מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 20 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שלימות
א' אוקטובר 20, 2013 10:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויאמרו לא. ולאברהם אמרו כן תעשה, מכאן שמסרבין לקטן ואין מסרב
תגובות: 4
צפיות: 784

Re: ויאמרו לא. ולאברהם אמרו כן תעשה, מכאן שמסרבין לקטן ואין

נראה שלמלאכים יש בחירה
עי׳ רש״י יט כב לא אוכל לעשות. זה ענשן של מלאכים על שאמרו כי משחיתים אנחנו ותלו הדבר בעצמן לפיכך לא זזו משם עד שהוזקקו לומר שאין הדבר ברשותן עכ״ל
ופה, מתחילה סברו שלא לסור לבית לוט ואח״כ כן לפי דעתם
על ידי שלימות
ה' אוקטובר 10, 2013 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשמל בשבת
תגובות: 113
צפיות: 13414

Re: חשמל בשבת

ופקוח נפש לא שייך, כי עושים הרבה מעבר מהצריך לפקוח נפש, ואין מגמתם עבור פקו"נ כלל, דהיינו אף שכמובן שמחים לסייע גם לבתי חולים שאין להם גנרטור ולאנשים הצריכים חשמל. הם באים כדי לספק חשמל לכל המדינה גם לחרדים, ואם היו באים למטרת פקו"נ לא היו צריכים לעשות רוב פעולותיהם. ודומה לסופר פארם שפות...
על ידי שלימות
ה' אוקטובר 10, 2013 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל שנה ממספר השנים כנגד פסוק בתורה
תגובות: 18
צפיות: 2409

Re: כל שנה ממספר השנים כנגד פסוק בתורה

שמעתי באיזה דרשה, בשם הגאון מוילנא שכל פסוק בתורה כנגד שנה אחת, כלומר בתורה יש 5885 פסוקים, כנגד כמעט 6000 שנה שהעולם קיים, ולפי"ז תבדקו ותראו..... איזה פסוק מדובר על שנת תשע"ד..... לא נחמד במיוחד.. מישהו יודע מקור של זה??? שמא לזה התכונת: מקשה בקול אליהו: דהפס' ראו עתה וכו' בהאזינו אינו ...
על ידי שלימות
ג' אוקטובר 01, 2013 6:18 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: התמונה המיוחסת לח"ח - שלו?
תגובות: 91
צפיות: 16247

Re: התמונה המיוחסת לח"ח - שלו?

ומה עם תמונות אלו, לכו"ע דהח"ח?
על ידי שלימות
ג' אוקטובר 01, 2013 4:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נגיעה בשעת הנחת תפילין
תגובות: 9
צפיות: 1467

Re: נגיעה בשעת הנחת תפילין

אוצר החכמה כתב:לפי מה שזכור לי יש על זה תשובה של ר' חיים זוננפלד בשלמת יוסף.

*בשלמת חיים
ויישר כח לכולם
על ידי שלימות
ב' ספטמבר 30, 2013 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בנים לאחר החטא
תגובות: 5
צפיות: 769

Re: בנים לאחר החטא

כוונת רשי היא שאם היה כתוב באותו פסוק במקום 'והאדם ידע' 'וידע אדם' היתה המשמעות שלאחר החטא נולדו ילדים אלו דהינו קין והבל, אבל כיון שכתוב 'והאדם ידע' אז מוכרחים לומר שקין והבל נולדו לפני החטא, אבל אין התיחסות ברש''י לשת ושאר תולדות אדם וחוה שהם באמת לאחר החטא. תשובה יפה אחר הדוחק דלכאו׳ יכל רש״י לק...
על ידי שלימות
ב' ספטמבר 30, 2013 5:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בנים לאחר החטא
תגובות: 5
צפיות: 769

Re: בנים לאחר החטא

רחמים כתב:לא הבנתי מה קשה, כאשר כתוב 'וידע' הכוונה לאחר החטא וכאשר כתוב 'ידע' הכוונה לפני החטא.

