:הכוונה שלהם היא פשוטה. כיוון שלולי התרופות יהיה וודאי חולה שאין בו סכנה...


ככל הידוע לי, לולי התרופות הוא יהיה חולה שיש בו סכנה.
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חולת סכרת - היום
תגובות: 29
צפיות: 3220

Re: חולת סכרת - היום

כי יש סברא פשוטה (ששמעתיה הלכה למעשה מת"ח גדול המשמש שנים רבות ברבנות) שמי שמתקיים על תרופות אינו בריא אלא חולה. לולי דמסתפינא אמינא, דהסברא הזו אינה כל כך "פשוטה" (כלשונך). אה"נ - גם עם נטילת התרופות הללו (אשר כמובן אינן מוגדרות כ"מאכל בריאים") - הוא עדין לא מוגדר כבר...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חולת סכרת - היום
תגובות: 29
צפיות: 3220

Re: חולת סכרת - היום

אוהב אוצר כתב:מצד עצם היותה מוגדרת כחולה שאין בה סכנה


אם התרופות מונעות ממנה ליפול למשכב, אז למה להגדיר אותה בתור חולה שאין בה סכנה?
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 16, 2015 11:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: חולת סכרת - היום
תגובות: 29
צפיות: 3220

Re: חולת סכרת - היום

[כמובן שאינה מניקה ולא מעוברת] השתא דאתית להכי, שאינה מיניקה ואינה מעוברת, היה לך להזכיר גם - שאינה חולה במחלות ספק-מסוכנות נוספות - חוץ מסכרת. לגופו של עניין: לענ"ד זו יותר שאלה רפואית מאשר הלכתית: צריך לברר האם באמת אין שום סיכון בצום. מאידך, אם ידוע מראש שאין שום סיכון בצום (כפי שבאמת ציינת...
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 15, 2015 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתיבה וחתימה טובה
תגובות: 10
צפיות: 1292

Re: כתיבה וחתימה טובה

נהר שלום כתב:אני מאחל בזה כתיבה וחתימה טובה לכל באי אתרא קדישא הדין ולמנהלים המכובדים הי"ו
יהיה רצון שנזכה לגדול בתורה ויראת שמים וניכתב ונחתם לחיים טובים ולשלום


גם אני מצטרף.
אכי"ר !
על ידי אלי כהן
ו' ספטמבר 11, 2015 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש ששמעתי על הדרך הנכונה לזכור את מה שלומדים ולא לשכוח
תגובות: 13
צפיות: 1766

Re: חידוש ששמעתי על הדרך הנכונה לזכור את מה שלומדים ולא לשכו

למה לנו לשמוע מהרב אופיר מלכה, כאשר הדברים מפורשים בחז"ל. למעשה, זה לא הרב אופיר מלכה שליט"א, זה פסוק מפורש בתורה: "ושננתם". הרב אופיר מלכה שליט"א רק ניסח את זה בסגנונו המיוחד. כמובן כל עצות חז"ל נכונות, אבל הרעיון של הפסוק "ושננתם" הוא, שעיקר העיקרים של כל ש...
על ידי אלי כהן
ו' ספטמבר 11, 2015 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש ששמעתי על הדרך הנכונה לזכור את מה שלומדים ולא לשכוח
תגובות: 13
צפיות: 1766

חידוש ששמעתי על הדרך הנכונה לזכור את מה שלומדים ולא לשכוח

בשלב הסופי (כלומר בסוף בסוף בסוף)...שוב חוזרים...

אין דרך אחרת...

שמעתי מאחי נ"י, ששמע מהרב אופיר מלכה שליט"א.
על ידי אלי כהן
ה' ספטמבר 10, 2015 2:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש ששמעתי על הדרך הנכונה לזכור את מה שלומדים ולא לשכוח
תגובות: 13
צפיות: 1766

חידוש ששמעתי על הדרך הנכונה לזכור את מה שלומדים ולא לשכוח

חידוש זה שמעתי מאחי נ"י ששמע מהרב אופיר מלכה שליט"א. הדרך הנכונה לזכור את מה שלומדים מבלי לשוכחם, שהיא דרך הלימוד הנכונה שבה נהגו כל חכמי ישראל האמיתיים, מורכבת משני שלבים - שלב התחלתי ושלב סופי: השלב ההתחלתי - מעייף ומייגע, כי הוא כולל אינספור חלקים: בחלק הראשון: פשוט חוזרים על הדברים שנל...
על ידי אלי כהן
ב' ספטמבר 07, 2015 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרושים ספרי יסוד לביהמ"ד בהקמה
תגובות: 12
צפיות: 1922

Re: דרושים ספרי יסוד לביהמ"ד בהקמה

להעביר...חומש לראשונה. לא הבנתי. הרי בעזרה ראשונה ציינתי במפורש את התנ"ך, וממילא זה כולל גם את החומש. להעביר...משניות לשנייה. לדעתי הן חייבות להיות בראשונה, והרי שם ציינתי את הש"ס הבבלי - שממילא כולל גם את המשניות. להעביר...את המדרשים לרביעית. תמהני איך יעלה על הדעת, להעביר חלקים נכבדים ש...
על ידי אלי כהן
ב' ספטמבר 07, 2015 12:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרושים ספרי יסוד לביהמ"ד בהקמה
תגובות: 12
צפיות: 1922

Re: דרושים ספרי יסוד לביהמ"ד בהקמה

לענ"ד, כל מי שזקוק לספרי יסוד מודפסים (לאפוקי תוכנות כמו אוצר החוכמה, היברובוקס, וכדומה), צריך לקבוע לעצמו סדר עדיפויות ברמת הדחיפות להשגת הספרים השונים. וזהו לענ"ד סדר העדיפות ברמת הדחיפות: עזרה ראשונה : תנ"ך, תלמוד בבלי (דפוס וילנא), היד החזקה, שולחן ערוך. עזרה שנייה : ספרא, ספרי, מ...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 02, 2015 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 17734

Re: כובע וחליפה בתפילה

לפי מה שאני יודע, אם הודעה נערכה תוך כדי, אף פעם אין התראה על כך (לפחות איני זוכר מקרה כזה) אבל אם נשלחה הודעה חדשה של מישהו אחר שעדיין לא קראת אותה (כל' שנשלחה ממש בדקות האחרונות) יש ע"כ ''התראה''. הניסיון שלי הוכיח, שגם במקרה האחרון שציינת - אין התראה (כפי שלמשל קרה לי עם הודעתך האחרונה).
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 02, 2015 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 17734

Re: כובע וחליפה בתפילה

רבותי, נראה לי שהדיון הזה לא כ"כ קשור ל"כובע וחליפה בתפילה", אז לכאורה יש מקום להקל ולא להמשיך אותו... אילו היה מדובר במקרה רגיל - של סתם סטייה בלתי-רלוונטית מנושאו העיקרי של האשכול, אז הייתי מסכים אתך. אבל במקרה דנן - אני חייב להודות - שמאד מתסכלת אותי המלצתך, שנפספס כאן הזדמנות פז ...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 02, 2015 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 17734

Re: כובע וחליפה בתפילה

אני לא מבין את הויכוח כאן, זה דבר מצוי שאדם מתחיל לכתוב תגובה ולוקח לו זמן לכתוב או שמפסיק מאיזה סיבה, ועד שהוא שולח אותה הדברים השתנו. הויכוח הוא לא מעשי, אלא היסטורי - אודות השאלה (הרת הגורל) מה היה סדר השתלשות העניינים: האמנם הוא היה כפי שצויין ע"י יאיר - או שמא הוא היה כפי שצויין על ידיי. ...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 02, 2015 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 17734