הקושי הוא בלשון רש״י שכ׳ שהיינו שומעים שלאחר שנטרד היו לו בנים. והלא אכן היו לו.
ר חיים הקטן יישר כח ואכתי צ״ע
על ידי שלימות
ב' ספטמבר 30, 2013 12:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בנים לאחר החטא
תגובות: 5
צפיות: 769

בנים לאחר החטא

והאדם ידע. פרש״י קודם שחטא ונטרד מג״ע וכו׳ שאם כתב וידע אדם נשמע שלאחר שנטרד היו לו בנים.
וצ״ב דאכן היו לו כמש״כ וידע אדם עוד וכו׳ ותקרא את שמו שת, וכפרש״י שם שהיה אחרי שנקנסה מיתה ע״י.
וכ׳׳כ ויולד בנים ובנות. וצ״ב
על ידי שלימות
ב' ספטמבר 30, 2013 12:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב חידה ברבינו יונה על משלי
תגובות: 2
צפיות: 576

Re: כתב חידה ברבינו יונה על משלי

עבותי הסבל (בפתח וקמץ וב׳ דגושה)
כעיה״פ כשל כח הסבל
וכמשל הסבל שגורר בחבלים
על ידי שלימות
ב' ספטמבר 30, 2013 11:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: נגיעה בשעת הנחת תפילין
תגובות: 9
צפיות: 1467

נגיעה בשעת הנחת תפילין

נגע בשעת הנחת תפילין בזרועו למעלה, האם צריך ליטול ידיים שוב? או דדרכו אז להיות מגולה וכצוארו.
ואולי לכן העולם לא נוטל.
על ידי שלימות
א' ספטמבר 29, 2013 12:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פו"ר אצל אדה"ר ללא יצה"ר
תגובות: 4
צפיות: 696

Re: פו"ר אצל אדה"ר ללא יצה"ר

רש"י בראשית פרק ג וז"ל: ועל ידי שכתב (שם פסוק כה) ויהיו שניהם ערומים, סמך לו פרשת הנחש, להודיעך שמתוך שראה ערותה וראה אותם עסוקים בתשמיש נתאוה לה ובא עליהם במחשבה ובמרמה. ושמעתי מקשים שהרי מבואר בחז''ל יומא ס''ט שכאשר כבשו את היצר של עריות לא הטילו התרנגולות ביצים, הרי שכאשר אין יצר הרע ה...
על ידי שלימות
ג' ספטמבר 10, 2013 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה רואה הרשע בעת מיתתו
תגובות: 3
צפיות: 809

Re: מה רואה הרשע בעת מיתתו

אין לי ציטוט כמבוקש
אבל איתא בראשית חכמה (שער היראה) שהאדם רואה את הקב״ה כשנפטר שנא׳ לא יראני האדם וחי אבל במיתתו רואה,
ורשע רואה את מלאך המוות וכולו עינים וכו׳ ע״ש ועוד הביא דאם הוא צדיק אומר לו מלאה״מ שמעתי מאחורי הפרגוד כי מקומך בג״ע.
על ידי שלימות
ב' ספטמבר 09, 2013 1:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תקלה במידי דאכילה, היתכן?!
תגובות: 27
צפיות: 2415

Re: תקלה במידי דאכילה, היתכן?!

רש"י, חולין דף קטז ע"ב כותב: ואני הייתי נוהג היתר עד הנה ובלבד שלא יתנו בה חלב אחר, ו טועה הייתי בכך . מתוך דבריו משמע כאילו אכל דבר איסור , והלא איתא (גיטין דף ז ע"א ועוד) השתא בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם צדיקים עצמן לא כל שכן. ונתבאר הדברים בתוספות (שבת דף י...
על ידי שלימות
ב' ספטמבר 09, 2013 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקונה ספר תורה סגולה לעשירות.
תגובות: 5
צפיות: 815

Re: הקונה ספר תורה סגולה לעשירות.