Re: כובע וחליפה בתפילה

לאחר ששלחתי הודעה זו אני רואה שכבודו ערך את הודעתו. סדר הדברים היה הפוך: קודם אני ערכתי את הודעתי הקודמת, ורק שש דקות מאוחר יותר - שלחת את תגובתך כלפי הודעתי הנ"ל. אולי. למה רק "אולי"? לענ"ד זה לא בגדר אולי אלא בגדר דבר ודאי, כפי שתוכל אתה עצמך להיווכח, ברגע שתסתכל על השורה - הכ...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 02, 2015 8:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 17734

Re: כובע וחליפה בתפילה

אגב תפילה במנין גם פחותה מעניית קדושה. לא רק מזה, אלא מעוד כמה דברים: שהרי קדיש וקדושה עצמם, פחותים מסמיכות גאולה לתפילה (כדמוכח מסי' סו סע' ט), שפחותה מתפילה בעצירה ולא בהליכה (כדמוכח מסוס"י פט), שפחותה מתפילה בכוונה (כדמוכח מסי' צד סע' ד). לאחר ששלחתי הודעה זו אני רואה שכבודו ערך את הודעתו. ...
על ידי אלי כהן
ד' ספטמבר 02, 2015 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 17734

Re: כובע וחליפה בתפילה

ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הצבור ואם הוא אנוס שאינו יכול לבוא לבית הכנסת יכוין להתפלל בשעה שהצבור מתפללים. - כלומר, ישתדל אדם להתפלל עם הציבור במקום אחד. עיין במשנ"ב דבאר דתיבת "ישתדל" קאי אבית הכנסת, לא אציבור. משנה ברורה סימן פט ס"ק ל - ללמוד אסור - ר"ל להתחיל ללמוד א...
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 01, 2015 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 17734

Re: כובע וחליפה בתפילה

גם לשיטת המחבר שכותב אין תפלתו של אדם נשמעת אלא בביהכ"נ עדיין עלינו להבין מדוע עליו לעשות כל השתדלות כדי שתפלתו תישמע. אה"נ צריך להבין, אבל לא יכולה להיות מחלוקת על כך - שלדעת השו"ע - יש חובת תפילה בציבור, כפי שהוכיח הרב משולש שליט"א - מההיא דסי' צ סע' טז, וכפי שהוכחתי אני - מהה...
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 01, 2015 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 17734

Re: כובע וחליפה בתפילה

לענין הדיוק מלשון השו"ע 'ישתדל', ראה רמב"ם תשובה ז,א "הואיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שבארנו ישתדל אדם לעשות תשובה ולהתודות בפיו מחטאיו ולנעור כפיו מחטאיו כדי שימות והוא בעל תשובה ויזכה לחיי העולם הבא". וראה בתרגום על ויאבק איש עמו - ואשתדל. מה לדעתך מוכח מכל זה לגבי המובן של &q...
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 01, 2015 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 17734

Re: כובע וחליפה בתפילה

כאן בקישור ניתן לראות שיטות הפוסקים אם תפלה בצבור חובה היא אם לאו, בזמנו עברתי על הספר וכמדומני שרוב הפוסקים סוברים שתפלה בצבור אינה חובה. http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?162224&page=PP0030 אני התייחסתי רק לדעת השו"ע, משום שמלשונו "ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור" - נ...
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 01, 2015 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כובע וחליפה בתפילה
תגובות: 186
צפיות: 17734

Re: כובע וחליפה בתפילה

בעניין תפילה בציבור: צריך ללכת מיל לאחוריו וד' מילין לפניו (מסתמא אם יש רכב או תח"צ צריך ללכת יותר בחישוב מידת המאמץ דהליכת מיל). ואם למדנו שתפילת הציבור תמיד מתקבלת זה זלזול גדול להפסיד את זה בלי צורך גדול כשהקב"ה מצפה לקבל את תפילתו והוא בכלל לא בא. והשו"ע התיר להחסיר תפילה בציבור ...
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 01, 2015 8:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפירוש המושג 'דברי תורה' בחז"ל
תגובות: 25
צפיות: 2005