בספר מכתב סופר דרוש נ"א כ' שכתיבת ס"ת הוא סגולה לעשירות וכן כל בזבוז לדבר מצוה.
על ידי שלימות
ב' ספטמבר 09, 2013 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: עובר לפני המתפלל
תגובות: 4
צפיות: 679

Re: עובר לפני המתפלל

זה תמוה להחמיר למעשה כמלא עיניו שהרי רב אמי ורב אסי עברו מחוץ לד' אמות. ואולי יש להעמיד שעברו ב צדדים דלפניו מחוץ לד״א ובהא אפי׳ לזוהר הק׳ יהא מותר. ואולי מדויק בד׳ הגמ׳ כן ע״ש (אסור לעבור כנגד המתפללין איני והא ר׳ אמי ור׳ אסי חלפי ) ולהמ״ב נימא דהחמירו ע״ע. ואחה״ע בד׳ הרא״ש שכ׳ איני והא ר׳ אמי וכו...
על ידי שלימות
א' ספטמבר 08, 2013 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עובר לפני המתפלל
תגובות: 4
צפיות: 679

Re: עובר לפני המתפלל

יישר כח
אמנם בצדדים שלפניו (בתוך הד״א) מובא במ״ב מחלוקת ומצדד דבשעת הדחק שרי. וזהו לימוד זכות על
העוברים בהנ״ל. אמנם בד״א שלפניו (ובזהר הק׳ אף כמלא עיניו) אסור כמובא ע״י בטוטו״ד.
על ידי שלימות
א' ספטמבר 08, 2013 3:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצורע ללא בוהן יד או רגל ימנית
תגובות: 1
צפיות: 492

Re: מצורע ללא בוהן יד או רגל ימנית

עי' סנה' מה: ובתוד"ה אין
על ידי שלימות
א' ספטמבר 08, 2013 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול-רשימת טעויות נפוצות של שומרי תורה ומצוות
תגובות: 95
צפיות: 9620

Re: אשכול-רשימת טעויות נפוצות של שומרי תורה ומצוות

טעויות נפוצות שלא מחכים עכ"פ כדי הילוך ד' אמות לאחר שפסעו בסיום שמו"ע וחוזרים למקומם מיד(ולכתחי' צריך עד קדושה) וכן שפוסעין פחות מעקב בצד גודל חליצת תפילין בשעת קדיש ועכ"פ בין איש"ר לאמן דדאמירן בעלמא הנחת של ראש שלא במקומם וכמונחים בכיסם (פמ"ג)נ.ב כוונתי שמניחים שלא במקום צ...
על ידי שלימות
א' ספטמבר 08, 2013 2:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליט"א
תגובות: 4
צפיות: 743

Re: שליט"א

זצללה"ה ע"פ הגמ' קידושין (ל+)שבאביו תוך י"ב חודש יאמר: הריני כפרת משכבו ולאחמ"כ אומר 'זכרונו לברכה לחיי העולם הבא'
על ידי שלימות
א' ספטמבר 08, 2013 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עיקר בריאת האדם בעוה"ז לשבר מדות רעות שלו הטבעיות
תגובות: 1
צפיות: 548

Re: עיקר בריאת האדם בעוה"ז לשבר מדות רעות שלו הטבעיות

לא ידוע לי היכן כתב כן רס״ג
אך כידוע הגר״א כותב כל עבודת ה׳ תלויה בתיקון המידות ואם אין משבר האדם את מידותיו למה לו חיים (אבן שלימה) ועיקר שביה״מ ע״י לימוד התוה״ק כעס ע״י לימוד הלכה תאוה ע״י אגדה ע״ש וידוע בשמו שיותר קשה לשבר מידה אחת וכו׳

עבור לחיפוש מתקדם