Re: לפירוש המושג 'דברי תורה' בחז"ל

וגם רבינו משה בן מיימון בפ"ג מדבריו בהלכות ת"ת הלי"ג נראה שהיה רגיל בשבשתות האלה שחכמי הפורום הצילונו מהם. אני מוחה על הרמיזה (הפעם כבר מאדם שני) שכביכול יש כאן איזו "שבשתא". לגופו של עניין: כבר הבהרתי כמה וכמה פעמים (וגם הוכחתי זאת מפסוקים מפורשים), שאת התורה - צריך גם ללמ...
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 01, 2015 8:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפירוש המושג 'דברי תורה' בחז"ל
תגובות: 25
צפיות: 2005

Re: לפירוש המושג 'דברי תורה' בחז"ל

אריך כתב:איני מבין לאן אתה חותר.

אני חותר להבין את הראייה שהבאת ממה שאומרים בתפילת ערבית.

אריך כתב:היש בינינו ויכוח כלל?

מעולם לא רמזתי שיש בינינו ויכוח.

אריך כתב:אז מה הנושא עכשיו?

הנושא הוא השאלה האם יש סתירה בין הציטוטים השונים שהבאת בתחילת האשכול. מה שאני מנסה לטעון - לאורך כל הדרך - הוא, שאין סתירה.
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 01, 2015 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפירוש המושג 'דברי תורה' בחז"ל
תגובות: 25
צפיות: 2005

Re: לפירוש המושג 'דברי תורה' בחז"ל

גימפעל כתב:תורה כפשוטה, היינו לימוד התורה.

תורה כפשוטה, לשון הוראה, ואת ההוראות צריך לשמור לקיים ולעשות, וכמובן גם לשנן וללמוד.
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 01, 2015 3:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפירוש המושג 'דברי תורה' בחז"ל
תגובות: 25
צפיות: 2005

Re: לפירוש המושג 'דברי תורה' בחז"ל

אך באוה"ח שם עם המ"ב פירושים וודאי שמדבר עמלות בתורה על התורה כפשטה ולא על הוראות התורה. מהו לדעתך הפירוש של "התורה כפשטה"? ככל הידוע לי, הפשט של "התורה" הוא הוראות התורה. תדע, דהא תו ר ה זה מלשון הו ר אה, כמו שתו ד ה זה מלשון הו ד אה. וכי חדש לך שיש חלוקה בין תורה ובי...
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 01, 2015 2:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפירוש המושג 'דברי תורה' בחז"ל
תגובות: 25
צפיות: 2005

Re: לפירוש המושג 'דברי תורה' בחז"ל

גימפעל כתב:אך באוה"ח שם עם המ"ב פירושים וודאי שמדבר עמלות בתורה על התורה כפשטה ולא על הוראות התורה.


מהו לדעתך הפירוש של "התורה כפשטה"? ככל הידוע לי, הפשט של "התורה" הוא הוראות התורה. תדע, דהא תורה זה מלשון הוראה, כמו שתודה זה מלשון הודאה.
על ידי אלי כהן
ג' ספטמבר 01, 2015 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפירוש המושג 'דברי תורה' בחז"ל
תגובות: 25
צפיות: 2005

Re: לפירוש המושג 'דברי תורה' בחז"ל

דהכוונה למקום המגורים...שביהודה היו מצויים כהנים ובגליל לא. אם התכוונת למקום מגורים (כפי שמתכוונת המשנה לפעמים), אז בודאי ובודאי שזה לא נכון לגביי, שהרי אינני גר בנחלת יהודה. בישיבות לא ידוע לי שמדברים על "ממית עצמו עליה" ביחס לקריאת שמע, וביחס לאתרוג, ולכיבוד או"א, ולחסד. זה הכל. גם...

עבור לחיפוש מתקדם